Just like the moon in the sky. I will never leave your side...
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2549
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 ตุลาคม 2549
 
All Blogs
 
~~~~ประวัติเพลง ลาวดวงเดือน~~~~

เรียบเรียงโดย อาจารย์สันติเทพ ศิลปบรรเลง

"โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย... ข้อยมาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง..."


เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยอมตะ อันไพเราะจับใจคนไทยทั้งชาติมานานจนทุกวันนี้
และจะเป็นเพลงอมตะ คู่ชาติไทยสืบไป แต่เบื้องหลังของเพลงมีความเศร้าอันลึกซึ้งแอบแฝงอยู่ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ทราบ

ผู้ประพันธ์เพลงนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม
หรือพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และเจ้าจอมมารดามงกุฎ
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๒๕

พระองค์เจ้าชายเพ็ญ ได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ
เมื่อเสด็จกลับมาแล้วทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง
กระทรวงเกษตราธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม


กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ทรงสนพระทัยดนตรีไทยเป็นอย่างมาก
เมื่อเสด็จกลับจากอังกฤษแล้ว ทรงโปรดให้มีวงปี่พาทย์วงหนึ่ง เรียกกันว่า วงพระองค์เพ็ญ
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่นดนตรีได้หลายเครื่อง
และยังทรงเป็นนักแต่งเพลงที่สามารถ พระองค์หนึ่ง
โดยได้ทรงแต่งเพลง ลาวดวงเดือน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นสมัยที่ดนตรีไทย โดยเฉพาะปี่พาทย์ได้รับความนิยมแพร่หลาย
ตามบ้านท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ และวัดวาอาราม ต่างก็มีวงปี่พาทย์
เป็นประจำกันมากมาย เจ้านายหลายพระองค์ก็มีวงปี่พาท์ยประจำวัง
มีครูบาอาจารย์ไว้ฝึกสอนปรับปรุงคิดประกวดประขันกันอย่างเอาจริงเอาจัง เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ก็มีวง วังบูรพา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ก็มีวง วังบางขุนพรหม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารก็มีวงปี่พาทย์ชื่อว่า วงสมเด็จพระบรม และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัมหินทโรดม ก็มีวงปี่พาทย์วงหนึ่งของพระองค์เรียกว่า วงพระองค์เพ็ญ ซึ่งแต่ลงวงล้วนแต่มีนักดนตรีที่มีฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมทัดเทียมกัน

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม นอกจากจะทรงสนพระทัยในวงปี่พาทย์ของพระองค์ เยี่ยงเจ้านายท่านอื่นๆแล้ว ยังทรงเป็นนักแต่งเพลงชั้นดี พระองค์หนึ่งด้วย ทรงคิดประดิษฐ์ทำนองเพลงใหม่ๆ แปลกๆอยู่เสมอ พระองค์ทรงโปรดท่วงทำนองลีลาของเพลง ลาวดำเนินทราย เป็นอันมาก เพราะเพลงนี้เป็นเพลงสำเนียงลาวอันอ่อนช้อยนุ่มนวล เห็นภาพพจน์บรรยายกาศของภูมิประเทศ และวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์เพิ่งสำเร็จการศึกษา
จากประเทศอังกฤษมาใหม่ ได้ทรงเสด็จขึ้นไปเที่ยวนครเชียงใหม่
อันเป็นนครแห่งศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาสมัยนั้น
สมัยนั้นพระยานริศราชกิจเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ประจำมลฑลพายัพ
ได้จัดการรับเสด็จต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงค์
อย่างสมพระเกียรติ โดยเจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยะวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้จัดการรับเสด้จอย่างประเพณีชาวเหนือโดยแท้ โดยให้ประทับในคุ้มหลวงและเสวยพระกระยาหารแบบขันโตก มีการแสดงละครและดนตรีในคุ้มนี้ด้วย

ในงานต้อนรับเสด็จครั้งนี้ เจ้าอินทวโรรสแลเเจ้าแม่ทิพยเนตรได้ชวนเชิญเจ้าพี่เจ้าน้อง และพระญาติวงศ์มาร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน ในบรรดาพระญาติวงศ์เจ้านายเชียงใหม่ ปรากฎว่ามีเจ้าราชสัมพันธวงศ์และเจ้าหญิงคำย่น พร้อมด้วยธิดาองค์โต นามว่า เจ้าหญิงชมชื่น อายุเพิ่งย่างเข้า ๑๖ ปี มาร่วมในงานนี้ด้วย เล่าวกันว่าเจ้าหญิงชมชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นนวลใย ใบหน้าอิ่มเอิบเปล่งปลั่งดุจพระจันทร์วันเพ็ญ มีเลือดฝาดขึ้นบนใบหน้า จนแก้มเป็นสีชมพู เพราะผิวขาวประดุจงาช้างอยู่แล้ว อีกทั้งเจ้าหญิงชมชื่นเป็นกุลสตรีที่เรียบร้อยอ่อนหวานน่ารัก เจรจาด้วยกระแสเสียงอันไพเราะ ด้ยยความงามอันน่าพิศวงประกอบกับความน่ารักนุ่มนวลละมุนละไมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

พระองค์เจ้าเพ็ญ พัฒนพงศ์ เจ้าชายหนุ่มอายุ ๒๑ ปี บังเกิดความสนพระทัยในดรุณีแน่งน้อย อายุ ๑๖ ปีนี้มาก กล่าวกันว่า พระองค์เมื่อได้เห็นเจ้าหญิงชมชื่นก็ถึงกับทรงตะลึง ในความงามอันน่าพิศวงจนเกิดความพิสมัยขึ้นในพระทัยเหมือนกับชายหนุ่มพบคนรักครั้งแรก!!

ในวันต่อมา พระยานิรศราชกิจ ข้าหลวงมลฑลพายัพ เป็นผู้นำพระองค์ไปเยี่ยมเจ้าราชสัมพันธวงศ์ถึงคุ้มหน้าวัดบ้านปิง เจ้าหญิชมชื่นได้มีโอกาสต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนนอกผู้สำเร็จการศึกษาจากอังกฤษพระองค์นี้หลายครั้งหลายหน

