บล็อกนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ธรรมะ ข้อคิด-ข้อเตือนใจที่ได้จาก FW-MAIL ของเพื่อน ๆ และ WEBSITE ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เน้นสุด ๆ เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม ศีลทั้ง 5 ข้อ เพราะเราเข้าใจแล้วว่า...ทำดีได้ดี...ทำชั่วได้ชั่ว ที่สำคัญสุด ๆ คือ ต้องการบอกว่า...กรรมในปัจจุบัน ส่งผลต่อเรามากที่สุด...ต้องการให้คุณเลือกทำกรรมดีในปัจจุบันก่อนที่มันจะสายเกินไป...

โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

1. บริจาคได้ที่วัดโดยตรง

บริจาคมาได้ที่
วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

2. บริจาคเข้าบัญชีธนาคาร

หรือโอนเงิน ดอลล่าร์-เงินบาท ผ่านธนาคารฯ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการโอนทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้ :

1. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• สาขาสำนักราษฎร์บูรณะ
o โอนดอลล่าร์ ชื่อบัญชี "ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน"
เลขที่บัญชี 745-9-20016-3
o โอนเงินบาท ชื่อบัญชี "โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
เลขที่บัญชี 745-2-12831-9
• สาขาอุดรธานี
o โอนเงินบาท
เลขที่บัญชี 110-277444-9

2. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• สาขาสำนักงานใหญ่
o โอนดอลล่าร์ ชื่อบัญชี "วัดป่าเกษรศีลคุณ"
เลขที่บัญชี 222042094022001 US
• สาขาอุดรธานี
o โอนเงินบาท ชื่อบัญชี "โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
เลขที่บัญชี 510-2-83957-5

3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
• โอนเงินบาท ชื่อบัญชี "โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
o สำนักงานใหญ่สีลม
เลขที่บัญชี 101-590444-2 และ
o สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 284-533999-9

3. บริจาคเข้าบัญชีธนาคารผ่านเครื่อง ATM


สามารถโอนเงินผ่านเครื่อง ATM เข้าบัญชีธนาคารต่างๆ ตามรายชื่อบัญชีในข้อ 2


4. บริจาคผ่านทางอินเตอร์เนตด้วยบัตรเครดิต


สามารถบริจาคผ่านอินเตอร์เนตได้ทันที ซึ่งมีบัตรเครดิตที่รองรับดังนี้
• บัตรวีซ่า (VISA)
• บัตรมาสเตอร์ (Mastercard)
• บัตรเครดิตธนาคารกสิกร
เข้าสู่แบบฟอร์มขอบริจาคด้วยบัตรเครดิต กดปุ่มนี้


5. บริจาคผ่านทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค


สั่งจ่ายในนาม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

6. บริจาคผ่านมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในประเทศสหรัฐอเมริกา


บริจาคด้วยเช็ค เขียนสั่งจ่ายและส่งไปที่

The Baan Tad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.ORG.)
P.O BOX 4471
Honolulu, HI 96812-4471

สอบถามเพิ่มเติมในสหรัฐฯได้ที่ คุณอิชยา ดานาพงศ์ (808) 949-9707, คุณสุริยา เรืองพัฒนา (765)471-1311, คุณดาวเด่น เหลาผา (808)944-6413
สอบถามเพิ่มเติมในประเทศไทยได้ที่ คุณบุณฑรี ชูชีพสกุล โทร 0-2377-1599

7. ร่วมบุญ "สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน" และ "สถานีเครือข่ายทั่วประเทศ" (ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)


บัญชีออมทรัพย์ชื่อ "วิทยุสวนแสงธรรม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
และ ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม" ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย กรุงเทพฯ เลขที่ 059-2-31118-8


8. ร่วมทำบุญ ซื้อเครื่องมือแพทย์


บัญชีออมทรัพย์ชื่อ "วัดป่าบ้านตาด โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน"
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี เลขที่ 110-2-77999-8


9. ร่วมทำบุญ สร้างพระธุตังคเจดีย์

บัญชีชื่อ "บูรณะพระธุตังคเจดีย์"
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 219-1-63194-0

