มกราคม 2554

 
 
 
 
 
 
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ไหว้พระ9วัด@เชียงใหม่9ธันวา10
@@ไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้ ใช้แอพพลิเคชั่นแมพในมือถือไปไหนก็ไม่หลงแต่ควรเช็คดูก่อนเพราะบางที
เส้นทางที่ให้อ้อมเกินไป ไปไหว้พระเก้าวัดครั้งนี้เลือกไปบางวัดที่ยังไม่เคยไปและอยู่ในเส้นทางที่ใกล้เคียงกัน

ออกจากสนามบินคณะเราเริ่มไปวัดแรกกันเลยคือ วัดนันทาราม ไม่ไกลจากสนามบิน

ประวัติ วัดนันทาราม (copy มาจากบล๊อกของคุณ moonfleet)ตามตำนานว่า
ณ ที่ตั้งวัดนันทารามแห่งนี้แต่เดิมเป็นป่าไผ่
เป็นที่อยู่อาศัย ของชนชาวทัมมิละ หรือ ชนชาวเผ่าลัวะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์บริวาร 4 องค์
ได้เสด็จโปรดสัตว์และพักค้างคืน ณ ที่แห่งนี้และ ได้มอบพระเกศาธาตุแก่นายทัมมิละที่อุปัฏฐากพระองค์
และ เฝ้าสวนไผ่แห่งนี้ไว้ 1 เส้นนายทัมมิละจึงได้สร้างมณฑปสวยงาม และ ก่อเจดีย์สูง 3 ศอก นำพระเกศาเจ้าบรรจุ
ในที่มณฑปนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายว่า "ณ ที่นี้ต่อไปภายหน้าจักเป็นอาราม หนึ่งชื่อว่า "นันตารามชะเล"ถ้าตำนานเป็นจริงนั่นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านเคยเสด็จมา ณ ที่แห่งนี้

วัดที่สองไป วัดเจ็ดลิน ตามประวัติกล่าวว่า ในอดีต กษัตริย์ ในราชวงศ์มังราย พระองค์ใด ก่อนจะขึ้นเสวยราชย์จะต้องไป
ทรงผ้าชุดขาว (นุ่งขาวห่มขาว) ณ วัดผ้าขาว ก่อน จากนั้นจะเสด็จ ไปสะเดาะเคราะห์ ณ วัดหมื่นตูม และจะเสด็จไปประกอบ
พิธีสรงน้ำพุทธาภิเษก ณ หนองน้ำวัดเจ็ดลินในการประกอบพิธีราชาภิเษกนั้น จะทำรางน้ำ หรือที่ทางเหนือเรียกว่า "ลิน" ทำด้วยคำไว้ ๗ ลิน แล้วนำน้ำพุทธาภิเษก
ใส่สุวรรณหอยสังข์หล่อลงรางลินทำด้วยทองคำทั้ง ๗ เพื่อสรงพระวรกาย จากนั้น จึงเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย์
ขึ้นเสวยราชย์ต่อไป (จาก //www.teawchiangmai.com)

วัดที่สามอยู่ตรงข้ามวัดเจ็ดลินเลยชื่อวัดหมื่นตูม ก่อนทีจะไปสรงน้ำก็จะมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดหมื่นตูมได้แต่ยืนไหว้อยู่ข้างนอก เพราะว่าปิดไม่เปิดทำการ หุ หุ พวกเราเลยเดินทางไปกันไปยัง

