รักเหนือรัก
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) แปล

วันนี้แม่ฟิล์มกัสขอ ยกบทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) มาอีกรอบ
เมื่อก่อนได้แต่หลับหูหลับตาสวดมนต์บทนี้
โดยที่ไม่เคยได้รู้ความหมาย
คิดเพียงว่า สวดมากๆ แล้วสิ่งไม่ดี หรือ มารทั้งหลายจะไม่มากล้ำกรายเรา
เมื่อคราวที่ไปอบรมศีล 5 กับคุณแม่สีใบตอง บุญประดับนั้น
คืนสุดท้าย ท่านได้มอบบทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ให้พวกเรา


คำแปลบทสวดมนต์ของคุณแม่สีใบตอง
ลูกศิษย์หลายคน รวมทั้งแม่ฟิล์มกัส
ได้นำไปปฏิบัติแล้วพบว่า
สามารถนำเอามาใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตได้ในทุกๆ เรื่อง
ไม่ว่าเราะจะทำอะไรที่ดีๆ เรามักจะพบมารมาผจญทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย
คุณแม่ได้แปลบทสวดมนต์จากระดับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ลงมาให้ปุถุชนอย่างเรา ได้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ
เพิ่งจะเข้าใจบทสวดมนต์ลึกซึ้งครั้งนี้เอง
การสวดมนต์ให้ได้ผลนั้น
เราควรนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง
ไม่ใช่เอาแต่หลับตาท่องจำ แต่ไม่ทำความหมายของบทสวดมนต์ พุทธชัยมงคลคาถา นั้นคือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้มอบคาถาให้เราใช้ปราบมารในตัวเรา โดยเฉพาะ มารที่เป็นกิเลส สามกอง คือ โลภ โกรธ หลง
คาถาในแต่ละบทจะมีสามบทคือ
1. มารออกมาเริงร่า
2. ใช้ดาบอะไร
3. ชมตัวเองไว้๑) พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมาะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๑. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่คชสารชื่อครีเมขละ พร้อมด้วยเสนา มารโห่ร้องกึกก้อง
ด้วยธรรมวิธี คือ ทรงระลึกถึงพระบารมี ๑๐ ประการ ที่ทรงบำเพ็ญแล้ว มีทานบารมีเป็นต้น
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

* มารตัวที่ 1 กล่าวถึงมารคือกิเกส สามกอง โลภ โกรธ หลง หรืออบายมุข ความเพลิดเพลินในทางไม่ถูกต้อง จะออกอาการอยากเหมือนพยามารร้อยมือพันมือ มันอยากมากกกกกกก
* ทีนี้เราจะใช้ดาบอะไรในการต่อสู้มารตัวนี้ ก็คือให้เราสละความอยากนั่นเอง หรือ ทำได้โดยการให้ ทำทาน เสียสละ เช่น ตอนที่ฉันคิดจะเลิกกาแฟ ฉันก็ได้สละความอยากกินกาแฟทิ้งไป
* พอผ่านไปได้วันหนึ่งๆ ก็ใช้คาถา ชมตัวเอง ตรูเก่งว๊อยย ขอชัยมงคลจงมีแก่เรา
(๒) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ


คำแปล

๒. พระจอมมุนีได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตกระด้าง ดุร้ายเหี้ยมโหด มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพญามาร ผู้เข้ามาต่อสู้ยิ่งนัก จนตลอดรุ่ง
ด้วยวิธีที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดี คือ ขันติบารมี
(คือ ความอดทน อดกลั้น ซึ่งเป็น ๑ ในพระบารมี ๑๐ ประการ)
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

มารตัวที่ 2 เมื่อเราสละกิเลส ความอยาก มันก็จะยิ่งอยากเพิ่มขึ้นๆ
เหมือนดังพญามารที่เข้ามาต่อสู้ตลอดวันตลอดคืน
คงจะคล้ายๆ อาการลงแดงนั่นเอง
ดาบที่ใช้ปราบมารตัวนี้ ก็คือ การอดทน ทน ทน ทน
พอทนได้ ผ่านไปวันหนึ่ง อย่าลืม ชมตัวเองด้วยนะ
ตรูเก่งว๊อยยย
(๓) นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๓. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพญาช้างตัวประเสริฐชื่อ นาฬาคิรี เป็นช้างเมามันยิ่งนัก ดุร้ายประดุจไฟป่า และร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้า (ขององค์อินทร์) ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ พระเมตตา
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

