เล็บมือนาง


ต้นเล็บมือนาง เป็นไม้ดอกที่นิยมปลูกประดับกันทั่วไป เพราะมีสีสัน

ของดอกที่มีความสวยงาม ไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ ในหนึ่งช่อดอกมีสีของดอก

หลายเฉดสี มีตั้งแต่สีอ่อนจนถึงสีแดงเข้มอยู่ในช่อเดียวกันคละกันไป นอกจาก

สีสวยแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย ต้นเล็บมือนางเป็นไม้เลื้อย จึงนิยมปลูกให้กิ่ง

เลื้อยยาวพาดพันไปตามไม้ระแนงไม้เลื้อย เพื่อให้ร่มเงาและเพื่อความสวยงาม

ดอกเล็บนางมีดอกสองแบบคือ ชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว(ดอกลา) ...
... เล็บมือนาง ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Quisqualis indica L.

ชื่อวงศ์ : Combretaceae

ชื่อสามัญ : Rangoon creeper, Drunken sailor

ชื่ออื่นๆ : แสมแดง (ชุมพร), มะจีมั่ง จ๊ามัง จะมั่ง (ภาคเหนือ), ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ถิ่นกำเนิด : เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะนิวกินี

ชนิดพืช : ไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง มีอายุยืนหลายสิบปี สามารถเลื้อยไปได้ไกล

การเจริญเติบโต : ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดี น้ำปานกลาง แสงแดดจ้าเต็มวัน

ฤดูการออกดอก : ออกดอกตลอดปี ดอกสีแดงอ่อนถึงแดงเข้ม

ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด การตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง........... ลักษณะทั่วไป
.. ต้นเล็บมือนาง จัดเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง กิ่งเลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้อื่น

หรืออะไรก็ตามที่ยึดเกาะได้ และกิ่งเลื้อยยาวได้ประมาณ 5-7 เมตร และอาจเลื้อยไปได้ไกลมากกว่า

10 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเลื้อยพันกันเป็นพุ่มหนาทึบ เถาอ่อนเป็นสีเขียวและตามลำต้นของเถาอ่อนมี

ขนสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอมเทาปกคลุม แต่ต้นแก่ผิวจะเกลี้ยง เถาแก่มีเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลปนแดง

เปลือกค่อนข้างเรียบหรือมีหนามเล็กน้อย ต้องหาหลักหรือร้านให้ลำต้นมีที่เกาะยึดเพื่อเลื้อยขึ้นเป็นพุ่ม


... ใบเล็บมือนาง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ

ลักษณะของใบเป็นรูปมนแกมขอบขนานหรือเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือมน

และมีติ่งแหลม โคนใบจักเว้าเข้าเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ขนาดใบ

กว้างประมาณ 10-12 เซนติเมตร และยาวประมาณ 14-18 เซนติเมตร แผ่นใบเป็น

สีเขียวเนื้อบาง ท้องใบมีขนปกคลุมอยู่เป็นจำนวนมาก ใบอ่อนเป็นสีเขียวอมแดง

เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร...
... ดอกเล็บมือนาง ... ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง

หรือยอดของลำต้น ในช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 10-20 ดอก กลีบเลี้ยงเป็น

หลอดยาวสีเขียวยาวประมาณ 3-4 นิ้ว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็กและ

ส่วนปลายแหลมมี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอดทรงกระบอก

ส่วนปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4

เซนติเมตร ช่อดอกเมื่อเริ่มบานจะเป็นสีขาวหรือสีชมพูอ่อน เมื่อดอกบานเต็มที่


สีจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีชมพูอ่อนเป็นสีชมพูเข้ม และเมื่อใกล้โรยจะเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยดอกย่อยจะค่อยๆทยอยบาน ไม่บานพร้อมกัน

จึงเห็นได้ว่าในหนึ่งช่อดอก จะมีสีดอกหลายเฉดสี คือ ขาว ชมพู ชมพูอ่อนถึงเข้ม และสีแดง ดอกมีกลิ่นหอมแรงและหอมมากในตอนค่ำ

โคนกลีบดอกมีใบประดับ หลอดของดอกโค้งเล็กน้อย และมีเกสรยาวยื่นออกมาจากกลางดอก เกสรเพศผู้มี 10 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน

ต้นเล็บมือนางออกดอกได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับการดูแลและสภาพดินฟ้าอากาศ แต่จะมีดอกมากในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ...


