happy memories
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
5 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชาฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นเวลา ๖๐ ปีที่พระองค์ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขของชาติ เป็นระยะเวลาการครองราชย์ที่ยาวนานกว่ามหาราชาองค์ใดในโลก และบูรพกษัตริย์องค์ใดในแดนสยาม และเป็นเวลา ๖๐ ปีนี้เอง ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาความสามารถ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เป็นนิจนานัปการ ด้วยหวังให้มหาชนชาวสยามถึงพร้อมด้วยประโยชน์สุข ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทั้งในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านความมั่นคงภายในประเทศ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านศิลปะวัฒนธรรม และด้านการกีฬา แต่พระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือ การยกระดับสภาพความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องที่ต่างๆ พร้อมทอดพระเนตรสภาพปัญหาในท้องที่เหล่านั้นด้วยพระองค์เอง พระองค์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักตามภูมิภาคต่างๆ และจะทรงหาโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอ จนอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พระองค์ไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปถึง

ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานอย่างไม่เคยว่างเว้น และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ถึงพร้อมทั้งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ จึงเป็นช่วงเวลา ๖๐ ปีที่พสกนิกรชาวไทยอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี พระราชกรณียกิจทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยข้อมูลจากเวบ วิกิพีเดีย

หลายคนคงเคยอ่านเรื่องเล่าน่ารัก ๆ ของในหลวงมาแล้ว เราชอบมาก ๆ เลยเอามาลงบล๊อคไว้ อ่านทีไรก็ประทับใจ ต้องอมยิ้มตามทุกที


เรื่องที่ ๑


เหตุการณ์เกิดที่จังหวัดตาก เมื่อสมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฏรตามที่ต่าง ๆ และได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในตลาดสด และถามความเป็นอยู่กับบรรดาแม่ค้าในตลาด แต่ก็มาถึงแม่ค้าปลา ซึ่งพระองค์ทรงตรัสถามว่า "ปลาพวกนี้ขายอย่างไงจ๊ะ"

แม่ค้าตอบว่า "ที่สวรรคตแล้วกิโลละ ๔o บาท และที่เสด็จไปเสด็จมากิโลละ ๘o บาทจ๊ะ"

เหตุการณ์นี้ ทำให้ข้าราชบริพาลที่ตามเสด็จหัวเราะกันทุกคน


เรื่องที่ ๒


อีกครั้งหนึ่งที่ภาคอีสาน เมื่อเสด็จขึ้นไปทรงเยี่ยมบนบ้านของราษฎรผู้หนึ่ง ที่คณะผู้ตามเสด็จทั้งหลายออกแปลกใจในการกราบบังคมทูลที่คล่องแคล่ว และใช้ราชาศัพท์ได้อย่างน่าฉงน เมื่อในหลวงมีพระราชปฏิสันถารถึงการใช้ราชาศัพท์ได้ดีนี้ จึงมีคำกราบทูลว่า

"ข้าพระพุทธเจ้าเป็นโต้โผลิเกเก่า บัดนี้มีอายุมากจึงเลิกรามาทำนาทำสวนพระพุทธเจ้าข้า.."

มาถึงตอนสำคัญที่ทรงพบนกในกรงที่เลี้ยงไว้ที่ชานเรือน ก็ทรงตรัสถามว่า "เป็นนกอะไรและมีกี่ตัว.. "

พ่อลิเกเก่ากราบบังคมทูลว่า "มีทั้งหมดสามตัว พระมเหสีมันบินหนีไป ทิ้งพระโอรสไว้สองตัว ตัวหนึ่งที่ยังเล็ก ตรัสอ้อแอ้อยู่เลย และทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงดูแต่ผู้เดียว"