มารตัวที่ 3 กว่าเราจะผ่านมารตัวที่ 2 มาได้ ก็ต้องอดทนอย่างสะบักสะบอมมาทั้งคืน
ตื่นเช้ามา มารตัวที่ 3 มาอีก ทำไงดีละทีนี้ ทนก็แทบจะทนไม่ได้
พระพุทธเจ้าสอนให้เรา ชักดาบ ด้วยการ แผ่ เมตตาค่ะ
เจ้ากรรมนายเวรเอ๊ย เมื่อไหร่จะยกโทษให้สักทีน๊อออ
พอผ่านไปได้อีกวัน อย่าลืม ชมตัวเองด้วยนะ
ตรูเก่งว๊อยยย
(๔) อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๔. พระจอมมุนีทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ทางใจอันยอดเยี่ยม ชนะโจรชื่อองคุลิมาล (ผู้มีพวงมาลัย คือ นิ้วมือมนุษย์) แสนร้ายกาจ
มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทาง ๓ โยชน์
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

มารตัวที่ 4 หลังจากที่เราลงแดง สะบักสบอม เวลาเราไปไหน
มารตัวนี้ก็จะตามติดตัวเราเหมือนองคุลีมาร ถือดาบเงื้อง่า วิ่งไล่ฟันตลอดเวลา
เราจะเอาชนะมารตัวนี้ด้วยการชักดาบ ปรุงแต่งจิตให้มีพลังใจ
คิดบวก เมื่อเราทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น ก็ให้ยอมเสีย
ยอมแล้ว อาการลงแดงต่างๆ จะเบาบางลงอย่างอัศจรรย์
หลังจากนั้นก็ให้ตั้งใจปฏบัติตัวอยู่ในศีล5
เมื่อก่อนเวลาเราเจอมาร เราจะคิดว่า ทำไมต้องเป็นเรา
แต่เราเป็นพุทธศาสนิกชน เราจะพูดว่า โชคดีที่เจอมาร
มารไม่มี บารมีไม่เกิด
(๕) กัตวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล

๕. พระจอมมุนีได้ทรงชนะความกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา
ผู้ทำอาการประดุจว่ามีครรภ์ เพราะทำไม้สัณฐานกลม (ผูกติดไว้) ให้เป็นประดุจมีท้อง
ด้วยวิธีสมาธิอันงาม คือ ความสงบระงับพระหฤทัย
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

มารตัวที่ 5 เมื่อเราคิดจะกลับเนื้อกลับตัว ปรับปรุงตัวเป็นคนที่ดีขึ้น
เราจะเจอมารตัวนี้ เราจะเหมือนคนแปลกแยก คราวนี้ละจะมีคนที่อิจฉาริษยา คนทีคอยสบประมาท นินทา
เราไม่ต้องทำอะไร ให้ยิ้มไว้ ทำหน้าตาให้แจ่มใส มีความสุข
และระวังตัวจะเจอมารตัวต่อไปด้วย
(๖) สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๖. พระจอมมุนี ทรงรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีป คือ ปัญญา ได้ชนะสัจจกนิครนถ์
(อ่านว่า สัจจะกะนิครนถ์, นิครนถ์ คือ นักบวชประเภทหนึ่งในสมัยพุทธกาล)
ผู้มีอัชฌาสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์ มุ่งยกถ้อยคำของตนให้สูงล้ำดุจยกธง
เป็นผู้มืดมนยิ่งนัก
ด้วยเทศนาญาณวิธี คือ รู้อัชฌาสัยแล้ว ตรัสเทศนาให้มองเห็นความจริง
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

พอเราเป็นคนดี มีศึลธรรม หน้าตาแจ่มใส ทีนี้ก็จะมี คนหมั่นไส้
มาลองวิชา มาถามเรา ลองวิชาเราแบบคนไม่มีศึล มุ่งยกย่องถ้อยคำของเขาว่าสูงส่ง ดีกว่าเรา
ให้จำไว้ว่า ให้ใช้ปัญญา ไม่ต้องร้อนรนที่จะไปขัดแย้งหรือสั่งสอนเขา
(๗) นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๗. พระจอมมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความหลงผิดมีฤทธิ์มาก
ด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระ
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

