Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2549
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
12 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 
รายชื่อละครจาก TVB

ปี 1976

书剑恩仇录 - shu jian en chou lu - Book and the Sword - จอมใจจอมยุทธรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
汪明荃 - wang ming quan - วังหมิงฉวน
余安安 - yu an an - หวีอันอัน
李司棋 - li si qi - หลี่ซือฉี
黄淑仪 - huang shu yi
关海山 - guan hai shan - กวนไห่ซัน
夏雨 - xia yu - เซี่ยหวี่
朱江 - zhu jiang - จูเจียง

ปี 1977

陆小凤第二辑之决战前后 - lu xiao feng di er ji zhi jue zhan qian hou - เล็กเซียวหงส์รายชื่อผู้แสดง
刘松仁 - liu song ren - หลิวสงเหยิน
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว
黄元申 - huang yuan shen - หวงเหยียนเซิน

ปี 1978

倚天屠龙记 - yi tian tu long ji - The Heavenly Sword and Dragon Sabre - ดาบมังกรหยกรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
汪明荃 - wang ming quan - วังหมิงฉวน
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
夏雨 - xia yu - เซี่ยหวี่
石坚 - shi jian - สือเจียน

陆小凤第三辑武当之战 - lu xiao feng di san ji wu dang zhi zhan - เล็กเซียวหงส์รายชื่อผู้แสดง
刘松仁 - liu song ren - หลิวสงเหยิน
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว
关海山 - guan hai shan - กวนไห่ซัน
黄元申 - huang yuan shen - หวงเหยียนเซิน
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน

一剑镇神州 - yi jian zhen shen zhou
陈鸿烈 - chen hong lie
冯宝宝 - feng bao bao - ฟงเปาเปา
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
欧阳佩珊 - ou yang pei shan - โอวหยางเพ่ยซัน
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว

ปี 1979

刀神 - dao shen - God of sabre - ฤทธิ์ดาบวงพระจันทร์รายชื่อผู้แสดง
刘松仁 - liu song ren - หลิวสงเหยิน
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
韩马利 - han ma li - หานหม่าลี่
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
关海山 - guan hai shan - กวนไห่ซัน
郭峰 - guo feng

绝代双骄 - jue dai shuang jiao - เดชเซียวฮื่อยี้รายชื่อผู้แสดง
黄元申 - huang yuan shen - หวงเหยียนเซิน
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
米雪 - mi xue - หมีเซียะ

楚留香 - chu liu xiang - จอมโจรจอมใจรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
汪明荃 - wang ming quan -วังหมิงฉวน

ปี 1981

无双谱 - wu shuang puรายชื่อผู้แสดง
李司祺 - li si qi - หลี่ซือฉี
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
李琳琳 - li lin lin - หลี่หลินหลิน

杨门女将 - yang men nuu jiang - 14 นางสิงห์เจ้ายุทธจักรรายชื่อผู้แสดง
汪明荃 - wang ming quan - Liza Wong - วังหมิงฉวน
冯宝宝 - feng bao bao - ฟงเปาเปา
李琳琳 - li lin lin - หลี่หลินหลิน
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
夏雨 - xia yu - เซี่ยหวี่

飞鹰 - fei ying - ประกาศิตเหยี่ยวพญายมรายชื่อผู้แสดง
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน

ปี 1982

天龙八部 - tian long ba bu - แปดเทพอสูรมังกรฟ้ารายชื่อผู้แสดง
梁家仁 - liang jia ren - เหลียงเจียเหยิน
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
谢贤 - xie xian - เซียะเสียน

十三太保 - shi san tai bao - 13 องครักษ์ล่าพระกาฬรายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
秦沛 - qin pei - ฉินเพ่ย
刘兆铭 - liu zhao ming - หลิวเจ้าหมิง

ปี 1983

十三妹 - shi san mei - สมิงสาวใจเพชรรายชื่อผู้แสดง
黄杏秀 - huang xing xiu - หวงซิงซิ่ว
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
李琳琳 - li lin lin - หลี่หลินหลิน
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว

射雕英雄传 - she diao ying xiong chuan - มังกรหยก ภาค 1รายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua -หวงเย่อหัว
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
黄造时 - huang zao shi - หวงเจ้าสือ
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน

神雕侠侣 - shen diao xia luu - มังกรหยก ภาค 2刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
梁家仁 - liang jia ren - เหลียงเจียเหยิน
欧阳佩珊 - ou yang pei shan - โอวหยางเพ่ยซัน
黄曼凝 - huang man ning
万梓良 - wan zi liang - ว่านจื่อเหลียง

ปี 1984

决战玄武门 - jue zhan xuan wu men - the foundation - ยุทธจักรชิงเจ้าบัลลังก์รายชื่อผู้แสดง
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว

天师执位 - tian shi zhi wei - the fearless duo - เทพอาจาร์จอมอิทธิฤทธิ์รายชื่อผู้แสดง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
黄造时 - huang zao shi - หวงเจ้าสือ
刘丹 - liu dan - หลิวตัน
黄允材 - huang yun cai - หวงอิ่นไฉ

笑傲江湖 - xiao ao jiang hu - กระบี่เย้ยยุทธจักรรายชื่อผู้แสดง
周润发 - zhou run fa - โจวเหวินฟะ
戚美珍 - qi mei zhen - ชิเหม่ยเจิน
陈秀珠 - chen xiu zhu - เฉินซิ่วจู

鹿鼎记 - lu ding ji - อุ้ยเสี่ยวป้อรายชื่อผู้แสดง
梁朝伟 - liang chao wei - เหลียงเฉาเหว่ย
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
商天娥 - shang tian e - ซังเทียนเอ๋อ
刘嘉玲 - liu jia ling - หลิวเจียหลิง
吴君如 - wu jun ru - อู๋จวินหยู
曾江 - ceng jiang
毛舜筠 - mao shun yun - เหมาซุ่นจวิน

魔域桃源 - mo yu tao yuan - the other side of the horizonรายชื่อผู้แสดง
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
吴启华 - wu qi hua - อู๋ฉีหัว
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
欧阳震华 - ou yang zhen hua - โอวหยางเจิ้นหัว

青锋剑影 - qing feng jian ying - Hero have no tearsรายชื่อผู้แสดง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
庄静而 - zhuang jing er - จวงจิ้งเอ๋อ
刘嘉玲 - liu jia ling - หลิวเจียหลิง
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
刘兆铭 - liu zhao ming - หลิวเจ้าหมิง
郭锋 - guo feng - กัวะฟง

