Group Blog
 
 
มิถุนายน 2556
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
12 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 

❤ ❤ เ ก็ บไ ว้ เ ป็ น อ ดี ต เ อ า ไ ว้ ดู กั บ ก า ร ข อ วี ซ่ า ญี่ ปุ่ น แ บ บ ..M u l t i p l e.. ด้ ว ย ตั ว เ อ งBlog นี้ เจ๊หลีขอบันทึกเรื่องราวไว้ในเกี่ยวกับการขั้นตอน

การขอวีซ่าญี่ปุ่นแบบ multiple ที่เจ๊หลีและลูกสาวไปขอมาค่ะ

เก็บไว้เป็นอดีตไว้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งก็มีวีซ่าแบบ Multiple สำหรับคนไทยด้วย

เจ๊หลีขอยินดีกับนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ ๆ ที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ 11 มิถุนายน 2556

สถานทูตญี่ปุ่นมีแถลงการณ์เป็นทางการว่ายกเลิกการขอวีซ่าให้กับประเทศไทยและมาเลเซีย

กระทู้คุณว่านน้ำเพิ่มเติมการเตรียมพร้อมเพื่อไปญี่ปุ่นแบบไม่มีวีซ่า


แต่เจ๊หลีได้วีซ่าแบบ Multiple มานอนกอดไว้แล้วติดเล่มวีซ่าไว้เป็นที่ระลึก โดย

เจ๊หลีได้ดำเนินการขอวีซ่าเมื่อวันอังคารที่  14 พฤษภาคม 2556

ได้รับวีซ่าติดเล่มหนังสือเดินทาง

คืนกลับมาวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 (สถานทูตเปิดทำงานครึ่งวันค่ะ)

ใช้ระยะเวลาพิจารณาดำแนินการวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น 4 วันทำการ

การขอเองไม่ได้ยากเลยนะคะหากเราเตรียมหลักฐานข้อมูล

ตามที่เจ๊หลีให้ข้อมูลไว้ด้านล่างมาดูกันเลยค่ะ ว่าใช้อะไรกันบ้าง


ก่อนอื่นมาดูขั้นตอนการของวีซ่าจากที่สถานทูตญี่ปุ่นทำแนะนำไว้ที่บอร์ดกันก่อนค่ะ
วีซ่า  Multiple ของญี่ปุ่นคืออะไร

การขอวีซ่าเพื่อข้า-ออก ประเทศญี่ปุ่น ได้หลายครั้งภายในระยะเวลา 3 ปีหลังจากที่เราได้รับวีซ่าแล้ว หมายความว่า ถ้าเราได้รับวีซ่า Multiple เราสามารถบินเข้าออกญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้เพื่อท่องเที่ยวภายใน 3 ปี อยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ไม่ต้องขอวีซ่าทุกครั้งที่จะไปค่ะ

นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายที่จะออกวีซ่าแบบ Multiple ให้กับบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีจุดประสงค์ที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ วีซ่าจะมีอายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี และระยะเวลาการพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน (สูงสุด 90 วัน) ต่อครั้งขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่น และหลักเกณฑ์การพิจารณาของสถานทูตฯ
ใครคือผุ้มีคุณสมบัติของผู้ยื่น วีซ่า แบบ Multiple

ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และประสงค์ที่จะขอวีซ่าประเภทการพำนักระยะสั้นแบบ Multiple เพื่อการการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ และอื่นๆ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งแบ่งการขอเป็น 3 ประเภทดังนี้ค่ะ

(A) ผู้ที่เคยได้รับวีซ่า และเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี
(หมายเหตุ) ผู้ที่มีความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับแสดงตราประทับเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถตรวจสอบหลักฐานได้จากหนังสือเดินทาง

(B) ผู้ที่มีอาชีพการงานพร้อมทั้งมี่ฐานะทางการเงินมั่นคง

(C) คู่สมรสและบุตรของผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B)


