O_O"คำคม กำลังใจ" โดน ๆ อ่านแล้วได้กำลัง "ใจ" เผื่อเก็บไว้ใช้กับตัวเอง!!
Group Blog
 
<<
เมษายน 2556
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
14 เมษายน 2556
 
All Blogs
 
สิ้น"พระธรรมวิมลโมลี" วัดชลประทานรังสฤษฏ์

คอลัมน์ มงคลข่าวสด
พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปัญโญ) เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธ ศาสนิกชน โดยเฉพาะชาวภาคใต้ เนื่องด้วยภูมิลำเนาเดิมของท่านเป็นคนใต้

เป็นพระนักปราชญ์ พระนักเทศน์ และพระนักพัฒนา รวมทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการคณะสงฆ์ในพื้นที่เขตปกครองฝั่งทะเลอันดามัน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง และภูเก็ต

ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 17 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทำงานถวายพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสอย่างแข็งขัน เอาใจใส่ ทั้งในด้านการศึกษา การเผยแผ่ และสาธารณูปการ

ต่อมา วันที่ 2 ก.พ. 2556 พระธรรมวิมลโมลี เข้ารับการรักษาอาการอาพาธ ที่โรงพยาบาลชลประทาน แต่อาการไม่ดีขึ้น ก่อนย้ายไปรักษายังโรงพยาบาลศิริราช


กระทั่ง เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2556 จึงได้มรณภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเวลา 16.30 น. ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 66 ปี พรรษา 46


อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า รุ่น รักษ์วงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2490 ที่บ้านลำภายดิน ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง ครอบครัวมีฐานะปานกลาง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ด้วยที่มีจิตใจใฝ่ธรรม ให้ความสนใจในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุครบบวช จึงได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2510 ณ วัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า) ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง

หลังอุปสมบท เดินทางไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ที่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ณ วัดกุฏิยาราม (วัดกุฏินอก) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุฏิยารามและรองเจ้าอาวาสวัดกุฏิยาราม ตามลำดับ

หลังจากนั้น ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง จนสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ก่อนที่จะกราบลาพระธรรมรัตนากร เจ้าอาวาส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะภาค 18 และรักษาการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ขออนุญาตเดินทางไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงต่อที่กรุงเทพฯ

เข้าพำนักอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม จนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

จากนั้นตัดสินใจเดินทางขึ้นภาคเหนือ พำนักอยู่ที่วัดคลองโพธิ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อไปพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

สำหรับวัดคลองโพธิ์ เป็นสำนักเรียนของคณะสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ มีการศึกษาทั้งแผนกนักธรรม แผนกบาลี โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หลังจากได้ช่วยขยายขอบเขตด้านการศึกษาให้คณะสงฆ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ระยะหนึ่ง จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดคลองโพธิ์

จากนั้น ท่านได้เดินทางกลับมาอยู่วัดอรุณราชวรารามอีกครั้ง

ต่อมาไม่นาน ท่านต้องย้ายไปอยู่พำนักที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อช่วยก่อตั้งสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ทั้งนี้ เป็นไปตามความประสงค์ของหลวงพ่อพระปัญญานันทภิกขุ เจ้าอาวาส ที่ขอตัวมาเพื่อพัฒนางานของคณะสงฆ์ในด้านการศึกษา

เนื่องจากไม่เคยมีสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ขึ้นมาก่อนในจังหวัดนนทบุรี

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 17 ดูแลพื้นที่ปกครองสงฆ์ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดตรัง ก่อนขยับขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 17 ในที่สุด ควบคู่กับตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 9 รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน 11 จังหวัดภาคใต้ คือ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ด้วยคุณูปการผลงานในด้านต่างๆ แก่คณะสงฆ์และสังคม ทำให้ได้รับการยกย่องเกียรติคุณมากมาย

ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาพัฒนาสังคม จากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วย

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวรา ภรณ์

พ.ศ.2539 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโมลี

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติเมธี

พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิมลโมลี

ได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ทั้งในระดับภาคและในระดับประเทศ ให้เข้ามาช่วยงานด้านพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น จนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการ แม้กระทั่งการเข้าไปแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับงานด้านการปกครอง ท่านจะยึดถือในสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ยึดถือในสิ่งที่ถูกใจ ดังนั้น ไม่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องใดขึ้นมา

หากพิจารณาแล้วเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยไม่รังเกียจ หรือแบ่งแยกชั้นวรรณะ

ส่วนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านจะมุ่งเน้นควบคู่กันไปกับงานพระธรรมทูตและงานการศึกษา โดยจะไม่ยึดติดกับเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หรือวัตถุนิยมแต่อย่างใด

อีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าคุณรุ่น ได้ทำการพัฒนาในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา คือ วัดวาอารามในละแวกบ้านเกิดของท่าน พื้นที่ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง นอกเหนือไปจากวัดธาราสถิตย์ (วัดเต่า) ซึ่งเป็นวัดที่ท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ยังรวมไปถึงวัดอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น วัดทุ่งยาว วัดเขาเจียก โดยเน้นเรื่องของการศึกษาเป็นสำคัญ

ถือเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การจดจำ แม้จะละสังขารจากไปแล้ว

ในการนี้ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์ มีมติตั้งศพบำเพ็ญกุศล 100 วัน แล้วจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

โดยในการบำเพ็ญกุศล 100 วัน จะมีขึ้นทุกวัน ในเวลา 19.00 น. มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ก่อนสวดพระอภิธรรม

เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกวัน และจะบำเพ็ญกุศลครบ 7 วัน วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. 2556

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันไม่หยุด

....................
ขอบคุณ นสพข่าวสดCreate Date : 14 เมษายน 2556
Last Update : 14 เมษายน 2556 4:31:58 น. 0 comments
Counter : 2007 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ขุนเพชรขุนราม
Location :
Western United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 68 คน [?]

"ตลอดเวลาที่บาปยังไม่ส่งผล
คนพาลสำคัญบาปเหมือนน้ำผึ้ง
เมื่อใดบาปให้ผล คนพาลย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้น"
ขุ.ธ. 25/15/24
เวลา 4.57PM :sat,Mar 29,2557BlogGang Popular Award # 9


BlogGang Popular Award # 10


BlogGang Popular Award # 11


Flag Counter
 เริ่มนับ 11 พฤศจิกายน 2559

 
Friends' blogs
[Add ขุนเพชรขุนราม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.