Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
20 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
ผู้แต่ง สุนทรภู่กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สุนทรภู่แต่งในรัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์ เข้าใจว่าจะแต่งสำหรับเป็นแบบสอนอ่านคำเทียบให้ศิษย์ของท่านเล่าเรียนศึกษา ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 5 เมื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งหนังสือมูลบทบรรพกิจ สำหรับใช้เป็นแบบเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนหลวง คงเห็นว่ากาพย์เรื่องพระไชยสุริยานี้ เป็นบทกวีนิพนธ์ที่ไพเราะทั้งอ่านเข้าใจง่ายและเป็นคติ จึงนำมาบรรจุไว้ในมูลบทบรรพกิจเป็นตอนๆ ตั้งแต่แม่ ก กา ไปจนจบ เกย


เรื่องย่อ


มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีพระนามว่าไชยสุริยา ครองเมืองสาวัตถี มีพระมเหสีทรงพระนามว่าสุมาลี ครอบครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก ต่อมาข้าราชการ เสนาอำมาตย์ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม จึงเกิดเหตุอาเพศ เกิดน้ำป่าไหลท่วมเมือง ผีป่าอาละวาด ทำให้ชาวเมืองล้มตายจำนวนมาก พระไชยสุริยากับพระมเหสีจึงลงเรือสำเภาแต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือแตก พระไชยสุริยาและมเหสีขึ้นฝั่งได้ พระอินทร์จึงเสด็จมาสั่งสอนธรรมะให้ทั้งสองพระองค์ปฏิบัติตามธรรมจึงเสด็จไปสู่สวรรค์ยานี ๑๑

สะธุสะจะขอไหว้
พระศรีไตรสะระณา
พ่อแม่แลครูบา
เทวะดาในราศรี

ข้าเจ้าเอา ก ข
เข้ามาต่อ ก กา มี
แก้ไขในเท่านี้
ดีมิดีอย่าตรีชา

จะร่ำคำต่อไป
พอล่อใจกุมารา
ธระณีมีราชา
เจ้าพาราสาวะถี

ชื่อพระไชยสุริยา
มีสุดามะเหสี
ชื่อว่าสุมาลี
อยู่บูรีไม่มีภัย

เข้าเฝ้าเหล่าเสนา
มีกิริยาอะฌาสัย
พ่อค้ามาแต่ไกล
ได้อาศัยในพารา

ไพร่ฟ้าประชาชี
ชาวบูรีก็ปรีดา
ทำไร่เขาไถนา
ได้เข้าปลาแลสาลี

อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า
ก็หาเยาวะนารี
ที่หน้าตาดีดี
ทำมะโหรีที่เคหา

ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ
เข้าแต่หอล่อกามา
หาได้ให้ภริยา
โลโภพาให้บ้าใจ

ไม่จำคำพระเจ้า
เหไปเข้าภาษาไสย
ถือดีมีข้าไท
ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา

คะดีที่มีคู่
คือไก่หมูเจ้าสุภา
ใครเอาเข้าปลามา
ให้สุภาก็ว่าดี

ที่แพ้แก้ชะนะ
ไม่ถือพระประเวณี
ขี้ฉ้อก็ได้ดี
ไล่ด่าตีมีอาญา

ที่ซื่อถือพระเจ้า
ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา
ผู้เฒ่าเหล่าเมธา
ว่าใบ้บ้าสาระยำ

ภิกษุสะมะณะ
เล่าก็ละพระสะธรรม
คาถาว่าลำนำ
ไปเร่ร่ำทำเฉโก

ไม่จำคำผู้ใหญ่
ศีรษะไม้ใจโยโส
ที่ดีมีอะโข
ข้าขอโมทนาไป

พาราสาวะถี
ใครไม่มีปรานีใคร
ดุดื้อถือแต่ใจ
ที่ใครได้ใส่เอาพอ

ผู้ที่มีฝีมือ
ทำดุดื้อไม่ซื้อขอ
ไล่คว้าผ้าที่คอ
อะไรล่อก็เอาไป

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา
มิได้ว่าหมู่ข้าไท
ถือน้ำร่ำเข้าไป
แต่น้ำใจไม่นำพา

หาได้ใครหาเอา
ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา
ผู้ที่มีอาญา
ไล่ตีด่าไม่ปราณี

ผีป่ามากระทำ
มะระณะกรรมชาวบูรี
น้ำป่าเข้าธานี
ก็ไม่มีที่อาศัย

ข้าเฝ้าเหล่าเสนา
หนีไปหาพาราไกล
ชีบาล่าลี้ไป
ไม่มีใครในธานี


ฉบัง ๑๖

พระไชยสุริยาภูมี
พาพระมะเหสี
มาที่ในลำสำเภา

เข้าปลาหาไปไม่เบา
นารีที่เยาว์
ก็เอาไปในเภตรา

เถ้าแก่ชาวแม่แซ่มา
เสนีเสนา
ก็มาในลำสำเภา

ตีม้าล่อช่อใบใส่เสา
วายุพยุเพลา
สำเภาก็ใช้ใบไป

เภตรามาในน้ำไหล
ค่ำเช้าเปล่าใจ
ที่ในมหาวารี

พะสุธาอาศัยไม่มี
ราชานารี
อยู่ที่พระแกลแลดู

ปลากะโห้โลมาราหู
เหราปลาทู
มีอยู่ในน้ำคล่ำไป

ราชาว้าเหว่หฤทัย
วายุพาคลาไคล
มาในทะเลเอกา

แลไปไม่ปะพะสุธา
เปล่าใจนัยนา
โพล้เพล้เวลาราตรี

ราชาว่าแก่เสนี
ใครรู้คะดี
วารีนี้เท่าใดนา

ข้าเฝ้าเล่าแก่ราชา
ว่าพระมหา
วารีนี้ไซร้ใหญ่โต

ไหลมาแต่ในคอโค
แผ่ไปใหญ่โต
มะโหฬาล้ำน้ำไหล

บาลีมิได้แก้ไข
ข้าพเจ้าเข้าใจ
ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่ามา

ว่ามีพระยาสกุณา
ใหญ่โตมะโหฬา
กายาเท่าเขาคีรี

ชื่อว่าพระยาสำภาที
ใครรู้คะดี
วารีนี้โตเท่าใด

โยโสโผผาถาไป
พอพระสุริย์ใส
จะใกล้โพล้เพล้เวลา

แลไปไม่ปะพะสุธา
ย่อท้อรอรา
ชีวาก็จะประลัย

พอปลามาในน้ำไหล
สกุณาถาไป
อาศัยที่ศีรษะปลา

ฉะแง้แลไปไกลตา
จำของ้อปลา
ว่าขอษะมาอะภัย

วารีที่เราจะไป
ใกล้หรือว่าไกล
ข้าไหว้จะขอมรคา

ปลาว่าข้าเจ้าเยาวะภา
มิได้ไปมา
อาศัยอยู่ต่อธรณี

สกุณาอาลัยชีวี
ลาปลาจรลี
สู่ที่ภูผาอาศัย

ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย
พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเหว่เอกา

จำไปในทะเลเวรา
พยุใหญ่มา
เภตราก็เหเซไป

สมอก็เกาเสาใบ
ทะลุปรุไป
น้ำไหลเข้าลำสำเภา

ผีน้ำซ้ำไต่ใบเสา
เจ้ากรรมซ้ำเอา
สำเภาระยำคว่ำไป

ราชาคว้ามืออรไท
เอาผ้าสะไบ
ต่อไว้ไม่ไกลกายา

เถ้าแก่ชาวแม่เสนา
น้ำเข้าหูตา
จระเข้เหราคร่าไป

ราชานารีร่ำไร
มีกรรมจำใจ
จำไปพอปะพะสุธา

มีไม้ไทรใหญ่ใบหนา
เข้าไปไสยา
เวลาพอค่ำรำไร


สุรางคนางค์ ๒๘

ขึ้นใหม่ใน กน
ก กา ว่า
ระคนกันไป
เอ็นดูภูธร
มานอนในไพร
มณฑลต้นไทร
แทนไพชยนต์สถาน

ส่วนสุมาลี
วันทาสามี
เทวีอยู่งาน
เฝ้าอยู่ดูแล
เหมือนแต่ก่อนกาล
ให้พระภูบาล
สำราญวิญญา

พระชวนนวลนอน
เข็ญใจไม้ขอน
เหมือนหมอนแม่นา
ภูธรสอนมนต์
ให้บ่นภาวนา
เย็นค่ำร่ำว่า
กันป่าภัยพาล

วันนั้นจันทร
มีดารากร
เป็นบริวาร
เห็นสิ้นดินฟ้า
ในป่าท่าธาร
มาลีคลี่บาน
ใบก้านอรชร

เย็นฉ้ำน้ำฟ้า
ชื่นชะผะกา
วายุพาขจร
สาระพันจันทน์อิน
รื่นกลิ่นเกสร
แตนต่อคล้อร่อน
ว้าว่อนเวียนระวัน

จันทราคลาเคลื่อน
กระเวนไพรไก่เถื่อน
เตือนเพื่อนขานขัน
ปู่เจ้าเขาเขิน
กู่เกริ่นหากัน
สินธุพุลั่น
ครื้นครั่นหวั่นไหว

พระฟื้นตื่นนอน
ไกลพระนคร
สะท้อนถอนฤทัย
เช้าตรู่สุริยน
ขึ้นพ้นเมรุไกร
มีกรรมจำไป
ในป่าอารัญ


ฉบัง ๑๖

ขึ้นกงจงจำสำคัญ
ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง
ตลิงปลิงปริงประยง
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง
หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน
เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง

เขาสูงฝูงหงษ์ลงเรียง
เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง
ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง

กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง
พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง
เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง

ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง
ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง

ป่าสูงยูงยางช้างโขลง
อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป


ยานี ๑๑

ขึ้นกกตกทุกข์ยาก
แสนลำบากจากเวียงชัย
มันเผือกเลือกเผาไฟ
กินผลไม้ได้เป็นแรง

รอนรอนอ่อนอัสดง
พระสุริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังน้ำครั่งแดง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร

ลิงค่างครางโครกครอก
ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน
นกหกร่อนนอนรังเรียง

ลูกนกยกปีกป้อง
อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
แม่นกปกปีกเคียง
เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร

ภูธรนอนเนินเขา
เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์
ตกยากจากศฤงศาร
สงสารน้องหมองพักตรา

ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า
สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
อยู่วังดังจันทรา
มาหม่นหมองละอองนวล

เพื่อนทุกข์สุขโศกเศร้า
จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
มิ่งขวัญอย่ารัญจวน
นวลพักตร์น้องจะหมองศรี

ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น
มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคล้าเย้ายวนยี
ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง


ยานี ๑๑

ขึ้นกดบทอัศจรรย์
เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง
นกหกตกรังรวง
สัตว์ทั้งปวงง่วงงุนโงง

แดนดินถิ่นมนุษย์
เสียงดังดุจพระเพลิงโพลง
ตึกกว้านบ้านเรือนโรง
โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน

บ้านช่องคลองเล็กใหญ่
บ้างตื่นไฟตกใจโจน
ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน
ลุกโลดโผนโดนกันเอง

พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง

ขุนนางต่างลุกวิ่ง
ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง
พัลวันดังตึงตัง
พลั้งพลัดตกหกคะเมน

พระสงฆ์ลงจากกุฏิ์
วิ่งอุตลุตฉุดมือเณร
หลวงชีหนีหลวงเถร
ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน

พวกวัดพลัดเข้าบ้าน
ล้านต่อล้านซานเซโดน
ต้นไม้ไกวเอนโอน
ลิงค่างโจนโผนหกหัน

พวกผีที่ปั้นลูก
ติดจมูกลูกตาพลัน
ขิกขิกระริกกัน
ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ

สององค์ทรงสังวาส
โลกธาตุหวาดหวั่นไหว
ตื่นนอนอ่อนอกใจ
เดินไม่ได้ให้อาดูร


ยานี ๑๑

ขึ้นกบจบแม่กด
ดาบสบูชากูณฑ์
ผาสุกรุกขมูล
พูนสวัสดิ์สัตถาวร

ระงับหลับเนตรนิ่ง
เององค์อิงพิงสิงขร
เหมือนกับหลับสนิทนอน
สังวรศีลอภิญญาณ

บำเพ็งเล็งเห็นจบ
พื้นพิภพจบจักรวาล
สวรรค์ชั้นวิมาน
ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา

เข้าฌานนานนับเดือน
ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา
จำศีลกินวาตา
ผาสุกทุกเดือนปี

วันนั้นครั้นเดินไหว
เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี
เล็งดูรู้คะดี
กาลกิณีสี่ประการ

ประกอบชอบเป็นผิด
กลับจริตผิดโบราณ
สามัญอันธพาล
ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์

ลูกศิษย์คิดล้างครู
ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ส่อเสียดเบียดเบียนกัน
ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

โลภลาภบาปบ่คิด
โจทย์จับผิดริษยา
อุระพะสุธา
ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

บรรดาสามัญสัตว์
เกิดวิบัติปัตติปาปัง
ไตรยุคทุกขะตะรัง
สังวัจฉะระอะวะสานฉบัง ๑๖

ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์
เอ็นดูภูบาล
ผู้ผ่านพาราสาวะถี

ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี
กลอกกลับอัปรี
บูรีจึงล่มจมไป

ประโยชน์จะโปรดภูวไนย
นิ่งนั่งตั้งใจ
เลื่อมใสสำเร็จเมตตา

เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา
บอกข้อมรณา
คงมาวันหนึ่งถึงตน

เบียนเบียดเสียดส่อฉ้อฉล
บาปกรรมนำตน
ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์

เมตตากรุณาสามัญ
จะได้ไปสวรรค์
เป็นสุขทุกวันหรรษา

สมบัติสัตว์มนุษย์ครุธา
กลอกกลับอัปรา
เทวาสมบัติชัชวาล

สุขเกษมเปรมปรีดิ์วิมาน
อิ่มหนำสำราญ
ศฤงศารห้อมล้อมพร้อมเพรียง

กระจับปี่สีซอท่อเสียง
ขับรำจำเรียง
สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง

เดชะพระกุศลหนหลัง
สิ่งใดใจหวัง
ได้ดังมุ่งมาตรปรารถนา

จริงนะประสกสีกา
สวดมนต์ภาวนา
เบื้องหน้าจะได้ไปสวรรค์

จบเทศน์เสร็จคำรำพัน
พระองค์ทรงธรรม์
ดันดั้นเมฆาคลาไคล


ฉบัง ๑๖

ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท
ฟังธรรมน้ำใจ
เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ

เห็นภัยในขันธสันดาน
ตัดห่วงบ่วงมาร
สำราญสำเร็จเมตตา

สององค์ทรงหนังพยัคฆา
จัดจีบกลีบชะฎา
รักษาศีลถือฤาษี

เช้าค่ำทำกิจพิธี
กองกูณฑ์อัคคี
เป็นที่บูชาถาวร

ปะถะพีเป็นที่บรรจถรณ์
เอนองค์ลงนอน
เหนือขอนเขนยเกยเศียร

ค่ำเช้าเอากราดกวาดเตียน
เหนื่อยยากพากเพียร
เรียนธรรมบำเพ็งเคร่งครัน

สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์
เสวยสุขทุกวัน
นานนับกัปกัลป์พุทธันดร

ภุมราการุญสุนทร
ไว้หวังสั่งสอน
เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน

ก ข ก กา ว่าเวียน
หนูน้อยค่อยเพียร
อ่านเขียนผสมกมเกย

ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย
ไม้เรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว

หันหวดปวดแสบแปลบเสียว
หยิกซ้ำซ้ำเขียว
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ

บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม
เรียงเรียบเทียบทำ
แนะนำให้เจ้าเอาบุญ

เดชะพระมหาการุญ
ใครเห็นเป็นคุณ
แบ่งบุญให้เราเจ้าเอย ฯที่มา : รวมนิทานบทเห่กล่อม และสุภาษิต ของ สุนทรภู่ . พิมพ์ครั้งแรก . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์หัตถศิลป์ , 2529

หมายเหตุ กรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อร่วมโครงการฉลอง 200 ปี กวีเอกสุนทรภู่ พุทธศักราช 2529
 

Create Date : 20 พฤษภาคม 2550
318 comments
Last Update : 20 พฤษภาคม 2550 0:26:03 น.
Counter : 40854 Pageviews.

