Group Blog
 
 
เมษายน 2554
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
12 เมษายน 2554
 
All Blogs
 
ปิดรับสมัคร FAT WAR # 7 ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสประจำตัวค่ะ

ประกาศรายชื่อนักเรียน FAT WAR # 7

สรุปยอดนักเรียน FAT WAR # 7 มีจำนวนทั้งสิ้น 22 รหัส

ดังนี้ค่ะ

1.น้องหนู
2. น้องยุ้ย
3. น้องวี (อนันตา)
4. คุณตยา
5. น้องนก
6. น้องวิ (วรรณวิศา)
7.น้องโบว์ปทุม
8. น้องแจ๊ค
9.น้องใบปอ
10. น้องโบว์สาธร
11. น้องเฟิร์น
12.น้องริต้า (ฟาริสตา)
13.น้องเจี๊ยบ
14 คุณกระแต
15.น้องพูย์
16.น้องอ้อม
17. คุณแอน
18. น้องไหม
19. น้องม่า
20 . น้องปุ๊ก
21. น้องแอป
22. น้องหญิง

พี่ปลาได้จัดรหัสประจำตัวและ กลุ่มให้เลยนะคะ ใครรับทราบแล้วแวะมาส่งเสียงให้คึกคักหน่อยนะคะ จะได้รู้ว่าจะต่อสู้ด้วยกันแน่ ๆ ข้อมูลใครไม่ถูกต้องแจ้งนะคะ จะได้แก้ไข

ส่วนนักเรียนที่ได้รับรหัสแล้ว เวลาส่งการบ้านช่วยส่งตามแบบฟอร์มที่ถูกต้องนะคะ เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลค่ะ

รหัส FW7_1
username : Jackie & Kimi
ชื่อเล่นในบอร์ด : แจ็ค
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 155 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 67 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 18 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_2
username : จอมใจนายทัพ
ชื่อเล่นในบอร์ด : หนู
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 163 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 75 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 59 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_3
user name: Niizile
ชื่อเล่น: โบว์
อายุ: 38 ปี
ส่วนสูง: 160 cm
น้ำหนักปัจจุบัน: 62 kg
น้ำหนักเป้าหมาย: 55 kg
วันที่เริ่ม : 18 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด: 18 ก.ค.54
หลักสูตรจู่โจม: 10วัน
หลักสูตร2: 5/5

รหัส FW7_4
username : Crabapple
ชื่อเล่นในบอร์ด : อ้อม
อายุ : 39 ปี
ส่วนสูง : 164 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 66 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 3 วัน
หลักสูตร 2 : 3/4

รหัส FW7_5
username : august_ja
ชื่อเล่นในบอร์ด : วี
อายุ : 33 ปี
ส่วนสูง : 160 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 86 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 59 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 10 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7


รหัส FW7_6
username : Taya
ชื่อเล่นในบอร์ด : ตยา
อายุ : 43 ปี
ส่วนสูง : 159 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 70.2 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_7
username : pa_jeab
ชื่อเล่นในบอร์ด : เจี๊ยบ
อายุ : 38 ปี
ส่วนสูง : 158 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 61 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 3 : 10 วัน : 1 kg

รหัส FW7_8
username: ดอกหญ้าพริ้วไหว
ชื่อเล่นในบอร์ด : กระแต
อายุ : 43
ส่วนสูง : 155 cm
น้ำหนักปัจจุบัน : 62.5 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก.
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 3 : 10 วัน : 1 kg


รหัส FW7_9
username : ฟองดู
ชื่อเล่นในบอร์ด : พูห์
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 167 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 89 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 75 กก
วันที่เริ่ม : 22 เมย. 2554
วันสิ้นสุด : 22 กค 2554
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_10
username : Kaikamja
ชื่อเล่นในบอร์ด : แอน
อายุ : 42 ปี
ส่วนสูง : 161 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 69.1 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 60 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 7 ก.ค. 54
หลักสูตร 3-4

รหัส FW7_11
username : RibbiN_BluE
ชื่อเล่นในบอร์ด : โบว์
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 160 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 62 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 50 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 18 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 5/5

รหัส FW7_12
username : pigging
ชื่อเล่นในบอร์ด : วิ
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 160 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 97.1 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 85 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 18 เม.ย. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 18 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 3/4

