ลักษณวดี : นามปากกาแห่งนิยายรักโรแมนติก

ห้  อ  ง  ส  มุ  ด  ส่  ว  น  ตั  ว

ลักษณวดี, โรสลาเรน หรือ ทมยันตี เป็นนามปากกาของคน ๆ เดียวกัน
คือ คุณหญิงวิมล เจียมเจริญ  ที่มีผลงานออกมาสู่สายตาวงการนักเขียนและนักอ่านมากมาย

อาทิเช่น  คู่กรรม  อย่าลืมฉัน ทวิภพ ร่มฉัตร อตีตา พิษสวาท คลื่นชีวิต
โสมส่องแสง รอยอินทร์ ในฝัน เลือดขัตติยา เมียน้อย  คุณหญิงนอกทำเนียบ ประกาศิตเงินตรา ฯลฯ 

โดยคุณหญิงวิมล เจียมเจริญ มีนามปากกา 5 ชื่อ  ดังต่อไปนี้
1.โรสลาเรน (เป็นนามปากกาแรก) สำหรับใช้เขียนชื่อรักพาฝันหรือจินตนิยาย
2.ลักษณวดี  สำหรับเขียนนิยายรัก ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชาย
3.กนกเรขา สำหรับเรื่องตลกเบาสมอง
4.ทมยันตี เป็นนามปากกาที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุด
ใช้แต่งเรื่องราวที่สะท้อนชีวิตและสังคม รวมทั้งแต่งเรื่องแนวจิตวิญญาณ
5. มายาวดี สำหรับเขียนเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์แห่งเทวะ หรือเรื่องเล่าจากตำนานเราเคยอ่านผลงานเขียนของคุณหญิงวิมล ผ่านนามปากกา 3 ชื่อ คือ
ลักษณวดี ทมยันตี และ โรสลาเลน  ส่วนอีกสองนามปากกาของคุณหญิงเรายังไม่เคยอ่าน
ผลงานที่เราชอบมากส่วนใหญ่มักจะใช้นามปากกา ลักษณวดี

และในวันนี้ เรานำนิยายแนวรักโรแมนติกมาฝากสามเรื่องด้วยกัน
เป็นผลงานนามปากกาของ "ลักษณวดี" ทั้งหมด ที่เราอ่านแล้วชอบและอยากแนะนำค่ะ

ม ง กุ ฎ ที่ ไ ร้ บั ล ลั ง ก์

2 เล่มจบ  ราคา 600 บาท
968 หน้า  สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมมงกุฎที่ไร้บัลลังก์ โดย ลักษณวดี เป็นนิยายที่มีลุ่มลึกทางความคิดและปัญญา
ชิงไหวชิงพริบในชั้นเชิงการเมือง การปกครอง และการทหาร
ของสองเมืองที่เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง

เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการปกป้องและป้องกันการรุกราน
โดยมีประโยชน์ของแผ่นดินและพสกนิกรของประเทศเป็นที่ตั้ง 

อ่านไปขบคิดไปตามเหตุและผลของแต่ละตัวละครที่ถูกวางให้เป็นทั้งสองเมือง
ระหว่างเมืองกัษมิระและเมืองสาเกตุ รวมไปถึงการปกครองภายในประเทศที่มีทั้งฝ่ายบู๊และฝายบุ๋
เผื่อความสมดุลของอำนาจการปกครอง หน้าที่และความรับชอบสำคัญยิ่งกว่าชีวิต

น า น มากแล้ว... ที่ไม่ได้อ่านอะไรสนุกแบบนี้ 
ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กันได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุด

ความเข้มข้นของเนื้อหาถูกเจือจางด้วยความหวานโรแมนติก 
ซ่อนความรู้สึกและความลุ่มลึกของอารมณ์ได้อย่างแนบเนียนและสวยงาม
แถมยังมีอะไรให้ขบคิดทุกบททุกประเด็นนิยายเล่มนี้ ให้อะไรมากกว่าสุขและสนุกที่ได้อ่าน รู้สึกเหมือนนั่งดูเกมการเมือง
และเรียนศาสตร์แห่งการปกครองคนอย่างไรอย่างนั้นเลย

ข อ ห ยิ บ ย ก บางประโยคในเรื่องนี้มาให้อ่านกัน เป็นน้ำจิ้มค่ะ..

