Enter At Your Own Risk!!
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2559
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 ตุลาคม 2559
 
All Blogs
 

เลขวิธี - แบบเรียนโบราณ

เรื่อง เลขวิธี เล่ม 2 สอนในมาตราวิธี
โดย กรมศึกษาธิการ


--- SPOILER ALERT ---


เลขวิธี เล่ม 1 บวกลบคูณหารสามัญ

[xx/xx/16]

เลขวิธี เล่ม 2 สอนในมาตราวิธี

เล่มนี้ก็ตามชื่อเรื่องนะคะว่าเป็นแบบเรียนเลขเมื่อร้อยปีที่แล้ว เล่มที่อ่านเป็นฉบับพิมพ์ไหม่ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อ ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ซึ่งพิมพ์ 2000 ฉบับที่โรงพิมพ์พิศาลบรรณนิติ การพิมพ์ใหม่นี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 5 เมื่อปี 2557 จำนวน 500 เล่ม ที่หน้าปกเป็นการเอาข้อมูลของการพิมพ์ครั้งนั้นมาใส่แบบฟอนต์และจัดเรียงหน้าใหม่ โดยเล่มนี้ จขบ. ซื้อมาจากร้านหนังสือริมขอบฟ้าใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เนื่องจากเป็นการ reproduce อักษรในหน้าด้านในก็เหมือนถ่ายเอกสารของเก่าค่ะ เป็นตัวเรียงพิมพ์ที่สูงต่ำไม่เท่ากัน ไม่ชัดบ้าง ได้ความรู้สึกย้อนยุคดีนะคะ ที่น่าสังเกตคือราคาเล่มที่ 1 บาท 16 อัฐ ก็ไม่ถูก เพราะในเล่มมียกตัวอย่างว่าเสมียนรับพระราชทานเงินเดือนๆ ละ 16 บาท ถ้าเทียบเงินเดือนเสมียนเป็นเงินเดือนปริญญาตรีจบใหม่ที่ 15,000 บาท สมัยนี้ก็ราคาเล่มละเกือบพันสองเชียวนะคะ

เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแปลงหน่วยและบวกลบคูณหารปริมาณต่างๆ โดยแบ่งเป็น 15 มาตรา (ที่อาจแบ่งเป็นพิกัดมาตราย่อยลงไปอีกด้วย) คือ มาตราเงิน (นับเงินสยามตามวิธีโบราณ, นับเงินสยามตามวิธีอย่างใหม่), มาตราเวลา (นับเวลาตามธรรมดา), มาตราวัด (วัดสั้นยาวตามธรรมดา, วัดสั้นยาวเปนตารางเหลี่ยม, วัดที่นา, วัดหน้าไม้, วัดกว้างยาวสูงเปนเหลี่ยมลูกบาด, วัดจักรราษี, วัดน้ำฝน), มาตราชั่ง (ชั่งทองคำ, ชั่งสิ่งของต่างๆ), มาตราตวง (ตวงของแขง, ตวงน้ำ, ตวงสุรา)

ที่สมเป็นแบบเรียนไทยมากคือมีคำกลอนให้ท่องจำได้ง่ายด้วยค่ะ (หวังว่าจะไม่พิมพ์ลอกตามผิดนะคะ) บทเริ่มคือ

----------
มาตราประพันธ์
เริ่ม

◎ จักแถลงเลศลักษณโดย มีในเลขวิธี ที่สองพิศาลขานไข
◎ เหตุกุลบุตรแจ้งเจนใจ ทุกชั้นชาญใน คดีที่นับเนื่องมา
◎ ในเล่มที่หนึ่งพึงปรา กฎแต่ตำรา บวกลบแลทั้งคูณหาร
◎ ทำถูกถ่องถ้วนมวญมาน ยังอีกอาการ คือนับกำหนดสิ่งของ
◎ จัดเป็นมาตราโดยปอง หลายเล่ห์ละบอง ระบิลยุบลนามมี
◎ เรียกว่ามาตราวิธี หลายเค้าดดี จะหยิบละอย่างบรรยาย
◎ ลงไว้เปนส่วนเบื้องปลาย เยื้องยักแยบคาบ ในเลขวิธีอุดม
◎ กุลบุตรควรเอื้ออารมณ์ มาไฝ่นิยม สำหรับประดับปัญญา
◎ รู้ชอบกอบดีดุจผลา ที่เกิดกับกา ยะสิทธิ์บอเสื่อมสูญผล

