ยินดีตอนรับค๊าบ
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2550
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 พฤษภาคม 2550
 
All Blogs
 

ประวัติกีฬาซีเกมส์(ต่อ)

สหพันธ์กีฬา – แหลมทองนี้ก่อนถึงวันแข่งขันได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้ง แม้จะเป็นการประชุมระหว่างชาติแต่ก็เป็นเรื่องปลีกย่อย
การนำเอาประวัติการแข่งขันกีฬาสากลต่างๆ มาลงไว้ในที่นี้ก็ด้วยความมุ่งหมายหลายประการ คือ
- การแข่งขันเกมส์สากลทุก ๆ เกมส์ จะต้องมีกรีฑาเป็นอันดับหนึ่งที่ขาดไม่ได้
- การแข่งขันเกมส์ต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังก็เกิดจากแนวคิดของการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์เป็นแบบฉบับ
- กำหนดของโอลิมปิคเกมส์สมัยโบราณก็คือ กำหนดของกรีฑา
- กีฬาอื่น ๆ ที่จัดให้มีการแข่งขันในกีฬาสากลมีการตัดออกและเพิ่มเข้าเป็นนิจ แต่กรีฑาไม่เคยถูกตัด
- กรีฑามีมานานนับได้ ๒๗๕๐ ปีแล้ว มิได้เสื่อมความนิยมลงเลยแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้น
และมีวิวัฒนาการมาในลักษณะที่ดีขึ้นจะสังเกตุ จากการแข่งขันทุกครั้งมีการทำสถิติใหม่อยู่เสมอ และคงต้องทำกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


ประวัติการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑ - ๒๐
ครั้งที่ ๑ กีฬาแหลมทอง ( ซีเกมส์ ) จัดขึ้นครั้งแรกในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๒ ได้ทำพิธีเปิดที่สนามกีฬาแห่งชาติ พระบาท - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯมีพระ - ราชดำรัสกล่าวเปิดการแข่งขัน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๖ ประเทศ คือ พม่า ลาว ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๖๕๓ คน เป็นนักกีฬาชาย ๔๘๐ คน นักกีฬาหญิง ๓๘ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๓๕ คน มีการแข่งขัน ๑๒ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก สำหรับประเทศไทย ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๙๔ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑๕ คน หญิง ๒๑ คน เจ้าหน้าที่ ๑๘ คน
ครั้งที่ ๒ กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๒ ประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๔ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ สิงคโปร์ ลาว ไทย เวียดนาม พม่า มาเลเซีย และกัมพูชา มีชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ๑๓ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๘๒๑ คน เป็นนักกีฬาชาย ๕๖๔ คน นักกีฬาหญิง ๕๙ คน และเจ้าหน้าที่ ๑๙๘ คน สำหรับประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔๐ คน แบ่งเป็นชาย ๑๑๙ คน หญิง ๒๑ คน เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูล
ครั้งที่ ๓ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๓ ประเทศกัมพูชา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในปี ๒๕๐๖ แต่เมื่อถึงกำหนด กัมพูชาไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ เนื่องจากระยะนั้นเขมรได้ตัดสัมพันธ์ไมตรีกับไทยกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารกับไทย ซึ่งกัมพูชาเห็นว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของกีฬาแหลมทอง จึงไม่ยอมจัดการแข่งขันตามกำหนด การแข่งขันกีฬาแหลมทองจึงต้องเลื่อนออกมาจัดใน ปี ๒๕๐๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ประเทศมาเลเซีย มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย สิงคโปร์ และ มาเลเซีย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑ , ๓๑๐ คน เป็นนักกีฬาชาย ๗๓๗ คน นักกีฬาหญิง ๒๑๖ คน และเจ้าหน้าที่ ๓๕๗ คน มี ๑๔ ประเภทกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ยูโด เทนนิส ยิงปืน เซปัคตะกร้อ ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟุตบอล และ ยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๔กีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดแทนกัมพูชา ที่กรุงเทพฯ เนื่องจากกัมพูชาปฏิเสธการเป็นเจ้าภาพตามคิว การแข่งขันได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๙๘๔ คน จาก ๖ ประเทศ คือ พม่า ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย กีฬามี ๑๖ ประเภท คือ เซปัคตะกร้อ รักบี้ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยูโด ว่ายน้ำ ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ การแข่งขันครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลกระหม่อมฟ้า - หญิงอุบลรัตน์ ทรงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ฐานะนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยด้วยอย่างไม่ถือพระองค์ และพระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขัน และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงชนะเลิศครองถ้วยร่วมกัน
ครั้งที่ ๕ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๕ ประเทศพม่าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ที่เมืองร่างกุ้ง ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๒ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๒๐คน ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมี ๖ ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ส่วนกัมพูชาขอถอนตัว มีกีฬาที่ทำการแข่งขัน ๑๕ ประเภทคือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยูโด เทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำ - หนัก เรือใบ และยิมนาสติก
ครั้งที่ ๖ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๖ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่ กัวลาลัมเปอร์ จัดในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๙๖๗ คน มีกีฬา ๑๕ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ยูโด เทนนิส เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๗ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๗ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ จัดในระหว่างวันที่ ๑ - ๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา ไทย และสิงคโปร์ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ , ๖๒๓ คน มีกีฬา ๑๖ ประเภท คือ กรีฑา ยูโดแบดมินตัน เซปัคตะกร้อ บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิงปืน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และเรือใบ
ครั้งที่ ๘ กีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๘ ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมีเพียง ๔ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทยเนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถติดต่อส่งสาส์นเชิญให้ เวียดนาม ลาว และกัมพูชาได้ ด้วยเหตุผลทางการเมือง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ , ๑๔๒ คน มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน วอลเลย์บอล ยูโด โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฮอกกี้ ฟุตบอล เทนนิส รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิล - เทนนิส ยกน้ำหนัก และเรือใบ ในระหว่างการแข่งขันได้มีประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้นที่ กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติออกมาใหม่ว่า ให้ขยายเขตการรับสมาชิกเพิ่มกว้างออกไปอีกถึง อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ จากมติดังกล่าวเป็นผลให้การแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งนี้เป็น “ การแข่งขันครั้งสุดท้าย ” ทั้งนี้ ในการประชุมคณะมนตรีสหพันธ์กีฬาแหลมทองครั้งต่อมา เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้หยิบยกเอามติที่ประชุมจากกรุงเทพฯ ให้ขยายเขตการรับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกนั้นมาพิจารณา ปรากฏว่า ที่ประชุมได้มีมติให้รับเอาอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าเป็นสมาชิก พร้อมนี้ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อจากการแข่งขันจาก “ กีฬาแหลมทอง ” หรือ “ เซียพเกมส์ ” เป็น “ ซีเกมส์ ” และให้มีชื่อนี้ตั้งแต่การแข่งขันที่มาเลเซีย ในครั้งที่ ๙ ต่อไปในปี ๒๕๒๐
