International Business Department
Sripatum University

*-*ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*-*
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
28 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ

การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement - JTEPA)รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นเจรจาจัดทำเอฟทีเอ หรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจมาแล้วถึง 6 ครั้ง นับตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจา และมีคณะเจรจาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้าที่จะมีการเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและศึกษาร่วมกันในระดับคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนและนักวิชาการเข้าร่วมด้วย เกือบ 2 ปี ในการเจรจารอบล่าสุดที่จัดขึ้น คือ การเจรจาครั้งที่ 6 โดยจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2548

ความตกลง JTEPA มีสาระครอบคลุม 21 บท ทั้งในด้านการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนที่ของบุคคล และด้านความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเกษตร ซึ่งนับเป็นจุดเด่นของความตกลง JTEPA และจะเป็นประโยชน์กับไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเกษตร ประกอบด้วยความปลอดภัยด้านอาหารหรือ SPS และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและทำให้สินค้าการเกษตรของไทยเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้มากขึ้นอันจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยตรง

ประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้มีการผลักดันในการเจรจา ได้แก่ การเปิดเสรีสินค้าเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายญี่ปุ่นมีท่าทียืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังมีเรื่องที่ไทยต้องผลักดันต่อไป อาทิ ไก่ปรุงสุก น้ำตาลและสับปะรดกระป๋อง เช่นเดียวกันด้านการค้าบริการ และการเคลื่อนที่ของบุคคลที่ญี่ปุ่นยังยอมเปิดให้เพียงเฉพาะสาขาคนครัวไทย และสาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ แต่ก็มีท่าทีเชิงบวกต่อข้อเสนอของไทยที่จะให้จัดตั้งกลไกถาวร เพื่อพิจารณาการจัดส่งแรงงานทักษะในสาขาที่ญี่ปุ่นต้องการและไทยมีศักยภาพ

ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นยังคงยืนยันเรียกร้องเปิดเสรีเหล็ก ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ และการค้าบริการสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต โดยเฉพาะการบำรุงรักษาและซ่อมแซม การเช่า/เช่าซื้อ การค้าส่งและค้าปลีก ตลอดจนสาขาการก่อสร้างและการขนส่ง

การจัดทำหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นน่าจะมีผลบวกทางด้านเศรษฐกิจต่อไทยมากโดยในมิติยุทธศาสตร์จะทำให้ไทยเป็นหุ้นส่วนที่มีความเท่าเทียมและใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับญี่ปุ่น ขณะที่ในมิติเศรษฐกิจ จะส่งผลในการขยายตลาด และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยในญี่ปุ่น ตอกย้ำการเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเพื่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และขยายโอกาสทางด้านตลาดแรงงานฝีมือของไทยในญี่ปุ่น และในมิติการพัฒนาจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การค้าการบริการ

แม้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุความตกลงในเรื่องของการค้าบริการและการลงทุนได้ในหลักการแต่การเจรจาคืบหน้าพอควร ทั้งสองฝ่ายเน้นการเจรจาในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงโดยญี่ปุ่นยืนยันการเข้ามาถือหุ้นข้างมากในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (เช่นMaintenance and repair การจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทญี่ปุ่นทั้งที่ตั้งในไทยและโดยบริษัทแม่ในญี่ปุ่นธุรกิจโฆษณา ลอจิสติกส์ เป็นต้น) การก่อสร้างและขนส่ง เป็นต้น และยังขอให้มีการทบทวนข้อผูกพันสาขาการเงิน โทรคมนาคม และขนส่งภายใน 3 ปี ขอให้ออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทก่อสร้างญี่ปุ่นที่ทำ joint venture กับบริษัทไทยให้มีอายุเป็นจำนวนปีแทน project by project และให้ผ่อนคลายเงื่อนไขด้านการเข้ามาทำงานของบุคลากรญี่ปุ่นในไทยในส่วนของประเทศไทย ได้ยืนยันขั้นตอนการส่งบุคลากรไปทำงานในญี่ปุ่น อาทิ พ่อครัวบุคลากรในธุรกิจสปา และครูสอนรำไทย ซึ่งญี่ปุ่นเสนอให้มีความยืดหยุ่นด้านคุณสมบัติมากขึ้นโดยลดประสบการณ์ทำงานของพ่อครัวเหลือ 5 ปี (เรียน 3 ปี ทำงาน 2 ปี) และจะอำนวยความสะดวกในการเข้าเมือง spa manager ครูสอนรำไทย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะเปิดให้บุคลากรบางสาขา อาทิเช่น สาขาโฆษณา สาขาการจัดประชุม เข้าไปทำงานได้ แต่ก็ยังไม่ยอมผูกพันระบบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของคนญี่ปุ่นที่เดินทางมารักษาในประเทศไทยนั้นให้เป็นไปตามระบบในปัจจุบัน โดยญี่ปุ่นต้องการให้เป็นไปตามกฏหมายที่อาจแก้ไขในอนาคต

การลงทุน

ญี่ปุ่นต้องการให้ไทยผูกพันระดับการเปิดเสรีการลงทุนในภาคการผลิตอย่างกว้างขวางที่สุด ในชั้นนี้ ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องมีการเจรจาอีก เพื่อตกลงกันให้ได้ว่า ต่างฝ่ายต่างสามารถยอมรับข้อเสนอสาขา และกิจกรรมที่จะเปิดให้แก่กันได้หรือไม่มากน้อยเพียงใด
Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2549 22:39:21 น. 5 comments
Counter : 433 Pageviews.

 
เกรียจทักษิณ


โดย: มินนี้ IP: 125.26.243.15 วันที่: 13 กันยายน 2551 เวลา:14:29:43 น.  

 
บ้าทำอะไรไม่คิดโดย: รี IP: 222.123.139.208 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:20:24:20 น.  

 
เกรียจไอ้ทักษิณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เบสต์ IP: 58.8.189.136 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:19:03:10 น.  

 
ชอบทักษิณ


โดย: ไม่บอกโว้ย IP: 119.31.58.75 วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:19:30:22 น.  

 
sad


โดย: ขา IP: 118.173.42.254 วันที่: 8 มิถุนายน 2554 เวลา:21:39:44 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

interclub
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Google
Friends' blogs
[Add interclub's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.