ธรรมะ ย่อมชนะอธรรม
Group Blog
 
 
ตุลาคม 2553
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
14 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
การต่อเติมอาคาร

              เช้าวานนี้ ( พ. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ) ผม ลูกสาว และน้องชายภรรยา ได้ไปกราบนมัสการ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงเชิญท่านทั้งหลายอนุโมทนาบุญ ครับ

              เกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมอาคาร เป็นเรื่องสืบเนื่องจากกระทู้เกี่ยวกับการต่อเติมอาคาร หรือปัญหาด้านโครงสร้าง เช่น ต่อเติมห้องนอน ห้องทำงาน ห้องครัว ผนังมีรอยร้าว และเปลี่ยนวัสดุก่อผนัง เป็นต้น มักมีคำถามว่า จะใช้เสาเข็มกี่ต้น มีขนาดและความยาวเท่าไร โครงสร้างของอาคารต่อเติม จะเป็นแบบไหน จะเชื่อมติดกับโครงสร้างของอาคารเดิม หรือแยกโครงสร้างออกจากกัน จะแก้ไขโครงสร้างอย่างไร เป็นต้น คำถาม ต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีผู้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทั้งในเชิงสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ ผมขออนุญาตแสดงเฉพาะกรณีของความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะพอสังเขป ดังนี้
              -- โต้เถียงกันระหว่างผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
              -- อย่าเชื่อคำตอบในนี้ ( ยุ่งล่ะครับ เพราะหมายความว่า ท่านเจ้าของกระทู้ ต้องไม่เชื่อความคิดเห็นนี้ด้วย ) ( ฮา ) ๕๕๕
              -- ถ้าแนบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม มาด้วย จึงน่าเชื่อถือ ( ยุ่งหนักขึ้นไปอีก เพราะผู้แสดงความคิดเห็น คงไม่ได้เป็นวิศวกร กันทุกท่าน จะเรียกว่าสองมาตรฐานหรือไม่ ) ( ฮาได้อีก ) ๕๕๕
              -- ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้น ถ้าเป็นอะไรไป จะไม่มีใครรับผิดชอบ ( นี่ น่าจะเสี่ยงที่สุดนะครับ สำหรับผู้แสดงความคิดเห็น เพราะต้องไปอยู่ในบ้านนั้นด้วย เพื่อแสดงความรับผิดชอบ ) ( ขอฮาอีกครั้ง ) ๕๕๕
              ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่ควรเกิดขึ้น ในโลกของสังคมแห่งการแบ่งปัน ถ้าแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นโดยตรง ต่อท่านเจ้าของกระทู้ และไม่พาดพิงความคิดเห็นท่านอื่น ในลักษณะเสียดสี โต้เถียง หรือท้าทาย ผู้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ดังที่ผมพบมาในบางกระทู้ ผมมั่นใจว่า ท่านเจ้าของกระทู้ ย่อมมีวิจารณญาณ ในการรวบรวมความคิดรวบยอด และสังเคราะห์เป็นข้อสรุปที่ดีที่สุด สำหรับท่านเจ้าของกระทู้ได้ ความคิดเห็นเหล่านี้ ที่หนักที่สุด คือ อย่าเชื่อคำตอบในนี้ เมื่อมีความคิดเห็นเป็นเช่นนี้ ทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น จะรู้สึกเช่นไร สำหรับผม ถือว่าไร้มารยาทมาก ทำให้ผมค่อนข้างจะไม่แสดงความคิดเห็นอีกต่อไป
              ผมจึงเขียน เรื่อง การต่อเติมอาคาร เพื่อให้ท่านทั้งหลาย ได้พิจารณาเป็นข้อมูล ในการต่อเติมอาคาร ของท่าน
              เนื้อหา ประกอบด้วย สาเหตุของการต่อเติม การกำหนดประเภทของฐานราก และการกำหนดระยะห่างระหว่างฐานรากใหม่และฐานรากเดิม มีภาพปลากรอบ ( ฮา ) ๕๕๕ เพื่อความเข้าใจ
              หากบทความนี้ มีประโยชน์ต่อท่านทั้งหลาย ผมขออำนาจคุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์ของการเผยแพร่ความรู้ นี้
              แผ่อุทิศส่วนกุศล
               อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า มีความสุข
               อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ญาติพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า มีความสุข
               อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า มีความสุข
               อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงและเทวดาผู้รักษากายข้าพเจ้า มีความสุข
               อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข
               อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงและเจ้ากรรมนายเวรซึ่งทำร้ายข้าพเจ้าในขณะนี้ มีความสุข
               อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
              ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขถ้วนหน้ากัน เทอญ
              แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
               สัพเพ สัตตา
              สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
               อะเวรา โหนตุ
              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
               อัพยาปัชฌา โหนตุ
              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
               อะนีฆา โหนตุ
              จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
               สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ
              จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด


              หลังจากแผ่อุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา กันแล้ว จะเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อเรื่อง ดังนี้ ครับ

สาเหตุของการต่อเติม
              การต่อเติมอาคาร มีสาเหตุมาจาก อาคารเดิมมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ ต่อการใช้งาน หรือความต้องการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ด้วยการต่อเติมอาคาร เช่น ต่อเติมห้องนอน ห้องทำงาน หรือห้องครัว เป็นต้น อาคารที่ต่อเติม ไม่จำเป็นต้องเป็นอาคารชั้นเดียว อาจเป็นอาคารหลายชั้น ก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ พื้นที่ว่างของที่ดิน และ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งข้อกำหนดของท้องถิ่น เป็นต้น
              สิ่งสำคัญที่สุดของการต่อเติมอาคาร คือ การกำหนดประเภทของฐานราก และระยะห่างระหว่างฐานรากใหม่และฐานรากเดิม เพื่อป้องกันฐานรากเกยกัน การออกแบบอาคารต่อเติม จะมีกระบวนการออกแบบ เช่นเดียวกับการออกแบบอาคารใหม่ทั้งหลัง แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ
              -- อาคารต่อเติมจะอยู่ชิดกับอาคารเดิม เสมือนเป็นอาคารหลังเดียวกัน ดังนั้น โครงสร้างพื้น บริเวณชิดอาคารเดิม จะเป็นโครงสร้างแบบคานยื่นและเสาลอย และ
              -- แยกโครงสร้างของอาคารแต่ละหลังออกจากกัน เพื่อให้การทรุดตัวของอาคารแต่ละหลัง เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบโครงสร้างและความแข็งแรงของวัสดุ เช่นเดียวกับอาคารเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีของวัสดุ มีการวิจัยและพัฒนา ในด้านการรับกำลังที่สูงขึ้น
การกำหนดประเภทของฐานราก
              ฐานรากของอาคารต่อเติม จะเป็นฐานแผ่ คือฐานรากถ่ายน้ำหนักให้ดิน หรือฐานรากเสาเข็ม คือฐานรากถ่ายน้ำหนักให้เสาเข็มและเสาเข็มถ่ายน้ำหนักให้ดิน นั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ำหนัก ที่ถ่ายลงฐานราก สภาพชั้นดิน และการตัดสินใจของวิศวกรโครงสร้าง
              การหาขนาดของฐานแผ่ จะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ำหนัก ที่ถ่ายลงฐานราก เทียบกับความสามารถในการรับแรงแบกทาน ( bearing ) ของดิน
              กรณีไม่มีเอกสารรับรองผลการทดสอบ ให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ ( พ.ศ. ๒๕๒๗ ) ออกตามความใน พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผมขอยกรายละเอียดมา เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
              ข้อ ๑๘ น้ำหนักบรรทุกบนดินที่ฐานรากของอาคารนั้น ต้องคำนวณให้เหมาะสม เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย ถ้าไม่มีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้แสดงผลการทดลองหรือการคำนวณ จะต้องไม่เกินกำลังแบกทานของดินประเภท ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
              ( ๑ ) ดินอ่อนหรือดินถมไว้แน่นตัวเต็มที่ ๒ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๒ ) ดินปานกลางหรือทรายร่วน ๕ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๓ ) ดินแน่นหรือทรายแน่น ๑๐ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๔ ) กรวดหรือดินดาน ๒๐ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๕ ) หินดินดาน ๒๕ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๖ ) หินปูนหรือหินทราย ๓๐ ตัน / ตารางเมตร
              ( ๗ ) หินอัคนีที่ยังไม่แปรสภาพ ๑๐๐ ตัน / ตารางเมตร
              การหาจำนวนเสาเข็มของฐานรากเสาเข็ม จะขึ้นอยู่กับขนาดของน้ำหนัก ที่ถ่ายลงฐานราก เทียบกับความสามารถในการรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็ม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นดิน
              กรณีฐานรากเสาเข็ม จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะทางระหว่างเสาเข็มและอาคารข้างเคียงต่างเจ้าของ จะต้องมีระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ผมขอยกรายละเอียดมา เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
