เข้าค่ายบ้านเรียน ปี 2557 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรีค่ะ(National Museum, Suphanburi)

เมื่อวันที่ 29 พย. 2557 เป็นวันเข้าค่ายบ้านเรียนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ค่ะ พิพิธภัณฑ์ฯนำเสนอเรื่องราว วิถีชีวิต ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงเมืองสุพรรณบุรีในอดีต หลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวาราวดี ลพบุรี อยุธยา และรัตนโกสินทร์ เหตุการณ์ยุทธหัตถี กลุ่มชนต่างๆที่อาศัยในจังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีต วรรณกรรมสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงพื้นบ้านหรือเพลงลูกทุ่ง จนถึงสุพรรณบุรีในวันนี้
(คัดลอกจากเวปของ//www.suphan.biz ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ)
ลักษณะอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เป็นอาคารทรงประยุกต์ 2 ชั้น แบ่งเป็น 9 ห้องดังนี้


1. ห้องเมืองสุพรรณ


จัดแสดงพัฒนาการของเมืองตั้งแต่สมัยก่อนสุพรรณบุรี ประวัติศาสตร์ กระทั่งเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ คือ สมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตามลำดับโดยจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานสำคัญต่างๆ ในจังหวัด


2. ห้องยุทธหัตถี


จัดแสดงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรี คือ การกระทำสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชา เมื่อ พ.ศ. 2135 ณ ตำบลหนองสาหร่าย ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ อันเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเจดีย์ยุทธหัตถีจัดแสดงโดยใช้สื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ประกอบกับหุ่นจำลองและป้ายคำบรรยาย

3. ห้องคนสุพรรณ


จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ไทยละว้า ไทยพื้นบ้าน ไทยเชื้อสายจีน ไทยพวน ไทยทรงดำ ไทยกา ไทยเวียง ไทยเขมร ไทยกระเหรี่ยง และ ไทยญวน4. ห้องประวัติบุคคลสำคัญกล่าวถึงประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีในอดีตที่เคยสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์นานัปการแก่ประเทศชาติและจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว), สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (ปุ่น ปุณณสิริ), พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ), เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม), พลโทพระยาเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) และนายมนตรี ตราโมท5. ห้องศาสนศิลป์สุพรรณ


จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ ได้แก่ โบราณศิลปวัตถุจากโบราณสถานสำคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ โดยเฉพาะหลักฐานประเภทพระพิมพ์ หรือพระเครื่องที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เช่น พระพิมพ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พระพิมพ์วัดพระรูป พระพิมพ์วัดบ้างกร่าง และพระพิมพ์วัดชุมนุมสงฆ์ เป็นต้น

6. ห้องแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน


จัดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งเตาเผาบ้านบางปูน ซึ่งพบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ 7 กิโลเมตร ของตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 มีเอกลักษณ์สำคัญ คือ การประทับลวดลายบนผิวภาชนะ เช่น ลายรูปบุรุษไถนาเทียมโคคู่ ลายภาพบุคคลสวมเทริดกับโค ลายประทับรูปบุคคลหรือเทวดาประทับนั่งชันพระชานุ (เข่า) ฯลฯ จัดแสดงโดยการจำลองเตาเผาภาชนะ ประกอบโบราณวัตถุ
7. ห้องวรรณกรรมเมืองสุพรรณ


จัดแสดงเรื่องราวของวรรณกรรมสำคัญ 2 เรื่อง ที่เกี่ยวกับเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่ได้รับการยกย่องจากวรรคดีสโมสรให้เป็นเลิศประเภทกลอนเสภา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และโคลงนิราศสุพรรณซึ่งประพันธ์โดยสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมทั้งสองเรื่องเปรียบเสมือนภาพสะท้อนวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสุพรรณบุรีในอดีต

8. ห้องเพลงพื้นบ้านสุพรรณ


จัดแสดงโดยใช้หุ่นจำลองประกอบสื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์ จำลองการเล่นเพลงพื้นบ้าน ซึ่งนิยมเล่นกันในงานรื่นเริงหรือเทศกาลต่างๆ ได้แก่ เพลงอีแซว และเพลงเรือ โดยมีเนื้อหาของเพลงมักเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของชาวเกษตรกรรม และจัดแสดงผลงานของศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวสุพรรณที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ก้าน แก้วสุพรรณ, สุรพล สมบัติเจริญ, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ, ศรเพชร ศรสุพรรณ, สายัณห์ สัญญา, พุ่มพวง ดวงจันทร์ โดยใช้สื่อระบบโสตทัศนูปกรณ์เป็นตู้เพลง สำหรับกดฟังผลงานเพลงศิลปินท่านต่างๆ ประกอบป้ายคำบรรยาย

9. ห้องสุพรรณบุรีวันนี้


จัดแสดงสภาพทั่วไปในปัจจุบันของจังหวัดสุพรรณบุรี เช่นที่ตั้งและอาณาเขต ประชากร และการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การกีฬา สภาพเศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยว
ชิงชิงตั้งใจไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานพี่ ๆ นำกิจกรรม แต่ปรากฎว่าไม่สามารถนำพาตัวเองเข้าช่วยได้จึงได้แต่นั่งอ่านหนังสือ  ส่วนอิงอิงก็เลือกทำเฉพาะกิจกรรมที่สนใจค่ะการไปเข้าค่ายบ้านเรียนครั้งนี้ไม่ตรงกับความสนใจของเด็ก ๆ เท่าใดนัก เพราะกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ เหมาะกับเด็กเล็ก ๆ มากกว่า แต่ยังโชคดีที่จัดค่ายที่พิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรีที่มีการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะ


ขอขอบคุณ bg สวย ๆ จากคุณยายกุ๊กไก่ ค่ะ และขอขอบคุณรายละเอียดคำบรรยาย รวมทั้งภาพบางส่วนจากหน้าเวป //www.teeteawthai.com และขอขอบคุณภาพน่ารักของอิงกับน้องกายจากคุุณเก๋แม่น้องกายค่ะ


Create Date : 26 มกราคม 2558
Last Update : 30 มกราคม 2558 21:20:07 น. 0 comments
Counter : 915 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

chinging
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
INVITING THE BELL TO SOUND


Body, speech, and mind in perfect oneness-
I send my heart along with the sound of the bell,
May the hearers awaken from forgetfulness
and transcend all anxiety and sorrow.


HEARING THE BELL


Listen, listen,
this wonderful sound
bring me back
to my true self.


THICH NHAT HANH


9 Latest Blogs
ขอขอบคุณ คุณSevenDaffodils
ในคำแนะนำวิธีการทำ Latest Blogs ค่ะNew Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
26 มกราคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add chinging's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.