ชี วิ ต :ต้ อ ง ไ ป ใ ห้ สุ ด ..........แ ล้ ว ห ยุ ด แ ค่ คำ ว่ า พ อ........
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2551
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
18 กุมภาพันธ์ 2551
 
All Blogs
 

九寨沟: จิ่วไจ้โกว

จิ่วไจ้โกวตั้งอยู่บนชายขอบหลังคาโลก ในอำเภอหนันผิงเขตปกครองตนเองของเผ่าเชียงชนชาติทิเบต ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวนหรือ เสฉวน (四川省) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบริเวณตอนใต้ของเทือกเขาหมิงซาน ภาคตะวันตกของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2500 เมตร ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยคนตัดไม้ ชาวทิเบต หลายคนคงงงว่าจิ่วไจ้โกวนี้คืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกกันว่าอุทยานสวรรค์... มีตำนานของชาวทิเบตมากมายที่เล่าถึงการกำเนิดของจิ่วไจ้โกว เล่ากันว่าในสมัยโบราณที่นานแสนนานแล้ว มีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อต้าเก๋อกับเทพธิดาชื่ออู่หนัวเสอม่อ เกิดตกหลุมรักกันขึ้น วันหนึ่ง เทพต้าเก๋อได้นำลมและเมฆมาขัดกระจกแผ่นหนึ่งจนใสแวววาว แล้วก็นำไปมอบให้กับนางผู้เป็นที่รัก และได้บอกความในใจให้เทพธิดาอู่หนัวเสอม่อได้รับรู้ถึงความรักที่มีต่อนาง แต่ด้วยความดีใจมาก..นางพลั้งมือทำกระจกหล่นแตก เศษกระจกแตกออกเป็น 144 ชิ้นต่างร่วงหล่นหลงมาสู่พื้นโลก จนเกิดเป็นทะเลสาบที่แสนงดงามทั้ง 144 แห่งในบริเวณหุบเขาจิ่วไจ้โกวนั่นเอง
เมื่อปี พ.ศ.2521 จิ่วไจ้โกว ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวน ต่อมาปี พ.ศ.2527 ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และ ปี พ.ศ.2533 องค์การยูเนสโก้ประกาศรับรองเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ‘จิ่วไจ้โกว’ ในภาษาจีนหมายถึง แควเก้าหมู่บ้าน (คำว่า九 (จิ่ว)=เก้า, 寨(ไจ้)=หมู่บ้าน, 沟(โกว)=แควหรือธารน้ำ) โดยมีที่มาจากชนชาติทิเบต 9 หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ริมธารน้ำบริเวณนี้มาแต่เดิม จิ่วไจ้โกวได้รับการเรียกขานจากชนเผ่าทิเบตว่าเป็น ‘ขุนเขาธารน้ำอันศักดิ์สิทธิ์’ ดังนั้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นขุนเขา ป่าไม้ ลำน้ำ หรือหินทุกก้อนล้วนได้รับการเคารพจากชนเผ่าพื้นเมืองทิเบต ปัจจุบันผืนป่าโบราณอันอุดมแห่งนี้จึงยังคงได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดี ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วไจ้โกวประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุดทะเลสาบ 5 สี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสันระหว่างหมู่มวนแมกไม้กับสายน้ำ อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า“ 7 แดนเทพนิยาย ” ภายใต้บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม ซึ่งสามารถมาเยือนได้ในทุกฤดูกาล

