หากจะตัดสินใจก้าวเดินไปในเส้นทางที่แตกต่าง สิ่งที่หล่อเลี้ยงมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น...นั่นคือความศรัทธา

Multi-emoticon Panel v0.89.1 Alpha Test 2

Multi-emoticon Panel

คุณสมบัติของรุ่นปัจจุบัน:
 emo น้องลิง
 emo หัวหอม
 emo น้องเหลือง

คุณสมบัติที่คาดว่าจะเพิ่มในรุ่น 0.9:
 ไม่รู้...ยังนึกไม่ออก...
Code ต่อไปนี้สามารถ copy ไปใส่ใน script area ของส่วนจัดการบล็อกได้ทันที


<!-------------------------------------------------------
Multi-emoticon Sets Panel v0.89.1a
by redistuO @ Bloggang (aka พีทคุง)
//ds2kgts.bloggang.com/
10:43 2007/05/11
-------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
#aButton{
width: 120px;
height: 25px;
background-color: maroon;
border-style: solid;
border-size: 2px;
border-color: saddlebrown;
color: white;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: visible;
filter: alpha(opacity=90);

cursor: hand;
}

#emoSet{
width: 500px;
height: 300px;
background-color: #FDF7B1;
border-style: solid;
border-size: 10px;
border-color: #FFC000;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: hidden;
filter: alpha(opacity=90);
}

#dButton{
width: 20px;
height: 20px;
background-color: maroon;
color: white;
text-align: center;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;

visibility: hidden;

cursor: hand;
}

#aButton2{
width: 120px;
height: 25px;
background-color: #e48121;
border-style: solid;
border-size: 2px;
border-color: #d85100;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 30px;
left: 0px;

visibility: visible;
filter: alpha(opacity=90);

cursor: hand;
}

#emoSet2{
width: 500px;
height: 300px;
background-color: #e5ff6e;
border-style: solid;
border-size: 10px;
border-color: #FFC000;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 30px;
left: 30px;

visibility: hidden;
filter: alpha(opacity=90);
}

#dButton2{
width: 20px;
height: 20px;
background-color: maroon;
color: white;
text-align: center;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;

visibility: hidden;

cursor: hand;
}

#aButton3{
width: 120px;
height: 25px;
background-color: #99cc00;
border-style: solid;
border-size: 2px;
border-color: #638400;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 60px;
left: 0px;

visibility: visible;
filter: alpha(opacity=90);

cursor: hand;
}

#emoSet3{
width: 250px;
height: 150px;
background-color: #dbfd75;
border-style: solid;
border-size: 10px;
border-color: #FFC000;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 30px;
left: 30px;

visibility: hidden;
filter: alpha(opacity=90);
}

#dButton3{
width: 20px;
height: 20px;
background-color: maroon;
color: white;
text-align: center;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;

visibility: hidden;

cursor: hand;
}

.img100{
cursor: hand;
}

</style>

<!--Emoticon Selector Panel Trigger-->
<div id=aButton onClick="document.all.aButton.style.visibility='hidden'; document.all.emoSet.style.visibility='visible'; document.all.dButton.style.visibility='visible';">Emo น้องลิง</div>
<div id=aButton2 onClick="document.all.aButton2.style.visibility='hidden'; document.all.emoSet2.style.visibility='visible'; document.all.dButton2.style.visibility='visible';">Emo หัวหอม</div>
<div id=aButton3 onClick="document.all.aButton3.style.visibility='hidden'; document.all.emoSet3.style.visibility='visible'; document.all.dButton3.style.visibility='visible';">Emo เหลืองดุ๊กดิ๊ก</div>

<!--Emoticon Selector Panel-->
<div id=emoSet>
<script>
//Change images' parent directory here
var emoNamespace = "//www.bloggang.com/data/princesskik/picture/";

var headerTag = "<img src=";
var footerTag = " class=img100 border=0 onClick=\"document.all.comment.value = document.all.comment.value + '<img border=0 alt=emo src=' + this.src + '>';\"> ";

var emoticons = new Array();
emoticons[0] = "1176812100.gif";
emoticons[1] = "1176812117.gif";
emoticons[2] = "1176812312.gif";
emoticons[3] = "1176812347.gif";
emoticons[4] = "1176812374.gif";
emoticons[5] = "1176812404.gif";
emoticons[6] = "1176812429.gif";
emoticons[7] = "1176812458.gif";
emoticons[8] = "1176812562.gif";
emoticons[9] = "1176812584.gif";
emoticons[10] = "1176812605.gif";
emoticons[11] = "1176812640.gif";
emoticons[12] = "1176812665.gif";
emoticons[13] = "1176812684.gif";
emoticons[14] = "1176812706.gif";
emoticons[15] = "1176812732.gif";
emoticons[16] = "1176812760.gif";
emoticons[17] = "1176812782.gif";
emoticons[18] = "1176812863.gif";
emoticons[19] = "1176812885.gif";
emoticons[20] = "1176812948.gif";
emoticons[21] = "1176812965.gif";
emoticons[22] = "1176812988.gif";
emoticons[23] = "1176813023.gif";
emoticons[24] = "1176813104.gif";
emoticons[25] = "1176813135.gif";
emoticons[26] = "1176813159.gif";
emoticons[27] = "1176813175.gif";
emoticons[28] = "1176813200.gif";
emoticons[29] = "1176813217.gif";
emoticons[30] = "1176813242.gif";
emoticons[31] = "1176813260.gif";
emoticons[32] = "1176813280.gif";
emoticons[33] = "1176813299.gif";
emoticons[34] = "1176813323.gif";
emoticons[35] = "1176813372.gif";
emoticons[36] = "1176813421.gif";
emoticons[37] = "1176813448.gif";
emoticons[38] = "1176813473.gif";
emoticons[39] = "1176813509.gif";
emoticons[40] = "1176813567.gif";
emoticons[41] = "1176813598.gif";
emoticons[42] = "1176813628.gif";


for(var iCount=0; iCount<=42; iCount++) document.write(headerTag + emoNamespace + emoticons[iCount] + footerTag);
document.write("<br>* คลิกที่รูปเพื่อแทรก emo ลงในคอมเม้นท์");
</script>

