ถ้าเป็นไปได้กรุณาเขียนข้อความเล็กน้อยทิ้งไว้ จะทำให้เจ้าของบล๊อกดีใจมากๆ เลยครับ
การเมือง: 2 มาตรฐานของนักวิชาการเครือข่ายสันติประชาธรรมช่วงนี้ได้รับอีเมล์จากเพื่อนๆ อาจารย์ หรือเครือข่ายทางวิชาการกลุ่มต่างๆ (ที่อ้างว่าไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใด) ส่งเข้ามาหาผมอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งในเครือข่ายที่ผมเอามาตั้งชื่อบล๊อกในวันนี้ และกลุ่มอื่นๆ ด้วย หลายคนก็เคยเป็นอาจารย์ของผม หลายๆ คนก็เคยเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อน วันนี้ลองค้นดูว่านักวิชาการกลุ่มนี้ เขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ ก็เจอข้อมูล 2 ชุด ใน 2 ช่วงเวลาที่น่าประหลาดใจมาก ซึ่งทำให้ผมตั้งคำถามถึงความคงเส้นคงวาของนักวิชการกลุ่มนี้ รวมถึงข้อโต้แย้งเรื่อง 2 มาตรฐานที่พวกเขาเอามาอ้างกันด้วย

ข้อมูลชุดแรกเป็นแถลงการณ์ของนักวิชาการในเครือข่ายสันติประชาธรรม เมื่อ 2 ปีที่แล้วครับ ในเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร และอีกชุดหนึ่งคือ แถลงการณ์ที่มีต่อรัฐบาลในเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ลองพิจารณาดูการทำหน้าที่ของนักวิชาการชาวไทยกันหน่อยนะครับ เพื่อนๆ ชาวบล๊อกอาจจะรู้สึกแปลกใจเหมือนผมก็เป็นได้ครับ

พันธมิตรต้องหยุดชุมนุม กลับสู่ระบบนิติรัฐ (อันนี้ออกแถลงการณ์เพื่อด่าพันธมิตร)
27 พฤศจิกายน 2008

ถึงเวลานำประเทศกลับสู่ระบบนิติรัฐ ยุติการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร
ผู้นำทุกฝ่ายต้องควบคุมมวลชนของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบและปราศจากอาวุธ

เหตุการณ์ที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกเข้ายึดพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ได้ทำให้ประเทศชาติสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภาพพจน์ในสายตานานาชาติอย่างไม่อาจประมาณค่าได้ อีกทั้งยังมีการปะทะกันของประชาชนฝ่ายต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ และแนวโน้มว่าความรุนแรงระหว่างประชาชนจะแผ่ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น จนนำประเทศไทยไปสู่มิคสัญญี และการรัฐประหารในที่สุด พวกเราในฐานะสมาชิกเครือข่ายสันติประชาธรรม จึงขอยื่นข้อเรียกร้องต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้หาทางยุติภาวะดังกล่าวก่อนที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียไปมากกว่านี้

1. สังคมไทยต้องไม่ยินยอมให้กลุ่มพันธมิตรอยู่เหนือกฎหมายอีกต่อไป เจ้าหน้าที่รัฐต้องหาทางยุติการชุมนุมของพันธมิตร

การที่สังคมไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่มิคสัญญีในขณะนี้เป็นผลพวงโดยตรงของความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในการจัดการกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้อยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมือง กล่าวได้ว่า ที่ผ่านมาฝ่ายต่าง ๆ ได้ปล่อยปละละเลย จนถึงขั้นอุ้มชูให้กลุ่มพันธมิตรเคลื่อนไหวในลักษณะที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองตลอดมา เสมือนว่ากลุ่มพันธมิตรคืออภิสิทธิ์ชนที่อยู่เหนือกฎหมายของประเทศนี้

แน่นอนว่ากลุ่มพันธมิตรมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองของตน แต่ผู้นำพันธมิตรจักต้องตระหนักเช่นกันว่า ระบบนิติรัฐคือหัวใจสำคัญของหลักการและกระบวนการประชาธิปไตย กฎหมายมีไว้ปฏิบัติต่อทุกคนในสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพราะมันคือหลักประกันว่าสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจะไม่ถูกละเมิด