... ลักษณะของดอกเล็บมือนางมี2ชนิด

ดอกเล็บมือนางมีเฉดสีอ่อนและเข้มในช่อเดียวกันดูสวยงาม ซึ่งสีแบบนี้
จะเป็นทั้งชนิดดอกซ้อนและ "ชนิดดอกลา" ดอกลาเป็นดอกชั้นเดียว และ
ชนิดดอกลามีลำต้นและกิ่งเลื้อยเช่นเดียวกับดอกซ้อน ชนิดดอกลายังมีอีกแบบ
คือ" เล็บมือนางต้น" ได้เริ่มนำเข้ามาจาก รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณ
ปีพ.ศ.2552 และยังเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยอีกด้วย จึงได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เล็บมือนางต้น มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียง
กับเล็บมือนางเลื้อย ต้นสูงได้ถึง 2 เมตร และหลายข้อมูลบอกว่า เล็บมือนางต้น
แม้มีดอกดก แต่ไม่มีกลิ่นหอมเหมือนชนิดดอกซ้อน หรือมีแต่ก็เพียงเล็กน้อย ...
ผลเล็บมือนางจะเป็นผลแห้งและแข็ง ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวย มีสัน 5 สันตามยาว ผลมีขนาดโตประมาณ 0.5 นิ้ว
และยาวประมาณ 1.5 นิ้ว ผลสุกเป็นสีน้ำตาลอมสีดำ ภายในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด


... การปลูกและดูแลรักษาต้นเล็บมือนาง

ต้นเล็บมือนาง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การตอนกิ่ง หรือเอาเหง้าไปปลูกก็ได้ แต่ต้องฝังให้ลึกประมาณ 4นิ้ว การปลูกด้วยเมล็ดจะโตช้า

จึงนิยมตอนกิ่งมากกว่า ดินที่ดีในการปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดี ผสมปุ๋ยคอกในดินพอประมาณ แล้วเพาะเมล็ดหรือปักชำกิ่ง

ลงไปแล้วรดน้ำให้ชุ่ม เล็บมือนางเป็นไม้กลางแจ้ง ที่ต้องการแสงมากพอสมควร ต้องการน้ำปานกลาง รดน้ำทุกวันในช่วงที่เริ่มปลูก

ในเดือนแรกๆ แต่เมื่อมีลำต้นแข็งแรงแล้ว จะรดน้ำวันเว้นวันก็ได้ แล้วแต่สะดวกรดน้ำเช้าหรือเย็น เมื่อดอกเริ่มบานควรเพิ่มปุ๋ยบำรุงดอก

โดยส่วนใหญ่เท่าที่พบ ต้นเล็บมือนางจะไม่มีโรค แต่มักจะมีหนอนมากินใบจำนวนเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่ไม่ค่อยมีผลกับดอกมากนัก

เพี่ยงแต่ใบจะเว้าแหว่งไม่สวยงามเท่านั้นเอง เมื่อต้นเริ่มโตควรหาหลักหรือทำร้านให้กิ่งได้เลื้อยและเกาะยึดและเป็นการพยุงลำต้นด้วย

ควรตัดแต่งกิ่งบ้างเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว กิ่งจะเลื้อยพาดพันไปทั่วและไม่เป็นรูปทรงที่สวยงามและดูรก จึงควรตัดแต่งทรงพุ่มเดือนละครั้ง