เรื่องนี้ดร.สุเมธเล่าว่าเป็นที่ต้องสะกดกลั้นหัวเราะกันทั้งคณะ ไม่ยกเว้นแม้ในหลวง


เรื่องที่ ๓


เมื่อครั้งท่านพระชนม์มายุ ๗๒ พรรษา มีการผลิตเหรียญที่ระลึกออกมาหลายรุ่น เจ้าของกิจการนาฬิกายี่ห้อหนึ่งได้ยื่นเรื่องขออนุญาตนำ พระบรมฉายาลักษณ์ของท่านมาประดับที่หน้าปัดนาฬิกาเป็นรุ่นพิเศษ ท่านทราบเรื่องแล้วตรัสกับเจ้าหน้าที่ว่า

"ไปบอกเค้านะเราไม่ใช่มิกกี้เมาส์"


เรื่องที่ ๔


มีอยู่ครั้งหนึ่ง เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในระหว่างที่ทรงเปลี่ยนในครุย ทรงโปรดสูบมวนพระโอสถแต่ว่าทรงหาที่จุดไม่ได้ ทางอธิการบดีซึ่งเฝ้าอยู่ก็จุดไฟให้พร้อมทูลว่า "ถวายพระเพลิงพระเจ้าข้า"

ในหลวงทรงชะงัก ก่อนจะแย้มสรวลน้อยๆและตรัสกับอธิการบดีว่า "เรายังไม่ตายถวายพระเพลิงไม่ได้หรอก"


เรื่องที่ ๕


เคยมีเรื่องเล่าให้ฟังว่า ในหลวงเสด็จไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ท่านทรงแจกพระเครื่องให้กับราษฎรจนหมดแล้ว แต่ราษฎรผู้หนึ่งกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานพระเครื่องว่า

"ขอเดชะ ขอพระหนึ่งองค์"

ในหลวงทรงตรัสว่า "ขอเดชะ พระหมดแล้ว"


เรื่องที่ ๖


ครั้งหนึ่งหลาย ๆ ปีมาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรนิดหน่อยเกี่ยวกับพระฉวี(ผิวหน้า)มีพระอาการคัน มีหมอโรคผิวหนังคณะหนึ่งไปเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายการรักษา คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนังแต่ไม่ได้เชี่ยวชาญ ทางราชาศัพท์ก็กราบบังคมทูลว่า

"เอ้อ - ทรง... อ้า - ทรงพระคันมานานแล้วหรือยังพะยะค่ะ"

พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสรวล ตรัสว่า "ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนี่จะท้องได้ยังไง" แล้วคงจะทรงพระกรุณาว่า หมอคงจะไม่รู้ราชาศัพท์ทางด้านอวัยวะร่างกายจริง ๆ ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า

"อ้าพูดภาษาอังกฤษกันเถอะ"

เป็นอันว่าก็กราบบังคมทูลซักพระอาการกันเป็นภาษาอังกฤษไป


เรื่องที่ ๗


เรื่องนี้รุ่นพี่ที่จุฬาฯเล่าให้ฟังว่า มีอยู่ปีนึงที่ในหลวงทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร อธิการบดีอ่านรายชื่อบัณฑิตแล้วบังเอิญว่ามีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้อ่านขาดตอน ก็ต้องรีบหาว่าอ่านรายชื่อไปถึงไหนแล้ว ปรากฏว่าในหลวงท่านทรงจำได้ ท่านเลยตรัสกับอธิการไปว่า

"เมื่อกี้นี้ (ชื่อ....) เค้ารับไปแล้ว"

และมีอีกปีนึงขณะที่พระราชทานปริญญาบัตรอยู่ดี ๆ ไฟดับไปชั่วขณะ ทำให้บัณฑิตคนหนึ่งพลาดโอกาสครั้งสำคัญในการถ่ายรูป พอในหลวงทรงพระราชทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะให้พระบรมราโชวาท ท่านทรงให้อธิการบดีเรียกบัณฑิตคนนั้นมารับพระราชทานอีกครั้ง เพื่อจะได้มีรูปไว้เป็นที่ระลึก ตื้นตันกันถ้วนทั่วทั้งหอประชุม