แต่การใช้ยุทธวิธีบุกยึดสถานที่สำคัญ ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเสมือนการจับเอาประเทศและประชาชนเป็นตัวประกัน ใช้ความเสียหายสุดคณานับเป็นเงื่อนไขเพื่อบีบบังคับให้รัฐบาล ผู้นำกองทัพ และกลุ่มธุรกิจ ต้องจำนนต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มตน จึงเท่ากับบีบบังคับให้คนทั้งประเทศยอมรับต่อกฎเกณฑ์ที่ผู้นำพันธมิตรเป็นผู้กำหนดแต่ฝ่ายเดียว

ฉะนั้น ไม่ว่าเจตน์จำนงของผู้นำพันธมิตรจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่วิธีการที่ดำเนินตลอดมาได้ทำลายความชอบธรรมของกลุ่มพันธมิตรลงแล้วอย่างสิ้นเชิง สังคมไทยต้องไม่ยินยอมให้วิธีการของกลุ่มพันธมิตรกลายเป็นบรรทัดฐานของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในอนาคต

ดังนั้น จึงถึงเวลายุติการชุมนุมของพันธมิตร เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจักต้องหาทางนำประเทศคืนสู่ระบบนิติรัฐโดยปฏิบัติตามคำสั่งของศาลแพ่งที่ให้ฝ่ายพันธมิตรออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้จักต้องดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อม ตามหลักปฏิบัติสากลของการสลายการชุมนุม เพื่อป้องกันความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2. เราขอประณามการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย ผู้นำทุกฝ่ายต้องควบคุมมวลชนของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบและปราศจากอาวุธ

เราขอเรียกร้องให้ผู้นำทั้งของพันธมิตร และฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ยุติการสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย เพราะมีแต่จะนำประเทศไปสู่การนองเลือด มิคสัญญี และรัฐประหารในที่สุด พวกท่านจักต้องรับผิดชอบให้มวลชนของตนตั้งอยู่ในความสงบ หยุดยั่วยุ ทำร้ายซึ่งกันและกัน และปราศจากการใช้อาวุธใด ๆ ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจักต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกฝักฝ่าย การเลือกปฏิบัติไม่เพียงแต่จะทำลายความน่าเชื่อถือของกลไกรัฐ แต่จะยังทำให้ความพยายามฟื้นฟูระบบนิติรัฐแก่สังคมไทยเป็นไปได้ยากยิ่ง

การชุมนุมของคน เสื้อแดงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ร่วมรณรงค์ให้ รัฐบาลยุบสภาภายใน 3 เดือน
(อันนี้ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องกับกลุ่ม นปช.)
3 เมษายน 2553

จากสถานการณ์การชุมนุมของ แนวร่วมประชาชนต่อเผด็จการแห่งชาติ ที่ได้เคลื่อนขบวนไปยังย่านธุรกิจ และรัฐบาลว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พรบ.ความมั่นคงนั้น เครือข่ายสันติประชาธรรม ใคร่แสดงจุดยืนดังต่อไปนี้

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ที่สี่แยกราชประสงค์และถนนสายอื่นๆ จะต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่ยังเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และผู้ชุมนุมเปิดพื้นที่บางส่วนของถนนให้รถยนต์สัญจรได้ตามความจำเป็น การใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษที่จะลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะตาม รธน. จะกระทำไม่ได้ รัฐบาลจะอาศัยเหตุผลเพียงการชุมนุมบนถนนสายเศรษฐกิจมาสลายการชุมนุมของ นปช. ไม่ได้

รัฐบาลและ นปช. ต้องหวนคืนสู่โต๊ะเจรจา ยุติการใช้ พรบ.ความมั่นคงทำให้การชุมนุมของ นปช. เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และยุติการใช้สื่อของรัฐเพื่อให้ข้อมูลและทัศนะที่สร้างความ เกลียดชังแก่ประชาชนเสื้อแดง

ข้อเสนอให้ยุบสภาภายใน 3 เดือน คือการผ่าทางตันของสถานการณ์เฉพาะหน้า สาระสำคัญคือ เมื่อความชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีเป็นเหตุของวิกฤติ การณ์ทางการเมือง ก็สมควรให้ประชาชนทั้งประเทศเป็นผู้ลงมติวินิจฉัยปัญหานี้ ข้อเสนอนี้เป็นกลางและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นายกรัฐมนตรีได้โอกาสในการพิสูจน์ว่าได้ฉันทานุมัติจากเสียงส่วน ใหญ่ ส่วนประชาชนได้โอกาสในการแสดงเจตจำนงว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการ อย่างไร