นานวันเข้าพระองค์เจ้าชายเพ็ญก็ยิ่งเกิดความปฏิพัทธ์หลงใหลในเจ้าหญิงชมชื่นเป็ยนิ่งนัก พระองค์จึงโปรดให้ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพเป็นเฒ่าแก่เจรจาสู่ขอเจ้าหญิงชมชื่น ให้เป็นหม่อมของพระองค์

แต่การเจรจาสู่ขอกลับได้รับการทัดทานจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์ โดขอผัดผ่อนให้ เจ้าหญิงชมชื่นอายุครบ ๑๘ ปี เสียก่อน และตามขนบธรรมเนีมประเพณีของราชสกุลนั้น พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดจะทำการอภิเษกสมรส จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริ์เสียก่อน เพื่อได้รับเป็นสะใภ้หลวงได้รับยศและตำแหน่งตามฐานะ หากถวายเจ้าหญิงชมชื่นให้ในตอนนี้ เจ้าหญิงก็จะตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยหรือนางบำเรอเท่านั้น

เฒ่าแก่ข้าหลวงใหญ่ยอมจำนนต่อเหตุผลของเจ้าสัมพันธวงศ์ นำความผิดหวังกลับมาทูลให้พระองค์ชายทราบ พระองค์ชายก็ได้รับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะเมื่อจะมีรักครั้งแรกทั้งทีก็มีกรรมบันดาลขัดขวางไม่ให้รักสมหวังไม่ได้เชยชมสมใจ ความทุกข์โศกใดจะเทียมเทียบเปรียบปาน

เมื่อผิดหวังก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพด้วยความร้าวรานพระทัย คงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งความรักและความหลังของพระองค์

ครั้นถึงกรุงเทพ เรื่องการสู่ขอเจ้าหญิงเมืองเหนือได้แพร่สะพัดไปในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด เจ้านาชั้นผู้ใหญ่หลาพระองค์ทรงทัดทานอย่างหนักหน่วง โดยอ้างเหตุผลต่างต่าง นานา

เป็นอันว่า ความรักของพระองค์ประสบความผิดหวังอย่างสิ้นเชิงทุกประการ

คราใดสายลมเหนือพัดมา... พระองค์ชายของเราก็แสนเศร้ารันทดใจครานั้น... เศร้าขึ้นมาคราใด พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์ ก็เสด็จไปฟังดนตรีตามวังเจ้านายต่างๆ ทั้ง วังสมเด็จ วังบูรพา และวังบางขุนพรหม ทุกครั้งที่ทรงสดับดนตรีและทรงดนตรีพระองค์จะโปรดเพลง ลาวเจริญศรี เป็นพิเศษ เพราะเป็นเพลงที่นอกจากจะมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วยังมีบทร้องที่ว่า


อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี
พระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมร
งามทรงงามองค์อ่อนซ้อน
ดังอัปสรหยาดฟ้าลงมาเอย
บทร้องนี้ ทำให้พระองค์หวนรำลึกถึงโฉมอันงามพิลาส ของเจ้าหญิงชมชื่นผู้เป็นที่รัก พระองค์จึงทรงระบายความรักความอาลัยของพระองค์ ลงในพระนิพนธ์บทร้อง ลาวดวงเดือน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเจ้าหญิงผู้เป็นเจ้าหัวใจ ดังนี้...

โอ้ละหนอ... ดวงเดือนเอย ข้อยมาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ดึกแล้วหนอ ข้อยขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย
ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุมภ์ ข้อยนี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม เจ้าดวงเดือนเอย
หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูของเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย....เอ๋ย..เราละหนอ

โอ้ละหนอ นวลตาเอย ข้อยนี้รัก แสนรักดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกอาลัยเจ้าดวงเดือนเอย
เห็นเดือนแรม เริดร้างเวหา ข้อยเบิ่งดูฟ้า (ละหนอ) เห็นมืดมน
พี่จะทนทุกข์...ทุกข์ทน เจ้าดวงเดือนเอย
เสียงไก่ขันขาน มันหวานเจื้อยแจ้ว ช่างหวานสุดแล้ว หวานแจ้วเจื้อยเอย
ถึงจะหวาน เสนาะ หวานเพราะกระไรเลย บ่เหมือนทรามเชย...เราละหนอ...

นี่เอง เป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์เศร้าของพระองค์ เป็นอนุสรณ์ เตือนจิตให้สะท้อนรัญจวนหวนคำนึงรำลึกถึงโฉมงามของเจ้าหญิง-ความรัก-ความหลัง คราใดที่ทรงรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระองค์ก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องปลอบหฤทัยให้คลายเศร้า ถ้าไม่ทรงดนตรีเองก็ให้มหาดเล็กข้าหลวงเล่นให้ฟังด้วย ลาวเจริญศรี และลาวดวงเดือน ซึ่งขาดไม่ได้ตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน

กรมหมื่นพิชัมหินทโรดม ทรงมีพระชนมายุน้อยมาก เนื่องจากทรงมีอารมณ์อ่อนไหวละเอีดอ่อน และประกอบกับพระวรกายไม่ค่อยมบูรณ์แข็งแรงเท่าไรนัก อีกทั้งทรงหมกมุ่นกับหน้าที่การงาน เพื่อจะให้ลืมความหลังอันแสนเศร้าของพระองค์ที่ฝังใจอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระชนมชีพของพระองค์สั้นจนเกินไป พระองค์ด่วนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกาน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระชันษา ๒๘ ปีเท่านั้น

เพลงลาวดวงเดือน เพลงนี้ เป็นหลักฐานปรากฏผลงานการแต่งเพลงของพระองค์เพียงเพลงเดียวเท่านั้น เพราะไม่สามารถสืบทราบได้ว่าพระองค์ทรงแต่งเพลงใดขึ้นมาอีกหรือไม่ แม้ว่าจะทรงแต่งเพียงเพลงเดียว ลาวดวงเดือน ก็ดูเหมือนจะเป็นเพลงที่พระองค์ทรงประพันธ์ด้วยชีวิต จิตใจ และวิญญาณ ความรัก-ความหลัง ของพระองค์ทั้งหมดลงในเพลงนี้

เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงอันประดุจอนุสรณ์แห่งความรักอมตะระหว่าง... พระองค์เจ้าชายเพ็ญกับเจ้าหญิงชมชื่นผู้เลอโฉม และจะเป็นเพลงรักหวานซาบซึ้งตรึงใจ อยู่ในห้วงหัวใจคนไทยทั้งชาติต่อไปอีกนานเท่านาน...


