happy memories
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2560
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
10 มิถุนายน 2560
 
All Blogs
 

สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ น้อมรำลึกพระผู้สู่สวรรค์

พระบรมสาทิสลักษณ์ที่จัดแสดงในนิทรรศการ "ในหลวง ดวงใจของปวงชน"
ศิลปิน ชัชวาล รอดคลองตัน


พระบรมฉายาลักษณ์จาก daily.rabbit.co.th

การจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกำลังก่อสร้าง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยภาพรวมองค์พระเมรุมาศคืบหน้าเกินกว่า ๕o% การดำเนินงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีปลายเดือนตุลาคม พระเมรุมาศครั้งนี้ได้รับการกล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมมีลักษณะพิเศษ แสดงศิลปกรรมที่รุ่มรวยและเต็มไปด้วยความหมาย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙


กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี ๒๕๖o หัวข้อ 'สถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ" จัดโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันก่อน นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรมชำนาญงาน สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ อธิบายแนวคิดในการออกแบบอันลึกซึ้ง งดงามสมพระเกียรติ โดยไม่ละทิ้งคติไตรภูมิตามคัมภีร์พุทธศาสนา และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เสมือนสมมติเทพ โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการเสวนากว่า ๑๕o คน


นายก่อเกียรติกล่าวว่า องค์พระเมรุมาศพระบรมศพ เป็นพระเมรุมาศทรงบุษบกเก้ายอด บนชั้นฐานชาลาย่อมุมไม้สิบสอง โครงสร้างภายในเป็นเหล็กแบบยึดด้วยนอต ฐานรากโครงสร้างแบบใช้พื้นดินรับน้ำหนักโดยไม่มีเสาเข็ม ตนยึดแนวคิดหลักคือ ออกแบบและจัดสร้างอย่างสมพระเกียรติ ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ชาวไทยรักอย่างสุดหัวใจ

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จครูฯ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เขียนไว้ "พระเมรุมาศใหญ่เท่าไหร่ สูงเท่าไหร่ ยิ่งถวายพระเกียรติมากขึ้นเท่านั้น" พระเมรุมาศครั้งนี้มีขนาดใหญ่สูงถึง ๕o.๔๙ เมตร ส่วนฐานกว้าง ๖o เมตร ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมฐานกว้าง ๓o เมตร รองรับได้ถึง ๔,ooo คน ขณะที่พื้นที่สนามหลวงกว้าง ๑๔o เมตร ทำให้พระเมรุมาศและอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบกินพื้นที่ ๒ ใน ๓ สนามหลวง เพื่อถวายพระอิสริยยศสูงสุด เนื่องจากมีการประเมินว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีครั้งนี้กว่า ๘,ooo คน

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายช่างศิลปกรรมชำนาญงานกล่าวว่า ตนศึกษาและออกแบบโดยยึดไตรภูมิ พระเมรุมาศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเปรียบเสมือนส่งเสด็จบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุ เหตุที่เลือกบุษบกทรง ๙ ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์เชิงใช้สอย บุษบกประธาน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระจิตกาธานสำหรับประดิษฐานพระบรมโกศ ติดตั้งฉากบังเพลิงทั้ง ๔ ทิศ ถัดมาบุษบกซ่าง ตั้งอยู่มุมทั้งสี่สำหรับให้พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๔ สำรับ ถัดมาบุษบกหอเปลื้องจำนวน ๔ องค์ ตั้งอยู่มุมฐานทั้งสี่ใช้สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่และพระโกศไม้จันทน์ และอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี รวมแล้วเป็นทรงบุษบกเก้ายอด เป็นอิสระต่อกัน

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล"บุษบกประธาน ชั้นฐานเป็นฐานสิงห์ เหนือฐานสิงห์เชิงบาตร ชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นครุฑยุดนาค เชิงบาตรชั้นที่สองเป็นชั้นเทพพนม เครื่องยอดบุษบกเชิงกลอนเจ็ดชั้น ตนได้ออกแบบลดหลั่น สัมพันธ์กัน มีสุนทรียศาสตร์และความงาม บนยอดสุดปักฉัตรขาว ๙ ชั้น พระเมรุมาศมีเสาครุฑยุดนาค ครุฑประดับคันทวย รวมถึงพระหีบจันทน์ประดับลายครุฑ จากความเชื่อพระมหากษัตริย์เทียบกับพระนารายณ์ และครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ พระเมรุมาศครั้งนี้ยังสร้างราวบันไดนาค ๑ เศียร ๓ เศียร ๕ เศียร โค้งขึ้นตามชั้นเหมือนขึ้นสู่ยอดเขาพระสุเมรุ เป็นความงามที่นุ่มนวลเช่นพระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.๙ พระองค์ไม่เคยจับอาวุธ แต่ทรงต่อสู้กับความยากจนตลอดพระชนม์ชีพ และสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์" ก่อเกียรติเผย  สถาปัตย์อันลึกซึ้งในงานพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