ครั้งที่ ๙ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ไทย อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ กรีฑา แบดมินตัน มวยสากล บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง จักรยาน ฟุตบอล ฮอกกี้ ยูโด เทนนิส รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ว่ายน้ำ ยิงธนู ยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล
ครั้งที่ ๑๐ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงจาการ์ต้า ในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไทย และอินโดนีเซีย มีกีฬาที่เข้าแข่งขันทั้งหมด ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยิมนาสติก ยูโด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ฮอกกี้ เทนนิส ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๑๑ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ ที่กรุงมะนิลา ในระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๗ ประเทศ คือ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ไทยและฟิลิปปินส์ มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล ยิมนาสติก ยูโด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ โปโลน้ำ - กระโดดน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล และยกน้ำหนัก
ครั้งที่ ๑๒ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๒ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๒๖ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา และสิงคโปร์ มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู โบว์ลิ่ง กรีฑา ขี่ม้า แบดมินตัน บาสเกตบอล มวยสากล ฟุตบอล ฮอกกี้ ยูโด เทนนิส เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก และกีฬาทางน้ำ
ครั้งที่ ๑๓ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน๘ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า บรูไน กัมพูชา และไทย มีกีฬา ๑๘ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยูโด วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก เซปัคตะกร้อ เรือใบ บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล ฟุตบอล ยิมนาสติก รักบี้ฟุตบอล ยิงปืน - เป้าบิน เทนนิส
ครั้งที่ ๑๔ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ที่กรุงจาการ์ต้า ในระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๓๐ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๘ ประเทศ คือ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา และอินโดนีเซีย มีกีฬา ๒๙ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ สนุ้กเกอร์ - บิลเลียด ยูโด คาราเต้ ปัญจักสีลัก เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ว่ายน้ำ - กระโดดน้ำ ซอฟท์บอล เทควันโด เทเบิลเทนนิส เทนนิส ยกน้ำหนัก เพาะกาย มวยปล้ำ เรือพาย เรือแคนู - สกีน้ำ วอลเลย์บอล เรือใบ – วินเซิร์ฟ
ครั้งที่ ๑๕ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๕ ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมี ๙ ประเทศ คือ ไทย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย มีกีฬา ๒๔ ประเภท คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน - เป้าบิน ปันจักสีลัต เทควันโด ว่ายน้ำ โปโลน้ำ กระโดดน้ำ เทเบิลเทนนิส เทนนิส วอลเลย์บอล เรือใบ วินเซิร์ฟ เรือพาย ยกน้ำหนัก เพาะกาย
ครั้งที่ ๑๖ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๙ ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ พม่า บรูไน เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์ มีการแข่งขัน ๒๘ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ยิงธนู แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุกเกอร์ โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ สควอช ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ซอฟท์บอล ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ วูซู เทนนิส เทเบิลเทนนิส ยิงปืน เทควันโด ยกน้ำ - หนัก เพาะกาย วอลเลย์บอล เรือใบ วินเซิร์ฟ เรือพาย
ครั้งที่ ๑๗ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่ง - ขัน ๙ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ มี ๒๙ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ เพาะกาย โบว์ลิ่ง ฟันดาบ มวยสากล จักรยาน ฮอกกี้ ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ปัญจักสีลัต สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ เรือพาย เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก วูซู เรือใบ
ครั้งที่ ๑๘ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๘ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๘ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย มี ๒๘ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ โบว์ลิ่ง มวยสากล จักรยาน ฟันดาบ ขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวาง ฟุตบอล กอล์ฟ ยิมนาสติก ฮอกกี้ ยูโด เรือพาย รักบี้ เซปัคตะกร้อ ยินปืน เป้าบินปัญจักสีลัต สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ เทเบิลเทนนิส เรือใบ เทควันโด เทนนิส วอลเลย์บอล ยกน้ำหนัก วินเซิร์ฟ และกีฬาสาธิต มวยไทยสมัครเล่น
ครั้งที่ ๑๙ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงจาร์กาต้า ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ คือ พม่า ลาว ไทย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มี ๓๔ ชนิดกีฬา คือ ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ เพาะกาย มวยสากล เรือแคนู จักรยาน ฟันดาบ ฟุตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ ยิมนาสติก ยูโด คาราเต้ - โด ปัญจักสีลัต เรือพาย เซปัคตะกร้อ ยิงปืน ซอฟท์บอล สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ ระบำใต้น้ำ เทควันโด เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง เทนนิส เรือยาว วอลเลย์บอล ( วอลเลย์บอลชายหาด ) สกีน้ำ ยกน้ำหนัก วูซู มวยปล้ำ เรือใบ วินด์เซิร์ฟ
ครั้งที่ ๒๐ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองบันดาร์ เสรี เบกาวัน มีตัวนำโชค คือ เด็กอาวัง บูดิมัน ถือธงบรูไน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และบรูไน มี ๒๑ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล บิลเลียด สนุ้กเกอร์ ลอนโบว์ มวยสากล จักรยาน ฟุตบอล กอล์ฟ ฮอกกี้ คาราเต้ - โด ปัญจักสีลัต เซปัคตะกร้อ ยิงปืน สควอช ว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ เทเบิลเทนนิส เทควันโด เทนนิส โบว์ลิ่ง เรือพาย
 