... ประโยชน์ของเล็บมือนาง

ใบอ่อนสามารถนำมารับประทานได้ นิยมรับประทานกันในประเทศอินโดนีเซีย ใช้ได้ทั้งดิบและสุก

ในบ้านเราใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกต่างๆแต่ไม่เป็นที่นิยม ในใบมีคุณค่าทางอาหารเหมือนผักชนิดอื่น

ดอกเล็บมือนางนำมารับประทานได้เช่นกัน ส่วนใหญ่จะนำมาชุบแป้งทอด หรือนำมายำรวมกับดอกไม้

ทานได้ชนิดอื่นๆ แต่การจะนำมาเป็นอาหารได้นั้น ควรจะมั่นใจว่าไม่มีการฉีดยาพ่นเพื่อไล่หนอน

นอกจากเป็นอาหารแล้วประโยชน์หลักๆคือ ปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วหรือขึ้นร้านเป็นหลังคาที่นั่งผักผ่อน

หรือปลูกตามที่ต่างๆ เป็นไม้โตเร็ว ปลูกง่าย มีดอกสวยงาม ให้กลิ่นหอมเย็นโดยเฉพาะในตอนค่ำ
หรือจะนำมาปลูกริมทะเลก็ได้ เพราะทนน้ำท่วมขัง ทนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี ...... สรรพคุณของเล็บมือนาง

ราก - ช่วยแก้อาการไอ เป็นยาบำรุงธาตุ ช่วยทำให้เจริญอาหาร ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี แก้ตานขโมย แก้เด็กเป็นซาง

ใบ - แก้ตัวร้อน แก้ปวดศีรษะ แก้อาการวิงเวียน แก้ไข้ ตำใบพอกรักษาแผล เป็นยาสมานแผล หรือใช้ทาแก้แผลฝี แก้อักเสบ

ดอก - ดอกสดนำไปเป็นอาหารจะมีสรรพคุณช่วยย่อยได้ ดอกแห้งใช้ต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มจะมีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสียได้

ผล - ช่วยย่อยอาหารให้ดีขึ้น ช่วยลดอาการข้างเคียงที่เกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระบังลมได้ และทำให้ม้ามแข็งแรง

เมล็ด - ช่วยย่อยอาหาร เป็นยาระบาย แก้ท้องอืดเฟ้อ น้ำต้มเมล็ดช่วยแก้ถ่ายปวดบิด นำเมล็ดแช่ในน้ำมันใช้รักษาโรคผิวหนัง

ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพรเล็บมือนางคือ ในเมล็ดมีพิษ ห้ามรับประทานมากเกินกว่าปริมาณที่กำหนด หากได้รับพิษจะทำให้

สะอึก อาเจียน วิงเวียนศีรษะมึนงง อ่อนเพลียและท้องเสีย ห้ามรับประทานยานี้ควบคู่กับน้ำชาหรือชาร้อนเนื่องจากจะลบฤทธิ์กัน... ขอขอบคุณบทความข้อมูลต้นเล็บมือนาง

//frynn.com/เล็บมือนาง/

//thaiherbal.org/1895/1895

//www.samunpri.com/เล็บมือนาง

//www.thairath.co.th/content/161245

//www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_04_6.htm

//agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Vines/เล็บมือนาง.html

ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในบล็อกหน้าค่ะ

Create Date : 16 มิถุนายน 2559
Last Update : 16 มิถุนายน 2559 22:16:05 น. 38 comments
Counter : 5016 Pageviews.

 
เล็บมือนางเมื่อก่อนที่บ้านเคยปลูก เป็นซุ้มเลย เสียอย่างตรงที่ยางมันลงพื้น พื้นจะดำ แต่สวยดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 มิถุนายน 2559 เวลา:23:05:54 น.  