宝芝林 - bao zhi lin - the return of wong fei hungรายชื่อผู้แสดง
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
汤镇业 - tang zhen ye - ทังเจิ้นเยี่ย
蓝洁瑛 - lan jie ying - หลันเจียอิง
董玮 - dong wei - ตงเหว่ย
刘江 - liu jiang - หลิวเจียง

楚留香之蝙蝠传奇 -chu liu xiang zhi bian fu chuan qi ชอลิ้วเฮียงถล่มวังค้างคาวรายชื่อผู้แสดง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว
惠天赐 - hui tian ci - ฮุ่ยเทียนซื่อ
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
龚慈恩 - gong ci en - กงฉือเอิน

ปี 1985

吕四娘 - luu si niang - Lu Siniang legend of Ching ladyรายชื่อผู้แสดง
郑裕玲 - zheng yu ling - เจิ้งอี้หลิง
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว
吕良伟 - luu liang wei - หลี่เหลี่ยงเหว่ย

江湖浪子 - jiang hu lang zi - The Young Wandererรายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
刘嘉玲 - liu jia ling -หลิวเจียหลิง
庄静而 -zhuang jing er - จวงจิ้งเอ๋อ

武林世家 -wu lin shi jia - The fallen familyรายชื่อผู้แสดง
张国荣 - zhang guo rong - จางกัวะหยง
张曼玉 - zhang man yu - จางมั่นอี้
谢贤 - xie xian - เซียะเสียน

碧血剑 - bi xie jian - The Sword Stained with Royal Bloodรายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
毛舜筠 - mao shun yun - เหมาซุ่นจวิน
吴启华 - wu qi hua - อู๋ฉีหัว
庄静而 - zhuang jing er - จวงจิ้งเอ๋อ

薛仁贵征东 - xue ren gui zheng dong - ซิยิ่นกุ้ยรายชื่อผู้แสดง
万梓良 - wan zi liang - ว่านจื่อเหลียง
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งซุ่ยเหวิน
吴家丽 - wu jia li
罗兰 - luo lan

楚河汉界 - chu he han jie - The Battle fieldรายชื่อผู้แสดง
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
吴启华 - wu qi hua - อู๋ฉีหัว
翁美玲 - weng mei ling - องเหม่ยหลิง
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
惠天赐 - hui tian ci - ฮุ่ยเทียนซื่อ
商天娥 - shang tian e - ซังเทียนเอ๋อ

皇上保重 - huang shang bao zhong - Take care,Your highness!รายชื่อผู้แสดง
刘嘉玲 - liu jia ling - หลิวเจียหลิง
秦沛 - qin pei - ฉินเพ่ย
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อหัว
刘青云 - liu qing yun - หลิวชิงหยุน
刘兆铭 - liu zhao ming - หลิวเจ้าหมิง
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี

雪山狐侠传 - xue shan hu xia chuan - จิ้งจอกภูเขาหิมะรายชื่อผู้แสดง
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
吕良伟 - luu liang wei - หลี่เหลี่ยงเหว่ย
戚美珍 - qi mei zhen - ชีเหม่ยเจิน
景黛音 - jing dai yin - จิงไต้อิง
曾华倩 - ceng hua qian - เจิ้งหัวเชี่ยน
周秀兰 - zhou xiu lan - โจวซิ่วหลัน

六指琴魔 - liu zhi qin mo - The Possessedรายชื่อผู้แสดง
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
蓝洁瑛 - lan jie ying - หลัยเจียอิง
吴启华 - wu qi hua - อู๋ฉีหัว
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งซุ่ยเหวิน
周秀兰 - zhou xiu lan - โจวซิ่วหลัน
吴镇宇 - wu zhen yu - อู๋เจิ้นหวี่

诸葛亮 - zhu ge liangรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้นเส้าชิว
米雪 - mi xue - หมีเซียะ
何家劲 - he jia jin - เหอเจียจิ้ง

观世音 - guan shi yin - กำเนิดเจ้าแม่กวนอิมรายชื่อผู้แสดง
赵雅芝 - zhao ya zhi - เจ้าหย่าจือ
吴君如 - wu jun ru - อู๋จวินหยู
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว
欧阳震华 - ou yang zhen hua - โอวหยางเจิ้นหัว
吴镇宇 - wu zhen yu - อู๋เจิ้นหวี่

ปี 1986

遁甲奇兵 - dun jia qi bingรายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งซุ่ยเหวิน
商天娥 - shang tian e - ซังเทียนเอ๋อ

薛丁山征西 - xue ding shan zheng xi - ซิติงซานขุนศึกสะท้านภพรายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
陈敏儿 - chen min er - เฉินหมิ่นเอ๋อ
龚慈恩 - gong ci en - กงฉือเอิน
杨盼盼 - yang pan pan - หยางพ่านพ่าน
黎汉持 - li han chi - หลี่ฮั่นฉือ
夏雨 - xia yu - เซี่ยหวี่

陆小凤之凤舞九天 - lu xiao feng zhi feng wu jiu tian - เล็กเซียวหงส์ หงส์ผงาดฟ้ารายชื่อผู้แสดง
万梓良 - wan zi liang - ว่านจื่อเหลียง
陈秀珠 - chen xiu zhu - เฉินซิ่วจู
欧阳震华 - ou yang zhen hua - โอวหยางเจิ้นหัว
景黛音 - jing dai yin - จิงไต้อิง
黄允材 - huang yun cai - หวงอิ่นไฉ
刘江 - liu jiang - หลิวเจียง
李香琴 - li xiang qin - หลี่ซียงฉิน
陈洁仪 - chen jie yi
吴君如 - wu jun ru - อู๋จวินหยู

真命天子 - zhen ming tian zi - Heir To The Throne Isรายชื่อผู้แสดง
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
蓝洁瑛 - lan jie ying - หลันเจี๋ยอิง
谢贤 - xie xian - เซียะเสียน
欧阳佩珊 - ou yang pei shan - โอวหยางเพ่ยซัน
龚慈恩 - gong ci en - กงฉือเอิน
周海媚 - zhou hai mei - โจวไห่เม่ย