Create Date : 20 ตุลาคม 2549
Last Update : 21 ตุลาคม 2549 13:58:47 น. 96 comments
Counter : 13653 Pageviews.

 
โอ้ละหนอ ทำไมหลายวันแล้วยังไม่มีใครเจิม แสดงว่า สเปซนิสัยเหมือนเรา ที่ไม่ค่อยไปจิกชาวบ้าน กร๊ากกก งึมม ฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆ ไม่เคยรู้ประวัติ ดีนะ ได้มาอ่านที่นี่ เป๊ด สบายดี บ่ แองจี คิดถึงนะ แม้จะน้อยกว่าที่คิดถึงเพ่ครี ก็เหอะ


โดย: angy_11 วันที่: 26 ตุลาคม 2549 เวลา:10:28:39 น.  

 


โดย: spaceship วันที่: 28 ตุลาคม 2549 เวลา:11:15:18 น.  

 
แวะเข้ามาสวัสดีตอนเช้าของวันอาทิตย์ที่เมืองไทยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ปุ๊พึ่งจะมีเวลาเข้ามาอัพบล็อคนะค่ะ อากาศทางโน้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอให้นอนหลับฝันดีนะค่ะ


โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 29 ตุลาคม 2549 เวลา:7:11:36 น.  

 
มาเยี่ยมบล็อคค่ะ เจ้าของบ้านไปไหนเอ่ย สบายดีมั้ยค่ะ

Have a sweet dream na ka.


โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 30 ตุลาคม 2549 เวลา:6:52:15 น.  

 
โห...

ข้อมูลเพียบ...


เด๋วกลับเข้ามาแอบอ่านใหม่


วันนี้วันเกิดผม
แวะมาสุขสันต์วันเกิดให้ทุกคนสุขๆในวันเกิดของผมกันน่ะครับ
จขบ.นี้เป็นคนนึงที่ผมเลือกมาบอกครับ

ดื่มๆ อิอิ


โดย: อะไรดี วันที่: 1 พฤศจิกายน 2549 เวลา:22:15:47 น.  

 
อ่านแล้วอึ้งค่ะ กับความเป็นมาของเพลง
เศร้าจังค่ะ
เกิดในราชตระกูล ใช่ว่าจะทำอะไรได้ทุกอย่าง


โดย: นางกอแบกเป้ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2549 เวลา:7:54:57 น.  

 
คุณspaceship สบายดีมัยค่ะ สุขสันต์วันลอยกระทงที่ประเทศไทยค่ะ ที่ต่างประเทศชาวไทยเค้ามีทำกิจกรรมเกี่ยวกับลอยกระทงหรือเปล่าค่ะ ไม่ทราบจริงๆค่ะ รบกวนบอกบ้างนะค่ะว่าเค้ามีประเพณีเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าเอ่ย

ขอให้คุณspaceship มีความสุขในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นะค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

Take care & Have a nice day na ka.โดย: สักกะนิด (สักกะนิด ) วันที่: 5 พฤศจิกายน 2549 เวลา:0:19:29 น.  

 
ขอบคุณนะค่ะ สาระมากจังเลย
ทีนี้ครูคงไม่ด่าแล้ว


โดย: แม่ม่ายด้ายตั้งหัย IP: 125.27.201.102 วันที่: 10 มิถุนายน 2550 เวลา:16:06:18 น.  

 
ฟังเพลงไปด้วยอ่านไปด้วย ซึ้งมาก ๆ //my.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=251015 อยากได้เพลงลาวดวงเดือนเวอร์ชั่นนี้จัง ฟังแล้วทั้งโรแมนติค ยิ่งอ่านประวัติไปด้วยน้ำตาแทบไหลอ่ะ Y_Y ใครมีบ้างช่วยส่งให้หน่อยสิ cardilac2499@yahoo.com or cardilac2@msn.com หรือหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะ Y_Y ยิ่งฟังยิ่งซึ้ง


โดย: แพม IP: 124.121.20.141 วันที่: 12 มิถุนายน 2550 เวลา:21:21:31 น.  

 


โดย: แอน IP: 124.120.171.111 วันที่: 25 มิถุนายน 2550 เวลา:22:24:36 น.  

 


โดย: เต้ IP: 203.172.162.243 วันที่: 11 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:05:09 น.  

 
5.5.5.5.5.5.5555..................5


โดย: 5555 IP: 61.91.164.13 วันที่: 18 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:35:15 น.  

 


โดย: เด็กๆๆๆค่ะ IP: 125.24.138.61 วันที่: 28 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:04:12 น.  

 


โดย: เด็กๆๆๆค่ะ IP: 125.24.138.61 วันที่: 28 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:04:15 น.  

 


โดย: สาว16ค่ะ IP: 125.24.138.61 วันที่: 28 กรกฎาคม 2550 เวลา:14:05:05 น.  

 
ขอขอบคุณที่สร้างเวบนี้ขึ้นมา


โดย: อาม IP: 58.9.72.11 วันที่: 13 สิงหาคม 2550 เวลา:13:33:23 น.  

 
หางานไม่เจอคับ


โดย: คน IP: 203.113.57.39 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:17:53:48 น.  

 
หางานไม่เจอคับ


โดย: คน IP: 203.113.57.39 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:17:54:15 น.  

 
เจองานแล้วอิอิ ขอบคุณครับ


โดย: ขอบคุณหลายๆเด้อ IP: 124.157.207.249 วันที่: 26 สิงหาคม 2550 เวลา:2:42:16 น.  

 
ยินดีที่ได้รู้จัก 55+ *-* เราก็แค่เขียนเฉยๆไม่มีอะไรมากมาย


โดย: คิเคียว IP: 61.7.228.42 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:8:24:44 น.  

 
ก้อดีชอบมาก


โดย: มิลค์ IP: 58.9.186.199 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:20:03:21 น.  

 
เกแดเดแปทผก "ฑ้ ผำetkj


โดย: กะพหะหทะ IP: 58.9.186.199 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:20:04:46 น.  

 
โอ้หละน้อ อยากมีแฟนเอย
ข้อยมาเว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ว่าดึกแล้วหน้พี่ขอนอนล่วง


โดย: อิอิ IP: 125.25.211.219 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:20:21:45 น.  

 
โอ้หละน้อ อยากมีแฟนเอย
ข้อยมาเว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ว่าดึกแล้วหน้พี่ขอนอนล่วง


โดย: อิอิ IP: 125.25.212.16 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:20:25:45 น.  

 