วัดที่สี่ วัดช่างแต้ม เป็นวัดเก่าสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช และมีปูชนียวัตถุที่ล้ำค่าเป็น
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย นามว่าพระพุทธรูปฝนแสนห่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมา
ตั้งแต่อดีตกาลวัดต่อไปวัดที่ห้า ไปวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ ที่นี่เคยได้ยินมาว่ามีหลวงพ่อสมใจนึก ตอนแรกเราเข้าใจว่าองค์นี้แต่ในขณะที่เราเดินสำรวจรอบๆวัด ก็ไปเจอโบสถ์ด้านหลังซึ่งปิดอยู่และพบพระลูกวัดสอบถามว่ามากี่คน
มาจากไหน เราเลยแจ้งให้ทราบพระลูกวัดบอกให้รอหลวงพ่อก่อนพอดีหลวงพ่อกำลังฉันอยู่เราก็ยังงงนะ
ว่าทำไมต้องรอหลวงพ่อด้วย คือเราบอกว่าอยากเข้าไปไหว้พระในโบสถ์หลังเล็กด้านหลัง ขณะนั้นเองหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นเ้จ้าอาวาสก็มาพอดี หลวงพ่อให้ไปจุดธูปไฟฟ้าและนำเข้ากราบพระด้านในพร้อมนำบรรยาย

เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากๆ ต้องไปกราบท่านด้วยตนเองถึงจะทราบหลวงพ่อสมใจนึก
หน้าท่านจะเปลี่ยนไป
เมื่อเวลาที่แสงในห้องเปลี่ยนไป เจ้าอาวาสท่านนำบรรยายประวัติและให้ความรู้เพิ่มเติมพักการเดินสายไปกินข้าวเที่ยงที่ ร้านเฮือนเพ็ญ ดีใจกับเจ้าของร้านด้วยคนเยอะมากแน่นขนัดเต็มทุกโต๊ะ

ข้าวจิ้นอร่อยดี ข้าวซอยรสชาติเข้มข้น ของเค้าอร่อยดีจริงๆหลังจากอิ่มดีแล้วก็พร้อมลุยต่อที่วัดที่หกที่ วัดศรีเกิด วัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่อีกวัดหนึ่ง
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโลหะปางมารวิชัย เดิมประดิษฐานอยู่ตามวัดป่าตาลมหาวิหารนานถึง ๓๑๙ ปี
เรียก ชื่อว่า "พระเจ้าแข้งคม" เนื่องจากพระชงฆ์เป็นสันแหลมยาวแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆวัดที่เจ็ดวัดเชียงมั่น ถึงแม้ว่าวัดนี้จะเคยได้มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องมาอีกเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐาน
พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว พระพุทธรูปที่ถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก เราขอเข้ามากราบท่าน
เพื่อความเป็นศิริมงคลอีกครั้งวัดที่แปด ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งเพราะว่าอยู่ริมถนนรอบคูเมือง แต่ไม่เคยได้มาสักครั้งวันนี้ตั้งใจเข้ามา

วัดมณเฑียร หรือเดิมชื่อ วัดราชมณเฑียร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมานานแต่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่เพราะว่า
ของเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมไปมาก กราบพระเจ้าหลวงทันใจ เพื่อความเป้นศิริมงคลวัดที่เก้า วัดโลกโมฬี อยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับวัดมณเฑียร เราชอบสถาปัตยกรรมของวัดนี้มากดูสวยแบบล้านนา

วัดโลกโมฬี เป็นวัดที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสร้างขึ้นมาในสมัยใดแต่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่มากเช่นกัน
และเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในอดีตเพราะการที่พระเจ้ากือนา นำพระเถระที่พระองค์เคารพศรัทธา
และเป็นแขกต่างเมืองไปพักจำพรรษาที่วัดโลกโมฬีนี้ แสดงว่าจะต้องเป็นวัดที่เหมาะสมใหญ่โต มีความสำคัญตอนที่เราเข้าไปกราบพระ ความคิดแรกที่คิดได้ขนาดนั้นก็คือ ทำไมหลวงพ่อที่นี่เหมือนหลวงพ่อทองคำ
ที่วัดไตรมิตรมากๆเลยเพียงแต่อาจจะต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองครบเก้าวัดพอดี แต่ไหนๆก็อยู่ใกล้วัดเชียงยืนแล้วก็เลยจะไปไหว้หลวงพ่อ พระสัพพัญญูเจ้า
พระประธานที่วัดเชียงยืนแต่ก็ปรากฏว่า วิหารปิดแล้วได้แต่ยืนไหว้อธิษฐานขอพรหลวงพ่ออยู่ข้างนอก