神剑魔刀 - shen jian mo dao - Blood Stained Intrigueรายชื่อผู้แสดง
欧瑞伟 - ou rui wei - โอวยุ่ยเหว่ย
容惠雯 - rong hui wen
区伟麟 - qu wei lin
黄允材 - huang yun cai - หวงอิ่นไฉ
蔡嘉利 - cai jia li
吴茜薇 - wu qian wei
王敏明 - wang min ming
刘碧仪 - liu bi yi
张美智 - zhang mei zhi
黎汉持 - li han chi - หลี่ฮั่นฉือ
梁鸿华 - liang hong hua

雨神黄大仙 - yu shen huang da xianรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
谢贤 - xie xian - เซียะเสียน
欧阳佩珊 - ou yang pei shan - โอวหยางเพ่ยซัน
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งชุ่ยเหวิน

倚天屠龙记 - yi tian tu long ji - ดาบมังกรหยกรายชื่อผู้แสดง
梁朝伟 - liang chao wei - เหลียงเฉาเหว่ย
黎美娴 - li mei xian - หลี่เหม่ยเสียน
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งชุ่ยเหวิน
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี

书剑恩仇录 - shu jian en chou lu - The Legend of the Book and the Swordรายชื่อผู้แสดง
黎美娴 - li mei xian -หลี่เหม่ยเสียน
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว
罗慧娟 - luo hui juan - หลอฮุ่ยเจียน
彭文坚 - peng wen jian - เผิงเหวินเจี้ยน
梁佩玲 - liang pei ling เหลียงเพ่ยหลิง
戚美珍 - qi mei zhen - ชฺเหม่ยเจิน
石修 - shi xiu - สือซิ่ว

ปี 1987

大运河- da yun he - Grand Canal - ศึกลำน้ำเลือดรายชื่อผู้แสดง
梁朝伟 - liang chao wei - เหลียงเฉาเหว่ย
陈玉莲 - chen yu lian - เฉินอวี้เหลียน
刘青云 - liu qing yun - หลิวชิงหยุน
曾华倩 - ceng hua qian - เจิ้งหัวเชี่ยน
吴启华 - wu qi hua - อู๋ฉีหัว
陈秀珠 - chen xiu zhu - เฉินซิ่วจู

杜心五- du xin wu - ตู้ซินอู่ ทส. ดร.ซุนยัดเซนรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
刘嘉玲 - liu jia ling - หลิวเจียหลิง
周海媚 - zhou hai mei - โจวไห่เม่ย

成吉思汗+后期采访花絮 - cheng ji si han+ hou qi cai fang hua xu
รายชื่อผู้แสดง
刘美娟 - liu mei juan
刘青云 - liu qing yun - หลิวชิงหยุน
万梓良 - wan zi liang - ว่านจื่อเหลียง
关礼杰 - guan li jie - กวงหลี่เจี๋ย
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว

大明群英 - da ming qun yingรายชื่อผู้แสดง
任达华 - ren da hua - เยิ่นต๊ะหัว
陈敏儿 - chen min er - เฉินหมิ่นเอ๋อ
刘青云 - liu qing yun - หลิวชิงหยุน
王绮琴 - wang qi qin - หวังฉีฉิน

天狼劫 - tian lang jie - ดาวประกาศิตรายชื่อผู้แสดง
刘德华 - liu de hua - หลิวเต๋อะหัว
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี
黎汉持 - li han chi - หลี่ฮั่นฉือ
刘丹 - liu dan - หลิวตัน
罗兰 - luo lan

少林与咏春 - shao lin yu yong chunรายชื่อผู้แสดง
米雪 - mi xue - หมีเซียะ
石修 - shi xiu - สือซิ่ว
刘江 - liu jiang - หลิวเจียง
戴志伟 - dai zhi wei - ไต้จื่อเว่ย
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี

天龙神剑 - tian long shen jian - The Dragon Sword - กระบี่มังกรหยกรายชื่อผู้แสดง
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
戚美珍 - qi mei zhen - ชิเหม่ยเจิน

ปี 1988

绝代双骄 - jue dai shuang jiao - เดชเซียวฮื้อยี้รายชื่อผู้แสดง
梁朝伟 - liang chao wei - เหลียงเฉาเหว่ย
苗侨伟 - miao qiao wei - เหมียวเฉียวเหว่ย
吴岱融 - wu dai rong - อู๋ไต้หยง
谢宁 - xie zhu
黎美娴 - li mei xian - หลี่เหม่ยเสียน
刘美娟 - liu mei juan
关礼杰 - guan li jie - กวนหลี่เจี๋ย

太平天国 - tai ping tian guo - Twilight of a Nationรายชื่อผู้แสดง
吕良伟 - luu liang wei - หลี่เหลียงเหว่ย
陈敏儿 - chen min er - เฉินหมิ่นเอ๋อ
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งชุ่ยเหวิน
毛信筠 - mao xin yun
商天娥 - shang tian e - ซังเทียนเอ๋อ
刘青云 - liu qing yun - หลิวชิงหยุน

兵权 - bing quanรายชื่อผู้แสดง
刘家辉 - liu jia hui - หลิวเจียฮุย
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี
黎明 - li ming - หลี่หมิง
惠天赐 - hui tian ci
关礼杰 - guan li jie - กวนหลี่เจี๋ย
梁淑贞 - liang shu zhen

ปี 1989

决战皇城 - jue zhan huang chengรายชื่อผู้แสดง
郑少秋 - zheng shao qiu - เจิ้งเส้าชิว
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งชุ่ยเหวิน
谢宁 - xie zhu

盖世豪侠 - gai shi hao xia - The Final combatรายชื่อผู้แสดง
周星驰 - zhou xing chi - โจวชิงสือ
罗慧娟 - luo hui juan - หลอฮุ่ยเจียน
蓝洁瑛 - lan jie ying - หลันเจี๋ยอิง
吴镇宇 - wu zhen yu -
吴孟达 - wu meng da - อู๋ม่งต๊ะ
刘江 - liu jiang - หลิวเจียง

末代天师 - mo dai tian shiรายชื่อผู้แสดง
杜德伟 - du de wei - ตู้เต๋อเหว่ย
许志安 - xu zhi an
陈庭威 - chen ting wei
李婉华 - li wan hua - หลี่วั่นหัว

连城诀 - lian cheng jueรายชื่อผู้แสดง
郭晋安 - guo jin an - กัวจิ้นอัน
黎美娴 - li mei xian - หลี่เหม่ยเสียน
吴镇宇 - wu zhen yu
陈美琪 - chen mei qi
曾江 - ceng jiang
关海山 - guan hai shan - กวนไห่ซัน
高雄 - gao xiong - เกาสง
谢宁 - xie zhu