 
ชอบมากค่ะ โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะส่งกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
บ้านพี่มีทั้งสองชนิดเลยค่ะ
ปลูกไว้ด้วยกันหมายถึงหลุมเดียวกันน่ะค่ะ เวลาออกดอกก็เลยมีทั้งสองอย่างในพุ่มเดียวกันค่ะ
คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 มิถุนายน 2559 เวลา:23:15:40 น.  

 
หูยยย อัพบล็อกอะไรป่านนี้ ไม่หลับไม่นอน 555
เจ้านี่เราเคยปลูกเหมือนกันจ้า ปลูกง่ายโตเร็ว ดอกสวย ดกด้วย หอมด้วย
แต่ต้องคอยตัดแต่งนะ ไม่งั้นรกมาก งูชอบ

แต่ที่เราไม่ชอบก็ตรงที่มีหนอนบุ้งเยอะมาก ยอมแพ้ไปแระ แฮ่ ๆ
ไปนอนได้แล้ววววว กู้ดไนท์จ้าโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:0:01:39 น.  

 
ตอนสมัยประถมจำได้ที่โรงเรียนมีซุ้มเล็บมือนาง เห็นทีไรความสุขก็มาเยือน เป็นหนึ่งดอกไม้ในดวงใจเลยค่ะ


โดย: ออมอำพัน วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:0:49:38 น.  

 
ได้ความรู้เลยค่ะ ชอบๆ ขอบคุณนะคะ


โดย: auau_py วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:6:15:06 น.  

 
โหวต Home & Garden Blog

น้องต่ายถ่ายรูปสวยมากเลยครับ
เล็บมือนางที่บ้ายพี่ก๋าก็มี แต่ถ่ายรูปยากนะ

ชอบดอกเค้ามีกลิ่นหอมอ่อนๆโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:6:18:36 น.  

 
NENE77 Home & Garden Blog

บ้านน้องซีมีค่ะ สวยมากๆ หอมมากๆ ด้วย ใครไปใครมากก็ต้องขอถ่ายรูปเลยค่ะ

ปล.ปลาทูตัวใหญ่ชะมัด 120 T_T


โดย: kae+aoe วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:8:48:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ดอกเล็บมือนางบ้านเราไม่ได้ปลูกแต่บ้านเพื่อนปลูก

สวยดีค่ะเวลาออกดอกเยอะๆ กลิ่นหอมด้วย


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:9:53:18 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
อุ้มสี Fanclub Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
บ้านต้นคูน Food Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:17:31:29 น.  

 
สวยมากค่ะคุณต่าย แต่ด้วยความที่เป็นไม้เถา ที่บ้านเลยไม่ได้ปลูก เหมือนกับพวงชมพู ที่บ้านมักมีงูเขียวมาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ กลัวมันไปซ่อนในซุ้มต้นไม้


ทานเค้กยามเย็นด้วยกันนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:18:29:18 น.  

 
ดอกเล็บมือนางสวยค่ะ
ภาพถ่ายก็สวย
ถ่ายทอดความงามของดอกได้ดีจังค่ะ
ตอนถ่ายภาพคง มีความสุขนะคะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:19:11:44 น.  

 
เป็นดอกไม้ที่น่ารักมากเลยค่ะ ชอบที่ช่อเดียวมีหลายสีทั้งอ่อนทั้งแก่


โดย: Raizin Heart วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:19:59:01 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องต่ายดอกเล็บมือนางสวยจังค่ะ ชอบปลูกไว้เป็นซุ้มที่ประตูบ้านเวลาออกดอกสวยมากค่ะและกลางคืนจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะ

หลับฝันดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:21:21:11 น.  

 
พี่ก๋าไม่ให้หมิงหมิงดูละครเลยนะครับ
ขนาดไม่ได้ดู
ยังได้คำแปลกๆมาจากเพื่อนเยอะเลย 555
เพื่อนบางคนพ่อแม่ให้นั่งดูละครด้วยน่ะครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 มิถุนายน 2559 เวลา:22:24:54 น.  

