Thailand
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
1 กุมภาพันธ์ 2550
 
All Blogs
 
9 ประเด็นกรอบรธน.ใหม่ นายกฯเลือกตั้ง-สว.สูงกว่าส.ส. [1 ก.พ. 50 - 19:17]

9 ประเด็นกรอบรธน.ใหม่ นายกฯเลือกตั้ง-สว.สูงกว่าส.ส. [1 ก.พ. 50 - 19:17]

นายธงทอง จันทรางศุ โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ (1 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสถาบันการเมือง กำหนดแนวทางการพิจารณาเป็น 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ควรต้องมีทั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยให้ ส.ว.มีคุณสมบัติสูงขึ้น 2. ควรเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ตำแหน่งของทั้ง ส.ส. และ ส.ว. 3. จัดระบบการควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. หาแนวทางให้ ส.ส.เป็นอิสระจากพรรคการเมือง ปราศจากครอบงำ และผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำหน้าที่ 5. ให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. และห้ามมีผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งระหว่างและภายหลังการดำรงตำแหน่ง 6.รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา กรณีถูกตรวจสอบ รวมทั้งให้พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยมีบทบาทมากขึ้นในการตรวจสอบรัฐบาล 7. ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองอย่างแท้จริง โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุนและเงินบริจาคอย่างชัดเจน 8. มีการกำหนดบทบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง รวมทั้งข้าราชการ โดยให้มีการกำหนดบทลงโทษกรณีทำผิดด้วย 9.ให้มีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการอย่างเหมาะสมโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวต่อว่า การกำหนดกรอบทั้ง 9 ข้อเป็นเพียงโจทย์ที่คณะกรรมการยกร่างยกร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเบื้องต้น ที่ยังคงมีความเห็นหลากหลาย ย้ำว่า ไม่ใช่ข้อสรุปที่จะนำไปบรรจุในรัฐธรรมนูญใหม่ เนื่องจากทั้ง 9 ข้อจะต้องนำเสนอให้อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรอบที่ 2 ว่าด้วยสถาบันการเมืองที่มี นายจรัญ ภักดีธนากุล เป็นประธานฯ พิจารณาอีกครั้งนายธงทอง กล่าวต่อถึงกรณี นายเสรี สุวรรณภานนท์ รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งข้อสังเกตว่า กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ควรออกมาแสดงความเห็นต่อสาธารณะผ่านสื่อมวลชน แต่ควรเป็นฝ่ายรับฟังมากกว่า ว่า หากมองอีกมุมหนึ่งการออกมาแสดงความเห็นก็จะเกิดเสียงสะท้อนจากสังคม รวมทั้งฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีผลดีคือ ทำให้ทราบว่าประชาชนและผู้เกี่ยวข้องคิดอย่างไร หรือบางครั้งมีการเสนอแนวคิดหรือทางออกที่แตกต่างกับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นประโยชน์ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีข้อคิดในการร่างรัฐธรรมนูญขอเชิญชวนให้เสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อที่จะรวบรวมนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปด้าน น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นวาง 3 กรอบใหญ่ หัวใจของรัฐธรรมนูญ มีอนุกรรมาธิการ 3 ชุดดูแลอยู่ การยกร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับความเห็นของประชาชน ยืนยันว่าร่างแรกจะเสร็จวันที่ 19 เม.ย.นี้ จากนั้นจะพิมพ์ส่งให้จังหวัดต่างๆ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญประสานการมีส่วนร่วมและการประชามติจะช่วยเผยแพร่และนำความเห็นของประชาชนกลับมาดูว่าต้องการอะไร จากนั้นจะร่างฉบับสมบูรณ์ คาดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะผ่านการทำประชามติ อย่างเร็วไม่เกินเดือนส.ค.นี้ หรืออย่างช้าไม่เกินเดือนก.ย.ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวต่อว่า การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป้าหมายหลัก คือ ต้องการปฏิรูปการเมืองให้ดีขึ้น และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสังคมไทย ขณะนี้การทำงานยังไม่ถึงขั้นพิจารณาเรียงรายมาตรา แต่อยู่ในขั้นกำหนดกรอบ จากนั้นอนุกรรมาธิการจะพิจารณาในรายละเอียด โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้นำรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2475-2540 มาประกอบการพิจารณา โดยจะนำฉบับปี 2540 มาเปรียบเทียบด้วยว่า ดีที่สุดอย่างไร"ฉบับใหม่จะดีน้อยกว่าไม่ได้ เพราะอำนาจที่รัฐบาลชุดที่แล้วยึดจากประชาชนไปแล้ว และทหารมาช่วยยึดคืนให้ เวลาส่งคืนประชาชนต้องให้ครบ เกินได้ แต่อย่าให้ขาด คำถามเรื่องสืบทอดอำนาจไม่มีแน่ วิตกกันไปเอง ผมนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่มีใครมาบอกให้เขียนว่า จะสืบทอดอำนาจ" น.ต.ประสงค์ กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่า คำปรารภในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะให้ผู้ใดเป็นผู้ดูแล น.ต.ประสงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไปไม่ไกลถึงคำปรารภ ยังไม่รู้เลยว่ารัฐธรรมนูญใหม่จะมีกี่มาตรา เพียงแต่ให้แนวทางแก่ที่ประชุมว่า ต้องไม่ยาว ไม่ยุ่ง ไม่ยาก ต้องกระชับและไม่ต้องตีความอีก ส่วนเรื่องที่จะลดความเข้มแข็งของนายกรัฐมนตรีและเพิ่มอำนาจการตรวจสอบนั้น เรื่องนี้หารือกันอยู่ ยังไม่ได้ข้อยุติ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญที่กำลังเร่งจะมีข้อห้าม ข้อลงโทษต่างจากฉบับอื่น คือ จะเขียนเป็นหลักการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนักการเมือง และความสัมพันธ์ของข้าราชการและนักการเมือง"รัฐธรรมนูญปี 40 นั้น ประชาชนพอใจว่าดีที่สุด แต่ถูกนักการเมืองไร้คุณธรรมมีแต่ธนธรรม ใช้อำนาจเพื่อตัวเอง รัฐธรรมนูญถูกฉีกโดยนักการเมืองที่ถูกยึดอำนาจมานานแล้ว ทหารไม่ได้ฉีก สังคมรู้ดีว่ารัฐธรรมนูญถูกปู้ยี้ปู้ยำมานาน แม้รัฐธรรมนูญใหม่จะดี แต่ขึ้นอยู่กับคนใช้ ถ้าได้คนไม่ดีมาใช้ จะไปโทษรัฐธรรมนูญอย่างเดียวไม่ได้" น.ต.ประสงค์ กล่าว

//www.thairath.com/onlineheadnews.html?id=35475Create Date : 01 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 1 กุมภาพันธ์ 2550 20:10:22 น. 0 comments
Counter : 156 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

จอบศักดิ์
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Thailand
Friends' blogs
[Add จอบศักดิ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.