ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 21 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในบล๊อกนี้(//free4u.bloggang.com)จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการทดสอบความสามารถ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อทดสอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างขึ้นมาเอง มารวบรวมไว้และจำแนกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา(จาก google) ถ้าหาก webmaster หรือ Blogmaster มีความประสงค์ที่จะคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าเว็บของท่านก็สามารถทำได้ ขอเพียงมีลิ้งค์อ้างอิงแหล่งที่มาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และขอบคุณในความร่วมมือมาในที่นี้ด้วย

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 21 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคำถามให้เข้าใจแล้วเลือกหาคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.แรงหมายถึงอะไร
ก.น้ำหนักของวัตถุ
ข.ความสามารถที่ทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่
ค.อัตราส่วนระหว่างมวลกับระยะทางในการเคลื่อนที่
ง.ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา

2. แรงชนิดใดที่มีทิศทางตรงข้ามกับแรงดึง
ก.แรงเฉื่อย
ข.แรงโน้มถ่วง
ค.แรงเสียดทาน
ง.ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

3. แรงเสียดทานหมายถึงอะไร
ก.แรงที่ช่วยให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
ข.แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายมากขึ้น
ค.แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ

4. สิ่งใดไม่มีผลต่อแรงเสียดทาน
ก.แรงกด
ข.น้ำหนักของวัตถุ
ค.ผิวสัมผัส
ง.พื้นที่ผิวสัมผัส

5. ข้อใดเป็นการเพิ่มแรงเสียดทาน
ก.ทาน้ำมันให้กับเสาเหล็กให้คนปีน
ข.ใช้ตลับลูกปืนในล้อของรถจักรยาน
ค.บรรทุกของให้รถยนต์มีน้ำหนักมากขึ้น
ง.ใช้พื้นผิวที่ลื่นและเรียบ

6. แรงเสียดทานมีทิศทางอย่างไร
ก. ทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ
ข. ทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ
ค. มีทั้งทิศเดียวกับการเคลื่อนที่และทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ง. ไม่มีทิศทาง

7. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่าง ของพลังงานศักย์
ก.น้ำที่ขังอยู่บนที่สูง
ข.มะพร้าวที่อยู่บนต้น
ค.มะพร้าวที่กำลังหล่นจากต้น
ง.คนที่อยู่บนอาคารสูงๆ

8. ข้อใดมีพลังงานจลน์มากที่สุด
ก.น้ำที่ขังอยู่บนที่สูง
ข.มะพร้าวที่อยู่บนต้น
ค.มะพร้าวที่กำลังหล่นจากต้น
ง.คนที่อยู่บนอาคารสูงๆ

9. ดวงอาทิตย์ส่งพลังงานมายังโลกโดยวิธีใด
ก.การพา
ข.การนำ
ค.การแผ่รังสี
ง.การกระจายความร้อน

10. ทำไมเวลาเราจับช้อนที่แช่ในน้ำร้อนนานๆ จึงรู้สึกว่าช้อนร้อน
ก.เพราะความร้อนจากน้ำถ่ายเทมายังช้อนในรูปแบบการพาความร้อน
ข.เพราะความร้อนจากน้ำถ่ายเทมายังช้อนในรูปแบบการนำความร้อน
ค.เพราะความร้อนจากน้ำถ่ายเทมายังช้อนในรูปแบบการแผ่รังสีความร้อน
ง.เพราะความร้อนจากน้ำถ่ายเทมายังช้อนในรูปแบบการนำและพาความร้อน

11. สารในข้อใดที่มีการนำความร้อนได้ดีที่สุด
ก.เหล็ก
ข.น้ำ
ค.อากาศ
ง.สุญญากาศ

12. ค่าของโมเมนต์ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
ก.มวล
ข.แรง
ค.ระยะทาง
ง.ถูกทุกข้อ

13. เมื่ออยู่ในภาวะสมดุล ข้อใดถูกต้อง
ก.โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีค่ามากกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
ข.โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีค่าน้อยกว่าโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
ค.โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีค่าเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา
ง.ไม่มีข้อใดถูก

14.ข้อใดที่มีพลังงานศักย์สูงที่สุด
ก.มะพร้าว 1 กิโลกรัมอยู่บนต้นสูง 5 เมตร
ข.วัตถุมวล 0.2 กิโลกรัมอยู่สูงจากพื้นดิน 10 เมตร
ค.วัตถุมวล 3 กิโลกรัม อยู่สูงจากพื้นดิน 2 เมตร
ง.วัตถุมวล 0.4 กิโลกรัมอยู่สูงจากพื้นดิน 15 เมตร