侠客行 - xia ke xing - มังกรสะท้านภพรายชื่อผู้แสดง
梁朝伟 - liang chao wei - เหลียงเฉาเหว่ย
姚正箐 - yao zheng jing
邓萃雯 - deng cui wen - เติ้งชุ่ยเหวิน
郑艳丽 - zheng yan li
刘淑华 - liu shu hua

晋文公传奇 - jin wen gong chuan qiรายชื่อผู้แสดง
黎明 - li ming - หลี่หมิง
欧阳震华 - ou yang zhen hua - โอวหยางเจิ้นหัว
罗慧娟 - luo hui juan - หลอฮุ่ยเจียน
黄子扬 - huang zi yang
李中宁 - li zhong zhu
光毅 - guang y

ปี 1990

剑魔独孤求败 - jian mo du gu qiu bai - กระบี่มารตุกูฉิวไป้รายชื่อผู้แสดง
黄日华 - huang ri hua - หวงเย่อหัว
邵美琪 - shao mei qi - เส้าเหม่ยฉี
吴岱融 - wu dai rong - อู๋ไต้หยง

蜀山奇侠 - shu shan qi xia - ศึกเทพยุทธเขาซูซันรายชื่อผู้แสดง
关礼杰 - guan li jie - กวนหลี่เจี๋ย
李婉华 - li wan hua - หลี่วั่นหัว
郭富城 - guo fu cheng - กัวะฟู่เฉิง
区瑞伟 - qu rui wei
龚慈恩 - gong ci en - กงฉือเอิน

乌金血剑 - wu jin xie jianรายชื่อผู้แสดง
刘锡明 - liu xi ming - หลิวซิหมิง
罗嘉良 - luo jia liang - หลอเจียเหลียง
周慧敏 - zhou hui min - โจวฮุ่ยหมิน

大唐名捕 - da tang ming buรายชื่อผู้แสดง
吴镇宇 - wu zhen yu
戴志伟 - dai zhi wei - ไต้จื่อเหว่ย
梁佩玲 - liang pei ling - เหลียงเพ่ยหลิง
林其欣 - lin qi xin
甘国卫 - gan guo wei
张凤妮 - zhang feng ni


ปี 1991

我系黄飞鸿 - wo xi huang fei hong
รายชื่อผู้แสดง
郭富城 - guo fu cheng - กัวะฟู่เฉิง
陈家辉 - chen jia hui - เฉินเจียฮุย
何嘉丽 - he jia li - เหอเจียลี่
陈佩珊 - chen pei shan

日月神剑 - ri yue shen jian - แค้นดาบสุริยันจันทรารายชื่อผู้แสดง
郭晋安 - guo jin an - กัวจิ้นอัน
张卫健 - zhang wei jian - จางเหว่ยเจี้ยน
杨羚 - yang ling - หยางหลิง

边城浪子 - bian cheng lang zi - The black sabreรายชื่อผู้แสดง
张兆辉 - zhang zhao hui - จางเจ้าฮุย
吴岱融 - wu dai rong - อู๋ไต้หยง
谢宁 - xie zhu
曾华倩 - ceng hua qian - เจิ้งหัวเชี่ยน
梁配玲 - liang pei ling - เหลียงเพ่ยหลิง
高妙思 - gao miao si

天龙奇侠 - tian long qi xiaรายชื่อผู้แสดง
刘锡明 - liu xi ming
罗嘉良 - luo jia liang
黎美娴 - li mei xian - หลี่เหม่ยเสียน
朱洁仪 - zhu jie yi
麦翠娴 - mai cui xian

蜀山奇侠之仙侣奇缘 - shu shan qi xia zhi xian luu qi yuan - ศึกเทพยุทธเขาซูซัน ตอน ทายาทมารโลหิตรายชื่อผู้แสดง
郑伊健 - zheng yi jian - เจิ้งอี้เจี้ยน
陈松伶 - chen song ling - เฉินสงหลิง
关礼杰 - guan li jie - กวนหลี่เจี๋ย
罗乐林 - luo le lin - หลอเล่อหลิน

怒剑啸狂沙- nu jian xiao kuang shaรายชื่อผู้แสดง
关礼杰- guan li jie
周海媚- zhou hai mei
汪明荃- wang ming quan

เรื่องถัดจากนี้จะทำต่อภาค 2 ค่ะ เพราะชักจะยาวไปแล้ว....


Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 21 ตุลาคม 2549 17:04:38 น. 48 comments
Counter : 10332 Pageviews.

 
ม่บอกได้มะอะว่าเคยดูสมัยเด็กๆอะ


โดย: อินทรีทองคำ วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:26:23 น.  

 
ในที่สุด คุณสาวกัญญก้อมีบล็อกแล้ว เย้ มาติดตามอ่านข่าวสารหนังจีนเก่าๆ ค่ะ

杨门女将 - yang men nuu jiang - ขุนศึกตระกูลหยาง
รู้สึกว่าจะใช้ชื่อว่า 14 นางสิงห์เจ้ายุทธจักรไม่ใช่เหรอคะ
งั้นเรื่องชอลิ้วเฮียงที่เฮียเจิ้นเส้าชิวเล่นก้อไม่ใช่ของทีวีบีสิคะ มิน่าล่ะ ขอกันไปตั้งนาน ซีวีดีไม่ยอมออกมาซะที แล้วไม่เห็นมาชี้แจงเลย


โดย: จอมยุทธหญิง (magarita30 ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:23:21:57 น.  

 
อะจ๊าก หน้าแตก เพิ่งเห็นว่ามีเรื่องชอลิ้วเฮียงแฮะ

เรื่องที่ท่านแปะมานั้น เราอยากดูทุกเรื่องเลยค่ะ จะมีโอกาสได้ดูมั้ยเนี่ย


โดย: จอมยุทธหญิง (magarita30 ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:23:25:14 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชม
เรื่องชื่อภาษาไทย ยอมรับว่าไม่ค่อยรู้ค่ะ
ถ้าพบข้อผิดพลาดก็ช่วยแนะนำด่วยนะคะ


โดย: สาวกัญญ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:41:39 น.  

 
มาเยี่ยมบ้านพี่พัดหน่อย 55555
หนูชอบเรื่องเดียวอุ้ยเสี่ยวป้อ
นอกนั่นจำอะไรไม่ได้แล้ว


โดย: โจวถ้วยยยยยยยย IP: 61.91.130.170 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:17:43:13 น.  

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:52:29 น.  

