ฟ้ามิได้ลิขิตเรา มีเพียงเราที่ลิขิตตัวเอง
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
1 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 

วีรชนผู้จากไป ครู

2547


7 มิถุนายน 2547
นายใจ อินกะโผะ อ.2ระดับ 7 โรงเรียนศาสน์สามัคคี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
*****

25 กันยายน 2547
นายนพฤทธิ์ อินทศิริ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนจะนะวิทยา จ.สงขลา
- ถูกลอบยิงบนถนนจุดกลับรถหน้าโรงเรียนฯ
*****

9 พฤษจิกายน 2547
นายอรุณ เพ็ญบูรณ์ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
25 พฤษจิกายน 2547
นายหะยีสะมะแอ หะยีดานิง โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา(สช.) อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
30 พฤษจิกายน 2547
นายอัดนันท์ สะแลแม็ง ครู ร.ร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

2 ธันวาคม 2547
นายเฉลิมพงศ์ หมวกชุมบก โรงเรียนบ้านมะกอ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
14 ธันวาคม 2547
นายภิญโญ วงศ์ฤคเวช โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางกลับที่พัก
21 ธันวาคม 2547
นายมนูญ คชอ่อน โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
นายสุธี มีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
28 ธันวาคม 2547
นายประทีบ สุพงษ์ โรงเรียนบ้านลาคอ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
29 ธันวาคม 2547
นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรีโรจน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยานิง อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากการประชุมครูในจังหวัด
น.ส.ปนัดดา เรืองสุวรรณ โรงเรียนผดุงวิทย์ จ.นราธิวาส
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะดินทางไปสอนหนังสือ
30 ธันวาคม 2547
นายอัดนัน สะแลแม็ง ครู โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****
2548


14 มกราคม 2548
นายต่วนแม โกตาบารู โรงเรียนบ้านกือ ลอง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
- ถูกลอบยิง
17 มกราคม 2548
นายมานะ สาแม โรงเรียนบ้านป่าม่วง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปสอนหนังสือ
*****

2 กุมภาพันธ์ 2548
นายสุธรรม สุขไพบูลย์ โรงเรียนบ้านป่าม่วง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิง
21 กุมภาพันธ์ 2548
นายสะอุดี เจ๊ะแว โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา
- ถูกลอบยิง
*****

14 มีนาคม 2548
นายรังสี จินดารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านลานช้าง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปซื้อวัสดุการศึกษาในอำเภอ
*****

10 พฤษภาคม 2548
นายวิโรจน์ วรรณแสน โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
30 พฤษภาคม 2548
นายสมชาย จันทสุวรรณ โรงเรียนบ้านท่าน้ำ อ.ปานะเระ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
*****

3 มิถุนายน 2548
นายเริ่ม สิงหะโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลางสาด อ.มายอ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
17 มิถุนายน 2548
นายกมล ชูเนตร ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ปัตตานี
- ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
19 มิถุนายน 2548
นายนิวัฒน์ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกลอบยิง
24 มิถุนายน 2548
น.ส.กอบกุล รัญเสวะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตือกอ อ.จะแนะ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะกลับไปดูแลมารดาที่ป่วยเป็นอัมพาต
27 มิถุนายน 2548
นายสุรเสน มามะ ครูสามัญ โรงเรียนประสานวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
*****

15 กรกฎาคม 2548
นายมานะ แซ่พู่ โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต๊ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
นายวงศ์ศา พิทักษ์วงศ์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
18 กรกฏาคม 2548
นายดุสิต เหล่าสิงห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่าด่าน อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
26 กรกฏาคม 2548
นายปราโมทย์ แก้วพรหมรัตน์ ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

14 สิงหาคม 2548
นายวาส โอชาอัมพวัน อ.2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านยะรัง
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
19 สิงหาคม 2548
นายเชิดชัย ดาแก้ว โรงเรียนบ้านตอหลัง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
- ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางกลับที่พัก
24 สิงหาคม 2548
นายวิเชียร สุวรรณมณี อ.1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านบูดน อ.มายอ จ.ปัตตานี
- ถูกลอบยิงเสียชีวิต
28 สิงหาคม 2548
นายอับดุลมาน๊ะ เจะซอ ครู โรงเรียนพัฒนาวิทยา(สช.) อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

1 กันยายน 2548
นายอับดุลเล๊าะ มะลี ครู โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา อ.เมือง ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
27 กันยายน 2548
นายสุรเสน มามะ ครูสอนวิชาสามัญ ร.ร.ประสานวิทยา อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

12 พฤษภาคม 2548
นายมะรีเป็ง แมดิงแว โรงเรียนบ้านกะลูแป อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างเดินทางไปประกอบศาสนกิจ
*****