<!--Emoticon Selector Panel Minimizer-->
<div id=dButton onClick="document.all.emoSet.style.visibility='hidden'; document.all.dButton.style.visibility='hidden'; document.all.aButton.style.visibility='visible';">X</div>
</div><!--Emoticon Selector Panel 2-->
<div id=emoSet2>
<script>
//Change images' parent directory here
var emoNamespace2 = "//www.bloggang.com/data/ae7906/picture/";

var headerTag2 = "<img src=";
var footerTag2 = " class=img100 border=0 onClick=\"document.all.comment.value = document.all.comment.value + '<img border=0 alt=emo src=' + this.src + '>';\"> ";

var emoticons2 = new Array();
emoticons2[0] = "1169613485.gif";
emoticons2[1] = "1169691589.gif";
emoticons2[2] = "1169691645.gif";
emoticons2[3] = "1169613377.gif";
emoticons2[4] = "1169611771.gif";
emoticons2[5] = "1169690136.gif";
emoticons2[6] = "1169689594.gif";
emoticons2[7] = "1169611360.gif";
emoticons2[8] = "1169691718.gif";
emoticons2[9] = "1169690921.gif";
emoticons2[10] = "1169613092.gif";
emoticons2[11] = "1169611428.gif";
emoticons2[12] = "1169690979.gif";
emoticons2[13] = "1169612619.gif";
emoticons2[14] = "1169690542.gif";
emoticons2[15] = "1169613570.gif";
emoticons2[16] = "1169611725.gif";
emoticons2[17] = "1169611221.gif";
emoticons2[18] = "1169613333.gif";
emoticons2[19] = "1169690388.gif";
emoticons2[20] = "1169613279.gif";
emoticons2[21] = "1169612960.gif";
emoticons2[22] = "1169612719.gif";
emoticons2[23] = "1169689500.gif";
emoticons2[24] = "1169690182.gif";
emoticons2[25] = "1169691147.gif";
emoticons2[26] = "1169613623.gif";
emoticons2[27] = "1169612548.gif";
emoticons2[28] = "1169611517.gif";
emoticons2[29] = "1169611598.gif";
emoticons2[30] = "1169612815.gif";
emoticons2[31] = "1169612859.gif";
emoticons2[32] = "1169613662.gif";
emoticons2[33] = "1169612353.gif";
emoticons2[34] = "1169692026.gif";
emoticons2[35] = "1169613224.gif";
emoticons2[36] = "1169612314.gif";
emoticons2[37] = "1169611973.gif";
emoticons2[38] = "1169613004.gif";
emoticons2[39] = "1169691192.gif";
emoticons2[40] = "1169696475.gif";
emoticons2[41] = "1169689843.gif";
emoticons2[42] = "1169691087.gif";


for(var iCount=0; iCount<=42; iCount++) document.write(headerTag2 + emoNamespace2 + emoticons2[iCount] + footerTag2);
document.write("<br>* คลิกที่รูปเพื่อแทรก emo ลงในคอมเม้นท์");
</script>

<!--Emoticon Selector Panel 2 Minimizer-->
<div id=dButton2 onClick="document.all.emoSet2.style.visibility='hidden'; document.all.dButton2.style.visibility='hidden'; document.all.aButton2.style.visibility='visible';">X</div>
</div><!--Emoticon Selector Panel 3-->
<div id=emoSet3>
<script>
//Change images' parent directory here
var emoNamespace3 = "//www.bloggang.com/data/ae7906/picture/";

var headerTag3 = "<img src=";
var footerTag3 = " class=img100 border=0 onClick=\"document.all.comment.value = document.all.comment.value + '<img border=0 alt=emo src=' + this.src + '>';\"> ";

var emoticons3 = new Array();
emoticons3[0] = "1170573371.gif";
emoticons3[1] = "1170573169.gif";
emoticons3[2] = "1170572776.gif";
emoticons3[3] = "1170588617.gif";
emoticons3[4] = "1170588707.gif";
emoticons3[5] = "1170588075.gif";
emoticons3[6] = "1170573796.gif";
emoticons3[7] = "1170587652.gif";
emoticons3[8] = "1170573922.gif";
emoticons3[9] = "1170573734.gif";
emoticons3[10] = "1170573444.gif";
emoticons3[11] = "1170588117.gif";
emoticons3[12] = "1170573335.gif";
emoticons3[13] = "1170572881.gif";
emoticons3[14] = "1170587959.gif";
emoticons3[15] = "1170573980.gif";
emoticons3[16] = "1170587993.gif";
emoticons3[17] = "1170573655.gif";
emoticons3[18] = "1170588804.gif";
emoticons3[19] = "1170588581.gif";
emoticons3[20] = "1170588459.gif";
emoticons3[21] = "1170573830.gif";
emoticons3[22] = "1170572940.gif";
emoticons3[23] = "1170587925.gif";
emoticons3[24] = "1170588421.gif";
emoticons3[25] = "1170573492.gif";
emoticons3[26] = "1170587893.gif";
emoticons3[27] = "1170588767.gif";
emoticons3[28] = "1170573109.gif";
emoticons3[29] = "1170588661.gif";
emoticons3[30] = "1170572484.gif";
emoticons3[31] = "1170574047.gif";
emoticons3[32] = "1170573876.gif";
emoticons3[33] = "1170587849.gif";
emoticons3[34] = "1170588504.gif";
emoticons3[35] = "1170588289.gif";
emoticons3[36] = "1170572636.gif";
emoticons3[37] = "1170572823.gif";
emoticons3[38] = "1170573698.gif";
emoticons3[39] = "1170572446.gif";
emoticons3[40] = "1170587789.gif";
emoticons3[41] = "1170573560.gif";
emoticons3[42] = "1170572557.gif";


for(var iCount=0; iCount<=42; iCount++) document.write(headerTag3 + emoNamespace3 + emoticons3[iCount] + footerTag3);
document.write("<br>* คลิกที่รูปเพื่อแทรก emo ลงในคอมเม้นท์");
</script>

<!--Emoticon Selector Panel 3 Minimizer-->
<div id=dButton3 onClick="document.all.emoSet3.style.visibility='hidden'; document.all.dButton3.style.visibility='hidden'; document.all.aButton3.style.visibility='visible';">X</div>
</div>

<script>
var iebody=(document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat")? document.documentElement : document.body;

var aObject=document.all? document.all.aButton : document.getElementById("aButton");
var eObject=document.all? document.all.emoSet : document.getElementById("emoSet");
var dObject=document.all? document.all.dButton : document.getElementById("dButton");

var aObject2=document.all? document.all.aButton2 : document.getElementById("aButton2");
var eObject2=document.all? document.all.emoSet2 : document.getElementById("emoSet2");
var dObject2=document.all? document.all.dButton2 : document.getElementById("dButton2");

var aObject3=document.all? document.all.aButton3 : document.getElementById("aButton3");
var eObject3=document.all? document.all.emoSet3 : document.getElementById("emoSet3");
var dObject3=document.all? document.all.dButton3 : document.getElementById("dButton3");

function positionit(){
var dsocleft=document.all? iebody.scrollLeft : pageXOffset;
var dsoctop=document.all? iebody.scrollTop : pageYOffset;
var myBottom=document.all? document.body.clientHeight : window.innerHeight;
if (document.all||document.getElementById){
aObject.style.left=dsocleft+"px";
aObject.style.top=eval(myBottom - 30 + dsoctop)+"px";
eObject.style.left=dsocleft+"px";
eObject.style.top=eval(myBottom - 320 + dsoctop)+"px";

aObject2.style.left=dsocleft+"px";
aObject2.style.top=eval(myBottom - 65 + dsoctop)+"px";
eObject2.style.left=dsocleft+"px";
eObject2.style.top=eval(myBottom - 320 + dsoctop)+"px";

aObject3.style.left=dsocleft+"px";
aObject3.style.top=eval(myBottom - 100 + dsoctop)+"px";
eObject3.style.left=dsocleft+"px";
eObject3.style.top=eval(myBottom - 160 + dsoctop)+"px";
}
}

setInterval("positionit()",100);
</script>
<!-------------------------------------------------------
End of Multi-emoticon Sets Panel
-------------------------------------------------------->

 

Create Date : 11 พฤษภาคม 2550
102 comments
Last Update : 11 พฤษภาคม 2550 11:16:31 น.
Counter : 692 Pageviews.