แถลงการณ์เครือข่ายสันติประชาธรรม รัฐบาลไม่มีสิทธิสลายการชุมนุม ทางออกคือกลับโต๊ะเจรจา (อันนี้ออกแถลงการณ์หลับหูหลับตาเพื่อเชียร์ นปช. อีกอัน)
8 เมษายน 2553

แถลงการณ์เครือข่ายสันติประชาธรรม รัฐบาลไม่มีสิทธิสลายการชุมนุม ทางออกคือกลับโต๊ะเจรจา ให้โอกาสแก่สันติภาพ ทั้งสองฝ่ายต้องคืนสู่โต๊ะเจรจา อย่าให้เลือดนองแผ่นดิน

ขณะนี้สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาของแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) อยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแสดงถึงการที่รัฐบาลมีความอดกลั้นต่อผู้ชุมนุมน้อยลง จนอาจนำไปสู่การใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายอาจกลายเป็นชนวนของการนองเลือด ซึ่งจะทำให้ความแตกแยกในสังคมไทยฝังรากลึก จนยากที่จะเยียวยาได้

เครือข่ายสันติประชาธรรมจึงขอเรียกร้องต่อทุกฝ่ายดังนี้

1. รัฐบาลต้องตระหนักว่าการชุมนุมที่บริเวณราชประสงค์เป็นการใช้สิทธิการชุมนุมโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธและส่วนใหญ่ยังใช้เสรีภาพในกรอบของรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไม่มีสิทธิปราบปรามหรือสลายการชุมนุม เครือข่ายสันติประชาธรรมขอเรียกร้องให้รัฐบาลละเว้นที่จะใช้กำลังและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสลายหรือปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ

2. กลุ่มนปช.ต้องยึดมั่นกับการชุมนุมตามแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมใดๆที่จะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง

3. รัฐบาลและนปช.จะต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาโดยเร็วที่สุด การสานต่อการเจรจาเท่านั้นที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้เลือดนองแผ่นดิน

4. รัฐบาลต้องเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม นปช. โดยการยุติการปิดสถานีวิทยุ โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ที่เผยแพร่ความคิดเห็นโดยสุจริตของกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปโดยทันที ขณะนี้การปิดการสื่อสารดังกล่าวโดยรัฐบาลเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ไม่ได้สัดส่วนกับข้อเท็จจริงและกระทบต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรอง

8 เมษายน 2553
เครือข่ายสันติประชาธรรม
อ.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ เขาเรียกว่า 2 มาตรฐานหรือเปล่าครับ และชีวิตความเป็นนักวิชาการยังจะพอมีอะไรให้ใครเขาเชื่อถืออีกมั้ย!!!

*************************************************
เครือข่ายสันติประชาธรรม
1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นิธิ เอียวศรีวงศ์ ปัญญาชนอาวุโส
3. พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. สุชาดา จักรพิสุทธิ์ นักวิจัย
5. คำสิงห์ ศรีนอก นักเขียน
6. ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน
7. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ธีระ สุธีวรางกูร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. สาวิตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. ชัชวดี ศรลัมพ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. จรัสพงศ์ คลังกรณ์ อัยการอาวุโส
18. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฯลฯ


Create Date : 03 พฤษภาคม 2553
Last Update : 4 พฤษภาคม 2553 9:56:12 น. 16 comments
Counter : 429 Pageviews.

 


โดย: หาแฟนตัวเป็นเกลียว วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 เวลา:21:33:55 น.  

 
ขออนุญาติเอาไปเผยแพร่ได้ไหมครับ??


โดย: ร้านขายของชำ IP: 113.53.98.166 วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:09:05 น.  

 
ยินดีอย่างยิ่งครับ


โดย: dreamingbutterfly IP: 61.90.251.220 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:8:24:03 น.  