โอ้หละน้อ อยากมีแฟนเอย
ข้อยมาเว่ารักเจ้าสาวคำดวงโอ้ว่าดึกแล้วหน้พี่ขอนอนล่วง


โดย: อิอิ IP: 125.25.157.61 วันที่: 13 กันยายน 2550 เวลา:20:30:49 น.  

 
มีอะไรจะปอก


พะพพพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะพะ


โดย: แฟด IP: 58.147.48.77 วันที่: 2 ตุลาคม 2550 เวลา:14:05:44 น.  

 
เพลงนี้ เป็นเพลงที่ฉันประทับใจมากที่สุด และฉันก็ชอบฟังมาก เพราะเป็นเพลงที่ฟังสบายหูมากๆ


โดย: การ์ตูน IP: 125.26.75.228 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:18:51:38 น.  

 
555 เจอกันอีกแล้ว ฉันชอบเพลงนี้นะ พอฟังเพลงลาวดวงเดือน ทีรายฉันก็มายเคยสักทีเลยนะ อิอิอิ 555 จบแล้วนะ บายๆ จู๊บ ๆ ๆ 555


โดย: การ์ตูน IP: 125.26.75.228 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:18:56:56 น.  

 
เจอกันอีก ครั้งที่สามแล้วนะ ฉันจะพิมพ์มาอีกนะ โอละหนอ ยังไม่มีแฟนเลย โดดเดี่ยวเดียวดายจังเลยนะ มายยยย รู้จะพูดกับคายดีนะ
พอแคนี้เเหละ อิอิ งง มาย งะ คราบบ


โดย: การ์ตูน IP: 125.26.75.228 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:19:02:19 น.  

 
เจอกันครั้งที่ สี่ แดล้วนะ เพลงนี้ทำให้ฉันมีความสุขมาก
เพราะฟังเพลงเเล้วทำงานไปด้วย
อะ อ้า งง จริงๆ พิมพ์ อยู่ดาย


โดย: การ์ตูน IP: 125.26.75.228 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:19:05:30 น.  

 
เจอกันคร้งที่ ห้า แล้วนะ มีอะรายจะบอกนะ
ปลาอะรายมองมายเห็นตัว อิอิอิ
นึกมายออกงะดิ งงใช้ไม
ก็ปลาไปโนนงายละอิอิอิ
พอแค่นี้ละ เดียวมามาย เจ็ง งะคราบบบบบบบบบบบบบบ


โดย: การ์ตูน IP: 125.26.75.228 วันที่: 4 ตุลาคม 2550 เวลา:19:09:58 น.  

 
ถ้าว่างๆจะมาช่วยเขียนนิยายให้อ่านนะค่ะน้องๆๆทุกคน^^


โดย: นักเขียนนิยายรักเวทย์มนต์ IP: 58.8.13.17 วันที่: 29 ตุลาคม 2550 เวลา:11:28:34 น.  

 


โดย: 54885 IP: 222.123.241.170 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:00:06 น.  

 


โดย: ............................................ IP: 222.123.241.170 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:02:59 น.  

 
ขอยืมเอาไปใช้ประกอบการเรียนหน่อยนะค่ะพอดีเรียนเพลงนี้อยู่อาจารย์ให้มาหาประววัติคะอิอิ+


โดย: ใบเตย IP: 124.157.169.145 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:7:53:24 น.  

 
เตยคิดว่ามันเพี้ยนไงชอบกลพี่สับตอนป่าวค่ะเตยงงงแต่มะเปงไรครูไม่ถือ20เต็มชัวไปและค่ะ ..บับบายค่ะว่างๆจามาเยี่ยม(เตยมะรู้จักพี่เรยอะสงสัยคนที่มาคอมเม้นให้พี่คงรู้จักกานหมดเรยดิค่ะ)บับบายคร่า


โดย: ใบเตย IP: 124.157.169.145 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:7:58:20 น.  

 
เยี่ยมมากเลย


โดย: จุ๋ม IP: 125.26.235.172 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:38:29 น.  

 
ขอบคุณจร้ากำลังหาเลย


โดย: เด็กบัญชีปี 1 ค่ะ IP: 125.24.39.193 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:22:22 น.  

 


โดย: ดาว IP: 203.172.129.251 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:47:25 น.  

 
อยากรู้แนวเพลงลาวดวงเดือนค่ะ


โดย: 4/1 IP: 61.7.134.193 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:51:25 น.  

 


โดย: อึ IP: 125.25.156.153 วันที่: 2 ธันวาคม 2550 เวลา:13:51:38 น.  

 
ขอบคุณครับงานผมเสร็จพอดี


โดย: คนหล่อ IP: 125.25.156.153 วันที่: 2 ธันวาคม 2550 เวลา:14:01:05 น.  

 
ขอบคุณคะงานเสร็จแล้ว


โดย: เด็กเรี่ยน IP: 117.47.158.182 วันที่: 3 ธันวาคม 2550 เวลา:16:52:29 น.  

 
เพลงไทยสากลเก่า ๆ
และ เพลงไทยเดิมนี่
เพราะจริง ๆ แค่อ่านประวัติของเพลงก็สัมผัสได้ถึงกรุ่นไอรัก ละอองไอหวาน แม้จะเจือด้วยรสขม แต่ก็ซาบซ่านหวานในใจ


โดย: คนรักของไทย ๆ IP: 117.47.14.239 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:17:06:40 น.  

 
เพลงเก่าๆเป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้


โดย: คำฝ้าย IP: 125.27.235.38 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:19:32:30 น.  

 
อยากมีเซ็กอ่ะ ต้องทำไรบ้าง


โดย: อยากลอง IP: 125.27.235.38 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:19:34:45 น.  

 
ดีครับ สุดยอดเลยครับ


โดย: jumbo IP: 125.26.204.95 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:18:18:22 น.  

 
เท่มาก


โดย: เด็กดี IP: 222.123.84.111 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:52:42 น.  

 
สุขสันวันวาเลนไทน์จร้า.............


โดย: คนสวย IP: 203.113.51.132 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:50:46 น.  

 
ขอบคุณคับงานเสร็จแล้ว


โดย: เด็กนิสัยดี13 IP: 58.9.82.103 วันที่: 18 มิถุนายน 2551 เวลา:17:44:19 น.  

 
ขอบคุณครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
งานผมเสร็จแล้วเพราะเวปนี้


โดย: ขอบคุณ IP: 114.128.12.92 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:19:59:40 น.  

 
ดรมซดรดดดดซลดลซมซลซซซซมซมดลดลซมรมซมรดรมรรรร


โดย: แมน IP: 124.121.131.51 วันที่: 9 สิงหาคม 2551 เวลา:20:13:49 น.  