 

โค้ดที่เป็นสีน้ำเงินคือส่วนที่สามารถปรับแต่งสไตล์ได้ตามใจชอบน๊าาาา emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 11:19:30 น.  

 

ตรง stylesheet มีการกำหนด id ให้กับปุ่ม + panel ดังนี้

aButton, aButton2, aButton3 คือปุ่มที่เห็นตรงมุมซ้ายล่างทั้งสามปุ่ม (น้องลิง, หัวหอม, น้องเหลือง ไล่จากล่างขึ้นบนตามลำดับ)

emoSet, emoSet2, emoSet3 คือ panel ที่ใช้แสดงรูป emo หลังจากกดปุ่มเรียกใช้งาน

dButton, dButton2, dButton3 คือปุ่มปิด panel

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 11:25:17 น.  

 

การกำหนดรูป emo มีเงื่อนไขคือรูปในเซ็ตเดียวกันจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน
เช่นรูป emo น้องลิงผมเลือกใช้เซ็ตของกิ๊กซี่

var emoNamespace = "https://www.bloggang.com/data/princesskik/picture/";
ให้เปลี่ยน path ของ emoNamespace ไปยังที่ ๆ เก็บรูป

ตัวแปร emoticons ใช้สำหรับเก็บชื่อรูป
รูปแบบการอ้างอิงรูปไล่จากหมายเลข 0 - 43 ดังนี้
emoticons[0] = "aaaaa.gif";
.
.
.
emoticons[43] = "zzzzz.gif";

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 11:34:40 น.  

 

emoemo


มาแว้ว goodpeople มาแว้ว เพื่อน

 

โดย: goodpeople 11 พฤษภาคม 2550 11:36:19 น.  

 

^
^
^
เย้! ๆ ดีก๊าบบบบบบบบบ emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 11:46:09 น.  

 

อืมมมม.....
จะออกมาเป็นแบบไหนน๊าาาาาาา emo
...อยากรู้จัง

 

โดย: ทดสอบ (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 11:48:27 น.  

 

เฮ้อเห็นโค๊ด แล้วถอดใจเลย

มึนกาบบบบบบบบบบ

 

โดย: cilladevi (cilladevi ) 11 พฤษภาคม 2550 11:52:09 น.  

 

emo
กว่าจะเข้าพันทิพได้เล่นเอาเหงื่อตกเลยขึ้น Internal server error ตลอดemo
หลุดมาตั้งที่ 7 emoemo

ของเล่นเยอะดีคะพีทคุง แหะๆ พี่ชอบ หามาอีกนะ
emo

 

โดย: todayd 11 พฤษภาคม 2550 11:55:19 น.  

 

พีทคุงมาแย้วววววว emo

คราวนี้มาพร้อมคำอธิบายด้วย (ทำไมเพิ่งเอามาลงฮ้า...emo )
ขอเวลา 2 วัน...กิ๊กจะทำแบบรวมมิตรของกิ๊กเอง หุ หุ emo


ปล.ขอบคุณที่หาอะไรมาให้เล่นน้า......วันศุกร์แล้ว emo

 

โดย: Sassykik 11 พฤษภาคม 2550 12:06:20 น.  

 

emo

emo

emo

emo

 

โดย: ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ 11 พฤษภาคม 2550 12:07:00 น.  

 

emoemo

โอ้ยยยยยยยยยยยยยย มหากาพย์ + Emotion + emoemoemo

ไปกดชื่อบ้านเขาแล้วไม่พูดไม่จา มีไรป่าวค๊า emo

 

โดย: หนูนีล (นางน่อยน้อย ) 11 พฤษภาคม 2550 12:14:57 น.  

 

หูยย โคดยาวเหยียดดดด ไม่ไหว ๆ คิคิ

ชอบแบบเดิม ๆ

 

โดย: chal2t 11 พฤษภาคม 2550 12:22:17 น.  

 

สุดยอดจริงๆ
ผมมีปัญหามองอีโมที่ถูกย่อไม่ออกมานานละ
หวังว่าคนที่ใช้อีโมหัวหอม และน้องลิงจะเอาไปใช้กันเยอะๆนะครับ
เวลาผมเข้าไปเม้นท์จะได้ใช้อีโมเหล่านั้นซะที

 

โดย: อะไรคือสิ่งหายาก แต่ไม่มีค่า 11 พฤษภาคม 2550 12:41:57 น.  

 

emo

13
....................................................

13 นี่ เร็ว แล้ว น่า พี่หนุ่ย นะ

emo

submit mai dai kha

 

โดย: ็ล็อกอิน ยากเย็น นะ IP: 124.120.2.179 11 พฤษภาคม 2550 12:44:06 น.  

 

ขอบคุณนะคะ
ที่เอาอะไรดีดีมาฝากกัน
เอาไปใช้ละก้า

emo

 

โดย: หอมกร 11 พฤษภาคม 2550 13:09:46 น.  

 

14 จองที่ก่อน ว้า แย่จัง ตกอันดับ
emo

 

โดย: พลายจันทร์ 11 พฤษภาคม 2550 13:13:36 น.  

 

อ่าวเอ้ยยยยยยยยยยย

โดนแซงอ่ะ emo

 

โดย: พลายจันทร์ 11 พฤษภาคม 2550 13:20:04 น.  

 

function positionit(){
var dsocleft=document.all? iebody.scrollLeft : pageXOffset;
var dsoctop=document.all? iebody.scrollTop : pageYOffset;
var myBottom=document.all? document.body.clientHeight : window.innerHeight;
if (document.all||document.getElementById){
aObject.style.left=dsocleft+"px";
aObject.style.top=eval(myBottom - 30 + dsoctop)+"px";
eObject.style.left=dsocleft+"px";
eObject.style.top=eval(myBottom - 320 + dsoctop)+"px";

aObject2.style.left=dsocleft+"px";
aObject2.style.top=eval(myBottom - 65 + dsoctop)+"px";
eObject2.style.left=dsocleft+"px";
eObject2.style.top=eval(myBottom - 320 + dsoctop)+"px";

aObject3.style.left=dsocleft+"px";
aObject3.style.top=eval(myBottom - 100 + dsoctop)+"px";
eObject3.style.left=dsocleft+"px";
eObject3.style.top=eval(myBottom - 160 + dsoctop)+"px";
}
}

setInterval("positionit()",100);ลืมไปนิสสสสนึง
ตรงฟังก์ชั่น positionit() ยังมีส่วนที่สามารถ customize ได้คือ ค่า offset จากขอบล่างของ browser's window
ในกรณีที่มีปรับขนาดส่วนสูงของ emoSet, emoSet2, emoSet3 อาจจะต้องมาแก้ค่า offset ตรงนี้เพื่อไม่ให้ตกขอบหน้าต่าง

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 14:01:23 น.  