เรื่องที่ ๘


เรื่องการใช้ราชาศัพท์กับในหลวง ดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครเกร็งกันทั้งแผ่นดิน และไม่เว้นแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายรายงาน ครั้งหนึ่ง เมื่อหลายปีก่อนมีข้าราชการระดับสูงผู้หนึ่งกราบบังคมทูลรายงานว่า

"ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าพลตรีภูมิพลอดุลยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคม ทูลรายงาน ฯลฯ"

เมื่อสิ้นคำกราบบังคมทูลชื่อ ในหลวงทรงแย้มพระสรวลอย่างมีพระอารมณ์ดีและไม่ถือสาว่า" เออ ดี เราชื่อเดียวกัน.."

ข่าวว่า วันนั้นผู้เข้าเฝ้าต้องซ่อนหัวเราะขำขันกันทั้งศาลาดุสิดาลัย เพราะผู้รายงานตื่นเต้นจนจำชื่อตนเองไม่ได้


เรื่องที่ ๙


วันหนึ่ง พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรของท่านตามปกติที่ต่างจังหวัด ก็มีชาวบ้านมาต้อนรับในหลวงมากมาย พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาตามลาดพระบาท ที่แถวหน้าก็มีหญิงชราแก่คนหนึ่งได้ก้มลงกราบแทบพระบาท แล้วก็เอามือของแกมาจับพระหัตถ์ของในหลวง แล้วก็พูดว่ายายดีใจเหลือเกินที่ได้เจอในหลวง แล้วก็พูดว่ายายอย่างโน้น ยายอย่างนี้ อีกตั้งมากมายแต่ในหลวงก็ทรงเฉยๆ มิได้ตรัสรับสั่งตอบว่ากระไร แต่พวกข้าราชบริภารก็มองหน้ากันใหญ่ กลัวว่าพระองค์จะทรงพอพระราชหฤหัยหรือไม่ แต่พอพวกเราได้ยินพระองค์รับสั่งตอบว่ากับหญิงชราคนนั้น ก็ทำให้เราถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ไหวเพราะพระองค์ทรงตรัส! ว่า

"เรียกว่ายายได้อย่างไร อายุอ่อนกว่าแม่ฉันตั้งเยอะ ต้องเรียกน้าซิถึงจะถูก"


เรื่องที่ ๑o


เช้าวันหนึ่ง เวลาประมาณ ๗ โมงเช้า นางสนองพระโอษฐ์ของฟ้าหญิงองค์เล็กได้รับโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชาย ขอพูดสายกับฟ้าหญิง ทางนางสนองพระโอฐก็สอบถามว่าใครจะพูดสายด้วย ก็มีเสียงตอบกลับมาว่า "คนที่แบงค์"

นางสนองพระโอษฐ์ก้อ งง .....งง ว่าคนที่แบงค์ทำไมโทรมาแต่เช้า แบงค์ก้อยังไม่เปิดนี่หว่า พอฟ้าหญิงรับโทรศัพท์แล้วถึงได้รู้ว่า คนที่แบงค์น่ะก็ที่แบงค์จริงๆนะ ไม่เชื่อเปิดกระเป๋าตังค์ แล้วหยิบแบงค์มาดูสิ อิ อิ ขนลุกเลยข้อมูลจากเวบ thaimonarchy.com


บีจีจากคุณลัคกี้ ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor
Create Date : 05 ธันวาคม 2551
Last Update : 29 กุมภาพันธ์ 2555 15:52:48 น. 77 comments
Counter : 2090 Pageviews.

 
อัพเสร็จแล้วก็ขออนุญาตแว่บหายสักสองสามวันนะฮ้า


โดย: haiku วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:9:02:14 น.  

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:9:57:47 น.  

 
อ่านเรื่องที่ 7 แล้ว น้ำตาไหล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน .....

คุณไฮกุแว่บไปไหน มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:10:04:26 น.  