 
~~~~ประวัติเพลง ลาวดวงเดือน~~~~

เรียบเรียงโดย อาจารย์สันติเทพ ศิลปบรรเลง

"โอ้ละหนอ...ดวงเดือนเอย... ข้อยมาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง..."
เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงไทยอมตะ อันไพเราะจับใจคนไทยทั้งชาติมานานจนทุกวันนี้
และจะเป็นเพลงอมตะ คู่ชาติไทยสืบไป แต่เบื้องหลังของเพลงมีความเศร้าอันลึกซึ้งแอบแฝงอยู่ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ทราบ

ผู้ประพันธ์เพลงนี้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม
หรือพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์
พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ และเจ้าจอมมารดามงกุฎ
ประสูติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๒๕

พระองค์เจ้าชายเพ็ญ ได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ
เมื่อเสด็จกลับมาแล้วทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง
กระทรวงเกษตราธิการ ใน พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม ทรงสนพระทัยดนตรีไทยเป็นอย่างมาก
เมื่อเสด็จกลับจากอังกฤษแล้ว ทรงโปรดให้มีวงปี่พาทย์วงหนึ่ง เรียกกันว่า วงพระองค์เพ็ญ
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่นดนตรีได้หลายเครื่อง
และยังทรงเป็นนักแต่งเพลงที่สามารถ พระองค์หนึ่ง
โดยได้ทรงแต่งเพลง ลาวดวงเดือน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นสมัยที่ดนตรีไทย โดยเฉพาะปี่พาทย์ได้รับความนิยมแพร่หลาย
ตามบ้านท่านผู้มีบรรดาศักดิ์ และวัดวาอาราม ต่างก็มีวงปี่พาทย์
เป็นประจำกันมากมาย เจ้านายหลายพระองค์ก็มีวงปี่พาท์ยประจำวัง
มีครูบาอาจารย์ไว้ฝึกสอนปรับปรุงคิดประกวดประขันกันอย่างเอาจริงเอาจัง เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ก็มีวง วังบูรพา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ก็มีวง วังบางขุนพรหม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารก็มีวงปี่พาทย์ชื่อว่า วงสมเด็จพระบรม และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัมหินทโรดม ก็มีวงปี่พาทย์วงหนึ่งของพระองค์เรียกว่า วงพระองค์เพ็ญ ซึ่งแต่ลงวงล้วนแต่มีนักดนตรีที่มีฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมทัดเทียมกัน
กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม นอกจากจะทรงสนพระทัยในวงปี่พาทย์ของพระองค์ เยี่ยงเจ้านายท่านอื่นๆแล้ว ยังทรงเป็นนักแต่งเพลงชั้นดี พระองค์หนึ่งด้วย ทรงคิดประดิษฐ์ทำนองเพลงใหม่ๆ แปลกๆอยู่เสมอ พระองค์ทรงโปรดท่วงทำนองลีลาของเพลง ลาวดำเนินทราย เป็นอันมาก เพราะเพลงนี้เป็นเพลงสำเนียงลาวอันอ่อนช้อยนุ่มนวล เห็นภาพพจน์บรรยายกาศของภูมิประเทศ และวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ

ใน พ.ศ. ๒๔๔๖ พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์เพิ่งสำเร็จการศึกษา
จากประเทศอังกฤษมาใหม่ ได้ทรงเสด็จขึ้นไปเที่ยวนครเชียงใหม่
อันเป็นนครแห่งศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาสมัยนั้น
สมัยนั้นพระยานริศราชกิจเป็นข้าหลวงใหญ่อยู่ประจำมลฑลพายัพ
ได้จัดการรับเสด็จต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงค์
อย่างสมพระเกียรติ โดยเจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยะวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้จัดการรับเสด้จอย่างประเพณีชาวเหนือโดยแท้ โดยให้ประทับในคุ้มหลวงและเสวยพระกระยาหารแบบขันโตก มีการแสดงละครและดนตรีในคุ้มนี้ด้วย
ในงานต้อนรับเสด็จครั้งนี้ เจ้าอินทวโรรสแลเเจ้าแม่ทิพยเนตรได้ชวนเชิญเจ้าพี่เจ้าน้อง และพระญาติวงศ์มาร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกัน ในบรรดาพระญาติวงศ์เจ้านายเชียงใหม่ ปรากฎว่ามีเจ้าราชสัมพันธวงศ์และเจ้าหญิงคำย่น พร้อมด้วยธิดาองค์โต นามว่า เจ้าหญิงชมชื่น อายุเพิ่งย่างเข้า ๑๖ ปี มาร่วมในงานนี้ด้วย เล่าวกันว่าเจ้าหญิงชมชื่นมีผิวพรรณผุดผ่องเป็นนวลใย ใบหน้าอิ่มเอิบเปล่งปลั่งดุจพระจันทร์วันเพ็ญ มีเลือดฝาดขึ้นบนใบหน้า จนแก้มเป็นสีชมพู เพราะผิวขาวประดุจงาช้างอยู่แล้ว อีกทั้งเจ้าหญิงชมชื่นเป็นกุลสตรีที่เรียบร้อยอ่อนหวานน่ารัก เจรจาด้วยกระแสเสียงอันไพเราะ ด้ยยความงามอันน่าพิศวงประกอบกับความน่ารักนุ่มนวลละมุนละไมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

พระองค์เจ้าเพ็ญ พัฒนพงศ์ เจ้าชายหนุ่มอายุ ๒๑ ปี บังเกิดความสนพระทัยในดรุณีแน่งน้อย อายุ ๑๖ ปีนี้มาก กล่าวกันว่า พระองค์เมื่อได้เห็นเจ้าหญิงชมชื่นก็ถึงกับทรงตะลึง ในความงามอันน่าพิศวงจนเกิดความพิสมัยขึ้นในพระทัยเหมือนกับชายหนุ่มพบคนรักครั้งแรก!!
ในวันต่อมา พระยานิรศราชกิจ ข้าหลวงมลฑลพายัพ เป็นผู้นำพระองค์ไปเยี่ยมเจ้าราชสัมพันธวงศ์ถึงคุ้มหน้าวัดบ้านปิง เจ้าหญิชมชื่นได้มีโอกาสต้อนรับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนนอกผู้สำเร็จการศึกษาจากอังกฤษพระองค์นี้หลายครั้งหลายหน

นานวันเข้าพระองค์เจ้าชายเพ็ญก็ยิ่งเกิดความปฏิพัทธ์หลงใหลในเจ้าหญิงชมชื่นเป็ยนิ่งนัก พระองค์จึงโปรดให้ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพเป็นเฒ่าแก่เจรจาสู่ขอเจ้าหญิงชมชื่น ให้เป็นหม่อมของพระองค์

แต่การเจรจาสู่ขอกลับได้รับการทัดทานจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์ โดขอผัดผ่อนให้ เจ้าหญิงชมชื่นอายุครบ ๑๘ ปี เสียก่อน และตามขนบธรรมเนีมประเพณีของราชสกุลนั้น พระเจ้าลูกเธอพระองค์ใดจะทำการอภิเษกสมรส จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริ์เสียก่อน เพื่อได้รับเป็นสะใภ้หลวงได้รับยศและตำแหน่งตามฐานะ หากถวายเจ้าหญิงชมชื่นให้ในตอนนี้ เจ้าหญิงก็จะตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยหรือนางบำเรอเท่านั้น

เฒ่าแก่ข้าหลวงใหญ่ยอมจำนนต่อเหตุผลของเจ้าสัมพันธวงศ์ นำความผิดหวังกลับมาทูลให้พระองค์ชายทราบ พระองค์ชายก็ได้รับความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เพราะเมื่อจะมีรักครั้งแรกทั้งทีก็มีกรรมบันดาลขัดขวางไม่ให้รักสมหวังไม่ได้เชยชมสมใจ ความทุกข์โศกใดจะเทียมเทียบเปรียบปาน

เมื่อผิดหวังก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพด้วยความร้าวรานพระทัย คงปล่อยให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งความรักและความหลังของพระองค์

ครั้นถึงกรุงเทพ เรื่องการสู่ขอเจ้าหญิงเมืองเหนือได้แพร่สะพัดไปในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารผู้ใกล้ชิด เจ้านาชั้นผู้ใหญ่หลาพระองค์ทรงทัดทานอย่างหนักหน่วง โดยอ้างเหตุผลต่างต่าง นานา

เป็นอันว่า ความรักของพระองค์ประสบความผิดหวังอย่างสิ้นเชิงทุกประการ

คราใดสายลมเหนือพัดมา... พระองค์ชายของเราก็แสนเศร้ารันทดใจครานั้น... เศร้าขึ้นมาคราใด พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์ ก็เสด็จไปฟังดนตรีตามวังเจ้านายต่างๆ ทั้ง วังสมเด็จ วังบูรพา และวังบางขุนพรหม ทุกครั้งที่ทรงสดับดนตรีและทรงดนตรีพระองค์จะโปรดเพลง ลาวเจริญศรี เป็นพิเศษ เพราะเป็นเพลงที่นอกจากจะมีความไพเราะอ่อนหวานแล้วยังมีบทร้องที่ว่า

อายุเยาวเรศรุ่นเจริญศรี
พระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมร
งามทรงงามองค์อ่อนซ้อน
ดังอัปสรหยาดฟ้าลงมาเอยบทร้องนี้ ทำให้พระองค์หวนรำลึกถึงโฉมอันงามพิลาส ของเจ้าหญิงชมชื่นผู้เป็นที่รัก พระองค์จึงทรงระบายความรักความอาลัยของพระองค์ ลงในพระนิพนธ์บทร้อง ลาวดวงเดือน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเจ้าหญิงผู้เป็นเจ้าหัวใจ ดังนี้...

โอ้ละหนอ... ดวงเดือนเอย ข้อยมาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง
โอ้ดึกแล้วหนอ ข้อยขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย
ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุมภ์ ข้อยนี้รักเจ้าหนอขวัญตาเรียม
จะหาไหนมาเทียม เจ้าดวงเดือนเอย
หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ หอมกลิ่นคล้ายคล้ายเจ้าสูของเรียมเอย
หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย....เอ๋ย..เราละหนอ

โอ้ละหนอ นวลตาเอย ข้อยนี้รัก แสนรักดังดวงใจ
โอ้เป็นกรรมต้องจำจากไป อกอาลัยเจ้าดวงเดือนเอย
เห็นเดือนแรม เริดร้างเวหา ข้อยเบิ่งดูฟ้า (ละหนอ) เห็นมืดมน
พี่จะทนทุกข์...ทุกข์ทน เจ้าดวงเดือนเอย
เสียงไก่ขันขาน มันหวานเจื้อยแจ้ว ช่างหวานสุดแล้ว หวานแจ้วเจื้อยเอย
ถึงจะหวาน เสนาะ หวานเพราะกระไรเลย บ่เหมือนทรามเชย...เราละหนอ...
นี่เอง เป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์เศร้าของพระองค์ เป็นอนุสรณ์ เตือนจิตให้สะท้อนรัญจวนหวนคำนึงรำลึกถึงโฉมงามของเจ้าหญิง-ความรัก-ความหลัง คราใดที่ทรงรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระองค์ก็ทรงใช้ดนตรีเป็นเครื่องปลอบหฤทัยให้คลายเศร้า ถ้าไม่ทรงดนตรีเองก็ให้มหาดเล็กข้าหลวงเล่นให้ฟังด้วย ลาวเจริญศรี และลาวดวงเดือน ซึ่งขาดไม่ได้ตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน

กรมหมื่นพิชัมหินทโรดม ทรงมีพระชนมายุน้อยมาก เนื่องจากทรงมีอารมณ์อ่อนไหวละเอีดอ่อน และประกอบกับพระวรกายไม่ค่อยมบูรณ์แข็งแรงเท่าไรนัก อีกทั้งทรงหมกมุ่นกับหน้าที่การงาน เพื่อจะให้ลืมความหลังอันแสนเศร้าของพระองค์ที่ฝังใจอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระชนมชีพของพระองค์สั้นจนเกินไป พระองค์ด่วนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกาน พ.ศ. ๒๔๕๓ พระชันษา ๒๘ ปีเท่านั้น

เพลงลาวดวงเดือน เพลงนี้ เป็นหลักฐานปรากฏผลงานการแต่งเพลงของพระองค์เพียงเพลงเดียวเท่านั้น เพราะไม่สามารถสืบทราบได้ว่าพระองค์ทรงแต่งเพลงใดขึ้นมาอีกหรือไม่ แม้ว่าจะทรงแต่งเพียงเพลงเดียว ลาวดวงเดือน ก็ดูเหมือนจะเป็นเพลงที่พระองค์ทรงประพันธ์ด้วยชีวิต จิตใจ และวิญญาณ ความรัก-ความหลัง ของพระองค์ทั้งหมดลงในเพลงนี้

เพลงลาวดวงเดือน เป็นเพลงอันประดุจอนุสรณ์แห่งความรักอมตะระหว่าง... พระองค์เจ้าชายเพ็ญกับเจ้าหญิงชมชื่นผู้เลอโฉม และจะเป็นเพลงรักหวานซาบซึ้งตรึงใจ อยู่ในห้วงหัวใจคนไทยทั้งชาติต่อไปอีกนานเท่านาน...

โดย: เด็กดีประจำโรงเรียน IP: 124.120.8.175 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:17:02:07 น.  

 
เพลงเพราะจังค่ะ


โดย: หวาน IP: 118.175.162.74 วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:13:47:26 น.  

 
โคตรแม่งกูอยากได้โน้ต


โดย: ปลา IP: 125.27.145.4 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:22:34:09 น.  

 
ความหมายของเพลง ลาวดวงเดือน คืออารายอ่ะ อยากรู้จัง...