              ๔.๘ การทำฐานรากอาคาร
                     ๔.๘.๑ การทำฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กดหรือตอก และการขุดดิน ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน
                     ๔.๘.๒ ปั่นจั่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับตอกเสาเข็ม หรือเจาะดินเพื่อทำเสาเข็ม ต้องจัดให้มีการป้องกัน เสียง ควัน และการฟุ้งกระจายของเศษดินขณะดำเนินการ โดยใช้ผ้าใบทึบหรือวัสดุอย่างอื่นหรือเทียบเท่า ขึงรอบบริเวณมีความสูงอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของความสูงของปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็ม หรือเจาะดิน
                     ๔.๘.๓ ถ้าตำแหน่งของเสาเข็มอยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของหรือต่างผู้ครอบครองน้อยกว่า ๓๐ เมตร ให้ใช้ระบบเสาเข็มที่มีการเจาะดินออกบ้างหรือทั้งหมด
                     ๔.๘.๔ การทำเข็มพืด การทำเสาเข็ม และการขุดคู จะต้องกระทำห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของ ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของเป็นหนังสือ
                     ๔.๘.๕ ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ต้องจัดให้มีที่กองโดยเฉพาะและต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะ
              ๔.๑๐ การควบคุมด้านเสียงและแสง
                       ๔.๑๐.๑ การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารจะกระทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า ๗๕ เดซิเบล ( เอ ) ในระหว่างระยะ ๓๐ เมตร ไม่ได้
                       ๔.๑๐.๒ ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการ ใด ๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งก่อให้เกิดเสียง แสง และมลภาวะรบกวนต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีและได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว
              การใช้เสาเข็มตอกหรือเสาเข็มเจาะ ของอาคารต่อเติม ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดและความยาวเท่าอาคารเดิม เนื่องจากการแยกโครงสร้างของอาคารแต่ละหลังออกจากกัน เพื่อให้การทรุดตัวของอาคารแต่ละหลัง เป็นอิสระต่อกัน ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
การกำหนดระยะห่างของฐานราก
              การกำหนดระยะห่างระหว่างฐานรากอาคารต่อเติมและฐานรากอาคารเดิม จำเป็นต้องมีแบบก่อสร้างเดิม เพื่อตรวจสอบขนาดและตำแหน่งของฐานราก รวมทั้งเสาเข็มของอาคารเดิม เพื่อป้องกันฐานรากเกยกัน ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
              กรณีฐานแผ่ จะกำหนดจากเส้นมุมลาดของมวลดิน ที่ระดับฐานแผ่ของอาคารเดิม ซึ่งมุมลาดของมวลดิน คือ มุมที่มากที่สุด วัดจากแนวนอน ซึ่งมวลดินสามารถคงรูปอยู่ได้ตามธรรมชาติ โดยไม่พังทลายลงมา เรียกว่า มุมลาดของมวลดินตามธรรมชาติ ( angle of  repose ) โดยปกติ มีค่าเท่ากับมุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน ( มุม Ø ) ตำแหน่งของฐานแผ่และการขุดหลุมฐานราก จะต้องอยู่เหนือแนวเส้นมุมลาด นี้              กรณีฐานรากเสาเข็ม จะกำหนดเป็นระยะห่างจากเสาเข็มของอาคารเดิม โดยปกติ จะกำหนดให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของขนาดเสาเข็มต้นที่ใหญ่กว่า แต่ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงระยะห่างที่เครื่องจักร เช่น ปั้นจั่น หรือเครื่องเจาะ สามารถเข้าทำงานได้

              งานต่อเติมอาคารที่ผมทำไว้ ผมใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หกเหลี่ยมกลวง ขนาด ๑๕ ซม. ยาว ๖.๐๐ ม. ทุกวันนี้ ใช้งานได้เป็นปกติ ไม่มีปัญหาเรื่องการทรุดตัว แต่ประการใด
              สุดท้ายนี้ ผมมีเพลง มาให้ฟังกัน เพื่อความสนุกสนานและบันเทิง เป็นการส่งท้าย ครับ

บ้านของเรา
Create Date : 14 ตุลาคม 2553
Last Update : 24 ตุลาคม 2557 12:02:15 น. 33 comments
Counter : 4803 Pageviews.