 
โอ๊ย อ่านจนจบแล้ว ขำมากๆ
สุดยอดในหลวงจริงๆ เรื่องแรกเคยได้ยิน
แต่ทั้งหมดนั้นไม่เคยเลยค่ะ สนุกมากๆ
ขอบคุณคุณไฮกุมากๆเลยค่ะ


โดย: ยิปซีสีน้ำเงิน วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:20:04:27 น.  

 
เป็นเรื่องที่น่ารักมากเลย

แล้วพี่ไฮกุหายไปไหนเนี้ย


โดย: d_regen วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:22:06:52 น.  

 
ชอบอ่านอะไรที่เกี่ยวกับในหลวง

ขอพระองทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

+++++++++++++

สุขสันต์วันพ่อค่ะ ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงนะค่ะ


โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 6 ธันวาคม 2551 เวลา:2:45:45 น.  

 
มารับฟังครับผม

ยังไม่หายไปไหนครับ
เร็วๆนี้จะเขียนบล๊อกมั่ง เริ่มอายอ่ะครับ

ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยมกันบ่อยๆ
รักษาสุขภาพช่วงปีใหม่หนาวๆนี้ด้วยนะคร้าบ


โดย: TzOzOzN วันที่: 6 ธันวาคม 2551 เวลา:16:22:28 น.  

 
ทรงพระเจริญโดย: ก.วรกะปัญญา (กะว่าก๋า ) วันที่: 7 ธันวาคม 2551 เวลา:6:16:02 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ได้อ่านเรื่องราวของท่านแล้วก็อดขำไม่ได้แต่บางเรื่องอ่านแล้วก็ขนลุกเหมือนกันอะจ้า

คุณไฮคุ สบายดีนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 7 ธันวาคม 2551 เวลา:15:54:54 น.  

 
แฟงแวะมาทักทายพี่ไฮกุตอนดึกคร้า...

แอบไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมของฝากน๊า...


โดย: d_regen วันที่: 7 ธันวาคม 2551 เวลา:22:49:25 น.  

 
Tiens เทียนส์


โดย: Tiens เทียนส์ (mlmboy ) วันที่: 8 ธันวาคม 2551 เวลา:17:45:51 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ

วันนี้พสดุกล่องใหญ่เดินทางมาถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มาดามอยู่ด้วยพอดีตอนแกะกล่อง

เธอตื่นเต้นและชื่นชมกับลายมือของคุณไฮกุมากครับ

ขอบคุณสำหรับของ
ขวัญมากมายและ "ล้ำค่า"

รับไว้ด้วยมิตรภาพ
และขอขอบคุณมากครับ


โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 8 ธันวาคม 2551 เวลา:22:24:39 น.  

 

HBD ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
คุณพระคุ้มครอง มีความสุขมากๆนะคะ
โดย: Joy*~Joystick~* วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:0:01:39 น.  

 


::::::: H A P P Y :: B I R T H D A Y :::::::


ขอให้มีความสุขมากๆและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะโดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:0:22:14 น.  

 


สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ เป็นที่รักของทุกคน ให้มีสมองแจ่มใสเป็นนิตย์ ให้มีชีวิตเป็นสุข มีเงินทองอย่าให้ขาดมือ ขอให้สมปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:0:24:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

อยากได้อะไรก็อธิษฐานเอาเลยนะจ๊ะ
สุขสันต์วันเกิดค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:1:15:01 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอให้มีความสุขมากๆๆนะค่ะในวันเกิด พบเจอแต่สิ่งดีๆๆในชีวิต มีเงินมีทองไหลมาเทมา ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมด

สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าค่ะะะะะ


โดย: zalitalin วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:1:31:57 น.  

 


โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:1:34:12 น.  

 
HAPP BIRTHDAY
ขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะคุณhaiku


โดย: ยูกะ (YUCCA ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:2:50:15 น.  

 


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:5:19:30 น.  