 

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัพๆลบๆอยู่หลายรอบทีเดียว เนื่องจากตัวเองไม่สามารถจัดวรรคซ้ายขวาให้ตรงกันได้หมด โดยเฉพาะวรรคขวาที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังโย้ไปเย้มาเห็นแล้วไม่สวยเอาซะเลย

ดังนั้นก็เลยเลือกที่จะจัดหน้าแบบนี้ล่ะกัน เป็นวิธีที่ง่ายสุดแล้ว หวังว่าผู้อ่านหลายๆท่านคงจะไม่ว่าอะไรกันนะคะ

 

โดย: ende 20 พฤษภาคม 2550 0:35:56 น.  

 

เมื่อก่อนตอนอยู่มัธยม เคยได้รับเลือกไปสวด กาพย์ ทำนองโอ้เอ้ศาลาราย
ที่ศาลาราย รอบพระอุโบสถวัดพระแก้วค่ะ

ซ้อมอยู่หลายวันเลย

แม้เนื้อความจะออกXXไปซะหน่อย
แต่เราว่าเป็นภาษาที่สละสลวยมากกกกก

ทำได้ยังไงที่เอาคำที่มีตัวสะกดในแม่เดียวกันมาแต่งเป็นกาพย์ เป็นเรื่องได้

ซู๊ดดดดยอด

แต่ที่บุญหัวที่สุด คงเป็นเพราะกาพย์นี้ เราถึงได้มีโอกาสไปนั่งสมาธิในโบสถ์ หน้าพระแก้วมรกต ในตอนเช้าๆที่เค้ายังไม่เปิดทำการ ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย

ประทับใจมากๆ

 

โดย: คิดถึงอดีตจังเล้ย (Thipayashat ) 20 พฤษภาคม 2550 1:06:58 น.  

 

อยากให้พี่ๆช่วยแปลบทที่เป็นกลอนให้น้องด้วยได้ไหมค่ะ ช่วยแปลหน่อยนะค่ะ เพราะต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ อีกอย่างน้องก็ไม่ค่อยเข้าใจคำที่เขียนด้วยค่ะ ถ้าพี่ช่วยแปลจะเป็นพระคุณอย่างสูง นะค่ะ พี่กรุณาช่วยแปลเร็วนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ผู้ไร้นามค่ะ IP: 124.157.170.105 27 พฤษภาคม 2550 17:56:38 น.  

 

++36กาพย์พระไชยสุริยามีมาตั้งแต่สมัยใด

 

โดย: น่ารักจัง IP: 203.113.76.12 27 พฤษภาคม 2550 20:01:39 น.  

 

เรียกว่าเป็นกาพย์ที่ดีทีเดียว

 

โดย: คนชอบเบียร์(ลีโอ) IP: 61.19.24.122 28 พฤษภาคม 2550 21:02:39 น.  

 

หนูอยากรู้ว่าคำว่าพระสุริใสและสกุณาถาแปลว่าอะไรค่ะหนูต้องใช้เรียนหนังสือค่ะ


ขอบคุณล่วงหน้าที่อธิบายหนูค่ะ
ต้องส่งงานวันจันทร์ที่4มิถุนายน2550ค่ะ

 

โดย: อยากรู้ IP: 124.121.33.104 2 มิถุนายน 2550 14:41:05 น.  

 

ขอบขุณ

 

โดย: มิ้ล IP: 222.123.148.207 2 มิถุนายน 2550 20:27:51 น.  

 

ตอนนี้ขอให้ช่วยแปลคำว่าพระสุริใสให้หน่อยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: อยากรู้ IP: 124.121.38.189 2 มิถุนายน 2550 23:06:29 น.  

 

กาพย์พระไชยสุริยาแต่งช่วงประมาณ พ.ศ. 2383 - 2385 (สมัย ร. 3) ค่ะ

พระสุริย์ = พระอาทิตย์

สกุณา = นก


ปล. สงสัยมาตอบช้าไปหน่อยมังคะ พอดีเพิ่งจะเห็นคำถามอะค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ

 

โดย: ende IP: 125.24.162.191 4 มิถุนายน 2550 4:42:54 น.  

 

ไม่เป็นำรหรอค่ะพอดีครูเลื่อนให้ส่งวันอังคารแล้วขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: อยากรุ้ IP: 124.121.41.202 4 มิถุนายน 2550 19:21:27 น.  

 

หนูอยากรู้ว่าเสนาอำมาตย์ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามนองคลองทำและเกิดการอาเพศหมายความว่าอย่างไร
ทำไม่แค่เค้าทำผิดก็เกิดเหตูการธรรมชาติเลยหรอค่ะช่วยตอบหนูด้วย
ต้องส่งวันอังคายที่6มิ.ย 2550ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: อยากรู้ IP: 124.121.41.215 5 มิถุนายน 2550 18:42:31 น.  

 

ช่วยหน่อยนะคะ ขอ ประวัติผู้แต่ง เช่น ชื่อผู้แต่ง แต่งเรื่อง ประวัติมีพี่น้อง แล้วก็ ตัวละครในกาพย์พระไชยสุริยาหน่อยส่งวันจันทร์ที่11มิ.ยอะ

 

โดย: ฝ้าย IP: 58.8.125.219 8 มิถุนายน 2550 18:47:28 น.  

 

good.....

 

โดย: P. IP: 58.136.207.50 12 มิถุนายน 2550 17:15:07 น.  

 

ช่วยแปลบทนี้ให้หน่อยจะทำส่งครู

 

โดย: คนน่ารัก IP: 222.123.244.92 10 กันยายน 2550 18:52:32 น.  

 

ก้ดีนะ

 

โดย: 55+ IP: 58.9.115.113 16 กันยายน 2550 19:37:51 น.  

 

อยากได้คำแปลของกาพย์พระไชยสุริยาคะ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแล้วต้องรีบใช่ด้วย หาเท่าไรก็ไม่เจอ

 

โดย: near IP: 124.157.189.56 22 กันยายน 2550 19:51:43 น.  

 

ประเมินคุณค่าหาไม่เจอ

 

โดย: nun IP: 61.19.30.125 27 กันยายน 2550 14:27:13 น.  

 

โมจิโชคดีมากเลยค่ะที่เปิดเจอเนื้อหาในนี้ก่อน
เพราะถ้าหาไม่เจอ โมจิต้องโดนคุณครูตี
แน่เลยค่ะ เพราะครูที่เมืองไทย ดุกว่าครูที่ญี่ปุ่นมากเลยค่ะ

 

โดย: น้องโมจิ อาคากิ เรคิกุสึ IP: 202.129.24.104 28 กันยายน 2550 18:13:23 น.  

 

น้องโมจิพูดเวอร์ไปมั้งคะ ขนาดพี่อยู่เมืองไทยยังโดนครูตีเลย แต่ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ทำให้หาข้อมูลเจอ

 

โดย: แจน IP: 202.129.24.104 28 กันยายน 2550 18:17:41 น.  

 

You are very auch dich immer ja wir classviele
I'm From Germany

 

โดย: Careenar Kepphlerrh IP: 202.129.24.104 28 กันยายน 2550 18:23:28 น.  

 

ขอบคุณมากเลยนะคะที่หาข้อมูลทันใจไว้ให้เปิดใช้ทำงานอย่างนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

 

โดย: น้องแนน IP: 202.129.24.104 28 กันยายน 2550 18:26:01 น.  

 

อยากได้ภาพของตัวละครทุกตัวเลย หามาทุกเว็บแล้วยังไม่มีเลย จะต้องทำวานส่งครูด้วย ใครก็ได้เป็นผู้มีจิตใจดีช่วยหาให้หน่อย เพระจะต้องส่งครูวันที่ 24 ต.ค. 50 ช่วยหน่อยนะคะทุกๆคน

 

โดย: แตง IP: 203.113.17.173 6 ตุลาคม 2550 17:06:06 น.  

 

ผมจาสอบพรุ้งนี้อ้า ยังมะได้อ่านเลย ขอบคุนเวบนี้มักๆ ถ้าผมได้เต็มเดี่ยวเลี้ยง งิงิ หวังว่าคงถูกนะ

 

โดย: คนเก่ง IP: 58.9.222.39 30 ตุลาคม 2550 18:41:39 น.  

 

ขอบคุนมากเลยนะคะ
สอบพรุ่งนี้เหมือนกัน
ส่งสัยคงอยู่ร.ร.เดียวกับ "คนเก่ง"
แต่ก็ต้องขอบคุนมากเลยนะคะ
ที่มีเวบที่อธิบายได้หมดเลย
กำลังงงอยู่พอดีเลยค่ะ

ขอบคุนอีกครั้งค่ะ

 

โดย: ตาล...ฮับ IP: 125.25.249.106 30 ตุลาคม 2550 21:53:14 น.  

 

ครูให้หาเรื่องนี้ดีใจจังค้นหาเจอแล้ว

 

โดย: แนนค่ะ IP: 203.113.71.165 9 พฤศจิกายน 2550 17:35:45 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะ

เป็นเรื่องที่ดีมักมากเรย

พอดีครูกำลังให้สรุปเรื่องนี้พอดี

เอาอันนี้หล่ะปัยส่ง

ขอบคุณนะค่ะ

 

โดย: แฟง IP: 222.123.61.197 12 พฤศจิกายน 2550 21:28:20 น.  

 

หนูอยากได้คําแปล

 

โดย: Lovwe IP: 203.113.51.202 13 พฤศจิกายน 2550 16:44:36 น.  

 

อยากได้เป็นแบบร้อยแก้ว

 

โดย: tle IP: 58.147.20.203 19 พฤศจิกายน 2550 12:40:07 น.  

 

ผมชอบกาพย์นี้มากเพราะสอนให้เด็กเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น

 

โดย: ได้ความรู้ IP: 202.129.29.21 19 พฤศจิกายน 2550 17:10:27 น.  

 

ด้านความมีเหตุผลของกาพย์คืออะไรใครรู้บ้าง

 

โดย: ร IP: 203.113.44.72 20 พฤศจิกายน 2550 18:39:12 น.  

 

หนูอยากได้คำแปลกาพย์พระไชยสุริยาด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

โดย: คนอยากได้คำแปล IP: 222.123.47.249 29 พฤศจิกายน 2550 16:55:17 น.  

 

ดีค่ะวันนี้เพิ่งออกรายงานหน้าชั้นเรียนไปนี่เอง

 

โดย: คนหน้าตาดี IP: 124.157.143.28 30 พฤศจิกายน 2550 18:38:37 น.  

 

 

โดย: เป็นเรื่องที่ดีมักมากเรย IP: 117.47.169.142 3 ธันวาคม 2550 18:40:36 น.  

 

ทำไมไม่มีรูป

 

โดย: nnannan IP: 125.25.68.72 17 ธันวาคม 2550 16:07:31 น.  

 

หาคำถอดความให้หน่อย

 

โดย: รน IP: 203.113.70.75 18 ธันวาคม 2550 17:41:42 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ถ้าไม่ได้เวบนี้ก้อคงตาลีตาเหลือกหาคำแปลตายเลยนะเนี่ย ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะ

 

โดย: lukpla IP: 125.27.106.194 23 ธันวาคม 2550 17:36:26 น.  

 

อยากได้คำแปล ครับช่วยหาให้ทีครับ

วันนั้นจันทร
มีดารากร
เป็นบริวาร
เห็นสิ้นดินฟ้า
ในป่าท่าธาร
มาลีคลี่บาน
ใบก้านอรชร

เย็นฉ้ำน้ำฟ้า
ชื่นชะผะกา
วายุพาขจร
สาระพันจันทน์อิน
รื่นกลิ่นเกสร
แตนต่อคล้อร่อน
ว้าว่อนเวียนระวัน

จันทราคลาเคลื่อน
กระเวนไพรไก่เถื่อน
เตือนเพื่อนขานขัน
ปู่เจ้าเขาเขิน
กู่เกริ่นหากัน
สินธุพุลั่น
ครื้นครั่นหวั่นไหว

พระฟื้นตื่นนอน
ไกลพระนคร
สะท้อนถอนฤทัย
เช้าตรู่สุริยน
ขึ้นพ้นเมรุไกร
มีกรรมจำไป
ในป่าอารัญ


ฉบัง ๑๖

ขึ้นกงจงจำสำคัญ
ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง
ตลิงปลิงปริงประยง
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง
หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน
เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง

เขาสูงฝูงหงษ์ลงเรียง
เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง
ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง

กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง
พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

 

โดย: เด็กเรียน IP: 58.9.41.73 24 ธันวาคม 2550 8:26:05 น.  

 

ช่วยแปลให้ทีครับ
ผมต้องส่งวันอังคาร25 ธ.ค. 2550
นี้แล้วอะครับ

วันนั้นจันทร
มีดารากร
เป็นบริวาร
เห็นสิ้นดินฟ้า
ในป่าท่าธาร
มาลีคลี่บาน
ใบก้านอรชร

เย็นฉ้ำน้ำฟ้า
ชื่นชะผะกา
วายุพาขจร
สาระพันจันทน์อิน
รื่นกลิ่นเกสร
แตนต่อคล้อร่อน
ว้าว่อนเวียนระวัน

จันทราคลาเคลื่อน
กระเวนไพรไก่เถื่อน
เตือนเพื่อนขานขัน
ปู่เจ้าเขาเขิน
กู่เกริ่นหากัน
สินธุพุลั่น
ครื้นครั่นหวั่นไหว

พระฟื้นตื่นนอน
ไกลพระนคร
สะท้อนถอนฤทัย
เช้าตรู่สุริยน
ขึ้นพ้นเมรุไกร
มีกรรมจำไป
ในป่าอารัญ


ฉบัง ๑๖

ขึ้นกงจงจำสำคัญ
ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง
ตลิงปลิงปริงประยง
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง
หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน
เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง

เขาสูงฝูงหงษ์ลงเรียง
เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง
ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสะดาลขานเสียง

กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง
พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

 

โดย: เอิร์ธ IP: 58.9.41.73 24 ธันวาคม 2550 11:43:28 น.  

 

 

โดย: rattay IP: 117.47.214.127 5 มกราคม 2551 9:59:30 น.  

 

อยากให้แปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้จังM1ขอบคุณค่ะ

 

โดย: rattay IP: 117.47.214.127 5 มกราคม 2551 10:02:24 น.  

 

ไม่เห็นมีคำแปลเลยไหน+

 

โดย: ยยยย IP: 117.47.214.127 5 มกราคม 2551 10:04:48 น.  

 

ช่วยแปล
ขึ้นกกตกทุกข์ยากจนถึง เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร

 

โดย: tara IP: 117.47.214.127 5 มกราคม 2551 10:09:02 น.  

 

ชอบอ่านเอามาลงอีกนะคะ

 

โดย: ิำบีม IP: 125.27.215.165 13 มกราคม 2551 19:39:13 น.  

