Jinnycafe
Google
Group Blog
 
 
เมษายน 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
30 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
โค๊ดแต่งบล็อก

โค๊ดใส่ภาพ

สำหรับเพื่อนที่ต้องการใช้ภาพที่มีแจกอยู่ตาม blog หรือ web ที่ให้บริการ


ให้คลิกขวาที่ภาพนั้นแล้วเลือก properties ก็จะเห็น Address ( URL ) ของภาพนั้น


ก๊อปปี้ URL ของภาพนั้นมา แล้วนำมาวางใส่ในโค๊ดนะค่ะเพื่อนๆ อย่าลืมเอาเครื่องหมายนี้ * ออกด้วยทุกครั้งที่นำโค๊ดไปใช้น่ะค่ะ

โค๊ดใส่ภาพตามขนาดจริง

<*img src="URL ของภาพ" >

โค๊ดทำให้ภาพมีข้อความเมื่อนำเม้าส์ไปวาง

<*img src="URL ของภาพ" alt=" ใส่คำที่ต้องการให้ขึ้นเมื่อนำเม้าส์ไปวางบนภาพ">

โค๊ดกำหนดค่าความ กว้าง-สูง ของภาพ

<*img src="URL ของภาพ" width=" กำหนดความกว้าง" height=" กำหนดความสูง">

โค้ดให้ภาพแสดงอยู่กลางบล็อก

<*center><*img src="ใส่ URL ของภาพที่จะใช้"><*/center>


..........................................................................................


ตัวอักษรและสีcolor= ใช้กำหนดสีของตัวอักษรสามารถใส่เป็นชื่อสี Black,White,Red,Blue
หรือจะใส่เป็นรหัสสีก็ได้

ตัวอย่าง :

<*font color=red size=2> ข้อความ <*/font>

<*font color=#008C7C size=2> ข้อความ <*/font>

<*i> ข้อความ <*/i>..... ตัวเอียง

<*b> ข้อความ <*/b>..... ตัวหนา

<*u> ข้อความ <*/u>..... ขีดเส้นใต้

<*big> ข้อความ <*/big>..... ตัวใหญ่

<*small> ข้อความ <*/small>..... ตัวเล็ก

<*sup> ข้อความ <*/sup>..... ยกสูงกว่าบรรทัด

<*sub> ข้อความ <*/sub>..... ตัวต่ำกว่าบรรทัด

<*p align=left> ข้อความ <*/p>..... ข้อความชิดขอบซ้าย

<*p align=right> ข้อความ <*/p>..... ข้อความชิดขอบขวา

<*center> ข้อความ <*/center>..... กลางหน้า


..........................................................................................


โค๊ด บีจี


ถ้าให้พื้นหลังเหมือนกันทุกหน้าก็นำโค๊ดบีจีไปใส่ที่จัดการ Script area
ถ้าจะเปลี่ยนบีจีทุกครั้งที่สร้างบล็อก ก็นำโค๊ดบีจีใส่ตรงรายละเอียดทุกครั้งที่สร้างบล็อกใหม่

โค๊ด บีจีทำซ้ำ เลื่อนขึ้น-ลง ตาม scrollbar

<*style>Body{background-image:url('URL ของบีจี');background-repeat:repeat;background-position:;-<*/style>

โค๊ด บีจีอยู่กับที่ไม่เลื่อนตาม scrollbar

<*style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(URLของบีจี);}<*/style>

ใส่ bg แบบ tile
<*style>body{background-image:url(xxx);} <*/style>

ใส่ bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar
<*style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(XXX);} <*/style>

ใส่ bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า
<*style>Body{background-image:url(http:XXX);background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:ใส่โค้ดสี;} <*/style>

ใส่ bg โดยใช้สี
<*style>body{background:โค้ดสี}><*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่..กลางบล็อก
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมขวากลาง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:right center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมขวาล่าง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:right bottom;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายบน
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left top;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายกลาง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left center;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

ให้ภาพมุมบล็อกอยู่ ..มุมซ้ายล่าง
<*style>Body {background-image:url("ใส่ URLของภาพที่จะใช้");background-position:left bottom;background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color: "ใส่สี Bg ที่ต้องการ";}<*/style>

บีจีจากภาพเล็กๆหลายภาพเรียงกัน
<*style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(ใส่ URLของภาพที่จะใช้);}<*/style>

โค๊ด สำหรับทำบีจีแจก(ทำให้ทดลองคลิกดูลายบีจีได้เลย)
<*a href=javascript:document.body.style.backgroundImage='url("urlภาพbg")'; document.close();><*IMG src="urlภาพbg แบบกำหนดขนาดเล็ก" width="200"<*/a>


..........................................................................................