 
เพราะคนเรามีธงในใจแล้ว ทำอะไรก็คิดเข้าข้างฝ่ายเดียวกันไปก่อน
ฝ่ายที่เชื่อเหลือง ก็เชื่อหมดใจไม่มีสมองคิด
ฝ่ายที่เชื่อแดง ก็หลับหูหลับตาเชื่อ เฮไหนเฮนั่น

ทั้งๆ ที่หัวหน้าของทั้งสองฝ่าย โกงกินเหมือนกัน หาผลประโยชน์ใส่ตัวเหมือนกัน หลอกใช้ประชาชนเหมือนกัน แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีคนไปเชื่อก็ไม่รู้? (อาจจะเพราะตอบโจทย์ในใจคนได้...แต่ไม่ได้แก้อะไรได้เลยนะ) ที่ด่าๆ อีกฝ่ายน่ะ ตัวเองก็ทำทั้งนั้น = =;


โดย: เบื่อแล้วล่ะ ทำมาหากินดีกว่า IP: 58.8.227.120 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:56:47 น.  

 
ดังนั้นผมเลยเชื่อว่า

เราต้องมีข้อมูลให้เพียงพอที่จะคิดไงครับ ไม่ใช่การตัดสินโดยการแบ่งพรรคแบ่งพวก คนไทยต้องมีสติปัญญาแยกแยะถูกผิดได้ (ในท้ายที่สุด...ซักวันหนึ่ง)

ผิดก็ต้องว่าผิดถึงแม้จะพวกเดียวกัน

และถูกต้องตัดสินได้ว่าถูกถึงแม้จะไม่ใช่พวกเดียวกัน

หากมองวิกฤตให้เป็นโอกาส ปัญหาวิกฤตการเมืองในปัจจุบัน เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้มากเลยนะครับ รวมถึงความจอมปลอมของคนบางจำพวกด้วย

ทำมาหากินด้วย ใส่ใจบ้านเมืองไปด้วย ก็สามารถทำได้นะครับ ที่สำคัญคือ เราต้องเลือกอยู่ในฝ่ายที่จะช่วยทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ดีขึ้นเสมอ เราต้องเป็นฝ่ายที่ช่วยเอาน้ำไปดับไฟ (คำคมจากจ่าเพียร) เพราะบ้านเมืองนี้เป็นบ้านเมืองของเรา และคนไทยทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมชาติของเราทั้งนั้น

ด้วยมิตรภาพครับ


โดย: dreamingbutterfly วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:08:57 น.  

 
เพิ่งได้อ่านต่อในหัวข้ออื่นๆ เห็นแล้วคิดว่ารีพลายข้างบนอาจจะต้องไม่ถูกใจแน่ๆ
แต่กระนั้น ถึงแม้จะลบของผมไป ก็ถือเป็นสิทธิ์ของ จขบ. นะครับ


แต่อยากให้คิดกว้างๆ นิดนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่?
หลับตาคิดซักนิดนะ... ทำไปแล้วได้อะไร? ทำเพื่อใครกันแน่?
เชียร์ฝ่ายเรา ทำลายฝ่ายเขา... เค้าไม่ใช่คนไทย? เค้าเป็นศัตรูเพียงแค่เค้าความเห็นต่าง?
เอาชนะ...เพื่อ? มันควรจะจบได้ตั้งนานแล้วหากไม่มีบทความที่ชักจูงให้แตกแยก
ประเทศไทยควรจะก้าวไปข้างหน้า มากกว่ามานั่งทะเลาะกันเองนะครับ

การที่เสื้อแดงไม่หยุด ไม่ใช่หมายความว่าเสื้อเหลืองก็ต้องไม่หยุดนะครับ...
เสื้อเหลืองปิดสนามบิน เสื้อแดงปิดราชประสงค์ ...ผิดทั้งคู่ครับ!! ไม่มีใครดีไปกว่ากันเลย
แต่ทุกคนทำผิดเพราะหน้ามืดตามัว เหนื่อยทำเพื่อหัวหน้าแกนนำไม่กี่กลุ่มได้อยู่ดีกินดี และหายไปจากสังคมเพราะเงินมหาศาล

ย้ำนะครับ...เราทำเพื่ออะไรกันแน่?
ขอบคุณครับ


โดย: เบื่อแล้วล่ะ ทำมาหากินดีกว่า IP: 58.8.227.120 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:09:20 น.  

 
อ๊ะ ตอบเร็วจัง...
ขอบคุณ จขบ. ครับ m(_ _)m


โดย: เบื่อแล้วล่ะ ทำมาหากินดีกว่า IP: 58.8.227.120 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:10:26 น.  