“คนที่ยิ่งใหญ่ คือ คนที่นั่งอยู่บนหัวใจคนมากกว่านั่งอยู่บนหัวคน
คนที่ทำประโยชน์และนำความผาสุขมามนุษยชาติเท่านั้นจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่คนที่มีอำนาจ
คนที่มีอำนาจบางคนอาจไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ แต่ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจเสมอ”
- - - - - - - - - -
“การเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นคนซื่อตรงเสมอ ซื่อตรงต่อตนเอง ซื่อตรงต่อผู้อื่น
ซื่อตรงต่อวิชาการ ซื่อตรงต่อความคิด และซื่อตรงต่อคำพูด”
- - - - - - - - - -
“มนุษย์จะเบื่อต่อเมื่อเขาถูกบังคับ
หากที่ยากที่สุดกว่าการถูกคนอื่นบังคับ คือการบังคับตนเอง”
- - - - - - - - - -
“การบังคับตนเองนั้น ต้องมีจิตสำนึกหลายอย่าง เช่น หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และเหนือกว่าสิ่งอื่นใด คือ ความรักเกียรติยศ”
- - - - - - - - - -
“สังคมทุกสังคมมีส่วนดีส่วนเลวเสมอ ไม่มีสังคมใดที่จะเลอเลิศหมดและไม่มีสังคมใดเลวหมด
เพราะถ้าสังคมใดเลวหมดสังคมนั้นจะอยู่ไม่ได้  จะต้องแปรเปลี่ยนไป
แล้วเราจะต้องกลัวอะไรต่อการวิจารณ์สังคมที่เราเป็นอยู่”
- - - - - - - - - -
“ถ้าเมื่อใดโลกทั้งโลกร้องหาสันติภาพ สงครามจะเกิดเสียทุกที”
- - - - - - - - - -
“การปฏิบัตินั้นมีสองหนทาง หนึ่ง.. ยึดหลักความถูกต้อง
สอง.. ยึดหลักความพึงพอใจของบุคคลส่วนใหญ่  ซึ่งบางทีสองหลักก็ขัดกัน

หลักแรกยากจะเป็นเสนาบดีได้ เพราะเสนาบดีที่ดีคือผู้ที่รู้จักทำความพึงพอใจ
ให้กับบุคคลเสียส่วนใหญ่ก่อนคำนึงถึงความถูกต้อง และถ้าเสนาบดีคนใดยึดความถูกต้อง
มักจะไม่ได้เป็นเสนาบดีได้นาน  ....รัฐบุรุษกับนักการเมืองต่างกันอย่างนี้แหละ


ดั่ ง ด ว ง ห ฤ ทั ย

2 เล่มจบ  ราคา 480 บาท
713 หน้า  สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมดั่งดวงหฤทัย โดย ลักษณวดี  เป็นนิยายโรแมนติกในดวงใจไปอีกเรื่อง
เป็นนิยายรักโรแมนติกได้กล่มกล่อม หวานละมุน มีความพอดิบพอดี ครบรสอย่างไม่มีที่ติ

เจ้าหลวงรังสิมันต์รัตน แห่ง กาสิก
เจ้าหญิงทรรศิกา แห่ง พันธุรัฐ ผู้เป็นดังหัวใจรังสิมันต์
เจ้าหญิงมณิสราเทวี แห่ง ทานตะ พระคู่หมั้นแห่งกาสิก
เจ้าฟ้าชายทยุติธรบวรรังสี มกุฎราชกุมาร แห่ง พันธุรัฐ

กาสิก มั่งคั่งด้วยทรัพยากร
ทานตะ มีเส้นทางติดต่อทะเล
พันธุรัฐ มีเส้นทางเชื่อมประเทศใหญ่

การเมือง การปกครอง การทหาร และเส้นทางหัวใจแห่งสามแคว้นใหญ่
ที่มาเกี่ยวพันกันยุ่งเหยิง  ในความวุ่นวาย สับสน ยังมีม่านหมอกความหวานละมุนเจืออยู่

ผสมผสาน ศาสตร์แห่งการปกครองคนและศิลป์
แห่งการเอาชนะหัวใจขัติยนารี หัวใจทรรศิกาดวงนั้น...
แต่ความรักและหัวใจ ไม่ควรเป็นเกมการเมือง!!