โค๊ดสร้างลิงก์

โค๊ดสำหรับทำลิงก์เมื่อต้องการลิงก์ไปยังเว็บ หรือบล็อกที่เราจะอ้างอิง

ทำลิงก์โดยตั้งชื่อ

<*a href =URL ของเว็บที่จะทำลิงก์ target=_blank>ใส่ชื่อที่ต้องการ<*/a>

โค๊ดทำลิงก์แบบใช้ภาพ
(โค๊ดนี้คลิกแล้วจะไปยังเว็บนั้นโดยปิดหน้าเว็บเดิม เมื่อจะกลับหน้าเดิมต้องคลิกย้อนกลับ)

<*a href="URL ของเว็บที่ทำลิงก์"><*img src="URL ของภาพที่จะแสดง" border=0>

โค๊ดทำลิงก์แบบใช้ภาพ
(โค๊ดนี้คลิกแล้วจะไปยังเว็บนั้นโดยหน้าเว็บเดิมยังอยู่)

<*a href=URLของเว็บที่ทำลิงก์ target=_blank><*img src=URLของภาพที่จะแสดง border=0<*/a>


..........................................................................................


โค๊ดเปลี่ยนสีอักษรทั้งหน้าและสีของลิงก์โค๊ดเปลี่ยนสี font ทั้งหน้า (ชื่อบล็อก - หัวข้อบล็อก - Location - Group Blog -All Blogs)

<*style>body,ul,li,p{font:normal MS Sans Serif,Tahoma;font-size:10pt;color:ใส่รหัสสี;}<*/style>

โค๊ด เปลี่ยนสีลิงก์ (สีของข้อความที่เป็นลิงก์ทั้งหมดภายในบล็อก)

<*style>A:hover{color:รหัสสีที่ 1;text-decoration:none;position:relative;left:-1px;top:1;}A:link{color:รหัสสีที่ 2;text-decoration:none;}A:visited{color:รหัสสีที่ 3;text-decoration:none;<*/style>

โค๊ดที่ใส่ในจัดการ Script area จะแสดงผลเหมือนกันทุกหน้า
โค๊ดที่ใส่ในการเขียน blog ใหม่ จะแสดงผลแค่บล็อกนั้น


..........................................................................................


โค้ดพื้นฐานอื่นๆ สำหรับแต่ง blog 


โค๊ดใส่ภาพเฮดบล็อก (ภาพที่แสดงด้านบนสุดของบล็อก)

ภาพที่ใช้อย่ากว้างเกินไปเพราะจะทำให้บล็อกขยายออกด้านข้างมากไป นำโค๊ดไปใส่ที่ ตั้งชื่อ Slogan ค่ะ

<*center><*img border="0" src="ใส่ URL ของภาพที่จะใช้ค่ะ"><*/center>

โค๊ด ให้คลิกดูภาพขนาดจริง(เมื่อคลิกจะแยกออกไปแสดงอีกหน้าเว็บเพจ)

<*a href="URL ของภาพ" target=_blank><*img src=URL ของภาพ width='ความกว้างที่จะแสดง'height='ความสูงที่จะแสดง' border=0><*/a>

โค๊ดใส่ภาพที่จะให้ทดลองคลิกดูได้

ภาพมุมซ้าย-ขาว ปรับขนาดของภาพได้จาก width และ height

<*a href=javascript:document.body.style.backgroundImage='url("URL ของภาพ")';document.close();><*IMG src="URL ของภาพ" width="150" height="150" border="0"><*/a>

โค้ดสำหรับเปลี่ยนรูปจุดกลมๆ สีดำหน้า Group Blog
<*style>ul{list-style: ;list-style-image: url(....url ของรูป....);<*/style>

ใส่รูปที่หัวบล็อก
วางใน Scrip Area
<*script>document.images[0].src = "urlรูปที่ต้องการใส่"

โค้ดใส่กรอบชั้นเดียวพร้อมใส่สี BGในกรอบ มีข้อความหรือรูป
วางใน Scrip Area
<*center><*table style="background:#000000 url();border: 2px dotted #FFCCCC;" cellspacing=20><*tr><*td align=center>ใส่รูปหรือข้อความที่นี่<*/td><*/tr>& lt;*/table><*/center>

