Doi Chaang Coffee House Chiangmai World Class Speciality Premium Coffee
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2555
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
22 พฤษภาคม 2555
 
All Blogs
 

การตระหนักรู้ในตนเองสหจะโยคะ

"สหจะโยคะแตกต่างจากโยคะอื่น
เพราะสหจะโยคะเริ่มต้น
ด้วยการตระหนักรู้ในตนเอง"
ศรีมาตาจี นิรมาลา เดวี

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งๆเราอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  ร่างกายหมายถึงส่วนที่เห็นเป็นวัตถุรูปร่าง ประกอบด้วยเซลล์ อวัยวะ  และระบบกลไกต่างๆ มากมาย  แต่ร่างกายนี้ก็เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงสภาวะความสมดุลหรือไม่สมดุล ภายในตัวของเราด้วย   จิตใจหมายรวมทั้งส่วนที่เป็นความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก เป็นส่วนที่เป็นรูปธรรมไม่อาจมองเห็นได้   แต่มนุษย์ก็ยังคงเกี่ยวข้องกับสองสิ่งนี้เสมอ   ส่วนจิตวิญญาณคือตัวตนที่แท้จริงภายใน   คือความปิติสุขเบิกบาน ปรากฏออกมาในรูปแบบของคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกอันดีงาม และความต้องการไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ   ทั้งสามส่วนนี้รวมกันเป็นชีวิตของเรา   โดยปกติเรามักจะดูแลแต่ละส่วนอย่างแยกขาดจากกัน   แต่แท้จริงแล้วหากเราต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสมบูรณ์พร้อมนั้น  ก็จำเป็นต้องดูแลทั้งสามส่วนนี้ไปพร้อมๆ กัน เป็นเกมแห่งการบูรณาการที่ทำได้ไม่ง่ายนักในชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบัน

แต่สหจะโยคะสามารถมอบความสมดุลระหว่างองค์ประกอบทั้งสามให้กับมนุษย์ทุกคนได้   หากเราพิจารณาความหมายของคำ  เราจะพบว่า  สหจะ หมายถึง “การเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ” และ โยคะ คือ “การรวมเป็นหนึ่ง” ดังนั้น   สหจะโยคะ คือ “ การรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังธรรมชาติโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ”   จึงหมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคน   และเป็นสิ่งที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความคิดหรือการวิเคราะห์ใดๆ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าประสบการณ์ทั้งหมดของสหจะโยคะอยู่บนพื้นฐานของการตื่นขึ้นของพลังกุณฑาลินี    พลังแม่ที่หลับใหลอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนและพร้อมที่จะตื่นขึ้นเพื่อมอบการตระหนักรู้ในตนเองให้กับลูกของท่านทุกๆ คน   ดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า สหจะโยคะคือหนทางแห่งความกลมกลืนอันเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้ว

พลังกุณฑาลินีที่กล่าวถึงนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • พลังเริ่มแรกแห่งชีวิต (Adi Shakti)
  • ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิต
  • พลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่นักบุญในทุกที่ทั่วโลกได้กล่าวถึงไว้
  • นำภาวะสมดุลอันเป็นธรรมชาติกลับมา(เต๋า)
  • กระตุ้นคุณสมบัติอันเป็นศักยภาพด้านบวกของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น
  • เพิ่มระดับสติรับรู้
  • ชำระล้างอารมณ์ ความรู้สึกและให้แสดงสว่างแก่ต้องการ

พลังกุณฑาลินีตั้งอยู่ภายในบริเวณกระดูกกระเบนเหน็บ(Sacrum Bone) เมื่อพลังนี้ตื่น  จะเปิดช่องทางแห่งช่องพลังแทงทะลุผ่านจักรต่าง ๆ  เพื่อทำความสะอาดและดึงให้กลับมาสู่สภาวะสมดุล   และท้ายที่สุดจะทะลุออกจักรสหัสราระ(จักราที่ 7 )  ที่อยู่กลางกระหม่อม  มอบการตระหนักรู้ในตนเองให้แก่ผู้แสวงหาสัจจะธรรม