"..พันธุรัฐเป็น"บ้านเกิด" แน่หรือจะได้คืน "เมืองนอน"
อีกไม่นาน..  ณ ชายแดนโน้น บทแห่งนาฎกรรมอำลาจะเริ่ม
"อิสินธร" จะโดดเดี่ยวเดียวดาย เฉก องค์เจ้าหลวง.."เราเคยดูละครเรื่องนี้แต่นานมากแล้ว ที่ นัท มีเรีย แสดงคู่กับหนุ่ม ศรราม
ทางช่อง 3 ส่วนอีกคู่ช่อง 7 จำไม่ได้ว่าใครแสดง พอได้อ่านนิยายรู้สึกคุ้นเคยตัวละคร
เหมือนเพื่อนเก่ากลับมาเจอกันอีกครั้ง ยังไงยังงั้น

เอาเป็นว่า.. "ดั่งดวงหฤทัย" ขึ้นแท่นนนิยายแสนจะโรแมนติ
ในดวงใจอิชั้นไปเรียบร้อยโรงเรียนจินตนา ใครชอบอ่านแนวนี้ แนะนำเรื่องนี้เลยค่า

รั ศ มี จั น ท ร์

2 เล่มจบ  ราคา 600 บาท
888 หน้า  สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมรัศมีจันทร์ โดย ลักษณวดี  เป็นเรื่องราวของความรักความศรัทธา
ที่ควบคู่ไปกับอำนาจทางการเมืองของแคว้นรุไบยา ที่ปกครองโดย 5 ข่านผู้ยิ่งใหญ่
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต โดยมีองค์สุลต่านเป็นผู้นำสูงสุด

บนพื้นที่ของรุไบยามีน้ำมันแทบทุกตารางนิ้ว แม้เป็นแคว้นเล็ก ๆ มีประเทศมหาอำนาจ
สองประเทศขนาบข้างและต้องการให้รุไบยาฝักไฝ่ฝ่ายตน หากแต่รุไบยาก็ครองความเป็นเอกเทศ
โดยมีองค์รัศมีจันทร์เป็นศูนย์รวมจิตใจนอกจากการปกครองโดยองค์สุลต่าน

องค์รัศมีจันทร์ องค์เทพีทรงเป็นตัวแทนของความศรัทธา
อยู่เบื้องหลังการปกครองแคว้นรุไบยาให้สุขสงบร่มเย็น  องค์เทพีผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในรุไบยา
ทรงอำนาจ กุมความลับและขุมทรัพย์ของรุไบยา และอาศัยอยู่ในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์

เดินทางไปไหนอย่างอิสระ มีกองทัพปีศาจขององค์รัศมีจันทร์ที่สามารถเคลื่อนไหวรวดเร็วดั่งปีศาจ
มีแสนยานุภาพเป็นที่กล่าวขานทั่วท้องทะเลทรายนิยายเรื่องนี้ เป็นการห่ำหั่นชิงไหวชิงพริบของผู้หญิงสองคน 
พื่อก้าวไปสู่ความทรงอำนาจ  เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาในรุไบยา

คนหนึ่งเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นพระธิดาเทพ  ถูกเลี้ยงดูเติบโตมาเพื่อดำรงตำแหน่งอย่างสมบูรณ์
ต้องเรียนรู้ศิลปวิทยาโบราณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี
วิธีพูด เรียนแพทย์ เรียนรู้จากหลายประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ เยอรมัน อเมริกา ด้วยการสนับสนุนจากนักบวชสุริยเทพ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาแห่งรุไบยา เพื่อรุไบยาเท่านั้น

กับอีกคนที่เกือบจะเป็นผู้ถูกเลือก  มีคุณสมบัติตามคำทำนายทุกอย่าง
แต่เธอเกิดและอยู่ในสถานะที่่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นองค์เทพี

พอเธอเติบโตจบการศึกษาจากโลกภายนอกที่เจริญุรุ่งเรือง ฐานะครอบครัวร่ำรวย
และเป็นธิดาของข่าน 1 ใน 5 ที่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในรุไบยา  ต้องการทวงคืนสิ่งที่ตนเกือบจะได้เป็น

และเมื่อเป็นองค์เทพีไม่ได้ ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะใช้องค์เทพีเป็นเครื่องมือ
เพื่อที่จะอยู่เหนือองค์เทพี และครองตำแหน่งสูงสุดของรุไบยา

:: :: :: :: ::

...เมื่อใดที่หน้าผาแห่ง “ผู้พิทักษ์”เปื้อนโลหิต เมื่อใดที่สฟิงซ์หน้าเทวะแห่งสงคราม
มีน้ำตาหยาดย้อยเป็นเลือด เมื่อนั้นรุไบยาจะถูกกลืนกิน ชื่อรุไบยาจะศูนย์หายไปจากประวัติศาสตร์
จนกว่าทะเลทรายจะชุ่มชื่นขึ้นอีกครั้ง ชาวรุไบยาจึงจะกลับมารวมกันได้...