เมื่อมีกลอนทั้งสิบห้ามาตราแล้ว ก็เป็นบทตบท้าย

◎ มาตราประพันธ์พจน์ สฤษดิ์จรดไว้เพื่อภูล แห่งความวิริกูล บุตรสมัตถสาทร
◎ มีอยู่ในชั้นต้น สิบห้ากลประกิจกลอน ออกอัดถ์อุทาหรณ์ แต่โดยย่อบพิศดาร
◎ พึงบงที่อธิบาย บรรยายบอกแบบบรรหาร แห่งลักษณาการ ซึ่งมีเนื่องนุสนธิ์ไป
◎ มาตราประพันธ์เสร็จ ทุกเขบ็จขบวนไข ควรทราบมะโนใน คณผู้จะเพียรเรียน

จบมาตราประพันธ์
----------

แล้วก็มีมาตราเก่า คือ มาตราเงิน (นับเงินสยามตามวิธีโบราณอย่างลเอียด), นับเวลาอย่างเก่า, มตราวัด (วัดสั้นยาวอย่างลเอียด, วัดที่นาอย่างลเอียด), มาตราชั่ง (ชั่งทองคำอย่างลเอียด), มาตราตวง (ตวงสิ่งของแข็งอย่างพิสดาร, ตวงของแข็งอย่างย่อ, ตวงของแข็งดังมาตราที่ ๗), มาตราที่ใช้ในหมู่โหร (นับเวลาในการคำนวรสูรย์จันทร์เปนต้น, นับเวลาดังมาตราที่ ๙, นับเวลาอย่างวัดชั้นฉาย, นับเวลาอย่างยามอัฐกาล, นับเวลาอย่างฤดูลม), มาตราที่ใช้ในหมูพระสงฆ์ (นับเงินนีลกะสาปณ์, นับเวลาในหมู่พระสงฆ์, นับเวลาในกาลบอกอนุสาสน์, นับเวลาวันอุโบสถ, วัดสั้นยาวตามธรรมดา, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๑๘, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๑๘, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๑๙, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๑๙, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๒๑, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๒๑, วัดสั้นยาวดังมาตราที่ ๒๑, วัดตามคืบพระสูคต, สำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ, สำหรับตวงสิ่งของต่างๆ, สำหรับตวงสิ่งของต่างๆ)

มาตราอังกฤษ (นับเงิน, นับเวลา, วัดตามยาว, วัดกว้างยาวเปนตารางเหลี่ยม, วัดอย่างเหลี่ยมลูกบาด, วัดของกลม, วัดกองฟืน, วัดทาง, วัดทาง, วัดทาง, วัดทาง, วัดทางทเล, วัดสูนย์กลางของกลม, วัดน้ำฝน, วัดผ้า, ชั่งเงินทองพลอยเพ็ชร์, ชั่งของอย่างเบา, ชั่งเครื่องยา, ชั่งสิ่งของต่างๆ, ตวงของแห้ง, ตวงของแห้ง, ตวงของเหลว, ตวงของเหลวในการประสมยา, นับสิ่งของต่างๆ, นับกระดาษ), มาตราอเมริกา (นับเงิน, นับเวลา, วัดทางบก, ชั่งสิ่งของต่างๆ, ตวงของแห้ง, ตวงของเหลว, ตวงสุรา), มาตราที่ใช้ร่วมกันหลายประเทศ (วัดความยาว, วัดตารางเหลี่ยม, วัดลูกบาด, ตวงของแห้งแลของเหลว, ชั่งสิ่งของต่างๆ), มาตราจีน (นับเงิน, นับเวลา, วัดตามธรรมดา, วัดทาง, ตวงสิ่งของต่างๆ)