 
ขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ อยากปรึกษาเพิ่มเติมจังเลยครับ


โดย: สุรชัย IP: 124.122.44.84 วันที่: 22 เมษายน 2554 เวลา:10:13:44 น.  

 
ผมมีปัญหาเกี่ยวกับห้องต่อเติมที่บ้านครับ คือว่าที่บ้านผมเป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และข้างหลังผมได้ต่อเติมเป็นห้องครัวและชั้นบนเป็นห้องพระ หลังจากช่วงน้ำท่วมได้ลดลงแล้ว ผมสังเกตุเห็นตามรอยพนัง และพื้นชั้นบนมีรอยร้าวและแตกของปูนทั้งข้างในและข้างนอกของอาคารต่อเติม ผมไม่ทราบว่านี่คืออาคารทรุดหรือไม่ แล้วผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ พอจะมีใครช่วยมาดูหรือให้คำแนะนำผมบ้างครับ ผมอยู่แถวบางบัวทอง ทางไปบางใหญ่ กับ ไทรน้อย ครับ อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำให้ด้วยครับ


โดย: วิสิทธิ์ IP: 58.137.16.131 วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:0:55:16 น.  

 
เรียนคุณวิสิทธิ์

กรุณาส่งภาพถ่ายมาดูก่อน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ได้ถูกต้อง ครับ


โดย: thitiwat วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:21:03:10 น.  

 
เรียนถามอาจารย์ครับ
ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับกับความรู้ อธิบายนี่เข้าใจง่ายมากครับ
คำถามคือผมต้องการทำระเบียงหน้าบ้าน โครงเหล็ก พื้นไม้เทียม ขนาดประมาณ3x10ตรม. พื้นที่จังหวัดนนทบุรี อายุบ้าน5ปี จำเป็นต้องลงเข็มไหมครับ กับต่อเติมห้องคนงานหลังบ้าน ขนาด2.5x3ตรม. อิฐมวลเบา
ขอบพระคุณมากครับโดย: ศรายุทธ IP: 171.7.166.15 วันที่: 15 มกราคม 2555 เวลา:1:13:17 น.  

 
เรียนคุณศรายุทธ

-- การต่อเติมดังกล่าว หากไม่ลงเสาเข็ม สามารถใช้เป็นฐานรากแผ่ แทนได้ ทั้งนี้ ห้ามต่อเชื่อมกับโครงสร้างเดิม

-- ไม่แนะนำให้ใช้อิฐมวลเบา เพราะมีปัญหาเรื่องการดูดซึมน้ำ การยึดชั้นวางของ แนะนำให้ใช้อิฐมอญหรืออิฐบล็อค ครับ
โดย: thitiwat วันที่: 15 มกราคม 2555 เวลา:15:41:47 น.  

 
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ


โดย: ศรายุทธ IP: 27.130.207.39 วันที่: 15 มกราคม 2555 เวลา:23:16:19 น.  

 
บ้านมีระเบียงครับ จะเอาออกเพื่อจะขยายห้องให้กว้างขึ้น โดยทุบกำแพงแล้วก่ออิฐ เราต้องเพิ่มดข็ม เสาหรืออะไรไหมครับ


โดย: เก่ง IP: 58.8.40.41 วันที่: 24 มกราคม 2555 เวลา:14:12:42 น.  

 
เรัยนคุณเก่ง

ถ้าเป็นระเบียง ที่มีหลังคาคลุม และใต้แนวของผนัง ที่จะก่ออิฐ มีคานอยู่แล้ว สามารถทำได้ โดยไม่ต้องเพิ่มโครงสร้าง ในทางกลับกัน ต้องเพิ่มโครงสร้าง ครับโดย: thitiwat วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:18:24:27 น.  

