Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2560
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
3 พฤษภาคม 2560
 
All Blogs
 

การขอขมาพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง

การขอขมาพระอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างในเรื่อง แม้จะเป็นผู้หญิงและเป็นแค่ฆราวาส
ก็มิควรบังอาจล่วงเกินได้ เพราะเธอคือ พระอริยบุคคล
----------------------------------------------
✨🙏🏻✨🙏🏻✨🙏🏻การขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัย🌷🌷🌷

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

การขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยนี้ก็เป็นการเผื่อไว้ถ้าบังเอิญเรามีการประมาทพลาดพลั้ง ในพระพุทธเจ้าก็ดี ในพระธรรมก็ดี ในพระอาริยะสงฆ์ ก็ดีเราทราบไม่ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการปรามาสในพระอาริยะสงฆ์อันนี้หนักมาก การขอขมาโทษส่วนตัวตรงต่อพระอาริยะสงฆ์องค์นั้นโดยตรงไม่มีผล เพราะว่าต้อง ขอขมาตรงต่อ องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า

ตัวอย่างในอดีตมีมาแล้วใน สมัยที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วยังทรงพระชนม์อยู่ เวลานั้นองค์สมเด็จ พระบรมครูทรงสงเคราะห์ ให้ พระนางสามาวดีพร้อมด้วย หญิง ๕๐๐ เป็นพระอาริยะเจ้า คือเป็นพระโสดาบัน
ต่อมาพระนางคันทิยา หาทางกลั่นแกล้งบรรดา
หญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดีเป็นต้น ให้พระเจ้าอุเทนหลงกล เพื่อฆ่านางทั้ง ๕๐๐ คน แต่บังเอิญอย่างยิ่งที่ทุกท่าน เป็นพระอาริยะเจ้า และก็แผ่เมตตาจิต อาวุธที่พระเจ้าอุเทน ยิงไปจึงไม่ถึงกับทำลายพระนาง ศรกลับมาแทงอก พระเจ้าอุเทน แต่กลับตกลงไป เป็นเหตุให้พระเจ้าอุเทน คิดขึ้นมาได้ว่า แม้แต่ธนูที่ไม่มีชีวิตจิตใจ ยังรู้จักความดีของหญิง ๕๐๐ มีพระนางสามาวดี เป็นประธาน แต่เราเป็นคนแท้ๆยังไม่รู้จัก ความดีของนาง จึงได้วางคันธนู แล้วเข้าไปก้มจะขอขมาโทษ

พระนางสามาวดีก็ยับยั้งว่า
" ขอโทษหม่อมฉันไม่ได้ "
พระเจ้าอุเทนถามว่า " ทำไม ฉันทำความผิดฉันขอโทษ
ไม่ได้ " พระนางสามาวดีก็ทูลว่า
" ต้องขอขมาโทษต่อบิดา ของฉัน "

พระเจ้าอุเทนทรงทราบว่า พ่อแม่ของนางตายหมดจึง บอกว่า " บิดา มารดาของเธอตายแล้วฉันจะขอขมาที่ไหน "
พระนางสามาวดี ก็บอกว่า
" การขอขมาต้องขอขมากับ พ่อใหม่คือพระพุทธเจ้าจึงจะมีผล "

นี่แหละบรรดาญาติโยม พุทธศาสนิกชน เวลานี้คนที่เขาบำเพ็ญ บารมีสูงมีมาก และความเป็นพระอาริยะเจ้า ก็ไม่จำเป็นต้องโกนหัว ห่มจีวรเสมอไป ส่วนใหญ่คงไม่ใช่ และคนที่จะเป็น พระอาริยะเจ้าได้ ฆราวาสก็เป็นได้ อย่างพวกเราๆที่มานั่งที่นี้ก็ดี ที่อื่นก็ดี เขาปฏิบัติเองก็ดี ถ้ากำลังใจเขาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมขั้นพระโสดาบัน กับพระสกิทาคามี เป็นของไม่ยากเพียงแต่ ทรงศีล ๕ บริสุทธิ์ มีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริง
ในพระธรรมจริง ในพระอาริยะสงฆ์จริง มีจิตมุ่งมั่นในพระนิพพานจริง เขาก็เป็นพระโสดาบัน
กับ พระสกิทาคามี แต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้น
อาจจะอยู่ไกล้ๆกับเรา อาจจะเดินผ่านกันไป ผ่านกันมา ในกาลบางครั้ง เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งไปก็ได้

การหมิ่นประมาทพระอาริยะ เจ้าประเภทนี้ถึงแม้ไม่ได้บวชท่านก็เป็นพระแท้ จะเป็นผู้ชายก็ตาม จะเป็นผู้หญิงก็ตาม มีสามีภรรยา มีลูกมีเต้า เขาก็ไม่ได้เลือก ไม่ได้เลือกว่าคนที่มี สามี ภรรยาเป็นพระอาริยะเจ้า
ไม่ได้ ก็เป็นได้อย่าง พระนางสามาวดี ท่านก็เป็นได้ อย่างนางวิสาขาท่านก็เป็นได้ และบังเอิญเราเห็นบุคคลบางคน คิดว่าคนนี้มีท่าทางไม่น่ารัก
ไม่น่าเคารพ
เพราะส่วนมากพระอาริยะเจ้าเป็นคนมีอารมณ์เปิดเราอาจประมาทพลาดพลั้งเข้า อย่างนี้โทษมันก็หนัก จะเป็นการยับยั้งความดีของเรา

ฉะนั้นการขอขมาโทษสำหรับพระอาริยะเจ้าต้องขอตรงต่อองค์สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า
ฉะนั้นท่านที่ได้ มโนมยิทธิแล้ว เวลานี้ให้ตั้งจิตตรงต่อองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยตรง
สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธิ ก็ตั้งใจนึก อาราธนาบารมีขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอได้โปรดมาประทับที่ พระพุทธปฏิมากรเบื้องหน้า
แล้วตั้งใจขอขมาโทษต่อพระองค์โดยคิดในใจว่า
หากข้าพระพุทธเจ้า จะเคยปรามาสพลาดพลั้ง ด้วยเจตนาก็ดี หรือไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ต่อองค์สมเด็จพระชินสีห์ ก็ตาม
พระธรรมก็ตาม พระอาริยะสงฆ์ก็ตาม
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้โปรด อดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพาน ตั้งใจไว้ตามนี้น่ะ
ต่อนี้ไปก็ว่าตามประเพณีนิยมเป็นบาลี อาตมาจะนำ

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กาโรมะเส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตอนนี้อย่าลืมนะ ท่านที่ได้ มโนมยิทธิ พุ่งจิตตรงไปที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เห็นว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้า พระพักต์ของพระองค์

สำหรับท่านที่ไม่ได้มโนมยิทธิก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรอยู่เฉพาะหน้าของ เรา เรากำลังนั่งอยู่ไกล้พระองค์ แล้วน้อมใจหมอบลงไปกราบข้างพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กล่าวคำขอ ขมา เป็นภาษาบาลีว่า

สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต

อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะระธัง ขะมะถะ เม ภันเต

อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

วัดท่าซุง อุทัยธานี

หนังสือ คำสอนที่บ้านสายลม โดยหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน หน้า ๔๙๙ -๕๐๑
...
สาธุขอบพระคุณที่มาจากเฟสบุค Chisa Jan Jan Jan
 

Create Date : 03 พฤษภาคม 2560
0 comments
Last Update : 3 พฤษภาคม 2560 12:50:49 น.
Counter : 400 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


doraeme
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add doraeme's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.