หลวงตาตั้งเป้า

** ** จะนำ "ทองคำ" เข้าคลังหลวงให้ได้ 10 ตัน หรือ 10,000 กิโลกรัม ** **
สินทรัพย์ (ทองคำและดอลลาร์) ที่ "โครงการช่วยชาติ โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
ที่ได้รับบริจาคตั้งแต่ 12 เมษายน 2541 ถึง 9 มกราคม 2553 นำเข้าคลังหลวงแล้วทั้งสิ้น 15 ครั้ง ดังนี้
มอบครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2541 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ดอลลาร์ 1,278,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2542 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 83 แท่ง จำนวน 1,036.73 กิโลกรัม ดอลลาร์ 3,000,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2544 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
(ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 82 แท่ง 1,024.24 กิโลกรัม ดอลลาร์ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 55 แท่ง 687.10 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2544 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
(ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 145 แท่ง 1,811.75 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 6 วันที่ 11 เมษายน 2545 ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย 3
(ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบในนามรัฐบาล) ทองคำ 40 แท่ง 499.61 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 7 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 40 แท่ง 499.61 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 8 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
(ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย เป็นตัวแทนรับมอบ แล้วมอบต่อให้ ธปท.) ทองคำ 42 แท่ง 525 กิโลกรัม ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 9 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 49 แท่ง 612.5 กิโลกรัม ดอลลาร์ 432,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 10 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 82 แท่ง 1025 กิโลกรัม ดอลลาร์ 300,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 11 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ณ สวนแสงธรรม
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าธปท. รับมอบในนาม ธปท.) ทองคำ 112 แท่ง 1400 กิโลกรัม ดอลลาร์ 500,000 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 12 วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2547 ณ เวทีใหม่สวนอัมพร
(ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รับมอบ) ทองคำ 95 แท่ง 1187.5 กิโลกรัม ดอลลาร์ 2,004,600 เหรียญสหรัฐ
มอบครั้งที่ 13 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ สวนแสงธรรม
( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 58 แท่ง 725 กิโลกรัม
มอบครั้งที่ 14 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ สวนแสงธรรม
( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 48 แท่ง 600 กิโลกรัม
มอบครั้งที่ 15 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด
( สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์มอบทองคำเข้าคลังหลวงแก่ นางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ) ทองคำ 36 แท่ง 450 กิโลกรัม
รวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้น
ทองคำ 967 แท่ง 12,087.50 กิโลกรัม
ดอลลาร์ (รวมดอกเบี้ย) 10,803,600 เหรียญสหรัฐ
หมายเหตุ
1. ผลประโยชน์(ดอกเบี้ย) ระหว่างเปิดบัญชีย่อย ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2544 มีจำนวน 589,889.03 เหรียญสหรัฐ
2. คิด 1 ดอลลาร์สหรัฐ= 44.227 บาท,
ทองคำ 1 ทรอยเอานซ์=31.10 กรัม,
ทองคำ 1 ทรอยเอานซ์ = 276.50 เหรียญสหรัฐ
3. ทองคำแท่ง ๆ ละประมาณ 12.5 กิโลกรัม
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2546 วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี)

"...ชาติไทยของเราก็นับวันที่จะล่มจมลงไปโดยลำดับๆ ยิ่งทำให้วิตกวิจารณ์กันมากชึ้นๆ จึงได้ดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้พี่น้องชาวไทยเราได้พ้นภัย อย่างน้อยก็ความอัตคัดขัดสน ถ้ามากกว่านี้ชาติไทยชองเรา จะจมได้ นี่ละวิตกวิจารณ์มาก กลัวจะล่มจม..."
วัตถุประสงค์

๑. เพื่อมุ่งเน้นสร้างทางด้านจิตใจ ปลูกจิตสำนึก ให้คนไทยเกิดความรักชาติ หวงแหนปกป้องแผ่นดิน ทรัพยากรของชาติ ขจัดความลุ่มหลง ฟุ่มเฟือย มีหลักใจ มีคุณธรรม มีศีลธรรมในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงาม เข้มแข็ง อดทน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจได้

๒. เพื่อมุ่งเน้นทางด้านวัตถุในการรับบริจาค ข้าวของเงินทอง โดยรับบริจาคทองคำ เงินดอลล่าร์ เงินตราสกุลต่างๆ และเงินบาท นำเข้าท้องพระคลังหลวง เพื่อเป็นหลักประกันของประเทศชาติ

๓. เพื่อกอบกู้สถานภาพของประเทศไทย ที่ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นำทองคำ เงินดอลล่าร์ และเงินสกุลต่างๆ เข้าท้องพระคลังหลวง หรือปัจจุบันเรียก บัญชีฝ่ายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นเงินทุนสำรอง เพื่อเป็นศักดิ์ศรี และหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ

๒. ประชาขนชาวไทยจะมีจิตสำนึก เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หวงแหนปกป้อง แผ่นดินไทย ทรัพยากรของชาติ เพื่อกอบกู้ดำรงเอกราชสืบไป

๓. ประชาชนชาวไทยจะได้มีความภาคภูมิใจ ในการมีส่วนร่วมกอบกู้สถานภาพของประเทศไทยที่ประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำ ในปัจจุบันให้ผ่านพ้นไปได้ดี
The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization
มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา (The BTFT.C.Org.)
P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812

มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด จดทะเบียนมูลนิธิ (Nonprofit corporation) ตามกฏหมายในรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยองค์หลวงตาได้เมตตาประกาศปฐมฤกษ์การดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖ ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมงคลสาย ๓
มีนโยบายจะใช้เงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสนับสนุนส่งเสริมงานอนุเคราะห์ด้านต่างๆของวัดป่าบ้านตาด ตามแนวทางที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาดำเนินงานมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ คือ

๑. ด้านการสังคมสงเคราะห์
ก. ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในด้าน ตึกโรงพยาบาล, ยา, อุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาล เช่น ยา เตียงคนไข้
เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ในการผ่าตัดรักษาตา รถพยาบาล เครื่อง ช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด เป็นต้น
ข. ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทั้งด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม
และที่อยู่อาศัยตามความจำเป็น
ค. ช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ในด้านเงินเดือนผู้ดูแล อาหาร ยา และอื่นๆ ที่จำเป็น
ง. งานเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ

2. ด้านการศึกษา
สร้างตึกเรียน อาคารในโรงเรียนที่จำเป็น บริจาคอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ทุนการศึกษา ค่าเทอม และอื่นๆ

3. ด้านศาสนา
ให้ความสบับสนุนช่วยเหลือวัดที่อยู่ในเขตห่างไกลชุมชน ในด้านอาหาร อาคาร และสาธารณูประโภคที่จำเป็น งานการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

3. การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ ตามความจำเป็น
3. มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา จัดส่งเงินบริจาคทั้งหมด พร้อมรายชื่อบัญชีผู้ร่วมบุญไปยังวัดป่าบ้านตาด จ. อุดรธานี เป็นประจำทุกเดือน

ความเป็นมาของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา มลรัฐฮาวาย
• ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๖ กราบเรียนขอให้องค์หลวงตาพิจารณาการก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระอาจารย์
สมภพ อภิวัณโณ รับเรื่อง
• ๒๒ ก.พ. ๒๕๔๖ หลวงตา อนุญาติให้คุณอิชยา ดานาาพงศ์ ก่อตั้งมูลนิธิตามกฏหมาย และอนุมัติให้ใช้ชื่อว่า
“มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด”
• ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๖ อดีตกงสุลกิติมศักดิ์คุณสุเนา มิยาบาร่า และกงสุลกิตติมศักดิ์คอลลิน มิยาบาร่า อนุมัติให้มูลนิธิฯ ร่วม
ใช้สำนักงาน และดำเนินการจดทะเบีัยนมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในมลรัฐฮาวาย
• ๒๒ เม.ย. ๒๕๔๖ หลวงตาประกาศเปิดปฐมฤกษ์การดำเนินงานของมูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ณ มลรัฐฮาวาย ที่สวนแสงธรรม

เหตุผลของการบริจาคผ่านมูลนิธิฯ
๑. มูลนิธิฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มีนโยบายชัดเจนในการร่วมดำเนินรอยตามองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด
จ.อุดรธานี ในงานสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
อนุเคราะห์ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างเต็มที่
๒. มูลนิธิฯ ได้รับอนุมัติยกเว้นภาษีรายได้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริจาคสามารถใช้ใบเสร็จของมูลนิธิฯ ในการขอลดหย่อนภาษีรายได้
ประจำปีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๖ (เอกสารจาก IRS: Oct. 9, 2003)
๓. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับ โดยธนาคารทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เงินบริจาคได้รับ
ประโยชน์สมตามเตนารมย์ของผู้บริจาคอย่างเต็มที่
๔. องค์การการกุศลอื่น อาจมีความไม่สะดวกในการออกใบเสร็จรับเงิน จากการรับบริจาคเพื่อส่งไปร่วมบุญกับหลวงตาใน
ประเทศไทย

วิธีบริจาค บริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเชค เขียนสั่งจ่าย
The Baan Tad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.ORG.)

ส่งไปที่ The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization
P.O BOX 4471
Honolulu, HI 96812

สอบถามเพิ่มเติมในสหรัฐฯได้ที่ คุณอิชยา ดานาพงศ์ (808) 949-9707, คุณสุริยา เรืองพัฒนา (765)471-1311, คุณดาวเด่น เหลาผา (808)944-6413

สอบถามเพิ่มเติมในประเทศไทยได้ที่ คุณบุณฑรี ชูชีพสกุล โทร 0-2377-1599
มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด : รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization (The BTFT.C.Org.)
P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)

รองประธานคณะกรรมการ
พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
พระอาจารย์ดิ๊ค สีลรัตโน

เลขานุการ
พระอาจารย์สมภพ อภิวัณโณ

กรรมการ
ม.ร.ว.ทองศิริ ทองแถม
พลเรือโทตรีรัตน์ ชมะนันทน์
พ.ญ.อมรา มลิลา
คุณบุณฑรี ชูชีพสกุล