 
ดอกเล็บมือนางสีหวานสวยมากค่ะน้องต่าย
พี่ต๋าไม่เห็นต้นจริงนานแล้ว
ทั้งใบและดอกนำมารับประทานได้ด้วยนะคะ
ประโยชน์ก็หลากหลายเลย
ขอบคุณน้องต่ายสำหรับภาพสวยๆที่ฝากให้
และข้อมูลดีๆค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
ดาวริมทะเล Travel Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
praewa cute Parenting Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

.....................................

นอนหลับฝันดีนะคะโดย: Sweet_pills วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:0:31:38 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับน้องต่าย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:6:51:18 น.  

 
อ่านเม้นท์คนอื่นไม่เห็นมีใครบ่นเรื่องหนอนเหมือนเราเลย
เราเคยปลูกแล้วต้องโละทิ้งเพราะสู้หนอนไม่ไหว เพราะเยอะมากจริง ๆ
แต่อย่างอื่นเค้าก็ดีหมดนะ ว่าง ๆ เอามาปลูกในบล็อกบ้างดีกว่า อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 18 มิถุนายน 2559 เวลา:11:20:31 น.  

 
ดอกเล็บมือนางสีสวยหวานมากค่ะ
ยิ่งอยู่เป็นดงแบบนี้สวยมากกกกกกกกกก

NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 19 มิถุนายน 2559 เวลา:2:10:22 น.  

 
ส่งกำลังใจให้ดอกเล็บมือนางของคุณต่ายนะคะ


NENE77 Home & Garden Blogโดย: กาปอมซ่า วันที่: 19 มิถุนายน 2559 เวลา:21:41:50 น.  

 
บล็อกโชว์ต้นไม้ในบ้านมาแล้วจ้า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:10:40:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ เปิดบ้านมาสดชื่นเลยค่ะ

ดอกเล็บมือนาง สวยมากมายค่ะ สวยจริงๆ

แต่อุ๊ว่ากลิ่นเหม็นไปหน่อย 5555

หน้าฝนแล้ว ใบไม้เขียวเต็มไปหมด ดอกไม้ก็ออกดอกเยอะเช่นกันคะ

แวะมาทักทาย นานๆ แวะมาทีค่ะ สบายดีนะคะ


โดย: ลอยละล่อง บล็อกแกงค์ วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:10:47:06 น.  

 
สวยมากค่ะ ชอบมากเลยดอกเล็บนางเนี่ย
ที่จริง็สวยทั้งดอกซ้อนดอกลานะ
แต่นิคนี่ชอบแบบดอกลามากกว่าหน่อยนึง
ชอบดอกไม้กลีบดอกบางๆแบบ 5 กลีบอย่างงี้ค่ะ
หลงไหลเลย
ภาพสวยจัง สีหวานมั่กๆบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:13:49:22 น.  

 
ได้ยินชื่อแล้วเปรี้ยยวปากเลยครับ อยากกินยำเล็บมือนาง //นั่นมันตีนไก่!
กระทั่งเจ้าต้นนี้ยังกินได้ทั้งต้น ตั้งแต่อัพมานี่มีต้นไหนกินไม่ได้ไหมครับเนี่ย?

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Parenting Blog ดู Blog
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ชีริว วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:21:32:21 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

ชอบดอกเล็บมือนางค่ะ เคยคิดจะปลูก
หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ปลูก ชอบดอก
ชอบสีด้วยหวานดีค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 20 มิถุนายน 2559 เวลา:22:51:26 น.  

 
ชอบมากมาย ในวัดพระแก้วมีปลูกด้วยนะ*~*~*~*~**..แวะมาทักทายจ๊ะ..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*~*

..HappY BrightDaY..โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 22 มิถุนายน 2559 เวลา:11:47:21 น.  

