ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 23 เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในบล๊อกนี้(//free4u.bloggang.com)จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการทดสอบความสามารถ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อทดสอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างขึ้นมาเอง มารวบรวมไว้และจำแนกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา(จาก google) ถ้าหาก webmaster หรือ Blogmaster มีความประสงค์ที่จะคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าเว็บของท่านก็สามารถทำได้ ขอเพียงมีลิ้งค์อ้างอิงแหล่งที่มาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และขอบคุณในความร่วมมือมาในที่นี้ด้วย

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 23 เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคำถามให้เข้าใจแล้วเลือกหาคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนี้ผลิตภัณธ์ใดที่ไทยยังทำเองไม่ได้
ก.น้ำมันที่ใช้กับเครื่องบิน โทรทัศน์ หลอดไฟนีออน
ข.แอลกอฮอล์ เตาแก๊ส ยาสามัญประจำบ้าน
ค.วีดิโอเทป เรือจับปลา รถไฟ
ง.ปากกาหมึกแห้ง เตารีด กล่องโฟม

2.ข้อใดเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
ก.โทรทัศน์
ข.เครื่องบิน
ค.เครื่องคิดเลข
ง.กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

3.การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์จะประสบความสำเร็จต้องอาศัยลักษณะนิสัยใดมากที่สุด
ก.การเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย
ข.การเป็นคนช่างสังเกต
ค.การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม
ง.การเป็นคนมีความพยายามและความอดทน

4.การที่นักวิทยาศาสตร์เป็นคนมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมีผลดีอย่างไร
ก.ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากขึ้น
ข.ทำให้สังเกตได้ละเอียดยิ่งขึ้น
ค.ทำให้เกิดความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น
ง.ทำให้เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์อื่น

5.ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด
ก.นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ได้แก่ผู้ที่ทำงานด้านค้นคว้าหาความรู้ให้ลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งขึ้น
ข.เทอร์มอมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวความร้อน
ค.เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้จะวัดได้ละเอียดกว่าเทอร์มิเตอร์ธรรมดา
ง.น้ำหนักของวัตถุคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ

6.นักวิทยาศาสตร์ทุกสาขามีวิธีการหาความรู้คล้ายกัน โดยเริ่มจากปัญหา ผู้ที่จะระบุปัญหาได้ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร
ก.ช่างคิด
ข.ช่างถาม
ค.ช่างสังเกต
ง.ช่างจดจำ

7.การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การตังสมมติฐานและตรวจสอบสมมติฐาน ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนต้องมีสิ่งใดประกอบ
ก.การทดลอง
ข.การเก็บข้อมูล
ค.การวิเคราะห์
ง.การสังเคราะห์

8.นักวิชาการให้อาหารที่ผสมฮอร์โมนจากตัวผู้แก่ลูกปลากัดเพศเมียกินเป็นเวลานานหลายวันติดต่อกัน ปลาเหล่านั้นโตขึ้นเป็นเพศผู้ที่มีสีสันสวยงาม ข้อมูลนี้สนับสนุนสมมติฐานใด
ก.ลักษณะสีสวยสดงดงามของปลากัดขึ้นอยู่กับเพศ
ข.มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงเพศทางพันธุกรรมของปลาได้
ค.สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการแสดงออกของยีน
ง.ฮอร์โมนเป็นสิ่งกำหนดเพศของปลากัด

9.การคาดคะเนหรือการอธิบายโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสังเกตหรือทดลองเรียกว่าอะไร
ก.การบันทึกข้อมูล
ข.การสังเกต
ค.การตั้งสมมติฐาน
ง.การระบุปัญหา

10.การวางโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดลองมากที่สุดคือการวางโครงการเพื่ออะไร
ก.ทดสอบข้อสังเกต
ข.ทดสอบสมมติฐาน
ค.ควบคุมผลการทดลองที่เกิดขึ้น
ง.พิสูจน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องตามความเป็นจริง

11.ในการออกแบบการทดลองต้องยึดหลักอะไรเป็นแนวทาง
ก.ทฤษฎี
ข.ปัญหา
ค.ข้อเท็จจริง
ง.สมมติฐาน

12.ข้อความใดคือสมมติฐาน
ก.ข้อมูลที่สังเกตได้
ข.คำตอบของปัญหา
ค.คำตอบที่อาจเป็นไปได้
ง.ข้อสรุปจากการทดลอง

13.กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยขั้นตอนเรียงตามลำดับอย่างไร
ก.ระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง สรุปผล
ข.ตั้งสมมติฐาน ระบุปัญหา ทดลอง สรุปผล
ค.ระบุปัญหา ทดลอง ตั้งสมมติฐาน สรุปผล
ง.ตั้งสมมติฐาน ทดลอง ระบุปัญหา สรุปผล

14.ประสาทสัมผัสใดที่ใช้มากที่สุดในการสังเกต
ก.ตา
ข.จมูก
ค.หู
ง.กาย

15.ข้อใดที่แสดงว่าผู้สังเกตใช้ประสาทสัมผัสมากชนิดที่สุด
ก.นายแดงสวมเสื้อขาว นุ่งผ้าถุงดำ ไม่สวมรองเท้า
ข.นายไข่ ผิวขาวมีขนรุงรัง แต่เสียงทุ้ม
ค.นายทองดีตาโปน ตัวร้อน กระแอมบ่อย ๆ ใส่น้ำหอมกลิ่นกุหราบ
ง.นายทองสุกเป็นคนหนุ่ม สูง ผมหยักโศก ตาหวาน สวมเสื้อขาว นุ่งกางเกงขายาวสีดำ ผูกเนคไทสีเทา