 

พี่พีทเก่งจังเลย^^

ว่าแต่ทำไม script มันยาวจังอะ

 

โดย: น้องผิง 11 พฤษภาคม 2550 14:23:26 น.  

 ยังไม่นอนค่ะ กำลังดูหนังโป้
เอ้ย..ขอโทษ หนังเกาหลีอยู่

พีทเก่งจัง..ทำได้หลายอย่าง
นับถือ...นับถือemo

 

โดย: ELiiCA 11 พฤษภาคม 2550 14:38:43 น.  

 

จริง ๆ แล้วโค้ดมันไม่ยาวหรอกจ้าน้องผิง
แต่ที่มันดูเหมือนจะยาวก็เพราะหนึ่งเซ็ตมีตั้ง 43 รูป รายชื่อรูปตะหากล่ะที่ยาว

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 14:41:53 น.  

 

พีทก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเอริ
ถ้าเก่งจริงคงไปได้ไกลกว่านี้แล้ว
แต่คอยดูซักวันเถอะ....อืมมมม...

ปล. ดูหนังเรื่องไรหรอ

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 14:48:35 น.  

 

emo...อ้าว...................พี่พีทคุง เป็นคนเชียงใหม่หรอกหรือค่ะนี่.................emoemoemo

 

โดย: หนูนีล (นางน่อยน้อย ) 11 พฤษภาคม 2550 15:34:44 น.  

 

เค้าเปลี่ยนอีโมได้ครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนกลับงะ ตาลาย

 

โดย: หนูคิสของพีทคุง IP: 58.8.186.10 11 พฤษภาคม 2550 15:35:11 น.  

 

นู๋นีล: ช่าย ๆ เกิดที่เชียงใหม่ล่ะ emo
คิส: ตาลายซะงั้น emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 11 พฤษภาคม 2550 15:43:52 น.  

 

แวะมาแฮ้บคับemoemoemo

 

โดย: frank3119 11 พฤษภาคม 2550 15:44:36 น.  

 

เจ๋งมั่กๆ เดี๋ยวพี่กระต่ายจะลองบ้าง
แต่ต้องเป็นเนตที่บ้านอ่ะ
ที่ทำงานนี่เนตทากเกิน

 

โดย: กระต่ายลงพุง 11 พฤษภาคม 2550 15:46:56 น.  

 

ขอบคุณฮับบบ สำหรับ อีโม่ เอ้ย อีโม เจ๋ง ๆ

 

โดย: นางฟ้าแก่แก่ 11 พฤษภาคม 2550 16:25:34 น.  

 


แวะมาทักทายค่ะ

วันนี้มาเย็นเพิ่งจะกลับมาจากข้างนอก

 

โดย: เพียงแค่เหงา 11 พฤษภาคม 2550 16:32:17 น.  

 

น้องพีทททท.... ไปซื้อน้ำหอม ใหม่ ยัง ... เจอ คนเค้า บ่น ว่า กลิ่น ไม่ ซดซื่น ... ฮาาาา .... ..

 

โดย: ลูกเกาลัด IP: 124.120.18.31 11 พฤษภาคม 2550 16:32:26 น.  

 

เข้ามาดูวิวัฒนาการของ emo by พี่พีทคุงว่าไปถึงไหนแล้ว emo

ปล.จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หนอเรา emo

 

โดย: zalapao (Beaut ) 11 พฤษภาคม 2550 16:43:47 น.  

 

สนุกมากครับ สำหรับการประชุม
มี 2 วัน แต่ไปได้วันเดียวคือวันนี้ครับ
พรุ่งนี้ต้องอยู่ตอบคอมเม้นท์เพื่อนๆ 555555

 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 11 พฤษภาคม 2550 18:19:04 น.  

 

ยังอยู่ที่ออฟฟิตอีกเหรอพี่พีทททททemo

ไม่เป็นไรน้า~เดี๋ยวบิวอยู่บ้านเล่นเกมเผื่อให้เองจ่ะ emo

ว่าแล้วก็แว่บไปกินข้าวเย็นก่อนดีกว่าเรา emo

สู้ๆ นะพี่พีทนะ emo

 

โดย: zalapao (Beaut ) 11 พฤษภาคม 2550 18:29:06 น.  

 

อ้าวกำ กดผิดรูป เอาใหม่ๆ emo

 

โดย: zalapao (Beaut ) 11 พฤษภาคม 2550 18:30:14 น.  

 

มาแอบขโมยของเล่นค่ะ
จะทำเป็นไหมนิ...ดูน่ารักดีนะค่ะ
ขอบคุณมากนะค่ะ

 

โดย: catt.&.cattleya.. 11 พฤษภาคม 2550 18:35:32 น.  

 

emoแค่เห็นโค๊ดก็ตาลายแล้น

ยอมแพ้แล้วค้าบบบบบ

ป.ล.ยอนดีที่ได้รู้จักและขอบคุณที่อยากหม่ำลูกๆเรานะคะ ^^

 

โดย: เด็กหญิง_ลูกท้อ 11 พฤษภาคม 2550 18:42:36 น.  

 

Ohhhhhhemo
โค้ดยาวเป็นเมตรเลย
เราขอปลงemo
ไม่เอาน้องเหลืองดุ๊กดิ๊กดีก่า
ไม่งก ไม่งกemo

 

โดย: ผีเสื้อไหม 11 พฤษภาคม 2550 19:12:14 น.  

 

เก่งจังเลยครับemo

 

โดย: PIWAT 11 พฤษภาคม 2550 19:52:33 น.  

 

emoสุดเจ๋งแลยอ่ะ....

 

โดย: MYOMYO 11 พฤษภาคม 2550 20:10:23 น.  

 

emo

สงสัย จะ ไป ซื้อ นำ้ หอม ใหม่ นะ เนี้ย emo

 

โดย: ("_") IP: 124.120.5.42 11 พฤษภาคม 2550 21:49:16 น.  

 

อย่าลืมทาโรลออนด้วยน้า

ปล...ขอบคุณหลายๆ
ขอให้พีทคุงสับรางได้เก่งๆเหมือนกับการทำอีโมน้าemo

 

โดย: Kurt Narris 11 พฤษภาคม 2550 22:07:55 น.  

 

แอบแว้บมาขโมยโค้ด...emo

ละก็เผ่น!!! ฟิ้ววววววววววววววว emo

 

โดย: Sassykik 11 พฤษภาคม 2550 22:24:16 น.  

