ตุลาคม 2552

 
 
 
 
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
 
27 ตุลาคม 2552
VISA ญี่ปุ่น
เดือนหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่า ^0^
เลยขอแปะรายละเอียดวีซ่าญี่ปุ่นซะหน่อย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
Embassy of Japan in Thailand

//www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/visaindex.htm

เอกสารที่ต้องใช้
1. หนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
2. ใบคำร้องขอวีซ่า 1ใบ - Download ได้จาก website หรือไปขอรับได้ที่สถานทูต
3. รูปถ่าย (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 1ใบ
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า - Download ได้จาก website หรือไปขอรับได้ที่สถานทูต
(กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง) 1ใบ
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6.
* ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
* ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
* ใน กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการ ค้าของผู้อุปการะ
* ในกรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียน การค้าของผู้อุปการะ
(เอกสารทุกอย่างจะต้องออกไม่เกิน 3 เดือน, ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองจด ทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าได้กรุณาทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้ โดยละเอียด) ฉบับจริง 1 ชุด
7. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุลหลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
8. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด
(ใช้สำหรับยื่นในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ตัวเอง ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)

เอกสารที่เราใช้ไปยื่นก็จะมี

1. Passport
2. ใบคำร้องขอวีซ่า 1ใบ
3. รูปถ่าย
4. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
5. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด
6. ใบรับรองการทำงาน
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร(ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา(ทุกหน้า)1 ชุด

ไปยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตญี่ปุ่น (ข้างสวนลุมไนท์บาร์ซาร์)
เวลา 8.30 - 11.15 น.

ประสบการณ์การขอวีซ่า
เอิงไปยื่นวีซ่าพร้อมกับเพื่อนค่ะ เพื่อนเคยไปญี่ปุ่นแล้ว 1 ครั้ง ถ้าเคยไปแล้วจะง่ายมากๆ เลย ไม่ขอดูเอกสารอะไรเลย แต่ของเอิงเจ้าหน้าที่จะดูแล้วก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดค่ะ
โดยไปถึงก็จะมีให้กดบัตรคิวเพื่อยื่นเอกสาร หรือถ้ายังไม่มี ก็สามารถไปขอและกรอกได้เลย มีตัวอย่างให้ดูด้วย มีข้อควรระวังต่างๆ ให้อ่าน แล้วก็ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง ซึ่งอันนี้จะฮามาก เค้าจะมีตัวอย่างที่ไม่ควรทำ เช่น ใส่หมวก หรือ เอียงคอทำท่าแอ๊บแบ๊ว ^^'
แต่ถ้ายังไม่ได้ถ่ายเอกสารมา ต้องออกไปถ่ายข้างนอก ซึ่งไกลพอสมควร ดังนั้นแนะนำให้จัดเตรียมมาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะคะ ^-^

เมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอเรียกคิวค่ะ อันนี้จะแนวเกมโชว์นิดนึง ไปช้าก็พลาดไปเลย ผ่านไม่อย่างรวดเร็ว -_-' วันนั้นได้กดบัตรคิว 3 รอบค่ะ >_<'

เมื่อถึงคิวเรา เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจะเอกสารให้ แล้วก็นั่งรอเรียกอีกครั้งซึ่งเค้าจะคืนเอกสารตัวจริงให้เรา (ทะเบียนบ้าน, สมุดบัญชี)
แล้วก็จะนัดวันมาฟังผลวีซ่าค่ะ ซึ่งปกติจะใช้เวลา 2 วันทำการในการพิจารณา แต่ถ้าไม่เคยไปญี่ปุ่นมาก่อน อาจจะใ้ช้เวลานานกว่านั้นประมาณ 1 - 2 อาทิตย์ จึงแนะนำให้มาขอไว้แต่เนิ่นๆ จะดีกว่านะคะ ^-^
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าให้เปิดโทรศัพท์ไว้เพื่อรอรับการแจ้งวันฟังผลค่ะ และให้ใบนัดรับวีซ่ามา ต้องใช้ใบนี้เวลาไปฟังผลนะคะ

