Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
17 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
สารบัญบทความน่าสนใจใน Blog (๑)

ว่าด้วยปรัชญาและศาสนา
#อตัมมยตา / สุวินัย ภรณวลัย
#มีหรือ? ‘ยูโทเปีย’ ! / ไชยันต์ ไชยพร
#จิตวิวัฒน์คืออะไร? จิตวิวัฒน์กำลังจะบอกอะไร? แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับสึนามิ? / สรยุทธ รัตนพจนารถ
#ปรับความเข้าใจ(ที่ผิดๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา) / พุทธทาส
#สารานุกรม ๒ ภาษาเรื่อง: พระพุทธศาสนา คืนสู่ถิ่นอินเดีย : ดร.อัมเบดการ์ มหาบุรุษผู้นำพุทธศาสนากลับคืนสู่มาตุภูมิ / ชำนาญ จันทร์เรือง
#เรียนพุทธศาสนา ใน ๑๕ นาที / พุทธทาส
#พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร / พุทธทาส
#"เราสนองงานของท่านพุทธทาส ก็เท่ากับเราสนองงานของพระพุทธเจ้าด้วย" / พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
#บนรอยทางแห่งรอยธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุ ถึงท่าน ว. วชิรเมธี
#สถาบันพุทธทาสภิกขุ / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#ศีลธรรมบนเขายายเที่ยง / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#พระนิพพานอยู่บนดาวเคราะห์ดวงโน้น / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#คุณธรรมกลวง / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#นิพพานกับการสิ้นสังขาร / สุวินัย ภรณวลัย
#เป้าหมายสุดท้ายของมนุษย์ / ประสาน ต่างใจ
#ศีลท่ามกลางความซับซ้อนของสังคม / พุทธิกา
#สัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล ประเด็น "ความตาย"
#ความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ / พระไพศาล วิสาโล


ว่าด้วยสังคมและมนุษย์
#คนตานี: มลายูมุสลิมที่ถูกลืม / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
#คนตานี: อัตลักษณ์ที่ถูกแช่แข็ง / วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
#วัฒนธรรมทีวี / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยง / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#การประกอบสร้างภาพแทนความเป็นไทยผ่านสถาบัน:วาทกรรมความเป็นชาติไทยในจินตนาการผ่านสื่อพิพิธภัณฑ์ / นิษฐา หรุ่นเกษม
#อนาคตศึกษา: จากยุคยูโธเปียถึงยุคหลังสมัยใหม่ / จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
#โครงสร้างกับโครงซาก / นิธิ เอียวศรีวงศ์
#ทฤษฎีการวัดทัศนคติ (Theory of Attitude Measurement) / สุบิน ยุระรัช
#คนกับต้นไม้ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
#คนสร้างศาสนาหรือศาสนาสร้างคน: มุมมองทางสังคมศาสตร์ / ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
#การเสริมสร้างพลังทางศีลธรรมในสังคมไทย
#ปัญญาชนเสรีฝรั่งเศส ผู้ปฏิเสธป้ายฉลากทุกชนิด:Michel Foucault: สำหรับคนอ่านไม่รู้เรื่อง (ปฐมบท) / สมเกียรติ ตั้งนโม
#นาฏรัฐประหาร: การพิจารณาจากกรอบทฤษฏีทาง มานุษยวิทยาอันเป็นวิชาการอย่างยิ่งยวด / ยุกติ มุกดาวิจิตร


ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

#ว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#วิกฤตโลกร้อนจะเปลี่ยนโลกเป็นแบบใดในอีก 50 ปี ข้างหน้า ?
#ระทึก!อีก 29 ปี ดาวเคราะห์น้อย“อะโพฟิส”พุ่งชนโลก
#น้ำท่วมครั้งใหญ่แยกอังกฤษออกจากยุโรป
#ความตกตื่นในภาวะโลกร้อน: การย้อนแย้งจากข้อเท็จจริง ภาคปัจฉิมบท / วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
#ความตกตื่นในภาวะโลกร้อน: การย้อนแย้งจากข้อเท็จจริง ภาคปฐมบท / วีรบูรณ์ วิสารทสกุล


ว่าด้วยปากท้อง

#แนวคิด Moral Hazard and Adverse selection
#เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่สังคม
#ทั้งเห็นแก่ตัวและเห็นแก่สังคม
#คิดอย่างเคนส์
#ตลาดหุ้น ‘โต’ ในขณะที่คนไทย ‘หัวโต’
#ประกันพืชผลบนดัชนีอากาศ : ระบบการเงินโลกกับเกษตรกรรายย่อย
#ความเห็นหนึ่งถึงปัญหาบาทแข็งโจทย์ใหญ่อยู่ที่จุดลงตัวของไทยในเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่
#ความเสี่ยงในระบบการเงินยุคโลกาภิวัตน์
#กินอยู่อย่างประหยัด : เศรษฐศาสตร์ของความยากจน
#มรดกความจน-มรดกความรวย
#Revolutionary Wealth การนับทรัพย์สินแบบปฏิวัติ