Create Date : 10 พฤษภาคม 2550
76 comments
Last Update : 10 พฤษภาคม 2550 17:30:41 น.
Counter : 1627 Pageviews.

 

เดียวจังถนัดกีฬา เป่ากบอ่ะค่ะ และก็กระโดดยาง ชนะตลอดเลยน๊าขอบอก

 

โดย: เดียวจัง 22 พฤษภาคม 2550 11:25:32 น.  

 

 

โดย: เดียวจัง 24 พฤษภาคม 2550 0:49:06 น.  

 

 

โดย: อัน IP: 203.172.201.1 7 สิงหาคม 2550 18:46:44 น.  

 

 

โดย: อัน IP: 203.172.201.1 7 สิงหาคม 2550 18:46:45 น.  

 

อยากเล่นกระโดดยางจัง

 

โดย: นุช IP: 58.8.137.146 21 กันยายน 2550 18:07:33 น.  

 

รัก นะ

 

โดย: พิม IP: 222.123.170.203 27 กันยายน 2550 22:37:23 น.  

 

 

โดย: คนสวย IP: 222.123.170.203 27 กันยายน 2550 22:38:54 น.  

 

รักมวยปล้ำหญิงที่สุด

 

โดย: ลิตซี่ IP: 125.26.27.226 16 ตุลาคม 2550 19:50:18 น.  

 

เรายังรักและเป็นห่วงเธออยู่เสมอ สุนิสา กล้าหาญ มวยปล้ำหญิง


 

โดย: HOLLY IP: 125.26.27.226 16 ตุลาคม 2550 19:53:09 น.  

 
 

โดย: HOLLY IP: 125.26.27.226 16 ตุลาคม 2550 19:54:16 น.  

 

อยากว่ายน้ำจังเลยเพราะรูปร่างดี

 

โดย: นางฟ้า IP: 203.158.177.3 25 ตุลาคม 2550 12:04:12 น.  

 

เง้อๆๆๆๆๆงงๆ

 

โดย: NuT IP: 58.9.77.34 6 พฤศจิกายน 2550 18:07:46 น.  

 

เรารักในหลวง<

 

โดย: โด่ง IP: 203.113.71.166 9 พฤศจิกายน 2550 12:22:35 น.  

 

กีฬาซีเกมส์คราวนี้ไทยจะได้กี่เหรียญค่ะอยากรู้มากเลยค่ะ

 

โดย: 2550 IP: 61.19.42.51 16 พฤศจิกายน 2550 10:59:13 น.  

 

อยากมีแฟนแต่ไม่บอกคนที่เราน่ะค่ะจะทำยังดีใครมีข้อเสนอดีๆช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ

 

โดย: adidas IP: 61.19.42.51 16 พฤศจิกายน 2550 11:03:58 น.  

 

อยากมีแฟนแต่ไม่กล้าบอกคนที่เราชอบน่ะค่ะจะทำยังดีใครมีข้อเสนอดีๆช่วยบอกด้วยน่ะค่ะ

 

โดย: adidas IP: 61.19.42.51 16 พฤศจิกายน 2550 11:06:02 น.  

 

มายอยากเก่งตะกร้อทำไงค่ะอยากเล่นฟุตบอลเก่งๆด้วยค่ะคิดถึงทุกคนที่ชอบกีฬาเหมือนมายค่ะ

 

โดย: น้องมาย ยโสธร IP: 203.172.199.254 21 พฤศจิกายน 2550 14:32:30 น.  

 

ไทยจงชนะ กวาดให้เรียบเลยนะ6

 

โดย: ยิปซี IP: 203.113.16.54 27 พฤศจิกายน 2550 14:57:12 น.  

 

ประเทศไทยสู้ตาย สู้ๆ

 

โดย: เนโกะ IP: 203.113.16.54 27 พฤศจิกายน 2550 15:02:18 น.  