15.กฎการอนุรักษ์พลังงานหมายถึงอะไร
ก.พลังงานไม่มีการสูญหายแต่เปลี่ยนรูปแบบได้
ข.พลังงานไม่มีการสูญหายและไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ
ค.พลังงานมีการสูญหายได้และมีการเปลี่ยนรูปแบบได้
ง.พลังงานมีการสูญหายแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้

16.ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากพลังงานความร้อน
ก.สารเปลี่ยนสถานะ
ข.อุณหภูมิของสารเปลี่ยนไป
ค.สารเกิดปฏิกิริยาเคมี
ง.ถูกทุกข้อ

17.การถ่ายโอนความร้อนในข้อใดอาศัยตัวกลาง
ก.การนำความร้อน
ข.การพาความร้อน
ค.การแผ่รังสีความร้อน
ง.ถูกทั้ง ก และ ข

18.งานในข้อใดมีค่าสูงสุด
ก.แม่อุ้มลูกมวล 5 กิโลกรัม
ข.นักเรียนยกกระเป๋าวางบนโต๊ะ
ค.ช่างซ่อมรถออกแรงผลักรถยนต์ แต่รถไม่เคลื่อนที่
ง.ช่างซ่อมไฟฟ้าช่วยกันประคองเสาไฟฟ้าไม่ให้ล้ม

19. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบตรง
ก.การโคจรรอบโลกของดาวเทียม
ข.การโยนสิ่งของลงจากอาคารสูง 3 ชั้น
ค.การเคลื่อนที่ของลูกปืนไปยังเป้ายิง
ง.การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

20.การเสริฟลูกวอลเลย์บอลล์โด่งข้ามตาข่ายเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบใด
ก.การเคลื่อนที่แนวตรง
ข.การเคลื่อนที่แนวโค้ง
ค.การเคลื่อนที่แบบหมุน
ง.การเคลื่อนที่แบบกึ่งหมุน

21.พัดลมมีการเปลี่ยนพลังงานอย่างไร
ก.เปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นไฟฟ้า
ข.เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นกล
ค.เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นลม
ง.เปลี่ยนจากพลังงานเคมีเป็นกล

22.อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเทียบได้เท่ากับกี่เคลวิน
ก.298 เคลวิน
ข.300 เคลวิน
ค.310 เคลวิน
ง.333 เคลวิน

23. อุณหภูมิ -40 องศาฟาเรนไฮต์เทียบได้กับกี่องศาเซลเซียส
ก. -35
ข. -40
ค. -45
ง. -50

24. ที่จับภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มอาหารจะทำด้วยพลาสติกหรือไม้เพราะเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งใด
ก.การนำความร้อน
ข.การพาความร้อน
ค.การแผ่รังสีความร้อน
ง.สมดุลความร้อน

25. รถยนต์ที่วิ่งบนถนนที่ร้อนจัด ยางมักจะระเบิดเพราะสาเหตุใด
ก.การขยายตัวของเนื้อยาง
ข.การขยายตัวของอากาศในยาง
ค.การหลอมเหลวของเนื้อยาง
ง.การแข็งตัวของเนื้อยาง

26. ข้อใดจัดว่ามีพลังงานศักย์สะสมอยู่
ก.นาฬิกาที่ไขลานเต็ม
ข.หนังสะติ๊กขณะกำลังยืด
ค.สปริงที่ถูกทำให้หดเต็มที่
ง.ถูกทุกข้อ

27.ข้อใดจัดว่ามีพลังงานจลน์มากที่สุด
ก.วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที
ข.วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 6 เมตรต่อวินาที
ค.วัตถุมวล 4 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 เมตรต่อวินาที
ง.วัตถุมวล 5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 เมตรต่อวินาที

28.เสื้อสีใดที่มีการดูดกลืนความร้อนได้มากที่สุด
ก.สีขาว
ข.สีเหลือง
ค.สีน้ำเงิน
ง.สีดำ

29.บ้านเรือนของคนที่อยู่ในประเทศที่มีอากาศร้อนจัดควรทาบ้านด้วยสีอะไร
ก. สีดำ
ข. สีขาว
ค. สีน้ำเงิน
ง. สีเหลือง

30.สารในข้อใดที่มีการนำความร้อนได้น้อยที่สุด
ก.น้ำ
ข.เหล็ก
ค.อากาศ
ง.ไม้


Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 9:46:51 น. 0 comments
Counter : 69322 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13


 
scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 100 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.