 
สวัสดีครับคุณไฮกุ


สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้คุณไฮกุมีสุขภาพที่แข็งแรง
สมหวังในทุกสิ่งที่หวังตั้งใจนะครับ


ปล. ชวนไปดูหนังสืออกใหม่ที่บล้อกครับ อิอิอิ
โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:7:44:36 น.  

 
สุขสันต์วัยเกิดค่ะ คุณไฮกุ

ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะ

สดใส สดชื่น ไปนานๆค่ะ


โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:7:51:52 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

...ขอให้มีความสุขมากๆ นะครับ...


โดย: doctorbird วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:09:44 น.  

 
ในวันคล้ายวันเกิดของ คุณ haiku ขอให้มีความสุขสันต์สมปรารถนา ดั่งใจนึกทุกประการ จ๊ะ


โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:23:10 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับโดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:35:49 น.  

 
ขอให้คนเกิดเดือนเดียวกันมีความสุขนะค่ะ


โดย: opleee วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:41:27 น.  

 


โดย: meaw Hk วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:42:26 น.  

 
ขอให้พี่ไฮกุมีความสุขมาก ๆ มีสุขภาพดี นึกหวังสิ่งใดขอให้ได้สมความต้องการนะครับพี่


โดย: Johann sebastian Bach วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:42:43 น.  

 
พระองค์ท่านทรงมีพระอารมณ์ขันมากครับ ลุงกล้วยเคยอ่านมาบ้างเหมือนกันครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอให้ความมีมงคลทั้งหลายมาคุ้มครองนะครบคุณไฮกุ สุขสันต์วันเกิดครับ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:44:20 น.  

 
สุขสันต์วันครบรอบวันเกิดค่ะ เจนนี่ขอให้คุณเจ้าของวันเกิดวันนี้ มีความสุขมากๆน่ะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนา เจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานน่ะคะ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค่ะ เพี้ยง เพี้ยง เพี้ยง

ป.ล. ยินดีที่ได้รู้จักเจ้าของบล็อคค่ะ ว่างๆก็แวะมาทักทายเจนนี่ได้เสมอน่ะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ

โดย: สาวอิตาลี วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:8:49:27 น.  

 


สุขสันต์วันเกิด จ้า

พรใดทีเป็นของชาวโลก

สุขใดที่ช่วงโชติของชาวสวรรค์

รักใดที่อมตะและนิรันดร์

ขอรักนั้นและพรนั้น จงเป็นของ...จขบ...จ้าโดย: หน่อยอิง วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:00:37 น.  

 
HBD มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรงนะค่ะ


โดย: ความเจ็บปวด วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:03:07 น.  

 

Happy Birthday Today
ขอคุณพระ ไตรรัตน์ ประสาทผล
อวยพรชัย สรรพสิ่ง มิ่งมงคล
ให้เจ้าของวันเกิด พ้นทุกข์ภัย
ให้มีบุญ อุดหนุนอยู่ คู่ธรรมะ
มีพละ กำลังดี ที่สดใส
ประโยชน์สร้าง ทางสวรรค์
นิพพานใจ โปรดเวไนย
ให้สุขสันต์ ตราบนานเทอญฯ
wa@yojaโดย: มาขอลงชื่อด้วยคน (yoja ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:09:28 น.  

 


โดย: wbj วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:19:54 น.  

 
โดย: ป้าตุ้ย (amornsri ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:28:10 น.  

 
ขอแวะมาส่งความสุขให้กับคุณไฮกุด้วยนะค่ะสำหรับวัน
ดีๆ วันนี้ วันคล้ายวันเกิดค่ะ

ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ คิดสิ่งใดสมความปรารถนา
ทุกอย่างเลยค่ะ ...

สุขภาพร่างกาย และก็แรงใจขอให้แข็งแรงไม่แพ้กันเลยนะคะ


โดย: JewNid วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:34:37 น.  

 


แวะมาส่งความสุขในวันเกิด
ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ


โดย: นู๋นิด (happypig@nk ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:45:03 น.  

 
zwani.com myspace graphic comments


มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: superss วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:9:59:48 น.  