 
ขอข้อแนะนำค่ะอาจารย์
มีแผนจะทำห้องครัวที่บ้านทาวน์เฮ้าส์ ขนาดประมาณ 5x2เมตร อยากใส่หลังคากับไม้ฝาเพื่อบังตา และก่อปูนเป็น counter วางเตาแก๊ส และอ่างล้างจาน
บ้านอยู่แถวงามวงศ์วาน 25 ค่ะ...ลักษณะแบบนี้ ต้องลงเสาเข็มมั้ยค่ะ แล้วต้องลงเป็นเสาเข็มแบบไหนค่ะอาจารย์

ขอบพระคุณมากๆค่ะ


โดย: บีบี IP: 192.168.107.114, 203.121.169.226 วันที่: 10 เมษายน 2555 เวลา:17:47:48 น.  

 
เรียนคุณบีบี

ใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ความยาว ๕.๐๐ - ๖.๐๐ ม. รายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคำถามและคำตอบ ของคุณน้อง ครับโดย: thitiwat (thitiwat ) วันที่: 14 เมษายน 2555 เวลา:23:35:53 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: บีบี IP: 192.168.107.114, 203.121.169.226 วันที่: 19 เมษายน 2555 เวลา:9:35:23 น.  

 
พื้นที่หลังบ้านต่อเติมไว้ประมาณ 13 ปีมาแล้ว (พื้นไม่ได้ตอกเข็มช่างวางแผ่นสำเร็จรูปบนดินแล้วเทพื้นเลยค่ะ)
ทำเป็นห้องครัว และห้องโล่ง ผนังด้านต่อเติมแยกออกจากตัวตึกเดิมเล็กน้อย มีรอยร้าวไม่มากตามมุมวงกบหน้าต่างและประตูบ้าง ประตูทางเข้าครัวผนังกระเบื้องครัวมีรอยร้าวกระเบื้องแตกตรงมุมประตู (พื้นที่ต่อเติม 2.50 x 10 ม.) หลังคาฝนตกน้ำจะรั่วซึมเข้าด้านข้างผนังเพราะผนังจะเป็นหน้าจั่วหันจั่วออกด้านข้าง อยากปรับปรุงเทพื้นครัวใหม่สูง 20 ซม. ต้องตอกเข็ม เทคานใหม่หรือเปล่าค่ะ และถ้าต้องตอกเข็มเทคานใหม่ ต้องทุบโครงสร้างเดิมออกหรือเปล่าค่ะ และต้องการจะยกโครงหลังคาให้สูงขึ้นอีก 25 ซม. เพราะปรับระดับพื้นแล้วหลังคาจะต่ำ
ตรงพื้นแยกออกจากผนังด้านในไม่มากค่ะประมาณ
3-4 มิล ตรงผนังก็แยกนิดหน่อย ถ้าทำการรีโนเวทบ้าน
แบบไม่ลงเข็ม เทคานพื้นจะทรุดไหมค่ะ (อยู่จ.ปทุมธานี) ค่ะ

จะมีรอยแยกเยอะตรงผนังกระเบื้องครัวค่ะไม่เกินครึ่งซม.
อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าต้องทำอย่างไร
เพราะมีงบจำกัดค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ


โดย: เปมิกา IP: 118.175.44.6 วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:17:45 น.  

 
เรียนคุณเปมิกา

วันที่ ๔ - ๗ พค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมทำบุญ ที่สำนักสงฆ์สวนมานะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ จึงอนุโมทนาบุญ มายังผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับ

ตอบคำถาม ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น มีดังนี้

๑ ต่อเติมมาแล้ว ประมาณ ๑๓ ปี
๒ พื้นวางบนดิน
๓ พื้นแยกออกจากผนังด้านใน ประมาณ ๒ - ๓ มม.
๔ หลังคา มีน้ำฝนซึมมาข้างผนัง
๕ มีรอยแยกของผนัง ไม่เกินครึ่ง ซม.