สำหรับผู้ติดตามที่มายื่นในภายหลังสำหรับข้อ C ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

กรณีที่ผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) และได้รับวีซ่าแบบ Multiple แล้ว ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (หน้าที่มีชื่อและรูป และหน้าที่มีวีซ่าแบบ Multiple ของประเทศญี่ปุ่น)
กรณีที่ผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) แต่ยังไม่ได้รับวีซ่าแบบ Multiple ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่ามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

*วีซ่าที่ออกให้มีระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน (สูงสุด 90 วัน) ต่อครั้ง อายุการใช้งาน 3 ปี หรือน้อยกว่าแล้วแต่กรณี 


จากข้อมูลข้างต้น แล้วเจ๊หลีอยู่ในลักษณะ ของ ผุ้เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก่อนในข้อ A จึงขอเลือกยื่นแบบ A ค่ะ

สำหรับใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติข้อ B ก็สามารถยื่นได้ แต่เจ๊หลีไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้นะคะว่าคุณสมบัติข้อ B คือต้องมีหลักทรัพย์เป็นเงินสด เท่าไหร่ ใครเป็นผุ้รู้หรือเคยยื่นในข้อนี้ช่วยมาแชร์หน่อยนะคะว่าต้องมีเงินเป็นเลขกี่หลักขึ้นไป

สำหรับข้อ C หมายถึงว่าคู่สมรสและบุตรของผุ้ยื่นคำร้องผ่านคุณสมบัติในข้อ B คือถ้ายื่นควบกันสำหรับครอบครัว B ที่มีหลักฐานแน่น ก็ได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหรือจะมายื่นทีหลังก็ได้โดยการนำ passport ของบุคคลในข้อ B มาแสดงด้วย

นอกจากมีคุณสมบัติตามข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติแบบ A,B หรือ C ก็ตามแต่ต้องมี

เอกสารประกอบ Document for Apply Visa ดังต่อไปนี้ 

1 หนังสือเดินทาง Passport เล่มจริง ที่ยังไม่หมดอายุมีอายุเหลืออีกอย่างต่ำ 6 เดือน (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย


2. ใบคำร้องขอวีซ่า Application Form 1 ชุด ใบคำร้องขอวีซ่า ตัวอย่างการกรอกแบบภาษาไทย สามารถพิมพ์ลงไปบนเอกสารจากหน้าคอมพิวเตอร์แล้วปริ๊นท์เตรียมจากบ้านไปได้เลยค่ะ 1 ชุด/1คน3. แบบสอบถามขอวีซ่า  Questionnaire  มีทั้ง ฉบับภาษาอังกฤษ หรือ ฉบับภาษาไทย ปริ้นท์ออกมาแล้วเขียนได้เช่นกันค่ะ 1 ชุด/1 ท่าน


4 รูปถ่าย Photo(ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี หรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน  ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง 1 รูป )

5. หนังสือแสดงจุดประสงค์ ในการไปเที่ยวญี่ปุ่น  Letter of reason for applying multiple visa   (แต่งเรียงความเองค่ะประมาณว่า อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะอะไร ประเทศสวยงาม คนเป็นมิตร การเดินทางสะดวก ไปแล้วอยากไปอีก ประมาณนี้เลยค่ะ เป็นภาษาอังกฤษดีที่สุดนะคะ)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทะเบียนบ้านตัวจริง / Resident Registration  เน้นย้ำว่าอย่าลืมฉบับจริงค่ะ

7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนา  แต่เจ๊หลีกันเหนียวค่ะ เอาสมุดตัวจริง ไปขอใบรับรองจากธนาคารบอกว่าจะไปขอวีซ่าญี่ปุ่น ให้ธนาคารออกใบรับรองว่ามีเงินฝากจริง จำนวนเท่านั้นเท่านี้ยอมเสียเงินค่าธรรมเนียมค่ะ เป็นเงิน  100 บาท แต่ละธนาคารอาจไม่เท่ากัน อันนี้ต้องถามไถ่กันเองนะคะ เจ้าหน้าที่ที่เคาเตอร์คืนสมุดเงินฝากตัวจริงกลับมาและเก็บใบรับรองจากธนาคารของเจ๊หลีไปค่ะ

