ยินดีตอนรับค๊าบ
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 
ประวัติกีฬาซีเกมส์

ประวัติกีฬาซีเกมส์( กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๑ กรุงเทพฯ ๒๕๐๒ )
ซีเกมส์ กำเนิดมาจากกีฬาแหลมทองและกีฬาแหลมทองได้เกิดขึ้น ที่ไทยโดยคนไทย
และมาสิ้นสุดที่ไทยก่อนที่จะกลายเป็น “ ซีเกมส์ ” ด้วยเหตุผลดังนี้ กีฬาแหลมทอง กำเนิดขึ้นเมื่อประมาณปลายปี ๒๕๐๐ ด้วยการริเริ่มของคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ โดยในระยะนั้นประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้มีการติดต่อทางการกีฬากันเป็นประจำ โดยเฉพาะพม่าได้มีสาส์นเชิญประเทศไทยให้ส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขัน ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน ลอนเทนนิส มวยสากล บาสเกตบอล เป็นประจำเกือบจะเรียกว่า เป็นประเพณีก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จึงได้เกิดความคิดขึ้นมาว่า “ น่าจะจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในกลุ่มแหลมทอง” ขึ้นในลักษณะคล้ายคลึงกับ “ เอเชี่ยนเกมส์ ” หรือ “ โอลิมปิก ” เพราะประชาชาติที่อยู่ในภาคพื้นนี้มีความเป็นอยู่ อากาศและรูปร่างคล้ายคลึงกันมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติในกลุ่มแหลมทองให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเกมใหญ่ ๆ เช่น เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ และเพื่อ “ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือระหว่างชาติเพื่อนบ้านกลุ่มแหลมทอง ”

ปี ๒๕๐๑ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ได้นำความคิดเห็นของท่านฝากไปกับ ม . ร . เดฟ คิชเตอร์ ผู้ฝึกสอนกิตติมศักดิ์ของสมาคมกรีฑาไทยที่จะเดินทางไปประเทศเขมร เวียตนาม เป็นการส่วนตัว ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ เพื่อได้ปรึกษาซาวเสียงประเทศเหล่านั้นดูปรากฏว่าทั้งเขมร เวียตนาม ในสมัยนั้นได้สนับสนุนความคิดริเริ่มของคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์อย่างเต็มที่ ต่อมาคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ จึงได้นำความคิดเห็นของท่านที่จะจัดแข่งขันกีฬาระหว่างชาติในกลุ่มแหลมทอง รวมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติเพื่อนบ้าน เสนอเป็นการปรึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วรับหลักการเห็นควรให้จัดการแข่งขันครั้งแรกที่กรุงเทพฯ
ในเดือนธันวาคม ๒๕๐๑ พร้อมกับได้มอบให้ คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ นายกอง วิสุทธารมณ์ และนายสวัสดิ์ เลขยานนท์ เป็นผู้ดำเนินการวางโครงการและรายละเอียดต่อไป และได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในโอกาสต่อมาในระหว่างการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๓ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๐๑ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบด้วย คุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์
นายกอง วิสุทธารมณ์ นายสวัสดิ์ เลขยานนท์ เป็นผู้แทนไทยเดินทางนำข้อเสนอแนะการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มแหลมทองไปหารือ ปรึกษาระหว่างชาติในภาคพื้นแหลมทองขึ้นที่โตเกียวประเทศที่เข้าร่วมประชุมมี ไทย พม่า มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเวียตนาม ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติให้ใช้ชื่อการแข่งขันนี้ว่า “ กีฬาแหลมทอง ” เพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย จึงให้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไทย
ในปี ๒๕๐๒ การพิจารณากัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๑ อีกครั้ง และมีความเห็นว่าเพื่อให้มีการเตรียมการให้ทันจึงให้เลื่อนการแข่งขันไปเป็นเดือนธันวาคม ๒๕๐๒พร้อมกันนั้นได้ตั้ง พ . ท . เอิบ แสงฤทธิ์ , ดร . คลุ้ม วัชโรบล และนายแพทย์บุญสม มาร์ตินเป็นผู้คิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ต่อมาได้มีการแต่งตั้งให้ พล . ท . ประภาส จารุเสถียร ( ยศในสมัยนั้น ) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองคนแรก และคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน


ข้อหารือและมติในการประชุมที่โตเกียว ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๐๑
๑. ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมมีความยินดีและเห็นชอบในหลักการที่จะเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาแหลมทอง
บางประเทศแถลงการแข่งขันกีฬาระดับนี้เป็น กรณีระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาลของตนก่อน
๒. ที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันกีฬานี้ทุกๆ ๒ ปี เพื่อให้มีขึ้นในระหว่างระยะเวลาการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิค ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอให้มีการแข่งขันกีฬาเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๐๒
๓. ให้มีการจัดทำธรรมนูญขึ้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้
๔. สหพันธ์กีฬาแหลมทองจะประกอบด้วยผู้แทนของประเทศภาคี ประเทศละไม่เกิน ๓ คน มนตรีสหพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้จะมีการประชุมก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง
๕. ประเทศไทยเสนอให้มีการแข่งขันกีฬา ๑๒ อย่าง คือ ฟุตบอล บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก วอลเลย์บอล
มวยสากล แบดมินตัน ลอนเทนนิส จักรยาน ( ประเภทถนน ) ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และยิงปืน
๖. ให้กรีฑาเป็นกีฬาบังคับ ส่วนกีฬาอื่นให้เลือกได้แต่ต้องมีประเทศที่ เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า ๓ ประเทศด้วยกัน
๗. ภาคีแต่ละประเทศจะต้องจ่ายค่าเดินทางไปยังกรุงเทพฯ และกลับเอง ถ้าเดินทางด้วยรถไฟ ประเทศไทย
จะพยายามจัดรถพยาบาล จัดรถพิเศษ และลดราคาค่าโดยสารให้ทีมต่างๆ นั้นในช่วงที่อยู่ประเทศไทย
๘. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะให้มีที่พัก อาหาร และพาหนะภายในประเทศ และภาคีแต่ละประเทศ
จะต้องเสียค่าที่พัก อาหาร ให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่คนละ ๘ เหรียญต่อวัน เพื่อช่วยค่าใช้จ่าย ตามที่เคยปฏิบัติในเอเชี่ยนเกมส์
๙. จะมีพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน
๑๐. ระยะการแข่งขันมีกำหนด ๕ วัน คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันอาจมาพักอยู่ได้ ๕ วัน ก่อนวันที่ทำการแข่งขัน
๑๑. ได้มีการหารือและพิจารณาธงเครื่องหมายของกีฬาแหลมทองด้วย
๑๒. ภาคีประเทศจะจัดให้มีการจุดไฟพิธีในประเทศของตนและนำมารวมกัน ที่กรุงเทพฯ ในพิธีเปิดการแข่งขันจะมีผู้ถือคบไฟ ๖ คน จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันประเทศละ ๑ คน ซึ่งจะได้มาจุดพร้อมกันที่กระถางไฟพิธี
๑๓ . ได้มีการหารือในการจัด “ ตะกร้อ ” เป็นกีฬาแสดงการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งแรกเดิมกำหนดว่าจะลงแข่ง เดือนมกราคม ๒๕๐๒ ต่อมาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณากัน เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๐๑ อีกครั้ง และมีความเห็นว่าเพื่อให้มีการเตรียมการได้ทันจึงให้เลื่อนการแข่งขันไปเป็นเดือนธันวาคม ๒๕๐๒ พร้อมกันนั้นได้ตั้ง พ . ท . เอิบ แสงฤทธิ์ ดร . คลุ้ม วัชโรบล และนายแพทย์บุญสม มาต์ติน เป็นผู้คิดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยต่อมาได้มีการแต่งตั้งให้ พล . ท . ประภาส จารุเสถียร ( ยศในสมัยนั้น ) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นประธานมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองคนแรก และคุณหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันCreate Date : 10 พฤษภาคม 2550
Last Update : 10 พฤษภาคม 2550 17:22:55 น. 113 comments
Counter : 1006 Pageviews.