 

เภตราคืออารายเหรอ"เภตรามาในน้ำไหล ค่ำเช้าเปล่าใจ ที่ในมหาวารี"

 

โดย: 00nancykung00 IP: 117.47.172.69 23 มกราคม 2551 20:55:39 น.  

 

 

โดย: เนสา IP: 203.113.51.73 3 กุมภาพันธ์ 2551 9:45:01 น.  

 

ไม่มีแบบฝึกบ้างหรอค่ะ

 

โดย: คนน่ารัก IP: 125.26.205.224 19 กุมภาพันธ์ 2551 19:27:32 น.  

 

ขอดูแบบทดสอบพระไชยสุริยา

 

โดย: หวาน IP: 125.26.204.175 23 กุมภาพันธ์ 2551 11:27:19 น.  

 

อยากได้แปลกาพย์พระไชยสุริยา

 

โดย: ใอส์ IP: 210.203.169.113 25 กุมภาพันธ์ 2551 21:28:54 น.  

 

 

โดย: 555+ IP: 117.47.117.187 30 มีนาคม 2551 20:49:43 น.  

 

ขอบคุงม๊ากกกมาก !!~

เรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเนี่ย..

ช่วยนู๋ได้มากเลยทีเดียว คริ ๆ ๆ ๆ

 

โดย: นู๋บียอน ( เซ่ !!~ ) IP: 117.47.134.73 31 พฤษภาคม 2551 21:54:03 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยาให้หน่อย

 

โดย: เด็กอยากรู้ IP: 125.24.31.203 5 มิถุนายน 2551 18:10:46 น.  

 

ได้เข้ามาดูคล้ายๆกับบทที่คุณครูของหนูสอนเลยค่ะ

 

โดย: พลอย ม.1/7 IP: 118.173.35.207 9 มิถุนายน 2551 20:47:52 น.  

 

รักค่ะ

 

โดย: วงสี IP: 118.173.35.207 9 มิถุนายน 2551 20:50:44 น.  

 

คนที่มาสั่งสอนคือพระอินทร์หรือพระฤษีกันแน่ครับ

 

โดย: โนบิซัง IP: 125.27.32.106 25 มิถุนายน 2551 17:40:12 น.  

 

ช่วยเเปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาหัยหน่อยสี่สี่สี่สี่ ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ......................................... IP: 124.121.26.154 12 กรกฎาคม 2551 11:32:00 น.  

 


 

โดย: จินตนา IP: 125.26.35.218 20 กรกฎาคม 2551 17:32:03 น.  

 

กาพยืเรื่องนี้ดีมาก

 

โดย: จินตนา IP: 125.26.35.218 20 กรกฎาคม 2551 17:34:45 น.  

 

ช่วยแปลสุรางคนางค์ ๒๘ ให้หน่อย หนูต้องเอาไปทำรายงาน(เร็วหน่อยนะคะ)

 

โดย: 1 IP: 122.154.9.253 28 กรกฎาคม 2551 17:56:23 น.  

 

แปลหายหน่อยดิแปลไม่เปน

 

โดย: dui9b IP: 125.24.80.10 5 สิงหาคม 2551 12:17:49 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยาด้วยหาที่ไหนก็ไม่เจอจะส่งครูวันจันทร์ที่11ส.ค.51

 

โดย: อุ้ม IP: 118.174.219.113 8 สิงหาคม 2551 13:53:46 น.  

 

เธŠเนˆเธงเธขเนเธ›เธฅเธเธฒเธžเธขเนŒเธžเธฃเธฐเน„เธŠเธขเธชเธธเธฃเธดเธขเธฒเนƒเธซเน‰เธซเธ™เนˆเธญเธข
เธ•เน‰เธญเธ‡เธชเนˆเธ‡เธงเธฑเธ™เธˆเธฑเธ™เธ—เธฃเนŒเธ—เธตเนˆ18เธช.เธ„.51เธ™เธตเน‰เนเธฅเน‰เธง

 

โดย: เธชเธฒ IP: 125.25.129.219 17 สิงหาคม 2551 11:07:06 น.  

 

เยี่ยม

 

โดย: ดูดี IP: 124.121.156.141 20 สิงหาคม 2551 18:06:37 น.  

 

ราชาว้าเหว่หฤทัย
วายุพาคลาไคล
มาในทะเลเอกา

แลไปไม่ปะพะสุธา
เปล่าใจนัยนา
โพล้เพล้เวลาราตรี

ราชาว่าแก่เสนี
ใครรู้คะดี
วารีนี้เท่าใดนา


ช่วยแปลให้หน่อยนะคะ
ต้องใช้อ่าค่ะ(เร่งด่วน!!!!!!)

 

โดย: ... IP: 124.121.215.192 21 สิงหาคม 2551 18:54:34 น.  

 

ช่วยแปลยาวๆสัก1 A4 ได้ปะ ด่วนๆ ภายในวันเน้ได้ปะ ช่วยที่นะฮะ ขอบคุนมาก ช่วยหน่อยๆ

 

โดย: คน IP: 117.47.143.182 24 สิงหาคม 2551 14:09:15 น.  

 

ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ที่จะพูดต่อไปนี้ ผมไม่ได้หมิ่น ท่านสุนทรภู่ นะครับ แต่ผมมีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า....บทเรียนนี้ไม่น่ามีในหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ม.1 ครับ เป็นหลักสูตรที่ทำให้นักเรียนเสียเวลาเป็นอย่างมากและใช้ทำประโยชน์ได้น้อยมากเลย (ตามความคิดผมเอง) เอาวิชาที่ใช้ได้กับชีวิตประจำวันหรือพัฒนาการเรียนที่ดีกว่านี้ไม่ได้หรือครับ
ผู้ที่เอาเรื่องนี้ใส่ในสูตรการเรียนการสอน ผมว่าท่านคิดผิดมากเลย ไม่พิจารณาเรื่องความเหมาะสมกับวัยและความเป็นไปได้เอาเสียเลย
ไม่ลองเอากาพย์นี้ลองให้อาจารย์ในโรงเรียนลองแปลดูบ้างครับผม ว่าอาจารย์ท่านจะว่ายังไงบ้าง เผลอๆ....งงพอพอกับเด็กงงล่ะครับ....
...... ผมว่าหลายๆอย่างของการศึกษาของชาตินับวันจะถอยหลังลงคลองครับ.........
คนที่ออกหลักสูตรไม่ได้อยู่ในวงการสอน คนที่สอนจริงๆไม่มีส่วนร่วมในการออกหลักสูตร
ต้องเข้าใจด้วยครับว่า...ทฤษฎีกับปฏิบัติ...มันคนละเรื่องกัน
ผมมีเด็กที่เรียนวิชานี้มาถามผม ..ผมการศึกษาน้อย และค่อนข้างจะโง่ด้วยซ้ำไป ดูเนื้อหาวิชานี้แล้ว ไม่แปลกใจที่เด็กมาถามผม
ผมก็เลยรับปากว่าจะลองค้นดูให้ แต่ก็ไม่เห็นมีคำแปลที่ไหนเลย อาจเป็นเพราะเนื้อหาแปลยากก็ได้(ผมคิดเองครับ) หรือต้องการให้เด็กค้นคว้าเอง.....แล้วสุดท้ายครูผู้สอนก็ด่าเด็กว่า...โง่...ตามเคย(ครูฉลาดอยู่แล้ว..หรือเปล่า)
ใครจะด่าว่าผมยุ่งก็ได้ แต่อย่าให้เด็กเสียเวลากับหลักสูตรแบบนี้เลยครับ ให้เอาเวลาไปทำการบ้านวิชาอื่นดีกว่า(ไม่รวมนักเรียนที่ไม่สนใจการเรียนนะครับเพราะยังไงก็ไม่ทำการบ้านอยู่แล้ว) เพราะถือว่าเรียนยังไงก็ไม่สอบตกเพราะห้ามนักเรียนสอบตก (ผมว่าคนออกระเบียบไม่มีสอบตก..ไม่มีสมองมากกว่าม๊ง)
ใครจะด่าผมยังไงก็เชิญ ผมได้ลองแปลทั้งหมดไว้แล้ว แต่ขอลง ยานี 11 ก่อน (เดี๋ยวโดนด่าว่าแปลมั่วๆ) ยังไงคนที่ต้องการก็นำไปแต่งอีกละกัน
น้องๆคนที่ใช้เรียน ถ้าดูแล้วเป็นยังไง ใช้ได้หรือไม่ บอกด้วยครับ....
อย่าลืมตั้งใจเรียนหนังสือให้มากๆนะครับ เป็นเด็กดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสังคม...


1. สาธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสรนา
2. พ่อแม่แลครูบา เทวดาในราศี
3. ข้าเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กา มี
4. แก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชา
5. จะร่ำคำต่อไป พอฬ่อใจกุมารา
6. ธรณีมีราชา เจ้าพาราสาวัตถี
7. ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามะเหษี
8. ชื่อว่าสุมาลี อยู่บูรีไม่มีไภย
9. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกริยาอะฌาสัย
10. พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาศัยในพารา
11. ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบูรีก็ปรีดา
12. ทำไร่เขาไถนา ได้เข้าปลาแลสาลี
13. อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี
14. ที่หน้าตาดีดี ทำมโหรีที่เคหา
15. ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ เข้าแต่หอล่อกามา
16. หาได้ให้ภริยา โลโภพาให้บ้าใจ
17. ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย
18. ถือดีมีข้าไท ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
19. คะดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา
20. ใครเอาเข้าปลามา ให้สุภาก็ว่าดี
21. ที่แพ้แก้ชนะ ไม่ถือพระประเวณี
22. ขี้ฉ้อก็ได้ดี ไล่ด่าตีมีอาญา
23. ที่ซื่อถือพระเจ้า ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา
24. ผู้เฒ่าเหล่าเมธา ว่าใบ้บ้าสาระยำ
25. ภิกษุสะมะณะ เล่าก็ละพระสธรรม
26. คาถาว่าลำนำ ไปเร่ร่ำทำเฉโก
27. ไม่จำคำผู้ใหญ่ ศีรษะไม้ใจโยโส
28. ที่ดีมีอะโข ข้าขอโมทนาไป
29. พาราสาวะถี ใครไม่มีปราณีใคร
30. ดุดื้อถือแต่ใจ ที่ใครได้ใส่เอาพอ
31. ผู้ที่มีฝีมือ ทำดุดื้อไม่ซื้อขอ
32. ใล่คว้าผ้าที่คอ อะไรล่อก็เอาไป
33. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มิได้ว่าหมู่ข้าไทย
34. ถือน้ำร่ำเข้าไป แต่น้ำใจไม่นำพา
35. หาได้ใครหาเอา ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา
36. ผู้ที่มีอาญา ไล่ตีด่าไม่ปราณี
37. ผีป่ามากระทำ มรณะกรรมชาวบูรี
38. น้ำป่าเข้าธานี ก็ไม่มีที่อาไศรย
39. ข้าเฝ้าเหล่าเสนา หนีไปหาพาราไกล
40. ชีบาล่าลี้ไป ไม่มีใครในธานี


คำแปล...........

1. เพื่อความเป็นศิริมงคล จะขอไว้พระรัตนตรัย
2. พ่อ แม่ ครู อาจารย์ รวมทั้งเทวดาที่คุ้มครอง
3. เริ่มด้วยแม่ กา
4. ลองทำแค่นี้ ดีไม่ดีก็อย่าต่อว่าหรือติเตียนกันเลย
5. จะเล่าเรื่องเพื่อล่อใจ ยั่วยุ ให้ลูกๆหลานๆอยากเล่าเรียนหนังสือ
6. แผ่นดินต้องมีผู้ปกครอง มีเมืองหนึ่งชื่อเมืองสาวัตถี
7. มีกษัตริย์ชื่อพระไชยสุริยา มีมเหสี
8. ชื่อสุมาลี เมืองสาวัตถีเป็นเมืองที่สงบ ไม่มีภัยสงครามหรือภัยใดๆ
9. ข้าบริวารทุกคนในเมืองนี้ เป็นคนมีอัชฌาสัยและนิสัยดี
10. ผู้ที่มาติดต่อค้าขายกับเมืองนี้ สามารถพักอาศัยที่เมืองนี้ได้
11. ทำให้ประชาชนของเมืองสาวัตถีทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข
12. มีการปลูกข้าวและทำเกษตรกรรม มีข้าวและปลาอย่างสมบูรณ์
13. ต่อมาพวกคนใกล้ชิดและคอยรับใช้พระไชยราชาก็หาสาววัยรุ่น
14. ที่หน้าตาสะสวย มาร้องรำทำเพลงตามที่พัก
15. เพลิดเพลินกับสิ่งบันเทิงและความใคร่
16. เกิดความโลภขึ้นในจิตใจ
17. ไม่อยู่ในศีลธรรมอันดี หันไปนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา
18. พวกทีมีข้าทาสบริวาร ก็ฉ้อโกงชาวบ้าน คิดจะลงโทษใครก็ทำได้เลย
19. เมื่อมีคดีความเกิดขึ้น ผู้ตัดสินคดีจะชอบมากๆ
20. ผู้ที่ให้สินบนเช่น ข้าว หรือปลา ผู้ตัดสินความก็จะให้เป็นผู้ชนะคดี
21. ตัดสินคดีจากผิดเป็นถูก หรือถูกเป็นผิดได้
22. คนที่คดโกงกลับได้ดี ก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมากมาย
23. คนที่อยู่ในศีลธรรมกลับถูกดูว่าเป็นพวกโง่
24. คนที่มีความรู้มากๆก็ถูกหาว่าเป็นบ้า
25. พระภิกษุ ก็ไม่อยู่ในศีลธรรม ไม่รักษาศีลอย่างที่ควรจะเป็น
26. ใช้ความเป็นพระและบทสวดมนต์ ไปหลอกลวงชาวบ้าน
27. บางคนก็หัวแข็งไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่
28. แต่ที่ดีก็พอมีอยู่บ้าง ซึ่งนับว่าน่ายินดี
29. เมืองสาวะถีจึงอยู่ในช่วงที่ทุกคนต่างเห็นแก่ตัว
30. ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน หาผลประโยชน์ใส่ตนให้มากที่สุด
31. ใครทีคิดว่าตัวเองเก่ง จะเอาของใครก็หยิบเอาไป ขโมยไป
32. เห็นหรือชอบของๆใครก็จะแย่งจากเจ้าของทันที
33. ผู้มีอำนาจปราบปรามก็ไม่แก้ไขปัญหา
34. พวกข้าบริวารที่เคยสาบานต่อกษัตริย์ ก็ไม่จริงใจ ที่จะทำความดี
35. หาผลประโยชน์ใส่ตน จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างสูง
36. ใครทำผิด ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักและไม่มีความปรานี หรือสงสาร
37. จึงเกิดเหตุเภทภัยขึ้นแก่เมืองสาวัตถี
38. โดยมีน้ำป่าไหลเข้าท่วมเมืองทั้งเมือง จนไม่สามารถอยู่ที่เมืองนี้ได้อีกต่อไป
39. ทุกคนในเมืองสาวัตถีจึงต้องหนีภัยไปอยู่เมืองอื่น
40. แม้กะทั่ง ครู อาจารย์ ก็หนีไปด้วย ทำให้เมืองสาวัตถีเป็นเมืองร้าง

 

โดย: งงและสงสัย IP: 202.149.25.234 25 สิงหาคม 2551 2:57:14 น.  