8. ใบรับรองการทำงาน  แบ่งเป็นแต่ละประเภทบุคคลดังนี้

 8.1   พนักงานทั่วไป หรือข้าราชการ Certificate of employment ในใบรับรองการทำงานประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้(ต้องระบุตำแหน่งงาน, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน และต้องทำงานที่ทำงานนั้นอย่างต่ำ 1 ปี)ในใบรับรองงานของเจ๊หลีเค้าไม่ได้ระบุวันที่ที่ออกใบงานมาให้ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจ Checklist ของสถานทูตเค้าถามว่าออกใบมาวันไหนครับ เจ๊หลีก็บอกไปวันเวลาที่ออกใบไปให้ สรุปว่า การกำหนดวันเพื่อดูว่า เอกสารที่นำมาหมดอายุหรือยัง ตั้งแต่วันที่ออกใบเอกสารทุกชนิดมีอายุ 3 เดือนนะคะ

  8.2   ถ้าเป็นนักศึกษาแบบลูกสาวของเจ๊หลี ส่วนนี้ต้องให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเป็นนักศึกษามาให้ ของลูกสาวเจ๊หลีไปขอให้ออกใบรับรองนักศึกษาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ กว่าจะไปขอวีซ่า 14 พฤษภา อายุเอกสารมีอายุ 3 เดือน จึงใช้ไม่ได้ เค้าขอเรียกดูบัตรนักศึกษาก็ไม่ได้เอาตัวจริงไป วิ่งกลับมาเอาที่บ้านถึงที่นครปฐมเลยค่ะ ต้องกลับไปยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกในรอบบ่าย ซึ่งพนักงานก็น่ารักมากค่ะบอกไม่ต้องกดคิวแล้วนะคะให้เข้ามาหาที่ช่องนี้ได้เลยครับ แหม่ประทับใจประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันไปขอวีซ่ากันเลยทีเดียวเชียวค่ะ

สำหรับนักศึกษาที่ถ้าไม่ได้ไปกับผุ้ปกครอง) นักศึกษาต้องมีรายละเอียดดังนี้    
นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ(ผู้ปกครอง)


   8.3   ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าได้ กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
  8.4   หากประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้นำหลักฐานการจดทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท ไปประกอบค่ะ9. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล/ Certificate of name change เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

10. กรณีที่ ผู้ยื่นมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อ (A)-(C) ให้แสดงเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
กรณี (A) ให้แสดงเอกสารที่ระบุว่าเคยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นภายในระยะเวลา 3 ปี
กรณี (B) ให้แสดงหลักฐานที่ระบุว่ามีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
กรณี (C) ให้แสดงเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นคู่สมรสและบุตรของผู้ยื่นที่มีคุณสมบัติตามข้อ (B) เช่น ใบสำคัญการสมรส (สำหรับคู่สมรส) หรือสูติบัตร (สำหรับบุตร)

ข้อสำคัญนะคะ เอกสารทุกชนิดมีอายุ 3 เดือนเท่านั้นค่ะ


ข้อแตกต่างระหว่างวีซ่าแบบ Single กับแบบ Multiple คือ

วีซ่าแบบ Single มีอายุ 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกวีซ่าเข้าออกได้ครั้งเดียวเสียค่าวีซ่า 1160 บาท โดยประมาณ แต่แบบ Multiple เสียค่าวีซ่าประมาณ 3000 บาท มีอายุ 3 ปี นับจากวันออกวีซ่า อยู่ภายในญี่ปุ่นได้ประมาณ 15 วัน คือ ไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่ครั้งก็ได้ภายใน 3 ปี ไม่ต้องไปขอวีซ่าบ่อย ๆ เหมาะกับคนที่มีแพลนจะเที่ยวญี่ปุ่นอีกหลาย ๆ ครั้งค่ะ


ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า Multiple

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่าเป็นค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2556

ค่าธรรมเนียมวีซ่า Multiple คือ 2,240 บาท มีค่าดำเนินการอีก 535 รวมเป็น 2,775 บาท/ 1 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556)

ส่วนลูกสาวของเจ๊หลีมีสภาพเป็นนักศึกษา ได้ยกเว้นเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าค่ะแต่เสียเพียงค่าดำเนินการเพียงอย่างเดียว 535 บาท

หากใครขอวีซ่า Multiple ไม่ผ่านทางสถานทูตรจะคืนเงินค่าวีซ่าให้ด้วยนะคะซึ่งเค้าจะถามต่อด้วยว่าถ้าไม่ได้ Multiple ต้องการขอแบบ Single ไม๊ เจ๊หลีเลือกไม่ได้ Multiple ก็ขอยกเลิก ไม่อยากได้ Single ค่ะ เพราะจองตั๋วเครื่องบินไว้เดือนตุลาคม 2556  โน่น วีซ่าแบบ Single มีอายุวีซ่าเพียง  90 วัน หรือ 3 เดือนหมายเหตุ

หลาย ๆ คนจะโดนสถานทูตให้เจ้าหน้าที่สุ่มโทรมาถามรายละเอียดที่ที่ทำงานโดยขอสายหัวหน้างานถามรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เจ๊หลีไม่เคยได้การโทรสุ่มถามจากสถานทูตเพิ่มเติมเลยค่ะ ยังไงก็แจ้งข้อมูลให้ที่ทำงานทราบไว้บ้างนะคะเผื่อเค้าโทรมาเช็คข้อมูล ประมาณว่า นายคนนี้ทำงานที่นี่จริงไม๊ ตำแหน่งอะไร ลางานไปเที่ยวกี่วันคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นในช่วงฤดูการท่องเที่ยว

เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายนจะมีผู้มายื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี ทำให้ผู้ที่มายื่นคำร้องในช่วงเวลาดังกล่าวต้องรอคิวสำหรับยื่นเอกสารเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพักกลางวันวันจันทร์ – วันศุกร์ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นใคร่ขอแนะนำให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องในช่วงเวลาดังกล่าวกรุณายื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพราะโดยปรกติวีซ่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อขอแล้วจะสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน

(สำหรับการอยู่ในประเทศญี่ปุ่น กรุณาดูตามจำนวนวันที่ท่านได้รับการอนุมัติหากท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่นได้


การเดินทางไปขอวีซ่า ที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์


ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องติดต่อที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C

การรับคำร้องขอวีซ่า วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)

การคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) และ วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. - 12:30 น.การเดินทางไปยื่นวีซ่าทำอย่างไรได้บ้าง

1. มาด้วยทางรถไฟฟ้า BTS ให้มาด้วยสายสีลม มาลงที่สถานีศาลาแดง มาที่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ข้างห้างเซนทรัลสีลม

2. รถยนต์ มีที่จอดรถอยู่ชั้น 6 ที่อาคารสีลม


3. ❤ ❤ แผนที่สำหรับ ประกอบการเดินทางแผนกกงสุล ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
-ข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2556 ค่ะ.... นอกจากนี้ เจ๊หลีขอขอบคุณข้อมูลจาก

1. แผนกกงสุล ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย


2. jp-vfsglobalบอร์ดข้างผนังเป็นแบบนี้นะคะ เจ๊หลีเข้าไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่ยืนกดคิดให้อยู่