 
มาแอบชมค่ะ
ชื่อหลายๆชื่อ พอจะบอกได้ค่ะว่าใครเป็นใคร

韩马利 - han ma li คือ หานหม่าลี่
夏雨 - xia yu คือ เซี่ยหวี่
石坚 - shi jian คือ สือเจียน
李司祺 - li si qi หลี่ซือฉี
李琳琳 - li lin lin หลี่หลินหลิน
黄造时 - huang zao shi หวงเจ้าสือ
โดย: ฮิว IP: 58.147.36.136 วันที่: 6 มีนาคม 2549 เวลา:22:52:05 น.  

 
ต่อนะคะ

黄允材 - huang yun cai หวงอิ่นไฉ
吴君如 - wu jun ru อู๋จวินหยู
毛舜筠 - mao shun yun เหมาซุ่นจวิน
刘兆铭 - liu zhao ming หลิวเจ้าหมิง
惠天赐 - hui tian ci ฮุ่ยเทียนซื่อ
黎汉持 - li han chi หลี่ฮั่นฉือ
吴镇宇 - wu zhen yu - อู๋เจิ้นหวี่
刘江 - liu jiang หลิวเจียง
李香琴 - li xiang qin หลี่ซียงฉิน
欧瑞伟 - ou rui wei โอวยุ่ยเหว่ย
王绮琴 - wang qi qin หวังฉีฉินโดย: ฮิว IP: 58.147.36.136 วันที่: 6 มีนาคม 2549 เวลา:23:02:31 น.  

 
แวะมาเนี่นมนะคะ ข้างบนใช่ภาษาจีนป่าวอ่ะ
มิน่า เห็นเป็นสี่เหลี่ยมอ่าค่ะ หุหุ


โดย: ++FeRn_NaJa++ วันที่: 13 มีนาคม 2549 เวลา:10:55:40 น.  

 
เก่งจังเลย รวบรวมหนังจีนไว้ได้เยอะมากๆ ไม่ทราบว่าหนังจีนที่ลงไว้ยังพอหาดู หรือเป่ล่า(เรื่องที่ยังไม่ออกเป็นวีซีดี) เช่น สมิงสาวใจเพชร ลิขิตฮ่องเต้ หรือมีแหล่งที่ไหนให้เช่า / ขายหรือไม่ค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: ทัช IP: 203.149.22.246 วันที่: 15 มีนาคม 2549 เวลา:16:26:37 น.  

 
มาชมหนังจีนเก่าๆอ่ะ เกิดไม่ทันหลายเรื่องเลย


โดย: องค์หญิงปุ๊กก้า (JC >_< sweetgirl ) วันที่: 14 เมษายน 2549 เวลา:20:57:36 น.  

 
ช่วยบอกเรื่องที่เจ้าหย่าจือแสดงมานำเสนออีกนะคะ


โดย: น้องต้นกล้า IP: 203.209.108.83 วันที่: 20 เมษายน 2549 เวลา:23:59:49 น.  

 
แวะเข้ามากวาดบ้าน ดีใจจังมีคนมาเยี่ยมด้วย
ยายนา - ไม่แปลกใจเลยที่จำอะไรไม่ได้ เห็นแต่หน้านายไจ๋ล่ะสิ อิ..อิ..
คุณฮิว - ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ
คุณ ++FeRn_NaJa++ - ภาษาจีนค่ะ ที่กำกับเอาไว้เพราะบางเรื่องไม่ได้ฉายในไทย บางเรื่องดิฉันก็ไม่ทราบชื่อภาษาไทย อีกอย่างถ้าท่านใดสนใจอยากหาข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อจีนช่วยได้มากค่ะ
คุณทัช - ถ้าอยากดูแนะนำยูบีซีค่ะช่อง TVB xing he มีหนังเหล่านี้วนเวียนมาฉายอยู่ค่ะ ถ้าชอบหนังเก่าๆไม่ควรพลาด หรือไม่ก็เยาวราชค่ะ
ขอบคุณ คุณองค์หญิงปุ๊กก้า กับคุณน้องต้นกล้าด้วยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม


โดย: สาวกัญญ วันที่: 25 เมษายน 2549 เวลา:10:56:52 น.  

 


โดย: ทัช IP: 203.149.22.246 วันที่: 25 เมษายน 2549 เวลา:15:47:15 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็ติดตามหนังจีนจากช่อง ทีวีบีทางยูบีซีเหมือนกัน แต่แย่ตรงที่รายการทีวีจะเขียนชื่อหนังเป็นภาษาอังกฤษ คือไม่รู้ว่าชื่อหนังจีนภาษาอังกฤษว่าอะไร อย่างเรื่องสมิงสาวใจเพชรก็ไม่รู้ อยากชมหนังที่องเหม่ยหลิงเล่น ก็ดีที่ยูบีซีนำเรื่อง เทพอาจาร์จอมอิทธิฤทธิ์มาฉาย (fearless due) ที่จริงตอนนี้มีรูปหนังจีนที่เส้าเหม่ยฉีเล่น เเต่งชุดสีเขียวๆ อยากส่งให้ดูว่าเรื่องอะไร แต่ไม่รู้จะส่งยังไง ส่วนที่เยาวราชเคยไปแล้วค่ะ รู้จักอยู่ร้านหนึ่งแถวศาลเจ้า แต่ร้านอื่นๆไม่เห็นมี มีแต่ร้านขายวีซีดีหนังจีน ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขายทั่วๆไป ไม่ได้มีหนังเก่าๆ เหมือนที่คุณกัญญ รวบรวมเลย มีหลายเรื่องก็โชคดีที่ได้เห็นจากเว็บนี้ มีหลายเรื่องอยากดู ยังไงช่วยแนะนำอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ (จะลองเอารูปมาติดดูว่าจะติดได้ไหม จะได้ให้คุณกัญญช่วยบอกว่าเรื่องอะไร แต่ถ้าติดไม่ได้ก็ช่วยบอกด้วยนะคะว่าต้องทำยังไงบ้าง ขอบคุณค่ะ


โดย: ทัช IP: 203.149.22.246 วันที่: 4 พฤษภาคม 2549 เวลา:16:01:33 น.  

 
พี่พัดคะ....ตอนนี้เฮียเคนหนูจะเล่นเป็นชอลิ้วเฮียงแล้วนะคะพี่

ไม่รู้จะได้มาอยู่ใรList กะเค้าบ้างมั้ย

(มาโฆษณาถึงที่ ไม่เห่อเลยค่ะ ...ไม่เห่อ....)


