space
space
space
 
ธันวาคม 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
space
space
21 ธันวาคม 2559
space
space
space

ข้อสอบ GEDข้อสอบ GED

GED คืออะไร?

GED (General Educational Development) คือการสอบเทียบเท่าระดับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นั่นหมายความว่าผู้ที่ผ่านการสอบ GED จะมีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าการเรียนจบม.6 ในไทยและสิ่งนั้นหมายถึงการมีสิทธิสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ฟังดูดีไหมครับ…ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือการสอบเทียบนั่นเอง โดย GED มีวิชาที่ต้องสอบ 5 วิชา หากใครสอบผ่านได้หมดก็เท่ากับจบม.6 เลย (แต่ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป) แถมสามารถนำไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยได้หลายประเทศ หลายสถาบัน รวมทั้งในประเทศไทยด้วย
สิ่งที่ฟังแล้วหลายๆคนอาจหูผึ่งเลยก็คือการสอบ GED มีจัดสอบตลอดทั้งปีในวันธรรมดา เคยมีน้องๆหลายคนไปสอบทั้ง 5 วิชานั่นแหละ ภายในสัปดาห์เดียว และก็ผ่านหมด ซึ่งหมายถึงจบม.6 ในสัปดาห์เดียวนั่นแหละ และนั่นหมายถึงการได้สิทธิของผู้จบม.6 ทั้งหาย เช่น การมีสิทธิสมัครเรียนมหาวิทยาลัย (หลักสูตรอินเตอร์และไทย) สอบ O-NET ม.6/ GAT/ PAT หรือแม้กระทั่งการสอบ กสพท. แม้จะยังอยู่ชั้นม.4-5 เท่านั้น!!!
มาถึงตรงนี้ หลายๆคนอาจคิดว่า…มันดูดีเกินจริงไปไหม…ข้อสอบนี้ได้รับการรับรองหรือเปล่า…หลอกลวงหรือเปล่า นั่นคือจุดประสงค์ในการสร้างบทความนี้ขึ้นมาครับ มาดูสิ่งที่ควรรู้ 17 อย่างเกี่ยวกับ GED กัน 

1) GED สอบวิชาอะไรบ้าง?
GED มีสอบทั้งหมด 5 วิชา ดังนี้
Mathematics
Social Studies
Science
Language Arts, Reading
Language Arts, Writing
แต่ละวิชาจะมีคำถาม 40-50 คำถาม โดยเป็นตัวเลือกตอบ (Choice) ทั้งหมด ยกเว้นวิชา Language Arts, Writing ที่จะมีการให้เขียน Essay ด้วย2) สอบได้กี่คะแนนถึงจะผ่าน?
การสอบ GED ให้ผ่านมีรายละเอียดดังนี้
1. ทุกวิชามี Scale ตั้งแต่ 200 ถึง 800 คะแนน ในแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า 410 คะแนน
2. ผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่านและได้รับ GED Diploma and Transcript
ยกตัวอย่างเช่น น้องมิ้นสอบทั้ง 5 วิชาได้คะแนน 420 เท่ากันหมด แสดงว่าน้องมิ้นผ่านเงื่อนไขข้อแรก แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขข้อสอง เพราะคะแนนรวมทำได้เพียง 2,100 คะแนน หากน้องมิ้นต้องการสอบ GED ให้ผ่าน ไม่จำเป็นต้องสอบซ่อมทุกวิชา แต่เลือกสอบเฉพาะบางวิชาเพื่อพัฒนาคะแนนรวมให้ถึง 2,250 คะแนนก็พอ เช่น น้องมิ้นไปสอบวิชา Math ใหม่ คราวนี้ทำได้ 620 คะแนน ทำให้คะแนนรวมกลายเป็น 2,300 คะแนน ก็ถือว่าสอบผ่าน GED ทันที

3) การสอบซ่อม หรือการสอบเพื่อต้องการให้ได้คะแนนเพิ่ม ต้องเว้นระยะเวลากี่วัน?
การสอบซ่อมและการสอบใหม่เพื่อให้ได้คะแนนมากกว่าเดิม หากเป็นการสอบครั้งที่ 2 และ 3 ในแต่ละวิชา ผู้สอบสามารถลงทะเบียนสอบได้เลย แต่การสอบครั้งที่ 4 เป็นต้นไป ผู้สอบจะต้องเว้นระยะห่างจากการสอบครั้งที่แล้วไม่ต่ำกว่า 60 วัน แต่ผู้สอบเองก็ต้องพิจารณาถึงตัวเองด้วยว่า จะสามารถสอบผ่านหรือไม่?