รับคิวเรียบร้อยให้เข้าไปนั่งรอเรียกตามลำดับค่ะ

เจ๊หลีเข้าไปนั่งรอสักครู่เห็นคนนั่งเล่นโทรศัพท์ รับโทรศัพท์กัน

เจ๊หลีเห็นว่าเค้าไม่ได้ห้ามใช้โทรศัพท์แบบสถานทูตอเมริกา

จึงจัดแจงเอาโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปตามบอร์ดเพื่อมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ดูในบล็อกนี้ด้วยค่ะการกรอกแบบสอบถาม
กรอกค่ำร้อง

แบบสอบถามบรรยากาศด้านในนะคะใบเอกสาร
ภาพล่างเป็นเอกสารสำหรับการขอวีซ่า Multiple ทั้งหมดค่ะภาพถ่ายเป็นรูปแบบ jpg


ภาพล่างเป็นใบรับเล่มค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่ Blog หน้าค่ะ


 

Create Date : 12 มิถุนายน 2556
6 comments
Last Update : 19 สิงหาคม 2556 21:21:54 น.
Counter : 5390 Pageviews.

 

กำลังคิดจะไปขอวีซ่าแบบ multiple อยู่เลยค่ะ
เพราะจะเดินทางช่วงเดือนกันยา
แต่ดีว่าเค้าประกาศออกมาก่อน
สบายไปเลย

แต่มีวีซ่าแบบ multiple ของญี่ปุ่นเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
เผื่อไปประเทศอื่นๆ ที่มีวีซ่าของที่นี่แล้วไม่ต้องไปขออีก
เรียกว่า ขอครั้งเดียวคุ้ม

 

โดย: chenyuye 12 มิถุนายน 2556 13:33:15 น.  

 


กด Like ให้เป็นคนที่ 1
มีประโยชน์มากๆ ค่ะเจ๊หลี
ขอบคุณนะคะ

 

โดย: อุ้มสี 12 มิถุนายน 2556 21:47:29 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ กับเช้าวันอังคาร
มีความสุขกับวันดีๆ ...นะคะ ...
- Happy Morning -
ได้รับความรู้มากเลยคะ
ขอบคุณเจ้หลีที่แบ่งปันนะคะ
เที่ยวให้หนุกหนานนะคะ

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 25 มิถุนายน 2556 8:40:09 น.  

 

เห็นข่าวแล้วกระตุ้นต่อมอยากไปญี่ปุ่นอีกแล้วค่า ติดอย่างเดียวตรงเป๋าแบนนี่แหละ อิอิ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 26 มิถุนายน 2556 12:35:17 น.  

 

อธิบายละเอียดมากเลยค่ะ
ยังไม่เคยไปญี่ปุ่นสักที
รอเจ๊หลีไปแล้ว รอชมภาพ
จากเจ๊หลีแทนร่ะกันค่ะ

 

โดย: Mrs.Golf Joonjaroen 7 กรกฎาคม 2556 17:35:08 น.  

 

หวัดดีปีใหม่ย้อนหลังค่ะ เจ้หลี

หายไปใหนน๊าาาาาา เงียบสุดๆ นะคะ
หรือว่า เที่ยวญุี่ปุ่นจนลืมอัพบล็อคหรือเปล่า

ป้าลีแวะมาเที่ยวค่ะ ขอให้มีความสุขเยอะๆ นะคะ

 

โดย: Lee Jay 8 มกราคม 2558 2:55:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


กิน ๆ เที่ยว ๆ
Location :
นครปฐม Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 372 คน [?]C o m i n g S o o n
P i c t u r e...L i n k s

