◎◎◎หนังสือ "ชีวิต อัยการ"โดย อ.ฟ้าขาว

Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
28 พฤศจิกายน 2554
 
All Blogs
 
ปฏิทินธรรมคำกลอน พุทธทาส 2555

หนังสือ...ปฏิทินธรรมคำกลอน พุทธทาส 2555 "อยู่อย่างมีสุข" จัดพิมพ์โดย...สำนักพิมพ์สุขภาพใจ ราคา...80 บาท


คอลัมน์ เลาะแผงหนังสือธรรมะ
คนข่าวธรรมะ areeya_814@hotmail.com


"อยู่อย่างมีสุข" คำสั้น ง่าย สี่คำ นับเป็นปัจจัยที่ห้าสำหรับสภาพสังคมปัจจุบัน ที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจตั้งใจนำเสนอผ่านปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2555 ชุด "อยู่อย่างมีสุข" บนความตั้งใจสืบสานปณิธานพุทธทาสมาตลอด 30 ปี แห่งการทำหน้าที่นี้

"อยู่อย่างมีสุข" มาจากวรรคแรกของบทกลอน "มี ไม่ ต้อง เป็น ของ กู" ประพันธ์โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

หลักคิดสำคัญแห่งบทกลอนอยู่บาทแรกที่ว่า "ถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุข อย่าประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉัน คำว่า "ของฉัน" คือ ความยึดมั่นถือมั่น มักทำให้เราร้อนทั้งกายทั้งใจ เห็นชัดเจนขณะที่เรากำลังเผชิญปัญหามหาอุทกภัยนี้ หากของฉัน มัดแน่นย่อมเป็นทุกข์ ยิ่งยึดมาก ยิ่งทุกข์มากเป็นธรรมดา

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยและโลกใบนี้มากมาย ทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์เอง โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่ดีที่เราไม่คาดคิด ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งสำคัญคือ เราต้องตั้งรับอย่างมีสติ มองโลกในแง่จริง และดูให้เห็นด้านที่เป็นบทเรียน อันจะนำไปสู่การ "อยู่อย่างมีสุข"

ปี 2555 นับเป็นปีสำคัญ แนวคิด "อยู่อย่างมีสุข" ตอบโจทย์สอดคล้องกับวาระสำคัญในปีหน้า ดังนี้

1. 2600 ปี พุทธชยันตี : ครบรอบการตรัสรู้ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

2. 106 ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ : 106 ปีพระดีที่โลกยกย่อง (27 พ.ค.2449-2555)

3. 80 ปี สวนโมกขพลาราม : สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งการหลุดพ้น (12 พ.ค.2475-2555)

4. 30 ปี สุขภาพใจ : เพื่อชีวิตและจิตใจ (ต.ค.2525-2555)

5. 19 ปี แห่งการจากไป : มรณานุสติ (8 ก.ค.2536-2555)

6. 18 ปี ปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาส (พ.ศ.2527-2555)

ตลอด 19 ปีแห่งการจากไปของท่านพุทธทาสภิกขุ สุขภาพใจนำเสนอปฏิทินธรรมคำกลอนเพื่อเป็นหลักยึดให้ผู้คนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2555 นับเป็นปีที่ 18 ของการจัดทำปฏิทินธรรมคำกลอนพุทธทาสแบบตั้งโต๊ะ สุขภาพใจเสนอธรรมะจากบทกวีที่ท่านพุทธทาสแต่งประกอบภาพไว้ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจสัจธรรมของสรรพสิ่ง คัดสรรคำกลอนธรรมะและภาพหาดูยาก 12 ภาพ 12 คำกลอนธรรมะทันยุคสมัย ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที

กรุงเทพฯ สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลดลง แต่ยังคงมีบางพื้นที่ ยังทรงตัว ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ อดทนกันอีกสักนิด เชื่อว่าในไม่ช้าน้ำจะลดลง ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน ...

-เริ่มต้นขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์บิสซี่เดย์ นำเสนอหนังสือ "ธรรมคีตา พระคาถาชินบัญชร" หนังสือมีเสียง (Audio Book) เป็นบทเพลงที่นำมาประกอบพระคาถาชินบัญชร ที่ได้รับการปรับคลื่นให้ผู้ฟังได้เกิดความสงบ เพื่อให้สอดคล้องกับการสวดพระคาถาชินบัญชร ต้องการให้ผู้สวดเกิดความสงบ เสียงของระฆัง สายน้ำ เสียงนก และเสียงธรรมชาติต่างๆ ที่นำมาประกอบ จะทำให้คนสวดรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แล้วมีเสียงสวดพระคาถาชินบัญชรลอยมา จะช่วยให้ผู้หัดสวดใหม่ ได้มีสมาธิ และสงบได้เร็วยิ่งขึ้น ราคา 225 บาท