29 ธันวาคม 2548
นายวินิจ ชูมณี ข้าราชการบำนาญ สพท.ยะลา 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****
254921 มกราคม 2549
นางทิพย์วารี ศรีพลอย ครู โรงเรียนวังธราธิปวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา
-ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านพักเขตเทศบาลนครยะลา
27 มกราคม 2549
นายมาหามะ แตยีดิง กาลาแต(38 ปี)ครูสอนศาสนา โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- เสียชีวิตขณะกลับจากมัสยิด
*****

3 กุมภาพันธ์ 2549
นายทศพร นนทิการ (48 ปี) อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านโคกปิเหรง ต.ทุ่งผอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะกลับจากการประชุมที่โรงเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2549
ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ดอกไม้ (42 ปี) ครูโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
19 กุมภาพันธ์ 2549
นายคอเละ สะอะ (25 ปี) ครูฝ่ายบริหาร โรงเรียนมาอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
นายเฉลิมเกียรติ ปั้นคุณ (30 ปี) ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
นายเฉลิมเกียรติ ฝั้นขุ่น ครูสอนวิชาสามัญ รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

15 มีนาคม 2549
นายมะดาโอ๊ะ ยะลาแป ครู โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

19 เมษายน 2549
น.ส. ฮัสนี สุโนดะบุตร ครู โรงเรียนสุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- เสียชีวิตจากเหตุระเบิดรถขนหีบบัตรเลือกตั้ง สว.
20 เมษายน 2549
นายลุกมาน สาแม ครู ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศบอ.รือเสาะ กศน. จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

9 พฤษภาคม 2549
นายประดิษฐ์ ทองแดง (38 ปี) ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ กศน.จ.ปัตตานี
- ถูกยิงขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปศูนย์ฯ
10 พฤษภาคม 2549
นางเบญจวรรณ พรหมณี ครู โรงเรียนจ้องฮั้ว อ.เมือง จ.ปัตตานี
นางนันทนิษฐ์ สิตะหิรัญ ครู โรงเรียนจ้องฮั้ว อ.เมือง จ.ปัตตานี
- ถูกระเบิดเสียชีวิต
*****

24 กรกฏาคม 2549
นายประสาน มากชู อาจารย์ 2 ระดับ 7 ครูโรงเรียนบ้านบือแรง ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะสอนหนังสือในห้องเรียน
*****

23 สิงหาคม 2549
นายดายิ มามุ๊ ครู โรงเรียนดารุลฮิกม๊ะห์ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

7 พฤษจิกายน 2549
นายปราบ แสงดารา (47 ปี) ครู โรงเรียนบ้านเขาวัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะขับรถจักรยานยนต์กลับที่พัก
13 พฤษจิกายน 2549
นายรอเฮง ดือราเซะ(53 ปี) ครูสอนศาสนา โรงเรียนมาอาฮัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะจะไปสอนหนังสือ
15 พฤษจิกายน 2549
ว่าที่ ร.ต.หญิงกุลธิดา อินจำปา (33 ปี) ครู โรงเรียนบ้านลาเม๊าะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต
24 พฤษจิกายน 2549
นายสุรเดช วาดแสดง (40 ปี) ครูผู้สอน(พนักงานราชการ) โรงเรียนบ้านดอนรัก ต.ตุยง อ.หนองรัก จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต ขณะเดินทางกลับบ้าน
นายนนท์ ไชยสุวรรณ(51 ปี) ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต และเผารถยนต์ ขณะเดินทางเข้าโรงเรียน
*****

2 ธันวาคม 2549
น.ส.วรรณา องค์พลานุพัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
-ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก ซึ่งเป็นร้านขายของชำ
21 ธันวาคม 2549
น.ส.ชุติมา รัตนสำเนียง อายุ 34 ปี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียนพร้อมเพื่อนครู
29 ธันวาคม 2549
นายจำนง ชูพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบาโด(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ) จ.ยะลา
นายมนูญ ศรแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบาโด จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิตและถูกราดน้ำมันเผาทำลายศพ
*****
2550

8 มกราคม 2550
น.ส.จูหลิง ปงกันมูล อายุ 27 ปี ครู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
- เสียชีวิตจากการถูกรุมทำร้าย
10 มกราคม 2550
นางสาวชัยนะ มะยาแม อายุ 39 ปี ครู โรงเรียนบ้านโตะบาลา ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

11 มกราคม 2550
นายจำนงค์ เล็มมณี อายุ 47 ปี ครู โรงเรียนบ้านปาแตรายอ อำเภอรามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปปฏิบัติการสอน ณ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน ยะลา
*****

