Group Blog
 
 
สิงหาคม 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
27 สิงหาคม 2551
 
All Blogs
 

ทำไมต้องมีประกันภัยการเดินทาง


ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะสร้างความลำบากให้กับคุณอยู่ไม่น้อยหากเกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยู่ต่าง ประเทศเพียงลำพัง คงเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศไทย ดังนั้น คงจะดีขึ้นไม่น้อยหากคุณมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้ง ติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล จนถึงให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้แก่คุณได้

เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าทำไมก่อนเดินทางทุกครั้งคุณจึงควรมีการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) สิ่งที่สำคัญคือ คุณสามารถซื้อความคุ้มครองเหล่านี้ได้โดยเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของคุณ ดังตัวอย่างเช่น
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท) ความคุ้มครองที่จะได้รับ (ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง) วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
15 670 ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 750,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 500,000


หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างโดยเฉลี่ยเท่านั้น หากคุณต้องการทราบรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์เพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจากหน้าตารางกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเลือกแบบกรมธรรม์ให้เหมาะกับการเดินทาง
แผนเฉพาะการเดินทางแต่ละครั้ง (Single Trip) - เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นครั้งคราวและไม่บ่อยนัก
แผนแบบรายปี (Annual Plan - เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางเป็นประจำในแต่ละปี ทั้งนี้แผนจะมีอายุ 365 วัน และไม่จำกัดจำนวนครั้งการเดินทาง แต่ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดของการเดินทางแต่ละครั้งจะไม่เกินจำนวนวันที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ ในแผนประกันภัย เช่น 60 หรือ 90 วัน/ครั้ง
เลือกเน้นความคุ้มครองตามความต้องการ โดยทั่วไป ความคุ้มครองของประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยบางกรมธรรม์จะเน้นคุ้มครองส่วนหนึ่งส่วนใด มากกว่าอีกส่วน เช่นตามตัวอย่างด้านบนจะเน้นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เลือกแบบกรมธรรม์ที่ตรงตามความ ต้องการของคุณ
เลือกแผนประกันภัยที่มีบริการที่ท่านต้องการ เช่น บางแผนมีการบริการจาก บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการบริการให้การ ปรึกษา และช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงบริการขนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ๆปลอดภัยหรือเพื่อรับการรักษา และในบางกรณียังสามารถ สำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล โดยคุณไม่ต้องเป็นผู้รับภาระอีกด้วย
เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
การซื้อประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
ควรสังเกต ข้อยกเว้นในการขอรับเงินชดเชย (Claim) แต่ละกรมธรรม์จะมีการแจ้งข้อยกเว้นในการเบิกจ่าย เช่น การกระทำที่เกิดขึ้น ขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา อายุเกินกว่าที่บริษัทประกันภัยกำหนด ฯลฯ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ อาจเบิกจ่ายในต่างประเทศได้เลย หรืออีกกรณีหนึ่งคือคุณสำรองจ่ายล่วงหน้า และนำหลักฐานการชำระเงินกลับมาเบิกจ่ายจากบริษัทประกันภัยในประเทศ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท
ในแผนประกันภัยบางแผนคุณอาจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น หากเกิดการเจ็บป่วย ค่ารักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมด บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดภายในวงเงินที่คุ้มครอง โดยคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบครั้งละ 1,000 บาทเท่านั้นกำหนดวันเดินทางและไปกลับให้ชัดเจนและระบุจำนวนวันที่ต้องการความคุ้มครอง
เลือกแผนประกันภัยการเดินทางโดยพิจารณาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการ และเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย
กรอกใบสมัคร และทำตามขั้นตอนที่ระบุ
กรมธรรม์ของคุณจะถูกจัดส่งให้ถึงบ้านทางไปรษณีย์
หมายเหตุ ควรเผื่อระยะเวลาเพื่อรับเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์ เพราะอาจมีเอกสารที่จำเป็นจะต้องนำติดตัวไปด้วยเพื่อใช้ ในการรับบริการในต่างประเทศ เช่น บัตรของ บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน ที่จะมาพร้อมกับกรมธรรม์
ควรพกเอกสารสำคัญบางส่วนติดตัวไปด้วยเช่น บัตรที่แนบมากับกรมธรรม์ เช่นเป็นบัตรของบริษัท
บัตรที่ใช้เพื่อแสดงกับโรงพยาบาลว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ รวมถึงเบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และควรเก็บ กรมธรรม์ไว้กับคนในบ้าน เช่นผู้รับผลประโยชน์
เมื่อเกิดเหตุขึ้นในต่างประเทศ ควรรีบติดต่อตามเบอร์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยในทันที ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทประกันภัยหรือตัวแทน ของบริษัทเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ ประสานงาน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ควรเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยในกรณีที่คุณสำรองจ่ายไปก่อนในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละบริษัท โดยส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 45 - 90 วันหลังเกิดค่าใช้จ่าย โดยยื่นพร้อมสำเนาหรือเบอร์กรมธรรม์ หลักฐานการชำระเงิน และใบ รับรองแพทย์ มีบางบริษัทให้บริการนี้ทางไปรษณีย์ด้วย
การใช้บริการของ บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉิน (ถ้ามีตามกรมธรรม์) ต้องทำผ่าน บริษัทที่ให้บริการฉุกเฉินเท่านั้น มิฉะนั้นคุณจะไม่ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้


 

Create Date : 27 สิงหาคม 2551
1 comments
Last Update : 27 สิงหาคม 2551 3:08:30 น.
Counter : 461 Pageviews.

 

การประกันการเดินทางเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหากเกิดเหตุการณืไม่คาดฝันขณะเการเดินทาง
//www.asinlifes.com

 

โดย: พัฒนศศักดิ์ สายศรี IP: 1.47.94.18 1 กุมภาพันธ์ 2554 23:38:20 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
inspection
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Friends' blogs
[Add inspection's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.