อ่านแล้ว ...สนุกดีค่ะ มีให้ลุ้นให้ตื่นเต้นตลอดเวลา ค่อย ๆ ไขปริศนาไปทีละอย่าง
ถ้าใครชื่นชอบผลงานของ "ลักษณวดี" และชอบแนวทะเลทรายแล้วละก็ เล่มนี้ก็อ่านเพลินเลยทีเดียว

คุ  ย  กั  น  ท้  า  ย  บ  ล็  อ  ก

ปี 2562 นี้ เราตั้งใจว่าจะพยายามไม่ซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดส่วนตัว
ว่าจะทลายกองดองที่สั่งสมมานานหลายปีสูงเป็นกองพะเนิน ให้ลดน้อยถอยลงไปให้มากที่สุด

แต่แล้วพอเห็นป้ายเซลล์ที่ร้านหนังสือหรือที่เวปไซส์ขายหนังสือ
ก็มีอันต้องสติหลุด ด้วยเหตุผลที่ว่า ซื้อมาเก็บไว้ก่อนค่อยอ่านทีหลัง ..ทุกที
อ่านไปเท่าไหร่ กองดองก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง  แถมยังรู้สึกเหมือนกับว่าจะสูงยิ่งกว่าเดิม แฮร่

 

รู้สึกดีใจที่ยังมีคนอ่านหนังสือ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไปเป็นยุคของโซเซียลเน็ตเวิร์ก
หลายคนเคยอ่านแล้วเลิกอ่าน หลายคนยังอ่านอยู่แต่มีเวลาอ่านน้อยลง และหลายคนที่ยังคงอ่านกันเหนียวแน่น

แม้ว่าห่างเหินจากการอ่านไปบ้าง แต่ในความรู้สึก "การอ่านหนังสือ" ยังเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต
แม้อาจจะไม่ใช่รากฐานของปัญญาทั้งหมด เพราะปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูลทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ผ่านอินเตอร์เน็ต

 เสน่ห์ของหนังสือ คือ สามารถอ่านได้ตลอดเวลา ขึ้นเขาลงห้วย
จะในเมืองหรือบนดอยก็หยิบอ่านได้ไม่เลือกที่ ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมด หรือสัญญาณ wifi ไม่ดี
แถมอ่านสบาย (สาย) ตา กว่าที่จ้องอ่านบนหน้าจอเสียอีก

และไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ หรือ เพื่อความเพลิดเพลิน
ก็อยากจะชวนเพื่อน ๆ (กลับ) มาอ่านหนังสือด้วยกันเถอะนะ..

    
มุ ม โ ป ร ด กับ ห นั ง สื อ เ ล่ ม โ ป ร ด
ต้นไม้ที่รัก กับ หนังสือที่ชอบ ความสุขในบ้าน : ความสุข ที่ไม่ต้องดิ้นรนไปหาที่ไหน
 บ ท ส่ ง ท้ า ย :
ขอขอบคุณ : ทุกคะแนนโหวต BlogGang Popular Award #14  โหวตให้กับ JinnyTent Blog นะคะ
รางวัลชมเชย Best Friendly  รางวัลชมเลย Best Travel Blog และรางวัลอันดับ 3 Best Book BlogCreate Date : 26 เมษายน 2562
Last Update : 28 เมษายน 2562 12:20:57 น. 32 comments
Counter : 594 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtuk-tuk@korat, คุณหอมกร, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณmcayenne94, คุณตะลีกีปัส, คุณกะว่าก๋า, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณSweet_pills, คุณSakormaree, คุณวลีลักษณา, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณ**mp5**, คุณเนินน้ำ, คุณALDI


 
ที่ไม่เคยอ่านคือนามปากกา มายาวดี เจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:14:36:54 น.  

 
ลักษณาวดีสามเล่มนี้ไม่เคยอ่านเจ้า
ที่อ่านมี
หนี้รัก เลือดขัตติยา สายใจ เจ้า
อ่านเรื่องละหลายรอบเจ้า


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:14:44:34 น.  

 
JinnyTent Book Blog ดู Blog
คนที่ยิ่งใหญ่ต้องนั่งอยู่บนหัวใจคน
ยังใช้ได้ในการเมืองบ้านเราค่ะคุณจิน
โดย: หอมกร วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:16:10:52 น.  

 
ผมก็ชอบ แนวเขียนของนักประพันธ์ท่านนี้

เวลาเขียนแล้วเราอ่านเหมือน จิก กัดเจ็บไปด้วย
555 บางทีก็หวานทำเอาเราอยากเป็นตัวละคร
บ้าง

คุณจินอ่านหนังสือนักแต้ ๆ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:17:26:32 น.  