 
ดีจ้า อิอิ


โดย: ออม IP: 125.25.204.164 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:34:01 น.  

 


โดย: 2 IP: 222.123.6.57 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:11:37 น.  

 
ขอบคุงคร้า..............


โดย: แมว IP: 222.123.12.153 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:6:09:06 น.  

 โดย: บี้ IP: 125.27.1.91 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:03:48 น.  

 
ดี


โดย: วีน้า IP: 125.27.1.91 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:05:03 น.  

 


โดย: ดารารัตน์ IP: 203.113.17.173 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:52:12 น.  

 
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆจะ


โดย: วิชญาพร สุริยะวงค์ IP: 203.113.17.173 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:53:58 น.  

 


โดย: รานะ IP: 203.113.17.173 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:56:28 น.  

 
ดี


โดย: ราฟานี IP: 203.113.17.173 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:58:32 น.  

 

ขอบคุณคะ


โดย: ลาเต้ (สุปกาดี) IP: 203.113.17.173 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:01:09 น.  

 
ใกล้ซีเกมส์กันอีกครั้งแล้วนะจ๊ะ


โดย: เนโก๊ะ IP: 203.146.213.83 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:11:10:11 น.  

 
ดีจังเลย


โดย: พลอย IP: 210.86.141.42 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:50:40 น.  

 
ดี ชอบจังเลย ดี้ดีค่ะ เยี่ยมมาก ๆ ๆคิกขุ


โดย: มิ้นท์ IP: 124.121.92.231 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:48:31 น.  

 
ไทยต้องชนะ


โดย: สอง IP: 203.113.16.54 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2550 เวลา:14:59:11 น.  

 
ถึงจะเนื่อยแต่ก็สู่ไม่ถอย ไทยสู่ๆๆๆ


โดย: ราเชนทร์ IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:21:26 น.  

 
ไทยชนะแน่นอน


โดย: ขาใหญ่สพานดำ IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:27:40 น.  

 
ไทยสู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อดิเรก ทองดารา IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:30:40 น.  

 
ไทยสู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อดิเรก ทองดารา IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:33:28 น.  

 
ไทยสู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อดิเรก ทองดารา IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:33:29 น.  

 
ไทยสู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อดิเรก ทองดารา IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:33:30 น.  

 
ไทยสู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อดิเรก ทองดารา IP: 203.113.107.59 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:33:31 น.  

 
ใครเจงเจิอกันที่ซีเกมส์


โดย: ขาใหญ่บ่านตะขบ IP: 203.113.107.59 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:15:26 น.  

 
ดีมากๆเยย


โดย: พลอย IP: 58.9.132.137 วันที่: 1 ธันวาคม 2550 เวลา:14:32:58 น.  

 
ดิฉันคิดว่ากีฬษซีเกมส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะดิอยู่ที่ จ. นครราชสีมามีอะไรก็มาสอบถาม


โดย: เฟิร์น IP: 203.113.35.10 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:12:10:35 น.  

 
ดิฉันคิดว่ากีฬษซีเกมส์ครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆเพราะดิอยู่ที่ จ. นครราชสีมามีอะไรก็มาสอบถาม


โดย: เฟิร์น IP: 203.113.35.10 วันที่: 6 ธันวาคม 2550 เวลา:12:12:07 น.  

 
ไทยสู้นะ


โดย: ไฟท์ IP: 203.113.56.14 วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:12:40:03 น.  

 
ไทยสู้โว้ย


โดย: เอ็ม IP: 203.113.56.75 วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:9:23:14 น.  

 
เด็กโคราชเด้อ


โดย: จอมโจรคิด=1412KID IP: 203.113.56.75 วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:9:28:26 น.  

 
ร๊ากกกกกในหลวงมากค่ะ


โดย: ริรินรดาค่ะ IP: 124.120.202.122 วันที่: 9 ธันวาคม 2550 เวลา:14:33:54 น.  

