ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 20 เรื่อง บรรยากาศ (2)

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในบล๊อกนี้(//free4u.bloggang.com)จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการทดสอบความสามารถ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อทดสอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างขึ้นมาเอง มารวบรวมไว้และจำแนกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา(จาก google) ถ้าหาก webmaster หรือ Blogmaster มีความประสงค์ที่จะคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าเว็บของท่านก็สามารถทำได้ ขอเพียงมีลิ้งค์อ้างอิงแหล่งที่มาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และขอบคุณในความร่วมมือมาในที่นี้ด้วย

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 20 เรื่อง บรรยากาศ (2)

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคำถามให้เข้าใจแล้วเลือกหาคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.ถังโลหะใบหนึ่งมีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร ภายในมีอากาศบรรจุอยู่ที่มวล 12 กิโลกรัม อากาศภายในถังโลหะนี้มีความหนาแน่นเท่าใด
ก. 0.67 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร
ข. 1.50 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร
ค. 4.00 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร
ง. 96.0 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร

2.ในการพยากรณ์อากาศ อาศัยข้อมูลจากสิ่งใดมากที่สุด
ก. แผนที่อากาศ
ข. บารอมิเตอร์
ค. เครื่องวัดน้ำฝน
ง. อะนิโมมิเตอร์

3.ถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโลก อุณหภูมิของโลกจะเป็นอย่างไร
ก. กลางวันและกลางคืนอุณหภูมิสูงมาก
ข. กลางวันและกลางคืนอุณหภูมิต่ำลงมาก
ค. กลางวันอุณหภูมิต่ำมาก ส่วนกลางคืนอุณหภูมิสูงมาก
ง. กลางวันอุณหภูมิสูงมาก ส่วนกลางคืนอุณหภูมิต่ำมาก

4.ก๊าซชนิดใดต่อไปนี้ พบในส่วนผสมของอากาศน้อยที่สุด
ก. ก๊าซอาร์กอน
ข. ก๊าซไฮโดรเจน
ค. ก๊าซออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

5.เราไม่พบส่วนผสมใดในอากาศแห้ง
ก. ฝุ่นละออง
ข. ก๊าซเฉื่อย
ค. ไอน้ำ
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

6.ก๊าซชนิดใดที่ช่วยในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต
ก. ก๊าซไฮโดรเจน
ข. ก๊าซไนโตรเจน
ค. ก๊าซออกซิเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

7.กระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวต้องอาศัยก๊าซชนิดใด
ก. ก๊าซออกซิเจน
ข. ก๊าซไนโตรเจน
ค. ก๊าซไฮโดรเจน
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

8.สุดาวัดอุณหภูมิของอากาศในวันนี้ได้ 22 องศาเซลเซียส แสดงว่าอากาศจัดอยู่ในสภาพอย่างไร
ก. อากาศหนาว
ข. อากาศเย็น
ค. อากาศร้อน
ง. อากาศร้อนจัด

9.วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง แสดงว่าปริมาณเมฆในท้องฟ้าเป็นอย่างไร
ก. ไม่มีเมฆ
ข. มีเมฆน้อยกว่า 1 ส่วนของท้องฟ้า
ค. มีเมฆ 1 ถึง 3 ส่วนของท้องฟ้า
ง. มีเมฆเมท้องฟ้า

10.การเคลื่อนที่ของเครื่องบินจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโลก
ก. เคลื่อนที่ไม่ได้ เพราะไม่มีแรงพยุงของอากาศ
ข. เคลื่อนที่ได้เร็วมาก เพราะไม่มีความต้านทานอากาศ
ค. เคลื่อนที่ได้ตามปกติ เช่นเดียวกับขณะมีอากาศห่อหุ้มโลก
ง. เคลื่อนที่ได้เฉพาะในแนวระดับเท่านั้น

11.อิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีน มีผลต่ออากาศในประเทศไทยอย่างไร
ก. ทำให้อากาศร้อนจัด
ข. ทำให้อากาศหนาวเย็น
ค. ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
ง. ทำให้ทะเลมีคลื่นใหญ่มาก

12.ปริมาณก๊าซชนิดใดที่พบในส่วนประกอบของอากาศแห้งมากที่สุด
ก. ก๊าซไฮโดรเจน
ข. ก๊าซไนโตรเจน
ค. ก๊าซอาร์กอน
ง. ก๊าซออกซิเจน

13.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อากาศทุกแห่งมีส่วนผสมของก๊าซเหมือนกันหมด
ข. อากาศบริเวณชายทะเลมีก๊าซออกซิเจนน้อยกว่าบริเวณโรงงานอุตสาหกรรม
ค. อัตราส่วนของก๊าซไนโตรเจนต่อก๊าซออกซิเจนเป็น 4 : 1
ง. ไม่พบไอน้ำในอากาศที่อยู่รอบตัวเรา

14.ลมที่พัดบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกฝ่ายเหนือ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. ลมพัดในแนวดิ่งจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง
ข. ลมพัดในแนวดิ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบน
ค. ลมพัดในแนวระดับจากซ้ายไปขวา
ง. ลมพัดเวียนออกจากศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกา

15.รถยนต์ที่ปิดหน้าต่างกระจกขณะฝนตก พบว่ามีลักษณะเป็นฝ้าเกิดขึ้นที่กระจก ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดเนื่องจากอนุภาคของสารใดในอากาศ
ก. ไอน้ำ
ข. ฝุ่นละออง
ค. เขม่า
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
16.พื้นที่แห่งหนึ่งประด้วยภูเขาสูง เหวลึก ที่ราบลุ่ม และทะเล ณ จุดใดของพื้นที่แห่งนี้ที่มีความหนาแน่นของอากาศน้อยที่สุดที่สุด
ก. เหวลึก
ข.ที่ราบลุ่ม
ค. ทะเล
ง.ภูเขาสูง

17. อากาศในห้องทึบมีความหนาแน่น 0.75 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร ถ้าห้องมีปริมาตร 24 ลูกบาศก์เมตร อากาศห้องนี้มวลกี่กิโลกรัม
ก. 0.0313 กิโลกรัม
ข.12.0 กิโลกรัม
ค. 18.0 กิโลกรัม
ง.32.0 กิโลกรัม

18. เครื่องมือใช้วัดอุณหภูมิ คือข้อใด
ก.บารอมิเตอร์
ข.ไฮกรอมิเตอร์
ค.แอลติมิเตอร์
ง.เทอร์มอมิเตอร์

19. ถ้าต้องการอุณหภูมิและบันทึกอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาต้องใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.บารอกราฟ
ข.เทอร์มอกราฟ
ค.ไฮกรอมิเตอร์
ง.แอลติมิเตอร์

20. เมื่อความสูงจากระดับน้ำทะเลในระยะประมาณ 10 กิโลเมตรเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก.เพิ่มขึ้น
ข.คงที่
ค.ลดลง
ง.เพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป


Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 9:45:35 น. 0 comments
Counter : 11029 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 103 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.