16.เพราะเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงทำการทดลองเรื่องเดียวซ้ำหลาย ๆครั้ง
ก.เพื่อยืนยันให้คนเชื่อถือ
ข.เพื่อให้สังเกตได้ละเอียดยิ่งขึ้น
ค.เพื่อหาข้อบกพร่องในครั้งก่อน ๆ
ง.เพื่อให้สรุปได้อย่างมั่นใจ

17.หน่วยของอุณหภูมิในระบบเอสไอ คือ
ก.องศาโรเมอร์
ข.องศาเซลเซียส
ค.เคลวิน
ง.องศาฟาเรนไฮต์

18.จากความรู้เรื่องภาพลวงตา ถ้านักเรียนเป็นคนอ้วนเตี้ยควรแต่งตัวอย่างไร จึงจะดูเหมาะสม
ก.สวมเสื้อผ้าสีอ่อน
ข.สวมเสื้อผ้าลายลง
ค.สวมเสื้อลายขวาง
ง.สวมเสื้อสีเข้ม

19.คนสายตาสั้นต้องใช้แว่นตาที่ประกอบด้วยเลนส์ชนิดใด
ก.เลนส์เว้า
ข.เลนส์กาบกล้วย
ค.เลนส์นูน
ง.เลนส์กึ่งเว้ากึ่งนูน

20.ของเหลวที่ใช้บรรจุเทอร์มอมิเตอร์คือ
ก.ปรอท
ข.อีเทอร์
ค.แอลกอฮอล์
ง.ทั้ง ก และ ค

21.วาสนาไปเที่ยวลอนดอนกลับมาบ่นว่าหนาวจังอากาศเย็นถึง 40 องศาฟาเรนไฮต์ มยุราตอบว่า ยังดีกว่าที่ดอยอินทนนท์ ฉันไปเที่ยวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอากาศเย็นถึง 12 องศาเซลเซียส อยากทราบว่าที่แห่งใดอากาศเย็นกว่ากัน และเย็นกว่ากันเท่าใด
ก.ลอนดอนเย็นกว่าดอยอินทนนท์ 4.44 ํC
ข.ดอยอินทนนท์เย็นกว่าลอนดอน 7.56 ํF
ค.ลอนดอนเย็นกว่าดอยอินทนนท์ 7.56 ํC
ง.ดอยอินทนนท์เย็นกว่าลอนดอน 13.60 ํF

22.กานดานำก้อนหินไปชั่งหามวลจากการชั่ง 5 ครั้ง ได้ผลดังนี้ 40.3, 40.5,40.1,40.6,40.4 กรัมตามลำดับ หินก้อนนี้มีมวลเท่าใด
ก.40.30 กรัม
ข.40.38 กรัม
ค.40.40 กรัม
ง.40.60 กรัม

23.ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.ตามีขอบเขตการมองเห็นจำกัด
ข.จมูกเป็นประสาทสัมผัสที่ช่วยให้การรับรู้รสของลิ้นดีขึ้น
ค.ประสาทสัมผัสของแต่ละคนมีความสามารถเท่ากัน
ง.ความสามารถของประสามสัมผัสมีขอบเขตจำกัด จึงต้องใช้เครื่องมือช่วย

24.ข้อใดเป็นลักษณะของสายตาสั้น
ก.เห็นวัตถุเล็กกว่าของจริง
ข.เห็นวัตถุใหญ่กว่าของจริง
ค.เห็นวัตถุในระยะใกล้ชัด ระยะไกลไม่ชัด
ง.เห็นวัตถุในระยะไกลชัด ระยะใกล้ไม่ชัด

25.อุณหภูมิของร่างกายคนปติเป็นเท่าใด
ก.36 ํC
ข.37 ํC
ค.47 ํC
ง.48 ํC

26.ข้อใดเป็นเครื่องมือช่วยประสาทสัมผัสทางตา
ก.อักษรเบรลส์
ข.กล้องจุลทรรศน์
ค.กล้องถ่ายรูป
ง.เทอร์มอมิเตอร์

27.สเต็ทโทสโคปใช้หลักการเกี่ยวกับเสียงอย่างไร
ก.การรวมเสียง
ข.การขยายเสียง
ค.การสะท้อนเสียง
ง.การหักเหของเสียง

28.ข้อใดเป็นความหมายของมวล
ก.น้ำหนักของสาร
ข.อะตอมของสาร
ค.เนื้อของสาร
ง.โมเลกุลของสาร

29.ข้อใดถูกต้องที่สุด
ก.วัตถุชนิดเดียวกันจะมีมวลเท่ากัน ถึงแม้จะมีน้ำหนักไม่เท่ากัน
ข.วัตถุมวลน้อยมีน้ำหนักมาก วัตถุมวลมากมีน้ำหนักน้อย
ค.วัตถุก้อนหนึ่งมีมวลคงที่ แต่น้ำหนักไม่คงที่
ง.วัตถุที่มีมวลน้อยเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลมาก

30.กฏเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มีลักษณะสำคัญที่สุดอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องใด
ก.เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม
ข.คนส่วนมากยอมรับ
ค.สามารถทดสอบผลซ้ำได้
ง.เป็นเรื่องลึกซึ้งและยากมาก


Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 9:51:50 น. 0 comments
Counter : 15222 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 100 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.