Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2551
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
31 ธันวาคม 2551
 
All Blogs
 
เตรียมสอบ IELTS ตอนที่ 5

เคล็ดลับในการสอบ IELTS จาก British Council


จาก //www.britishcouncil.org/th/thailand-exams-ielts-tips.htmเคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนธันวาคม

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- รอจนกระทั่งตอนท้ายของการสอบจึงค่อยลอกเอาคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบ
โดยผู้สอบมีเวลาทำ10 นาทีซึ่งถือว่าค่อนข้างมากอยู่แล้ว
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- พยายามอย่าแปลงคำตอบที่ได้ยิน ให้เขียนในสิ่งที่ผู้สอบได้ยินตรงกับคำถามเท่านั้น

การอ่าน
เคล็ดลับ
- ขีดเส้นใต้คำสำคัญหรือวลีไว้ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งดูคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในคำถามด้วย
สิ่งที่ควรทำ
- ใช้คำแปลศัพท์ในกรณีที่โจทย์มีมาให้ เพื่อช่วยให้เข้าใจคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคย

การเขียน
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเขียนในรูปแบบของการบันทึกโน้ตหรือเขียนเป็นข้อๆ

การพูด
สิ่งที่ควรทำ
- ฝึกฝนการพูดให้ได้ 2 นาทีในการสอบพูดส่วนที่ 2
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลถ้าอาจารย์ผู้สอบให้ผู้สอบหยุดพูดในส่วนที่ 2 นั่นอาจหมายความว่าผู้สอบได้พูดอย่างเพียงพอแล้ว และอาจารย์ผู้สอบอาจต้องการรักษาเวลาของการสอบด้วย

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนพฤศจิกายน

การฟัง
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าตื่นเต้นถ้าพลาดคำถามข้อใดข้อหนึ่งไป ผู้สอบควรทำต่อและตั้งใจฟังคำถามถัดไป

การอ่าน
เคล็ดลับ
1. โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
2. ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุ, ตาราง, แผนผัง หรือ แผนภาพ รวมถึง ตัวอย่างต่างๆ
มาเป็นตัวช่วยในการคาดการณ์ถึงลักษณะของข้อมูลที่ต้องนำมาตอบคำถาม
สิ่งที่ควรทำ
- คำตอบต้องมีความยาวไม่เกินจำนวนคำที่กำหนด เช่นถ้าคำสั่งสั่งให้เขียนคำตอบได้ไม่เกินสามคำ
‘NO MORE THAN THREE WORDS’ ผู้สอบต้องไม่เขียนคำตอบเกินจำนวนนั้น
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าลืมว่าต้องเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ
ผู้สอบจะไม่ได้รับเวลาเพิ่มเพื่อให้เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบในตอนท้าย

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ผู้สอบต้องเขียนแต่ละย่อหน้าให้มีการลำดับข้อมูลที่ดีและมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน
โดยลักษณะของภาษาต้องออกมาในเชิงวิชาการ
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าลอกคำสั่งลงมาในคำตอบ

การพูด
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าพูดถึงเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากหัวข้อที่เห็นในบัตรคำถามในส่วนที่ 2

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนตุลาคม

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- ตอบคำถามให้หมดทุกคำถามถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจในบางคำตอบ
เพราะบางทีผู้สอบอาจจะเข้าใจในเนื้อหามากกว่าที่คิดไว้ก็ได้

การอ่าน
เคล็ดลับ
1. อ่านคำถามทุกข้อด้วยความรอบคอบ
2. ในคำถามเกือบทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเขียนคำหรือตัวเลข
เช่น คำถามประเภทตอบแบบสั้นๆ คำตอบนั้นจะต้องถูกหลักไวยากรณ์และสะกดถูกต้องด้วย
ความแม่นยำในเรื่องของตัวสะกดและรูปแบบของคำก็มีความสำคัญมากเช่นกัน
ซึ่งจะทำให้ผู้สอบจะเสียคะแนนได้ถ้าสะกดผิด
สิ่งที่ควรทำ
- ควรอ่านเนื้อเรื่องผ่านๆอย่างรวดเร็วก่อนเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและดูว่าเนื้อเรื่องนั้นมีการพัฒนาไปในทางใด ซึ่งการเข้าใจโครงสร้างของเนื้อเรื่องจะมีส่วนช่วยในการตอบคำถาม
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลถ้าไม่เข้าใจคำศัพท์ทุกคำในเนื้อเรื่อง มันอาจไม่จำเป็นนักที่จะต้องเข้าใจคำศัพท์ทุกคำเพื่อให้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ผู้สอบต้องปฏิบัติตามคำสั่งทุกคำสั่ง รวมถึงการเขียนจำนวนคำตามที่กำหนดด้วย
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าลอกคำหรือวลีมาจากกระดาษคำถาม พยายามใช้คำของผู้สอบเองเสมอด้วยการถอดความจากคำถาม