ว่าด้วยประวัติศาสตร์

#การศึกษาประวัติศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ ของ Jared Diamond
#ประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทย อันตรายของลัทธิชาตินิยมไทย
#เมื่อประวัติศาสตร์ถูกลดทอนลงเป็นบทละครโทรทัศน์:ประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นประวัติศาสตร์ประสาชาวบ้าน
#History of Muay Thai or Thai Boxing
#เส้นทางเดินของนาม: จากสยามเป็นไทย-นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ?
#ศิลาจารึกรามคำแหง รัฐธรรมนูญปกครองของรัชกาลที่ 4
#จารึกพ่อขุนรามฯ ไม่ได้ทำในสมัยพ่อขุนรามฯ ?
#๗ สถาบัน "หนังสือเล่มละบาท" ของพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กับสงครามอินโดจีน
#มุมมองใหม่ประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยกับกึ่งศตวรรษที่หายไป ประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นประวัติศาสตร์ประสาชาวบ้าน
#สี่กษัตริยาปตานี๑ : บัลลังก์เลือด และตำนานรักเพื่อแผ่นดิน
#ประวัติศาสตร์ชุมชนพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย
#บทความนอกจักรวาล : นวนิยายที่มี พ.ศ. (ตอนที่ ๑)


ว่าด้วยการศึกษา

#การศึกษาทางเลือก: สงครามกองโจรบนการเมืองความรู้
#มหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบ
#ระบบการศึกษาไทย ปัญหาเกิดที่ตรงไหน ?
#จากมหาวิทยาลัยรัฐสู่มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ : สาเหตุและผลกระทบ


ว่าด้วยจิตวิทยา

#เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา :กระบวนการปฏิเสธตัวตน 1-2-3 และกระบวนการยอมรับตัวตน 3-2-1
#ผุดบังเกิด - การปฏิวัติจากล่างสู่บน


ว่าด้วยอำนาจและรัฐ

#การพัฒนาปอเนาะชายแดนใต้ ท่ามกลางกระแสการก่อการร้ายภาคใต้
#สัมมนา เปิดประเด็นหนังสือความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริงและมายาคติ
#วาทกรรมทางการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งกับประชาธิปไตยยุคระบอบทักษิณ
#คอร์รัปชั่น รัฐประหาร ประชาธิปไตยกับพัฒนาการทางการเมืองภายใต้ระบอบทักษิณ
#ตัดสินใจด้วยกัน : พลังของการใช้วิจารณญาณสาธารณะ Public Deliberation: การร่วมหารือเพื่อการตัดสินใจ
#รัฐอยู่ที่ไหนในเศรษฐกิจพอเพียง
#คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย กับรัฐธรรมนูญ
#รัฐประหาร และการเลือกตั้ง
#การเมืองกับอนาคตสิ่งแวดล้อม
#ความลับเรื่องอำนาจ
#ว่าด้วยทิศทางการตรากฎหมายมาตรฐานการคุ้มครองคนต่างด้าว (ของเกาหลีใต้)
#จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
#การศึกษาเรื่องรัฐในสังคมไทย
#รัฐธรรมนูญชาวบ้าน: พื้นที่วัฒนธรรมทางการเมืองในชีวิตประจำวัน
#...... The Socialisation of Society .......
#มรดกของไทยรักไทย โดย อ.นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์
#6 ตุลาคมรำลึก คอลัมน์ ชั่วๆ ดีๆ
#อาถรรพณ์ของอำนาจ
#ชัยชนะทางอุดมการณ์
#แดนไร้รัฐ
#ประเทศไทยที่หายไป
#ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้: ต้องมีพื้นที่ทางการเมืองให้ประชาชน
#เปิด "จุดอ่อน" ที่ไร้ "จุดแข็ง" กม.มั่นคงของไทย VS ของนอก
#A Coup For the Rich Thailand’s political Crisis
#รัฐสวัสดิการทางเลือกที่ดีกว่าประชานิยมของ ไทยรักไทย
#บทสรุปงานวิจัย: กฎหมายกับระบบสวัสดิการคนจน(กฎหมายไทย: เกื้อกูลหรือกีดกันสวัสดิการคนจน)
#“อรรถจักร์” เสนอ 24 มิ.ย.เป็น “วันชาติ” ของประชาชน
#"ต้นทางประชาธิปไตย" เริ่มต้นที่ไหน ปลายทางไปที่นั่น
#ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ - รัฐธรรมนูญคู่ขนาน
#ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : ความจริงและมายาคติ
#Sovereignty / Nationalist Sovereignty (Chaatiyaathipatai) พื้นที่โจร พื้นที่รัฐ และชาติยาธิปไตย
#That is not call politics: การเมืองในชื่อเรียกอื่น
#คำอธิบายประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และการร่างรัฐธรรมนูญ
#Fareed Zakaria: เสรีนิยมใต้รัฐธรรมนูญเหนือประชาธิปไตยไร้เสรี
#ความรู้ความเข้าใจเชิงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ความรุนแรง ณ ข้อต่อประวัติศาสตร์ เผด็จการ และประชาธิปไตย
#พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)
#Dynamics of Thai Politics
#การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยประชาชน
#Public hearings, elections and bureaucratic dominance
#การครอบงำการเมืองไทยของฝ่ายอนุรักษ์นิยมผ่านวาทกรรม “คุณธรรมจริยธรรม”
#A Proportional Election System for Thailand?
#“ประชาธิปไตย” เบื้องต้นสำหรับสามัญชน
#พระราชอำนาจ การลงพระปรมาภิไธย และการสนองพระบรมราชโองการ
#พระราชอำนาจกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
#ประชาธิปไตยแบบ “ไทยๆ” คืออะไร
#อำนาจอิหลักอิเหลื่อ
#มายาคติ ‘ประชาธิปไตย’ ของปัญญาชนชั้นกลางไทย
#มายาคติของ ‘ปัญญาชนตีสองหน้า’
#Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส
#สัมฤทธิผลนิยม (Pragmatism) ของปัญญาชนไทยกับการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549
#อำนาจตุลาการ คือจุดอ่อนของประชาธิปไตยไทย?
#The Thai Cultural Constitution
#Provincializing Thai Politics
#บทความ : เมื่อ ‘พวกทหารคลั่งชาติ’ เจอกับ ‘กลุ่มประเทศล่าอาณานิคมเก่า’ (กรณี MOU สังเกตเลือกตั้ง)