ตอนที่ไปเป็นเดือนธันวาคม เลยถือว่าเป็นการไหว้พระส่งท้ายปลายปีเพื่อความเป็นศิริมงคล สงบและสุขใจ

ตอนเย็นกินมื้อเย็นกันที่ ร้านเฮือนห้วยแก้ว ริมน้ำตก อากาศเย็นนิดหน่อย
แต่มีความสุขดี

Create Date : 02 มกราคม 2554
Last Update : 9 มกราคม 2554 17:16:23 น.
Counter : 2445 Pageviews.

24 comments
  
ตามมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยคนค่ะ
ข้าวจิ้นดูน่าอร่อยมาก
ชอบบรรยากาศร้านอาหาร ได้สัมผัสธรรมชาติ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายที่บล็อกค่ะ
เซลส์มิลานกำลังคึกคัก เพราะเริ่มเป็นสัปดาห์แรก
อดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาฝาก
ดูกันสนุกๆ เพลินๆ นะคะ

โดย: diamondsky วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:18:04:23 น.
  
ภาพสาวน้อย hellojaae กางจ้อง (กางร่ม) สวยมากครับ

คนเชียงใหม่ ไปไหว้พระที่กรุงเทพฯ คนเมืองกรุงเทพฯเมืองนางฟ้ามาไหว้พระที่เชียงใหม่

และร้านเฮือนเพ็ญนั้นอาหารอร่อยเสมอๆ มาเชียงใหม่ต้องไปที่เฮือนเพ็ญด้วยนะครับ

ขอกราบอนุโมทนาบุญ คุณhellojaae ที่ได้มาไหว้พระ 10 วัดด้วยนะครับ

และขอให้ มีความสุขกายสบายใจ สวย แข็งแรง และ รวย ตลอดปีและตลอดไปนะครับ
โดย: moonfleet วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:21:03:52 น.
  
มาไหว้พระด้วยคนนะคะ

ปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้ไปไหว้พระเก้าวัดเหมือนกันค่ะ มีวัดเหมือนบล็อกนี้ด้วยวัดหนึ่ง ฮี่ๆ

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 10 มกราคม 2554 เวลา:9:29:09 น.
  
พี่ยุ้ยขอตามมาไหว้พระด้วยคนจ้ะ
การได้ไหว้พระ 9 วัด ต้อนรับปีใหม่ถือเป็นมงคลชีวิตดีนะจ้ะ

xoxo ข้าวจิ้นน่าหม่ำจัง พี่ยุ้ยยังไม่เคยทานเลย เห็นแล้วอยากลองเน๊าะ
โดย: nLatte วันที่: 10 มกราคม 2554 เวลา:10:56:57 น.
  
โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 10 มกราคม 2554 เวลา:21:14:50 น.
  
ขอตามไปใหว้พระเก้าวัดด้วยครับน่าอิจฉามากครับ ผมคนเชียงใหม่วัดบางวัดยังไม่เคยไปเลยครับ
โดย: พ่อระมิงค์ วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:12:37:12 น.
  
ขอบคุณที่ไปร่วมแสดงความยินดีนะคะ

จะไปไหว้พระเก้าวัดที่เพชรบุรี จะไปวัดไหนบ้างคะ

แหะๆ เรื่องกิน ตัวขนมจีนทอดมันนี่ คนชอบก็ชอบเลย คนไม่ชอบก็กินไม่ได้เลยนะคะ ลองไปกินอย่างอื่นก่อนมั้ยคะ แหะๆ

แล้วก็...ร้านนี้น้ำจิ้มจะเผ็ดมากๆ นะคะ ถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้อาจจะกินไม่ได้เลยค่ะ (แต่เราชอบกินรสจัด+เผ็ดก็เลยชอบน่ะค่ะ แฮ่...)
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:11:15:16 น.
  