ใส่รูปเฮดบล็อกแบบกำหนดความยาว
<*center><*img src="http:… ภาพเฮดบล็อก " width="1224" height="140" /><*/center>

สร้างกรอบเขียนข้อความแบบง่ายๆ
<*table border="0" cellspacing="10" cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image: url('ใส่//บีจีที่1')"><*tbody><*tr><*td align="center" valign="middle" style="background-image: url('ใส่//บีจีที่2')"><*table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="100%" align="center" style="background-image: url('ใส่//ของบีจีที่3')"><*tbody><*tr><*td align="center" valign="middle">เขียนข้อความ<*/td><*/tr><*/tbody& gt;<*/table><*/td><*/tr><*/tbody><*/table>

100% ลดให้เหลือ 80%-90% หรือน้อยกว่าตามต้องการ
ส่วนที่เป็น ตัวเลขได้ตามต้องการ ตัวเลขมากช่องระหว่าง บีจี ต่อ บีจี ก็ห่างมาก

คลิกเม้าส์ที่ภาพ ภาพจะเปลี่ยนขนาด
<*img src="urlของรูป" height="200" width="150" onclick="this.src='urlของรูป';this.height=400;this.width=300" ondblclick="this.src='urlของรูป';this.height=200;this.width=150">
ตัวเลขที่เป็นขนาดของรูปเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

cursor/เมาส์<*body style="cursor:url( URLรูป.ani )">

ลบกรอบและสีขอบของบล็อก
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}TD {border: none;border-color: none;background: none;}<*/style>

ทำกรอบรอบๆบล็อก
<*script language="JavaScript1.2"> if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"<*/script>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*/script>

เปลี่ยน Now Here
ใส่ในช่อง slogan
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*/script>

ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage
ใส่ที่ช่องsloganหรือScript
<*="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<*="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">

กลับไปหน้าหลัก
<*font face="MS Sans Serif" size="1"><*a href="//ของหน้าที่ตั้งเป็นหน้าหลัก">กลับไปหน้าหลัก<*/
ตัวอักษรและขนาดเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ส่งหลังไมค์
<*a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่<*/a>

เปลี่ยนจุดหน้าหัวข้อ bullet
(ใส่ในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style>ul{list-style: ;list-style-image: url(รูปที่ต้องการ);}<*/style>

เปลี่ยนรูปหลังชื่อเวลาเขียนcomment
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++)if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="ใส่รูปที่นี่..................."}& lt;*/script>

ลบกรอบใน Profile
<*style>img {border: none;}<*/style>

ข้อความที่เราเขียนวิ่งไปเรื่อยๆที่ไตเติ้ลบาร์
<*SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<*!-- Begin
var scrl = "เขียนข้อความที่นี่ ";
function scrlsts() {
scrl = scrl.substring(1, scrl.length) + scrl.substring(0, 1);
document.title = scrl;
setTimeout("scrlsts()", 300);
}
// End -->
<*/script>

<*/head>

<*BODY onLoad="scrlsts()"><*/body>

ข้อความที่เราเขียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ Title Bar
<*script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt <* (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
<*/script>

เปลี่ยนสี scroll bar
ใสในscript จะแสดงทุกหน้า ใส่ใน table จะแสดงแค่table นั้น) โค้ด=
<*style type="text/css">body {scrollbar-arrow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-highlight-color:ใส่โค้ดสี; scrollbar-base-color:ใส่โค้ดสี;scrollbar-dark-shadow-color: ใส่โค้ดสี;scrollbar-track-color:ใส่โค้ดสี;}<*/style>

เปลี่ยนรูปอมยิ้ม (log in) ท้ายชื่อ
ใส่ไว้ที่ช่อง script
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="//ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>

กรอบนับ Comment
<*script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<*=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<*fieldset style="border:โค้ดสี groove 3px; padding:20"> <*legend align=center><*img src=URL ของรูป> ความเห็นที่ ' + i + ' <*img src=URL ของรูป><*/font><*/legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}<*/script>

คลิ๊ก MOUSE ขวาแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลย
<*script type="text/javascript" src ="//www.geocities.com/paradijs.bloggang/mouse.js"> <*/script>

โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page
<*center><*a href="#top">TOP<*/a><*/center>

ทำกรอบให้กล่อง summit
<*script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
<*/script>
Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ

ใส่รูปให้ Reed
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*/script>

ตัวอักษรวิ่งบนแถบสี
<*font color="โค้ดสีตัวอักษร "><*marquee direction="left" style="background:โค้ดสีพื้น ">ข้อความ<*/marquee>