 

emoemoemoemoemo

 

โดย: zaleng IP: 58.8.153.34 11 พฤษภาคม 2550 22:36:41 น.  

 

มาขโมยอีโมด้วยฮับemo

 

โดย: ลุงหมี (JaYGUY ) 11 พฤษภาคม 2550 23:19:38 น.  

 


หวัดดีค่ะ แวะมาราตรีสวัสฝันดีนะจ๊ะ

 

โดย: lozocat 12 พฤษภาคม 2550 0:51:35 น.  

 

คุงปี๊ดๆๆ คุงเกิด เล่าตอนเสียตัวอ่า เห็นว่าครั้งแรกเนี่ยแบบหมู่เลยนะ คุงปิ๊ดไปอ่านดิ เสียวๆ

 

โดย: ลุงหมี-JaYGUY IP: 58.147.91.156 12 พฤษภาคม 2550 7:38:24 น.  

 

emo

เจ๋งฮับพีทคุง emo
ขอบคุณหลายๆ...emo

แวะมาเก็บแล้วก็เผ่นอย่างรวดเร็ววววววววว....ฟิ้ววววว emo

 

โดย: NooNok [MiChiYo] 12 พฤษภาคม 2550 7:39:49 น.  

 

emo

จึ๊ยย ... ลุงหมี ไว กว่า พี่หนุ่ย .. จะ มาตามซัก หน่อย ...

กะว่า จะไปดูวันนี้ ค่ะ น้องพีท ... แต่ ไม่แน่ .. บางที ถ้าฝนตก ก็ ขี้เกียจออก แฮ่ แฮ่ ...

พีท ทำ งาน เปล่า วันหยุด เนี้ย ... ไม่ ต้อง ซี เรียส มาก นะค่ะ ... พีท ทำ ได้ อยู่ แล้ว ค่ะ ...

 

โดย: NuiErnik 12 พฤษภาคม 2550 9:41:21 น.  

 

วันนี้ทำงานคร๊าบ

emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 12 พฤษภาคม 2550 10:06:52 น.  

 

ทำงานเหมือนกันครับ
ร้อนๆหนาวๆ
เดี๋ยวแดด เดี๋ยวฝน

 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 12 พฤษภาคม 2550 10:32:20 น.  

 

ฮัลโหล คุงพีททททททท

ทำงานนี่เอง ถึงว่าเห็นโผล่ไปที่บล๊อก...คนอื่น emo

emo

 

โดย: ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ 12 พฤษภาคม 2550 10:41:22 น.  

 

แง่ว..emo เพิ่งเห็นว่าคุงพีทไปที่บล๊อกมา emo


ช่วงนี้เน็ตอืดจังเลยน๊อ emo

 

โดย: ใบไม้ร่วงในป่าใหญ่ 12 พฤษภาคม 2550 10:46:09 น.  

 


ก่อนที่จะไปหาคุงเกิด มาหาคุงพีทก่อน
เมื่อคืนก่อนนอน เม้นส์ซะยาวเป็นหางว่าว

หายไปไหนหมด?
หรือลบซะเเล้วคะ

จะให้เขียนยาวๆเเบบนั้นคงไม่ได้เเน่
เมื่อกี้เม้นส์ ๒ครั้ง ไม่ติด ก็ต้องยอมเเพ้เเล้ว

กัมบัดเตะกูดาไซย จากใจจริง

えりより

 

โดย: น.ส สวยเสมอ IP: 76.201.170.167 12 พฤษภาคม 2550 10:48:09 น.  

 

ทำงานๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: Kurt Narris 12 พฤษภาคม 2550 10:50:51 น.  

 

แวะมาทักทายวันหยุด

ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะ

 

โดย: เพียงแค่เหงา 12 พฤษภาคม 2550 10:51:50 น.  

 

emo

ชอบจังเลย นส สสส เนี้ย !!! น่ารัก เจงๆๆๆ

 

โดย: NuiErnik 12 พฤษภาคม 2550 10:52:20 น.  

 

จ๊ะเอ๋... ที่รัก แอบอาจารย์มาเล่นเนตอ่ะจ๊ะ คิดถึงจัง จุ๊บๆๆemo

 

โดย: dOlPhiN IP: 202.183.221.242 12 พฤษภาคม 2550 11:07:55 น.  

 

ไม่เอาอ่าาาาาา ยังไม่อยากทำงาน จะรอดูคุณเกิกโดนปล้ำอ่าาาาาาาาาาา

...emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 12 พฤษภาคม 2550 11:16:50 น.  

 

วันนี้มีคน request เพลง เด๋วดีเจพีทจัดให้ emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 12 พฤษภาคม 2550 11:31:02 น.  

 

Code ยาวจริงๆด้วย...ไม่รู้จะหยิบไปใช้ยังไงเลยอ่ะ...

แก่แล้วซะด้วยซิเราemoemo

 

โดย: วิตามินโซดา 12 พฤษภาคม 2550 11:34:21 น.  

 

พีทคุงค๊าบบบบ
แวะมาบอกว่าแอบโมดิควายอีโมพีทคุงหล่ะ
..
..
อิอิ

 

โดย: NooNok [MiChiYo] 12 พฤษภาคม 2550 21:03:13 น.  

 

^
^
^
ปล. พีทคุงเก่งจังงับemo

 

โดย: NooNok [MiChiYo] 12 พฤษภาคม 2550 21:13:39 น.  

 

พีทคุง กิ๊กมีปัญหาในการทำอีโมอ่ะ

ปวดหัวว้อยยย emo

 

โดย: Sassykik 12 พฤษภาคม 2550 22:26:14 น.  

 

เด๋วเตรียมจะอัพ v0.9b แระ emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 14 พฤษภาคม 2550 14:28:21 น.  

 

ตาลายยยย....งงงงงง

 

โดย: รักได้ทีละคน 14 พฤษภาคม 2550 14:30:14 น.  

 

โห โค๊ดยาวด้วยคน

นับถือคนเขียนจริง ๆ ค่ะ

 

โดย: ตอกะจอ 14 พฤษภาคม 2550 14:31:35 น.  

 

แวะมาเยี่ยมแล้ว

แต่ว่ามันคืออะไรเหรอ? ใช้ไม่เป็นนะ .... งง

เพิ่งเอารูปลงในคอมเม้นท์เป็นวันนี้เองครับ(มีคนสอนให้นะ) เลยเอารูปตัวเองมาลงโชว์นะ ส่วนอย่างอื่นยังทำไม่เป็นเลยนะ

อิอิ

 

โดย: อาคุงกล่อง (อาคุงกล่อง ) 14 พฤษภาคม 2550 15:25:02 น.  

 

เด๋วตามไปตอบที่ลบ็อกอาคุงกล่องดีก่าาาาาา emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 14 พฤษภาคม 2550 15:58:22 น.  

 

งืดดดดดด... พิมพ์ผิดอีกแระ

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 14 พฤษภาคม 2550 16:01:36 น.  