 
ตอนเรียนมหาวิทยาลัยมีอ่านบ้างค่ะคุณจิน
เวลาเบื่อจากการอ่านหนังสือเรียน หรือวันหยุด
เมื่อหลายสิบปีก่อน นักเขียนนิยายดังๆมีไม่มากค่ะ

คุณหญิงวิมล มีหลายนามปากกาแล้วแต่นิยายแนวไหน สมัยนั้น สาวๆแทบทุกคนต้องเป็นแฟนคลับไม่นามปากกาใดก็ชื่อหนึ่งค่ะ เพื่อนของพี่สาวเย็น เวลาเขียนบนกล่องของขวัญวันเกิดของพี่แต่ละปี ก็จะไล่เรียง ประโยคที่กินใจแปะมาบนกล่องใหญ่ๆนั่นเต็ม เย็นช่วยพี่แกะกล่องและคอยอ่านค่ะ

แต่ที่อ่านเองและประทับใจ ของคุณทมยันตี ก็ต้องโกโบริ ทำให้ลดภาพลักษณ์ ความคิดลบเกี่ยวกับหนุ่มญี่ปุ่นในใจของเย็นเอง ลดลงไปได้ช่วงหนึ่งทีเดียว ต่อมาก็อ่านแนวธรรมะย้อนอดีตของภูเตศวรลูกศิษย์ทมยันตี ...แล้วก็หายเงียบไปไม่เห็นมีออกมาอีก

นักเขียนอื่นในยุคนั้น โสภาค สุวรรณ เย็นชอบของโสภาค มากกว่าเพื่อนค่ะ เรื่องความรักแบบซอฟท์ๆ พระเอกหล่อนางเอกสวย และได้ความรู้จากฉากต่างประเทศที่ประกอบเรื่องราว

ยุคนั้น ที่ดังอีกคน กฤษณา อโศกสิน อันนี้เย็นไม่ชอบและไม่อ่าน เรื่องในมุ้ง เมียหลวงเมียน้อย ฯ ไม่สเปคเลยค่ะ

และมีนวนิยายอีโรติคเรท X R แต่จำชื่อนักเขียนไม่ได้แล้วค่ะ คือดังมากใครถือของนักเขียนนี้ก็กำลังอ่านนิยายอย่างว่าล่ะ ซึ่งเย็นแค่เปิดผ่านๆ

วันนี้ผ่านร้านนายอินทร์ มีหนังสือ ลดราคามาก 50 % และถ้าซื้อ 5 เล่มขึ้นไป ลด 70 % เย็นพยายามเลือกซื้อ ส่วนใหญ่เป็นนวนิยาย แต่ก็ไม่รู้จักนักเขียนสักคน ดูเหมือนเดี๋ยวนี้จะมีนักเขียนใหม่ๆเยอะจนจำแทบไม่ได้ แต่ละเล่มหน้าปกสวยงาม น่าซื้อไปหมด แต่ก็ไม่ได้ซื้อสักเล่ม ของหมดวัยแล้วมั้งคะ มองหา ประมาณ ว.ณ.ประมวลมารค ชอบบรรยากาศเก่าๆที่บรรยาย ชีวิตแบบเก่าๆ อ่านแล้วสบายใจค่อยๆอ่าน แต่ก็หาไม่มีขาย พี่สาวสั่งไว้ว่าถ้าพบเจอเมื่อไหร่ให้ซื้อมาเก็บไว้ให้ด้วย หลายสิบปีแล้วก็ยังไม่พบ จนร้านหนังสือ ที่เคยเดินหาเลิกกิจการกันไปเกือบหมดแล้วค่ะ

เห็นคุณจินอ่านหนังสือ นึกย้อนไปถึงวัยเยาว์ของตัวเองที่เคยนอนอ่านหนังสือที่ชอบบนเตียงอย่างมีความสุข ก็ดีไปอีกแบบมีงานอดิเรกและการพักผ่อนที่ยังเพลิดเพลินและมีความสุขให้ได้ทำ แต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นสิ่งที่รักที่ชอบและงานอดิเรกของเย็นก็เปลี่ยนไปค่ะ ได้พักผ่อนกายใจบ้าง ไม่ว่าวิธีไหนก็ดีทั้งนั้นค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:18:32:23 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ส่วนใหญ่นวนิยายของ ลักษณวดี จะไม่พลาดค่ะ
ขอยืมห้องสมุดมาอ่านตลอด
แต่ช่วงหลัง ไม่ได้หยิบนวนิยายเลย
ชีวิตตัวเองเป็นยิ่งกว่านวนิยาย500ตอนจบเสียอีก
ไม่ต้องพึ่งพาหนังสือประโลมใจค่ะ...แฮ่ะ
สายตาไม่โอเคด้วยค่ะ
กล้วยไม้พวกเอื้อง สวยงามดีค่ะ
เคยเลี้ยงไว้มากมาย
แต่ก็ทะยอยตายไปเกือบหมดแล้ว
เพราะหลายปีดีดักมาก
ตอนนี้ไม่ซื้อเพิ่มเลยค่ะ
ตัดใจ...ที่ไม่พอให้เกาะแล้ว
ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจด้วยนะคะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:19:00:02 น.  