โดย: pounggati IP: 58.8.136.104 วันที่: 4 กรกฎาคม 2549 เวลา:20:35:12 น.  

 
ขอบคุณพี่สาวกัญมากค่ะ ที่พี่แปะมาทั้งหมดพี่ได้ดูครบมั้ยคะ จำได้ไม่ถึงครึ่งเลย ชอบจัง จะแวะมาเยี่ยมอีกนะคะ


โดย: ice cocoa IP: 203.107.198.188 วันที่: 7 สิงหาคม 2549 เวลา:18:37:56 น.  

 
ตามหาหนังจีนบางเรื่องจนมาเจอที่นี่
ดีใจจังเลยค่ะ รู้สึกเหมือนได้กลับมา
อยู่ในมุมที่ตัวเองชอบอีกครั้ง (อ้าว !
รู้เลยว่าอายุประมาณเท่าไหร่ ^_^)
ตอนนี้ก็กำลังจะดูเรื่อง The Final Combat
พอดีเลยค่ะ เพราะคิดถึงเฮียโจกับหลอฮุ่ยเจียน
แล้วจะกลับมาเยี่ยมชมอีกนะคะ


โดย: ^_^ IP: 203.159.0.14 วันที่: 4 กันยายน 2549 เวลา:8:39:31 น.  

 
โอ้ว ว้าว... เก่งจังเลยค่า รวบรวมหนังจีนชุดสมัยนู้น ตอนเด็ก ๆ ดูแต่จำไม่ค่อยได้ จะพอจำได้ก็ประมาณเรื่องกำเนิดเจ้าแม่กวนอิม โคมวิเศษเจ้าแม่หัวซาน ขุนศึกตระกูลหยาง
จำได้ว่าชอบดาราจีนหลายคนมากเลย แบบว่า ใครหน้าตาน่ารัก หล่อ ๆ ก็ชอบทั้งนั้นเลยค่า ชอบหลีเหม่ยเสียน หลันเจี๊ยอิง หยางเป่าหลิง เหลียงเสี่ยวปิง
แล้วจะแวะมาชมอีกนะคะ


โดย: ป้าหนูอิ่ม IP: 161.200.255.164 วันที่: 13 กันยายน 2549 เวลา:15:57:08 น.  

 
... นุชแวะมาทักทายพี่พัดค่ะคืนนี้ง่วงนอนแล้วไว้พรุ่งนี้จะแวะมาเก็บรายละเอียดนะคะ Good Night ค่ะ ...


โดย: Vannessa IP: 124.121.193.184 วันที่: 22 กันยายน 2549 เวลา:1:08:22 น.  

 
โอ้โห! สุดยอดจริงๆ ครับ ขอบคุณที่คุณช่วยรวบรวมข้อมูล หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ผมอยากดูแต่จำชื่อไม่ได้ครับ และขอช่วยเพิ่มชื่อเหล่านี้ครับ

เท่าทีจำได้หนะครับ
观世音 - guan shi yin = กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ครับ
绝代双骄 - jue dai shuang jiao = เดชเซียวฮื้ยี้ครับ

ส่วน ซิติงซาน รู้สกตอนฉายทางช่อง 3 จะชื่อ ซิติงซานขุนศึกสะท้านภพ
侠客行 - xia ke xing = มังกรสะท้านภพ ครับ
剑魔独孤求败 - jian mo du gu qiu ba = กระบี่มารตุกูฉิวไป้ ครับ


โดย: จริงๆนะ IP: 124.157.225.19 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:12:51:42 น.  

 
เพิ่มครับ
倚天屠龙记 - yi tian tu long ji =ดาบมังกรหยก
杜心五- du xin wu = ตู้ซินอู่ ทส. ดร.ซุนยัดเซน


โดย: จริงๆนะ IP: 124.157.225.19 วันที่: 12 ตุลาคม 2549 เวลา:13:09:15 น.  

 
คุณทัช - ไม่รู้จะเข้ามาอ่านอีกรึเปล่า จะลองส่งภาพมาที่อีเมลล์ paj044@yahoo.com ก็ได้ค่ะ เผื่อจะบอกได้ว่าเรื่องอะไร คิดว่าเพราะคุณไม่ใช่สมาชิกเลยแปะรูปไม่ได้
ปลา - อันนี้ list TVB อ่ะ เอาไว้เดี๋ยวทำให้ F4 โดยเฉพาะดีไหมคะ
คุณ ice cocoa - ยังดูไม่ครบเลยค่ะ แต่ก็ไม่ถึง 10 เรื่องแล้วล่ะ
คุณ^_^, ป้าหนูอิ่ม,นุช - ขอบคุณที่มาแวะเยี่ยมค่ะ
คุณ จริงๆนะ - ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


โดย: สาวกัญญ วันที่: 18 ตุลาคม 2549 เวลา:0:05:05 น.  

 
โอ้โห!คุณสาวกัญญยังหารูปได้อีก ดูแล้วอยากหามา

天狼劫 - tian lang jie = ดาวประกาศิต
边城浪子 - bian cheng lang zi - The black sabre = ดาบจอมภพ ครับ

หลายเรื่องจำเนื้อเรื่องได้ครับแต่จำชื่อไม่ได้ เช่น
书剑恩仇录 - shu jian en chou lu - The Legend of the Book and the Sword เยื้อเรื่องก็คือจอมใจจอมยุทธ (แต่ชื่อตอนฉายจำไม่ได้ครับ)


โดย: จริงๆนะ IP: 124.157.224.137 วันที่: 18 ตุลาคม 2549 เวลา:19:18:40 น.  

 
คุณ จริงๆนะ - ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ตอนนี้กำลังทำของ RTV อยู่...อย่าลืมตามไปดูนะคะ


โดย: สาวกัญญ วันที่: 21 ตุลาคม 2549 เวลา:17:08:04 น.  