คนเยอะมากจริง ๆ ค่ะ
โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:20:51:29 น.
  
เชียงใหม่น่าสนุกจังเลยคับ ขอบคุณที่ไปเม้นที่บล๊อคนะคับ
โดย: benz47 วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:14:21:57 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายครับ ......

ผมพลาดไม่ได้เข้าบล็อกนี้ของคุณ hellojaae เลย เพราะมา up ตอนช่วงปีใหม่นี่เอง ตอนนั้นผมกำลังเที่ยวเชียงใหม่อยู่พอดี ไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ผมไม่มีเวลาเข้าวัดเลยครับ เพราะไปเที่ยวแต่ละที่มีแต่ไกลๆ กว่าจะกลับเข้าเมืองก็เย็นแล้ว จริงๆ เชียงใหม่มีวัดสวยๆ เยอะนะ อย่างวัดพระสิงห์ก็น่าไป ไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาเยอะๆ ผมจะเข้าวัดที่เชียงใหม่บ้างครับ ....

เห็นมีบล็อกดอยอินนนท์แว๊บๆ เดี๋ยวจะตามไปดูนะครับ
โดย: NET-MANIA วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:15:11:05 น.
  
มีหลายวัดที่ไม่เคยไปค่ะ

ร้านเฮือนห้วยแก้งเคยไปหนหนึ่ง ดีเหมือนกันได้นั่งข้างน้ำตกเนาะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:16:14:34 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะ

โอ๊ะ..ถ้าชอบเผ็ด น่าจะกินเจ้านี่อร่อยอยู่ค่ะ อิอิ


ฮาที่ไปบอกมาก

แต่แม่ค้ามักเห้นหน้าหมวยๆเวลาสั่งเลย
ต้องย้ำว่าเผ็ดตายไม่เอาเรื่องจ้า

เราเป็นแม่ค้าก็อาจจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ ว่า หมวยกินเผ็ดไม่ได้ อิอิ


ส่วนตัวยำขนมจีน ไม่เคยกินค่ะ เอาไว้จะลองทำหม่ำบ้างนะคะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:17:52:21 น.
  
มาชม 9 วัดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับ
แต่ละวัดล้วนมีประวัติยาวนานน่าสนใจมากครับ

ผมเคยไปเพียงบางวัดเองครับ
โดย: Insignia_Museum วันที่: 18 มกราคม 2554 เวลา:21:42:52 น.
  
ชอบบรรยากาศภาคเหนือมากค่ะ
ถ้าได้ใช้ชีวิตที่นั่นคงมีความสุขดี
อยู่แต่ชานเมืองกรุงเทพมาตลอดค่ะ
เวลาไปเหนือที ชอบบรรยากาศ วิถีชีวิต โดยเฉพาะแถว ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย
โดย: neutral วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:10:01:27 น.
  
อิ่มบุญอิ่มใจมากมายครับ ที่ได้ตามเที่ยวชมภาพถ่ายพร้อมประวัติย่อๆ ทั้ง 9 วัด
โดย: ถปรร วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:12:31:03 น.
  
มาตามไปเที่ยว อนุโมทนาสาธุนะคะ

บอกตามตรงว่า ตัวเองเป้นคนเชียงใหม่ บางวัดยังไม่เคยได้เข้าไปไหว้เลยค่ะ
โดย: MOnKEy_PrAi วันที่: 19 มกราคม 2554 เวลา:22:49:41 น.
  