ความเห็นเบื้องต้น มีดังนี้

๑ ต่อเติมมาแล้ว ประมาณ ๑๓ ปี ดินน่าจะมีความแน่น ตามธรรมชาติแลัว

๒ การยกพื้นและผนัง สามารถทำได้ โดยไม่ต้องลงเสาเข็ม

๓ ไม่แนะนำให้ยกหลังคา เพราะมีผลต่อวัสดุมุงหลังคา ผนัง และงบประมาณ

๔ น้ำฝน ที่รั่วซึม ตรงผนังด้านข้าง แนะนำให้ทำรางน้ำ ด้านใต้หลังคา

๕ รอยแยก แนะนำให้ อุดหรือยาแนว ด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นตัวได้ เช่น ซิลิโคน เป็นต้น

๖ พื้น ที่เทใหม่ ต้องตัดรอยต่อ ออกจากอาคารเดิม ครับโดย: thitiwat วันที่: 9 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:39:12 น.  

 
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ให้คำแนะนำ
อยากสอบถามอาจารย์ค่ะว่า
1.ระดับพื้นไม่เท่ากันมีเอียงลาดลงเล็กน้อย ไม่มาก
แต่พื้นไม่แตกร้าว สามารถเทปรับประดับพื้นได้เลยไหมค่ะ
2.ผนังอาคารมีรอยแตกร้าว ตามมุมวงกบต้องซ่อมอย่างไรค่ะ
3.พื้น ที่เทใหม่ ต้องตัดรอยต่อออกจากอาคารเดิม ใช้โฟม
กั้นระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่ได้ไหมค่ะ
ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ


โดย: เปมิกา IP: 210.1.63.246 วันที่: 10 พฤษภาคม 2555 เวลา:8:15:44 น.  

 
คำดอบ

๑ ได้

๒ รอยแตกร้าวตามมุมวงกบ เข้าใจว่า คงไม่มีเสาเอ็นและคานทับหลัง การซ่อมรอยแตกร้าว โดยขูดปูนฉาบ ตามแนวที่แตกร้าว ออกไป จนถึงผนังอิฐ แล้วใช้ตาข่ายกรงไก่ กว้างประมาณ ๓๐ ซม. ความยาว ให้ยาวมากกว่า ความยาวที่แตกร้าว ยึดติดกับผนัง ด้วยตาปูคอนกรีต แล้วฉาบด้วยปูนฉาบ และทาสี ให้เรียบร้อย

๓ ได้ ครับ
โดย: thitiwat วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:47:22 น.  

 
ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ


โดย: เปมิกา IP: 118.175.44.6 วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:47:55 น.  

 
ไม่ทราบจะรบกวนเบอร์ติดต่อได้ใหมครับ อาจารย์รับต่อเติมหรือช่วยแนะนำช่างให้ได้ใหมครับ
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


โดย: ฉัตร IP: 27.130.193.56 วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:16:05:12 น.  

 
พอดีจะต่อเติมสองชั้นช่วงหลังบ้านครับ ชั้นละ24ตรม.โดยประมาณครับ เคยต่อเติมไว้ชั้นเดียวเบื่อมกับของเก่าลงเสากลุ่มแบบหกเหลี่ยมยาวหกเมตรแต่ทรุดมากว่าจะทุบทิ้งหมดแล้วลงเข็มเจาะไม่ทราบว่าต้องถอนเข็มกลุ่มเดิมออกหรือเปล่าครับแล้วพื้นสำเร็จเดิมสามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ใหมครับ ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ เบอร์ผมคือ 0865530761 ครับ


โดย: ฉัตร IP: 27.130.193.56 วันที่: 13 สิงหาคม 2555 เวลา:16:16:38 น.  

 
เรียนคุณฉัตร

-- ผมไม่รับงาน ครับ

-- ถ้าตำแหน่งเสาเข็มใหม่ ไม่ตรงกับเสาเข็มเดิม ก็ไม่ต้องถอน ครับ

-- พื้นสำเร็จรูปเดิม สามารถใช้ได้ ครับ
โดย: thitiwat วันที่: 17 สิงหาคม 2555 เวลา:17:43:12 น.  

 
ขอบพระคุณสําหรับความรู้ที่ให้นะคะ^^
ตอนนี้กําลังจะต่อเติมบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้น
อยากได้ช่างและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ
แบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรม (ไม่อยากทํากะช่างตามหมู่บ้านแล้วค่ะ
โดยเฉพาะตอนนี้เจอปัญหาบ้านที่เพิ่งปรับปรุงต่อเติมครั้งก่อนเริ่มมีรอยร้าว)
ทุกวันนี้อยู่กัน ก็ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยไหม

รบกวนแนะนําทีมงานก่อสร้างให้ได้ไหมคะ ...ขอบพระคุณค่ะ
mikiblink@hotmail.com


โดย: มิกิ IP: 110.49.243.12 วันที่: 16 ตุลาคม 2555 เวลา:8:34:21 น.  

