" คุณค่าของชีวิต " มิได้อยู่ที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน..... หากแต่อยู่ที่เราจะใช้วันเวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์อย่างไร.....
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
2 กุมภาพันธ์ 2552
 
All Blogs
 

3 กุมภาพันธ์......วันทหารผ่านศึกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลังสงครามมหาเอเซียบูรพาสิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นทหาร จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากการปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ แต่ก็ยังเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นทางการ


ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก โดยมี พลโท ชมะบูรณ์ ไพรีระย่อเดช เป็นผู้อำนวยการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2510 องค์การทหารผ่านศึกได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นองค์การเพื่อการกุศลของรัฐ และเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมและเงินที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นครั้งคราว ภารกิจหลักขององค์การทหารผ่านศึก ได้แก่ การให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการปฎิบัติการรบ และครอบครัวของทหารที่ปฏิบัติการรบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ


1. การสงเคราะห์ทางด้านสวัสดิการ เป็นการให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไป ที่อยู่อาศัย การศึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านอวัยวะเทียม

2. การสงเคราะห์ทางด้านอาชีพ โดยการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพ ให้ความช่วยเหลือในด้านการทำงาน จัดหางานให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. การสงเคราะห์ด้านนิคมเกษตรกรรม จัดสรรที่ทำกินในด้านเกษตรกรรมให้ และให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือและวิชาการ

4. การสงเคราะห์ด้านกองทุน โดยการจัดหาเงินทุนให้สมาชิกขององค์การทหารผ่านศึกได้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ

5. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล โดยให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกโดยไม่คิดมูลค่า

6. ให้มีการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร เป็นต้น


ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยและอธิปไตยของชาติ ดอกป๊อปปี้สีแดง นั้น เป็นสัญลักษณ์แทนทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ และด้วยความเสียสละอันสูงสุด ดังนั้นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงเป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้เห็นดอกป๊อปปี้บานสะพรั่งไปทั่วทั้งประเทศ


สำหรับประเทศไทยแล้ว การจัดทำดอกป๊อปปี้เพื่อจำหน่ายในวันทหารผ่านศึกเกิดจากดำริของ ท่านผู้หญิง จงกล กิตติขจร ประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในปัจจุบัน ที่ต้องการจะดำเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหาร และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศ จึงได้เลือกเอาดอกป๊อปปี้สีแดง ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตร และเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามในครั้งนั้นทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุด จอมพลเอิร์ล ออฟ เฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าพิศวงและน่าพิศมัยเกิดขึ้น ณ สมรภูมิดังกล่าวในบริเวณหลุมฝังศพทหาร โดยมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่เดียรดาษทั่วไป ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตั้งแต่นั้นมาดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ


ประเทศไทยของเราได้ส่งทหารเข้าร่วมรบในสงครามต่างๆ มาแล้วมากมาย โดยมีอนุสาวรีย์เชิดชูเกียรติปรากฎเป็นอนุสรณ์อยู่ วีรกรรมของนักรบไทยในการรบได้ขจรขจายไปทั่ว ปรากฎต่อสายตาชาวโลก ฉะนั้น เพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญ จึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศ และมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก ตั้งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา นับเป็นโอกาสอันดีที่เราท่านทั้งหลายจะได้แสดงความระลึกถึง และช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว ด้วยการซื้อดอกป๊อปปี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ผู้กล้าหาญ และเสียสละ ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหาญที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทย และมีอธิปไตย มีชาติบ้านเมือง ให้ได้อยู่อาศัย ตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนทุกวันนี้

ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว

แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี

ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้

แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจชนรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว

ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว

"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"

ฟังคราวใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวงผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก

เราแสนรักและแสนจะแหนหวง

แผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวง

ชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยีเธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ

พลีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรี

เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี

แม้ไพรีได้ฟังยังถอนใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ

คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้

บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย

บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรงทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง

แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง

ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง

จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง !


 

Create Date : 02 กุมภาพันธ์ 2552
91 comments
Last Update : 2 กุมภาพันธ์ 2552 0:19:54 น.
Counter : 1320 Pageviews.

 

ถึงแล้วเหรอคะเนี่ย วันขายดอกป๊อบปี้สีแดง

 

โดย: Too Optimistic 2 กุมภาพันธ์ 2552 0:53:30 น.  