จุดท่องเที่ยวในจิ่วไจ้โกวจะแบ่งออกเป็น 5 เขตใหญ่ คือ
1.เขตแรกจะเป็นส่วนของทิวทัศน์หน้าผาเป่าจิ้งหยา (宝镜崖景区: bǎo jìng yá jīng qū ) เป็นจุดท่องเที่ยวทางตอนล่างของธารน้ำซู่เจิ้งโกวมีสถาที่ท่องเที่ยวดังนี้
• วัดจาหยูซื่อซึ่งเป็นวัดของชาวทิเบต(扎如寺 : zhā rú shǐ )
• น้ำตกเผินจิ่งทัน(盆景滩 : pén jǐng tān)
• ทะเลสาบหลูเหวยไห่ หรือ ทะเลสาบลูกศร (芦苇海 : lú wěi hǎi)
2.เขตทิวทัศน์ซู่เจิ้ง (树正景区: shù zhèng jīng qū) บริเวณตอนบนของธารน้ำซู่เจิ้งโกว ได้แก่
• ทะเลสาบดอกไม้เพลิง (火花海 : huǒ huā hǎi )
• ทะเลสาบมังกรหลับใหล ( 卧龙海 : wòlóng hǎi) บริเวณ ตอนกลางของแอ่งทะเลสาบมีสีเหลือง
ของหินปูนตกผลึก เมื่อมองจากด้านบนแล้ว ดูคล้ายมังกรขาวกำลังหลับใหลพาดกลางอยู่ใต้แผ่นท้องน้ำ ชาวทิเบตเล่าขานกันว่า ในอดีตเคยมีมังกรดำที่อาศัยอยู่ในเฮยหลงเหอ ได้ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านจิ่วไจ้โกวกักน้ำไว้เพื่อให้ตัวเองได้เล่นปีละ 99 วัน ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จึงพากันไปขอความช่วยเหลือจากมังกรขาวที่อาศัยอยู่ในไป๋หลงเจียง มังกรขาวจึงเข้าทำการขัดขวางมังกรดำ ทั้งคู่ได้ต่อสู้กันกันอย่างยาวนาน ในที่สุด ธรรมะย่อมชนะอธรรม มังกรขาวชนะมังกรดำ แต่มังกรขาวได้สูญสิ้นพลังไปเสียหมด ไม่สามารถพาตนกลับคืนสู่ไป๋หลงเจียงได้ จึงนอนนิ่งอยู่ใต้ผืนทะเลสาบแห่งนี้ นานวันเข้าชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า "ทะเลสาบมังกรหลับ" เพื่อเป็นการรำลึกถึงมังกรขาวที่มาช่วยปลดทุกข์ให้แก่พวกตน
• ทะเลสาบซู่เจิ้งฉวิน(树正群海 : shù zhèng qún hǎi)
• น้ำตกซู่เจิ้ง (树正瀑布: shù zhèng pùbù)
• ทะเลสาบเหลาหูไห่หรือ เรียกว่าทะเลสาบเสือ(老虎海 : lǎo hǔ hǎi)
• ทะเลสาบซีหนิว (犀牛海 : xīniú hǎi) "ซีหนิวไห่" หรือ ทะเลสาบตัวแรดมีลักษณะโดดเด่นที่สุด ซีหนิวไห่มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตรและลึก 18 เมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ2400เมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกวและก็เป็นทะเลสาบที่ทิวทัศน์มีการ เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแห่งหนึ่ง เล่ากันว่า มีพระลามะสูงอายุรูปหนึ่งอาพาธ หนักแทบจะไม่รอดแล้ว มีอยู่วันหนึ่ง เมื่อพระรูปนี้ขี่แรดเดินผ่านบริเวณนี้ เกิดคอแห้งก็ดักน้ำจากทะเลสาบนี้มาดื่ม ไม่น่าเชื่อเลยว่า อาการอาพาธของพระรูปนี้ได้หายเป็นปลิดทิ้งเป็นที่น่าประหลาดใจ หลังจากนั้น พระรูปนี้จึงไม่ยอมจากที่นี่ไปและได้ขี่แรดไปตั้งหลักแหล่ง อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้จึงถูกเรียกว่า"ทะเลสาบ ตัวแรด"หรือซีหนิวไห่
3.เขตทิวทัศน์ยื่อเจ๋อ (日则景区 : rì zé jīng qū) กินเนื้อที่ของทิวทัศน์ตอนล่างของธารน้ำยื่อเจ๋อโกวและเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากและเป็นที่ที่น่าสนใจมาก ได้แก่
• น้ำตกนั่วยื่อหลัง(诺日朗瀑布 : nuò rì lǎng pùbù)นัวเย่อหลังเป็นภาษาทิเบตหมายถึง