 ขึ้นกกตกทุกข์ยาก
แสนลำบากจากเวียงชัย
มันเผือกเลือกเผาไฟ
กินผลไม้ได้เป็นแรง

รอนรอนอ่อนอัสดง
พระสุริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังน้ำครั่งแดง
แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร

ลิงค่างครางโครกครอก
ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน
นกหกร่อนนอนรังเรียง

ลูกนกยกปีกป้อง
อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
แม่นกปกปีกเคียง
เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร

ภูธรนอนเนินเขา
เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์
ตกยากจากศฤงศาร
สงสารน้องหมองพักตรา

ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า
สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
อยู่วังดังจันทรา
มาหม่นหมองละอองนวล

เพื่อนทุกข์สุขโศกเศร้า
จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
มิ่งขวัญอย่ารัญจวน
นวลพักตร์น้องจะหมองศรี

ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น
มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคล้าเย้ายวนยี
ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง


ยานี ๑๑

ขึ้นกดบทอัศจรรย์
เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง
นกหกตกรังรวง
สัตว์ทั้งปวงง่วงงุนโงง

แดนดินถิ่นมนุษย์
เสียงดังดุจพระเพลิงโพลง
ตึกกว้านบ้านเรือนโรง
โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน

บ้านช่องคลองเล็กใหญ่
บ้างตื่นไฟตกใจโจน
ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน
ลุกโลดโผนโดนกันเอง

พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง

ขุนนางต่างลุกวิ่ง
ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง
พัลวันดังตึงตัง
พลั้งพลัดตกหกคะเมน

พระสงฆ์ลงจากกุฏิ์
วิ่งอุตลุตฉุดมือเณร
หลวงชีหนีหลวงเถร
ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน

พวกวัดพลัดเข้าบ้าน
ล้านต่อล้านซานเซโดน
ต้นไม้ไกวเอนโอน
ลิงค่างโจนโผนหกหัน

พวกผีที่ปั้นลูก
ติดจมูกลูกตาพลัน
ขิกขิกระริกกัน
ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ

สององค์ทรงสังวาส
โลกธาตุหวาดหวั่นไหว
ตื่นนอนอ่อนอกใจ
เดินไม่ได้ให้อาดูร


ยานี ๑๑

ขึ้นกบจบแม่กด
ดาบสบูชากูณฑ์
ผาสุกรุกขมูล
พูนสวัสดิ์สัตถาวร

ระงับหลับเนตรนิ่ง
เององค์อิงพิงสิงขร
เหมือนกับหลับสนิทนอน
สังวรศีลอภิญญาณ

บำเพ็งเล็งเห็นจบ
พื้นพิภพจบจักรวาล
สวรรค์ชั้นวิมาน
ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา

เข้าฌานนานนับเดือน
ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา
จำศีลกินวาตา
ผาสุกทุกเดือนปี

วันนั้นครั้นเดินไหว
เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี
เล็งดูรู้คะดี
กาลกิณีสี่ประการ

ประกอบชอบเป็นผิด
กลับจริตผิดโบราณ
สามัญอันธพาล
ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์

ลูกศิษย์คิดล้างครู
ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ส่อเสียดเบียดเบียนกัน
ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

โลภลาภบาปบ่คิด
โจทย์จับผิดริษยา
อุระพะสุธา
ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

บรรดาสามัญสัตว์
เกิดวิบัติปัตติปาปัง
ไตรยุคทุกขะตะรัง
สังวัจฉะระอะวะสานฉบัง ๑๖

ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์
เอ็นดูภูบาล
ผู้ผ่านพาราสาวะถี

ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี
กลอกกลับอัปรี
บูรีจึงล่มจมไป

ประโยชน์จะโปรดภูวไนย
นิ่งนั่งตั้งใจ
เลื่อมใสสำเร็จเมตตา

เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา
บอกข้อมรณา
คงมาวันหนึ่งถึงตน

เบียนเบียดเสียดส่อฉ้อฉล
บาปกรรมนำตน
ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์

เมตตากรุณาสามัญ
จะได้ไปสวรรค์
เป็นสุขทุกวันหรรษา

สมบัติสัตว์มนุษย์ครุธา
กลอกกลับอัปรา
เทวาสมบัติชัชวาล

สุขเกษมเปรมปรีดิ์วิมาน
อิ่มหนำสำราญ
ศฤงศารห้อมล้อมพร้อมเพรียง

กระจับปี่สีซอท่อเสียง
ขับรำจำเรียง
สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง

เดชะพระกุศลหนหลัง
สิ่งใดใจหวัง
ได้ดังมุ่งมาตรปรารถนา

จริงนะประสกสีกา
สวดมนต์ภาวนา
เบื้องหน้าจะได้ไปสวรรค์

จบเทศน์เสร็จคำรำพัน
พระองค์ทรงธรรม์
ดันดั้นเมฆาคลาไคล


ฉบัง ๑๖

ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท
ฟังธรรมน้ำใจ
เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ

เห็นภัยในขันธสันดาน
ตัดห่วงบ่วงมาร
สำราญสำเร็จเมตตา

สององค์ทรงหนังพยัคฆา
จัดจีบกลีบชะฎา
รักษาศีลถือฤาษี

เช้าค่ำทำกิจพิธี
กองกูณฑ์อัคคี
เป็นที่บูชาถาวร

ปะถะพีเป็นที่บรรจถรณ์
เอนองค์ลงนอน
เหนือขอนเขนยเกยเศียร

ค่ำเช้าเอากราดกวาดเตียน
เหนื่อยยากพากเพียร
เรียนธรรมบำเพ็งเคร่งครัน

สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์
เสวยสุขทุกวัน
นานนับกัปกัลป์พุทธันดร

ภุมราการุญสุนทร
ไว้หวังสั่งสอน
เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน

ก ข ก กา ว่าเวียน
หนูน้อยค่อยเพียร
อ่านเขียนผสมกมเกย

ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย
ไม้เรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว

หันหวดปวดแสบแปลบเสียว
หยิกซ้ำซ้ำเขียว
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ

บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม
เรียงเรียบเทียบทำ
แนะนำให้เจ้าเอาบุญ

เดชะพระมหาการุญ
ใครเห็นเป็นคุณ
แบ่งบุญให้เราเจ้าเอย ฯ


อยากได้คำแปล ครับช่วยหาให้ทีคร่ะ

 

โดย: nana IP: 118.174.36.100 25 สิงหาคม 2551 20:31:52 น.  

 

เเปลตรงไหนหว่า

 

โดย: DalE_oFHelL555+++ IP: 222.123.182.30 25 สิงหาคม 2551 21:51:14 น.  

 

เรื่องนี้ดีมากครับ

 

โดย: จักร IP: 125.26.55.160 28 สิงหาคม 2551 20:30:06 น.  

 

สุรางคนางค์ ๒๘ (แม่กน)
ขึ้นใหม่ใน กน ก กา ว่าปน ระคนกันไป
เอ็นดูภูธร มานอนในไพร มณฑลต้นไทร แทนไพชยนต์สถาน
ส่วนสุมาลี วันทาสามี เทวีอยู่งาน
เฝ้าอยู่ดูแล เหมือนแต่ก่อนกาล ให้พระภูบาล สำราญวิญญา
พระชวนนวลนอน เข็ญใจไม้ขอน เหมือนหมอนแม่นา
ภูธรสอนมนต์ ให้บ่นภาวนา เย็นค่ำร่ำว่า กันป่าภัยพาล
วันนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร
เห็นสิ้นดินฟ้า ในป่าท่าธาร มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร
เย็นฉ่ำน้ำฟ้า ชื่นชะผกา วายุพาขจร
สารพันจันทน์อิน รื่นกลิ่นเกสร แตนต่อคลอร่อน ว้าว่อนเวียนระวัน
จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไก่เถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน
ปู่เจ้าเขาเขิน กู่เกริ่นหากัน สินธุพุลั่น ครื้นครั่นหวั่นไหว
พระฟื้นตื่นนอน ไกลพระนคร สะท้อนถอนทัย
เช้าตรู่สุริยน ขึ้นพ้นเมรุไกร มีกรรมจำไป ในป่าอารัญ

ฉบัง ๑๖ (แม่กง)


ขึ้นกงจงสำคัญ ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง
ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริงประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
มะม่วงพวงพลองช้องนาง หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

แปล
สงสารพระไชยสุริยา ที่ต้องนอนอยู่ในป่า บริเวณต้นไทรแทนปราสาท
ส่วนนางสุมาลี ได้ไหว้สามี เหมือนกับที่อยู่ในปราสาท
ที่คอยเฝ้าดุแล เหมือนแต่ก่อน ให้พระไชยสุริยาได้มีความสุขสบาย
แต่ต้องใช้ไม้ขอนแทนหมอน และคอยสวดมนต์ภาวนาให้รอดพ้นจากภัยอันตราย
วันหนึ่งตอนกลางคืนมีดอกบานสะพรั่ง เกิดฝนตกลมพัดอ่อนๆ
กลิ่นดอกไม้พัดพาไปตามลม พอจันทร์เคลื่อนคล้อย ไก่ป่าขันในยามเช้า
ปลุกพระไชยสุริยาฟื้นตื่น และรู้สึกถอนใจเนื่องจากอยู่ห่างไกลเมือง
พอพระอาทิตย์ เคลื่อนพ้นภูเขา จึงต้องเดินทางต่อไปในป่า
ฉบัง๑๖
รำพันในป่า ระหว่างนั้นได้พบ ต้นกร่างต้นใหญ่มีรากไทรโยงรยางค์
มีต้นตะลิงปลิง ต้นมะปริงต้นประยงค์ ต้นฝิ่น และต้นฝาง ที่ส่งกลิ่น
มีมะม่วงได้ตกอยู่ตามทาง จึงเก็บมารับประทานระหว่างเดินขึ้นเนิน
ได้เห็นกวางเดินอย่างสวยงามเหมือนหญิงงาม ที่มีอาวุธข้างกาย
บนภูเขาสูงมีฝูงหงส์สั่งเสียงร้องน่าฟัง กลางป่ามีไก่ขันเหมือนเสียงเพียงที่บรรเลงด้วยซอ
นกยูงทองร้องไพเราะดั่งฆ้องกลองระฆังวงเดือนและแตรสังข์ที่บรรเลงพร้อมกันดังกังวารไปทั่ว
นกกระลิงนกกระลางยืนเคียงกันพร้อมส่งเสียง
นกค้อนทองร้องเสียงน่าฟัง นกอีเก้งร้องแข่งกัน
บนพื้นดินมีฝูงละมั่งที่กินอาหารเพลิน
ฝูงช้างป่าโขลงใหญ่ อึงคะนึงพากันเล่นน้ำสำราญใจ
(ต้องขอโทษนะคะแปลเองเลยไม่สวย)

 

โดย: ชิดพ่อ IP: 203.118.108.56 3 กันยายน 2551 17:37:10 น.  

 

อยากให้มีคำแปลบ้าง

 

โดย: เอมิ IP: 124.120.67.179 4 กันยายน 2551 17:03:44 น.  

 

สุนทรภู่เเต่งเก่งจัง

 

โดย: อามุ IP: 124.120.67.179 4 กันยายน 2551 17:08:50 น.  

 

ขอคำแปลเยอะๆๆ

 

โดย: bigg IP: 125.26.127.176 10 กันยายน 2551 20:23:26 น.  

 

ช่วยแปลทั้งหมดได้ ป่ะ จะเอาไปอ่านสอบอ่ะ

 

โดย: เด็ก ม.1 IP: 158.108.192.127 11 กันยายน 2551 18:09:49 น.  

 

สวัสดีครับ

 

โดย: ดี IP: 125.25.59.228 14 กันยายน 2551 18:55:45 น.  

 

ชอบมากคะได้ความรู้ด้วยคะอยากให้มีข้อมูลเพิม

 

โดย: แอม IP: 202.142.206.25 18 กันยายน 2551 11:59:29 น.  

 

อยากได้คำแปลที่เกี่ยวกับความเชื่อ

 

โดย: ผู้หวังดี IP: 222.123.30.125 24 กันยายน 2551 11:50:59 น.  

 

เห็นนด้วยกับบ comment ที่25
อาจาร์ยจะให้เรียนไปทำไมก็ไม่รู้..ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันเลย:(

 

โดย: .. IP: 125.24.117.106 28 กันยายน 2551 9:28:11 น.  

 

^
^
^
^
^
พิมพ์ผิด หมายถึงcommentที่65

 

โดย: .. IP: 125.24.117.106 28 กันยายน 2551 9:29:47 น.  

 

แปลให้หมดเลยก้อดีนะ

 

โดย: ... IP: 117.47.27.155 11 ตุลาคม 2551 22:02:01 น.  

 

อยากได้คำแปลทั้งหมดใครเก่งช่วยแปลให้หน่อยน่ะค่ะใช้ด่วนมากๆๆๆๆ

 

โดย: อยากได้คำแปลทั้งหมด IP: 58.8.48.10 29 ตุลาคม 2551 19:32:51 น.  

 

พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง

ขุนนางต่างลุกวิ่ง
ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง
พัลวันดังตึงตัง
พลั้งพลัดตกหกคะเมน

พระสงฆ์ลงจากกุฏิ์
วิ่งอุตลุตฉุดมือเณร
หลวงชีหนีหลวงเถร
ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน

พวกวัดพลัดเข้าบ้าน
ล้านต่อล้านซานเซโดน
ต้นไม้ไกวเอนโอน
ลิงค่างโจนโผนหกหัน

พวกผีที่ปั้นลูก
ติดจมูกลูกตาพลัน
ขิกขิกระริกกัน
ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ

สององค์ทรงสังวาส
โลกธาตุหวาดหวั่นไหว
ตื่นนอนอ่อนอกใจ
เดินไม่ได้ให้อาดูร


ยานี ๑๑

ขึ้นกบจบแม่กด
ดาบสบูชากูณฑ์
ผาสุกรุกขมูล
พูนสวัสดิ์สัตถาวร

ระงับหลับเนตรนิ่ง
เององค์อิงพิงสิงขร
เหมือนกับหลับสนิทนอน
สังวรศีลอภิญญาณ

บำเพ็งเล็งเห็นจบ
พื้นพิภพจบจักรวาล
สวรรค์ชั้นวิมาน
ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา

เข้าฌานนานนับเดือน
ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา
จำศีลกินวาตา
ผาสุกทุกเดือนปี

วันนั้นครั้นเดินไหว
เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี
เล็งดูรู้คะดี
กาลกิณีสี่ประการ

ประกอบชอบเป็นผิด
กลับจริตผิดโบราณ
สามัญอันธพาล
ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์

ลูกศิษย์คิดล้างครู
ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ส่อเสียดเบียดเบียนกัน
ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

โลภลาภบาปบ่คิด
โจทย์จับผิดริษยา
อุระพะสุธา
ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

บรรดาสามัญสัตว์
เกิดวิบัติปัตติปาปัง
ไตรยุคทุกขะตะรัง
สังวัจฉะระอะวะสาน


ปล...ช่วยแปลด้วยส่งไม่ทันคราบอยากได้ด่วน
ขอขอบคุณล้วงหน้าครับบบ

 

โดย: goang IP: 125.24.152.227 29 ตุลาคม 2551 22:23:25 น.  