ตัวอักษรวิ่งในกรอบ
<*marquee style="border:โค้ดสีกรอบ 2px SOLID">ข้อความ<*/marquee>

ทำลิงค์ที่เปิดในหน้าเดียวกัน
<*a href="ใส่..//..ของเวป">เขียนข้อความ<*/a>

ทำ Link เปิดหน้าใหม่
<*a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ<*/a>

ทำ Link
<*a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ<*/a>

โค้ดเช็คข้อความหลังไมค์
<*a href ="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์<*/a>
หรือใส่รูป
<*a href="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><*img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0"><*/a>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My Network
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_network_mini1.gif") {document.images[i].src="ใส่ URL ของรูปที่ต้องการเปลี่ยน"}<*/script>

โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feed
<*script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<*iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/icon_rss.png") {document.images[i].src="URL ของรูปที่ต้องการ"}<*/script>

ข้อความต้อนรับ
<*Script Language= "VBScript">alert("ใส่ข้อความตรงนี้เลยจ้า")<*/Script>

ข้อความบอกลา
<*Script Language="VBScript">
Sub Window_onUnLoad()
alert("ใส่ข้อความตรงนี้เลยจ้า")
End Sub
<*/Script>

กล่องใส่โค๊ดที่มีสกอร์บาร์ เอาไว้แจกที่บล็อก
<*DIV align=left style=' color: #000000; background-color: #CCCCFF; border: solid 2px black; width: 400px; height: 100px; overflow: scroll; '><*/DIV>

ขนาดของกล่องสามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ถ้าอยากใส่โค้ดไว้แจกโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย*ให้ใช้โค้ด
< แทนเครื่องหมาย <
แต่เมื่อกดPublishแล้วไม่สามารถแก้ไขได้อีก
ถ้าจะแก้ไขต้องทำใหม่หมด

Code ทำให้ตัวหนังสือห่าง
<*style>p{letter-spacing:2px;}<*/style>

<*style>body, ul, li, p{letter-spacing:2px;}<*/style>

จำนวนผู้ชมออนไลน์
<*script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"><*/script> : Users Online

จำนวนผู้ชมทั้งหมด
รวมทั้งหมด <*script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=url บล๊อคของคุณ"><*/script> คน

โค้ดป้องกันการยืดของหน้าบล็อก เวลาคนอื่นใส่รูปใหญ่เกินไป<*style>div.comment{overflow: auto; width: 400px; height: auto;}<*/style>
width: 400px ----- เปลี่ยนขนาดได้

เปลี่ยนตัวหนังสือ
<*font face="ตัวหนังสือที่จะเปลี่ยน">ใส่ข้อความที่นี้<*/font>

Title bar

<*script>window.document.title="ใส่ข้อความ" ;<*/script>

ใส่รูปที่กล่อง comment

<*style>textarea {width:400;height:300; background:url( URL ของรูป);color=black; font-family : tahoma; font-size:20pt;}<*/style>

<*STYLE type="text/css">textarea{width:550;height:300;background:url("URL ของรูป");color="โค้ดสี"; font-family : tahoma; font-size:20pt;} <*/STYLE>


โค้ด เปลี่ยน Icon แทนตัว B ของ Bloggang
<*link rel="shortcut icon" type="image/icon" href="ใส่ URL ของรูป ที่ต้องการเปลี่ยน ที่นี่ค่ะ" */>
..........................................................................................


โค้ดทำตัวอักษรวิ่งๆ


1.<*marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"> <*center>ใส่ข้อความ <*br> Miss you so much<*/center><*/marquee>

2.<*marquee behavior="alternate"><*marquee width="150">ใส่ข้อความ <*/marquee><*/marquee>

3.<*marquee behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"> <*font face=Webdings> 4<*/font> <*/marquee> <*marquee scrollAmount=1 direction=left width="2%"> | | |<*/marquee> ใส่ข้อความ<*marquee scrollAmount=1 direction=right width="2%"> | | |<*/marquee>

4.<*marquee behavior="alternate" width="10%">>><*/marquee> ใส่ข้อความ<*marquee behavior="alternate" width="10%"><<<*/marquee>

5.<*marquee scrollAmount="3" width="10%"><<<<<*/marquee> ใส่ข้อความ<*marquee direction="right" scrollAmount="3" width="10%">>>>><*/marquee>

6.<*marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><*marquee direction="right"> ใส่ข้อความ<*/marquee><*/marquee>