รหัส FW7_13
username : F.Absorbing
ชื่อเล่นในบอร์ด : เฟิร์น
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 168 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 63.5 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 58 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_14
username : pink_chubby
ชื่อเล่นในบอร์ด : ใบปอ
อายุ : 20 ปี
ส่วนสูง : 164 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 63 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_15
username :
ชื่อเล่นในบอร์ด : น้องยุ้ย
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 156 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 65 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 5/5

รหัส FW7_16
username : Secret_junior
ชื่อเล่นในบอร์ด : นก
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 155 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 68 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 5/5

รหัส FW7_17
username : farista
ชื่อเล่นในบอร์ด : ริต้า หรือต้า
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 177 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 64 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_18
username : legalmai
ชื่อเล่นในบอร์ด : ไหม
อายุ : 33 ปี
ส่วนสูง : 163 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 80 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 60 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_19
username : คนอย่างว่า
ชื่อเล่นในบอร์ด : ม่า
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 158 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 67 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 60 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_20
username : ปุ๊กเพื่อนแจ็ค
ชื่อเล่นในบอร์ด : ปุ๊ก
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 165 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 63 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 55 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_21
username : Autumn in my heart
ชื่อเล่นในบอร์ด : หญิง
อายุ : /29 ปี
ส่วนสูง : 170 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 73.4 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 65 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

รหัส FW7_22
username : appkung
ชื่อเล่นในบอร์ด : แอป
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 160 cm
น้ำหนักก่อนเริ่มจู่โจม : 71 กก
น้ำหนักเป้าหมาย : 61 กก
วันที่เริ่ม : วันที่ 21 เม.ษ. 54
วันที่สิ้นสุด : วันที่ 21 ก.ค. 54
หลักสูตร 1 : จู่โจม 7 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7

----------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มในการส่งการบ้าน

ตัวอย่างการส่งการบ้านค่ะ

วันที่ 1 ช่วงล้างพิษ 7 วัน หรือ(จู่โจมด้วยโปรตีนบริสุทธิ์ วันที่ 1)

รหัส FW7_0

Peepa2009 (พี่ปลา)

ชื่อทีม ----------------------

น้ำหนักแรก 56 กก.

น้ำหนักที่ชั่งได้ 55.9 กก.

ลด/เพิ๋ม +- 1 ขีด

อาหารทิ่กิน

เช้า ไก่ย่าง 2 ชิ้น
ไข่ต้ม 2 ฟอง

ว่างเช้า โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมัน 0 % 1 ถ้วย+ ข้าวโอ๊ต 3 ช้อน

กลางวัน ไก่ย่าง 2 ชิ้น
ไข่ต้ม 2 ฟอง

ว่างบ่าย โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมัน 0 % 1 ถ้วย+ ข้าวโอ๊ต 3 ช้อน

เย็น ปลาดุกย่าง (มีน้ำจิ้ม) 1 ตัว
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ไขมัน 0 % 1 ถ้วย

กิจกรรม

เวลา 05.30 น. ปั่นจักรยาน 50 นาที
17.00 น. โยคะ 60 นาที

วิจารณ์สิ่งที่ทำในวันนี้ และแนวทางการปรับปรุง

คิดว่าวันนี้กินอาหารได้ดี แต่ดื่มน้ำยังน้อยไป ออกกำลังกายเป็นไปตามแผน แต่อยากจะลองเล่นฮูลาฮูป เสริมเพิ่อลดช่วงเอวอีกสัก 15 นาที และดีใจจังเลยที่อดทนผ่านไปได้ดีในวันแรก มีเพื่อน ๆ ให้กำลังใจมากมาย งานนี้สู้ตายค่า

----------------------------------------------------------------------------

รายชื่อกลุ่มกำลังจัดกลุ่มค่ะ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว น้อง ๆ ไปลั้ลลากันมาก ก็เลยส่งผลให้เข้ามาลงทะเบียนช้า พี่จึงขอจัดกลุ่มและจัดรหัสให้เลยนะคะ

รุ่นนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ

กลุ่มที่ 1 ชื่อกลุ่ม ทัพหน้า ประกอบด้วยนักรบ FAT WAR # 7 มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 32 ปี นักรบทัพหน้าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนวัยทำงาน ที่มักลดได้ดีเนื่องจากระบบเผาผลาญยังดีอยู่
ข้อดี มีความกระตือรือร้นในช่วงแรกอย่างมาก ออกตัวแรง ผลการลดลดได้ดีมาก ทำตามที่แนะนำได้อย่างดี ไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อเสียมักแผ่วช่วงปลาย หรืออาจหายไปในที่สุด เนื่องจากใจร้อน ขี้เบื่อ มีความอดทนทำอะไรนาน ๆ ได้น้อย และมักไม่ค่อยศึกษาข้อมูลให้ดี