โดย: STICKERTO IP: 118.173.219.209 วันที่: 31 สิงหาคม 2551 เวลา:10:36:40 น.  

 

รักเสมอ


โดย: ผู้ก่อการดีคร้าบ IP: 61.19.65.183 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:19:14 น.  

 
good boy


โดย: ดิว IP: 61.91.161.183 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:04:17 น.  

 
แล้วความหมายอ่ะ


โดย: จำไม่ได้ IP: 125.27.148.35 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:42:32 น.  

 
ขอบคุณคราบบบ


โดย: *-* IP: 222.123.184.114 วันที่: 28 มิถุนายน 2552 เวลา:19:46:48 น.  

 
123456789


โดย: 123 IP: 10.250.11.28, 203.172.199.254 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:14:22 น.  

 
อันความคิดพิศวาสประหลาดล้ำ
ต้องชอกช้ำและชมชื่นระรื่นหอม
ดังแมงภู่ได้สู่สมแค่ดมดอม
มิอาจเด็ดดวงพยอมต้องตรอมใจ


โดย: ไร้นาม IP: 113.53.56.192 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:19:54:33 น.  

 
เรียนเพลงนี้อยู่คะคุณครูถามประวัติเพลงนี้ก็เลยมาหาในอินเตอร์เน็ต


โดย: หยก IP: 58.9.236.238 วันที่: 23 สิงหาคม 2552 เวลา:11:54:31 น.  

 
ดีใจจัง


โดย: ไผ่ IP: 118.174.20.215 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:19:34:13 น.  

 
ขอบคุงมากคราบ ผม♥.....


โดย: paiza555+ IP: 118.174.20.215 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:19:53:35 น.  

 
ทำไมยาวจัง


โดย: ศิรีย์ IP: 117.47.51.224 วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:18:07:00 น.  

 
ทำนาย ทายรัก

ทำนายทารักจ้า แม่นมากๆ

ทำนายว่าคุณเองเป็นคนแบบไหน

ทายใจ

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้ม หรือ อ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2ต่อ 2 หรือ ไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน,หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด ระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ต,หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือ ระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค , หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบไปที่สุดคือรัฐใด ระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ ที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้าน หรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

–===== อธิษฐาน=====–

* เริ่ม เลย *

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

*** หยุด! ***

* คำตอบ *

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว 2 ต่อ 2 -โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และหัวโบราณ

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~

พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฏาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม-

สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง

1-5 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 6 เดือน

6-10 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 2 อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป….จะเป็นจริงเร็วมาาาาาาก ะแนน


โดย: มด IP: 118.173.121.127 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:19:04 น.  

 
ทำนาย ทายรัก

ทำนายทารักจ้า แม่นมากๆ

ทำนายว่าคุณเองเป็นคนแบบไหน

ทายใจ

หยิบกระดาษขึ้นมาเขียน 1-10 ห้ามแอบดูเฉลยนะ

ห้ามโกงเด็ดขาด!!!!!!!!!!!!!!!

1. คุณมีผมสีเข้ม หรือ อ่อน

2. ถ้าเกิดได้ไปเดทคุณจะเลือกไปกินข้าว 2ต่อ 2 หรือ ไปปาร์ตี้

3. สีโปรดของคุณคืออะไร ระหว่าง ชมพู,เหลือง,ฟ้าอ่อน,หรือ เขียวน้ำทะเล

4. กจกรรมที่คุณโปรดปรานมากที่สุด ระหว่าง โต้คลื่น,เสก็ต,หรือ สกี

5. ถ้าจะเลือกท่าเรือ ระหว่าง อู่เรือรบเก่า , อู่แปซิฟิค , หรือ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต คุณจะเลือกอันไหน

6. รัฐที่คุณชอบไปที่สุดคือรัฐใด ระหว่าง แคลิฟอร์เนีย , ฟลอริดา , หรือ โอไฮโอ

7. ในฤดูร้อนคุณจะไปทะเล หรือ ที่ๆเย็นกว่านี้

8. เกิดเดือนอะไร

9. คุณจะนั่งอืดอยู่ที่บ้าน หรือ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน

10. ชื่อคนที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณ

–===== อธิษฐาน=====–

* เริ่ม เลย *

***********

**********

*********

********

*******

******

*****

****

***

**

*

*** หยุด! ***

* คำตอบ *

1. สีเข้ม-เซ็กซี่ ~ สีอ่อน-หวาน น่ารัก

2. ไปกินข้าว 2 ต่อ 2 -โรแมนติค ~ ไปปาร์ตี้-ขี้เล่น

3. ชมพู-น่ารัก ~ เหลือง-ชอบเสียงดัง ~ ฟ้าอ่อน-ใจเย็น ~ เขียวน้ำทะเล-แข็งแกร่ง

4. โต้คลื่น-ว่องไว คล่องแคล่ว ~ เสก็ต-เด็ดเดี่ยว ~ สกี-กล้าหาญ

5. อู่เรือรบเก่า-น่ากลัว ~ อู่แปซิฟิค-สนุกสนาน ~ อู่วิคตอเรีย ซีเคร็ต-เซ็กซี่

6. แคลิฟอร์เนีย-คุณชอบอยู่กับคนมากๆ ~ ฟลอริดา-ปาร์ตี้ในความร้อน ~ โอไฮโอ-เงียบ เย็น

7. ทะเล-ผิวสีแทน ชอบพระอาทิตย์ ~ ที่ๆเย็นกว่านี้-ผิวสีอ่อน และหัวโบราณ

8. มกราคม-โด่งดัง ~ กุมภาพันธ์-น่ารัก ~ มีนาคม-เสียงดัง ~ เมษายน-ขี้เล่น ~

พฤษภาคม-ใจเย็นมาก ~ มิถุนายน-อารมณ์ดี ~ กรกฏาคม-เรียบง่าย ~ สิงหาคม-

สนุกสนาน ~ กันยายน-เงียบ ~ ตุลาคม-กล้าแสดงออก ~ พฤศจิกายน-ชอบยุ่งเรื่อง

คนอื่น(ทั้งทางดีและไม่ดี) ~ ธันวาคม-อบอุ่น

9. อืดอยู่บ้าน-น่าเบื่อ ~ ไปเที่ยวกับเพื่อน-บ้าๆบอๆ

10. คนนั้นจะตกหลุมรักคุณ !!!!!

ถ้าคุณโพสกระทู้นี้ไปเวปอื่น:

0 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะไม่เป็นจริง

1-5 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 6 เดือน

6-10 เวป…คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงภายใน 2 อาทิตย์

11 เวปขึ้นไป….จะเป็นจริงเร็วมาาาาาาก ะแนน


โดย: มด IP: 118.173.121.127 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:19:37 น.  