 

ได้เหรียญทองมากๆนะค่ะ สู้ ๆ

 

โดย: ยูริไดร์ IP: 203.113.16.54 27 พฤศจิกายน 2550 15:07:21 น.  

 

ได้เหรียญทองมากๆนะค่ะ สู้ ๆ

 

โดย: ยูริไดร์ IP: 203.113.16.54 27 พฤศจิกายน 2550 15:07:29 น.  

 

สู้ตายนะ เป็นกำลังใจให้เสมอนะ คร้าบ............บ

 

โดย: โทโมมัตสึ เคนตะ คร้าบ IP: 203.113.16.54 27 พฤศจิกายน 2550 15:16:09 น.  

 

 

โดย: ว่านจัง IP: 203.113.45.132 27 พฤศจิกายน 2550 21:51:14 น.  

 

สู้ตายค่ะนักกีฬาคนไทยทุกคนค่ะเดียวไปเชียร์ค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้แสดงความคิดเห็น

 

โดย: ยุพิน ดงแมงรัก IP: 125.26.138.39 4 ธันวาคม 2550 13:46:39 น.  

 

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เด้อค่ะข่อยสิไปเซียร์อยู่ข้างสนามเด้อ จากขอนแก่น

 

โดย: มณีรัตน์ สีดา IP: 125.26.138.39 4 ธันวาคม 2550 13:49:16 น.  

 

อยากเล่นฟุตซอลกับเทอจังเลย
รีบมานะ

 

โดย: เมย์ IP: 125.27.54.118 5 ธันวาคม 2550 13:16:12 น.  

 

อยากเล่นวอลเลย์กับเทอคนนั้นจัง
สู้ สู้ เข้าไว้นะ

 

โดย: ครีม IP: 125.27.54.118 5 ธันวาคม 2550 13:19:14 น.  

 

เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกชาตินะคะ สู้ๆทุกคนคะ
*-* รักในหลวงค่ะ *-*
manitaja_@hotmail.com

 

โดย: ทอย IP: 202.149.24.129 6 ธันวาคม 2550 23:16:08 น.  

 

ขอให้นักกีฬาไทยทุกคนชนะเลิศน่ะค่ะ (เป็นกำลังใจ)

 

โดย: เจน พนมรุ้ง IP: 125.26.109.76 7 ธันวาคม 2550 9:52:51 น.  

 

หนูรักในหลวงที่สุดในโลย
ในหลวงเปลียบสะเหมือนพ่อคนที่สองของหนูเลย

 

โดย: โมเม IP: 117.47.194.239 7 ธันวาคม 2550 19:44:51 น.  

 

สู้ตายนะสู้สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
เป็นกฎลังใจให้นะ555555555555+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

โดย: may IP: 222.123.5.56 7 ธันวาคม 2550 19:47:48 น.  

 

นานารักนะเด็กโง่

 

โดย: งา IP: 124.157.228.110 11 ธันวาคม 2550 10:35:41 น.  

 

หวัดดีซีเกมส์

 

โดย: 123 IP: 125.26.164.21 11 ธันวาคม 2550 14:51:59 น.  

 

เป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคน

 

โดย: เปรม IP: 203.113.61.132 11 ธันวาคม 2550 20:46:44 น.  

 

-ขอให้ ไทย กวาดเหรียญทองมา เยอะๆๆๆๆๆ

 

โดย: ปัน IP: 125.25.162.70 11 ธันวาคม 2550 21:43:16 น.  

 

ขอให้ชนะและได้เหรียญทองมากๆ

 

โดย: ฟ้า IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 14:41:28 น.  

 

รักคนที่เล่นซีเกมส์ ให้ชนะนะ

 

โดย: กิ๊ก IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 14:54:38 น.  

 

ขอให้พยายามเอาชนะประเทศอื่น

 

โดย: แฟน IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 15:12:50 น.  

 

ชนะนะ

 

โดย: กิ๊ก IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 15:27:56 น.  

 

ขอให้เล่นอย่างสนุกและสามัคคี

 

โดย: แพรว IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 15:32:04 น.  

