ดอกบานชื่น ... Zinnia... ดอกบานชื่น

เป็นดอกไม้ที่พบเห็นได้ทั่วไป มีหลากหลายสี สวยงามมองได้เพลินๆ

บานชื่นมีทั้งแบบทั่วไปและบานชื่นแคระ ซึ่งเรียกกันอีกชื่อว่า ... บานชื่นหนู

แต่ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด ก็เป็นดอกบานชื่นที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน

เพราะเป็นไม้ดอกที่ปลูกง่าย ให้ดอกดก บานชื่นจึงเป็นที่นิยมปลูกกันมาก

โดยเฉพาะตามสวนสาธารณะ พบว่ามักจะปลูกดอกบานชื่นประดับไว้เสมอ


" บานชื่น " ชื่อสามัญว่า ... Zinnia ... ตั้งให้เป็นเกียรติแก่ Dr.Johann Gottfried Zinn ศาสตราจารย์ทางพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน

ในศตวรรษที่18 Dr.Johann ได้เป็นผู้นำเมล็ดของดอกบานชื่นจากอเมริกาไปยุโรปเป็นคนแรก บานชื่นเป็นไม้พื้นเมืองของเม็กซิโก

ซึ่งเป็นพันธุ์ป่าขึ้นอยู่ตามเชิงเขาในเม็กซิโกและอเมริกากลาง มีดอกเล็กๆ กลีบชั้นเดียวสีม่วงซีดๆ ชาวเม็กซิกันชอบเด็ดมาปักหมวก

ปัจจุบันนี้นักผสมพันธุ์พืชได้ทำให้ดอกบานชื่นมีทุกสีเว้นสีฟ้า และปรับปรุงสายพันธ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งจากเดิมมีกลีบชั้นเดียว
ก็พัฒนามาเป็นกลีบดอกซ้อนกันเพิ่มความสวยงามมากขึ้น ทั้งยังมีความหลากหลายในการเรียงชั้นของกลีบดอกอีกด้วยดอกบานชื่น ... Zinnia ...

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zinnia elegans (ZIN-nee-uh ELL-eg-anz)

ชื่อวงศ์ : Compositae

ชื่อสามัญ : Zinnia, Youth and Old Age

ชื่ออื่นๆ : Poorhouse flower, Everybody flower

ถิ่นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก

ชนิดพืชและขนาด : เป็นไม้ดอกล้มลุก ขนาดลำต้นมีความสูงตั้งแต่3นิ้วถึง1เมตร

สีดอก : ชมพู แดง ขาว ส้ม บานเย็น ม่วง

การเจริญเติบโต : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย น้ำปานกลาง ต้องการแสงแดดจ้าเต็มวัน

ขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ดลักษณะทั่วไป

บานชื่นเป็นไม้ดอกล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นสูง3นิ้วถึง1เมตร ลำต้นตรงและมีสีเขียวอมเหลือง

หรือม่วง มีขนสีขาวเส้นยาวอ่อนนุ่มแนบผิวลำต้น ใบรูปใบหอกหรือไข่แกมขอบหนาม

ปลายแหลม โคนมน ผิวใบมีขนหยาบ ก้านใบสั้น ใบเดี่ยวออกตรงข้าม

แต่ละคู่ตั้งฉากกัน รูปไข่หรือรี ดอกออกเป็นช่อกระจุก มีทั้งดอกชั้นเดียว

และดอกซ้อน ขนาด 4-10 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปขอบหนาม

สีขาวนวล เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง แดง และสองสีในดอกเดียวกัน กลีบดอกวงใน

เป็นรูปหลอดสีเหลืองเป็นกระจุกตรงกลางดอก การเรียงตัวกันของกลีบดอกมีหลายแบบ

ดอกแห้งมีเมล็ดมีประมาณ 100-200 เมล็ดต่อหนึงดอก ...


... การปลูกดอกบานชื่น

ระยะของการปลูกบานชื่นในแปลงปลูก ใช้ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร

ในการการเตรียมดินนั้น ควรไถดินลึก 50 เซนติเมตร เพื่อการระบายน้ำที่ดี

ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินเท่ากับ 6.2-6.8

ยกแปลงกว้าง 1.2 เมตร สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร

ทางเดิน 80 เซนติเมตร ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเก่า อัตรา 3 ตันต่อไร่ ..