แนวทางที่จะแก้ไขปัญหา ต้องให้กำลังใจและแนะแนวทางอย่างใกล้ชิด กระตุ้นเป็นระยะ ๆ และเข้มงวดต่อการสอนให้มากกลุ่มที่ 2 ชื่อกลุ่ม ทัพหลัง ประกอบด้วยนักรบ FAT WAR # 7 ที่มีอายุระหว่าง 33-50 ปี เป็นวัยทำงานและแม่บ้าน บ้างก็มีครอบครัวแล้ว กลุ่มนี้อัตราการลดของน้ำหนักไม่ได้หวือหวาแบบทัพแรก เนื่องจากระบบเผาผลาญลดลงไปมาก จึงต้องมีความพยายามเพิ่มการเผาผลาญมากกว่าทัพแรก มีประสบการณ์ลดน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ มาอย่างโชกโชน บางคนผ่านการทำสงครามไขมันมาบ้างแล้ว

ข้อดี มีความอดทนสูง มีวินัย และมีสติ มีความพยายามมาก ศึกษาหลักสูตรอย่างดี

ข้อเสีย พอไม่ได้อย่างที่ตั้งใจก็มักจะจิตตกเป็นระยะ ๆ และมีความมั่นใจตัวเองสูง ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ จึงอาจทำให้สำเร็จได้ยาก

แนวทางแก้ปัญหา เอาใจช่วย ให้กำลังใจและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยให้มาก


ข้อแนะนำ ขอให้เก็บความคิดในการลดน้ำหนักแบบอื่น ๆ ไว้ก่อน เมื่อร่วมทำสงครามไขมัน เพราะนี้คือการทำสงครามย่อมไม่สบาย ไม่ใช้วิธีการเหมือนการลดน้ำหนักแบบทั่วไป มุ่งมั่นเอาชนะสงครามครั้งนี้ให้ได้เสียก่อน และถ้าไม่ไหวจริง ๆ ขอให้แจ้งให้ทราบโดยเร็ว

-----------------------------------------------------------------------------


Create Date : 12 เมษายน 2554
Last Update : 13 เมษายน 2554 11:37:16 น. 10 comments
Counter : 324 Pageviews.

 
พี่ปลาค่ะ วิ เองนะค่ะ
วิ (pigging)กับ วิ(วรรณวิศา) คือคนเดียวกันค่ะ
ขอโทษที่ทำให้พี่ปลาสับสนค่ะ
ขอโทษจริงๆนะค่ะ


โดย: pigging วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:20:09:36 น.  

 
รับทราบค่ะน้องวิ พี่ปลางงเอง แบบว่ารุ่นนี้นักเรียนมาสมัครมากพอควรค่ะกำลังจัดห้องและจัดกลุ่มค่ะ ตาลาย


โดย: peepa2009 วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:20:28:24 น.  

 
ต้องลงทะเบียนตรงนี้อีกรอบหรือเปล่าคะ เพราะหนูยังไม่มีรหัส งั้นขอลงกันเหนียวไว้เลยนะคะพี่ปลา


username : farista
ชื่อเล่น : ริต้า หรือ ต้า
อายุ : 24
ส่วนสูง : 164
น้ำหนักปัจจุบัน : 77
น้ำหนักเป้าหมาย : 60 (สำหรับครั้งแรก)
วันที่เริ่ม : 21 เมษายน
วันที่สิ้นสุด : 21 กรกฎาคม
หลักสูตร 1 : จู่โจม 10 วัน
หลักสูตร 2 : 7/7


โดย: ริต้า (farista ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:20:31:37 น.  

 
โอ้! ได้นัมเบอร์แล้ว FW7_17 ลงท้ายด้วย 7 เหมือนชื่อรุ่นเลย อิอิ

คนเยอะดีจัง

มาส่งเสียงโหวกเหวกทักทาย พี่ๆ เพื่อน FAT WAR รุ่น 7 ค๊า

ยูฮู >.<~


โดย: RIta (farista ) วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:20:40:18 น.  