เราอยากไปเที่ยวเชียงใหม่มานานแล้วค่ะ แต่ด้วยเวลาและโอกาสไม่ค่อยจะเอื้ออำนวย แต่ถ้ามีโอกาสต้องไปให้ได้ค่ะ
ความหล่อของทิกเกอร์เคียงคู่กับความซนเลยค่ะ วันวันก็เหนื่อยกับทิกเกอร์นี่ล่ะค่ะ อาบน้ำเสร็จกว่าจะแต่งตัวให้เสร็จก็หมดเวลาไปมากเหมือนกันค่ะ ฮิ ฮิ
โดย: koijai (บันทึก....ไซเบอร์ ) วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:3:22:11 น.
  
สวัสดีอีกรอบค่ะ

สิ่งเล็กๆ มีหลายฉากที่ไปถ่ายที่เพชรบุรีค่ะ อิอิ ฉากหลักๆ จะอยู่ที่เพชรบุรีกับราชบุรีค่ะ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:9:25:14 น.
  
สวัสดียามใกล้เที่ยงครับ
ขอบคุณครับที่แวะเยี่ยมที่บล็อก
อนุโมทนาบุญด้วยครับ ไหว้พระ 9 วัด
เชียงใหม่ผมไปเรื่องงาน
ได้แวะไหว้พระสองวัดคือ วัดพระสิงห์
และพระธาตุดอยสุเทพครับ
วัดทั้ง 9 ไว้มีโอกาส จะไปไหว้พระบ้างครับ
โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:11:48:05 น.
  
มาขอบคุณที่ไปบอกข้อมูลเรื่องยำขนมจีนเพิ่มนะคะ แต่เราไม่ได้ทำเองแน่ๆ จะไปบอกให้คุณแม่ลองทำให้กินค่า อิอิ


แหะๆ เราไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่ค่ะ หลายปีต่อกันแล้วเนี่ย ได้ดูสิ่งเล็กๆ นี่ก็นับว่าโชคดีมากๆ
โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:11:53:46 น.
  
โอ๊ะ ใจตรงกันเลยครับ

โดย: jejeeppe วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:14:19:36 น.
  
เห็นบรรยากาศแล้วอยากไปบ้างจัง
พี่ไม่ได้ไปเชียงใหม่มาสามสี่ปีแล้วล่ะ
ไปครั้งสุดท้ายไปปายกับเชียงใหม่แต่ไม่ค่อยได้เที่ยวเลย

ดีใจที่ได้รู้จักกันนะคะ ร้านจะโอ๋ที่พี่แนะนำ ลองไปกินดูนะ พี่เห็นร้านเค้าคนเยอะกว่าร้านติด ๆ กันแถวนั้น ราคาก็ไม่แพงเกินไป แล้วจะแวะมาที่บล็อคบ่อย ๆ นะจ๊ะ
โดย: มานีชูใจ วันที่: 20 มกราคม 2554 เวลา:20:30:58 น.
  
จะทำข้อมูล
ไหว้พระ ในเมืองเชียงใหม่ 108 วัด
ขอข้อมูลไปด้วยนะ เจ้า ขอบคุณเจ้า
โดย: ป้ากุ้งเชียงใหม่ IP: 101.109.18.42 วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:10:11:56 น.
  
ไปไหว้พระเก้าวัดกับ ขสมก. มาครับ ถ่ายคลิปไว้ฝากให้ดูครับ ไหว้พระ 9 วัด
โดย: Polball วันที่: 24 กันยายน 2554 เวลา:23:29:01 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

hellojaae
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]เขียนบล๊อกเพราะอยากเขียน อยากแบ่งปัน ใช้วิธีจิ้มดีดจึงมีผิดๆถูกๆ (แม้จะพยายามตรวจทวนทุกครั้ง) เป็นบล๊อกอนุรักษ์รูปแบบเดิมๆคือเขียนไล่เรียงลงมา เพราะทำรูปแบบอื่นไม่เป็น 555 ยังเขียนต่อไปเพราะเห็นว่าก็ยังมีคนหลงๆเข้ามาอ่าน 555 สวัสดีและขอขอบคุณทุกคนค่ะ
Website counter