 

ชนะให้ได้

 

โดย: นา IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 16:08:19 น.  

 

จุบ

 

โดย: สาเส IP: 125.26.188.76 12 ธันวาคม 2550 16:09:21 น.  

 

เกกดเเ554

 

โดย: 1234 IP: 124.157.136.176 12 ธันวาคม 2550 17:20:32 น.  

 

ขอให้ไทยเป็นแชมป์เหรียญทองซีเกมส์

 

โดย: หมิง IP: 203.172.199.254 13 ธันวาคม 2550 13:29:56 น.  

 

ไทยสู้ตายครับ จะต้องเอาเหรียญทองกลับมาให้มากๆ

 

โดย: ศิรวิทย์ IP: 61.91.244.24 13 ธันวาคม 2550 20:04:52 น.  

 

อามร์

 

โดย: อามร์ IP: 118.172.27.201 14 ธันวาคม 2550 9:29:49 น.  

 

รักมากค่ะ

 

โดย: แอนน่า IP: 58.10.93.148 15 ธันวาคม 2550 12:29:33 น.  

 

เปนกำลังใจหั้ยไทยค่ะ^^ สู้เขาๆ เพื่อในหลวง
พ่อของแผ่นดินนะคะ กวาดเหรียญทองมาเยอะ
เลย=.,=

 

โดย: Blezzilla IP: 58.9.71.111 17 ธันวาคม 2550 20:52:40 น.  

 


เป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนคะ
ขอให้ได้เหรียญทองเยอะๆนะคะไทยแลนค์สู้ๆๆค่ะ

 

โดย: ผักบุ้ง IP: 125.25.28.220 18 ธันวาคม 2550 13:18:52 น.  

 


ปีนี้ไทยได้เหรียญทองเยอะจังเลยเก่งมากๆ
ไทยสู้ๆๆ

 

โดย: นี่นี่ IP: 125.25.28.220 18 ธันวาคม 2550 13:25:34 น.  

 

สุดยอดค่ะ

 

โดย: นาย IP: 125.25.28.220 18 ธันวาคม 2550 13:29:32 น.  

 

thailand สู้ๆๆ ขอให้ทีมชาติไทยได้ชัยชนะกลับมาฝากพวกเรา

 

โดย: ด.ญ.วศินี สนองพงษ์ IP: 125.27.93.212 18 ธันวาคม 2550 18:39:05 น.  

 

สวัสดีหนูชื่อ ไข่มุกนะค่ะหนูก็อยากให้ทีมชาติไทยสู้ๆๆต่อไปนะค่ะ

 

โดย: ด.ญ.วศินี สนองพงษ์ IP: 125.27.93.212 18 ธันวาคม 2550 18:42:11 น.  

 

ไทยไม่เเพ้ชาติใดในโลก น้องไข่มุกเขียนนะค่ะขอบคุณค่ะ

 

โดย: ด.ญ.วศินี สนองพงษ์ IP: 125.27.93.212 18 ธันวาคม 2550 18:45:21 น.  

 

<ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ คนไทยสุดยอดความเก่ง<<

 

โดย: ชวิตา IP: 203.170.140.54 19 ธันวาคม 2550 13:45:44 น.  

 

 

โดย: รักไทย IP: 222.123.240.226 19 ธันวาคม 2550 20:37:33 น.  

 

พี่รักน้องนะ

 

โดย: น้ำ IP: 203.113.51.100 20 ธันวาคม 2550 15:13:33 น.  

 

ก่งจัง

 

โดย: --- IP: 222.123.180.6 22 ธันวาคม 2550 19:38:12 น.  

 

งจัง

 

โดย: 6956 IP: 222.123.180.6 22 ธันวาคม 2550 19:39:56 น.  

 

อยากรู้ว่าซีเกมส์ครั้งต่อไปแข่งที่ไหน

 

โดย: เก่ง IP: 202.57.176.106 28 ธันวาคม 2550 8:37:28 น.  

 

แล้ว 21-24 หละ ไปไหนคะ

 

โดย: jj IP: 125.24.128.50 28 ธันวาคม 2550 9:49:58 น.  