 
ค่ะพี่ปลา เมย์พยายามรักษาสุขภาพให้กลับมาฟิตในเร็ววัน ตอนนี้เซ็งๆ ไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วค่ะ...แต่จริงๆพักบ้างก็ดี เพราะกล้ามเนื้อตึงมากๆเลยอ่ะค่ะ

นักเรียนรุ่นใหม่ของพี่ปลาดูฟิตพร้อมลุย น่ารักจริงๆค่ะ


โดย: ironangel วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:20:55:07 น.  

 
เพิ่งมาเห็นอ่ะค่ะว่ามีการลดน้ำหนักแบบเป็นหมู่คณะอย่างงี้ด้วย

ไม่ทราบว่าภ้าขอร่วมด้วยตอนนี้จะยังทันมั้ยคะ


โดย: the black code IP: 113.53.213.206 วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:23:00:00 น.  

 
ปิดรับสมัครไปแล้วนะคะจ้ะ ลองติดตามบล็อกไปก่อนนะคะว่าวิธีการเค้าเป็นยังไงนะคะ ศึกษาข้อมูลให้แน่ใจ แล้วพอรุ่นใหม่เปิดค่อยมานะจ้ะ รุ่นละ 3 เดือนค่ะ


โดย: peepa2009 วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:23:16:29 น.  

 
สุขสันต์วันสงสรานต์ค่ะน้องปลา
หลังไมค์ไปหลายวันแล้ว ไม่เห็นตอบเลย
กล่องคอมเม้นท์ของน้องปลา พี่พิมพ์ลงไม่ได้อ่ะ
ต้องพิมพ์ที่Notepad แล้วเอามาวาง


โดย: ยายหนูAK วันที่: 12 เมษายน 2554 เวลา:23:16:40 น.  

 
FW7_13 รายงานตัวค่ะ พี่ปลา


โดย: F.Absorbing IP: 125.25.39.15 วันที่: 17 เมษายน 2554 เวลา:16:28:09 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ไทย ย้อนหลังค่ะพี่ปลา

น้องแจ๊คกลับมาแล้วค่ะ เพิ่งกลับมาถึงวันนี้
ขอเริ่ม ล้างพิษ พรุ่งนี้นะคะ


โดย: Jack (Jackie & Kimi ) วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:11:39:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

peepa2009
Location :
จันทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
คำพูดท่าน ว.วชิรเมธี (อ่านเจอมาแล้วชอบ เลยเอามาฝากค่ะ)

สูตรลับอารมณ์ดีตลอดทั้งวัน
1. อย่าเป็นนักจับผิด
2. อย่ามัวคิดริษยา
3. อย่าเสียเวลากับความหลัง
4. อย่าฟังเสียงบาปมิตร
5. อย่าเป็นศิษย์คิดล้างครู
คำเตือน


การลดน้ำหนักวิธีนี้ไม่ได้เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ดีที่สุด หรือเหมาะกับคนทุกคน โปรดใช้สติปัญญาในการเลือกปฏิบัติ ตามสุขภาพของตัวเองเป็นหลัก และศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อน

สิ่งที่ต้องตระหนักและปฎิบัติในการใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบพี่ปลา

1. ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงใด ๆ
2. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตและตับหรือระบบการย่อยอาหารห้ามใช้วิธีการนี้เด็ดขาด
3. ต้องสามารถดื่มน้ำได้มากตามที่ร่างกายต้องการอย่างน้อย 3-4 ลิตรต่อวัน
4. ต้องออกกำลังกายได้อย่างน้อย 3 – 5 วัน
5. ต้องพร้อมที่จะทำตามคำแนะนำได้แบบไม่มีเงื่อนไข
6. ต้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งและมีความมุ่งมั่นอดทนอย่างแท้จริง
7. ตระหนักให้ได้ว่า เรากำลังทำสงครามกับไขมัน ไม่ใช่วิธีการลดแบบปกติทั่วไป
8. ต้องสามารถทำดีท็อกซ์โดยการสวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟได้
9. ต้องปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากเจ้าของประสบการณ์ก่อน
10.ถ้าเกิดปัญหาอะไรต้องหาสาเหตุทันทีและหยุดทำสงครามไปก่อน


อีเมล์และmsnพี่ปลา : p-homm@hotmail.com
Friends' blogs
[Add peepa2009's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.