และคลุกเคล้าให้เข้ากันที่ระดับ 20 เซนติเมตร หากดินเหนียวมาก อาจใช้แกลบดินเป็นส่วนใหญ่ ผสมเพื่อให้ดินโปร่งขึ้น

การเตรียมกล้า ... บานชื่นสามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด เนื่องจากบานชื่นเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย จึงนิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

บานชื่นมีเมล็ดขนาดใหญ่ ดังนั้นในการปลูกบานชื่น จึงไม่จำเป็น ต้องทำการเพาะเมล็ดในกระบะก่อนก็ได้ เพาะลงแปลงปลูกได้เลย

เตรียมแปลงปลูกหลุมตื้นๆหรือทำร่องตื้นๆตามความยาวของแปลง วางเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ดแล้วรดน้ำ กลบปากหลุมด้วยฟางข้าว

หรือขุยมะพร้าว และรดน้ำตามอีกครั้ง เมื่อเมล็ดงอกหมดแล้ว (ประมาณ 3-5 วัน) ควรทำการถอนหรือแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อ 1 หลุม... การดูแลรักษา ...

การรดน้ำควรรดน้ำทุกวัน ในตอนเช้าหรือเย็นก็ได้ แต่การรดน้ำในเวลาเย็นนั้น ควรจะกะเวลาเผื่อไว้ด้วย เพราะต้องให้น้ำที่ค้างอยู่บนใบ

แห้งก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และเมื่อมีดอกบานอย่ารดน้ำให้ถูกดอกเพราะจะทำให้ดอกช้ำหรือเน่าได้ การให้ปุ๋ยก่อนปลูกควรคลุกเคล้าปุ๋ย

รองพื้นในดิน โดยให้ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 1 ช้อนชา/หลุม (1 ช้อนชา = 5 กรัม) และสูตร 15-15-15 อัตราละ

1 ช้อนชาต่อหลุม ในช่วงแรกหลังปลูกให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้นสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง ระยะให้ดอกให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15

ผสมปุ๋ยสูตร 0-0-60 สัดส่วน 3:1 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อต้นสูง 10-15 เซนติเมตร เด็ดยอดให้เหลือใบจริง 5-6 ใบการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

โรคกล้าเน่า (damping off) ต้นกล้าจะแสดงอาการใบซีด เหี่ยวและหักบุบลงไปกับพื้น

สาเหตุเกินจากเชื้อรา โรคจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุเพาะเมล็ดระบายน้ำไม่ดี มีความชื้นสูงเกินไป

และมีต้นกล้าขึ้นหนาแน่นมาก ป้องกันกำจัดโรค โดยการเตรียมวัสดุเพาะปลูกให้ร่วนโปร่ง

มีการระบายน้ำที่ดี และใช้สารเคมี เช่น แคปแทนแมนโคเซ็บ เมื่อสังเกตเห็นว่าต้นกล้านั้น

เริ่มมีอาการของโรคเกิดขึ้น แมลง เพลี้ยไฟ ทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช

ในบริเวณยอดอ่อน ดอก ทำให้ยอดใบ ดอกเสียหาย เพลี้ยไฟ สามารถแพร่ระบาด

ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้ง การป้องกันกำจัดทำได้

โดยการพ่นละอองน้ำ ในช่วงกลางวันเพื่อลดระดับความร้อน และเพิ่มความชื้น

ในอากาศ ใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น คาร์โบซัลแฟน, โมโนโครโตฟอส, ฟิโปรนิลเพลี้ยอ่อน ทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชในบริเวณยอดอ่อนและดอก โดยมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ เพลี้ยอ่อนจะถ่ายมูล

ออกมามีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆคล้ายน้ำหวาน ซึ่งต่อมามักจะมีเชื้อรามาอาศัยกินมูลของเพลี้ยอ่อนอีกทอดหนึ่ง ทำให้เกิดโรคราดำ


การป้องกันกำจัดรา ใช้สารเคมีฉีดพ่น เช่น คาร์โบซัลเแฟน, คาร์บาริล,มาลาไธออน หนอนชอนใบ จะกัดกินทำลายเนื้อใบให้เสียหาย

ทำให้เห็นรอยแผลถูกกัดกิน ที่แผ่นใบเป็นทางยาวคดเคี้ยวมากมาย ในการป้องกันกำจัด ใช้กับดักกาวเหนียว หรือแสงไฟแบลคไลท์

กำจัดตัวแก่ของผีเสื้อ หรือแมลงวันที่เป็นแหล่งที่มาของหนอน ใช้สารเคมีฉีดพ่นสลับกัน เช่น เพอร์เมทริน, คาร์โบซัลแฟน, ฟิโปรนิล
และไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นเพียงชนิดเดียวตลอดทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนอนดื้อต่อสารเคมีที่ใช้ติดต่อกันนั่นเอง ...บานชื่นเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด ต้องปลูกกลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดโดยตรงอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมง และสามารถเจริญเติบโต