การพูด
สิ่งที่ควรทำ
- ตอบคำถามพร้อมทั้งให้รายละเอียด เพื่อที่คำตอบจะได้มีความยาวพอที่จะให้คะแนนได้

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนกันยายน

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- เขียนคำตอบไปด้วยในขณะที่ฟัง เพราะผู้สอบจะไม่มีโอกาสได้ยินข้อสอบนั้นอีกเป็นครั้งที่สอง

การอ่าน
เคล็ดลับ
- ฝึกการอ่านคร่าวเพื่อหาคำสำคัญในข้อความที่ตัดตอนมาหรือในเนื้อเรื่องที่สัมพันธ์กับคำตอบ
นอกจากนี้ผู้สอบยังสามารถฝึกการอ่านคร่าวเพื่อหาคำถอดความที่มีความหมายคล้ายๆกับคำสำคัญได้อีกด้วย
สิ่งที่ควรทำ
1. อ่านคำสั่งในแต่ละชุดคำถามอย่างรอบคอบ ผู้สอบต้องทำตามที่โจทย์สั่งเท่านั้น
2. ควรอ่านคำถามแบบคร่าวๆก่อนที่เริ่มอ่านเนื้อเรื่องเพื่อที่ผู้สอบจะได้มีจุดประสงค์ในการอ่าน
(ว่าคำถามต้องการให้หาอะไร)
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลถ้าตอบคำถามข้อใดไม่ได้ ให้ทิ้งไว้แล้วข้ามไปทำข้ออื่นก่อน
ผู้สอบสามารถย้อนกลับมาทำข้อเหล่านี้ได้ในตอนท้ายถ้ามีเวลา

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ทุกความคิดของผู้สอบต้องสัมพันธ์กับคำถาม

การพูด

สิ่งที่ควรทำ
- ฟังคำถามอย่างตั้งใจเพื่อที่จะได้ตอบคำถามให้เกี่ยวข้องกัน
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลเวลาที่พูดผิด ผู้สอบสามารถพูดแก้ใหม่ได้
แต่ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ให้ลืมข้อผิดพลาดนั้นซะแล้วพูดต่อไปเรื่อยๆ

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนสิงหาคม

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- ใช้เวลาในช่วงต้นของแต่ละตอน (และในช่วงตรงกลางของตอนที่ 1-3)
อ่านดูคำถามและคิดถึงหัวข้อที่จะได้ฟัง

การอ่าน
เคล็ดลับ
1. อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ โดยคำสั่งจะช่วยบอกว่าผู้สอบจะหาคำตอบได้จากตรงไหน, ต้องทำอย่างไร, คำตอบต้องเป็นประเภทไหน, และต้องเขียนคำตอบจำนวนกี่คำ นอกจากนี้คำสั่งยังเป็นตัวช่วยบอกว่าตัวเลือกนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และเตือนให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบด้วย
2. ผู้สอบต้องคำนึงถึงประเภทของคำถามที่มีความแตกต่างกันและวิธีที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้ดีที่สุดทำได้อย่างไร นอกจากนี้ผู้สอบควรฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS การอ่านเชิงวิชาการแบบเต็มรูปแบบ และใช้เวลาในห้องเรียน
สิ่งที่ควรทำ
- ตอบคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าลืมว่าคำถามอาจจะปรากฏอยู่ก่อนหรือหลังเนื้อเรื่องที่อ่านก็ได้

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- พยายามหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ วลี และความคิดเดิมๆ บ่อยจนเกินไป พยามยามใช้ระดับคำศัพท์ที่หลากหลาย และอย่ากล่าวถึงความคิดเดิมซ้ำๆ โดยให้มีการคิดที่แตกต่างออกไปบ้างเพื่อจะได้ตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะสม
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเขียนน้อยกว่าจำนวนคำที่กำหนด

