International Business Department
Sripatum University

*-*ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*-*
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
28 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 
ธุรกิจที่น่าสนใจในญี่ปุ่น

ตลาดกาแฟในญี่ปุ่น


ในบรรดาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ชาวญี่ปุ่นนิยมบริโภคมากที่สุด คิดเป็นปริมาณสูงถึงกว่า 200,000 ตันในแต่ละปี มากกว่าปริมาณการบริโภคชาเขียว ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประจำชาติที่มีชื่อเสียง ของญี่ปุ่นกว่าเท่าตัว ทำให้ธุรกิจค้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟในญี่ปุ่น ขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง และมีมูลค่าตลาดสูงราว 250,000 ล้านเยนในปัจจุบันรายละเอียดที่ น่าสนใจ เกี่ยวกับตลาดกาแฟในญี่ปุ่นที่ผู้ส่งออกไทยควรทราบมีดังนี้

การนำเข้า
ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำเข้ากาแฟรายใหญ่ของโลก มีมูลค่านำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของมูลค่ากาแฟทั้งหมดในตลาดโลก รองจากสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ทั้งนี้ ประเภทของกาแฟที่ญี่ปุ่นนิยมนำเข้า คือ
- เมล็ดกาแฟดิบ (Green coffee bean) ญี่ปุ่นนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่านำเข้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งหมดของญี่ปุ่น เมล็ดกาแฟดิบที่ญี่ปุ่นนำเข้าเกือบทั้งหมด เป็นพันธุ์อะรา-บิกา มีแหล่งนำเข้าสำคัญคือ บราซิลและโคลัมเบีย ที่เหลือเป็นการนำเข้ากาแฟพันธุ์โรบัสตา จากอินโดนีเซียเป็นสำคัญ เมล็ดกาแฟดิบ ที่นำเข้าส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปกาแฟในประเทศ
- ผลิตภัณฑ์กาแฟชนิดต่างๆ อาทิ กาแฟสำเร็จรูปและกาแฟพร้อมดื่ม (มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 7 ของมูลค่านำเข้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์กาแฟทั้งหมดของญี่ปุ่น) กาแฟคั่วบด (ร้อยละ 3) และผลิตภัณฑ์กาแฟอื่นๆ (ร้อยละ 5) แหล่งนำเข้า ผลิตภัณฑ์กาแฟที่สำคัญ ของญี่ปุ่น ได้แก่ บราซิล เยอรมนี โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา และเอกวาดอร์ เป็นต้น

ข้อมูลทางการตลาด
- เมล็ดกาแฟดิบ ญี่ปุ่นมีความต้องการเมล็ดกาแฟดิบ ที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านรสชาติและกลิ่น เพื่อรองรับความต้องการ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปกาแฟในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับการขยายการส่งออก เมล็ดกาแฟดิบไปยังตลาดญี่ปุ่นผู้ส่งออกควรอาศัยการทำธุรกิจร่วมกับ บริษัทนำเข้าในญี่ปุ่น ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความชำนาญด้านการตลาด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้รวดเร็วขึ้น เมล็ดกาแฟดิบ ที่มีลู่ทางส่งออกค่อนข้างสดใส และได้รับความนิยมมากขึ้นในญี่ปุ่น คือ เมล็ดกาแฟดิบประเภท Organic ซึ่งปลอดภัยต่อการบริโภค เพราะเป็นเมล็ดกาแฟที่ได้จากการเพาะปลูก ที่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารเคมี
- กาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์กาแฟ แม้ว่าญี่ปุ่นนำเข้ากาแฟคั่ว และผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับเมล็ดกาแฟดิบ อย่างไรก็ตาม การนำเข้ากาแฟคั่วและผลิตภัณฑ์กาแฟ จากต่างประเทศ มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น ในปัจจุบัน ตามความนิยมที่ค่อนข้างหลากหลาย และความต้องการบริโภค กาแฟรสชาติแปลกใหม่ โดยเฉพาะกาแฟสำเร็จรูป (Instant coffee) เช่น กาแฟผง กาแฟพร้อมดื่ม เช่น กาแฟกระป๋อง และกาแฟบรรจุขวด รวมทั้งความต้องการบริโภค กาแฟคั่วที่นำมาบดเองในครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการบริโภคกาแฟ ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง กับชีวิตประจำวันมากขึ้น เช่น มีอุปกรณ์ในการต้มกาแฟสำหรับใช้ในบ้าน และเครื่องบดกาแฟ เป็นต้น นอกจากนี้ การเติบโตของธุรกิจร้านกาแฟ และร้านเบเกอรี่ในญี่ปุ่น ก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุน ให้การนำเข้ากาแฟคั่ว และกาแฟสำเร็จรูป จากต่างประเทศขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ

กฎระเบียบนำเข้า
เมล็ดกาแฟดิบและผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่นำเข้าในตลาดญี่ปุ่น ต้องผ่านการตรวจสอบ ภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหารของญี่ปุ่น (The Food Sanitation Law) เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารชนิดอื่นๆ โดยต้องมีเอกสารนำเข้า (Notification Form for Importation of Food) กำกับ ทั้งนี้ เมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้า ต้องผ่านการตรวจสอบ ตามกฎหมายเกี่ยวกับ การกักกันพืชของญี่ปุ่น (Plant Protection Law) และมีใบรับรองโรคพืช (Phytosanitary Certificate) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะจำหน่ายในญี่ปุ่นได้ สำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟที่นำเข้าทุกชนิด ต้องปิดฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น โดยฉลากต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ส่วนประกอบ ปริมาณบรรจุ วันที่หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา และข้อมูลผู้ผลิต เป็นต้น สำหรับกาแฟกระป๋อง และกาแฟบรรจุขวด ต้องปิดฉลาก เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับรายละเอียดต่างๆ ข้างต้น เพื่อแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ว่าเป็นชนิดใด เช่น อะลูมิเนียม โลหะ หรือ ขวด PET เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำกลับมาใช้ใหม่ อัตราภาษีนำเข้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ ญี่ปุ่นไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเมล็ดกาแฟดิบ แต่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยอัตราภาษีนำเข้ากาแฟคั่วอยู่ในอัตราร้อยละ 10 กาแฟสำเร็จรูปเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 8.8 และหัวเชื้อกาแฟเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 15 เป็นต้นCreate Date : 28 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2549 22:25:39 น. 2 comments
Counter : 2040 Pageviews.

 
หิวง่ะ ขอแก้วมาชิมหน่อยเด่ะ กิกิ


โดย: FaRaWaYGiRL วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:49:27 น.  

 
ดีครับ


โดย: โอ๊ด IP: 124.121.3.171 วันที่: 30 มิถุนายน 2551 เวลา:11:53:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

interclub
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Google
Friends' blogs
[Add interclub's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.