 
ให้แม่


โดย: 1856 IP: 58.10.128.63 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:10:23:33 น.  

 
รักพี่แป๊บ


โดย: กิ่ง IP: 61.19.149.114 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:16:02:54 น.  

 


โดย: เด็กคิกขุ IP: 58.10.12.86 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:10:59:35 น.  

 
ไทยชนะเย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ยิปโซ IP: 58.10.12.86 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:11:01:33 น.  

 
มีเนื้อหาน่าสนใจ


โดย: kanchanaporn IP: 58.10.12.179 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:13:56:28 น.  

 


โดย: ปรานต์ IP: 61.91.188.247 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:9:53:02 น.  

 
น่าสนใจมีข้อมูลมากมาย
อยากมีคนเล่นMด้วยpark20054@hotmail.com


โดย: เอ็ม IP: 61.91.188.247 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:9:54:42 น.  

 
เรารักในหลวง


โดย: แนน IP: 58.10.12.143 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:12:59:22 น.  

 


โดย: เนย IP: 58.10.12.143 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:13:01:03 น.  

 

รักนะเด็กโง่ ........จาก บี


โดย: โบคะ IP: 58.10.12.143 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:13:03:18 น.  

 
ไทยชนะเพราะไทยเก่งเก่งมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเก่งจัง


โดย: นุ่น IP: 125.24.60.133 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:14:31:29 น.  

 
รักชาติโว้ย


โดย: 564 IP: 203.113.67.69 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:17:04:41 น.  

 
ไทยชนะแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: 564 IP: 203.113.67.69 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:17:06:27 น.  

 


โดย: คนที่เอธรัก IP: 118.172.27.201 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:9:31:01 น.  

 


โดย: คนที่เอธรัก IP: 118.172.27.201 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:9:44:19 น.  

 
ไทยเก่งจัง


โดย: เอ IP: 203.113.51.104 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:18:52:51 น.  

 
ขอบใจทำงานเสร็จละ


โดย: 55555 IP: 125.26.79.95 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:6:48:36 น.  

 
เจ๋งง่า.


โดย: เด็กฮิบหอบ เด้อ...555+ IP: 203.113.35.12 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:7:16:20 น.  

 
อยากบอกว่ารักเบียร์มานานเเล้ว
อยากบอกว่ารักเบียร์
เเละให้เบียร์บอกรักคือด้วย


โดย: คนน่ารักคนหนึ่ง IP: 58.64.38.40 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:7:47:27 น.  

 
งงง


โดย: *-* IP: 58.64.38.40 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:7:48:12 น.  

 


โดย: *-* IP: 58.64.38.40 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:9:19:07 น.  

 
ก็ดีนะ


โดย: บันนี่ IP: 203.172.218.89 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:14:09:08 น.  

 
ก็ดีนะ


โดย: บันนี่ IP: 203.172.218.89 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:14:10:15 น.  

 
ดีใจสุดดีใจมาก


โดย: คำล้า IP: 58.10.12.237 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:14:16:12 น.  

 


โดย: fbi IP: 222.123.192.130 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:17:29:01 น.  

 
ขอบคุณครับผม


โดย: แม็ก IP: 203.113.50.10 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:18:13:12 น.  

 
เชียร์ทีมไทย ไทยต้องชนะเด้อ


โดย: พรีม IP: 203.107.198.25 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:18:30:47 น.  

 
เชียร์ทีมไทย ไทยต้องชนะเด้อ


โดย: พรีม IP: 203.107.198.25 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:18:31:10 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ออน IP: 203.172.244.50 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:14:09:04 น.  

 
ชอบนักตะกร้อค่ะ


โดย: จุ๊แจงคะ IP: 203.113.76.7 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:18:47:19 น.  

 
เนื้อหาดีมาก ขอบใจจริงๆค่ะมีประโยชน์ดีอีกด้วย


โดย: เราเอง IP: 61.91.48.121 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:16:56:33 น.  