คณะกรรมการบริหาร
ประธาน: คุณอิชยา ดานาพงศ์
รองประธาน: คุณสุริยา เรืองพัฒนา
เลขานุการ: คุณดาวเด่น เหลาผา
เหรัญญิก: คุณอิชยา ดานาพงศ์

คณะกรรมการ
ประธาน: คุณอิชยา ดานาพงศ์
รองประธาน: คุณสุริยา เรืองพัฒนา
เลขานุการ: คุณดาวเด่น เหลาผา

ที่ปรึกษา
พระอาจารย์บุญเพ็ง สุปุณโณ
พระอาจารย์สุรินทร์ วิริโย
อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สุเนา มิยาบาร่า (รัฐฮาวาย)
กงสุลกิตติมศักดิ์ คอลลิน มิยาบาร่า (รัฐฮาวาย)
คุณราชัน ดานาพงศ์
9 September 2505
The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization
มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด ในสหรัฐอเมริกา (The BTFT.C.Org.)
P.O. BOX 4471, Honolulu, HI 96812

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization was registered as a nonprofit corporation in the State of Hawaii, U.S.A. on March 12, 2003.
The BTFT.C.Org. in the United States's policy is to utilize all contributions, without any expense deductions, to support the charitable activities of The Baan Taad Forest Temple, Udorn-thani, Thailand, led by Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno (Luangta Maha Boowa) since he founded this temple in 1955 in the following specific areas:

. Charitable:
a)Construction of hospital buildings, purchase of medicines and equipment (beds, respirators, ambulances, life support systems, etc.) for under-funded hospitals.
b)Disaster relief: provide necessities as needed.
c)Orphanages: salaries, food, medicine, etc.
d)For other generally acceptable charitable purposes.

2. Educational:
Build school facilities; provide school supplies, lunches, scholarships, etc.

3. Religious:
Provide food to temples in remote areas, buildings, and other necessities.

4.Other charitable support as needed and which fits the purposes of the Organization.

Donations
The BTFT.C.ORG. has been exempt from the federal income tax under 501 (a) by the Internal Revenue Code as an organization describe in section and 501 (c)(3) on Oct. 9, 2003.
Contributions to us are deductible by donors beginning March 12, 2003, only to the extent that they are gifts, with no consideration received in return.

Donations can be made by writing checks payable and mail to:

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization
P.O. BOX 4471
Honolulu, HI 96812

For More Information
In U.S.A., contact: Mrs. Ichaya Danapong (808) 949-9707, Mr. Chris A. Nathan (808) 627-1174, Mr.Suriya Ruangpattana (765)471-1311, Mr. Daoden Laopha (808)944-6413

In Thailand, contact Mrs. Boontaree Chucheepsakul 66-2-377-1599

Thank you for your generous donation. We sincerely appreciate your support of The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization.

The Baan Taad Forest Temple Charitable Organization
(The BTFT.C. ORG.)The Honorary Executive Committee
President: Venerable Acariya Maha Boowa Nanasampanno

Vice President: Venerable Acariya Sudjai Tantamano
Venerable Acariya Dick Silaratano

Secretary: Phra Acariya Somphob Aphiwanno

Committee: M.R. Thongsiri Thongthaem
VADM Treerat Chamanan
Dr. Amara Malila, MD., Ph.D.
Mrs. Boontaree Chucheepsakul

The Executive Committee
President: Mrs. Ichaya Danapong
Vice President: Mr. Suriya Ruangpattana
Secretary: Mr. Daoden Laopha
Treasurer: Mrs. Ichaya Danapong

The Board of Directors:
Mrs. Ichaya Danapong
Mr. Suriya Ruangpattana
Mr. Daoden Laopha

The Advisors:
Phra Acariya Surin Viriyo
Phra Acariya Boonpheng Supunno
Mr. Sunao Miyabara (Honorary Consul-General: RET.,Hawaii)
Mr. Colin T. Miyabara (Honorary Consul-general, Hawaii)
Mr. Rachun Danapong
 

Create Date : 14 พฤศจิกายน 2553
0 comments
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2553 14:53:17 น.
Counter : 208 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


จิรัฐวรรณ
Location :
สุพรรณบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
lozocat
lozocatlozocat
ครูจอย...เชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว...กรรมที่กระทำแล้วจะดีหรือชั่วย่อมจะส่งผลในไม่ช้าก็เร็ว...สิ่งที่จะยุติกรรมได้...คือ อโหสิกรรม
lozocatlozocat
จำนวนผู้ชม

ตอนนี้พยายามทำความดีอยู่ค่ะ เคยทำไม่ดีมาพอแล้ว

lozocat

http://joy123456789.bloggang.com

lozocat
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2553
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
14 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add จิรัฐวรรณ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.