4) ค่าใช้จ่ายของ GED มีอะไรบ้าง?
1ค่าใช้จ่ายของการสอบ GED แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ค่าสอบวิชาละ 50 USD
2. ค่าใบ GED Diploma and Transcript ใบละ 15 USD
การชำระค่าสอบและค่าเอกสาร จะเป็นการชำระด้วยหมายเลขบัตรเครดิต โดยคีย์ข้อมูลเข้าไป ในเวปไซต์ //www.ged.com

5) สมัครสอบ GED ที่ไหน?
การสมัครสอบ GED ผู้เข้าสอบต้องไปเว็ปไซต์ //www.ged.com เพื่อเข้าสร้าง Account ถัดจากนั้นจึงสามารถจัดตารางสอบได้
ข้อควรระวังในการสร้าง Account มีดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุล และวัน เดือน ปีเกิด ต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง (Passport)
2. เลือกสถานที่สอบ ผู้เข้าสอบต้องเลือก “ Other countries และให้เลือก International”

6) สอบ GED ผู้เข้าสอบต้องมีอายุเท่าไร?
ผู้เข้าสอบ GED ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) ถึงจะสามารถเข้าสอบ GED ได้
สำหรับผู้ที่อายุ 16-17 ปีบริบูรณ์ (นับตามวัน เดือน ปีเกิด) และต้องการสอบ GED จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเสียก่อน และต้องทำเป็นหนังสือยินยอม (Consent Form) เป็นหลักฐานส่งไปยัง GED Testing Service เพื่อขอเข้าสอบ

7) Consent Form คืออะไร?
Consent Form คือหนังสือยินยอมของผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักเรียนที่มีอายุ 16-17 ปีบริบูรณ์เข้าสอบ GED
Consent Form ผู้เข้าสอบสามารถ Download ได้จากเวปไซต์สมัครสอบ GED (www.ged.com) ผู้ปกครองและผู้เข้าสอบต้องกรอกข้อความใน Consent Form ด้วยกัน ถัดจากนั้นส่งเป็น File PDF ไปยัง Operations@gedtestingservice.com
GED Testing Service จะใช้เวลาดำเนินการ Consent Form ประมาณ 2 วัน ถัดจากนั้นผู้เข้าสอบก็จะสามารถจัดตารางสอบ GED ได้

8) ประเทศไทย สอบ GED ที่ไหน?
สถานที่สอบ GED ในประเทศไทย มีทั้งหมด 3 ที่ ดังนี้
1. อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2: ชั้น 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. 02 718 1599
2. Pearson Professional Centers: BB Building, ชั้น 10 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กทม. 02 664 3563
3. Movaci Technology: 420/11-13 ถนนช้างคลาน  อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 053 920 555

9) เปลี่ยนวันสอบ GED ได้ไหม?
การเปลี่ยนวันสอบ สามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเปลี่ยนก่อนถึงเวลาสอบ 24 ชั่วโมง ส่วนการยกเลิกสอบนั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยคืนค่าสอบเต็มจำนวน ผ่านบัตรเครดิตที่ใช้สมัครสอบ แต่ต้องยกเลิกก่อนถึงเวลาสอบ 24 ชั่วโมง

10) สอบผ่านแล้ว เมื่อไรจะได้ Diploma และ Transcript?
เมื่อสอบผ่านแล้ว ผู้เข้าสอบต้องรอประมาณ 2 อาทิตย์ หรือน้อยกว่านั้นจะได้รับอีเมลย์ E-Diploma และ E-Transcript จาก GED Testing Service
E-Diploma and E-Transcript ผู้เข้าสอบมีสิทธิ Download ได้ 7 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ทาง GED Testing Service กำหนดเอาไว้
โดยส่วนตัว (ผู้เขียน) ผู้เข้าสอบควรดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ เผื่อได้ใช้ส่งไปสมัครเรียนต่อตามมหาวิทยาลัยต่างๆ

11) ทำอย่างไรจึงจะได้ Paper Diploma และ Paper Transcript?
เนื่องจากปัจจุบัน GED Testing Service ไม่ได้ส่ง Paper Diploma และ Transcript แล้ว มีเฉพาะ E-Diploma  และ E-Transcript เท่านั้น

12) GED Diploma ออกโดยรัฐใด?
หน่วยงานที่ออกเอกสาร GED ให้สำหรับผู้สอบที่สอบนอกสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไปคือ Government of the District of Columbia (Washington, D.C.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่มีใบ GED Diploma จาก District of Columbia สามารถนำไปสมัครสอบมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เลยโดยไม่ต้องทำการเทียบวุฒิ

13) ประเทศไทยยอมรับ GED หรือเปล่า?
ประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศลงไว้วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีเนื้อหาโดยใจความสำคัญว่า ผู้ใดสอบได้รับประกาศนียบัตร High School Equivalency Credential ดำเนินการในนามของ Government of the District of District of Columbia (Washington, D.C.) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)

14) ข้อดีของ GED มีอะไรบ้าง?
GED เป็นการศึกษานอกระบบของประเทศอเมริกา ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สอบ และเมื่อสอบผ่านจะได้รับ High School Equivalency Diploma โดย GED มีข้อดีหลายประการ ดังนี้
1. เด็กอายุ 16 ปีบริบูรณ์เข้าสอบได้ (กรณีที่ผู้ปกครองอนุญาต)
2. สอบแค่ 5 วิชาเท่านั้น และข้อสอบก็เป็นแบบ Multiple choices
3. มีวันสอบทุกสัปดาห์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์
4. ได้วุฒิเทียบเท่า ม.6 ภายในระยะเวลาไม่นาน
5. มีหนังสือเตรียมสอบ และสื่อการเรียนในรูปแบบอื่นๆ มากมาย
6.กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรับรองวุฒิ GED

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม GED


 

Create Date : 21 ธันวาคม 2559
0 comments
Last Update : 21 ธันวาคม 2559 14:45:43 น.
Counter : 218 Pageviews.


BlogGang Popular Award#13


 
สมาชิกหมายเลข 1662543
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 1662543's blog to your web]
space
space
space
space
space