 
สุดยอดแห่งการรวบรวมเลยครับ
อ่านบล็อกนี้แล้วนึกถึงวัยเด็ก ทีวีเก่าๆ และหนังจีนชุดเหล่านี้

一剑镇神州 - yi jian zhen shen zhou น่าจะเป็น ฤทธิ์ดาบสะท้านบู๊ลิ้ม หรือเปล่านะ
ที่เป็นเนื้อเรื่องเดียวกับ นักสู้ผู้พิชิต ของ RTV
皇上保重 - huang shang bao zhong - Take care,Your highness! น่าจะ ประกาศิตฮ่องเต้
诸葛亮 - zhu ge liang นี่เคยดูทางช่อง7 จำไม่ได้ว่า ชื่อเรื่อง ขงเบ้ง เฉยๆรึเปล่า
แต่รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่ TVB นะครับเพราะตอนนั้นเจิ้งเส้าชิวข้ามค่ายไปเล่นกับ ATV อยู่พักนึง
เรื่องนี้สนุกมาก แม้จะมั่วเนื้อเรื่องน่าดู และให้จูล่งผมหน้าตาเหี่ยวแห้งมากก็เถอะ
武林世家 -wu lin shi jia - The fallen family ของเลสลี่จางนี่ จำไม่ได้ว่าใช่ เลือดล้างตระกูล หรือเปล่า
雨神黄大仙 - yu shen huang da xian อภินิหารหวังต้าเซียน
盖世豪侠 - gai shi hao xia - The Final combat ช่อง3 ใช้ชื่อว่า จอมยุทธสะท้านฟ้า มั้ง(ไม่แน่ใจอีกแล้ว)

ชอบบล็อกนี้จริงๆเลย อัพอีกเยอะๆนะครับ


โดย: sTRAWBERRY sOMEDAY วันที่: 22 ตุลาคม 2549 เวลา:15:20:24 น.  

 
มาแก้ความผิดครับผม
一剑镇神州 - yi jian zhen shen zhou กระบี่สะท้านบู๊ลิ้ม ครับ ตอนแรกผมจำผิดเป็น ฤทธิ์ดาบสะท้านบู๊ลิ้ม
武林世家 -wu lin shi jia - The fallen family ของเลสลี่จางนี่ ไม่ใช่ เลือดล้างตระกูล
อันนั้น ว่านจื่อเหลียงเล่น อันนี้จึงยังเป็นปริศนาต่อไป

แล้วก็มีเพิ่มเติมชื่อเรื่องอื่นๆอีกนะครับ

遁甲奇兵 - dun jia qi bing อภินิหารเหมาซาน (คลับคล้ายคลับคลาอีกแล้ว)
太平天国 - tai ping tian guo - Twilight of a Nation สองเทพบุรุษโลกันต์
宝芝林 - bao zhi lin - the return of wong fei hung จอมเพชฌฆาตหมัดสิงโต
青锋剑影 - qing feng jian ying - Hero have no tears ฤทธิ์ดาบหยดน้ำตา
怒剑啸狂沙- nu jian xiao kuang sha ฤทธิ์กระบี่ฟ้าคำรน (หรือ ฤทธิ์ดาบ ซักอย่างนี่แหละ)

สะลึมสะลือ คลับคล้ายคลับคลาตลอดเลยผม


โดย: sTRAWBERRY sOMEDAY วันที่: 22 ตุลาคม 2549 เวลา:18:02:42 น.  

 
สวัสดีค่า มาดูเยี่ยมอ่าน
เกิดไม่ทันแต่มีโอกาสได้ดูบ้าง
รู้สึกมีแต่หนังโบราณ ไมเอาหนังสากลมาบ้างคะ
จะมาอ่านต่อนะคะ


โดย: Miss kwong wa IP: 58.64.57.247 วันที่: 24 ตุลาคม 2549 เวลา:17:19:15 น.  

 
เอี้ยก่วยฉบับการ์ตูนทำไมไม่จบละคับช่วยบอทที


โดย: คอยุทธหนังจีน IP: 58.9.158.251 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2549 เวลา:18:44:00 น.  

 
ที่ผ่านมา ผมจะหาข้อมูลจากเวปนี้
//global.yesasia.com/en/Specials/TVB/YearTable.aspx

แต่คุณกัญญูรวบรวมมาได้ค่อนข้างครบ โดยเฉพาะที่ฉายทางบ้านเรา
นับถือๆ

ขอบคุณมากจ้า ได้รำลึกอดีตไปในตัว


โดย: Megalo IP: 125.25.33.33 วันที่: 2 ธันวาคม 2549 เวลา:23:28:27 น.  

 
แบบว่าพอจะมีรายชื่อนักแสดงเรื่องโคมวิเศษหรือเปล่าค่ะ
ที่หลินจื้อิงแสดงอ่ะค่ะยังไม่โบราณเท่าไร
แล้วก็อยากถามว่าคนที่แสดงในเรื่องโคมวิเศษ
ที่แสดงเป็นบัณทิตกับเทพธิดา3ชื่ออะไรค่ะ
หาไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ


โดย: เด็กน้อย IP: 222.123.77.106 วันที่: 23 มีนาคม 2550 เวลา:13:52:24 น.  

 
อยากทราบว่าจะหาหนังเรื่อง 怒剑啸狂沙- nu jian xiao kuang sha ได้ที่ไหนเป็นเรื่องที่ประทับใจมากตอนนั้นอยู่ม.ปลาย จำได้ว่านางเอกชื่อโจมาช่อง 3 เอามาฉายตอนดึก ต้องการหนังเรื่องนี้รบกวนแนะนำด้วยค่ะ


โดย: momo IP: 124.120.40.157 วันที่: 5 เมษายน 2550 เวลา:11:04:52 น.  

 
楚河汉界 - chu he han jie - The Battle field
ยังหาดูได้ไหมครับเนี่ย
ใครทราบชื่อไทย บอกหน่อยสิครับ


โดย: อู๊ด IP: 58.8.184.41 วันที่: 28 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:00:15 น.  

 
ใครทราบข้อมูลหนังจีนเรื่อง ปรมาจารย์ตั๊กม้อบ้าง


โดย: bnm IP: 125.27.134.64 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:03:37 น.  

 
ชอบมังกรหยก [หวงเย่อหัว - องเหม่ยหลิง]ชอบดาบมังกรหยก [ เหลียงเฉาเหว่ย - หลี่เหม่ยเสียน]
ชอบซิติงซานพิชิตตะวันตก หวงเย่อหัว - เฉินหมิ่น]เอ๋อ]
ชอบซิยิ่นกุ้ย พิชิตตะวันตก[ว่านจื่อเหลียง - เติ้งซุ่ยเหวิน]
อยากหาดูมานานแล้ว ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ เห็นในเวปมีลงหลายเวป แต่ไม่กล้าสั่งวื้อครับ กลัวดดนหลอก ช่วยแนะนัที ครับ ขอบคุณครับโดย: pattavee_2677@hotmail.com IP: 58.147.49.127 วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:13:10:36 น.  

