ดาวน์โหลดโปรแกรม ดูละครย้อนหลัง อ่านเรื่องราวของความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร รถยนต์ต่างๆ ไม่ทิ้งเรื่องราวความบันเทิงและเรื่องส่วนตัวอีกด้วย
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 19 เรื่อง บรรยากาศ

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภายในบล๊อกนี้(//free4u.bloggang.com)จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และต้องการทดสอบความสามารถ ซึ่งผู้จัดทำได้รวบรวมข้อทดสอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และสร้างขึ้นมาเอง มารวบรวมไว้และจำแนกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา(จาก google) ถ้าหาก webmaster หรือ Blogmaster มีความประสงค์ที่จะคัดลอกไปวางไว้ที่หน้าเว็บของท่านก็สามารถทำได้ ขอเพียงมีลิ้งค์อ้างอิงแหล่งที่มาเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว และขอบคุณในความร่วมมือมาในที่นี้ด้วย

คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 19 เรื่อง บรรยากาศ

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาคำถามให้เข้าใจแล้วเลือกหาคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ข้อใดเป็นความหมายของบรรยากาศ
ก. อากาศที่ล้อมรอบตัวเราและของโลก
ข. อากาศที่อยู่ในบริเวณจุดใดจุดหนึ่ง
ค. อากาศที่บริสุทธิ์สดชื้นไม่มีสารพิษปะปนอยู่
ง. อากาศที่อยู่ในระดับความสูง 500 km ขึ้นไป

2. ร่องมรสุมมีลักษณะเป็นแนวพาดขวางระหว่างทิศอะไร
ก. ทิศเหนือ – ทิศใต้
ข. ทิศใต้ – ทิศตะวันตก
ค. ทิศตะวันตก – ทิศตะวันออก
ง. ทิศเหนือ – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ลักษณะของลมที่พัดในบริเวณความกดอากาศต่ำของซีกโลกฝ่ายเหนือเป็นอย่างไร
ก. ลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยใน ทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ข. ลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ค. ลมพัดเวียนออกจากศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
ง. ลมพัดเวียนออกจากศูนย์กลางคล้ายก้นหอยในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

4. สมชายไปเที่ยวชายทะเลแห่งหนึ่ง พบว่าคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งมีความสูงประมาณ 1 เมตร แสดงว่าทะเลขณะนั้นมีลักษณะอย่างไร
ก.ทะเลเรียบ
ข. ทะเลมีคลื่นจัด
ค.ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย
ง. ทะเลมีคลื่นปานกลาง

5. ”กรุงเทพมหานคร มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-25 กิโลเมตร/ชั่วโมง…” ข้อความดังกล่าวแสดงว่า บริเวณที่มีฝนตกในกรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละเท่าใด
ก. 20 – 40
ข. 40 – 60
ค. 60 – 80
ง. เกินกว่า 80

6. กรมอุตุนิยมวิทยาจะรายงานจำนวนน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงเวลาใด
ก. ในช่วงเวลา 12 ชั่วโมง
ข. ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ค. ในช่วงฝนตก 1 ชั่วโมงแรก
ง. เฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกเท่านั้น

7. บริเวณที่มีร่องมรสุมพาดผ่านจะมีลักษณะของอากาศเป็นอย่างไร
ก. มีเมฆมาก ฝนตกอย่างหนาแน่น
ข. มีเมฆมาก ฝนตกปานกลาง
ค. ท้องฟ้าโปร่ง ฝนตกเล็กน้อย
ง. ท้องฟ้าแจ่มใส ฝนวัดจำนวนไม่ได้

8. อนุภาคในข้อใดที่ไม่ทำให้เกิดฟ้าหลัว
ก. ควันไฟ
ข. ฝุ่น
ค. ก๊าซเฉื่อย
ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. อากาศที่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติตามข้อใดที่มีผลต่อทัศนวิสัยมากที่สุด
ก. เมฆ
ข. หมอก
ค. ลม
ง. น้ำคาง

10. จังหวัดตราด มีฝนตกวัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มิลลิเมตร แสดงว่าฝนตกมีความแรงขนาดใด
ก. ฝนหนัก
ข. ฝนหนักมาก
ค. ฝนปานกลาง
ง. ฝนเล็กน้อย

11. ถ้าโลกเราไม่มีอากาศห่อหุ้ม อุณหภูมิช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืนจะเป็นอย่างไร
ก. อุณหภูมิช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมีค่าเท่ากันและคงที่
ข. อุณหภูมิช่วงเวลากลางวันต่ำมาก อุณหภูมิช่วงเวลากลางคืนสูงมาก
ค. อุณหภูมิช่วงกลางวันสูงมาก อุณหภูมิช่วงกลางคืนต่ำมาก
ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

12. ขณะลูกอุกกาบาตตกลงสู่พื้นโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เกิดการลุกไหม้เนื่องจากการเสียดสีกับบรรยากาศ
ข. เป็นของเหลวเนื่องจากเกิดการหลอมเหลวขณะผ่านชั้นบรรยากาศ
ค. มีมวลขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะได้รับการสะสมจากฝุ่นธุลีในบรรยากาศ
ง.มีอำนาจแม่เหล็กมากขึ้น นำมาใช้เป็นแม่เหล็กได้