 
ว่าจะอัพบล๊อคใหม่ฉลองวันเกิด แต่คิดไปคิดมาฉลองในบล๊อคนี้ดีกว่า จะได้เป็นศิริมงคลกับตัวเอง พรุ่งนี้ค่อยแวะมาอ่านบล๊อคใหม่กันนะจ๊ะ

ดีใจจัง มีทั้งพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแวะมาทักทายให้พรกันตรึม ไม่มามือเปล่า มีทั้งการ์ด ขนม และของขวัญน่ารักติดไม้ติดมือมาด้วย ขอบพระคุณมากๆในน้ำใจอันงาม พรใดที่มอบให้มาก็ขอให้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าเลยค่า

คุณตูน...โห หายไปนานมั่กๆ เพื่ิอนๆชะเง้อคอรออ่านบล๊อคใหม่กันเป็นนานสองนาน ดีใจที่คุณตูนจะมีเวลากลับมาเล่นบล๊อคอีกนะคะ

คุณก๋า...ดีใจที่ได้รับเรียบร้อย เป็นห่วงอยู่ว่าของที่ส่งไปจะไม่ถึงมือคุณก๋า เป็นปลื้มมากที่ตัวอักษรจีนเขียนได้ถูกใจทั้งคุณก๋าและมาดามค่ะโดย: haiku วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:10:02:18 น.  

 
มาดามบอกว่าเขียนตัวหวัดได้สวยมาก
แต่เธออ่านไม่ออก
เพราะภาษาจีนของมาดามไม่ได้แตกฉานขนาดอ่านบทกวีได้

ส่วนผมทึ่ง อึ้งอย่างเดียวครับ
เพราะแค่ดูการเขียนในกระดาษแผ่นใหญ่ขนาดนี้
ต้องใช้สมาธิ ต้องใช้เวลา
และความพยายามมากมายครับกว่าจะเขียนเสร็จ


ต้องขอบคุณอีกครั้งเลยครับโดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:11:05:20 น.  

 

Happy Birthday นะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ
และมีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังคะ


โดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:11:23:46 น.  

 

Birfdayโดย: แม่น้องแปงแปง (แม่น้องแปงแปง ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:12:13:48 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ไฮกุ

มีความสุขตลอดไปนะค่ะ
มีสุขภาพที่แข็งแรงนะค่ะ ไม่มีโรคไม่มีภัยใด


โดย: d_regen วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:12:44:35 น.  

 
Happy birthday ka


โดย: สแกวัลย์ วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:12:59:26 น.  

 
ไฮกุจ๋า สุขสันต์วันเกิดจ้า
มีความสุขมากๆนะ
มีสุขภาพแข็งแรง


โดย: ณ มน วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:13:51:52 น.  

 
ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะครับ


รู้สึกเขาจะว่ากันว่า คนเกิดวันที่เก้าธันวา จะหน้าตาดีทุกคน

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า


โดย: monboy01 วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:14:05:11 น.  

 


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:14:17:13 น.  

 
คุณก๋า...ด้วยความยินดียิ่งค่า ฝากขอบคุณมาดามด้วยค่ะ ตัวหวัด เขียนได้แต่อ่านไม่ค่อยออกเหมียนกัลลล หลังๆไม่ค่อยได้จับพู่กันเลยเขียนไม่ค่อยจะได้อย่างใจ นั่งฝึกเขียนอักษรตัวใหญ่ซะหลายวันกว่าจะพอเขียนได้ ดีใจที่คุณก๋าชอบนะคะ

ขอบคุณเพื่อนๆอีกหลายคนที่แวะเข้ามาอวยพรวันเกิดให้ นะคะ

ยกให้คุณmonboy01เป็นหนุ่มสุดหล่อประจำบล๊อคไปเลย โทษฐานที่พูดได้ถูกใจ อิ อิ


โดย: haiku วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:14:22:13 น.  