 
ขอบใจมักมาก


โดย: กันเอง IP: 124.121.188.182 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:18:40:01 น.  

 
ขอบใจมากช่วยได้เยอเลยที่68


โดย: อีชิ IP: 124.120.201.107 วันที่: 20 ธันวาคม 2550 เวลา:6:29:27 น.  

 
ขอบคุณที่ทำให้ผมทำงานลุล่วงได้ครับ


โดย: ธีรโชติ IP: 124.120.223.148 วันที่: 23 ธันวาคม 2550 เวลา:22:13:24 น.  

 
ก้อดีน่ะค่ะ ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับ กีฬาซีเกมส์


โดย: เบียร์ ทุ่งสองห้อง IP: 124.121.116.119 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:16:01:16 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ เอาไปใช้ทำรายงานพอดีเลย


โดย: โมจิ IP: 61.91.163.181 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:16:30:35 น.  

 
ยาวจัง


โดย: ดวสเ IP: 222.123.211.5 วันที่: 24 ธันวาคม 2550 เวลา:23:54:24 น.  

 
ขอบคงคร้า


โดย: คนน่าร้ากกกกก IP: 125.26.218.141 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:14:09:49 น.  

 
น่าร้ากกกกกกกกจังเลย


โดย: เดียร์ IP: 58.9.251.42 วันที่: 27 ธันวาคม 2550 เวลา:19:19:17 น.  

 
น่าร้ากกกกกกกกจังเลย


โดย: เดียร์ IP: 58.9.251.42 วันที่: 27 ธันวาคม 2550 เวลา:19:28:51 น.  

 
ขอบคุณนะคะ เยี่ยมมากมายเลย


โดย: หนูนิด IP: 125.25.197.253 วันที่: 29 ธันวาคม 2550 เวลา:15:56:13 น.  

 
เวา . ดีมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: อาย IP: 203.172.154.163 วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:11:24:42 น.  

 
ไม่เกี่ยวกับประวัติที่เรากะจะไปนำเสนอเรยอ้าๆๆ


โดย: .....มะบอก IP: 203.156.21.206 วันที่: 4 มกราคม 2551 เวลา:19:11:15 น.  

 


โดย: 555 IP: 125.26.161.5 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:19:51:58 น.  

 


โดย: 555 IP: 125.26.117.213 วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:16:14:12 น.  

 
อยากแข่งกีฬาซีเกมส์


โดย: 555 IP: 125.26.117.213 วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:16:15:41 น.  

 


โดย: ฝัน IP: 61.7.133.136 วันที่: 11 มกราคม 2551 เวลา:19:26:13 น.  

 
น่ารักดี


โดย: เนย IP: 203.113.81.170 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:17:56:55 น.  

 
รูปสวย


โดย: เค้ก IP: 203.113.81.170 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:17:58:14 น.  

 
พถภะถุถี่รุ


โดย: ถุถุถุถคึนารยนว IP: 203.113.51.137 วันที่: 18 มกราคม 2551 เวลา:17:58:31 น.  

 
ไทยชนะแล้ว เฮ้!


โดย: เกด IP: 125.24.128.240 วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:9:48:50 น.  

 

พี่ไทยชนะแวว


โดย: นานา IP: 203.172.199.254 วันที่: 29 มกราคม 2551 เวลา:14:25:23 น.  

 
ชอบมากๆ


โดย: คุ๊กกี้ IP: 203.107.142.194 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:9:15:32 น.  

 


โดย: นุ่น IP: 203.107.142.194 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:9:21:33 น.  

 
น่าจะมีภาษาอังกฤษบ้างเพราะอาจารย์ให้ทำ


โดย: วันดี ทองก่อ IP: 203.172.212.17 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:55:37 น.  

 
very good


โดย: arashi IP: 125.26.55.23 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:33:59 น.  

 
เราชืเอหมิวเราชอบโร่นะชอบมากๆเลย


โดย: หมิว IP: 124.157.130.250 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:12:29 น.  

 
เราชืเอหมิวเราชอบโร่นะชอบมากๆเลย


โดย: หมิว IP: 124.157.130.250 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:14:26 น.  