 

ขอบคุณสำหรับโค้ดคร๊าบบบบ ^^

 

โดย: Mr.Kaidow 15 พฤษภาคม 2550 12:52:25 น.  

 

emoemo 5 5 5 เกือบเม้นท์ผิดบ้านว่าเพลงบ้านนี้เพราะอีกแระ ต้องไล่ปิดทีละบ้าน 5 5 5 สรุปบล๊อคพี่ฝากเธอเพราะขน๊าดดดดดดดดดดด emo

 

โดย: หนูนีล (นางน่อยน้อย ) 15 พฤษภาคม 2550 18:06:42 น.  

 

พีทคะ
ใส่อิโมเฉพาะ น้องหัวหอม
กัยน้องลิง

เมื่อคืนตื่นกลางดึกนั่งทำจนตาเท่าเม็ดข้าวสุกเลี้ยว
ไม่อยากได้เหลืองตุกติ๊ก
เพราะเกะกะ

จริงๆเเล้ววางเเทนใค้กล่องคอมเม้นส์ก็ดี
เห็นของคุณLH

เเต่ไงจะลองทำอีกครั้งค่ะ

 

โดย: ELiiCA 17 พฤษภาคม 2550 5:05:40 น.  

 

สู้ ๆ พยายามเข้าน๊าาาาาา emo

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 17 พฤษภาคม 2550 13:13:49 น.  

 

มาขอ code ไปทำน้องเพนกวินนะครับ
รอคุณ Sassykik ม่ะหวายยแย้ว อิอิ

ขอบคุณคร้าบ emo

 

โดย: KyBlueSky 19 พฤษภาคม 2550 15:51:42 น.  

 

Emo น้องเพนกวินเสร็จแล้วครับ
แต่หาวิธีแบ่งปันเพื่อนๆ ไม่ได้อ่ะครับ
ต้องทำอย่างไรครับ


ขอบคุณครับ

 

โดย: KyBlueSky 19 พฤษภาคม 2550 17:44:08 น.  

 

emo

emo

emo

emo


แปลว่า ....ขอเอาไปใช้เลยนะคะ emo

 

โดย: aquaworld 19 พฤษภาคม 2550 23:52:06 น.  

 

เย๊ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เด๋วมาญี่ปุ่น จะเลี้ยงข้าวนะ เย๊ๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: spywine4me 20 พฤษภาคม 2550 12:19:31 น.  

 

ขอ code ไปใช้หน่อยนะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

 

โดย: woot-wt 20 พฤษภาคม 2550 13:59:47 น.  

 


เข้ามาตอบช้าไปหน่อย แต่ว่าคุณ KyBlueSky ก็ทำได้แล้วนี่เนาะ

ปล. สวัสดีท่านอื่น ๆ คร๊าบบบบบ

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 20 พฤษภาคม 2550 18:15:33 น.  

 

ขอเอาไปใช้ด้วยคนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับโค้ดดีๆ

ขออนุญาติแอดไว้เป็นเพื่อนนะคะemoemo

 

โดย: satiga 20 พฤษภาคม 2550 20:27:52 น.  

 

เข้ามาขอโค้ดไปใช้ครับ ขอบคุณมากๆครับ

 

โดย: mingdynasty 22 พฤษภาคม 2550 11:21:55 น.  

 

ขอเอาไปแปะที่บ้านด้วยนะจ๊ะ พีทคุง

 

โดย: Nilz 22 พฤษภาคม 2550 17:48:32 น.  

 

มาขอเอาไปใช้บ้างนะคะemo

 

โดย: หัวใจสีชมพู IP: 58.9.86.129 29 พฤษภาคม 2550 12:23:04 น.  

 

ตามมาหาโค้ดไปประดับเป็นเกียรติเป็นศรีแก่บล็อกบ้าง
ดีใจจัง
แต่อยากได้โค้ดน้องหมูน่ะ

 

โดย: ชิงดวง (ล็อกอินไม่ได้) IP: 124.120.73.9 30 พฤษภาคม 2550 22:00:50 น.  

 

ขอก็อปโค้ดไปใช้ที่บล็อกด้วยนะคะ

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 

โดย: O-HO 1 มิถุนายน 2550 9:08:06 น.  

 


<!-------------------------------------------------------
Multi-emoticon Sets Panel v0.89.1a
by redistuO @ Bloggang (aka พีทคุง)
//ds2kgts.bloggang.com/
10:43 2007/05/11
-------------------------------------------------------->
<style type="text/css">
<span class=blue>#aButton{
width: 120px;
height: 25px;
background-color: maroon;
border-style: solid;
border-size: 2px;
border-color: saddlebrown;
color: white;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: visible;
filter: alpha(opacity=90);

cursor: hand;
}

#emoSet{
width: 500px;
height: 300px;
background-color: #FDF7B1;
border-style: solid;
border-size: 10px;
border-color: #FFC000;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: hidden;
filter: alpha(opacity=90);
}

#dButton{
width: 20px;
height: 20px;
background-color: maroon;
color: white;
text-align: center;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;

visibility: hidden;

cursor: hand;
}

.img100{
cursor: hand;
}</span>
</style>

<!--Emoticon Selector Panel Trigger-->
<div id=aButton onClick="document.all.aButton.style.visibility='hidden'; document.all.emoSet.style.visibility='visible'; document.all.dButton.style.visibility='visible';">Emo น้องลิง</div>

<!--Emoticon Selector Panel-->
<div id=emoSet>
<script>
//Change images' parent directory here
<span class=blue>var emoNamespace = "https://www.bloggang.com/data/princesskik/picture/";</span>

var headerTag = "<img src=";
var footerTag = " class=img100 border=0 onClick=\\"document.all.comment.value = document.all.comment.value + '<img border=0 alt=emo src=' + this.src + '>';\\"> ";

var emoticons = new Array();
<span class=blue>emoticons[0] = "1176812100.gif";
emoticons[1] = "1176812117.gif";
emoticons[2] = "1176812312.gif";
emoticons[3] = "1176812347.gif";
emoticons[4] = "1176812374.gif";
emoticons[5] = "1176812404.gif";
emoticons[6] = "1176812429.gif";
emoticons[7] = "1176812458.gif";
emoticons[8] = "1176812562.gif";
emoticons[9] = "1176812584.gif";
emoticons[10] = "1176812605.gif";
emoticons[11] = "1176812640.gif";
emoticons[12] = "1176812665.gif";
emoticons[13] = "1176812684.gif";
emoticons[14] = "1176812706.gif";
emoticons[15] = "1176812732.gif";
emoticons[16] = "1176812760.gif";
emoticons[17] = "1176812782.gif";
emoticons[18] = "1176812863.gif";
emoticons[19] = "1176812885.gif";
emoticons[20] = "1176812948.gif";
emoticons[21] = "1176812965.gif";
emoticons[22] = "1176812988.gif";
emoticons[23] = "1176813023.gif";
emoticons[24] = "1176813104.gif";
emoticons[25] = "1176813135.gif";
emoticons[26] = "1176813159.gif";
emoticons[27] = "1176813175.gif";
emoticons[28] = "1176813200.gif";
emoticons[29] = "1176813217.gif";
emoticons[30] = "1176813242.gif";
emoticons[31] = "1176813260.gif";
emoticons[32] = "1176813280.gif";
emoticons[33] = "1176813299.gif";
emoticons[34] = "1176813323.gif";
emoticons[35] = "1176813372.gif";
emoticons[36] = "1176813421.gif";
emoticons[37] = "1176813448.gif";
emoticons[38] = "1176813473.gif";
emoticons[39] = "1176813509.gif";
emoticons[40] = "1176813567.gif";
emoticons[41] = "1176813598.gif";
emoticons[42] = "1176813628.gif";</span>