 


ป้าเชิญนางฟ้า..มาอวยพรวันเกิดค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่ดีมีจิตใจดี
และเหตุการณ์ดีๆรวมทั้ง...
ความรักที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะ
หวังว่าคงจะไม่ช้าไปนะคะ
*********
*****
โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:14:32:35 น.  

 
มาขอบคุรค่ะที่หอบดอกไม้ไปให้
ยินดีเช่นกันค่ะกัลยาณมิตรที่น่ารัก


โดย: yoja วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:15:13:50 น.  

 
ขออนุญาติชื่อไปแปะบล็อกนะคะ


โดย: yoja วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:15:15:20 น.  

 

มีความสุขมาก ๆ ค่ะ


โดย: a_music วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:15:27:18 น.  

 

โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:15:38:59 น.  

 โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:15:39:43 น.  

 โดย: Takaw วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:17:07:51 น.  

 
Happy Birthday คุณ haiku นะค้า

ขอให้มีความสุขมากๆ ค่าขอบคุณที่แวะไปหาเสมอๆ ค่ะ


โดย: vee vee' วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:17:17:27 น.  

 
HBd


โดย: KnightWin วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:17:26:15 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ ^^


โดย: Charlotte Russe วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:18:51:04 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อ่านแล้วยิ้มได้ทุกเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเลยค่ะ


.........

สำหรับเจ้าของบล็อก
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้เป็นปีที่มีความสุขมากๆปีหนึ่ง
ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ


โดย: มัยดีนาห์ วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:19:15:09 น.  

 

Happy Birthday จ้า สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ เมเปิลมาอวยพรวันเกิดให้ค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะค่ะ เค้กที่หายไปนั้น เมเปิลแอบกินเอง อิอิ ล้อเล่นค่ะ ^^


โดย: หนูเมเปิล (หนูเมเปิล ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:20:01:48 น.  

 


โดย: ส้มแช่อิ่ม วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:20:37:22 น.  

 


โดย: joblovenuk วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:20:55:33 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ ขอให้มีความสุข คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:21:34:59 น.  

 
ดีจังเลยหม่อมป้า


โดย: โจเซฟิน วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:22:01:21 น.  

 
มาช้าไปหน่อยนะคะ...สุขสันต์วันเกิดค่ะ
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


โดย: เดเวินเชอร์ (Devonshire ) วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:22:28:44 น.  

 
ว๊ายๆๆ มาช้าไปรึเปล่าเนี่ย

ยังไงก็ Happy birthday สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะ ขอให้มีความสุขสมหวังในทุกเรื่องนะ

ชอบอ่านเรื่องของในหลวงจังเลย ไม่ว่าจะอ่านมาแล้วกี่รอบ แต่ทุกรอบที่ได้อ่าน ก็อดนึกภาพตามและอดที่จะยิ้มตามไปด้วยไม่ได้

ชอบภาพในกล่องเม้นท์จังเลย


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:23:27:07 น.  

 
อ้าว ดูนาฬิกาผิด ยังไม่ข้ามวันนี้เนอะ ถือว่ายังทันนะ


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:23:28:23 น.  

 


โดย: ขนมตะโก้ วันที่: 9 ธันวาคม 2551 เวลา:23:43:59 น.  

 
นี่ก้อเกิน สองสาม วันล่ะน่ครีบ จขบ กลับมายัง


โดย: everything on วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:5:31:34 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

วันนี้พาองค์ชายหมิงมาเที่ยวครับ 5555


ซ้อมไว้ก่อนเพราะใกล้ตรุษจีนแล้วครับโดย: กะก๋า ฮา 3 สายสะพาย (กะว่าก๋า ) วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:7:26:34 น.  

 
ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดนะครับ

Happy Birthday ขอให้มีความสุขเช่นกันครับ


โดย: zunzero วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:8:25:31 น.  