การพูด
สิ่งที่ควรทำ
- อธิบายความคิดเห็นและยกตัวอย่างเพื่อสนุบสนุนความคิดนั้นด้วย

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนกรกฎาคม

การฟัง
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลในการขีดฆ่าคำตอบหรือเปลี่ยนคำตอบ

การอ่าน
เคล็ดลับ
1. อ่านคำสั่งอย่างรอบคอบ โดยคำสั่งจะช่วยบอกว่าผู้สอบจะหาคำตอบได้จากตรงไหน, ต้องทำอย่างไร, คำตอบต้องเป็นประเภทไหน, และต้องเขียนคำตอบจำนวนกี่คำ นอกจากนี้คำสั่งยังเป็นตัวช่วยบอกว่าตัวเลือกนี้สามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และเตือนให้ผู้สอบเขียนคำตอบลงสู่
กระดาษคำตอบด้วย
2. โดยปรกติคำถามจะถามตามลำดับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่อง
สิ่งที่ควรทำ
- เริ่มทำข้อสอบตั้งแต่ต้นและค่อยๆทำมาเรื่อยๆ ถ้าข้อไหนที่ทำไม่ได้ให้ปล่อยไว้และข้ามไปทำข้ออื่นก่อน จึงค่อยย้อนกลับมาทำข้อเหล่านี้ทีหลังถ้ามีเวลา โดยทำเครื่องหมายไว้หน้าข้อที่ทำไม่ได้ในกระดาษคำถามด้วยเพื่อจะได้หาข้อๆนั้นเจอเร็วขึ้นเวลาย้อนกลับมา
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากลับไปเริ่มอ่านเนื้อเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นในการตอบคำถามแต่ละข้อ เมื่อผู้สอบทราบแล้วว่านี่เป็นคำถามประเภทที่คำตอบจะเรียงตามลำดับข้อมูลในเนื้อเรื่อง

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ผู้สอบต้องอ่านทุกข้อมูลในคำถามอย่างรอบคอบและตอบคำถามอย่างเหมาะสม
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าลอกงานเขียนของผู้อื่นมา

การพูด
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าตอบคำถามสั้นจนเกินไปยกเว้นว่าอาจารย์ผู้สอบอาจจะถามคำถามในช่วงท้ายของการพูด 2 นาทีของการพูดส่วนที่ 2
ซึ่งในช่วงนี้เองอาจารย์ผู้สอบกำลังจะนำเข้าสู่การพูดส่วนที่ 3 จึงต้องการคำตอบสั้นเท่านั้นๆ

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนมิถุนายน

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- อ่านคำสั่งในแต่ละตอนอย่างรอบคอบและตรวจสอบด้วยว่าให้เขียนคำตอบได้สูงสุดกี่คำ

การอ่าน
เคล็ดลับ
ผู้สอบควรทำความเข้าใจก่อนว่าในการอ่านนั้นมีอยู่หลายวิธี บางคนเชื่อว่าต้องอ่านเนื้อเรื่องทุกเรื่องอย่างช้าๆ ด้วยความรอบคอบ โดยขีดเส้นใต้คำศัพท์ทุกคำที่ไม่รู้ความหมายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมานั่งพะวง
ผู้สอบควรจำไว้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการสอบคือการอ่านเพื่อหาว่าคำตอบอยู่ตรงไหน โดยไม่จำเป็นต้องอ่านในลักษณะของการจดจำข้อมูลทุกอย่าง
ผู้สอบไม่ควรกังวลกับคำศัพท์ที่ไม่รู้และพยายามเดาความหมายจากเนื้อเรื่องแทน
นอกจากนี้พยายามอย่าเปิดหาคำศัพท์ทุกคำที่ไม่รู้ในพจนานุกรม
สิ่งที่ควรทำ
- ควรดูเวลาในการสอบด้วย เพราะบางครั้งเวลาดูเหมือนว่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นไม่ควรใช้เวลากับเนื้อเรื่องหรือคำถามใดคำถามหนึ่งนานจนเกินไป
โดยผู้สอบพึงระลึกไว้เสมอว่ามีเวลาแค่ 60 นาทีเท่านั้น
ในการตอบคำถามและลอกคำตอบลงสู่กระดาษคำตอบ
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเสียเวลาอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ตอบคำถาม
แต่ละชุดผู้สอบพึงระลึกไว้ว่ามีคำถามหลายประเภทที่ให้หาว่า
คำตอบอยู่ตรงไหนหรือตรวจสอบรายละเอียดในเนื้อเรื่องเท่านั้น
ในกรณีแบบนี้ผู้สอบควรอ่านข้ามอย่างรวดเร็วมากกว่าที่จะอ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียด

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ควรเผื่อเวลาไว้ตรวจสอบคำตอบที่อาจมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากความสะเพร่าในช่วงท้ายด้วย
พยายามตรวจดูความผิดพลาดด้านตัวสะกด, การใช้คำกริยาและประธานของประโยดต้องสอดคล้องกัน,
คำนามเอกพจน์/พหูพจน์, ความผิดพลาดในคำกริยาที่แสดงเวลาของการกระทำ,
และปัญหาความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเสียเวลาท่องจำคำตอบมาใช้ในการสอบเพราะผู้สอบจะถูกหักคะแนนได้
นอกจากนี้ยังเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอาไปการพัฒนาทักษะการเขียนอีกด้วย

การพูด
สิ่งที่ควรทำ
- พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอบ – ผู้สอบจะรู้สึกมีส่วนร่วมในบทสนทนามากขึ้น
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าถามอาจารย์ผู้คุมสอบว่าสิ่งที่ผู้สอบพูดมานั้นถูกต้องหรือไม่

เคล็ดลับในการสอบ IELTS ประจำเดือนพฤษภาคม

การฟัง
สิ่งที่ควรทำ
- ฟังคำนำของแต่ละตอนอย่างตั้งใจซึ่งในนั้นอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสถานการณ์หรือตัวผู้พูดก็ได้
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเขียนเกินจำนวนคำหรือตัวอักษรที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อ

การอ่าน
เคล็ดลับ
ผู้สอบบางคนมีความเชื่อว่าการฝึกทำตัวอย่างข้อสอบเพียงอย่างเดียวจะทำให้สอบผ่านและอยากจะฝึกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
การฝึกแบบนี้อาจทำให้ท้อแท้ได้เนื่องจากผู้สอบจะไม่เห็นการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามที่คาดหวังไว้
ผู้สอบควรฝึกการอ่านจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และหนังสือ
โดยใช้เนื้อเรื่องจากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ในการเตรียมการสอบ
สิ่งที่ควรทำ
- ดูชื่อเรื่อง, ชื่อย่อย และรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในเนื่อเรื่องอย่างรอบคอบ
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้สอบทราบว่าเนื้อเรื่องที่กำลังจะอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเขียนคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบถ้าคำสั่งต้องการแค่นั้น
ถึงแม้ว่าคำตอบใดคำตอบหนึ่งในนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ผู้สอบก็จะไม่ได้คะแนน

การเขียน
สิ่งที่ควรทำ
- ต้องมีการวางแผนก่อนเริ่มเขียน สำหรับการเขียนหัวข้อที่ 1 ผู้สอบควรหยุดเพื่อคิดหาคำตอบและเลือกข้อมูลที่สำคัญที่สุดมาเขียน
ส่วนการเขียนหัวข้อที่ 2 ผู้สอบควรใช้เวลาในการจัดลำดับความคิดและการยกเหตุผลขึ้นมาโต้แย้ง
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่าเขียนในรูปแบบของการบันทึกโน้ตหรือเขียนเป็นข้อๆ

การพูด
สิ่งที่ควรทำ
- ตอบคำถามพร้อมทั้งให้รายละเอียด เพื่อที่คำตอบจะได้มีความยาวพอที่จะให้คะแนนได้
สิ่งที่ไม่ควรทำ
- อย่ากังวลถ้าผู้สอบคิดคำตอบไม่ออก พยายามพูดออกมาโดยใช้คำพูดอื่นที่มีความหมายคล้ายๆ กับหัวข้อที่ได้รับแล้วค่อยๆลองหาวิธีพูดไปเรื่อยๆ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ นะคะ
ขอบคุณ British Council ด้วยค่ะ


Create Date : 31 ธันวาคม 2551
Last Update : 31 ธันวาคม 2551 14:17:26 น. 2 comments
Counter : 886 Pageviews.

 


โดย: สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง (ความเจ็บปวด ) วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:17:14:12 น.  

 
ขอบคุณค่ะ คุณความเจ็บปวด

Happy New Year นะคะ


โดย: Flowery วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:23:52:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Flowery
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]
Flowery รักการเขียน รักการเรียนรู้ รักภาษาอังกฤษ รักการแปล และรักที่จะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้


Friends' blogs
[Add Flowery's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.