for(var iCount=0; iCount<=42; iCount++) document.write(headerTag + emoNamespace + emoticons[iCount] + footerTag);
document.write("<br>* คลิกที่รูปเพื่อแทรก emo ลงในคอมเม้นท์");
</script>

<!--Emoticon Selector Panel Minimizer-->
<div id=dButton onClick="document.all.emoSet.style.visibility='hidden'; document.all.dButton.style.visibility='hidden'; document.all.aButton.style.visibility='visible';">X</div>
</div>

<script>
var iebody=(document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat")? document.documentElement : document.body;

var aObject=document.all? document.all.aButton : document.getElementById("aButton");
var eObject=document.all? document.all.emoSet : document.getElementById("emoSet");
var dObject=document.all? document.all.dButton : document.getElementById("dButton");

function positionit(){
var dsocleft=document.all? iebody.scrollLeft : pageXOffset;
var dsoctop=document.all? iebody.scrollTop : pageYOffset;
var myBottom=document.all? document.body.clientHeight : window.innerHeight;
if (document.all||document.getElementById){
aObject.style.left=dsocleft+"px";
aObject.style.top=eval(myBottom - 30 + dsoctop)+"px";
eObject.style.left=dsocleft+"px";
eObject.style.top=eval(myBottom - 320 + dsoctop)+"px";
}
}

setInterval("positionit()",100);
</script>
<!-------------------------------------------------------
End of Multi-emoticon Sets Panel
-------------------------------------------------------->

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 13 มิถุนายน 2550 21:43:49 น.  

 

^
^
^
โค้ดข้างบนสำหรับคนที่ต้องการแค่น้องลิงนะครับ

จริง ๆ แล้วโค้ดเวอร์ชั่น 1.0 ทำเสร็จนานแล้วล่ะ (ตอนนี้ทดลองใช้มาได้เกือบ ๆ เดือนนึงแล้วมั้ง)
เพียงแต่ว่าไม่ได้เอามาโพสเท่านั้นเอง
โค้ดตัวล่าสุดได้รับการ optmized มาให้สั้นกระชับมากกว่าเดิม

และใน release หน้า ผมกะว่าจะทำ Code Generator ซะที
เพื่อน ๆ จะได้ไม่ต้องมาแก้โค้ดเอง
แค่ติ๊กเลือกว่าต้องการอะไร, หน้าตาแบบไหน
หลังจากนั้นตัว Generator จะจัดการสร้างโค้ดให้เสร็จสรรพ
สะดวกดีนักแล...

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 13 มิถุนายน 2550 21:54:19 น.  

 

ขอบคุณมากๆค๊า

ขอให้หล่อวันหล่อคืนน๊าemo

คุงพีทน่าจะไปทำงานธนาคารนะ "บริการทุกระดับประทับใจ" อิอิ

emo

 

โดย: พื้นที่สีเขียว 13 มิถุนายน 2550 23:37:05 น.  

 


<!-------------------------------------------------------
Multi-emoticon Sets Panel v0.90.3b
by redistuO @ Bloggang (aka พีทคุง)
//ds2kgts.bloggang.com/
13:30 2007/05/23
-------------------------------------------------------->
<!--Panel's CSS-->
<style type="text/css">
#buttonTopContainer{
position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;
}

#emoTopContainer{
position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;
}

#aButton{
width: 120px;
height: 25px;
background-color: maroon;
border-style: solid;
border-size: 2px;
border-color: saddlebrown;
color: white;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: visible;
filter: alpha(opacity=90);

cursor: hand;
}

#emoSet{
width: 500px;
height: 300px;
background-color: #FDF7B1;
border-style: solid;
border-size: 10px;
border-color: #FFC000;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
bottom: 0px;
left: 0px;

visibility: hidden;
/*filter: alpha(opacity=90);*/
}

#dButton{
width: 20px;
height: 20px;
background-color: maroon;
color: white;
text-align: center;

font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 14px;

position: absolute;
top: 0px;
right: 0px;

visibility: hidden;

cursor: hand;
}

.img100{
cursor: hand;
}
</style>

<!--Emoticon Selector Panel Trigger-->
<div id=buttonTopContainer>
<div id=aButton onClick="document.all.aButton.style.visibility='hidden'; document.all.emoSet.style.visibility='visible'; document.all.dButton.style.visibility='visible';">Emo น้องลิง</div>
</div>

<!--Top Level Panels Container-->
<div id=emoTopContainer>

<!--Emoticon Selector Panel-->
<div id=emoSet>
<script>
//Change images' parent directory here
var emoNamespace = "https://www.bloggang.com/data/princesskik/picture/";

var headerTag = "<img src=";
var footerTag = " class=img100 border=0 onClick=\\"document.all.comment.value = document.all.comment.value + '<img border=0 alt=emo src=' + this.src + '>';\\"> ";

var emoticons = new Array();
emoticons[0] = "1176812100.gif";
emoticons[1] = "1176812117.gif";
emoticons[2] = "1176812312.gif";
emoticons[3] = "1176812347.gif";
emoticons[4] = "1176812374.gif";
emoticons[5] = "1176812404.gif";
emoticons[6] = "1176812429.gif";
emoticons[7] = "1176812458.gif";
emoticons[8] = "1176812562.gif";
emoticons[9] = "1176812584.gif";
emoticons[10] = "1176812605.gif";
emoticons[11] = "1176812640.gif";
emoticons[12] = "1176812665.gif";
emoticons[13] = "1176812684.gif";
emoticons[14] = "1176812706.gif";
emoticons[15] = "1176812732.gif";
emoticons[16] = "1176812760.gif";
emoticons[17] = "1176812782.gif";
emoticons[18] = "1176812863.gif";
emoticons[19] = "1176812885.gif";
emoticons[20] = "1176812948.gif";
emoticons[21] = "1176812965.gif";
emoticons[22] = "1176812988.gif";
emoticons[23] = "1176813023.gif";
emoticons[24] = "1176813104.gif";
emoticons[25] = "1176813135.gif";
emoticons[26] = "1176813159.gif";
emoticons[27] = "1176813175.gif";
emoticons[28] = "1176813200.gif";
emoticons[29] = "1176813217.gif";
emoticons[30] = "1176813242.gif";
emoticons[31] = "1176813260.gif";
emoticons[32] = "1176813280.gif";
emoticons[33] = "1176813299.gif";
emoticons[34] = "1176813323.gif";
emoticons[35] = "1176813372.gif";
emoticons[36] = "1176813421.gif";
emoticons[37] = "1176813448.gif";
emoticons[38] = "1176813473.gif";
emoticons[39] = "1176813509.gif";
emoticons[40] = "1176813567.gif";
emoticons[41] = "1176813598.gif";
emoticons[42] = "1176813628.gif";

for(var iCount=0; iCount<=42; iCount++) document.write(headerTag + emoNamespace + emoticons[iCount] + footerTag);
document.write("<br>* คลิกที่รูปเพื่อแทรก emo ลงในคอมเม้นท์");
</script>

