ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ทุจริต ( Fraud) หมายถึง การกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

คอรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่

การติดสินบน (Bribery) หมายถึง การให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้หรือเสนอสิ่งที่มีค่าแก่ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่

ภาคการเมือง (Political sector) โดยการทุจริตเชิงนโยบายอาศัยอำนาจสูงสุดทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเป็นฐานในการดำเนินการ มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบตั้งแต่ชั้นการแปรญัตติงบประมาณจนไปถึงการดำเนินการในระดับพื้นที่ จึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบ

ภาครัฐ (Public sector) โดยการรับสินบนเพื่อแลกกับการทำสิ่งที่ขัดต่อหน้าที่ของตนหรือขัดกับกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้สินบน

ภาคเอกชน (Private sector) โดยการให้สินบน การทุจริตทั้งหลายมิอาจสำเร็จได้จากการกระทำของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจึงต้องดำเนินการคู่ขนานไปกับภาคเอกชนด้วย

สื่อมวลชน (Mass Media) โดยการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเพื่อทำให้คนบางกลุ่มได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรค (Problems and Obstacles) ในการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ประชาชนบางส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการประชานิยมและกลายเป็นฐานทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาล นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการเมือง

ระบบตรวจสอบขาดประสิทธิภาพ มีความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตรวจสอบรวมถึงการวางระบบองค์กรในการตรวจสอบให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบมากเกินไปจนเกินกำลังของบุคลากรรวมถึงการขาดการประสานความร่วมมือกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ทำให้ระบบการตรวจสอบและลงโทษล่าช้าไม่สามารถทำให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัว

สื่อขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง

ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรม

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

ลดโอกาสในการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ โดยการเปิดเผยข้อมูลต่างๆทำให้การบริหารภาครัฐมีความโปร่งใสมากขึ้นและให้ประชาชนองค์กรภาคประชาชน สื่อมวลชน นักวิชาการ สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของภาครัฐเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลและสนับสนุนการปราบปรามการคอรัปชั่น

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามโดยประสานความร่วมมือกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐระดับรองลงมาซึ่งมีโอกาสรู้ข้อมูลแต่ไม่กล้าแจ้ง เพราะเกรงว่าตนจะมีความผิดด้วยโดนหัวหน้างานกลั่นแกล้ง หรือทำอันตราย

ต้องมีการปราบปรามการคอรัปชั่นอย่างจริงจัง เช่นจะต้องมีการอายัดและยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้มาด้วยการคอรัปชั่น

ให้อิสระในการนำเสนอข้อมูลของสื่อขณะเดียวกันก็เพิ่มมาตรการในการควบคุมและลงโทษเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหาสาระที่ไม่ถูกต้องและบิดเบือนโดยเฉพาะการให้ร้ายผู้อื่นผ่านทางแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนโดยตรง โดยลงโทษผู้ที่นำมาเผยแพร่และให้สื่อรับผิดชอบโดยประกาศแก้ไขเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น

สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระบบยุติธรรมโดยทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้ว่า ระบบดังกล่าวมีความเป็นธรรม เสมอภาคและยึดถือหลักของกฎหมายโดยไม่แบ่งแยก

รณรงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในระยะยาว

การป้องกันคอรัปชั่นในภาครัฐอาจทำได้ด้วยมาตรการที่มุ่งกำจัดจุดอ่อนของระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่นวิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปชั่นการเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลางและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก

ประชานิยม (populism) คือ อุดมการณ์หรือปรัชญาการเมืองซึ่งมีแนวคิดทางสังคมการเมืองซึ่งเปรียบเทียบ ประชาชน (People) กับ อภิชน (Elite)และกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและการเมือง นอกจากนี้ประชานิยมยังสามารถนิยามได้ว่าเป็นแนวคิดและกิจกรรมทางการเมืองอันมีเจตนาเพื่อเป็นตัวแทนของความต้องการและความปรารถนาทั่วไปของประชาชนประชานิยมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นวาทกรรมการเมืองซึ่งดึงดูดใจประชากรส่วนใหญ่โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของชนชั้นและการถือพวกทางการเมืองประชานิยมนั้นตรงกันข้ามกับรัฐนิยม (Statism)ซึ่งถือว่านักการเมืองเพียงจำนวนหนึ่งมีความรู้ดีกว่าประชาชน และรัฐตัดสินใจในนามของพวกนั้น
Create Date : 16 พฤษภาคม 2558
Last Update : 16 พฤษภาคม 2558 21:29:22 น.
Counter : 1085 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 1158799
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31