 

พิณพาทย์ระนาดฆ้อง
ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง
โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง

ขุนนางต่างลุกวิ่ง
ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง
พัลวันดังตึงตัง
พลั้งพลัดตกหกคะเมน

พระสงฆ์ลงจากกุฏิ์
วิ่งอุตลุตฉุดมือเณร
หลวงชีหนีหลวงเถร
ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน

พวกวัดพลัดเข้าบ้าน
ล้านต่อล้านซานเซโดน
ต้นไม้ไกวเอนโอน
ลิงค่างโจนโผนหกหัน

พวกผีที่ปั้นลูก
ติดจมูกลูกตาพลัน
ขิกขิกระริกกัน
ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ

สององค์ทรงสังวาส
โลกธาตุหวาดหวั่นไหว
ตื่นนอนอ่อนอกใจ
เดินไม่ได้ให้อาดูร


ยานี ๑๑

ขึ้นกบจบแม่กด
ดาบสบูชากูณฑ์
ผาสุกรุกขมูล
พูนสวัสดิ์สัตถาวร

ระงับหลับเนตรนิ่ง
เององค์อิงพิงสิงขร
เหมือนกับหลับสนิทนอน
สังวรศีลอภิญญาณ

บำเพ็งเล็งเห็นจบ
พื้นพิภพจบจักรวาล
สวรรค์ชั้นวิมาน
ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา

เข้าฌานนานนับเดือน
ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา
จำศีลกินวาตา
ผาสุกทุกเดือนปี

วันนั้นครั้นเดินไหว
เกิดเหตุใหญ่ในปะถะพี
เล็งดูรู้คะดี
กาลกิณีสี่ประการ

ประกอบชอบเป็นผิด
กลับจริตผิดโบราณ
สามัญอันธพาล
ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์

ลูกศิษย์คิดล้างครู
ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ส่อเสียดเบียดเบียนกัน
ลอบฆ่าฟันคือตัณหา

โลภลาภบาปบ่คิด
โจทย์จับผิดริษยา
อุระพะสุธา
ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง

บรรดาสามัญสัตว์
เกิดวิบัติปัตติปาปัง
ไตรยุคทุกขะตะรัง
สังวัจฉะระอะวะสาน


ปล...ช่วยแปลด้วยส่งไม่ทันคราบอยากได้ด่วน
ขอขอบคุณล้วงหน้าครับบบ

 

โดย: goang IP: 125.24.152.227 29 ตุลาคม 2551 22:23:32 น.  

 

เรื่องย่อย่อตรงกาพย์ปะครับ

 

โดย: ทำงานส่งครู IP: 58.8.127.250 3 พฤศจิกายน 2551 16:43:22 น.  

 

อยากได้ทั้งหมดเลยอ่าส์..ไม่มีหรอออออ

 

โดย: มีนคิขุ จัง IP: 125.24.115.40 3 พฤศจิกายน 2551 16:43:34 น.  

 

very good

 

โดย: preaw IP: 125.25.53.55 3 พฤศจิกายน 2551 17:15:21 น.  

 

ถ้าพี่มีคำแปลจะมีประโยชน์มากกกกกกกกกกกเลยนะคะอยากได้คำแปลลลลลลลเพราะครูสั่งอะค่ะ

 

โดย: puppy love IP: 61.19.65.143 5 พฤศจิกายน 2551 17:54:48 น.  

 

ไม่เหนมีคำแปลของ

ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง คางแข็งแรงเริง

ยืนเบิ่งบึ้งตาโพลง

ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง

โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

อยากได้ ด่วนนนนนน!!!!!!!!!! มากกกกกกกก


ขอโดยเร็วเลยนะคะ เพราะไปไม่เป็นเลย ศัพท์ยากมาก

 

โดย: pakjira 1.1 WK. IP: 118.172.234.103 6 พฤศจิกายน 2551 19:20:52 น.  

 

แปลหั้ยหน่อยจิคับต้องส่งครูพร่งนี้แล้ว

 

โดย: น.ร. IP: 58.8.178.254 9 พฤศจิกายน 2551 17:45:33 น.  

 

อยากได้คำแปลฉบัง16อ่ะค่ะ

 

โดย: เฟย์-ริน IP: 124.122.238.151 9 พฤศจิกายน 2551 19:28:05 น.  

 

ครูเราให้ส่งพร่งนี้เเย๊วเเง๊งงงง

 

โดย: เฟย์-ริน IP: 124.122.238.151 9 พฤศจิกายน 2551 19:29:08 น.  

 

หวัดดีช่วยแปลหน่อยดิ

 

โดย: แอม IP: 61.7.131.240 10 พฤศจิกายน 2551 15:18:01 น.  

 

ม้ายเหนมีคามแปเยอยอ่ะ แปห้ายหนอยดิ

 

โดย: TTC IP: 210.86.217.199 12 พฤศจิกายน 2551 23:03:18 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ^^ IP: 124.122.223.138 13 พฤศจิกายน 2551 20:26:30 น.  

 

หวัดดี

 

โดย: pop IP: 61.7.140.3 15 พฤศจิกายน 2551 14:16:37 น.  

 

แปลให้หมดได้ไหมค่ะ


เพราะต้องทำรายงานค่ะ


ส่งอาจารย์อ่ะค่ะ


ขอบคุยนะค่ะ


บาย...นะค่ะ

 

โดย: นิ้งค่ะ IP: 117.47.241.13 16 พฤศจิกายน 2551 20:09:30 น.  

 

สะหวาดเดดีค่ะ


ช่วยแปลให้หมดนะค่ะ


ขอบคุณค่ะ


บาย....................นะค่ะ

 

โดย: นิ้งค่ะ IP: 117.47.241.13 16 พฤศจิกายน 2551 20:11:48 น.  

 

ขอบคุณค่า....

แต่อยากได้เป็นพวก สัตว์ ตัวละคร ข้อคิดมากกว่าค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะ

 

โดย: l2ay.Darkness - เรย์ IP: 203.155.221.253 18 พฤศจิกายน 2551 19:18:53 น.  

 

สวัสดีค่ะ

 

โดย: ฝ้าย IP: 118.172.177.66 19 พฤศจิกายน 2551 14:49:26 น.  

 

มีใครอยู่ไหมค่ะ กำลังหาเพื่อนคุยกันค่ะ

 

โดย: ฝ้าย IP: 118.172.177.66 19 พฤศจิกายน 2551 14:50:59 น.  

 

ดีๆๆๆ

 

โดย: ขอบคุน IP: 125.24.170.22 19 พฤศจิกายน 2551 20:06:57 น.  

 

มีอะไรคุยหรอ{♫▼◙

 

โดย: การ์อา IP: 125.24.170.22 19 พฤศจิกายน 2551 20:09:59 น.  

 

อยากได้คำแปลเยอะๆนะนะนะนะ

 

โดย: จิรญัฐ IP: 125.26.126.52 22 พฤศจิกายน 2551 16:06:02 น.  

 

อยากให้ช่วยแปลหน่อยนะค่ะต้องส่งครูอ่ะ

เช้าค่ำทำกิจพิธี กองกูณฑ์อัคคี
เป็นที่บูชาถาวร

ช่วยหน่อยนะค่ะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่ะนะ
ไม่อยากโดนครูตีอ่ะนะนะนะขอร้อง
ถ้าแปลได้จะเป็นพระคุณอย่างสูง

 

โดย: แมวน้อย IP: 124.121.48.46 23 พฤศจิกายน 2551 13:39:19 น.  

 

อยากจะได้คำเเปลคุนครูให้ส่งพรุ่งนี้เเล้วด้วย.

 

โดย: ปืนคราบบบบบบบบบบบบบ IP: 118.173.118.12 24 พฤศจิกายน 2551 17:43:08 น.  

 

ช่วยแปลหน่อยจิ

 

โดย: จอย IP: 124.122.172.33 27 พฤศจิกายน 2551 18:36:19 น.  

 

ดีค่ะ

 

โดย: บี IP: 114.128.67.103 27 พฤศจิกายน 2551 18:45:41 น.  

 

ช่วยแปล
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
ด้วยนะค่ะ

 

โดย: เด็กหญิงสายธาร กุดไธสง IP: 118.174.156.240 7 ธันวาคม 2551 12:07:57 น.  

 

อยากให้แปลให้หมด เพราะจะทำส่งครู

 

โดย: สุดสวย IP: 222.123.5.250 14 ธันวาคม 2551 10:41:29 น.  

 

แปลตอนกาพย์ฉบัง 16 ให้หน่อยได้มั้ยคะ
อยากได้ตอนที่บอกว่า ...

พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหสี
มาที่ในลำสำเภา
ข้าวปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
ก็เอาไปในเภตรา

เอาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ

ช่วยหน่อยนะคะ
ศัพท์ยากจริงๆ เวลาเอามารวมกันแล้วมันงงอ่ะค่ะ


ใครรู้ก็บอกทีนะ ขอบคุณอย่างมากกกกก ค่ะ

^__________^* *

 

โดย: ตังเมคุง...อ่ะจ้า IP: 125.27.2.217 21 ธันวาคม 2551 16:31:30 น.  

 

ช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะแปลให้ทั้งบลแปลไม่เป็น

 

โดย: N 'ta IP: 202.149.25.235 30 ธันวาคม 2551 12:23:53 น.  

 

อยากให้ถอดความอ่า

 

โดย: ไม่สำคัญ IP: 203.107.198.2 6 มกราคม 2552 20:33:09 น.  

 

ขอบคุนมั่กๆๆค้ะ

 

โดย: *-* IP: 118.173.108.15 7 มกราคม 2552 19:53:29 น.  

 

ขอคำแปลทั้งหมดเลยได้ไม่ค่ะ

จะสอบต้องการด่วนค่ะ

 

โดย: แนน IP: 222.123.101.155 8 มกราคม 2552 18:24:14 น.  

 

แปลกาพย์ไชยสุริยาไห้หน่อยดิ

 

โดย: ตี้ IP: 210.203.169.89 8 มกราคม 2552 19:26:32 น.  

 

ถ้าถอดคำแปลให้ด้วยก็จะดีนะค่ะ

 

โดย: แพรวจร้า IP: 210.246.144.163 21 มกราคม 2552 16:49:31 น.  

 

ช่วยเเปลเป็นร้อยแก้วให้หน่อยค่ะ

 

โดย: love sam IP: 115.67.189.192 30 มกราคม 2552 20:21:07 น.  

 

ขอคำศัพท์ทั้งหมด แปลให้หน่อยได้ไหมครับ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ

 

โดย: เด็กฝึกหัด IP: 124.157.142.52 3 กุมภาพันธ์ 2552 19:38:35 น.  

 

ต้องการคำแปลค่ะหน้า 280-282ด่วนนะค่ะขอร้องงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงค่ะ

 

โดย: ลำปางค่ะ IP: 118.172.111.124 4 กุมภาพันธ์ 2552 21:52:06 น.  

 

สุดยอดมากในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยา
จาก ...เด็ก ม.1/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

 

โดย: น้องนุ่น IP: 118.174.205.148 25 กุมภาพันธ์ 2552 19:21:48 น.  

 

ในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาทำให้เราสองคนพี่น้องได้รู้เรื่องกาพย์พระไชยสุริยามากขึ้นด้วยค่ะ
ด.ญ.กนกวรรณ อัคนิตย์ น้องนุ่น ม.1/7
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา ค่ะ
---------- ----------- ----------- ---------
ด.ช.ชนาธิป อัคนิตย์ น้องการ์ตูน ป.2/2
โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ จ.สงขลา ครับ

การศึกษาปีที่ 51

 

โดย: น้องนุ่นเเละน้องการ์ตูนค่ะ IP: 118.174.205.148 25 กุมภาพันธ์ 2552 19:35:41 น.  

 


 

โดย: รชต IP: 117.47.42.29 25 กุมภาพันธ์ 2552 21:59:07 น.  

 

ด้ด

 

โดย: เเ IP: 118.173.131.194 10 มีนาคม 2552 17:44:25 น.  

 

ก็สนุกดีนะค่ะ
แต่แปลความหมายไม่ค่อยออก

 

โดย: ____________________________ IP: 117.47.158.52 29 พฤษภาคม 2552 18:59:29 น.  

 

ว้าว..ว..ว ได้ความรู้ไปเต็มๆ

ดีจรังเลยคร่ะ

เย้!

มีงานส่งอ.แล้วเรา

 

โดย: เด็กัรกเรียน IP: 125.24.60.83 31 พฤษภาคม 2552 15:35:00 น.  

 

อยากได้คำแปลมากๆๆๆๆๆๆเลย

 

โดย: snsd IP: 125.27.129.238 7 มิถุนายน 2552 10:41:17 น.  

 

ทำไมไม่เหงมีคำแปลเลยละ
ก็ดีนะ แต่ไม่ครบถ้วนดีทีเดียวอะ
ต้องปรับปรุงอีก

 

โดย: ไม่ระบุ IP: 222.123.93.236 8 มิถุนายน 2552 17:34:12 น.  

 

อยากได้เรื่องที่แปลจากกาพย์พระไชยสุริยาแบบไม่ต้องย่ออ่ะค่ะมันสั้นมากเนื้อหาบางตอนไม่ค่อยมี

 

โดย: lด็กmeปัญxา IP: 119.31.98.172 16 มิถุนายน 2552 20:06:35 น.  

 

ช่วยเเปลให้หน่อยนะค่ะ
ขอบพระคุนค่า.....

 

โดย: เปิ้ล ม. 1/1 ร.ร. หาด.... IP: 125.24.252.224 26 มิถุนายน 2552 18:25:54 น.  

 

ช่วยแปลความหมายให้หน่อย

 

โดย: เยาวพา IP: 117.47.214.21 29 มิถุนายน 2552 17:24:58 น.  

 

ขอบคุณมาค่ะ
นาซังทำการบ้านhttps://www.bloggang.com/data/ae7906/picture/1169611221.gifทันเเล้วค่ะhttps://www.bloggang.com/data/ae7906/picturhttps://www.bloggang.com/data/ae7906/picture/1169612815.gife/116https://www.bloggang.com/data/ae7906/picture/1169613662.gif9691087.gif

 

โดย: นาซัง IP: 124.122.112.64 10 กรกฎาคม 2552 18:31:15 น.  

 

ทำไมบางกาพย์ก็มีคำแปล บางกาพย์ก็ไม่
มีคำแปล
เเต่ก็ดีที่มันยังมี

 

โดย: แอม พรสุดา จิตไทยสง IP: 118.172.233.253 11 กรกฎาคม 2552 11:38:18 น.  

 

fdrttyfytfhggggggggggggggggjgjhuhuhknj

 

โดย: rggygjguhij IP: 118.172.233.253 11 กรกฎาคม 2552 13:00:24 น.  

 

ใครอยากรู้เรื่องอารายก้อถามมาได้เกี่ยวกับเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเพราะอาจารย์ที่โรงเรียนเค้าบอกความหมายทุกตอนเลยอ่ะแต่อยากให้ถามในวันเสาร์อาทิตย์น่ะเพราะตอนเย็นในวันธรรมดาไม่ได้เปิด(ตั้งใจเรียนกันนะ)

 

โดย: เด็กอัจฉริยะ IP: 124.121.238.53 12 กรกฎาคม 2552 12:05:52 น.  

 

ใครอยากรู้เรื่องอารายก้อถามมาได้เกี่ยวกับเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเพราะอาจารย์ที่โรงเรียนเค้าบอกความหมายทุกตอนเลยอ่ะแต่อยากให้ถามในวันเสาร์อาทิตย์น่ะเพราะตอนเย็นในวันธรรมดาไม่ได้เปิด(ตั้งใจเรียนกันนะ)

 

โดย: เด็กอัจฉริยะ IP: 124.121.238.53 12 กรกฎาคม 2552 12:08:30 น.  

 

ขอบคุนน้าคร้าบ...........................

 

โดย: กานต์ IP: 118.173.37.250 13 กรกฎาคม 2552 21:46:47 น.  

 

โชคดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยที่ได้เจอนิทานเรื่องนี้ก็เพราะว่าต้องส่งให้อาจารย์ขอบใจมากนะ

 

โดย: เด็กเทพ IP: 114.128.119.5 14 กรกฎาคม 2552 17:10:10 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะที่ช่วยหากาพย์พระไชยสุริยาค่ะ

 

โดย: น้ำตาล ค่ะ IP: 117.47.238.222 17 กรกฎาคม 2552 17:26:26 น.  