 
แวะมาชมต้นเล็บมือนาง
สวยและก็หอมด้วย
ชอบที่ช่อนึงมีหลายสี สวยดีนะคะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 22 มิถุนายน 2559 เวลา:20:37:01 น.  

 
เพิ่งรู้ว่า ดอกเล็บมือนางกินได้ด้วย

ที่บ้านชอบเอามาจัดแจกันค่ะ จัดง่ายดี หอมด้วย


โดย: VELEZ วันที่: 22 มิถุนายน 2559 เวลา:21:31:17 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ


โดย: auau_py วันที่: 29 มิถุนายน 2559 เวลา:8:19:23 น.  

 
อัญชันเรา hopeless มากเลย ก็รอ ๆ อยู่นี่แหละ อยากทำน้ำอัญชันจะแย่แล้ว 555

ที่บ้านไม่มีที่หรอกจ้า ไม้ผลมีแต่ต้นใหญ่ ๆ ทั้งนั้น
ขนาดลีลาวดีเรายังต้องยกให้คนอื่นไปแล้ว เพราะต้นใหญ่มาก
ก็มือซนไปตัดกิ่งมาปักเล่น ๆ ทะลึ่งขึ้นจริง ๆ แถมงามด้วย แต่ก็ยังไม่เข็ดนะ
อยากทำอีก เมื่อไหร่เขาจะทำขาวพวงแบบพันธุ์แคระบ้างนะ

มาเชียร์ให้ปลูกโน่นนี่นั่น ... ถ้ามีที่เราก็อยากปลูกแหละ
อยากปลูกทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่ก็ต้องเจียมตัวเพราะไม่มีที่อย่างว่า
ที่บอกว่าต้นไม้บ้านเรางาม 555 ก็ต้นไหนไม่งามก็โดนกำจัดหมดแหละ 555

เพื่อนไม่สบาย เป็นอะไร ... เห็นเงียบ ๆ ไป ก็นึกว่าเป็นปกติของตะเอง
เคยบอกให้เรา "ชิน" กับการผลุบ ๆ โผล่ ๆ ของตะเอง เราก็เลยไม่อยากรบกวน
เพราะแวะมาเม้นท์อะไรไว้ ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับ เลยงอนนนนนน 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 กรกฎาคม 2559 เวลา:17:21:50 น.  

 
"สะระแหน่เราซื้อมาแล้วหาวิธีเก็บ
ไปเจอในคลิปยูทูปลองทำตาม ก้เก็บได้นานจริงๆนะ"

คลิปไหนเหรอ อันนี้หรือเปล่า
https://www.youtube.com/watch?v=Io-fuexhNp4
เราก็ลองแล้ว ไม่ได้ผลเท่าไหร่นะ แหะ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 กรกฎาคม 2559 เวลา:17:25:25 น.  

 
มะนาวใครเหรอ ปลูกได้อย่างนั้นคงต้องโด๊ปอะไรมากมาย
ที่จำกัด เราก็ต้องเลือกปลูกพวกที่ใช้บ่อย ๆ แล้วก็ซื้อเค้าไม่คุ้ม งงมั้ยล่ะ
คือมะนาวก็ยังซื้อได้อยู่ จะถูกจะแพงก็ไม่ได้ใช้มากมายอะไร แล้วก็เลี้ยงยากด้วย
แต่พวกพริก ใบมะกรูด โหระพา กะเพรา พวกนี้เลี้ยงง่ายกว่า ใช้บ่อย แต่ไม่มาก
ซื้อเค้าก็ไม่คุ้มเพราะใช้น้อย ปลูกเองเด็ดจากต้นสะดวกกว่า แฮ่ ๆ
ยิ่งพูดยิ่งงง เด๋วเพื่อนจะปวดหัวซะเปล่า


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 2 กรกฎาคม 2559 เวลา:23:18:32 น.  

 
บล็อกใหม่มาแล้วจ้า
สีม่วงอย่างสวยเลย อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 กรกฎาคม 2559 เวลา:9:06:18 น.  