ว่าด้วยวามสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง

#กรรมกรทั่วโลกจงรวมตัวกัน เพื่อฮั้วขึ้นค่าแรงระดับโลก
#ระบบสิทธิบัตร: จุดอ่อนของการคุ้มครองทรัพยากรจุลชีพในไทย (ไตรภาค)
#การเมืองเรื่องน้ำท่วม
#ท่านรู้จักสหภาพแรงงานแล้วหรือยัง
#วิพากษ์นโยบายสุรยุทธ์:เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัตน์และระบบทุนนิยม
#ว่าด้วยศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง และสื่ออิสระในประเทศไทย บทนำ Bangkok Documenta Magazine และความเป็นมา
#เศรษฐศาสตร์การเมือง จีน, อเมริกัน, ลาตินอเมริกา
#ทุนนิยม(Capitalism) ทำลายVSพัฒนา
#สุนทรกถา บ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
#ธรรมศาสตรพจน์
#ตลาด รัฐ และ ชุมชน ในมุมมองเศรษฐศาสตร์สถาบัน
#วิถีคนจน
#ทำไมแรงงานต้องรับกรรม
#น้ำท่วมชีซ้ำซาก ความจนซ้ำซ้อน ภัยจากเมกะโปรเจ็คต์
#“วิกฤตแรงงานไทย” ในอุ้งมือบรรษัทข้ามชาติ
#แรงงานกับโลกาภิวัตน์: สหภาพแรงงานฯ ทางออกเดียวของการต่อสู้
#ทางแพร่งแห่งการปฏิวัติกระฎุมพีไทย
#เส้นทางกระฎุมพีไทย จาก 14 ตุลาต้านรัฐประหาร ถึง 19 กันยาหนุนรัฐประหาร
#ชนชั้นนำสร้างแนวคิด จนกลายเป็น ประชาธิปไตยแบบไทยๆ
#เศรษฐศาสตร์การเมืองกับเบื้องหลังความจนและคนจนในสังคมไทย
#ทุนข้ามชาติกับการลงทุนในพม่า…นี่แหละค่ากระสุนปืนสำหรับเผด็จการพม่า!
#ความขัดแย้งทางชนชั้น สาเหตุหนึ่งของรัฐประหาร


