Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
4 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
4 มกราคม 2550 เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 02.54 น. วันที่ 2 มกราคม 2551 รวมพระชันษา 84 ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด 100 วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป

อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. วันพุธที่ 2 ม.ค.2551

สำนักพระราชวัง

2 มกราคม พุทธศักราช 2551สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในสูติบัตรเมื่อแรกประสูติ คือ “เมย์” ซึ่งเป็นชื่อตามเดือนที่ประสูติทรงมีพระอนุชาเป็นพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2491
ต่อมา ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงเสกสมรสกับ พ.อ.อร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ และมีพระธิดา 1 องค์ คือ ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ให้กลับคืนดำรงพระอิสริยศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ทุกประการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีพระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา, การอ่านการเขียน และการถ่ายภาพ เป็นต้น โดยด้านกีฬานั้น พระองค์ทรงเล่นกีฬาหลายประเภท อาทิ เล่นสกี, กรรเชียงเรือ, ตกปลา, ขี่จักรยาน, เดินภูเขา, ทรงม้า ฯลฯ ส่วนแบดมินตันนั้น ได้ทรงเล่นตามอย่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงร่วมเล่นแล้ว ยังทรงสนับสนุนนักแบดมินตันหลายคนให้เข้าแข่งขันระดับนานาชาติด้วยส่วนการถ่ายภาพ พระองค์ทรงเป็นผู้ใฝ่รู้การใช้กล้องบันทึกภาพ ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อเก็บภาพไว้ดูเล่นเท่านั้น แต่เป็นการบันทึกภาพอย่างมีจุดหมาย ทั้งในแง่ศิลปะและวิชาการ

ในการเสด็จเยือนโบราณสถานและสถานที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระองค์จะทรงบันทึกภาพที่สนพระทัยด้วยพระองค์เองเสมอ ภาพที่ทรงบันทึกไว้จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทรงจัดทำพระนิพนธ์ในภายหลัง แม้แต่การบันทึกภาพด้วยวีดิทัศน์ของผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ในการทำข่าวเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆ พระองค์ก็จะพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้บันทึกภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์และมีความหมายสอดคล้องกับคำบรรยาย
สำหรับความสนพระทัยด้านการอ่านและการเขียนนั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงสนพระทัยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยทรงอ่านหนังสือภาษาไทยเท่าที่จะทรงหาได้ แต่ในเวลานั้น หนังสือสำหรับเด็กยังมีน้อย จึงทรงอ่านหนังสือพิมพ์ ทรงจำได้ว่า ทรงอ่านเรื่องสำหรับเด็กเรื่องหนึ่ง ซึ่งต่อมาเมื่อเสด็จไปศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็ได้ทรงอ่านเรื่องเดียวกันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส เรื่อง “Sans Famille”เมื่อทรงศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะที่โรงเรียนนานาชาติที่เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงอ่านหนังสือวรรณคดีมาก และทรงพบว่าการอ่านมีส่วนช่วยให้ภาษาฝรั่งเศสของพระองค์ดีขึ้น เมื่อทรงงานเป็นอาจารย์วิชาภาษาฝรั่งเศส ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ทรงศึกษาค้นคว้าการสอน ได้ทรงอ่านหนังสือด้านภาษาศาสตร์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังทรงอ่านและศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดีต่างๆ โดยจะทรงแสวงหาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประเทศนั้น มาศึกษาอย่างละเอียดก่อนเสมอ
ส่วนในด้านการเขียน เมื่อพระชนมายุประมาณ 9 ชันษา ได้ทรงริเริ่มออกวารสารชื่อ“รื่นรมย์” โดยได้ชักชวนให้พระสหายในวังสระปทุมเขียนเรื่อง ขณะที่พระองค์ทรงทำหน้าที่บรรณาธิการและทรงเขียนบทความลงวารสารด้วย นอกจากนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงสนับสนุนให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงอ่านนิทานภาษาอังกฤษ และเรียบเรียงเรื่อง โดยเรื่องที่ต่อมาได้จัดพิมพ์แจกในงานวันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า วันที่ 10 ก.ย.พ.ศ.2475 ก็คือ เรื่อง”นิทานสำหรับเด็ก”ทั้งนี้ ความสามารถด้านการนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงเป็นที่ประจักษ์จากผลงานมากมาย อาทิ พระนิพนธ์เกี่ยวกับพระราชวงศ์ ได้แก่ แม่เล่าให้ฟัง, เวลาเป็นของมีค่า, พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ฯลฯ สำหรับพระนิพนธ์แปล ได้แก่ นิทานสำหรับเด็ก, ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน ฯลฯ ส่วนพระนิพนธ์บทความทางวิชาการและพระนิพนธ์สารคดีเชิงท่องเที่ยว ได้แก่ ยูนนาน, ที่ไซบีเรียหนาวไหม, จีนตะวันออก ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัด, จีนอีสานและเสฉวน จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊ ฯลฯสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทรงเคยรับเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ฯลฯ

ด้วยพระปรีชาญาณจากประสบการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ที่ทรงสอนภาษาฝรั่งเศสมาเป็นเวลานาน จึงทรงตระหนักถึงปัญหาความต่อเนื่องในการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงริเริ่มก่อตั้ง”สมาคมครูฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย”ขึ้น เมื่อปี 2520 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงวิธีการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและการวิจัยด้านภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยได้เจริญรุดหน้าเป็นลำดับ

ความรอบรู้ด้านวิชาการและการอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในหลายสาขา และทรงได้รับการเทิดทูนพระเกียรติจากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ รัฐบาลฝรั่งเศส และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เป็นต้น

ด้วยทรงเป็นนักวิชาการและทรงศึกษามาทางด้านวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ จึงทรงสนพระทัยโครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา การแข่งขันมีทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และชีววิทยา โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินกองทุนสมเด็จย่าเพื่อช่วยเหลือ ด้วยทรงตระหนักว่า เยาวชนที่มีสติปัญญา เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทรงติดตามความเคลื่อนไหวทุกขั้นตอนการแข่งขัน พระราชทานกำลังใจ และแสดงความยินดีด้วยทุกครั้งที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากการแข่งขัน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ไม่เพียงเปี่ยมด้วยพระอัฉริยภาพหลากหลายด้าน แต่ยังทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทรงมีโครงการในพระอุปถัมภ์มากมายหลายร้อยโครงการ เช่น โครงการแพทย์อาสา พอสว.และมูลนิธิขาเทียมฯ ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นข้าพระพุทธเจ้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตราบจนกาลปาวสาน ขอส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


Create Date : 04 มกราคม 2551
Last Update : 13 มกราคม 2551 13:21:57 น. 21 comments
Counter : 933 Pageviews.

 


โดย: pattapon วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:18:20:46 น.  

 
เป็นเรื่องน่าเศร้าตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ


โดย: ลูกโป่งลอยฟ้า (ลูกโป่งลอยฟ้า_ชิงช้าสวรรค์ ) วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:19:47:34 น.  

 
ร่วมถวายอาลัยด้วยค่ะ

ปอลอ ภาพสวยจัง


โดย: ซานาโกะจัง วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:0:16:42 น.  

 
สวัสดีปีหนูทองค่ะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา คิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ สาธุ ๆ ๆ


โดย: myshumi วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:2:00:12 น.  

 
ภาพพระพี่นาง สวยๆทั้งนั้น

ขอบคุณนะคะที่ไปดูและ บอกแม่อ้วนเกี่ยวกับดอกสาละ แม่อ้วนชอบมากๆ ดีใจที่ได้รู้จักหนุ่มนิสัยน่ารักนะคะ


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 8 มกราคม 2551 เวลา:14:03:25 น.  

 
งั้นคราวหน้าถ้าแม่อ้วนไปที่วัดนี้อีก ไม่รู้อีกกี่เดือนจะได้ไป และตอนนั้นไม่รู้ดอกจะมีรึไม่ .....แต่ถ้าไปเจอตอนออกดอกอีก แม่อ้วนจะลองตบมือใต้ต้นดู นะคะ


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:9:16:41 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปที่บลอกนะคะ ได้อ่านพระประวัติและพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์แล้ว ยิ่งคิดถึงพระองค์ ทรงอัจฉริยะในทุกๆด้านเหมือนในหลวงเลย พระองค์จะสถิตอยู่ในใจตลอดไปค่ะ


โดย: vatanabe ayumi วันที่: 9 มกราคม 2551 เวลา:21:01:25 น.  