M y ...B a k e r y


Rilakkuma Roll Cake

เค้กคัสตาร์ดชิฟฟ่อน

เค้กกล้วยหอมสุตรปรับปรุงของบีบี๋

คุ้ ก กี้ แ ฟ น ซี

คุ้ ก กี้ เ น ย

พ า ย ผี เ สื้ อ

พ า ยไ ส้ ก ร อ ก

พายกรอบรูปโบว์

<br>แต่งหน้าเค้กกระเช้า

หัดบีบกุหลาบ

ไอซิ่งกุหลาบ


M y...T h a i ... D e s s e r t


ล อ ด ช่ อ ง

ถั่ ว ท อ ด แ ผ่ น

ถ้ ว ย ฟู Fatt Koh

ข้ า ว ต้ ม มั ด

ข้ า ว ต้ ม น้ำ วุ้ น

ปุ ย ฝ้ า ย

<br>สังขยาไม่หวานจากฟักทองแกะสลัก


ไ ข่ น ก ก ร ะ ท า

<br>ข้ า ว เ  ห นี ย ว มู ล อั ญ ชั น

ก ล้ ว ย เ ชื่ อ ม<br>

ม ะ ม่ ว ง ก ว นM y..A p p e t i z e r


ข น ม ช่อม่วงช่อชมพู

ข น ม จี บ ไ ท ย ตั ว น กM y... F r u i t... C a r v i n g<br>แกะสลักฟักทองเป็นกุหลาบจัดจาน


<br>แกะสลักฟักทอง

แกะสลักมะม่วงM y... C h i n e s e ...F o o dกี จ่ า ง

<br>บ๊ะจ่าง

<br>บะหมี่หยก
F o o d P r e s e r v a t i o n


ไ ข่ เ ป็ ด ด อ ง เ  ค็ ม


M y ...G a r d e n


<br>พริกกระเหรี่ยงในบ้านเจ๊หลี


<br>ดอกอัญชันในบ้านเจ๊หลี


S h o r t ... N o t e

เจ๊หลี "美 麗"กิน ๆ เที่ยว ๆ เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะเป็นความใฝ่ฝันว่า สักวันจะใช้ชีวิตแบบ กิน ๆ เที่ยว ๆ ไงคะ ^.< แต่คงไม่ถึงกับเดินไม่ไหวแล้วค่อยเที่ยวหรอกนะคะ 555++

หลาย ๆ คนถามว่าทำไมเจ๊หลีไม่เขียน Blog บ่อย ๆ เหตุผลคือเจ๊หลีติดงานประจำที่ทำอยู่ค่ะ ทำงานจันทร์-เสาร์ กว่าจะได้บล็อก ๆ หนึ่งเจ๊หลีก็ต้องทำขนมไปด้วย ถ่ายรูปไปด้วย มือก็เปื้อนกลัวกล้องพังก็กลัว กลัวขนมไม่ได้ที่ก็กลัวลำบากมากนะคะ เพื่อน ๆ ลองหลับตานึกภาพดูก็ได้... แต่เจ๊หลีก็เลือกที่จะทำค่ะ เก็บไว้ให้ตัวเองได้ดูว่าผ่านมาเราทำอะไรไว้บ้าง

เรื่องการอัพ Blog เจ๊หลีทำเพราะชอบถ่ายรูป โดยเฉพาะชอบลองสูตร ไม่ได้หมายความว่า ทำขนมหรืออาหารเก่งหรอกนะคะเพื่อน ๆ ลองทำลองดู แล้วนำมาแชร์กันใน Blog ถูกผิดยังไงช่วยแนะนำได้ค่ะ

พักเหนื่อยก็เข้า Blog.... Blog เป็นพื้นที่เล็ก ๆ ที่แสดงความเป็นตัวตนของเจ๊หลี ..ทุกรายละเอียดเจ๊หลีทำด้วยความตั้งใจ และใส่ใจ หาก Blog นี้ทำประโยชน์ให้ใครได้แม้เพียงคนเดียว...เจ๊หลีก็ยินดียิ่งแล้วนะคะ


อยากให้ทุกคนทราบว่า เจ๊หลี.ปลื้มมากมาย ^0^ สำหรับทุก comment ที่น่ารักและอีกหลาย ๆ กำลังใจค่ะ

Strawberry Chocolate Donut
Friends' blogs
[Add กิน ๆ เที่ยว ๆ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.