 
โหวตครับปี้จิน

รู้จักชื่อเสียงของท่าน
แต่ไม่เคยอ่านหนังสือที่ท่านเขียน
เพราะผมไม่ได้อ่านนิยายเลยครับ
นิยายเคยอ่านแต่โบตั๋นสมัยเป็นเด็กนักเรียน
อ่านสักสองสามเล่มเห็นจะได้ครับ

รู้แต่ว่าท่านดังมาก สมัยเขียนลงนิตยสาร
นับค่าเรื่องเป็นบรรทัดกันเลยทีเดียว
ท่านน่าจะเป็นนักเขียนที่ได้รับค่าเรื่องสูงสุดคนหนึ่งของประเทศไทยในยุคนั้นเลยครับ


ภายหลังท่านสนใจเรื่องการปฏิธรรมและวิปัสนามากเป็นพิเศษ
ไม่แน่ใจว่าดูมาจากคลิปไหน ว่าท่านมีบ้านพักอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยครับ

ผมยังซื้อหนังสือสม่ำเสมอทุกเดือนครับ
บางเล่มต้องซื้อไว้จริงๆ พิมพ์น้อยมาก
ขายไม่ออกร้านค้าก็ส่งคืน สนพ.อีก 555


ปล. ตะวาลมแฮงขนาดครับ
มาประมาณ 20 นาที
ผมว่าน่าจะแฮงตี้สุดตั้งแต่ผมอยู่เจียงใหม่มาเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:20:04:52 น.  

 
มองๆ..ดั่งดวงหฤทัย อยู่ชอบอ่านในแนวนี้^^

เหมือนกันค่ะเนื่องจากสุขภาพแกงไม่ค่อยดี
ชอบที่จะอ่านหนังสือหรือแต่งโคลงกลอน
อยู่กับบ้านค่ะ..ที่ๆดีที่สุด


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:20:09:06 น.  

 
เรามีหนังสือคล้าย ๆ กันล่ะ

พี่มีทั้ง 3 เรื่องเหมือนจิน แต่ไม่มีนามปากกา กนกเรขา กับมายาวดีจ้ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:20:41:38 น.  

 

ช่วงนี้ตาไม่ดี
ไม่ได้อ่านอะไร ไม่สะดวก
ตามอ่านในรีวิวและcomment
ของเพื่อนๆนี่แหละค่ะ

ช่วงนี้ กทม ร้อนมาก
แถมเย็นนี้มีฝนฟ้าตะนองเลฌกน้อย

Take care นะคะ ชาวเจียงใหม่


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:21:06:26 น.  

 
มุมโปรดกับหนังสือเล่มโปรด เป็นความสุขเล็กๆที่หาได้ง่ายจริงๆค่ะพี่จิน

ขอบคุณมากๆนะคะพี่จิน เรื่องคุณแม่ท่านไปสบายแล้วไม่มีอะไรต้องห่วง


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:21:46:33 น.  

 


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 26 เมษายน 2562 เวลา:22:20:38 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:6:37:07 น.  

 
มาแอบฟัง (อ่าน) หนอน (หนังสือ) เขาคุยกัน 555
เคยอ่านเคยดูมาหลายเรื่องเหมือนกันจ้า แต่อาจจะจำสับสนไปบ้าง เพราะเยอะจัด
เอาเรื่องนั้นมาปนกับเรื่องนี้ จนบางครั้งแทบจะแต่งได้อีกเรื่องหนึ่ง อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:8:12:42 น.  

 
แควนพันธุ์แท้ .. เจอแควนพันทาง..มั้ย .. อิอิ

หลัง ๆ นี่อ่านนิยาย ไม่อินเลย ...
ต้องกลับไปอ่านของนักเขียนเก่า ๆ ในตำนาน

ถ้าตำไม่นาน .. ก็หลับ.. ไม่จบสักที


หนังสือดี ต้องนอนอ่านเนอะ .. นั่งอ่านไม่ซึมไม่ซาบ .. อิอิ


โดย: poongie วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:14:02:07 น.  