เมื่อกุณฑาลินีตื่น พลังจะขึ้นสูง ดังรูป เพื่อชำระล้างระบบจักราต่าง ๆ ให้สะอาดและสมดุล
และเมื่อพิจารณาระบบกายละเอียดภายในร่างกาย เราจะพบว่า  ประกอบไปด้วย 3 ช่องพลัง  และ 7 ศูนย์พลังงานหลัก(จักรา)   ช่องพลังและศูนย์พลังเหล่านี้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบและกลไกต่างๆ ในชีวิตของเรา  ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  การรักษาสมดุลภายใน   ให้ระบบกายละเอียดสะอาดปราศจากการอุดตัน คือเป้าหมายแรกในการฝึกสมาธิแบบ “สหจะโยคะ”

คุณสมบัติของ ช่องพลัง   มีดังนี้

1. ช่องพลังฝั่งซ้าย (อิฑา นาดี Ida Nadi)

เป็นช่องพลังแห่งอารมณ์  ความรู้สึก  ช่องพลังแห่งความต้องการก่อนจะกระทำสิ่งใด   ย่อมต้องมีความต้องการเป็นพื้นฐานก่อน   ช่องพลังนี้ยังหมายถึงอดีตในตัวเรา   เราอาจเรียกว่าเป็นช่องพลังหยิน ช่องพลังมืดช่องพลังน้ำ หรือช่องพระจันทร์ได้ คุณลักษณะของช่องพลังนี้ได้แก่

ภาวะสมดุล

ภาวะขาดสมดุล

ไวต่อความรู้สึก

อารมณ์ที่ผุดผ่อง

ความต้องการที่บริสุทธิ์

ความตั้งใจแน่วแน่

ญาณหยั่งรู้

ขาดความมั่นใจ

เฉื่อยชา/ขี้เกียจ

กลัว, กังวล

หดหู่

คิดถึงแต่อดีต

อารมณ์แปรปรวน

2. ช่องพลังฝั่งขวา (ปิงคลา นาดี Pingala Nadi) 

เป็นช่องพลังแห่งความคิด   ช่องพลังแห่งการกระทำ เมื่อเกิดความต้องการแล้ว  ก็จะก่อให้เกิดการกระทำอันต้องใช้พลังจากช่องพลังฝั่งขวา  ช่องพลังนี้ยังหมายถึงอนาคต   เราอาจเรียกว่าเป็นช่องพลังหยาง ช่องพลังแสงสว่าง ช่องพลังไฟหรือช่องพลังพระอาทิตย์ได้  คุณลักษณะของช่องพลังนี้ได้แก่

ภาวะสมดุล

ภาวะขาดสมดุล

ความคิดสร้างสรรค์

เฉลียวฉลาด

ไม่เห็นแก่ตัว

คล่องแคล่วว่องไว

มีเหตุผล

ชอบสั่งคนอื่น

นอนไม่หลับ / สมาธิสั้น

โกรธและเย่อหยิ่ง

ทะเยอทะยานเกินตัว

คิดแต่เรื่องอนาคต

ชอบฟุ้งซ่าน

3.ช่องพลังกลาง (สุษุมนา นาดี Sushumna Nadi)      

ช่องพลังนี้คือพลังแห่งวิวัฒนาการ   เป็นพลังแห่งความสมดุล ระหว่างช่องพลังงานทั้งสอง   เป็นช่องพลังแห่งปัจจุบัน  ช่องพลังแห่งเต๋า และเป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึง   เป็นทางเดินของพลังกุณฑาลินี   ช่องพลังนี้คือภาวะสมดุลของช่องพลังซ้ายและขวารวมกันนั่นเอง    ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติสหจะโยคะทุกคนจึงควรตั้งสติอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ควรคำนึงถึงอดีตและอนาคตมากเกินไป

 To be continued....
 

Create Date : 22 พฤษภาคม 2555
0 comments
Last Update : 19 ตุลาคม 2559 10:53:52 น.
Counter : 2210 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Yogi_Gho
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Doi Chaang Coffee House

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
Friends' blogs
[Add Yogi_Gho's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.