เมื่อเรามีศีล มีความสามารถ ทีนี้ก็จะมีมารมาหลอกล่อให้เราไปปราบคนโน้นคนนี้
ให้จำได้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปราบใคร แต่ทรงสอนให้เราปราบตัวเอง
ทำตัวเป็นพ่อแบบแม่แบบ ที่ดี
(๘) ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิ
คำแปล
๘. พระจอมมุนีได้ทรงชนะพรหมผู้มีนามว่าพกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ มีความเห็นผิดประดุจถูกงูรัดมือไว้อย่างแน่นแฟ้นแล้ว
ด้วยวิธีวางยาอันพิเศษ คือ เทศนาญาณ
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น

คนที่จะผ่านมารตัวที่ 6, 7 มาได้นั้น ไม่รู้ว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดพี่ภพกี่ชาติ
จนมาถึงบทนี้ ให้ระวังว่า อย่าหลงผิด อย่าหลงตัวเอง
จะเป็นงูพิษที่ฉกกัดเรา
ดาบที่จะใช้ปราบมารตัวนี้ได้คือ เราต้องสอนคนอื่นให้เขาคิดดีได้เหมือนเรา(๙) เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

ผู้ใดกล่าวทุกวัน สวดสอนใจทุกวันๆ
คือหมายถึงเราต้องระลึกตลอด 24 ชั่วโมง
ระลึกถึงอยู่เสมอ เวลาเจอมาร จะได้ชักดาบออกมาปราบได้ทันท่วงที
ทำแบบนี้อยู่ทุกวัน เวลา วินาที
แล้วเราจะหลุดพ้นจากมารทั้งหลายแน่นอน


Create Date : 07 พฤษภาคม 2554
Last Update : 7 พฤษภาคม 2554 23:35:17 น. 3 comments
Counter : 1393 Pageviews.

 
สาธุนะจ่ะ ดอกไม่กับผีเสื้อสวยจัง รู็สึกสดชื่น


โดย: ตะวันเจ้าเอย วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:0:03:06 น.  

 


มาอ่านธรรมะ

ภาพถ่ายสวยมากค่ะ


โดย: newyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2554 เวลา:2:45:57 น.  

 


โดย: ดวงลดา วันที่: 9 พฤษภาคม 2554 เวลา:11:47:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

filmgus
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เวบblog ของคุณแม่ลูกสอง ที่ชอบถ่ายรูป
อ่านหนังสือ ดูหนัง และฟังเพลง
เดิมใช้พื้นที่บลอกโพสภาพและเขียนไดอารีเรื่อยเปื่อยเท่านั้น แต่ตอนนี้ แม่ฟิล์มกัส ขอใช้พื้นที่บลอก เขียนเรื่องราว
แรงบันดาลใจที่ได้ผ่านการอบรมศีล 5 กับคุณแม่สีใบตอง บุญประดับ มาเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ชาวบลอกและผู้ที่หลงเข้ามาอ่าน เผื่อได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
เป็นแรงบันดาลใจ และ ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะคะ
โดยเนื้อหาต่างๆ ได้อ้างอิงจากหนังสือประกอบการดำเนินงาน โครงการ "คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง" ที่สร้างหลักสูตรโดย ทันตแพทย์หญิงสีใบตอง บุญประดับ ผู้อำนวยการบ้านเกื้อรัก Love Line Family Center
ส่วนเรื่องราวและรูปภาพที่เป็นฝีมือแม่ฟิล์มกัสในนี้
ถ้าท่านใดต้องการนำไปใช้ประโยชน์สามารถคัดลอก หยิบจับ หรือ จกเอาไปได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาต
แม่ฟิล์มกัส ขอเชิญชวนทุกๆคนที่หลงเข้ามา
ลองครองตนให้มีศีล 5 ดูนะคะ
เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก่อน
ทำไปทีละนิด แล้ววันหนึ่ง ไม่นานเลย
จะพบความสุขอย่างมหัศจรรย์ขึ้นในใจ
โดยไม่ต้องใช้เงินทองซื้อหามา

รักคนอ่านทุกคน จ้าบลอกล่าสุดค่ะพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) แปลการพัฒนาตนเอง เพื่อการพ้นทุกข์หลุมพรางชีวิต
คนเต็มรักกุญแจสำคัญของทุกชีวิตที่ต้องการความสุข


เติมรักด้วยรักความสุขอยู่ในอุ้งมือเรา


บทนำ

Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
7 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add filmgus's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.