 
ชอบอ่านแนวตลกของท่านค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:20:49:00 น.  

 
เรื่องแรก

คนที่ยิ่งใหญ่ คือ คนที่นั่งอยู่บนหัวใจคน --> อันนี้แน่นอนล่ะ ถึงตายไปก็เหมือนมีชีวิตอยู่เพราะอยู่ในใจคน แต่บางคนอาจเหมือนตายไปแล้ว (จากใจคน) ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่

มนุษย์จะเบื่อต่อเมื่อเขาถูกบังคับ --> อันนี้จริงนะ ถ้าบังคับ ผมไม่อยากทำ แต่ถ้าไม่บังคับผมจะอยากทำ

สังคมทุกสังคมมีส่วนดีส่วนเลวเสมอ ไม่มีสังคมใดที่จะเลอเลิศหมดและไม่มีสังคมใดเลวหมด --> โลกนี้มีแต่สีเทาๆ ทั้งนั้นแหละ ไม่มีดี หรือ เลวซะทีเดียว

เรื่องสอง
ดั่งดวงหฤทัย เรื่องนี้เคยได้ยินชื่อครับ จากโทรทัศน์นี่แหละ

เรื่องสาม
แย่งชิงอำนาจกันอีกแล้วรู้สึกแต่ละเรื่องที่อ่านนี้จะเกี่ยวกับพวกบ้านเมืองหมดเลยนะครับ แถมหน้ามากด้วย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 เมษายน 2562 เวลา:22:19:53 น.  

 
แวะมาสวัสดี
เดี๋ยวกลับจากวัดจะเข้ามาอ่านให้จบนะคะพี่


โดย: Sakormaree วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:8:50:29 น.  

 
รัศมีจันทร์ น่าอ่านมากเลยค่ะ
ชอบงานของลักษณวดี


โดย: วลีลักษณา วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:21:26:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับปี้จิน

คุณธรรม ขยัน อดทน
สามคำนี้ผมเคยติดไว้บนหัวเตียง
สมัยทำงานใหม่ๆครับ

เศรษฐกิจทรุดหนักแต๊ๆเลยเน้อครับ
ผมว่ารัฐบาลชุดนี้บ่ามีความเข้าใจเรื่องเศรษบกิจครับ
ความมั่นคง ความสงบ อันนี้บ่าว่า
ทำดีอยู่
แต่เรื่องค้าขายท่าจะไปบ่ารอดครับ

วันนี้ผมปาหมิงกับหลานสาวไปแอ่วทูป เทรค
เงียบเลยเน้อครับ
เครื่องเล่นก่โทรมไปนักเลย
ดูท่าทางจะอิดขนาดเลย

ร้านค้าแถวสันกำแพงปิดไปหลายร้านแล้วครับ
บางร้านเปิดมาเกือบ 30 ปีก่มาปิดตัวลงในปีนี้
มันบ่าไจ้ว่าร้านค้าบ่าปรับตัวไปกับโลกเน้อครับ
แต่เศรษฐกิจโลกก่บ่าดีตวย
แล้วนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลชุดนี้
คือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับ
ปล่อยหื้อคนจีนแดงมาทำระบบท่องเที่ยวในบ้านเฮา
กอบโกยเสร็จ ก่เละเทะเลย
ทิ้งไว้ก้าปัญหาหื้อคนเจียงใหม่

ปัญหาควันพิษทางจังหวัดก่แก้ไขบ่าได้

ปล่อยทิ้งไว้จะอี้
พังทั้งจังหวัดแน่นอนครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:22:10:13 น.  

 
ปีนี้อากาศร้อนจริงๆค่ะคุณจิน
วันที่ผ่านเถินและลำพูนก็ 41 องศาฯ
เทคแคร์เช่นกันนะคะ

เมื่อคืนมาดึกมากได้แต่ส่งกำลังใจค่ะ
ถูกใจคำว่ากองดองค่ะคุณจิน
หันไปรอบๆตัว ต๋าก็พอจะมีกองดองเหมือนกัน
อาจไม่สูงมากแต่มีหลายกองค่ะ อิอิ

หนังสือเปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะไปกับเราทุกที่ทุกเวลานะคะ
มุมโปรดกับหนังสือเล่มโปรดที่บ้านคุณจินน่าสบายและมีความสุขมากๆค่ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 28 เมษายน 2562 เวลา:22:17:41 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:6:43:49 น.  