7.<*marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><*marquee direction="right" behavior="alternate"> ใส่ข้อความ<*/marquee><*/marquee>

8.<*marquee style="border:#FFcccc 2px SOLID"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

9.<*marquee direction="left" style="background:#ffcccc"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

10.<*marquee direction="up"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

11.<*marquee direction="down"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

12.<*marquee direction="up" behavior="alternate"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

13.<* marquee behavior="alternate"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

14.<*marquee direction="right"> ใส่ข้อความ<*/marquee>

15.<*marquee> ใส่ข้อความ<*/marquee>


..........................................................................................
Create Date : 30 เมษายน 2554
Last Update : 2 มิถุนายน 2554 15:02:25 น. 15 comments
Counter : 803 Pageviews.

 
ขอบใจมาก หามานาน


โดย: chai_zone วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:23:47:37 น.  

 
ยินดีที่รู้จัก คุณ chai_zone
ขอให้สนุกกับการแต่ง blog นะค่ะ


โดย: จุลิจอมซน วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:24:36 น.  

 


โดย: konseo วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:3:33:15 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณจุลิ โห..ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะคุณจุลิ กิ่งแต่งบล็อกไม่ค่อยจะเป็นเลย ยังไงต้องมาพึ่งโค๊ดของคุณจุลิแล้ว ขอบคุณมากมายเลยนะคะ เอาไว้จะมานั่งอ่านและแอบฝีกทำนะคะ
ขอให้มีความสุขในวันหยุด อีก 1 วันค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:7:53:46 น.  

 
ขอบคุณ คุณ konseo ที่แวะมาทักทายนะค่ะ
ขอบคุณ คุณ กะว่าก๋า...คุณกิ่งฟ้า มากมายที่แวะมาทักทายกันเสมอ....


โดย: จุลิจอมซน วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:34:26 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ หลับฝันดีนะคะคุณจุลิ

รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 1 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:24:43 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:6:43:52 น.  

 
แล้วจะเอาภาพบรรยากาศงานมาฝากแน่นอนครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:8:15:55 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนค่ะคุณจุลิ กิ่งมาซะมืดเลย เมื่อเช้านี้ตื่นวายค่ะ อิอิ จึงรีบตะลีตะลานไปทำงานไม่ทันเข้ามาทักเลย วันนี้ก็ประชุมทั้งวันก็มาซะมืดเลย
คุณจุลิทานมื้อเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขค่ะ

รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 พฤษภาคม 2554 เวลา:20:10:04 น.  

 
หวัดดีจ้า ขออนุญาติadd friendนะจ้ะ ลองเอาโค้ดไปใช้แล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนให้เลยT_T เช่นโค้ดเปลี่ยนรูปRSSลองเอาไปแปะแล้วก็ไม่ขึ้น เอา*ออกหน้าคำว่าscriptก็ไม่ขึ้นรูปอยู่ดี T^T ช่วยหน่อยนะคะ


โดย: berrynooknik วันที่: 11 มิถุนายน 2554 เวลา:11:52:14 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ^^


โดย: มือใหม่หัดแต่ง (แม่นางยิ้มหวาน ) วันที่: 25 มิถุนายน 2554 เวลา:10:00:38 น.  

 
ถูกใจที่สุดเลยค่ะ ^^ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ


โดย: สัญญาลมปาก วันที่: 6 สิงหาคม 2554 เวลา:7:09:07 น.  

 
ดีๆ ทั้งนั้นเลย ขอบใจนะจ๊ะ


โดย: อุมาพรจ้า (Umaphorn20 ) วันที่: 17 สิงหาคม 2554 เวลา:12:21:31 น.  

 
ขออนุญาตแอดคุณเป็นเพื่อนนะคะ มีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างดิฉันมากค่ะ


โดย: กลีบกาสะลอง วันที่: 25 สิงหาคม 2555 เวลา:9:02:14 น.  

 
ขอบคุณค่ะ น่ารักและใจดีที่สุดเลย


โดย: ktycare (สมาชิกหมายเลข 3589626 ) วันที่: 18 ธันวาคม 2559 เวลา:10:14:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

จุลิจอมซน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน
หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความใน jinnycafe  แห่งนี้ไปใช้
ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
จะถูกดำเนินคดีตาม ที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด (ยกเว้น blog ที่ใช้เพื่อการสาธารณะ...(ของแต่งblog)Free Clock
สวัสดีค่ะlozocat
lozocat
ยินดีต้อนรับค่ะ
New Comments
Friends' blogs
[Add จุลิจอมซน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.