ดังนั้นเอิงไปขอวีซ่าวันศุกร์ที่ 4 กันยา 52 ได้รับโทรศัพท์ให้ไปฟังผลในวันอังคารที่ 15 (โทรมา 9 โมงเช้า พูดเร็วมากค่ะ) และได้รับวีซ่าในวันที่ 16 ค่ะ

ช่วงเวลาในการรับวีซ่าจะเป็นช่วงบ่าย (อันนี้ไม่มีรายละเอียด เพราะไม่ได้ไปเองค่ะ ให้เพื่อนไปเอา) ซึ่งไม่ต้องไปรับด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ แต่ต้องเก็บใบนัดรับไว้ดีๆ นะคะต้องใช้เวลาไปรับวีซ่าค่ะ แล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 1000 บาทถ้วนต่อคนค่ะ (ถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ต้องจ่ายค่ะ)

เรียบร้อย ได้วีซ่าญีปุ่่นแล้วค่าปกติคนทั่วไปจะคิดว่าวีซ่าญี่ปุ่นยากกันใช่มั้ยคะ เราว่าก็มีความยากในระดับหนึ่งนะคะ แต่ถ้าเรามีเอกสารครบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ยิ่งตอนนี้รู้สึกว่าเค้ารณรงค์การท่องเที่ยวมากขึ้น เลยทำให้ขอได้ง่ายขึ้นค่ะCreate Date : 27 ตุลาคม 2552
Last Update : 15 กรกฎาคม 2553 6:29:43 น.
Counter : 872 Pageviews.

7 comments
  
ขอบคุณสำหรับความรู้นะจ้า
โดย: maxpal วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:7:41:47 น.
  
มีโครงการจะไปเหมือนกันค่ะ มาเก็บข้อมูลด้วยคนค่า

ขอบคุณนะคะ
โดย: oRanGIsM วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:7:52:58 น.
  
เที่ยวให้สนุกนะครับ
โดย: Titan (titanpong ) วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:7:59:56 น.
  
อยากไปปปปป
โดย: pikzy วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:10:34:06 น.
  
เก็บความรู้ไว้ เดียววันหลังปายบ้าง อิอิ...
โดย: Mustsumoto วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:18:20:45 น.
  
เที่ยวให้สนุกน้า
โดย: malaguena วันที่: 27 ตุลาคม 2552 เวลา:20:12:02 น.
  
กำลังจะไปขอวีซ่าเหมือนกันค่ะ กังวลเรื่องวันนัดฟังผลที่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่วัน เพราะว่าอยู่ ตจว. คงอยู่รอฟังผลไม่ได้ เห็นว่าให้เพื่อนไปรับให้ได้ค่อยสบายใจหน่อยค่ะ
ดีใจที่ serch เจอblog นี้
โดย: aeh (architrave ) วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:16:15:14 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#13แมวเอิง
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]แมวเอิงจ้า
log in เก่า ayanami_rei นะคะ
blog นี้บางส่วนก็จะ copy มาจากอันเก่าค่ะ

ปกติเพ่นพ่านอยู่ห้องแมว จตุจักร
แว่บๆ ไปแอบดูห้องโต๊ะเครื่องแป้งบ้าง
แอบไปเที่ยวตามเค้าที่ Blue Planet บ้าง

ปัจจุบันทำงานอยู่ร้านหนังสือสัญชาติญี่ปุ่น
แถวๆ สยามจ้า แต่ไม่รู้ภาษาญีปุ่นหรอกนะจ๊ะ

ปัจจุบันกว่า เป็นแม่บ้านเนเธอร์แลนด์ค่า
https://www.facebook.com/ErngInTheNetherlands/

ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะคะ
มีอะไรสงสัยอยากถามอยากคุย
ก็จิ้มได้เลยจ้า
MY VIP Friend