 
สวีสดีค่ะ มาแฮปปี้เบริท์เดย์ย้อนหลังด้วยคนค่ะ
ได้กินเค็กวันเกิดอิ่มยังคะ อิอิ


โดย: ยิปซีสีน้ำเงิน IP: 124.121.50.69 วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:9:25:40 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าวันหยุดค่ะ....อากาศดีมากๆเลยค่ะ....วันรัฐธรรมนูญ
เพื่อนไปเที่ยวกันไหนเอ่ย...
แล้วอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยน๊า.....
จขบ มิได้ไปเที่ยว แฮะๆๆเฝ้าร้านเหมือนเคย ...


โดย: yoja วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:9:36:05 น.  

 
อ่านกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ
ถ้าไฮกุ มีมาแจกอีก รีบไปเรียกมาอ่านกันนะคะ


โดย: ป้ามด วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:9:43:59 น.  

 
สวัสดีครับผม


โดย: พยัคฆ์ร้ายแห่งคลองบางหลวง วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:11:19:08 น.  

 
มาแวะบ้านศิลป
พี่หมู มาเปิดบล็อกใหม่ที่นี่นะครับ สาเหตุแจ้งในบล็อกใหม่แล้ว


โดย: หมูน้อย (วันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ) วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:17:18:07 น.  

 
yoja...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมรอบสองนะคะ วันนี้หยุดราชการแต่เรายังต้องทำงานค่ะ

คุณวี่...หายไปซะนานเลย ขอบคุณที่แวะมาHBDค่า

หลานพจ...ดีใจจัง หลานรักก็แวะมาฉลองวันเกิดให้ด้วย

ตุ้ง...มาทันพอดีเลย ขอบคุณตุ้งที่แวะมาแจมนะจ๊ะ

เราอ่านเรื่องของในหลวงได้ไม่เบื่อเหมือนกัน อ่านซ้ำก็ยิ่งประทับใจ

เราไม่อยากนึกภาพเลยว่า ถ้าเมืองไทยไม่มีในหลวงแล้วจะเป็นยังไง แต่ไหนแต่ไรมาก็คิดว่า ถ้าเป็นคนไทยแล้วต้องเคารพรักพระองค์ท่าน แต่หลังๆมานี่ เรื่องล้มล้างสถาบันและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรู้สึกจะหนักข้อขึ้นทุกที แล้วเท่าที่ผ่านมา รู้สึกว่าทั้งทหารและทางการไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวเท่าไหร่ ก็ได้แต่ภาวนาให้มีคนมาหยุดเรื่องแบบนี้ได้อย่างเด็ดขาดสักที

คุณแมท...อิฉันกลับมาทันวันเกิดนะเจ้าคะ เมื่อวานก็ตะลอนๆไปขอบคุณเพื่อนๆทั้งวันเลย

นายก๋า...โห ฉลองตรุษจีนแต่ไก่โห่เลย หมิงหมิงหล่อเชียว โหงวเฮ้งกะชุดเข้ากั๊นเข้ากัน

คุณยิปซี...ขอบคุณที่แวะมาHBDย้อนหลังให้นะคะ

ลป. เราไม่ค่อยถูกโรคกะเค็กเท่าไหร่จ๊ะ

ป้ามด...ได้เลยค่า ไว้จะหาหนังสือ "พระราชอารมณ์ขันของในหลวง" เอามาทำบล๊อคให้ป้ามดอ่านอีกค่ะ

พยัคฆร้าย...แวะมารอบนี้พูดตั้งห้าคำแน่ะ อิ อิ

คุณหมู...รับแซ่บค่า แล้วจะแวะไปขึ้นบ้านใหม่ค่ะ

ขอบคุณเพื่อนใหม่อีกหลายคนที่แวะมาฉลองวันเกิดให้นะคะ แล้วจะร่อนไปขอบคุณให้ครบทุกคนเลยค่า


โดย: haiku วันที่: 10 ธันวาคม 2551 เวลา:20:27:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 155 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.