Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 กรกฏาคม 2559
 
All Blogs
 
ชนิดของจิ๊กและฟิ๊กเจอร์
ชนิดของจิ๊กและฟิ๊กเจอร์

ในสภาวะที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆรวมทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น  มนุษย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคิดค้นและพัฒนาการผลิตให้มีความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในกระบวนการผลิตอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือช่วยในการผลิตโดยที่เครื่องมือต่างๆที่ผลิตขึ้นมานั้นจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่แล้วจะถูกนำไปใช้ร่วมกับเครื่องจักร โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานรวดเร็วและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตแต่ในขณะเดียวกันทางด้านคุณภาพยังคงเดิมไม่ลดต่ำลง นอกจากนี้ยังทำให้เครื่องจักรที่มีอยู่ สามารถถูกใช้งานเพื่อผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลายรูปแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร แต่อาจจะเปลี่ยนเฉพาะเครื่องมือเท่านั้น เครื่องมือนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน อุปกรณ์สำคัญประเภทหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเตรียมงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน ช่วยให้การทำงานมีความง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยจะถูกออกแบบให้จับยึดชิ้นงานปรับเปลี่ยนไปตามการทำงานแบบต่าง ๆ เช่นการทำงานร่วมกับเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน อาทิเช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง ฯลฯ

1.2 จิ๊กและฟิกซ์เจอร์

จิ๊ก(jig)และฟิกซ์เจอร์(Fixture) เป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับช่วยในการผลิตชิ้นงานที่เที่ยงตรงเหมือนกันทุกๆชิ้น ความสัมพันธ์และตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์กับชิ้นงานจะต้องถูกรักษาให้คงเดิมอยู่ตลอดเวลาการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้จากด้านต่างๆเช่น เรขาคณิต ความคลาดเคลื่อน มิติ ฯลฯ มาช่วยในการออกแบบ จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำการยึดจับรองรับและกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทุกๆ ชิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าในการเจาะรูหรือการตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆจะได้ตรงตำแหน่งเดิมหรือขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดมาทุกประการ

คุณภาพของการผลิตจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิ๊กและฟิกซ์เจอร์สิ่งที่ทำให้จิ๊กและฟิกซ์เจอร์มีความพิเศษก็เพราะว่างานแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้นมาให้เข้ากับชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่ง

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์นี้จะมีความหมายเกี่ยวพันใกล้เคียงกันมาก บางทีก็อาจจะเกิดสับสนในการนำไปใช้ได้บ้าง อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของเครื่องมือที่จะนำไปใช้กับชิ้นงาน [วชิระ มีทอง]

1.2ความแตกต่างระหว่างจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

จิ๊กเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นไม่เพียงแค่ใช้จับยึดและกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวนำทางให้กับเครื่องมือตัดอีกด้วยโดยส่วนใหญ่เรามักจะใช้กับอุปกรณ์นำเจาะหรือนำคว้าน ตามรูปที่ 1.1 (ก)

รูปที่ 1.1ความสัมพันธ์กันของเครื่องมือตัดกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

ฟิกซ์เจอร์ ถ้าแปลอย่าตรงตัว ฟิกซ์ (Fix) แปลว่ายึด ฟิกเจอร์ก็คือตัวยึดแต่ในปัจจุบันนั้นมีความหมายที่กว้างมาก สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดตำแหน่งยึดจับชิ้นงาน และต้านทานแรงจากการทำงานได้อย่างมั่นใจ ตัวอย่างฟิกซ์เจอร์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือปากกาจับชิ้นงานตามรูปที่ 1.1 (ข)

อุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงานเป็นเครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานที่เที่ยงตรงเหมือนกันทุกชิ้นความสัมพันธ์และตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่างอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงานกับชิ้นงานพิเศษใช้วางตำแหน่งและจับยึดชิ้นงานโดยทั่วๆ ไปจะมีการรองรับชิ้นงานและอาจมีอุปกรณ์นำเครื่องมือตัด (Guide Cutting Tools) หรืออุปกรณ์ตั้งมีด (Cutter Set Block) เพิ่มเติมสำหรับช่วยนำหรือตั้งเครื่องมือขณะทำงานหรือก่อนลงมือตัดเฉือนอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงานมีประโยชน์ อาทิเช่นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเป็นจำนวนมากขึ้นสามารถลดเวลาในการผลิตโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ในการจับชิ้นงานการปรับและติดตั้งเครื่องมือตัด ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสะดวกและรวดเร็วในการประกอบงาน และทำให้คนที่ไม่มีความชำนาญมากนักมาปฏิบัติงานกับอุปกรณ์นำเจาะและจับยึดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


1.3 ประเภทของจิ๊ก

ก่อนที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบเรามาดูจิ๊กโดยทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไร มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไรโดยใช้ความรู้สึกก่อนเรียนและหลังจากเรียนในบทต่อไปเราจะมาวิเคราะห์โดยใช้หลักกำหนดตำแหน่งและจับยึดชิ้นงานต่อไป