ได้ในดินทุกชนิด ที่มีการระบายน้ำดีและเก็บความชื้นไว้พอควร รดน้ำประจำ และใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก หมั่นป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

เมื่อทำตามอย่างที่บอกข้างต้นอย่างสม่ำเสมอแล้ว จะได้บานชื่นที่มีพุ่มต้นสวยงามสมบูรณ์มาก ดอกดกคุณภาพดอกดี ให้เราได้ชื่นชม

หากต้องการเก็บดอกไปใช้ประโยชน์ ควรเก็บ เมื่อประมาณ60 วันหลังปลูก เพราะกลีบดอกชั้นนอกบานเต็มที่ และเกสรตัวผู้ยังไม่บาน... ประโยชน์ของบานชื่น

ประโยชน์หลักของดอกบานชื่นคือปลูกประดับเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

เพราะดอกสวยสะดุดตามีหลากหลายสีสันและรูปทรงต่างๆให้เลือกมากมาย

นอกจากนี้ ทรงต้นยังต่างกันตั้งแต่ขนาดปกติ จนถึงขนาดเล็ก จึงนำมาใช้

ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ประเภทดอกโต ก้านดอกยาว เหมาะอย่าง
มาก สำหรับตัดดอกมารวมกันจัดเป็นช่อดอกไม้ หรือปักแจกัน ...


ส่วนต้นขนาดเล็ก ซึ่งแตกกิ่งก้านค่อนข้างมากมีดอกเล็กแต่ดก เหมาะสำหรับปลูกในกระถาง เมื่อออกดอกเต็มต้นทั้งกระถาง จะเป็นพุ่ม

หนาแน่นสวยงามมาก ด้วยชื่อที่มีความหมายตรงตัวในด้านดีๆจึงมีการมอกดอกบานชื่นแบบกระถางเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆมากขึ้น


... ความหมายของดอกบานชื่นตามสีต่างๆ

ความหมายโดยรวมแล้วดอกบานชื่นให้ความหมายว่า ... คิดถึงเพื่อน

ดอกบานชื่นสีแดงเพลิงมีความหมายว่า .... ความจงรักภักดี

ดอกบานชื่นสีชมพูอมม่วงมีความหมายว่า ... ความรักครั้งสุดท้าย

ดอกบานชื่นหลายสีในดอกเดียวมีความหมายว่า ... คิดถึงเพื่อนที่จากกันไปนาน
ดอกบานชื่นสีขาว(white zinnia) มีความหมายว่า ... ความดี หรือเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆ

ดอกบานชื่นสีเหลืองมีความหมายว่า ... ระลึกถึงความทรงจำก่อนๆหรือคิดถึงทุกๆวัน

ดอกบานชื่นสีม่วงแดงเข้ม มีความหมายว่า ... ความรักที่ยั่งยืน ความรักที่ยาวนาน

ที่ประเทศญี่ปุ่น ดอกบานชื่น หมายถึง เชื้อพระวงศ์ (Royalty)

คนญี่ปุ่นเรียกดอกบานชื่นว่า Hyakunichison
... ขอขอบคุณเจ้าของบทความดอกบานชื่นค่ะ ...

https://sites.google.com/site/botany4431mp9j/khwam-hmay-khxng-dxkmi

//www.panmai.com/GardenSong/Flower_32.shtml

//www.thaikasetsart.com/

//www.doctor.or.th/article/detail/1806

https://sites.google.com/site/ictmtk18288/home/kar-chi-prayochn/kar-dulae-laea-kar-khyay-phanthuCreate Date : 20 มกราคม 2558
Last Update : 20 มกราคม 2558 23:55:17 น. 9 comments
Counter : 18747 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog

------------------------------

โอ้โห เหมือนเดินเข้ามาในสวนดอกบานชื่นเลย
ชื่อนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีด้วยนะ บานชื่น ชื่นบาน
คงเสียพลังงานไปเยอะเลย

ยังไม่ได้อ่านนะ แต่ตอบเม้นท์เพื่อนไว้ที่บ้านเราแล้ว อิอิ
บล็อกนี้เราก็ครองเม้นท์เหมือนกันแหละ 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:7:15:10 น.  

 
ขายผลไม้รวยไปแระ ...รวยแต่ได้เป็นสามีป้านะครับ

ดอกบานชื่นเอาจริงๆมันเป้นดอกไม้ที่สวยมากเลยนะครับ แต่เราเห็นมันบ่อยจนไม่คื่นเต้นกับมันแล้ว
อะไรที่ไม่ค่อยได้หเนมักทำให้ตื่นเต้นมากกว่าเนอะ เช่นการได้เห็นชีริวอัพบล็อก เพราะปกติไม่ค่อยได้อัพ (อะไรนะ? ไม่ตื่นเต้นเหรอ?)