<!--Emoticon Selector Panel Minimizer-->
<div id=dButton onClick="document.all.emoSet.style.visibility='hidden'; document.all.dButton.style.visibility='hidden'; document.all.aButton.style.visibility='visible';">X</div>
</div>

</div><!--End of Top Level Panels Container-->

<script>
var iebody = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat")? document.documentElement : document.body;
var btObject = document.all? document.all.buttonTopContainer : document.getElementById("buttonTopContainer");
var etObject = document.all? document.all.emoTopContainer : document.getElementById("emoTopContainer");

function positionit(){
var dsocleft = document.all? iebody.scrollLeft : pageXOffset;
var dsoctop = document.all? iebody.scrollTop : pageYOffset;
var myBottom = document.all? document.body.clientHeight : window.innerHeight;
if (document.all||document.getElementById){
btObject.style.left = dsocleft + "px";
btObject.style.top = eval(myBottom + dsoctop) + "px";

etObject.style.left = dsocleft + "px";
etObject.style.top = eval(myBottom + dsoctop) + "px";
}
}

setInterval("positionit()",100);
</script>
<!-------------------------------------------------------
End of Multi-emoticon Sets Panel
-------------------------------------------------------->
เอาใหม่ ๆ ๆ ๆ ๆ
โค้ดในคห.86 ยกเลิก
ใช้อันนี้แทนน๊าาา

 

โดย: พีทคุง (redistuO ) 14 มิถุนายน 2550 5:15:24 น.  

 

ขอบคุณหลายๆเด้อ
ดีใจมากๆ ตจามประสาคนหัดทำ
emo

 

โดย: jengiskan 1 กรกฎาคม 2550 3:03:22 น.  

 


ขอบคุณครับ สำหรับโค้ด

 

โดย: เซียน_กีตาร์ 10 กรกฎาคม 2550 14:51:41 น.  

 

จะแวะมาเอาไปใช้มั้งอะคะ
แต่เห็นโค้ดแล้วมึนตึบเลยอะ emo

ขอใช้น้องลิงอย่างเดียวไปก่อนละกันค่า
แล้วจะลองเอาไปลงดูนะคะ
ขอบคุณมากๆคะ

 

โดย: off_elmas 15 กรกฎาคม 2550 3:28:08 น.  

 

ลองลงแล้วละคะ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ทำให้บล็อกดูมีสีสันขึ้นมากเลยเชียว
ขอบคุณค่า emo

 

โดย: off_elmas 15 กรกฎาคม 2550 3:36:06 น.  

 

ขอเอาไปใช้ด้วยคนนะคะemo

 

โดย: ชินาธิป 15 กรกฎาคม 2550 20:40:49 น.  

 

ขอเอาไปใช้ด้วยคนนะคะ
ขอบคุณค่า...

 

โดย: หนึ่งเดียวในใจ 19 กรกฎาคม 2550 22:39:40 น.  

 

ขอบคุณครับที่เอามาฝากัน..ผมขอเอาไปใช้บ้างนะครับemo

 

โดย: doyngam 19 กรกฎาคม 2550 23:12:05 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ ^^

 

โดย: i am tabo 6 สิงหาคม 2550 12:21:11 น.  

 

หวัดดีค่ะ เพิ่งมีบล็อกตามมาขอของเล่นนะคะ ขอบคุณค่ะ emo

 

โดย: ตาลาย IP: 58.9.199.168 26 กันยายน 2550 21:11:51 น.  

 

เยี่ยม!!! ยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะ emo

ขอบคุณมากๆๆๆๆ เลยนะคะ

 

โดย: kakok_riwkiw 14 ตุลาคม 2550 21:19:43 น.  

 

เก่งจังเลยค่ะ ขอก๊อปไปใช้นะคะ

 

โดย: cutie_nitty 11 ธันวาคม 2550 13:05:10 น.  

 

ขอบคุณค่ะ...หา script นี้มานาน
ขอเอาไปใช้ด้วยค่ะ


emo

 

โดย: chuwab 4 มกราคม 2551 15:10:48 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะ
หาอยู่นาน
คือเราก้อสงสัยเรานำของขุลพลน้อยโค่วจงมาใส่ในช่งสคริปเอาเรียล

มันก้อไม่แสดง
แต่พอใส่ของคุณแสดงเลยจ้า
^_^

ขอบคุณจากใจค่ะ

 

โดย: sodaaning 25 สิงหาคม 2553 14:04:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


redistuO
สาวๆเอนมาหนุ่มๆเอนไปเทพมังกรอวยชัยเอนมาๆ
Location :
Kampala Uganda

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ไม่รู้จะแนะนำอะไรดีอ่ะนะ
ผมก็แค่วิศวกรต๊อกต๋อยคนนึงเท่านั้นเอง
ทำงานอยู่แถว ๆ สีลมอ่ะนะ แต่สาว ๆ แถวสีลมนี่จืดมากอ่ะ สู้แถวอโศกก็ไม่ได้
แต่ก็ดีกว่าไม่มีให้ดูซะเลยอ่ะนะ
ไปญี่ปุ่นรอบนี้ ถ้ากลับมาแล้วโรงงานน่าจะสร้างเสร็จพอดี คงต้องย้ายไปอยู่โรงงาน แล้วก็ไม่มีสาว ๆ ให้ดู แบบนี้คงแย่ยิ่งกว่าเก่าซะอีก เหมือนถูกสาปให้เป็นโสดตลอดกาลยังไงก็ไม่รู้แฮะ

เป็นวิศวกรที่ทำงานอยู่ที่สีลมมาได้ซักระยะแล้ว แต่ตอนนี้จะย้ายค่ายไปอยู่แถว ๆ อโศกล่ะครับ


ปั่นบล๊อคคุณให้ Hot สุดๆ ที่ BlogYellow.com คลิ๊กโลด
Blognone | Tech News That's Worth
Get Ubuntu
Ubuntu Studio
Get Opera
Emo น้องลิง
Emo หัวหอม
Emo เหลืองดุ๊กดิ๊ก
X
X
X
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
11 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add redistuO's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.