 
สวัสดีครับ คุณมิกิ

เรื่องแนะนำ ผรม. เป็นเรื่องที่มีแต่เสียกับเสีย ครับ

หากมีปัญหาอะไร ไปปรึกษาได้ครับ ตามรายละเอียดนี้
//www.pantip.com/cafe/home/topic/R12725654/R12725654.htmlโดย: thitiwat วันที่: 17 ตุลาคม 2555 เวลา:17:20:33 น.  

 
บ้านเป็นทาว์นเฮ้าส์ ได้ต่อเติมเป็นระเบียงขึ้นไปโดยช่างที่ทำ บอกว่าให้ลงเสาเป็นไม้ 4 ต้นก็พอ ผ่านไป 20ปี ทีนี้อยากจะต่อเติมเป็นห้องตรงระเบียง ถ้าจะใช้เสาไม้เดิมได้ไหมค่ะ จะทำยังไงโดยไม่ต้องรื้อระเบียงออก จะมีปัญหาถล่มไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: จุ๊ IP: 110.169.214.109 วันที่: 9 พฤษภาคม 2556 เวลา:15:08:00 น.  

 
ไม่มีข้อมูล

-- ขนาดของเสาเข็มและความยาว
-- ขนาดของเสาตอม่อและการเสริมเหล็ก
-- ขนาดของฐานรากและการเสริมเหล็ก
ไม่สามารถตอบให้ถูกต้องได้

จากข้อมูล ที่บอกมา
ไม่แนะนำให้ ต่อเติม ครับ
โดย: thitiwat วันที่: 11 พฤษภาคม 2556 เวลา:19:34:08 น.  

 
เรียนอาจารย์ค่ะ พึ่งซื้อบ้านใหม่และจะต่อเติมครัวพื้นที่ตามแบบ 2*6ม. พื้นที่ลาดกระบังเป็นทาวร์เฮาส์ 2 ชั้น อยากถามว่าต้องลงเข็มไหมค่ อีกอย่างมีงบน้อยถ้าเราเลือกวัสดุเบาๆแทนได้ไไหมค่ะขอช่วยแนะนำให้หน่อยค่ะ


โดย: ฝน IP: 124.122.169.158 วันที่: 15 สิงหาคม 2556 เวลา:22:15:01 น.  

 
ต่อเติมครัว ชั้นเดียว นน. ไม่มาก สามารถทำฐานแผ่ ได้ ครับ


โดย: thitiwat วันที่: 16 สิงหาคม 2556 เวลา:15:01:26 น.  

 
รบกวนหน่อยค่ะบ้านเป็นตึกแถว3ชั้นต่อเติมด้านหลังถึงชั้น3โดยยึดกับโครงสร้างเดิมทำเป็นห้องนํ้าและบันไดอยู่มา10ปีแล้วตอนนี้มีปัญหาบ้านทรุดกำแพงแยกออกจากเสานํ้าเข้าจากภายนอกถ้าทุบกำแพงสองด้านกับห้องนํ้าชั้น3ออกจะสามารถช่วยให้ตึกไม่ทรุดกว่าเดิมไหมค่ะช่วยเเนะนำด้วยค่ะว่าควรจะเเก้ไขอย่างไร(ไม่มีความรู้เรื่องก่อสร้างเลยคะ) ขอขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: ไนท์ IP: 14.207.114.159 วันที่: 5 กันยายน 2556 เวลา:19:54:33 น.  

 
ขอข้อมูล ดังนี้

-- ภาพถ่าย หลาย ๆ มุม ทั้งใกล้และไกล บริเวณรอยแตกร้าว
-- ภาพถ่าย ทั่ว ๆ ไป ของอาคาร และบริเวณข้างเคียง
-- สถานที่
-- แบบก่อสร้าง ของอาคารเดิมและส่วนที่ต่อเติม
-- ถ้าจำเป็น อาจต้องไปดูสถานที่จริงโดย: thitiwat วันที่: 7 กันยายน 2556 เวลา:8:34:17 น.  