ในภาพรวมก็มีหน่วยเป็นระบบ และที่น่าสนใจในแบบเรียนมากคือมีเขียนบอกว่าไม่ต้องเรียนให้หมด เอาที่สำคัญคือหน่วยเงิน เวลา และวัดสั้นยาวให้เชี่ยวชาญก่อน อย่างอื่นให้พิจารณาตามความเหมาะสมและจำเป็น มีแสดงวิธีเขียนแบบย่อในตาราง (มึนกว่าแบบเขียนวันที่ข้างขึ้นแรมเยอะ) ตัวย่อหน่วย บวกลบคูณหาร พร้อมโจทย์ตัวอย่าง (แต่ก็มีที่ จขบ. อ่านแล้วรู้สึกแปลกนะคะ แบบว่าจะเป๊ะอะไรขนาดนั้นเลย เดินทุกวันได้เท่ากันที่หน่วยนิ้ว) ต้องยอมรับว่าบางมาตราที่มีใช้ชื่อหน่วยเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันนี่มึนพอดู หน่วยแปลกๆ ที่เคยได้ยินก็มีครบนะคะ อย่าง ๘ เส้นผม เปน ๑ ไข่เหา, ๘ ไข่เหา เปน ๑ ตัวเหา และ ๘ ตัวเหา เปน ๑ เมล็ดเข้า ก็มีด้วย

นอกจากจะเห็นการนับแบบเก่าแล้วแล้ว ยังเห็นให้ถึงความเปลี่ยนแปลงในการสะกดคำไทยและการทับศัพท์ต่างประเทศได้ชัดมาก ที่รู้สึกว่าขาดไปหน่อยคือการแปลงหน่วยข้ามมาตราค่ะ สรุปว่าเป็นเล่มที่เคยอ่านไว้หน่อยก็ดี คนที่คิดจะเขียนนิยายย้อนยุคก็น่าจะมีเก็บไว้นะคะ
[17/10/16]

ที่มา
[3] กรมศึกษาธิการ. เลขวิธี สำหรับเรียนหนังสือไทย เล่ม 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดองศาสบายดี, พิมพ์ครั้งที่ 5, 208 หน้า, 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2443).
 

Create Date : 17 ตุลาคม 2559
3 comments
Last Update : 18 ตุลาคม 2559 20:50:43 น.
Counter : 1271 Pageviews.

 


มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

ดูแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือเก่าแต่ก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้มากมาย มาตราวัดที่เป็นชื่อหน่วยแบบโบราณผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับ

เล่มนี้คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แน่ๆ ครับ

โหวตให้เลขวิธีแบบโบราณครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
jackfruit_k Book Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อิอิ

 

โดย: อาคุงกล่อง 24 พฤศจิกายน 2559 22:27:14 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะ

หนังสือโบราณน่าสะสมมากเลยค่ะ

มีบทประพันธ์ทั้งๆที่เป็นตำราเลข แสดงว่าคนโบราณชอบโคลงฉันท์กาพย์กลอนจริงๆ เรียกว่าอยู่ในกระแสเลือดเลยมั้งเนี่ย

แต่สนนราคาแรงเอาเรื่องทีเดียว


******************************

ดีใจจังมีเพื่อนหิ้วปิ่นโตด้วย ขอบคุณที่แวะทักทายนะคะ

 

โดย: เรียวรุ้ง 26 พฤศจิกายน 2559 22:20:09 น.  

 

สวัสดีค่ะ ^^

มีอย่างน้อยสองท่านที่แนะนำต้มยำกุ้งร้านเต็กเฮงแล้ว

ขอบคุณนะคะ

 

โดย: ปรัซซี่ 17 ธันวาคม 2559 20:46:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
jackfruit_k
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 183 คน [?]
Latest Updates
นิยาย ไทย, จีนแปล, แปล, อังกฤษ; การ์ตูน ญี่ปุ่น, อื่นๆ; หนังสือ ไทย, แปล, อังกฤษ
New Comments
Friends' blogs
[Add jackfruit_k's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.