 
มะเขือเปราะไม่ปลื้ม โหย จำได้ด้วย น่าร้ากกก
ชอบมะเขือม่วง น่าจะดีกว่าเพื่อน แต่หายาก แล้วก็แพงด้วย
อ่ะ ไม่มีที่ปลูก ไม่ต้องมาเชียร์ให้ปลูก ก็ปลูกในบล็อกแล้วไง 555

สับปะรดไม่ต้องเอาไปแกงหรอก กินสด ๆ ดีที่ซู้ด
แต่ถ้ารสไม่ดี ไม่เป็นสับปะรด อิอิ ก็เอาไปปั่น ปรุงรสใหม่ ใส่ใบโหระพาไปด้วย
สรรพคุณเลิศเลอเพอร์เฟคมาก 555 //goo.gl/gPRdL4


แมวกินปลาทู1ตัว เหลือปลาทู2ตัว
แมวกินปลาทู2ตัว เหลือปลาทูกี่ตัว ติ๊กต๊อกๆๆๆ

ก. 1ตัว
ข. 2ตัว
ค. ไม่เหลือซักตัว
ง. ไม่มีข้อถูก
จ. แล้วแต่จะคิดอ่ะนะ

ข้อ ค. ใช่ป่ะ มาเฉลยด้วย 555

"มีวิธีช่วยให้หลับง่ายๆบ้างมั้ย"
อันนี้ไม่รู้เลย เพราะเป็นโรคหัวถึงหมอนก็หลับทู้กที 555
ลองถามอากู๋ดิ มีวิธีมากมาย คงมีซักวิธีล่ะน่า แหะ ๆ
//goo.gl/SO5VODโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา:8:46:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณต่าย เพิ่งรู้ว่าดอกสดกินได้ ลิ่นมันแรงไปหน่อยนะอุ๊ว่า

แต่ความสวยยกให้ค่ะ สวยจริง

เมื่อวานได้ลองกินอัญชันกับน้ำพริก อร่อยดีค่ะ ชอบๆ

เดี๋ยวลองดูเล็บมือนางบ้างค่ะ

คุณต่ายสบายดีนะคะ


โดย: ลอยละล่อง บล็อกแกงค์ วันที่: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:04:54 น.  

 
NENE77 Home & Garden Blog

ดอกน่ารักดีนะคะ สีสรรก็สดใสหวานแหววเชียว ชอบค่ะ


โดย: Raizin Heart วันที่: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:01:40 น.  

 
แวะมาเยี่ยมจ้า อิอิ
ว่าง ๆ แวะไปดูบล็อกใหม่นะตะเองโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:47:31 น.  

 
แวะมาโหวตสาขา Home ให้จ้า
ราตรีสวัสดิ์จ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กรกฎาคม 2559 เวลา:22:07:01 น.  

 
สวัสดีวันอังคารค่ะ รู้สึกว่าเจ้าของบ้านจะหายนะคะเนี่ย

บ้านรกแล้วนะ


โดย: ลอยละล่อง บล็อกแกงค์ วันที่: 19 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:27:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
NENE77
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]
ALL Flowers
ผีเสื้อแสนสวย
ดาวทอง
เล็บมือนาง
ดอกอัญชัน
ดาวประดับ
ดอกรัก
เทียนหยด
ดอกลิปสติก
ชาฮกเกี้ยน
หัวใจสีม่วง
บานชื่น
ดอกนีออน
กระดังงาสงขลา
ซัลเวีย
เฟื่องฟ้า
แย้มปีนัง
หงอนไก่ไทย
ถั่วผีดอกแดง
ดอกต้อยติ่ง
ผักเสี้ยนขน
เซ่งใบมน
กระดุมทองเลื้อย
จิงจ้อขาว
โคกกระสุน
หญ้าขัดมอญ
หญ้าดอกขาว
หญ้าแห้วหมู

Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2559
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
16 มิถุนายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add NENE77's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.