 


โดย: รักนะโว้ย IP: 118.174.89.95 วันที่: 23 พฤษภาคม 2551 เวลา:22:48:34 น.  

 
ว้าว


โดย: หาญ IP: 125.25.54.27 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:16:41:52 น.  

 
รักk oitc มาก


โดย: โบว์ IP: 203.172.199.254 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:15:51:08 น.  

 
ข้อมูลน้อยจัง


โดย: 4545 IP: 158.108.78.27 วันที่: 20 กันยายน 2551 เวลา:13:11:34 น.  

 
คุงงับ ขอบคุงมักๆ


โดย: บอสคุง IP: 58.9.152.120 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:30:20 น.  

 
ดีจริงๆจ้า.............


โดย: ญาญ่า IP: 117.47.183.22 วันที่: 20 กรกฎาคม 2552 เวลา:17:35:56 น.  

 
รูปน่ารักที่ซู้ด


โดย: น้องเกด IP: 118.173.181.190 วันที่: 9 สิงหาคม 2552 เวลา:17:23:18 น.  

 
ขอบคุณอย่างสูงคับ


โดย: ธนพัฒน์ IP: 113.53.36.34 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:18:55:04 น.  

 
ดีมากๆ


โดย: เนเน่ IP: 192.168.0.230, 61.19.127.18 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:03:25 น.  

 
เราต้องสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: นุ,น้อย IP: 125.27.128.105 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:9:25:31 น.  

 
สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ต่อ IP: 125.27.128.105 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:9:31:15 น.  

 
ไทยสู้ๆ


โดย: 123 IP: 124.120.71.123 วันที่: 20 ธันวาคม 2552 เวลา:13:35:21 น.  

 
ทีมไทยสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: เนจิจัง IP: 125.26.48.243 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:13:45:19 น.  

 
ชอบค่ะ ขอบคุรค่ะช่อยได้เยอะเลยเพราะใช้สอบปีนี้ด้วย


โดย: หม้อข้าว IP: 125.26.168.140 วันที่: 27 ธันวาคม 2552 เวลา:17:51:42 น.  

 
ขอบคุณความรู้ดีๆที่ให้นะค่ะ


โดย: หวาน IP: 124.122.251.12 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:12:20:05 น.  

 
มีสาระน่าสนใจและน่าติดตามมาก ฮะ


โดย: พลอย IP: 183.88.118.8 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:00:22 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มีให้เรา ฮะ


โดย: พลอย IP: 183.88.118.8 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:02:11 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: pariwat IP: 1.1.1.87, 202.29.5.62 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:21:30:41 น.  

 
ก็ดีค่ะ


โดย: กิ่ง IP: 202.143.149.227 วันที่: 22 กันยายน 2553 เวลา:9:55:10 น.  

 
ดีมากครับ/ทันใจดี


โดย: เข้าใจแล้วครับบบบบบบบ IP: 101.51.13.215 วันที่: 26 ตุลาคม 2554 เวลา:14:03:55 น.  

 
ขอบคุณมากนะค๊ะ


โดย: *---* IP: 180.183.156.224 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:59:02 น.  

 
น่ารักดีนร๊


โดย: เอิ้ก 555 IP: 10.10.10.12, 125.27.202.75 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา:9:34:36 น.  

 

ขอบพระคุณค่ะ


โดย: pop IP: 182.53.221.252 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:53:21 น.  

 
ผมรักแพร


โดย: n IP: 171.4.206.75 วันที่: 8 สิงหาคม 2555 เวลา:21:05:10 น.  

 
สู้เขาน่ะ อย่าแพ้เขา เข้าใจไหม


โดย: ณัฐวรา อากรแก้ว IP: 171.5.250.151 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:52:43 น.  

 
เยสแม่ ไม่เหนมีอะไรเลย กระจอกว่ะ


โดย: วิภาวี IP: 27.55.10.198 วันที่: 25 ธันวาคม 2556 เวลา:15:05:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

เปาคุง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add เปาคุง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.