 
เรียนคุณ thitiwat ขออนุญาตสอบถามค่ะ ซื้อทาวโฮมใหม่ หน้ากว้าง 5.88 * 5 เมตรและหลังบ้าน 5.88*1.88 ส่วนที่จะต่อเติมหน้าหลังต้องการทำ Terrace เพื่อที่จะใช้พื้นที่ข้างบนได้แทนที่จะทำเป็นโรงรถธรรมดา และในอนาคตเผื่อทำเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มแบบนั่งได้ สอบถามว่าต้องใช้เสาเข็มขนาดไหนกี่หลุม กี่ต้นค่ะ และควรใช้วัสดุแบบไหนถึงจะรับน้ำหนักได้ดีและไม่ทรุดง่ายค่ะ ขอบคุณค่ะและผิด พ.ร.บ. อาหารไหมค่ะ อยู่แถวบางกรวย และอีกอย่างนะคะ ทำไมหมู่บ้านที่ซื้อเขาบอกว่าไม่ให้แบบแปลนบ้าน เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ ให้ได้เฉพาะแปลนระบบในเมื่อเราเป็นผู้ซื้อแล้วเราจะไม่ได้แบบแปลนบ้านจริงหรือค่ะ Please answer me


โดย: Puna IP: 101.108.218.79 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:38:53 น.  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม
-- แบบบ้าน
-- ตำแหน่งและขนาด ของส่วนที่ต่อเติม

ความเห็น
-- เสาเข็ม สามารถใช้ได้ ทั้งเสาเข็มเล็กหรือเสาเข็มเจาะ ขึ้นอยู่กับสภาพของสถานที่ก่อสร้าง
-- ต้องเหลือ พท. ว่าง ตามที่ พรบ. กำหนด
-- หากเจ้าของหมู่บ้าน ไม่ส่งมอบแบบบ้าน เพราะกลัวเจ้าของบ้าน ตรวจสอบ ให้ไปขอถ่ายเอกสาร ที่หน่วยงานโยธา อ. บางกรวย ครับ


โดย: thitiwat วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:54:56 น.  

 

กำลังจะต่อเติมบ้านค่ะ พื้นที่ 3x12 เมตร ทำหลังโครงเหล็กโปร่งไม่มีกำแพง พื้นเทปูนปูกระเบื้อง โครงสร้างแยกจากตัวบ้านค่ะ แต่สับสนกับการฝังเสาเข็มค่ะ สถาปนิกแนะนำเข็มกลุ่มหกเมตร ห้าต้น แต่วิศวกรมาดูพื้นที่ทำแบบเข็มประจายตัวห่าง 2.4x0.9 เมตรมาให้ค่ะ ตกลงแบบไหนดีกว่ากันค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ตัดสินใจไม่ได้ค่ะ


โดย: พชรพลอย IP: 101.109.163.240 วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:19:50:49 น.  

 
การกำหนดประเภท ชนิดและจำนวนของเสาเข็ม จะขึ้นอยู่กับ นน. ที่ถ่ายลงฐานราก สถานที่ก่อสร้างและข้อกำหนดของ กม.

สถาปนิกกำหนดเสาเข็มกลุ่ม คือเสาเข็มที่ฐานราก

วิศวกรกำหนดเสาเข็มกระจายตัว ผมเข้าใจว่า เป็นเสาเข็มรับพื้น ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะไม่เห็นแบบ

ทั้งสองแบบสามารถใช้ได้ แต่ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับวิศวกรจะเป็นผู้กำหนด ครับ


โดย: thitiwat วันที่: 11 มีนาคม 2557 เวลา:18:26:03 น.  

 
รบกวนถามเรื่องฐานรากเดิมเป็นบ้านไม้ที่เก่ามากแล้ว จะทำเป็นตึกปูน สามารถใช้ฐานรากเดิมได้มั้ย
ขอบคุณค่ะ


โดย: poom IP: 118.173.243.95 วันที่: 4 กันยายน 2559 เวลา:18:13:35 น.  

 
ข้อมูลจากคำถาม ตอบได้ดังนี้

กรณีเป็นอาคารชั้นเดียว ทำได้

กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้น ไม่ควรทำ ครับ


โดย: thitiwat วันที่: 19 กันยายน 2559 เวลา:14:10:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

thitiwat
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 19 คน [?]

New Comments
Friends' blogs
[Add thitiwat's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.