พระเมรุมาศ สมเด็จพระบรมราชชนนีนายช่างศิลปกรรม มือขวาพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น นายช่างหลวง บอกด้วยว่า การออกแบบพระเมรุมาศ ร.๙ มีการจัดวางองค์ประกอบ รูปทรง ลักษณะ จังหวะ และความมีชีวิตชีวาผ่านสีสัน ครั้งนี้เป็นพระเมรุทอง ใช้สีทอง ๗o% สีขาว สื่อทศพิธราชธรรม สีน้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์ สีชมพูเสริมมงคล และสีเขียวสื่อความร่มเย็น ขณะที่อาคารประกอบมุงหลังคาสีขาวด่อนหรือสีเทานกพิราบ ต้นแบบวัดพระรามเก้า วัดโสธรวรารามฯ ถือเป็นสีประจำรัชกาลที่ ๙

พระเมรุมาศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธองานศิลปกรรมไทยที่ได้รับการสืบทอดในงานพระเมรุมาศครั้งนี้ ยังมีงานจิตรกรรม ประติมากรรม ประกอบพระเมรุมาศ ก่อเกียรติบอกว่า ขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้ามาก ไม่ว่าจะเป็นองค์มหาเทพ ๕ พระองค์ คือ พระพิฆเนศวร พระอินทร์ พระพรหม พระศิวะ และพระนารายณ์ ตั้งรายรอบพระเมรุมาศชั้นลาน แล้วยังมีท้าวจตุโลกบาลประทับยืน


ส่วนเชิงเขาพระสุเมรุ ก่อเกียรติฉายภาพมีสระอโนดาตทั้งสี่ทิศ มีน้ำไหลจากสัตว์มงคลประจำทิศสู่สระอโนดาต ภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์รังสรรค์เหมือนจริง ทิศเหนือประดับช้าง ๑o ตระกูล ทิศตะวันออก สิงห์ ๑o ตระกูล ทิศใต้ โค ๗ ตระกูล และทิศตะวันตก ม้า ๔ ตระกูล ทั้งยังมีกินรี กินนร พญานาค โดยวางตำแหน่งสัตว์หิมพานต์ชัดเจนกว่างานพระเมรุฯ ที่ผ่านมาเพื่อให้งดงาม

สัตว์หิมพานต์นานาชนิด ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ"งานประติมากรรมพระเมรุมาศครั้งนี้จะมีความเหมือนจริงเหนือจินตนาการ องค์มหาเทพมีกล้ามเนื้อ สีกายจริง หน้าตาเหมือนจริง แต่ประดับลวดลายไทยในองค์ประกอบ เช่นเดียวกับจิตรกรรมฉากบังเพลิงเขียนเหมือนจริงกึ่งอุดมคติ ได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในหลวง ร.๙ มีพระราชดำริเรื่องจิตรกรรมที่เหมือนจริง เป็นลักษณะเฉพาะในรัชกาลของพระองค์" ก่อเกียรติเผย

พลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น นายช่างหลวง
และ นายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศยิ่งใหญ่ เรียบง่าย สวยงาม และสมพระเกียรติ เป็นสิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกได้เมื่อรับฟังเรื่องราวสถาปัตยกรรมในพระราชพิธีพระบรมศพครั้งนี้ ก่อเกียรติกล่าวในตอนท้ายว่า ลักษณะพระเมรุมาศพิเศษสุด แสดงศิลปกรรมล้ำเลิศ เฉลิมพระบารมียิ่งใหญ่ไพศาลพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์ ผู้ดำรงสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดและสถิตอยู่ในหัวใจของชาวไทยนิรันดร์.ภาพและข้อมูลจาก
ryt9.com
matichon.co.th
manager.co.th
thaipublica.org
komchadluek.net
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ๓o พ.ค. ๒๕๖oโหวตหมวดศิลปะบีจีจากคุณญามี่ กรอบจากคุณ KungHangGerman

Free TextEditor

 

Create Date : 10 มิถุนายน 2560
0 comments
Last Update : 20 สิงหาคม 2560 22:22:22 น.
Counter : 2029 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณClose To Heaven, คุณmambymam, คุณkae+aoe, คุณGorjai Writer, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณคนบ้านป่า, คุณเมษาโชดดี, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณSai Eeuu, คุณmariabamboo, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณTui Laksi, คุณชีริว, คุณรัชต์สารินท์, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณหอมกร, คุณจากเพื่อนถึงเพื่อน, คุณSweet_pills, คุณอุ้มสี, คุณกะว่าก๋า, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณlovereason


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 141 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.