 

ขอบคุณคร๊าบบบบบ..........

 

โดย: น้ำตาล IP: 117.47.238.222 17 กรกฎาคม 2552 17:28:59 น.  

 

ขอบคุณคร๊าบบบบบ..........

 

โดย: น้ำตาล IP: 117.47.238.222 17 กรกฎาคม 2552 17:29:57 น.  

 

อยากทราบว่า'กาลกิณี 4 ประการ' ที่กล่าวถึงในเรื่องทีไรบ้างอ่ะครับ ช่วยหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

โดย: คลาส IP: 117.47.72.35 27 กรกฎาคม 2552 11:19:30 น.  

 

อยากให้แปลหน่อยค่ะ ทั้งหมดเลย

 

โดย: เด็กเก่ง IP: 118.173.184.35 30 กรกฎาคม 2552 19:49:22 น.  

 

ขอบคุณค่ะทำให้ทำการบ้านทัน

 

โดย: samsenking IP: 125.25.82.18 31 กรกฎาคม 2552 19:40:37 น.  

 

อยากได้ ตัวละครสำคัญในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยามากเลยค่ะ พรุ่งนี้ต้องส่งเเล้ว

 

โดย: โมชิมารุ IP: 222.123.43.2 1 สิงหาคม 2552 17:38:19 น.  

 

มีงานส่งครูแล้ว ขอบคุณค่ะ

 

โดย: แอร์ IP: 125.26.18.207 2 สิงหาคม 2552 13:13:22 น.  

 

ช่วยแปลให้หน่อย ด่วน!ต้องส่งอาจารย์พรุ่งนี้แล้ว

 

โดย: คนแปลไม่ได้ ip IP: 202.176.102.47 8 สิงหาคม 2552 17:09:02 น.  

 

เออออออออออออออออออออออออดีนะเวปนี้อ่ะ

 

โดย: เดก สว 2 IP: 124.122.210.143 12 สิงหาคม 2552 17:05:29 น.  

 

ข้าพเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กามี

เเก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชา

ถอดใจ้ความให้หน่อย

 

โดย: กลิ่ง IP: 61.19.66.199 14 สิงหาคม 2552 19:36:29 น.  

 

น่าจะมีความหมายนะ

 

โดย: ดรีม IP: 124.120.52.213 16 สิงหาคม 2552 14:27:47 น.  

 

ขอพิมพ์ต่อนะ เพราะพอดีว่าหาความหมายเจอแล้ว

 

โดย: ดรีม IP: 124.120.52.213 16 สิงหาคม 2552 15:09:28 น.  

 

ช่วยแปล ยานี11 ให้ด้วยนะครับ
ขอร้อง

 

โดย: แซน IP: 202.149.25.241 16 สิงหาคม 2552 18:20:28 น.  

 

ตัวละครในกาพย์พระไชยสุริยาครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่เห็นมี

 

โดย: นิรนาม IP: 202.143.172.227 24 สิงหาคม 2552 12:36:22 น.  

 

ดีอ่ะ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 

โดย: นิรนาม(คนเดิม) IP: 202.143.172.227 24 สิงหาคม 2552 12:39:08 น.  

 

ผมขอคำแปลแบบกาพย์11ได้ป่าว

 

โดย: pokemon master IP: 124.121.150.126 25 สิงหาคม 2552 18:17:24 น.  

 

แปลให้หน่อยนะครับ
ฝูงละมั้งฝังดินกินเพลิง คางแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

แปลให้หน่อยนะครับ
ส่งให้ทาง e-mail ด้วยได้มะครับ
goku_supper-buu@hotmail.com
รบกวนส่งแปลแล้วส่งให้ด้วยนะครับ

 

โดย: Keun IP: 124.122.81.35 25 สิงหาคม 2552 20:34:30 น.  

 

ขอบคุงมั่กๆนะคนที่ 69 อ่ะที่แปลมาหั้ยขอบคุงจิงจิง TOT ฮือๆๆ ซึ้ง
เถิงแม้จาไม่ได้
แปลมาหั้ย่เราก้อเถอะ

บ้าบาย ......

ทุ้กคน*-*


 

โดย: รัก...มากมาย IP: 125.25.248.237 30 สิงหาคม 2552 13:29:43 น.  

 

ช่วยแปลหน่อย...ครับ

 

โดย: คนธรรม.. เท่ IP: 117.47.70.175 6 กันยายน 2552 14:06:20 น.  

 

ช่วยแปลทั้งหมดเลยด้ายม้ายอ้าจาส่งแว้วอ่ะเดี๋ยวไม่ทันกานพอดี ใครสวย หล่อ ใจดี มีน้ำใจ เรียนเก่ง ฉลาดช่วยแปลหั้หน่อยน้าค้า

ปล.ขอบคุงล่วงหน้าน้าค้าแนน

 

โดย: แนน IP: 118.173.90.118 7 กันยายน 2552 21:26:06 น.  

 

ไม่เห็นจาดีเยย แหวะ

 

โดย: รถเมล์ IP: 202.149.118.14 14 กันยายน 2552 17:59:14 น.  

 

...ไปด่าเค้าทามมาย...

...ได้แค่นี้ก้อดีแล้ว...

...หมายถึงคนด้านบนอ่ะ...

 

โดย: ฟ้า IP: 202.149.118.14 14 กันยายน 2552 18:01:13 น.  

 

ใช้ได้เลยถ้าแปลทั้งหมดจะขอบคุณมากมาย+

 

โดย: ฟาง IP: 125.27.130.114 15 กันยายน 2552 9:54:41 น.  

 

แปลได้ไม่ละเอียดอย่างยิ่ง ทำไมถึงไม่ถึงเเยกแปลออกมาเช่นบทนี้ถอดคำประพันออกมาได้ว่าอะไร เเล้วอย่างงี้นักเรียนที่ต้องทำรายงานส่งจะมีคะเเนนได้อย่างไรในเมื่อเเหล่งข้อมูลที่เขาต้องการจะใช้หาข้อมูลมามีความไม่ระเอียดถี่ท้วนเเละรอบคอบ

 

โดย: satron IP: 58.9.171.74 15 ตุลาคม 2552 21:04:12 น.  

 

ไม่เห็นมีคำแปลเลย

 

โดย: เเพรว IP: 180.183.195.60 25 ตุลาคม 2552 12:53:32 น.  

 

ขอบคุณมากๆค่า

 

โดย: เด็กเรียน IP: 114.128.215.108 26 ตุลาคม 2552 19:18:22 น.  

 

เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา บอกข้อมรณา
คงมาวันหนึ่งถึงตน
เบียฬเบียดเสียดส่อฉ้อฉล บาปกำม์นำตน
ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์


ช่วยแปลบทนี้ให้หน่อยค่ะ

 

โดย: อะแลคต้า1+ IP: 112.142.30.84 26 ตุลาคม 2552 21:46:52 น.  

 

บอกข้อคิดหน่อยจิ นะ นะ

 

โดย: 222 IP: 58.9.189.142 27 ตุลาคม 2552 18:40:59 น.  

 

ขอบคุณ คห.65 มากนะค่ะ ^^

 

โดย: i.RY IP: 113.53.119.117 31 ตุลาคม 2552 15:08:15 น.  

 

เนื่อหาสาระดีมากเลยคับ

 

โดย: >>>>natคร๊าฟๆๆ<<<< IP: 118.174.14.243 2 พฤศจิกายน 2552 21:33:22 น.  

 

สวัสดีครับ

ผมขอคำแปลทั้งหมดได้ไหมครับ

เพราะ มานั่งแปลเองแปล ไป-มา ยัง งง มากครับ

ขอบคุณนะครับ

ปล. ช่วยแปลทั้งหมดเลยน่ะครับ

คุณครูให้ผมไปแปล กาพย์พระไชยสุริยา มา

และ ย่อความ (ย่อความง่ายมากผมทำได้ แต่แปล ยากมากมาย)

 

โดย: Gameguard Hackerteam IP: 222.123.45.177 8 พฤศจิกายน 2552 11:11:49 น.  

 

ใครอยากรู้เรื่องอารายก้อถามมาได้เกี่ยวกับเรื่องกาพย์พระไชยสุริยาเพราะอาจารย์ที่โรงเรียนเค้าบอกความหมายทุกตอนเลยอ่ะแต่อยากให้ถามในวันเสาร์อาทิตย์น่ะเพราะตอนเย็นในวันธรรมดาไม่ได้เปิด(ตั้งใจเรียนกันนะ)

_____________________________________

ช่วยบอกผมมั้งครับ

gameguard@fws.cc

 

โดย: แชมป์ IP: 222.123.45.177 8 พฤศจิกายน 2552 14:02:36 น.  

 

แปลอารัยว่ะ - -***

 

โดย: ไม่รู้ IP: 125.24.162.197 9 พฤศจิกายน 2552 16:48:17 น.  

 

งง

 

โดย: ไม่รู้ IP: 125.24.162.197 9 พฤศจิกายน 2552 16:50:26 น.  

 


ขอคำแปลได้ไหมครับ

 

โดย: อ้น IP: 222.123.130.181 9 พฤศจิกายน 2552 19:37:05 น.  

 

ช่วยแปลให้หมดทั้งเรื่องเลยได้ไหมค่ะ

please อย่างมากกกกกกกก

ถ้าแปลให้ได้จะขอบพระคุณเป้นอย่างสูงงงงง

 

โดย: เด็ก ย.บ. แพ็ท IP: 124.122.193.242 15 พฤศจิกายน 2552 12:27:24 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความหมาย แต่มันยังไม่ได้อยู่ดี ~~!

 

โดย: เด็ก พ.ส. IP: 118.173.174.46 16 พฤศจิกายน 2552 18:29:29 น.  

 

อ่านม่ายหวายอ่ะค้าบ อิอิ !

 

โดย: Sawada Archita leekasem IP: 118.172.183.71 20 พฤศจิกายน 2552 19:10:50 น.  

 

ไอ้ควาย

 

โดย: นุ่ม IP: 180.180.31.187 30 พฤศจิกายน 2552 18:33:55 น.  

 

ขขขขขขขขอออบบบบบบบบบคคคคคคคุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุณณณณณณณณรกกกก๊๊๊๊๊๊๊๊๊ีีีีีีีาบบบบบบบบบ

 

โดย: 123 IP: 61.90.79.240 2 ธันวาคม 2552 20:45:28 น.  

 

พระอินทร์เหรอคะไม่ใช่ฤาษีหรอ

 

โดย: 123 IP: 61.90.79.240 2 ธันวาคม 2552 20:47:26 น.  

 

เราจาสอบแล้ว
ยังไม่รุเรื่องไรเลยอ่า
แงๆๆๆๆ

 

โดย: กาก IP: 61.19.66.90 2 ธันวาคม 2552 22:24:17 น.  

 

ไม่มีใครแปลให้เลย-_-

 

โดย: คนน่ารัก IP: 210.203.178.151 10 ธันวาคม 2552 18:06:41 น.  

 

ไม่มีใครแปลให้เลย-_-

 

โดย: 12 IP: 124.157.146.120 13 ธันวาคม 2552 18:04:51 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยา กาพย์สุรางคนางค์ 28

 

โดย: มิว IP: 125.26.108.78 15 ธันวาคม 2552 19:28:13 น.  

 

ช่วยแปลด่วน

 

โดย: มิว IP: 125.26.108.78 15 ธันวาคม 2552 19:29:15 น.  

 

รักบาสที่สุดในโลก

 

โดย: ฟิล์ม IP: 125.26.108.78 15 ธันวาคม 2552 19:30:49 น.  

 

ช่วยเเปลให้หน่อยค่ะ555

 

โดย: 3 ซ่า IP: 118.173.237.111 25 ธันวาคม 2552 15:48:29 น.  

 

ขอบคุนมากๆนะค้า!

 

โดย: ~~>>>;;;หมูหลุมเน่า;;;<<<~~ IP: 119.42.71.179 29 ธันวาคม 2552 20:27:54 น.  

 



 

โดย: guy IP: 125.27.62.180 30 ธันวาคม 2552 18:04:36 น.  

 

โง่ทั้งหลายยย 55+

 

โดย: นิรนาม IP: 118.172.250.202 5 มกราคม 2553 10:49:48 น.  

 

ไอฉลาดเอ้ย

 

โดย: คุณชาย สุดเทพ IP: 112.142.104.171 26 มกราคม 2553 21:10:41 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์ที่มันเปงแม่กนให้หน่อยนะคะ
ต้องทำงานด่วนมากมาย Please!!!!!

 

โดย: หมวยเลือกได้ IP: 110.49.152.90 6 กุมภาพันธ์ 2553 18:41:53 น.  

 

ทะรี

 

โดย: แนน IP: 203.144.144.165 11 กุมภาพันธ์ 2553 17:40:36 น.  

 

ดี ดี ค่ะ

 

โดย: p. IP: 114.128.63.173 17 กุมภาพันธ์ 2553 21:39:54 น.  

 

ขอบคุนมากค่ะ


ต้องทำใบงานส่งครู


โฮ่ๆๆๆๆๆๆด้ายแร้วววว

 

โดย: เด็กเรียน...นิดนึง IP: 118.174.70.102 25 กุมภาพันธ์ 2553 17:29:47 น.  

 

คุนคร๊าบ

ครุสั่งไห้ทำดีนะหาเจอ

หาไม่เจอโดนตีตายเลย

เดียวมาหาเอาอีกนะ

 

โดย: เต๋ษ IP: 202.149.25.241 8 พฤษภาคม 2553 12:42:40 น.  

 

ทำไหมไม่มีคำแปล

 

โดย: หยก IP: 114.128.45.107 8 มิถุนายน 2553 18:06:16 น.  

 

น่าอ่านดีน๊าคะ

 

โดย: กิ๊ฟ IP: 192.168.1.8, 203.172.169.226 10 มิถุนายน 2553 13:08:34 น.  

 

ถ้ามีคำแปลก้อจะดีนะคะ แต่แค่นี้ก้อถือ ว่าเก่ง

แร้วก้อเยอะแล้วหละคร๊ ^^

 

โดย: กิ๊ฟ IP: 222.123.176.52 10 มิถุนายน 2553 20:30:02 น.  

 

ไม่เห็นคำแปลเลยทำไมไม่แปลละครับหรือแปลไม่ได้

 

โดย: 007 IP: 125.25.19.99 15 มิถุนายน 2553 16:34:50 น.  

 

กำเวงสุด ๆ

ไม่มีคำเเปลเลย

 

โดย: กรุส์เมา IP: 112.140.189.82 15 มิถุนายน 2553 19:35:00 น.  

 

ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

 

โดย: neoy IP: 124.122.255.214 17 มิถุนายน 2553 20:37:12 น.  