 


น้องเฟิร์นพี่ว่าจะไปอีกรอบอะจ๊ะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหวไหมเสาร์นี้ เดี๋ยวดูอีกที แต่ตั้งใจว่างต้องไปเคารพพระศพให้ได้ แต่ตอนนี้ต้องดูสุขภาพตัวเองก่อนว่าจะไหวป่าว วันนั้นไปคนเดียวเหนื่อยมากๆ ดีที่ไม่ต้องต่อคิวเข้าไป ไม่งั้นคงได้เป็นลมแน่ๆ แต่คาดว่าเสาร์นี้คนน่าจะเยอะกว่าเสาร์ก่อนแน่ๆเลยอะจ๊ะโดย: eeh (คิตตี้น้อยสีชมพู ) วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:10:21:07 น.  

 
แวะมาทักทายคนภูเก็ตจ้า เรียนเหนื่อยมั้ยจ๊ะ


โดย: veeda วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:13:49:06 น.  

 
มาร่วมถวายอาลัยสมเด็จพระพี่นางด้วยครับ


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:18:00:25 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อคนะคะ

รูปพระพี่นางสวยจังเลยค่ะ

อ่านแล้วความรู้พรึ่บบ


โดย: LensZa วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:21:25:17 น.  

 
สวัสดีค่ะ ชื่อไรนะ จะแวะมาอ่านบล๊อคบ่อยๆจ้า
ยินดีได้รู้จัก (รัตค่ะ)


โดย: - (ONce mOre.. ) วันที่: 12 มกราคม 2551 เวลา:17:46:56 น.  

 
ขอร่วมถวายความอาลัย

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์


โดย: โสดในซอย วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:1:13:38 น.  

 
...

ขอร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยค่ะ

ดูทีวี..พระราชกรณียกิจทุกครั้งก็น้ำตาไหลค่ะ ทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

จะขอทำความดีเท่าที่สามารถทำได้ถวายแด่พระองค์ท่านค่ะ

ขอบคุณ K_chang นะคะ ที่แวะไปทักทายค่ะ ฝันดีค่ะโดย: ratchy69 วันที่: 13 มกราคม 2551 เวลา:1:46:35 น.  

 
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยครับ


โดย: ฮิโระ (ordinary_hero ) วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:22:11:51 น.  

 
น้องเฟิร์น พี่สวมเสื้อดำ เสื้อขาวและกางเกงดำทุกวันครับ

เวลาในขณะนี้ กำลังดูรายการจับเข่าคุยของคุณสรยุทธ์


โดย: yyswim วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:22:51:33 น.  

 


โดย: คิตตี้น้อยสีชมพู วันที่: 15 มกราคม 2551 เวลา:16:17:08 น.  

 
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอพระองค์จงเสด็จสู่สวรรคาลัยโดย: ดา ดา วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:13:39:23 น.  

 
ติดไว้ก่อนแล้วจะกลับมาอ่านนะ
เรื่องน่าสนใจครับ


โดย: กบเมืองชล วันที่: 16 มกราคม 2551 เวลา:23:08:45 น.  

 
ลงชื่อไว้ก่อน
ขอโทษนะหายหน้าไปนาน
วุ่น วุ่นอยู่น่ะ
สบายดีนะเฟิร์น
เพลงนี้รุ้งชอบมาก ๆ เลยนะ


โดย: ซานาโกะจัง วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:12:59:37 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ^v^ภาพที่มีอยู่ในเวปช่วยทำรายงานได้เยอะเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: เด็ทำงาu IP: 58.8.251.101 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:21:26:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
K_chang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เฟิร์นคับ เป็นคนภูเก็ต แต่ต้องมาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ งานอดิเรกก็มีบ้าง แต่ที่ติดอยู่ตอนนี้คือการทำบล็อก
และก็คงจะไม่เลิกง่ายๆซะด้วย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่K_chang BLOG นะคับ…
Kittipong Jarusathorn
Instagram

Google
free counters
New Comments
Friends' blogs
[Add K_chang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.