 
555 พอดีอยู่หน้าจอครับ

ไม่เห็นรู้สึกว่าต้องลบข้อความอะไรของคุณเลยนะครับ

คิดว่าดีมากด้วยครับ ที่ได้แลกเปลี่ยนกันตรงๆ

ผมจะลบพวกที่ใช้คำหยาบเท่านั้นแหละครับ 55

ไว้มาคุยกันอีกนะครับโดย: dreamingbutterfly วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:17:12 น.  

 
สวัสดีค้า ^^

สบายดีนะค่ะโดย: imaginewing IP: 202.29.38.251 วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:19:03 น.  

 
หุหุ เราไม่เชียร์ ทั้งแดง ทั้งเหลืองแหล่ะค่ะ แต่ก็ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอๆ
ชอบฟังคนเค้าถกเถียงกัน เพื่อนเรามีทั้ง เหลือง ทั้งแดง ทั้งกลาง ทั้งอะไรก็แล้วแต่
แต่เราก็คุยได้กับทุกคนนะ


สำหรับเสื้อยืดตัวนี้ 300 ค่ะ น่าจะยังพอมีเหลือนะ ถ้าสนใจก็มีเบอร์ ติดต่อค่ะ
รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือเพื่อนเราคนนึงที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีใหม่ ผ่าตัดสมอง
นอนรพ. จุฬาลงกรณ์ค่ะ ตอนนี้ไม่ทราบถูกย้ายไปรพ.ไหนแล้ว

เบอร์โทร. 089-6600318 คุณวีณา

15 พค.นี้ที่โอเวอร์โทน RCA ประตูเปิด 6 โมงเย็น คอนเสิรตมีถึง เที่ยงคืนกันเลย
หลังเลิก พี่พรายแจกลายเซ็น
เป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้พบพี่พราย

ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ซะเลย อุอุ...


คิดถึงเช่นกันค่ะ


โดย: printcess of the moon วันที่: 4 พฤษภาคม 2553 เวลา:14:35:41 น.  

 
ทักทายในวันหยุดค้า ^^


โดย: Imaginewing วันที่: 8 พฤษภาคม 2553 เวลา:16:39:33 น.  

 
แงๆๆๆ เข้ามาบ่นค่ะ

แจ๊คพ็อตแตก ได้ไปฝึกสอนที่ ฌรงเรียนไตรมิตร ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนนนนนนนนนนน
โดย: Imaginewing วันที่: 11 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:00:29 น.  

 
แก้ไขข้างบนส่งผิดงะค่ะ

แงๆๆๆ เข้ามาบ่นค่ะ

แจ๊คพ็อตแตก ได้ไปฝึกสอนที่ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนนนนนนนนนนน


จะโดนแกล้งไหมเนี้ย มีแต่คนมาขู่ๆๆๆๆ

โชคด้านไหนส่งมาให้ได้โรงเรียนเนี้ยยยย


โดย: Imaginewing วันที่: 11 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:02:59 น.  

 
ง่า ให้กำลังใจกันมาเลย ขอบคุณจริงๆค่ะ เชอะๆๆโดย: Imaginewing วันที่: 12 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:41:22 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่ะ อ
นึกว่าจะลืมกันไปแล็วซะอีก


โดย: little nurse วันที่: 12 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:11:50 น.  

 
แวะมาบอกคุณ Dreamingbutterfly ง่า ขณะนี้ เราได้ทำการ TAG ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้าไปรับการบ้านมาทำด้วยนะค่ะ จากในบล็อก

แต่แล้วแต่ว่าจะทำหรือป่าว แหะๆๆ


โดย: Imaginewing วันที่: 12 พฤษภาคม 2553 เวลา:23:22:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

dreamingbutterfly
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 22 คน [?]
"Zhuang Zhou dream that he was a butterfly. Suddenly he awoke, and was himself again. He did not know whether he dreaming that he was a butterfly, or a butterfly dreaming that it was him."

บันทึกบอกเล่าความคิด ความรู้สึก และมุมมอง ต่อเรื่องราวต่างๆ ในทัศนะของผมครับ

!!!Update Every Week!!!


Woratep Wongsuppakan | Create Your Badge

: Users Online

free counters

Google

New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2553
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
3 พฤษภาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add dreamingbutterfly's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.