ว่าด้วยการบริหารการจัดการ

#ปาฐกถา ประเวศ วะสี : ‘การจัดการความรู้’ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์
#นโยบายภาคใต้
#LEARNING SCORECARD
#Managing Conflict By Strengthsfinder
#Managing Rewards
#HRD Model
#Exploring Theories & Practices in ThailandTheories Thailand
#การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ :: แนวบูรณาการกระบวนการและพฤติกรรม
#การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในช่วงเวลาผลัดใบ
#โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย
#Liberalization and Privatization of the Thai Power Sector :Issues and Perspectives
#Empirical Evidence of Network Externality of Thailand’s Telephone System
#รูปแบบการประกันภัยพืชผลในประเทศไทย
#A Load Distribution Policy for A New Transcation Service Considering The Pre-Loaded Services
#Alienated Life : Socio-Economic Characteristics of The Ultra Poor in Thailand
#Improving a //www.Server’s Response Time Using Its ExecutionBehavior Information in ResourceScheduling
#Intertextuality as Discourse Strategy:The Case of No-Confidence Debates in Thailand
#Tao of Thinking, Learning, and Teaching in Everyday Life
#Powers of Some One-Sided Multivariate Tests with the Population Covariance Matrix Known up to ......
#Combining Prediction by Partial Matching and Logistic Regression for Thai Word Segmentation
#แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการยุคใหม่
#สาเหตุและความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมกับการจัดการปัญหาน้ำท่วม
#สร้างสันติด้วยมือเรา : หลักและทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ว่าด้วยชุมชน

#การเมืองภาคพลเมือง การเมืองเรื่องของชุมชน That is not call politics: การเมืองในชื่อเรียกอื่น
#พ.ร.บ.ป่าชุมชนอีกกี่ครั้ง? ที่ถอยหลัง
#เสน่ห์ จามริก : หมดเวลาตั้งคำถาม คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่?
#หรือชุมชนเข้มแข็งได้โดยไม่ต้องใช้อำนาจรัฐ
#เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนประมงในภาคใต้
#ปัญหาเรื้อรังคนกับป่า กับสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ
#จับตา สนช.ดันกฎหมายป่าชุมชนจะล้ำหน้าหรือถอยหลัง
#พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน : กุญแจกระจายอำนาจการบริหารจัดการท้องถิ่น

รวมบุคคลสำคัญ สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่

ว่าด้วยกีฬาและสุขภาพชีวิต

#"เกร็ดความรู้ที่ดีต่อชีวิต"
#มาสำรวจอุจจาระกันหน่อย see haelth from seeing the stool
#ฝึกสมองไบรท์ด้วย 9 เทคนิค
#สรรสาระ : การแพทย์แผนธิเบต โดย Dr.Passang Wangdu
#5 " อย่า" ขณะจะนอน เพื่อชีวิตที่ยืนยาว
#นิสัยที่ทำร้ายสมอง


รวมว่าด้วยประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

รวมว่าด้วยประกาศ แถลงการณ์และข่าวฝาก

รวมว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญ 2550และประชามติ

รวมว่าด้วยบทความภาษาต่างประเทศที่น่าสนใจ

รวมว่าด้วยมะหมาและเพื่อนร่วมโลก

รวมว่าด้วยกวีการเมืองเพลงเพื่อชีวิต

รวมว่าด้วยความรัก

รวมว่าด้วยอนาคตและการทำนาย

รวมว่าด้วยข้อคิดคำคม

รวมว่าด้วยเรื่องเล่าสอนใจ

รวมว่าด้วยเรื่องขำขำรวมภาพความงาน ธรรมชาติ

สารบัญบทความน่าสนใจใน Blog (๒)Create Date : 17 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 7 ธันวาคม 2550 12:46:03 น. 0 comments
Counter : 481 Pageviews.

Darksingha
Location :
สมุทรสงคราม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 7 คน [?]

Click for use Graphics comment


Darksingha ที่แสดงถึงอำนาจและความมืดมัว ผมให้แทนคำว่า Age of Doubt หรือยุคแห่งความสงสัยก็แล้วกัน ดังนั้นBlogนี้จึงเป็นแดนสนธยาที่เต็มไปด้วยหมอกควันแห่งคำถาม และการละเล่น เพื่อแสวงหา ?


TV3 Live CH5 Live CH7 Live Modernine TV Live NBT LIVE - CH11 TPBS - Public Channel ASTV1 New11 - Online News 24 hours Nation Channel DMC.TV - Buddhistic Television ASTV5 - Suvarnbhumi ASTV7 - Buddhistic Television True New 24 Channel skynew cnnibn Channel cnn Channel bbcnews_island Channel cctv Channel bfmtv Channel ntv Channel fox8 Channel foxnews5 Channel cspan Channel france24 Channel world_explorer Channel discovery_channel Channel nasa Channel kimeng-channel dmc-channel ebr-channel research-channel utv-channel michigan-channel at-florida-channel islam-channel peace-usa-channel bbc-panorama-channel CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live CH7 Live

music is life

ชุมทางเพลงเพื่อชีวิต

Friends' blogs
[Add Darksingha's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.