 
หากความรักรักษาซึ่งศักดิ์ศรี
แล้วจะมีหัวใจไปไยเล่า
ดูละครแล้วย้อนดูตัวเรา
ยังรู้สึกขลาดเขลาตรงเงาใจ


โดย: ไร้นาม IP: 118.173.162.221 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:10:09 น.  

 
เพาะจังเลย


โดย: บีบ IP: 124.121.49.141 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:45:56 น.  

 
คลาสสิคสุดๆเพลงนี้


โดย: apfelz IP: 124.122.103.208 วันที่: 28 มีนาคม 2553 เวลา:2:33:22 น.  

 
เพิ่งได้อ่านข้อความนี้แล้วฟังนี้ไปด้วยเป็นเพลงที่เพราะมากเลยจริงๆ
ฟังไปด้วยคุยMไปด้วย แล้วโดนบอกเลิกไปด้วย 555+ ร้องให้คาคอมเลย 55+ โทษทีขอระบายหน่อยมะมีที่ลง 55+


โดย: เป็นต่อ IP: 125.24.6.173 วันที่: 9 พฤษภาคม 2553 เวลา:18:48:15 น.  

 
เพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมาก คับ


โดย: milk IP: 119.42.121.31 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:17:28:50 น.  

 
ซึ้งสุดๆๆ เพราะมาก เราเคยเห็นคนรำเพลงนี้หลายครั้ง


โดย: ธีมา IP: 118.173.109.198 วันที่: 3 สิงหาคม 2553 เวลา:19:06:12 น.  

 
ควาย


โดย: ควาย IP: 58.9.228.143 วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:11:10:36 น.  

 
เพราะมากมาย


โดย: ฟิว IP: 114.128.3.29 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:8:57:58 น.  

 
งงวะ555555555555555
โดย: คนไทย IP: 202.41.187.241 วันที่: 14 กันยายน 2553 เวลา:17:44:56 น.  

 
เพลงนี้ชอบมากตั้งแต่ประถมจารให้ท่องจนจำได้มาถึงปัจจุบันนี้แหละ


โดย: ไพเราะ IP: 125.26.93.31 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:18:02:24 น.  

 
เพลงนี้หนูชอบมากเลยค่ะโดย: ลิลลี่ IP: 125.24.23.108 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:31:39 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ดีใจที่มีคนชอบเพลงลาวดวงเดือนค่ะ
กำลังทำ blog ประวัติเสด็จชวดอยู่พอดี
ปัญหาที่มีคือนำเพลงลาวดวงเดือนมาใส่ใน blog ไม่เป็นค่ะ

ส่วนคุณ คห ที่ 75....ไม่น่ารักเลยนะคะ....ไม่ชอบก็น่าจะผ่านไป..ไม่น่าจะใช้คำที่ไม่สุภาพเลย

ขอบคุณ คุณSuratthani ที่นำเรื่องราวของพระองค์ท่านมาให้หลายคนได้ศึกษานะคะ

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ขอพบในฝัน (ขอพบในฝัน ) วันที่: 15 ธันวาคม 2553 เวลา:20:36:04 น.  

 

ใม่พบ


โดย: ดส IP: 125.24.168.118 วันที่: 22 มกราคม 2554 เวลา:17:44:38 น.  

 
เปงเพลงที่เพราะมากค่ะ
น่าสงสารที่เจ้าชายเพ็ญ
กับเจ้าหญิงชมชื่นไม่ได้สมรสกานเพราะเหตุผลว่าอายุไม่สมควร


โดย: Bow IP: 223.205.33.146 วันที่: 16 มีนาคม 2554 เวลา:2:37:48 น.  

 
ดกแเ


โดย: 1 IP: 124.122.250.155 วันที่: 1 มิถุนายน 2554 เวลา:18:08:39 น.  

 
เจ๋ง


โดย: . IP: 101.51.61.107 วันที่: 13 กันยายน 2554 เวลา:19:10:17 น.  

 
ชอบมากคับ


โดย: โทนี่ IP: 1.47.244.1 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:43:16 น.  

 
รายละเอียดเยอะมากเลยครับ


โดย: pierre IP: 125.27.9.181 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2554 เวลา:15:40:56 น.  

 
หวัดดี
สุดยอด
เพราะ
มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เมย์ IP: 182.93.216.155 วันที่: 13 ธันวาคม 2554 เวลา:14:06:17 น.  

 
น่าสงสารความรักช่างแสนทรมาน


โดย: แนน IP: 125.27.255.66 วันที่: 11 มกราคม 2555 เวลา:15:36:07 น.  

 
เก่า..............................................


โดย: aefnnn IP: 118.174.163.144 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:17:30:05 น.  

 
Thak you


โดย: tomo IP: 110.49.234.178 วันที่: 4 มีนาคม 2555 เวลา:20:09:46 น.  

 
อยากรู้มากกว่านี้คะความหมายน่ะค่ะ
กรุราเพิ่มเติมความหมายค่ะ okไหมคะ
ถ้าเกิดหนูพูดผิดต้องขออภัยนะคะ


โดย: ครีม พัทลุง IP: 223.206.75.21 วันที่: 22 พฤษภาคม 2555 เวลา:18:59:05 น.  

 
พระองค์ทรงเป็นชายที่มั่นคงในความจริงถ้าสมัยนี้มีผู้ชายเเบบพระองค์บ้างก็ดีซิคะ


โดย: อุทุมพร IP: 110.77.149.51 วันที่: 2 มิถุนายน 2555 เวลา:12:33:08 น.  

 
เพลงลาวดวงเดือนไพเราะเสนาะหูน่าฟังจังเลยค่ะ
สวยเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะ
น่ารักจัง


โดย: rose IP: 171.4.57.205 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:36:42 น.  

 
5555555555555+


โดย: อินุ ยาฉะ IP: 101.108.41.61 วันที่: 15 กันยายน 2555 เวลา:16:41:33 น.  

 
🎤🎤🎤🎤🎤🎶🎶🎶🎼🎼🎼🎵🎵🎧🎧🎷🎺🎷🎺


โดย: รักนะเป็ดโง่ IP: 49.237.204.86 วันที่: 6 ธันวาคม 2558 เวลา:18:20:44 น.  

 
มีแต่เรื่องไม่เห็นมีความหมายเลย


โดย: เพ็ญศิริ IP: 49.229.45.177 วันที่: 1 ตุลาคม 2559 เวลา:11:31:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

spaceship
Location :
Suratthani United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เรา ในหลวง PimpingYourSpace.com. All you can need.
 
Friends' blogs
[Add spaceship's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.