 

ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอ็นดูภูบาล

พระฤๅษีเมตตาพระไชยสุริยา


ผู้ผ่านพาราสาวะถี ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี กลอกกลับอัปรีย์ บูรีจึงล่มจมไป

ผู้ครองเมืองสาวัตถี ที่หลงเชื่อเหล่าข้าราชบริพารจนทำให้บ้านเมืองพินาศ


ประโยชน์จะโปรดภูวไนย นิ่งนั่งตั้งใจ เลื่อมใสสำเร็จเมตตา เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา

จึงสอนพระไชยสุริยา ด้วยน้ำเสียงทีไพเราะดุจเสียงพิณ


บอกข้อมรณา คงมาวันหนึ่งถึงตน เบียฬเบียดเสียดส่อฉ้อฉล บาปกำม์นำตน ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์ เมตตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์ เป็นศุขทุกวันหรรษา

วันหนึ่งทุกคนต้องตาย หากเบียดเบียนผู้อื่นจะต้องทนทุกข์ หากมีความเมตตา จะมีความสุขอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุข


สมบัติสัตว์มนุษย์ครุฑา กลอกกลับอัปรา เทวาสมบัติชัชวาล ศุขเกษมเปรมปรดิ์วิมาน อิ่มหนำสำราญ ศฤงฆารห้อมล้อมพร้อมเพรียง กระจับปี่สีซอคลอเสียง ขับรำจำเรียง สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง

เสวยสุขอยู่ในวิมานที่แวดล้อมไปด้วย ดนตรี นางฟ้าเริงระบำ


เดชะพระกุศลหนหลัง สิ่งใดใจหวัง ได้ดังมุ่งมาตรปรารถนา จริงนะประสกสีกา สวดมนต์ภาวนา เบื้องน่าจะได้ไปสวรรค์

ด้วยบุญกุศล คิดหวังสิ่งใดจะสมปรารถนา


จบเทศน์เสร็จคำรำพัน พระองค์ทรงธรรม์ ดันดั้นเมฆาคลาไคล

เทศนาจบ พระฤๅษีก็กลับคืนสู่สวรรค์

 

โดย: เอฟ IP: 183.88.42.214 23 มิถุนายน 2553 23:20:20 น.  

 

พีครับช่วยเเปลพระไชยสุริยาเเบบ
1บทแปลครั่งอ่ะครับได้ไหมครับ
เช่น

สะธุสะจะขอไหว้
พระศรีไตรสะระณา
พ่อแม่แลครูบา
เทวะดาในราศรี

แปลครั้งอ่ะครับ

 

โดย: อ๊อฟ IP: 124.121.7.217 28 มิถุนายน 2553 17:28:42 น.  

 

วาวาวาวาวววาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาววาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาว

 

โดย: 022222 IP: 192.168.2.23, 202.69.136.146 30 มิถุนายน 2553 10:42:40 น.  

 

ช่วยบอกตัวละครหน่อยนะ

 

โดย: frong IP: 125.27.144.24 3 กรกฎาคม 2553 10:23:20 น.  

 

ห่วย

 

โดย: 0//0 IP: 125.26.44.139 16 กรกฎาคม 2553 20:41:22 น.  

 

สุดยอดมากก

 

โดย: 007 IP: 114.128.14.47 18 กรกฎาคม 2553 9:54:40 น.  

 

กูรู้ล่าน่าโทรมาหากุวส์ดิเด๋วบอก0892221921

 

โดย: มุก IP: 183.89.99.32 19 กรกฎาคม 2553 9:31:31 น.  

 

เอ้าๆ
แปกๆๆ ไนว่าจะแปลไห้ ละจร้า
แม้ง บ้าๆๆ

 

โดย: เมเองนร้าจร้า IP: 125.27.89.143 25 กรกฎาคม 2553 15:04:41 น.  

 

ก็ได้ประโยชน์ แลความรู้ดีหน้อ

 

โดย: รรรรร IP: 125.26.44.106 26 กรกฎาคม 2553 16:05:32 น.  

 

แย่

 

โดย: hhh IP: 125.24.102.39 2 สิงหาคม 2553 19:49:22 น.  

 

ดีมากๆค่ะ

 

โดย: aonzy IP: 124.122.60.56 4 สิงหาคม 2553 21:05:12 น.  

 

ดีนิ่คะ ได้ทั้งประโยชน์และความรู้ด้วยคร้า

 

โดย: กิ๊ฟ IP: 182.93.139.236 5 สิงหาคม 2553 14:15:11 น.  

 

หไส่อีแหกเลยเจอเข้า

 

โดย: ฟหฟห IP: 180.180.3.238 5 สิงหาคม 2553 15:48:21 น.  

 

อยากให้แปลตรงที่

ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย

กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว

หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซ้ำช้ำเขียว

อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ

แปลนี้ทีค้ะ

 

โดย: xมูน้oe IP: 118.172.104.143 8 สิงหาคม 2553 8:47:23 น.  

 

พี่ขอบคุณสำหรับเนื้อหามากๆนะคะ

 

โดย: เขมนิจ จามิกรณ์ IP: 117.47.84.41 9 สิงหาคม 2553 16:51:27 น.  

 

ช่วยแปลทั้งหมดเลยได้ไม่ค่ะ

หนุต้องส่งครูอาทิตย์หน้า

 

โดย: me IP: 182.232.95.147 18 สิงหาคม 2553 19:56:37 น.  

 

ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไท ฟังธรรมนำใจ
เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ
เเห็นภัยในขันธดาน ตัดห่วงบ่วงมาร
สำราญสำเร็จเมตตา

 

โดย: ใบเตย IP: 192.168.212.111, 61.19.202.108 23 สิงหาคม 2553 9:09:10 น.  

 

ส่งฉบัง ๑๖ ของกาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
ที่ baitory_sutidapon@hotmail.com8jt

 

โดย: ใบเตย IP: 192.168.212.111, 61.19.202.108 23 สิงหาคม 2553 9:16:24 น.  

 

Son Of Bitch

 

โดย: เดมพิสา IP: 58.8.114.10 29 สิงหาคม 2553 19:37:54 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้หมดเลยได้ไหมต้องส่งครู เดี๋ยวโดนตรี

 

โดย: my IP: 124.121.208.63 30 สิงหาคม 2553 17:35:03 น.  

 

ช่วยแปลทั้งหมดเล๊ ยม๊ะดั้ยหรอจ้ะ

ตรงฉบัง16 ตั้งแต่...

"พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหสี"..

(ไปเรื่อย...ๆ จนจบเล๊ยยิ่งดิ๊ น๊ะ จ้ะ)

ยังไงก้ อขอบคุนมั๊กมากกกกกกกกกกน๊จ้ะ

จุ๊บุ..จุ๊บุ

 

โดย: อิ๊หวา น.!*^^ IP: 117.47.228.137 31 สิงหาคม 2553 18:03:08 น.  

 

ม๊เหงมีคำแปลรุยง่า อยากหั้ยมีคำแปลด้วยอ่า

 

โดย: J.J.dam IP: 118.174.208.46 31 สิงหาคม 2553 20:50:12 น.  

 

ถอดคำประพันธเป็นร้อยแก้วให้หน่อยเดี๋ยว
โดนครูตี_ ช่วยด้วย_-_อิอิ

 

โดย: kam IP: 182.232.8.61 5 กันยายน 2553 9:03:13 น.  

 

ขอบคุณค่ะ ต้องส่งครูในวันทร์ที่ 6นี้แล้ว

 

โดย: หนูไม่รู้ IP: 124.120.38.154 5 กันยายน 2553 10:29:02 น.  

 

งงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: แนน IP: 125.27.195.140 5 กันยายน 2553 11:14:12 น.  

 

ต้องส่งอาจารย์วันจันทร์ค่ะ

 

โดย: ปาปิ๊ง IP: 125.27.195.140 5 กันยายน 2553 11:16:02 น.  

 

ขอบคุณทุกๆคำแปลนะคะ แต่ถ้าจาให้ดี แปลตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ได้นะ

 

โดย: เดียร์ IP: 124.121.226.80 5 กันยายน 2553 19:10:55 น.  

 

ช่วยแปลตรงที่ว่ากาพสุรางคนางค์28ทีน่ะคร่ะ

 

โดย: น้องน้ำม.1/16สว2 IP: 192.168.1.112, 125.25.154.7 6 กันยายน 2553 17:09:38 น.  

 

เราก็อยู่ม.1เองนะอิอิ

 

โดย: นัท IP: 202.143.149.52 14 กันยายน 2553 11:50:41 น.  

 

เราก็อยู่ม.1เหมือนกันฮิฮิ

 

โดย: Snookzero IP: 110.49.193.152 14 กันยายน 2553 18:04:10 น.  

 

เราก็อยู่ม.1เหมือนกันฮิฮิ

 

โดย: Snookzero IP: 110.49.193.152 14 กันยายน 2553 18:08:08 น.  

 

แจ่วๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: นน IP: 1.46.184.202 19 กันยายน 2553 20:10:17 น.  

 

อยากให้มีแบบทดสอบเรื่องกาพยพระไชยสุริยา

 

โดย: คน IP: 110.164.46.155 20 กันยายน 2553 21:10:38 น.  

 

อยากให้มีคำแปลของกาพย์พระไชยสุริยา

 

โดย: ดี ดี๊ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ IP: 110.164.156.135 25 กันยายน 2553 19:33:53 น.  

 

เราก็อยู่ ม.1 เหมือนกันนนนนนนนนน

 

โดย: ดี ดี๊ๆๆๆๆๆๆๆ IP: 110.164.156.135 25 กันยายน 2553 19:35:56 น.  

 

เราก็อยู่ ม.1

 

โดย: หนุ่มบาว-สาวปาน IP: 182.93.226.35 28 กันยายน 2553 10:18:41 น.  

 

เราม.1 นะ

 

โดย: ไม่บอก IP: 192.168.1.121, 58.9.112.169 28 กันยายน 2553 17:52:48 น.  

 

ช่วยแปลให้เข้าใจหน่อย

 

โดย: กฤษณ์ IP: 223.206.146.13 21 ตุลาคม 2553 18:15:43 น.  

 

เราว่า ขอบคุณที่แวะมาคอมเม้นที่65 ก้อพูดไม่ถูกท่านสุทรภู่ตอนที่ท่านแต่งกลอนหนะท่านเคยคิดมั้นหละว่าจะแต่งกลอนเรื่องนี้ให้เด็ก ม.1ท่านก้อแค่แต่งเพื่อเอาไว้สอนคนรุ่นหลังก้อเท่านั้นแต่ที่มันเข้ามาอยู่ในบทเรียนได้นั้นมันก้อเป็นเรื่องของทางกระทรวงเค้าจัดมาและอีกอย่างคุณก้อไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์ท่านเพราะท่านอุส่าห์แต่งกลอนขึ้นมาเพื่อเป็นสมบัติของชาติมันไม่เกี่ยวว่ากลอนบทนี้หรือบทไหนมันจะเข้าไปอยู่ในบทเรียนแล้วทำให้เสียเวลา

 

โดย: 555+++ IP: 124.122.4.75 26 ตุลาคม 2553 18:54:19 น.  

 

ก็ดีนะคะ ถ้าหนูไม่เจอเวปก่อนหน้านี้ซะก่อนไม่งั้นหนูคงจะดีใจมากกว่านี้

 

โดย: น้องน้อยแกะกล่อง IP: 182.52.71.242 28 ตุลาคม 2553 17:16:52 น.  

 

ทำไมมีคำแปลไม่ครบ

 

โดย: น้ำตาล IP: 118.172.232.255 28 ตุลาคม 2553 17:36:38 น.  

 

แท้งมากกกกก

 

โดย: มี่ IP: 124.122.182.61 2 พฤศจิกายน 2553 19:20:39 น.  

 

ช่วยแปลให้ผมหน่อยนะคร๊าบบบบ

 

โดย: พิม IP: 110.49.193.64 4 พฤศจิกายน 2553 18:46:38 น.  

 

ช้วยแปลให้ผมหน่อยครับผมต้องทํางานเกียวกับเรื่องนี้อะครับช้วยๆกันหน่อยนะครับนะๆ

 

โดย: เด็กเมืองลิง IP: 223.205.75.219 6 พฤศจิกายน 2553 18:14:05 น.  

 

ถ้าแปลให้จะขอบคุณมากครับ

 

โดย: เด็กเมืองลิง IP: 223.205.75.219 6 พฤศจิกายน 2553 18:16:21 น.  

 

จาเรียนทามมายยยยย อ่าค้าบบบบบ ผมเบื่อสุดๆ
ภาษาอังกฤษยังง่ายกว่าอีกนะค้าบบ T_T (ความคิดผมนะคับ มะเกี่ยวกะไคทั้งสิ้น)

 

โดย: ? IP: 124.120.63.38 10 พฤศจิกายน 2553 19:13:21 น.  

 

ช่วยแปล
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเหว่เอกา

 

โดย: ฝน IP: 110.49.48.121 13 พฤศจิกายน 2553 16:41:15 น.  

 

ขอบคุณสำหรับทุกคำแปลดีๆครับ..
ถึงแม้จะไม่ค่อยละเอียดแต่ก็ช่วยได้เยอะทีเดียว
อันที่จริงอาจารย์ท่านได้แปลปากเปล่าให้ฟังแล้วครับ แต่ว่าผมจดไม่ทัน แถมจำได้ไม่ละเอียด
เลยต้องมาค้นดู..แต่ถ้าค้นไม่ได้อีกคงต้องใช้ความสามรถของตัวเองซะเเล้ว..
สำหรับเด็กอย่างผม (ที่อยู่ม.1) ผมว่า..
ถึงแม้เราจะทำอะไรไม่ค่อยเป็น เรียนก็ไม่ได้เลิศเลออะไรนัก แต่ผมก็จะขอพยายามด้วยตัวเอง
แต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆ ก็อาจจะขอคนอื่นให้ช่วยชี้ให้เห็นทางสว่างบ้าง แต่คนที่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับ
อตฺหิอตฺโนนาโถ = ตนแลเป็นที่พึ่งเเห่งตน
= ตัวใครตัวมัน
(แปลไทยเป็นไทย ขำๆครับอย่าเครียด)
(คติประจำโรงเรียนผมเอง..55+)
..มาอย่างคนพเนจร แต่ขอไปอย่างนักบุญ..
(รู้สึกว่าตัวเองเท่จังเลย ฮี่ๆๆๆ!!)

 

โดย: Earth upo ครับผม IP: 115.67.62.7 14 พฤศจิกายน 2553 15:00:04 น.  

 

ผมขอคำแปลหน่อยได้ไหมครับ
ครูสั่งให้แปลหมดเลยทำไม่ไหวครับ
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ O_o"

 

โดย: UFO IP: 180.180.61.6 23 พฤศจิกายน 2553 11:20:15 น.  

 

ไม่เหนเเปลเลยลำคานจัง
เข้ามาไม่มีไรเลย เบื่อ

 

โดย: คนหน้าตาดีที่สุตตตตตในสมัย2010-ตลอดปี IP: 117.47.218.229 3 ธันวาคม 2553 19:57:27 น.  

 

พญาสกุณาแปลว่าอะไรค่ะ

 

โดย: อาย IP: 223.206.195.216 6 ธันวาคม 2553 15:24:17 น.  

 

เวรกำอยากได้คำแปลค่ะ

 

โดย: คนไทย IP: 117.47.121.62 8 ธันวาคม 2553 17:57:57 น.  

 

แปลให้เดิ้งปะรัย
แม่กกอ่ะ

 

โดย: --- IP: 110.164.234.99 8 ธันวาคม 2553 19:12:04 น.  

 

แปลอย่างไงอ่ะ

 

โดย: ... IP: 118.173.141.25 16 ธันวาคม 2553 10:01:44 น.  

 

ทำไมถึงก๊อปปี้ไม่ได้ค่ะ
จะก๊อปไปใส่ลงในใบงานวิชาภาษาไทยค่ะ
ไม่อยากพลิกไปพลิกมาค่ะ

 

โดย: น้องซี IP: 223.207.7.25 19 ธันวาคม 2553 15:15:47 น.  

 

ฉบัง 16

ขึ้นกงจงจำสำคัญ
ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง

ไกรกร่างยางยูงสูงระหง
ตลิงปลิงปริงประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง

มะม่วงพลวงพลองช้องนาง
หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน

เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน
เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง

เข้าสูงฝูงหงส์ลงเรียง
เริงร้องก้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง

กลางไพรไก่ขันบรรเลง
ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง

ยูงท้องร้องกะโต้งโห่งดัง
เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดารขานเสียง

กะลิงกระลางนางนวลนอนเรียง
พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง

ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง
เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง

ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง
คางแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง

ป่าสูงยูงยางช้างโขลง
อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป

ช่วยแปลให้หน่อยน่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: น้องน้ำ IP: 49.228.142.149 19 ธันวาคม 2553 22:08:32 น.  