โดย: ชีริว วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:21:52:22 น.  

 
สวัสดีคร้าบ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากเลยนะครับ
พอเห็น รางวัลสาขาใหม่นี่

มาแสดงความยินดีกับรางวัลBest of blog by 46+ ด้วยนะคะอาจารย์ จริงแล้วน่าให้รางวัล
Best comment of blog ด้วย 555

จริงๆ อ.เต๊ะ อยากได้ 2รางวัลนี่มากกว่าอีกนะครับ 555

ดอกบานชื่นนี่ เป็นดอกไม้ที่เห็นอยู่บ่อยๆ
แต่ไม่ยักกะรู้ ประวัติ ชาติตระกูลของเค้าเลยนะครับ

ที่น่าสนใจคือเรื่องสีนี่ น่าแปลกใจจริงๆ เพาะพันธุ์ใหม่ได้ทุกสี แต่สีฟ้ากลับทำไม่ได้ ประหลาดจริงๆ

แล้วก้เรื่องความหมายของสีนี่ ตั้งแต่ อ.เต๊ะ เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ ก้พึ่งจะรู้ความหมายของสีวันนี้เอง โชคดีนะครับนี่ ที่ยังไม่เคยเอาดอกบานชื่นไปฝากสาวๆ ไม่งั้นจะตีความหมายผิด มั่วไปหมด 555

ปล. เรื่องนิยาย นี่ อ.เต๊ะ มาแอบดูแล้ว ยังไม่ได้อ่านเลย คราวหน้า อย่าพึ่งรีบอัพบลอกนะครับ
ต้องเอาอย่าง multiple blog ถ้าเพื่อนมาอ่านไม่ครบทุกคน ไม่อัพบลอกเด็ดขาด
ต้องใจแข็งๆหน่อยนะครับ 555

วันนี้ โหวตหมดเกลี้ยงเลยครับ
ขออนุญาตเป็นคราวหน้านะครับ


โดย: multiple วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:22:27:29 น.  

 
สวัสดีค่า ^^
ดอกบานชื่นสวยมากๆ หลายสีด้วยนะคะ
ปกตินุ่นเห็นไ่ม่กี่สี นี่แบบอลงการ เยอะสีเชียว

ชอบค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยค่า

นุ่นว่าเห็นทิชาตอนจบนะ
ไหงเปิดมาเป็นบานชื่น เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามอ่านค่า
ตอนนี้กำลังพอมีเวลาแล้ว

ขอบคุณมากๆค่าโดย: lovereason วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:1:45:06 น.  

 
ดอกบานชื่น ความหมายดีเหมือนเม้นท์ของน้องฟ้าใสบอกไว้เลยค่ะ
ถ่ายภาพได้สวยมากด้วยนะคะโดย: เนินน้ำ วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:10:46:37 น.  

 
ขอบคุณที่ไปเปิดบล็อกใหม่ให้นะคะ
ส่งกำลังใจให้ดอกไม้สวย ๆ ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
NENE77 Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 25 มกราคม 2558 เวลา:0:11:14 น.  

 
สุดยอดอ่ะ


โดย: จ๋า IP: 49.230.203.223 วันที่: 9 กันยายน 2558 เวลา:20:03:01 น.  

 
Hyakunichisou


โดย: panswat IP: 182.52.8.235 วันที่: 3 กันยายน 2559 เวลา:14:30:58 น.  

 
百日草 Hyakunichisou Zinnia Loyalty https://en.wikipedia.org/wiki/Hanakotoba


โดย: panswat IP: 182.52.8.235 วันที่: 3 กันยายน 2559 เวลา:14:39:06 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

BlogGang Popular Award#13


 
NENE77
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]
ALL Flowers
ผีเสื้อแสนสวย
ดาวทอง
เล็บมือนาง
ดอกอัญชัน
ดาวประดับ
ดอกรัก
เทียนหยด
ดอกลิปสติก
ชาฮกเกี้ยน
หัวใจสีม่วง
บานชื่น
ดอกนีออน
กระดังงาสงขลา
ซัลเวีย
เฟื่องฟ้า
แย้มปีนัง
หงอนไก่ไทย
ถั่วผีดอกแดง
ดอกต้อยติ่ง
ผักเสี้ยนขน
เซ่งใบมน
กระดุมทองเลื้อย
จิงจ้อขาว
โคกกระสุน
หญ้าขัดมอญ
หญ้าดอกขาว
หญ้าแห้วหมู

Group Blog
 
<<
มกราคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
20 มกราคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add NENE77's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.