13. ลักษณะพื้นผิวโลกจะเป็นอย่างไร หากไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม
ก. มีลักษณะเหมือนผิวโลกในปัจจุบัน
ข. มีลักษณะเหมือนทะเลทราย
ค. มีลักษณะเป็นพื้นผิวราบเรียบเท่ากันหมด
ง. มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกับบน ดวงจันทร์

14. รังสีอัลตราไวโอเลต พบในบริเวณใดมากที่สุด
ก. ชายทะเล
ข. พื้นที่ราบต่ำ
ค. ทะเลทราย
ง. ภูเขาสูง ๆ

15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของอากาศ
ก. ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต
ข. ช่วยป้องกันอันตรายจากสะเก็ดดาว
ค. ช่วยให้โลกร้อนขึ้นอย่างช้า ๆในช่วงกลางวัน
ง. ช่วยให้โลกเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืน

16. ถ้าไม่มีอากาศห่อหุ้มโลก อุณหภูมิในช่วงกลางวันบนพื้นโลกจะเป็นอย่างไร
ก. อุณหภูมิปกติเท่ากับในปัจจุบัน
ข. อุณหภูมิเท่ากับบนพื้นผิวดวงอาทิตย์
ค. อุณหภูมิจะสูงขึ้นประมาณ 110 องศาเซลเซียส
ง. อุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ –180 องศาเซลเซียส

17. ในเวลากลางคืนบรรยากาศมีผลต่อการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของโลกอย่างไร
ก. ช่วยให้โลกเย็นตัวลงอย่างช้า ๆ
ข. ช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อน
ค. ช่วยให้โลกคายความร้อนเร็วมากขึ้น
ง. ช่วยพาความร้อนออกไปจากโลกอย่างรวดเร็ว

18. ลูกอุกกาบาตที่ตกลงมาถงพื้นโลกได้นั้นแสดงว่าขณะตกลงมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข. มวลมีขนาดเล็กลง เนื่องจากการเสียดสีกับบรรยากาศ
ค. มวลมีขนาดใหญ่ข้น เพราะมีการรวมตัวกับอนุภาคที่มีในอากาศ
ง. มวลเท่าเดิม แต่น้ำหนักมากขึ้นเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก

19.เรือนกระจกที่ใช้เพาะปลูกต้นไม้สำหรับประเทศในเขตหนาว เปรียบเทียบได้กับอะไร
ก. ก๊าซโอโซน
ข. ก๊าซออกซิเจน
ค. บรรยากาศ
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต

20.รังสีอัลตราไวโอเลตมีผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร ถ้าได้รับรังสีชนิดนี้เป็นเวลานาน ๆ
ก. เป็นมะเร็งที่ผิวหนัง
ข. ทำให้ผิวหนังแข็งแรง
ค. ผิวหนังจะมีสีขาวขึ้นกว่าเดิม
ง. ผิวหนังเหี่ยวย่นเร็วกว่าปกติ

21.ข้อใดแสดงว่ามีอากาศอยู่รอบตัวเรา
ก. ใบไม้แกว่งไกว
ข. ว่าวลอยในท้องฟ้า
ค. เอาพัดโบกไปมาแล้วรู้สึกเย็น
ง. ถูกทุกข้อ

22.อากาศที่อยู่รอบตัวเราโดยทั่วไป จัดเป็นอากาศตามข้อใด
ก. อากาศชื้น
ข. อากาศแห้ง
ค. อากาศที่มีก๊าซไฮโดรเจนมากที่สุด
ง. อากาศที่มีก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 78

23.อากาศแห้งปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร จะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนปริมาณกี่ลูกบาศก์เมตร
ก. 80 ลูกบาศก์เมตร
ข. 60 ลูกบาศก์เมตร
ค. 40 ลูกบาศก์เมตร
ง. 20 ลูกบาศก์เมตร

24.อัตราส่วนระหว่างก๊าซออกซิเจนต่อก๊าซไนโตรเจนในอากาศแห้งเป็นเท่าใด
ก. 1 : 3
ข. 1 : 4
ค. 1 : 5
ง. 1 : 6

25.การทำนายสภาพบรรยากาศล่วงหน้าคืออะไร
ก. การตรวจอากาศ
ข.การวัดกาลอากาศ
ค. การพยากรณ์อากาศ
ง.การตรวจสอบทัศนวิสัย


Create Date : 07 ธันวาคม 2552
Last Update : 7 ธันวาคม 2552 9:44:33 น. 0 comments
Counter : 18228 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

scimovie
Location :
อุตรดิตถ์ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 102 คน [?]
แหล่งรวบรวมความรู้ โปรแกรม เพลง หนัง เกมส์ วิทยาศาสตร์ ดูละคร เรื่องย่อ ภาพยนตร์ การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายขอกำลังใจให้มีแรงอัพเดทตลอดๆ ครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนกันครับ
สถิติการเข้าชมนับจากปี 2551


Yaimai Kids'shop | สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add scimovie's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.