 

พรุ่งนี้สอบแล้วอ่า เราก็อยู่ม.1(อยู่กันหมด)

 

โดย: mnxtbol IP: 58.8.37.51 22 ธันวาคม 2553 11:14:45 น.  

 

ขอบคุณที่ให้ข้อมูล

 

โดย: มิว IP: 203.172.219.157 24 ธันวาคม 2553 11:48:40 น.  

 

ไมเป็นจะแปลเลย

 

โดย: มิลล์ IP: 223.206.149.126 1 มกราคม 2554 19:04:27 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้หน่อยซิคะ

 

โดย: ออย IP: 1.46.234.101 3 มกราคม 2554 12:12:49 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาให้หน่อยนะคะ

 

โดย: ออย IP: 1.46.234.101 3 มกราคม 2554 12:19:34 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาหน่อยค่ะ
ของกาพย์ฉบัง 16
ช่วยหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ

 

โดย: Namfon IP: 223.206.233.150 3 มกราคม 2554 18:25:02 น.  

 

เเปลดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหน่อยครับ

 

โดย: เทม สวรรคอนัน ม.1/5 IP: 61.7.173.179 4 มกราคม 2554 12:47:41 น.  

 

หวัดดี
ให้ความรู้มากมาย

 

โดย: มาย IP: 113.53.32.240 4 มกราคม 2554 20:38:41 น.  

 

แปลกาพพระไชยสุริยาหน่อยค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ฝน IP: 49.228.100.44 5 มกราคม 2554 21:09:36 น.  

 

สุดยอดเลยครับ

 

โดย: ghost IP: 118.174.175.26 6 มกราคม 2554 19:49:12 น.  

 

ไม่มี

 

โดย: ดก IP: 183.88.114.4 20 มกราคม 2554 21:03:18 น.  

 

ช่วยแปลดีๆได้ไหม

 

โดย: ตก IP: 183.88.114.4 20 มกราคม 2554 21:04:40 น.  

 

ขอขอบพระคุณคะ
แต่ก็ยังไม่เข้าใจเลย
อะคะ

 

โดย: สุนทรี บุญพระลักษณ์ IP: 182.93.178.112 24 มกราคม 2554 19:34:10 น.  

 

จะให้กลอนนะ
รักคนโกหก
แคร์คนเจ้าชู้
อยากบอก
ไอเลิฟยู
ทั้งที่รู้ว่าชั้นรักเทอ
พูมจัยจัง

 

โดย: maprang5555+ IP: 182.52.147.170 8 กุมภาพันธ์ 2554 19:35:20 น.  

 

0881582758

 

โดย: maprang5555+ IP: 182.52.147.170 8 กุมภาพันธ์ 2554 19:38:45 น.  

 

อยากหัยถอนความจัง


555++

ถอนมัยเปนอะ


555+++


ถอดความหัยหน่อย

*--*

 

โดย: เฟิร์น IP: 110.164.239.9 14 มีนาคม 2554 13:47:17 น.  

 

เก่งสูดดดดดดดดด!!!!! ยอดเลยค่ะ ครูกำลังให้หนูถอดความกมายเรื่องนี้อย่พอดีเลย พี่มีแบบที่ละเอียดกว่านี้อีกไหมคะ คือหนูจะใช้นะคะ

 

โดย: shining love IP: 180.180.186.135 28 พฤษภาคม 2554 14:13:39 น.  

 

เนื้อหาดี
แต่ไม่ดีตรงที่ไม่ใช่สมาชิกใช้code html ไม่ได้

 

โดย: ฟ่าง IP: 49.49.117.153 6 มิถุนายน 2554 16:57:15 น.  

 


แปลยู๋ไหน

 

โดย: hgj IP: 118.173.182.233 13 มิถุนายน 2554 21:14:03 น.  

 

คำแปลอยู่ไหนคับ

 

โดย: ไม่บอก IP: 180.183.58.116 4 สิงหาคม 2554 16:15:49 น.  

 

ชอบมากอ่ะเสียดายคำเเปลไม่มีหาคำแปลมาจะดีกว่านี้นะ แต่ก็เอาไปทำรายงานได้อ่ะ

 

โดย: เเก้วใจคร้าบ IP: 115.87.95.238 9 สิงหาคม 2554 20:41:06 น.  

 

เราก็ชอบนะหามานานเพิ่งจะเจอ แต่เราก็ว่าเหมือนเเก้วใจถ้ามีคำแปลทุกคนก็น่าจะดีใจว่าไหม เราขอบใจนะที่อุตส่าห์หามาให้ รักคนที่หามามากอ่ะ มีแฟนยังสนใจเราป้าวนี่เบอร์เรา0826xxxxxxหาเอาเองล่ะกันเเล้วเราจะเรียกเธอว่าที่รักนี่เมลเรานะNi-love-xxxxxxxxxxxxxเดาเอาจร้า

 

โดย: นิเพื่อนเเก้วใจ IP: 115.87.95.238 9 สิงหาคม 2554 20:45:56 น.  

 

คำแปลกาพย์เรื่องพระไชยสุริยาหน้า63-

 

โดย: กานต์ทิตา IP: 182.52.55.7 14 สิงหาคม 2554 19:52:40 น.  

 

555+ เราชอบมากเลย เราเป็นเพื่อนเเก้วใจอ่ะเเละก็เพื่อนนิด้วยเพิ่งจะหาเจออ่ะที่เพื่อนมันบอก
ฉันว่ามันดีมากเลยอ่ะ ใครไม่ชอบเเต่ฉันชอบ ถึงไม่มีเเปลก้เฮอะ ฉันว่ามันก็โออยู่นะฉันจะเอาไปทำรายงานต้องได้เต็มเเน่ๆๆเลย 555มีความสุข(เพ้อฝันอ่ะ)

 

โดย: พรนิภา IP: 124.120.125.34 14 สิงหาคม 2554 20:42:29 น.  

 

อยากได้ข้อคิดจังคะ
พสุธาอาศัยไม่มี
ราชานารี
อยู่ที่พระแกลแลดู

ปลากะโห้โลมาราหู
เหราปลาทู
มีอยู่ในน้ำคล่ำไป

ราชาว้าเหว่หฤทัย
วายุพาคลาไคล
มาในทะเลเอกา

แลไปไม่ปะพะสุธา
เปล่าใจนัยนา
โพล้เพล้เวลาราตรี
ช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ

 

โดย: 5555+ IP: 171.97.19.99 21 สิงหาคม 2554 17:47:50 น.  

 

ชอบนะแต่ว่าน่าจะมีคำแปลด้วย

 

โดย: T T 5 5 5 5 + IP: 180.180.35.188 23 สิงหาคม 2554 0:38:19 น.  

 

ชอบมากที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: MINNY IP: 180.180.35.188 23 สิงหาคม 2554 0:43:16 น.  

 

อยากได้คำแปลจังเลยค่ะ เพราะว่าจะเอาไปทำงานส่งอาจารย์

 

โดย: ANYA IP: 180.180.35.188 23 สิงหาคม 2554 0:48:10 น.  

 

อยากได้คำแปลอ่ะค่ะ

 

โดย: ใครไม่รู้ IP: 49.49.150.71 27 สิงหาคม 2554 10:07:44 น.  

 

สนุกมากๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: อนุวัฒน์ ทิพย์คำมูล IP: 203.172.217.49 31 สิงหาคม 2554 16:59:28 น.  

 

ก็พอใช้ได้ เนื้อเรื่องสนุกดี

 

โดย: บีบี IP: 223.204.236.63 4 กันยายน 2554 10:19:10 น.  

 

ชอบมากเลย สนุกดี ขอแบบนี้อีกได้ป่ะ

 

โดย: แคทตี้ IP: 223.204.236.63 4 กันยายน 2554 10:21:11 น.  

 

สุดยอด ขอบคุงมาก"ทำให้ผมได้คะแนนเต็ม10"

 

โดย: ืnay tanakrit IP: 118.173.126.146 10 กันยายน 2554 10:54:17 น.  

 

อ่า ขอแปลทั้งเรื่องนะ

 

โดย: ไม่เปิดเผย IP: 118.173.134.254 10 กันยายน 2554 18:05:39 น.  

 

อ่า ขอแปลทั้งเรื่องนะ

 

โดย: ไม่เปิดเผย IP: 118.173.134.254 10 กันยายน 2554 18:05:43 น.  

 

ถ้าหนูจะขอภาพด้วยมันจะมากไปมั๊ยอ่า?

 

โดย: ................ IP: 223.205.208.79 11 กันยายน 2554 10:17:31 น.  

 

เกลียดอะไม่ได้เรื่อง น่าเบื่อ

 

โดย: คนสวย IP: 125.27.244.33 15 กันยายน 2554 18:44:55 น.  

 

ขอบคุงนะคร๊

 

โดย: บ่อมแบ่ม อารายา IP: 223.204.91.90 17 กันยายน 2554 15:24:04 น.  

 

กาพย์พระไชยสุริยา มีพันธุ์ไม้ทั้งหมดกี่อย่าง และสัต์กี่อย่างค่ะ อยากรู้ ค่ะ

 

โดย: 2 IP: 58.8.153.156 21 กันยายน 2554 10:24:25 น.  

 

อยากได้คำแปลทั้งหมดอ่ะค่ะแปลให้หน่อยได้มั้ยค่ะ?

ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ

 

โดย: Noname IP: 172.20.100.13, 58.137.132.82 23 พฤศจิกายน 2554 13:50:00 น.  

 

ดีมากเลยค่ะ แตงเก่งมาก

 

โดย: บุษบากร ปลั่งกลาง IP: 125.26.121.166 5 ธันวาคม 2554 12:16:08 น.  

 

อ่านแล้วสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: NuNaey IP: 110.49.243.192 7 ธันวาคม 2554 19:19:08 น.  

 

สุดยอดและขอบคุณที่ให้ความรู้ พิมพ์ ณ โรงเรียน
จิตลดา

 

โดย: นรารินทร์ วอนนา ณ อยุธยา IP: 124.120.205.154 8 ธันวาคม 2554 19:46:23 น.  

 

เง้อ.....อยากให้แปลทั้งเรื่องเล้ย!!!แต่.....มันก้ไม่ครบอ่าๆๆ ตอนนี้จะสอบ... เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระราม แต่.. ที่ผ่านมาไม่มี!!ครูไม่เข้าสอนเล้ย!! เเล้วจะสอบได้มั้ยเนี่ย??? (- ! -)

 

โดย: aom IP: 118.174.219.62 1 มกราคม 2555 14:57:40 น.  

 

เง้อ.....อยากให้แปลทั้งเรื่องเล้ย!!!แต่.....มันก้ไม่ครบอ่าๆๆ ตอนนี้จะสอบ... เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระราม แต่.. ที่ผ่านมาไม่มี!!ครูเข้าสอนเล้ย!! เเล้วจะสอบได้มั้ยเนี่ย??? (- ! -)

 

โดย: aom IP: 118.174.219.62 1 มกราคม 2555 15:03:01 น.  

 

ไม่มีถอดหรอค่ะ

 

โดย: เนย IP: 113.53.49.233 12 มกราคม 2555 10:09:41 น.  

 

อยากอ่านเพิ่ม

 

โดย: มีน IP: 123.242.133.195 21 กุมภาพันธ์ 2555 13:58:20 น.  

 

ช่วยแปลให้ละเอออออออออออหน่อยนะคะ

 

โดย: แพรว IP: 125.25.177.3 2 มิถุนายน 2555 18:43:39 น.  

 

ขอชื่อตัวละครในเรื่องได้ไหมคะ

 

โดย: ดิว IP: 125.25.181.115 1 กรกฎาคม 2555 12:50:03 น.  

 

อยากรู้ว่ามีตัวละครกี่ตัว

 

โดย: น้ำฝน IP: 111.84.228.165 31 กรกฎาคม 2555 17:45:07 น.  

 

ดีจังค่ะ

 

โดย: เมย์ IP: 115.67.225.200 18 สิงหาคม 2555 13:47:58 น.  

 

ขอบคุณค่ะ เรื่องย่อดีมาก แต่เสียดายไม่มีรายชื่อตัวละคร

 

โดย: น้ำใส IP: 113.53.212.107 10 พฤศจิกายน 2555 22:09:33 น.  

 

I like it but not enough information....
Should write more translation.

 

โดย: บีม IP: 171.99.141.28 11 พฤศจิกายน 2555 14:51:59 น.  

 

เราอยากได้คำแปล ไม่ไช้บทกอน

 

โดย: คน IP: 113.53.79.129 19 พฤศจิกายน 2555 21:25:06 น.  

 

อยากได้คำแปล

 

โดย: fast IP: 115.67.103.199 18 มกราคม 2556 21:09:39 น.  

 

ผมแนะนำให้เปิดพจนานุกรมนะครับรู้หมดแน่มันไม่ยากเกินความสามรถทุกคนหรอกเราก็ม.1เหมือนกัน ความสามารถพวกเร่ทำได้แน่นอนนะ เชื่อเถอะ

 

โดย: ภานุพงศ์ พุ่มพวงม.103 สวนกุหลาบ SK 137 IP: 27.55.12.132 15 กรกฎาคม 2556 12:02:10 น.  

 

อยากได้ชื่อตัวละครทั้งหมด และนิสัยของตังละครแต่ละตัว ช่วยหน่อยนะคะ หนูต้องทำรายงานพร้อมนำเสนอ ฮือๆๆๆๆ

 

โดย: นุช IP: 124.122.227.144 18 สิงหาคม 2556 13:18:05 น.  

 

ก็ดีมีสาระดีค่ะ แต่ทำไมไม่แปลให้มันจบๆไป
ทุกคนจะได้รู้เรื่อง ทุกคนก็อยากรู้กาพย์พระไชยสุริยาทั้งหมด

ยังไงก็ขอให้ช่วยแปลให้หมดด้วยนะคะ
ขอโทษด้วยถ้าพูดแรงไป

 

โดย: pim IP: 183.88.173.235 11 พฤศจิกายน 2556 18:29:52 น.  

 

ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยา แม่กกให้ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

โดย: pim IP: 183.88.173.235 11 พฤศจิกายน 2556 18:33:54 น.  

 

ตีม้าล่อช่อใบใส่เสา แปลไห้หน่อยค้ะ

 

โดย: เพลง IP: 171.6.205.225 16 มกราคม 2558 18:10:31 น.  

 

น่าจะมีคำแปลด้วยนะครับขอบคุณครับ

 

โดย: ฐานิตกาสาโรงเรียนเมืองปราณบุรี IP: 118.174.170.92 15 สิงหาคม 2558 8:35:26 น.  

 

ช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมค่ะ รีบๆๆหน่อยน่ะค่ะ
ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า
สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
อยู่วังดังจันทรา
มาหม่นหมองละอองนวล

เพื่อนทุกข์สุขโศกเศร้า
จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
มิ่งขวัญอย่ารัญจวน
นวลพักตร์น้องจะหมองศรี

ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น
มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคล้าเย้ายวนยี
ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง

 

โดย: แหวนนน IP: 1.46.96.70 3 พฤศจิกายน 2558 20:41:01 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ende
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
I do my thing and you do your thing.
I am not in this world to live up to your expectations,
And you are not in this world to live up to mine.
You are you, and I am I,
And if by chance we find each other, it's beautiful.
If not, it can't be helped.

(Fritz Perls, 1969)
ส่งหลังไมค์ที่นี่
Friends' blogs
[Add ende's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.