 
หนามดินสอ ไม่มีค่ะ แหะ ๆ
รู้สึกจะเป็นต้นสูง ๆ เนอะ ... จะมีปัญหากับพวกต้นสูง ๆ กลัวมันสูงไม่หยุด 555
มีอยู่ 2 ต้น คือ ต้นคนแก่ (Oldman) กับ โอพันเทีย เซบรินา (Opuntia Zebrina) สูงเอา ๆ
แล้วสูงไปเรื่อย ๆ ไม่มีรอยต่อให้บิออกด้วยนะ
มีแต่ต้องปาดอย่างเดียว หรือไงคะ
ชอบเลี้ยงพวกต้นเตี้ย ๆ กลม ๆ ... น่ารัก ไม่เปลืองพื้นที่มากกว่า

ว่าง ๆ เชิญที่บล็อกด้วยนะคะ
มีของเล่นใหม่จะอวด อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:10:09:49 น.  

 
น่าอ่านทั้งสามเรื่องเลยค่ะ

เหมือนหนูเคยอ่านแต่เรื่องกลาง แต่นานแล้ว ตั้งแต่เด็กๆ ตอนลงขวัญเรือนหรือสตรีสารนี่แหละค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Home & Garden Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
JinnyTent Book Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:11:21:24 น.  

 
ส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:16:14:27 น.  

 
เคยอ่าน ดั่งดวงหฤทัย แต่ก็นานมากแล้ว
จำได้เล็กๆน้อยๆ

แต่ไม่เคยอ่าน มงกุฎที่ไร้บัลลังก์ ไว้ไปค้นกรุ
หนังสือเก่าของลูกชายเผื่อจะมี เค้ามีเว็บขาย
หนังสือเก่า พี่อ่านยากแล้ว ไม่งั้นอ่านจน
ตาแฉะแน่ๆ มีโกดังขนาด 50 ตรม.

พี่ก็เพิ่งได้คนสวนแบบนี้มาเป็นคนแรก
ในรอบ 21 ปี ตั้งใจเลี้ยงเค้าอย่างดีเลย
เพราะที่ผ่านๆมาเหนื่อยใจจริงๆ
ถ้าเขียนเรื่องนี้จะได้หลายสิบหน้าเอสี่เลยค่ะ
เนอะ นินทาลูกน้องแย่ๆมันเทใจยากจะหมดโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:16:49:48 น.  

 
พี่ชอบผลงานของท่านนี้มาก มีเกือบจะทุกเล่มเลยค่ะ ยกเว้นนามปากกามายาวดี
เห็นด้วยกับน้องจินเรื่องเสน่ห์ของหนังสือ นี่พี่ก็เพิ่งจะหยิบทางรัก+สายสัมพันธ์ขึ้นมาอ่านซ้ำค่ะ รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ แต่อ่านแล้วก็อ่านซ้ำแล้ว ไม่เบื่อเลย


โดย: เนินน้ำ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:18:27:17 น.  

 
พิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งหลาย ถ้า รร. ไม่พามา หรือต้องทำรายงาน ไม่ค่อยมีเด็ก ๆ มาหรอกจิน ลูก ๆ พี่ยังไม่ชอบเล้ย 555

ถ่ายยากเพราะแสงน้อย แล้วศิลปวัตถุส่วนมากอยู่ในตู้กระจกด้วยสิ ถ่ายแล้วมีเงาสะท้อนเลยยิ่งยากเลย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:19:46:27 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับปี้จิน

โลกยุคนี้
จึงเป๋นโลกยุคตี้ต้องปรับตัวหื้อไว
จึงจะรอดนะครับ
หัวค่ำก่คุยกับหมิงหมิงเรื่องนี้ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:22:59:14 น.  

 
สมัยก่อนชอบอ่านนิยายมาก แต่ไม่ค่อยได้หยิบของทมยันตีมาอ่านเลยค่ะ
พอมาเห็นแบบนี้เริ่มอยากจะอ่านนิยายอีกแล้วสิคะ ถ้าหยิบนิยายขึ้นมาเกรงว่าจะวางไม่ลง
แต่ละเล่มที่นำมาคุยในบล็อกนี้ยังไม่เคยอ่านเลยค่ะ


โดย: ALDI วันที่: 29 เมษายน 2562 เวลา:23:16:27 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่จินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:6:21:46 น.  

 
มุมโปรดกับเรื่องโปรด ดีจังนะคะ มีความสุขเลย


โดย: kae+aoe วันที่: 30 เมษายน 2562 เวลา:8:16:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
JinnyTent
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 37 คน [?]
ชอบอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป
& บันทึกเรื่องราว เล่าสู่กันฟัง ^^

ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนพี่น้อง Blog Gang
& ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะ :-D

Jin
09.9.09
Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
26 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add JinnyTent's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.