20 กุมภาพันธ์ 2550
นางพรทิพย์ ติยัพเสน ตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.สุคิรินวิทยา อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางกลับ เหตุเกิดถนนสายบ้านจือแร-บาลกา ต.ริโก๋
21 กุมภาพันธ์ 2550
นายอำเซาะ ยาการียา อายุ 45 ปี ครูสอนศาสนา ร.ร.ตาดีกาบ้านจือแร จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิตขณะเดินทางจากบ้านไปกรีดยาง บริเวณบ้านบาโงกือเต ถนนสายสุไหงปาดี-สากอ
*****

25 พฤษภาคม 2550
นายจิระ ชัยมงคล อายุ 32 ปี ครูอัตราจ้าง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต บริเวณถนนสายปัตตานี-หาดใหญ่ หมู่ 4 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
*****

11 มิถุนายน 2550
นางทิพย์ภาภรณ์ ทรรศโนภาส เป็นครู คศ. 2 สอนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1
น.ส.ยุพา เซ่งวัส ครูผู้ช่วยสอนหนังสือชั้นอนุบาล 1
- ถูกยิงเสียชีวิต ภายในห้องสมุด โรงเรียนบ้านซากอ หมู่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
นายสมหมาย เหล่าเจริญสุข อายุ 50 ปี ข้าราชการครูตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก อ.ระเงะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต ด้วยอาวุธปืน อาก้า
12 มิถุนายน 2550
นายอับดุลละหมาด สะหมะ อุสตาซปอเนาะบาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

15 กรกฏาคม 2550
นายมันโซ โซ๊ะปาเน๊าะ อายุ 44ปี ครูสอนศาสนาโรงเรียนมะฮัดอิสลามียะ หรือปอเนาะบาลอ ตงบาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต ด้วยอาวุธปืนพกสั้น
21 กรกฏาคม 2550
นายหามะ หะยีบากา ครูสอนศาสนา รร.มูฮัมมาดียะห์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

24 สิงหาคม 2550
นายนอง บุญศักดิ์ ผอ.รร.สะนอพิทยาคม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- ถูกยิงและเผาเสียชีวิต
27 สิงหาคม 2550
นางเกศินี ทิมเทพ ครู รร.ศาสนศึกษา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

1 กันยายน 2550
นายสุวิชช วงศ์สนิท ครูจ้างสอน วท.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
2 กันยายน 2550
นายฉลอง อาภากร ศึกษานิเทศก์ สพท.นธ.3 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต บริเวณบ้านพัก อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี
23 กันยายน 2550
น.ส.กามาเรีย มะลี พนักงานราชการ รร.บ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
25 กันยายน 2550
นายสมโชค ครองราชย์ ครู รร.บ้านเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
-ถูกยิงเสียชีวิต
*****

1 ตุลาคม 2550
นายยะโก๊ะ สาและ ครู ค.ศ.2 รร.บ้านสือดัง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

6 พฤษจิกายน 2550
นายสุวัจชัย เอกธนานนท์ ผอ.รร.ประชาพัฒนา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
นายมนตรี จารงค์ ครู รร.ประชาพัฒนา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
- ถูกยิงเสียชีวิต
19 พฤษจิกายน 2550
นายอิสเฮาะ หะยีสามะ ครูสอนศาสนา รร.ดารุลฮูดาห์วิทยา อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****
2551

24 มกราคม 2551
นายสุวิทย์ บุญสนิท ครูอัตราจ้าง รร.บ้านเกาะตาอ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

6 พฤษภาคม 2551
นายอับดุลมานะ มะแซ ครูศอนศาสนา รร.ประทีปวิทยา ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
20 พฤษภาคม 2551
นายสะอารอนิง สาเมาะ ครูศอนศาสนา รร.มะอาหัดอิสลามียะห์ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

10 มิถุนายน 2551
นายหฤทธิ์ สะอิ พนักงานราชการ รร.บ้านธารทิพย์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****

1 กรกฏาคม 2551
นายเรวัติ แววสง่า ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- ถูกยิงเสียชีวิต
2 กรกฏาคม 2551
นายวีระ เหมือนจันทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านมาแฮ อ.รามัน จ.ยะลา
- ถูกยิงเสียชีวิต
*****กำลังอัพเดท ข้อมูล
 

Create Date : 01 พฤศจิกายน 2551
1 comments
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2551 16:22:19 น.
Counter : 1244 Pageviews.

 

ตายกันเยอาะจัง

 

โดย: thaigirl21 1 พฤศจิกายน 2551 15:56:09 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Valentine's Month


 
foxloveth
Location :
ยะลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Friends' blogs
[Add foxloveth's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.