 
ชอบมังกรหยก [หวงเย่อหัว - องเหม่ยหลิง]ชอบดาบมังกรหยก [ เหลียงเฉาเหว่ย - หลี่เหม่ยเสียน]
ชอบซิติงซานพิชิตตะวันออก[ หวงเย่อหัว - เฉินหมิ่น]เอ๋อ]
ชอบซิยิ่นกุ้ย พิชิตตะวันตก[ว่านจื่อเหลียง - เติ้งซุ่ยเหวิน]
อยากหาดูมานานแล้ว ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ เห็นในเวปมีลงหลายเวป แต่ไม่กล้าสั่งวื้อครับ กลัวดดนหลอก ช่วยแนะนัที ครับ ขอบคุณครับ


โดย: pattavee_2677@hotmail.com IP: 58.147.49.127 วันที่: 22 มีนาคม 2551 เวลา:13:12:31 น.  

 
อยากทราบว่าเคยเห็นเรื่องเหยี่ยวเดือนเก้าที่หลิวสงเหยินเล่นเป็นเอี๊ยบไคบ้าง ใครๆก็บอกว่าเล่นได้เหมือนในหนังเปี๊ยบเลย อยากดูมากๆ


โดย: bamboo2001 IP: 222.123.94.142 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:06:17 น.  

 
ผมมีเรื่องไอ้มังกรหมัดสิงโต/หวงเหยิ่นเซิ่น n_9640@hotmail.com


โดย: หนุ่ม IP: 125.25.252.81 วันที่: 27 ตุลาคม 2551 เวลา:19:34:24 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับ ภาพเหล่าช่วยย้อนรำลึกถึงความสุขเมื่อครั้งวัยเยาว์ได้ดีมากๆๆๆๆๆๆๆครับ


โดย: ไทยแลนด์ IP: 79.66.217.160 วันที่: 1 มกราคม 2553 เวลา:7:53:38 น.  

 
หาชื้อแผ่นได้ที่ใหน


โดย: na IP: 203.144.144.165 วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:15:06:31 น.  

 
เท่าที่ดูแล้วข้อมูลผิดพลาดเยอะมากครับ โดยเฉพาะปีที่สร้าง เรื่องที่เก่าที่สุดในที่นี้น่าจะเป็น หงส์ผงาดฟ้า
(เล็กเซียวหงส์) 1979 ครับ หลิวสงเหยิน เป็นพระเอก เจิ้งเส้าชิวเล่นเรื่องแรกยังเป็น เฮียบโกเซี๊ยะ ตัวประกอบอยู่เ้ล้ย ส่วนเรื่องอื่นๆที่เฮียเจิ้งเล่นเป็นพระเอกน่ะ สร้างหลังจากนั้นทั้งหมดนะครับ ผมคอหนังจีนตัวจริง ดูมาตั้งแต่ยุค มังกรหยก ไปเปียว หมีเซี๊ยะ ช่อง7 ปะทะกับ หงส์ผงาดฟ้า ช่อง 3 แต่จริงๆแล้วดูมาก่อนนั้นอีกอ่ะครับ ตั้งแต่ยุค เปาบุ้นจิ้น ขบวนการเปาเปียว เก๋ากึ๊กมากๆ ฉาย 3 ปียังไม่ยอมจบซักที ฉากเดียวเล่นกันเป็นเดือน ฮาๆๆ


โดย: จอมยุทธ IP: 58.11.75.211 วันที่: 22 มิถุนายน 2553 เวลา:13:59:53 น.  

 
รวบรวมไว้แบบนี้เยี่ยมมากเลยครับ ทำให้ผมสามารถค่อยๆ ไล่ซื้อหาเรื่องที่ยังขาดอยู่ได้เกือบครบแล้วครับ ท่านใดต้องการหาซื้อหนังที่โพสไว้นี้ ลองไปดูตามLinkนี้ ตรงรายชื่อหนังจีนนะครับ

//www.thaigameonline.net/board/index.php?topic=1503.msg4931#msg4931

ถ้าเรื่องไหนที่เคยเป็นVDO พากษ์ไทยรู้สึกว่าเขาจะมีเกือบหมดลองหามาชมดูนะครับ หนังพวกนี้น่าหาเก็บไว้ทุกเรื่องเลยครับ


โดย: Chet IP: 182.232.6.180 วันที่: 30 ตุลาคม 2553 เวลา:23:56:05 น.  

 
อยากได้เรื่อง 14 นางสิงห์หาซื้อได้ที่ไหนค่ะแล้วเรื่องมังกรหยกที่เฉินอวี้เหลียนเล่นเป็นอึ้งย้งด้วยค่ะอยากได้มากดูใน Net ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนอยากได้มาก ๆ บอกหน่อยนะค่ะ


โดย: นาจา IP: 14.207.158.212 วันที่: 7 มิถุนายน 2555 เวลา:20:25:02 น.  

 
hi every one i am pakistani ilike to watch chines these kind of movies i see my favorite in this list but i cant read the name of this movies can you tell me what is name these movies i cant read chines language


โดย: hi IP: 110.39.137.214 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:1:52:34 น.  

 
hi every one i am pakistani ilike to watch chines these kind of movies i see my favorite in this list but i cant read the name of this movies can you tell me what is name these movies i cant read chines language. my email adress : ahmed.aa666@gmail.com
and my face book id is AC MARTIAL50


โดย: hi IP: 110.39.137.214 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:1:55:44 น.  

 
hi every one i am pakistani ilike to watch chines these kind of movies i see my favorite in this list but i cant read the name of this movies can you tell me what is name these movies i cant read chines language. my email adress : ahmed.aa666@gmail.com
and my face book id is AC MARTIAL


โดย: this is complete comments IP: 110.39.137.214 วันที่: 21 กรกฎาคม 2555 เวลา:1:57:04 น.  

 
หาซื้อเรื่อง กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม , 14นางสิงห์ฯและ
กระบี่สะท้านบู๊ลิ้มได้ที่ไหนจี


โดย: เจน IP: 101.109.186.112 วันที่: 3 มกราคม 2557 เวลา:23:39:56 น.  

 
ชอบเจ้าหยาจื่อ แสดงกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมมาก สวยมาก จนปัจจุบัน


โดย: su IP: 27.55.24.150 วันที่: 25 มีนาคม 2558 เวลา:23:50:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สาวกัญญ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สาวกัญญ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.