เทพบุตรมีผู้พละกำลังอันเข้มแข็ง โดยนัยแล้วคงเปรียบสายน้ำตกแห่งนี้ ที่แม้จะหลั่งไหลลงสู่เบื้องล่างด้วยอิริยาบถอ่อนช้อยและงดงาม แต่ก็แฝงไว้ด้วยพลังอันน่าเกรงขามการชมน้ำตกนี้สามารถเลือกได้สองทาง
• ทะเลสาบยื่อเจ๋อฉวิน(日则群海 : rì zé qún hǎi)
• ทะเลสาบจิ้ง หรือทะเลสาบกระจก(镜海 : jìng hǎi) ตัวแทนแห่งกระจกงามของเทพธิดาเสอม่อ แม้มีลมพัดแผ่นน้ำใน
ทะเลสาบยังใสและไม่สงบนิ่ง แต่ก็ยังสามารถสะท้อนเงาของขุนเขาและแมกไม้ เป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสมากจนเหมือนมองกระจก
• น้ำตกธารไข่มุก(珍珠滩 : zhēn zhū tān) น้ำจะไหลลงสู่ลานลาดกว้างหลายร้อยเมตรเมื่อน้ำกระทบกับ
ผิวที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็กระจายคล้ายๆ กับเม็ดไข่มุก และอีกสาเหตุหนึ่งชาวทิเบตได้มาพบน้ำตกแห่งนี้ในยามฤดูหนาว ที่สายน้ำตกได้กลายเป็นเส้นสายน้ำแข็งอันเงางาม ยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์จะปรากฏเป็นประกายระยิบระยับ แลดุจดั่งสายสร้อยไข่มุกขาวพราวราวหมื่นสายของเทพธิดาเซอโม จึงขนานนามให้ว่า น้ำตกธารไข่มุกช่วงฤดูหนาวน้ำในน้ำตกแข็งตัวเหมือนไข่มุก
• ทะเลสาบอู่ฮัวหรือทะเลสาบดอกไม้ทั้งห้า(五花海 : wǔ huā hǎi)
• ทะเลสาบสงเมาหรือทะเลสาบหมีแพนด้า (熊猫海 :xióng māo hǎi) ซึ่งว่ากันว่า เคยมีชาวทิเบตพบเห็นหมี
แพนด้าลงมาดื่มน้ำในทะเลสาบแห่งนี้
4.เขตทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์ (原始森林景区 : yuán shǐ sēnlín jīng qū)บริเวณตอนบนของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่
• ทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบเทียนเอ๋อ หรือทะเลสาบหงส์(天鹅海 : tiān'é hǎi)
• ทะเลสาบไผ่ลูกศร (Jian Ju Hai) อันเป็นแหล่งอาหารที่โปรดปรานของหมีแพนด้าขึ้นอยู่อย่างมากมาย
• ทะเลสาบเฉาหรือทะเลสาบหญ้า(草海 : cǎo hǎi)
• ป่าดึกดำบรรพ์ (原始森林 : yuán shǐ sēnlín)
5.เขตทิวทัศน์ทะเลสาบฉางไห่ (长海景区 : cháng hǎi jīng qū) บริเวณตอนล่างของธารน้ำเจ๋อฉาวาโกว (则查洼沟 : zé chá wā gōu) ได้แก่
• ทะเลสาบฉางไห่ (长海 : cháng hǎi) ระดับความสูง ๓,๑๐๓ เมตร จุดชมธรรมชาติที่อยู่สูงที่สุดในอุทยาน ฉางไห่มี
ความยาวราว ๘ กิโลเมตร กว้าง ๔.๔ กิโลเมตรแลเห็นขุนเขาหิมะโอบล้อมตัวทะเลสาบอยู่รอบด้าน บนเขาเห็นป่าสนไซเปรสอันเขียวครึ้ม สลับกับป่าเปลี่ยนสีที่มาแต่งแต้มสีสันได้อย่างละลานตา
• สระห้าสี (五彩池 : wǔ cǎi chí) บริเวณนี้จะไม่เรียกทะเลสาบเช่นที่อื่น ๆ เพราะมีขนาดพื้นที่เล็กมาก แต่จุดดึงดูด
อันน่าอัศจรรย์ใจก็คือ เมื่อแสงตะวันได้สาดกระทบถึงใต้ผืนท้องน้ำ จะแลเห็นดุจดั่งเป็นอัญมณีอันหลากสีสันที่ฉูดฉาดบาดตาเป็นที่สุด น้ำในสระจะมีทั้งหมดห้าสีคือ สีแดงสีเหลือง ซึ่งเกิดจากเงาของต้นไม้เมื่อแสงแดงส่องตกกระทบกับพื้นน้ำสีน้ำเงิน สีเขียว และสีขาวใส
• ทะเลสาบจี้เจี๋ยหรือที่เรียกกันว่าทะเลสาบฤดูกาล(季节海) ทั้งสามตอน
****เทศกาลท่องเที่ยว*** ของจิ๋วไจ้โกว เก็บเอามาฝากก่อนจากลากันไปสำหรับฉบับนี้ เลือกกันตามกำลังทรัพย์และตามสุขภาพของผู้ที่จะเดินทางพิจารณากันดีนะคะ ก่อนตัดสินใจเดินทาง 再见…..
 

Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2551
6 comments
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2551 14:33:40 น.
Counter : 352 Pageviews.

 

ได้ข่าวว่าที่นี่สวยงามมาก ... อยากไปเที่ยวที่นี่จัง

 

โดย: mamminnie 18 กุมภาพันธ์ 2551 17:23:44 น.  

 

อยากไปเดือนตุลาสักครั้งง่ะ

จะดูว่าสวยที่สุดนี่ สวยแค่ไหน

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2551 17:34:41 น.  

 

คนนิยมไปเที่ยวเยอะมากเลยนะค่ะ

 

โดย: ann_269 18 กุมภาพันธ์ 2551 22:43:19 น.  

 

ตามมาเที่ยว

ถ้าไปช่วงหน้าหนาวนี่ คงสุดขั้ว

 

โดย: zalitalin 21 กุมภาพันธ์ 2551 3:48:25 น.  

 

จะไปเดือนหน้าค่ะไม่ทราบยังหนาวอยู่หรือเปล่า ใครมีทัวร์ดีดีแนะนำบ้างค่ะ

 

โดย: กัญญ์ภรณ์ IP: 124.121.199.146 24 กุมภาพันธ์ 2551 1:19:30 น.  

 

ไปมาและ หนาวโครต แถมหายใจไม่ออก แต่สวยประทับใจไม่รู้ลืม อยากไปอีกจัง

 

โดย: Bird IP: 210.246.184.2 7 มีนาคม 2551 10:52:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


temtee
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่มีหัวใจ

มีความรู้สึก..รักเป็น..เสียใจเป็น

มีทุกอย่างเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆ

และบางครั้งก็มีขอบเขตของความอดทน

ที่ถูกกำหนดใว้..บนความเจ็บปวด

และเราก็รู้ว่า...มันมากเกินพอแล้ว

สำหรับความรู้สึกที่โหดร้ายแบบนั้น...


มันคงถึงเวลาแล้วล่ะ..ที่เราจะเดินออกมาจากความรู้สึก

ที่เราปล่อยให้มันเข้ามาทำร้ายจิตใจมากจนเกินไป

..กลับมาอยู่กะตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุด


เอามือที่คอยกอดคนอื่นกลับมากอดตัวเอง...

เอาเวลาที่คิดถึงเรื่องของเขา

กลับมาคิดว่า มดรักกันยังไง? ยังดีกว่า~*~ 你 是 我 不 该 爱 的 人.... ~*~Google*TemTem*

ชีวิตที่ผ่านไป กับวันเวลาที่ไม่หยุด มีคนผ่านมาแล้วจาก แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรา คือเงาเราเอง Ninja!
Friends' blogs
[Add temtee's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.