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

 

โดย: จ๋า IP: 125.27.178.15 8 มกราคม 2551 15:19:57 น.  

 

อยาก
ได้ข้อมูลเพิ่มอีก

 

โดย: เกวลี IP: 203.113.61.107 8 มกราคม 2551 18:33:37 น.  

 

รักนะจากnat

 

โดย: นาจ IP: 222.123.13.21 17 มกราคม 2551 20:35:58 น.  

 

เด้ะพ้เด

 

โดย: เด้เด้ IP: 203.113.34.8 17 มกราคม 2551 20:38:42 น.  

 

ไทยเราเก่งจริงๆนะกวาดเหรียนทองเรียบ

 

โดย: วศิลป์ IP: 202.143.151.19 3 กุมภาพันธ์ 2551 9:00:04 น.  

 

 

โดย: 123 IP: 58.8.127.238 16 กุมภาพันธ์ 2551 18:09:26 น.  

 

ชอบมากเลยนะค่ะ แต่ว่าอยากได้เป็นฟุตซอลเดี่ยวๆ เลยนะ

 

โดย: น้องทราย IP: 124.121.47.95 28 กุมภาพันธ์ 2551 18:29:14 น.  

 

นิลืมเราหรือยัง

 

โดย: เด็กยุธยา IP: 125.27.34.171 8 มีนาคม 2551 19:05:24 น.  

 

เราขอให้นิประสบความสำเร็จในชีวิตนะเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะโทรมาคุยกับเราบ้างสิ

 

โดย: นักบาส ส.ญ. IP: 125.27.34.171 8 มีนาคม 2551 19:08:01 น.  

 

ถ้าสุนิสาอยากมีแฟนจริงๆก็รักใครก็รักจริงหน่อยสิอย่าหรอกให้เค้ารักแล้วก็ทื้งไปมีความจริงใจให้คนๆนั้นอย่าคิดแต่ว่าตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วจะทำอะไรก็ได้คนที่เคยรักเธอเค้าเจ็บมากๆ นะใช่ปะเราอยากให้ทุกๆ คนรุเอาไว้ว่าสุนิสา เค้าชอบทำให้รักแล้วก็จากไปเหมือนอย่างที่เค้าทำกับเพื่อนเราไงเธอยังจำได้ไหม

 

โดย: เด็กยุธยา IP: 125.27.34.171 8 มีนาคม 2551 19:20:53 น.  

 

อยากให้มีการเเข่งการโชว์แก้ผ้า

 

โดย: ต้น IP: 222.123.43.113 24 มีนาคม 2551 13:40:16 น.  

 

อยากให้มีการแข่งขันกีฬาวิ่งราว
อยากให้มีการแข่งขันกีฬาบนเตียง
อยากให้มีการแข่งขันวัดขนาดนกเขา จุ๊กกรู้

 

โดย: เด็กเปรต IP: 202.143.162.74 3 กรกฎาคม 2551 14:57:29 น.  

 

ทำไมนักมวยปล้ำไทยหายเงียบกันไปไหนหมดไม่เห็นมาเก็บตัวเลยคิดถึงจัง สุนิสา

 

โดย: ชาวสีม่วง IP: 125.24.103.148 17 กรกฎาคม 2551 17:39:19 น.  

 

อยากติดต่อเพื่อนเก่าไม่รู้อยู่ไหน เปาคุงช่วยหน่อยได้ไหมจ๊ะ นักกีฬาเหรียญทองวูซู ซีเกมส์ครั้งที่ 16 ที่มะนิลา ชื่อเก่าสุดใจ พวงทอง เปลี่ยนชื่อเป็นวรเดช ตอบหน่ย kwanrutai_cha@hotmail.com

 

โดย: ขวัญ IP: 113.53.39.17 24 สิงหาคม 2552 22:31:38 น.  

 

ชอบวอลเลย์บอล

 

โดย: เด็กวุ่นวาย5501_ying IP: 118.172.151.198 11 ธันวาคม 2552 12:06:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เปาคุง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add เปาคุง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.