-"คิดสุข ทุกข์จาง" ผลงานเล่มล่าสุดของ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี นำเรื่องเล่าและประสบการณ์ของคนที่คิดในแง่บวก แล้วทำให้ชีวิตมีสุขขึ้น หลายกรณีศึกษาที่ได้อ่าน ทำให้ปัญหาหรือว่าความทุกข์ที่เผชิญอยู่ (ที่เห็นว่าหนักหนา) เบาบางลง เพราะยังมีคนที่ทุกข์กว่าเรา แต่คนที่คิดสุข ก็ทำให้ทุกข์เขานั้นจางลง สำนักพิมพ์เลซี่เดย์ ในเครือบริษัท บิสซี่เดย์ จำกัด จัดพิมพ์ ราคา 155 บาท

-"ศาสตร์แห่งโหร 2555" หนังสือที่รวบรวมทีมโหราจารย์คับคั่ง นำโดย หมอทรัพย์ สวนพลู, ศ.ดุสิต, โสรัจจะ นวลอยู่, บุศรินทร์ ปัทมาคม, กาหริศ บัวสรวง, พัฒนา พัฒนศิริ และอื่นๆ อีกหลายท่าน จะมาทำนายสภาพเหตุบ้านการ เมือง เศรษฐกิจ วิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ ว่าเราจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้อย่างไร ทีมศาสตร์แห่งโหร มีคำแนะนำที่น่าสนใจแก่ผู้อ่านเช่นเดิม ให้เป็นข้อมูลใช้ตัดสินใจเป็นแนวทางดำเนินชีวิต สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์ ราคา 200 บาท

-หนนี้ สำนักพิมพ์กรีน-ปัญญาญาณ นำเสนอหนังสือดีๆ ถึง 3 เล่มทีเดียว เล่มแรก "วินาทีบรรลุธรรม พระอรหันต์มีจริง เล่ม 5 นิพพานแล้วไม่สูญ" เป็นภาคต่อของซีรีส์วินาทีบรรลุธรรม อันเป็นหนังสือที่มีเจตนารมณ์ในการให้ผู้อ่านร่วมกันทบทวนความคิดและวิถีชีวิตของเหล่าครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เราชาวพุทธ และศรัทธาที่ตั้งมั่นบนเส้นทางธรรม ราคา 160 บาท

-เล่มที่สอง "สัทธรรมวิจัย : เข้าใจเพียงหนึ่ง เข้าถึงสรรพสิ่ง" เป็นผลจากความพยายามของ พล.ต.สัญชัย บุณฑริกสวัสดิ์ ที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่สอดประสานกันระหว่างธรรมะภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อันเกิดจากประสบการณ์การแสวงหาความจริงทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมกันค้นหาธรรมะที่แท้จริง โดยมีจิตของเราแต่ละคนเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาและทำความเข้าใจ อันจะเป็นพื้นฐานไปสู่การเข้าใจชีวิตและสรรพสิ่งในจักรวาล ราคา 180 บาท

-เล่มที่สาม "เดินทางข้างใน ค้นใจที่สวนโมกข์" ย้อนหลังกลับไปก่อนเหตุการณ์วิกฤตฟองสบู่ ในปี 2540 เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ตัดสินใจหันหลังให้กับความก้าวหน้าในอาชีพสถาปนิก เพื่อสัมผัสเรียนรู้ กระทั่งค้นหาบางสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับจากความร่ำรวย ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง หรือความสุขสบายของชีวิตในเมือง ช่วงหนึ่งของการเดินทางเข้าไปในใจของตนเองที่สวนโมกข์ ประสบการณ์ของการเดินทางได้ให้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ได้ทำให้เขาสามารถสลัดหลุดจากสภาพปรุงแต่งที่ฉาบทาชีวิต พร้อมกับตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิต ราคา 109 บาท

-แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
//www.khaosod.co.th/


Create Date : 28 พฤศจิกายน 2554
Last Update : 28 พฤศจิกายน 2554 6:32:11 น. 0 comments
Counter : 812 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ขุนเพชรขุนราม
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


BlogGang Popular Award # 12
"หม่อมอุ๋ย"ชี้ 8 เหตุผลไม่ต้องการให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นนายกฯอีก


"วิธีลงคลิปยูทูป ในบล็อก เล่นอัตโนมัติ

New Comments
Friends' blogs
[Add ขุนเพชรขุนราม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.