จิ๊กส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเจาะรู อาจแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือแบบเปิด (Open Jigs) และแบบปิด (Close Jigs) สำหรับแบบเปิดจะใช้สำหรับการทำงานแบบง่ายๆที่การทำงานนั้นมีการกระทำต่อชิ้นงานเพียงด้านเดียวส่วนแบบปิดหรือแบบกล่องนั้นจะใช้สำหรับชิ้นงานที่ถูกกระทำจากเครื่องจักรมากกว่า 1 ด้านขึ้นไปโดยจิ๊กแบบต่างๆมีลักษณะ ดังนี้

1.31 จิ๊กแบบเทมเพลท (TemplateJig)

จิ๊กประเภทนี้มักใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดและเที่ยงตรงของชิ้นงานค่อนข้างมากทำงานโดยใช้การวางทาบบนชิ้นงาน หรืออยู่ข้างในชิ้นงานซึ่งอาจจะมีปลอกนำเจาะหรือไม่มีก็ได้ และไม่จำเป็นต้องมีการจับยึดใดๆเมื่อเปรียบเทียบจิ๊กที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแล้วจิ๊กแบบเทมเพลทมีลักษณะการใช้งานที่ธรรมดาและราคาถูกที่สุด 


รูปที่ 1.2จิ๊กแบบเทมเพลท

1.32 จิ๊กแบบแผ่น (PlateJig)
จิ๊กแบบแผ่นเป็นจิ๊กอีกแบบหนึ่งที่มีหลักการทำงานที่คล้ายกับจิ๊กแบบเทมเพลทแต่แตกต่างกันที่จิ๊กแบบแผ่นมีตัวจับยึดชิ้นงานเพื่อใช้ในการยึดชิ้นงานในการเจาะรู  จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงานที่ต้องการใช้1.33จิ๊กแบบปั๊ม (Pump Jig or Universal Jig)

เป็นจิ๊กที่ผลิตขึ้นมาทางการค้า ซึ่งผู้ใช้ต้องเอาไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผลิต มีลักษณะเป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมมีความสะดวกรวดเร็วในการถอดและจับยึดชิ้นงาน ทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้มาก

1.34 จิ๊กแบบฝาปิด (LeafJig)

เป็นจิ๊กที่มีลักษณะมีฝาปิดอาจมีทั้งด้านบนและด้านล่างคล้ายจิ๊กแบบกล่องแต่จะขนาดเล็กกว่า มีตัวล็อกตำแหน่งชิ้นงานและสามารถเปิดปิดเพื่อใส่ชิ้นงานในการจับยึดได้ง่าย ขนาดของจิ๊กชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นงาน

1.35 จิ๊กแบบช่องหรือแบบแชลแนล (ChannelJig)

เป็นจิ๊กที่มีลักษณะเป็นจิ๊กแบบช่องมีลักษณะเป็นช่องต่างกับจิ๊กแบบฝาปิดตรงที่จิ๊กแบบแชลเนลจะมีผนังกั้นชิ้นงานมีสามด้านเท่านั้น สามารถเจาะได้มากกว่าหนึ่งผิวหน้า ช่วยลดจำนวนการติดตั้งแต่เพิ่มการออกแบบและต้นทุนการผลิตของอุปกรณ์นำเจาะ

1.36 จิ๊กแบบกล่อง (Tumble orBox Jig)

จิ๊กแบบกล่องออกแบบให้มีลักษณะครอบชิ้นงานได้ทั้งหมดและมีอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานภายในกล่อง เพื่อให้สามารถนำเจาะได้มากกว่าหนึ่งด้านนิยมใช้กับชิ้นงานที่ได้ทำการขึ้นรูปและถูกตกแต่งผิวหน้ามาทุกด้านเรียบร้อยแล้ว

1.37 จิ๊กแบบหัวแบ่ง (IndexingJig)

เป็นจิ๊กชนิดที่ใช้สำหรับที่ต้องการเจาะรูหรือการกระทำกับชิ้นงานในลักษณะที่ต้องการระยะห่างของรูเจาะที่เท่าๆกัน โดยใช้แท่งดัน (Indexing Device) เป็นตัวอ้างอิงตำแหน่ง เช่นการเจาะรูบนพื้นที่ผิวรอบนอกของแป้นหรือเพลากลมที่ต้องการจำนวนรูเจาะที่มากกว่าสองรูที่มีขนาดระยะของรูเจาะที่เท่ากันสม่ำเสมอใช้ในการเจาะรูที่มีรูปแบบเดียวกันตำแหน่งรูอ้างอิงโดยทั่วไปใช้หลุมแรกที่เจาะ

1.Placed on base and bore

2.Locating stud

3. Hexnut

4.C-Washer

5.Drill bushing

6.Index pin

7.Spring

8.Bushing plate


Create Date : 25 กรกฎาคม 2559
Last Update : 25 กรกฎาคม 2559 15:21:15 น. 0 comments
Counter : 4798 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สมาชิกหมายเลข 3317938
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
รวบรวมบทความเกี่ยวกับ จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ในไทย
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3317938's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.