 มาราตรีสวัสดิ์พี่หมอค่ะ ...

 

โดย: satineesh 2 กุมภาพันธ์ 2552 0:55:52 น.  

 

ขอส่งกำลังใจให้กับนายทหารทุกคนค้า

 

โดย: N a m F o n.. (CeciLia_MaLee ) 2 กุมภาพันธ์ 2552 3:10:01 น.  

 

ดอกบ็อปปี้ตอบแทนการเสียสละ
คนไทยมีน้ำใจให้แก่กันเสมอ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 2 กุมภาพันธ์ 2552 6:15:06 น.  

 จ๋านำกาแฟร้อนๆมาเสริฟค่ะ

 

โดย: นู๋ดาว คนซนๆค่ะ (satineesh ) 2 กุมภาพันธ์ 2552 7:19:38 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาส่งความระลึกถึงกันในวันทำงานแรกของสัปดาห์จ้าหมอเบิร์ด
รักทหารผ่านศึกทุกคน เกลียดทหารการเมืองทุกคน เอิ๊ก

 

โดย: หอมกร 2 กุมภาพันธ์ 2552 7:51:37 น.  

 

หวัดดีค่ะคุณหมอ

อาลีไม่ได้แวะมาหลายวัน

คงไม่ลืมกันนะคะ

พอดียุ่งนิดหน่อยค่ะ

 

โดย: อาลีอา 2 กุมภาพันธ์ 2552 8:05:19 น.  

 

 

โดย: ปุ้มกับน้องพีช (noopeach_za!! ) 2 กุมภาพันธ์ 2552 8:40:17 น.  

 

เห็นรูปในกล่องคอมเม้นท์แล้วขำ

คุณหมอช่างหารูปมาใส่ประกอบนะคะ

ขอบคุณที่นำความรู้ดีๆมาให้อ่าน

เคยรู้จักแต่ผ่านๆ แต่วันนี้ได้รู้มากขึ้นค่ะ


 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 2 กุมภาพันธ์ 2552 9:10:42 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ขอบคุณที่นำสาระข้อมูลของวันนี้มาฝากค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 2 กุมภาพันธ์ 2552 10:01:42 น.  

 

หนูซื้อทุกปีนะ ดอกป็อปปี้ แต่ปีนี้ไม่ยักกะเห็นเลยอะ

 

โดย: น้องผิง 2 กุมภาพันธ์ 2552 10:22:06 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่หมอ


ตอนเรียนอยู่กรุงเทพฯซื้อทุกปีเลยค่ะ
แต่พอกลับมาอยู่สงขลาไม่เคยเจอใครมาขายเลย

 

โดย: มัยดีนาห์ 2 กุมภาพันธ์ 2552 11:40:33 น.  

 

เมื่อปีที่แล้ว เพื่อน ๆ เค้าก็มีเข้าร่วมโครงการซื้อเสื้อเกราะให้ทหาร และเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจ กับทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้คะ
ดีจังคะที่มีวันนี้ วันทหารผ่านศึกให้พวกเราได้ระลึกถึงความเหนื่อยยากและการเสียสละของทหาร

ตอนนี้อยากให้คนไทยหันหน้าเข้าหากัน รักกันไว้เถิดนะคะ

 

โดย: ตะไคร้หอม 2 กุมภาพันธ์ 2552 11:54:53 น.  

 

สวัสดีครับ...

...แวะมาขอบคุณ (ช้า) ที่ไปเยี่ยมนะครับ
...ขอบคุณมากมายครับ

 

โดย: nai-nu-19 2 กุมภาพันธ์ 2552 12:42:14 น.  

 

สมัยเป็นนักเรียนทางโรงเรียนเอามาขายทุกปีค่ะ แต่พอทำงานแล้ว ไม่ค่อยเห็นคนเอามาขาย
จะมีก็ปีสองปีก่อน พาคุณนายที่บ้านไปรพ.ตำรวจแล้วมีกลุ่มอาสาฯ เอามาขายก็เลยได้อุดหนุนกันในรอบหลาย...(สิบ)ปี
ถ้าจำไม่ผิดสมัยเด็กๆ ดอกละ 5 บาท เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่า 10 หรือ 20
แต่เมื่อเทียบกับการเสียสละของ รั้วของชาติ แล้ว มันน้อยนิดมาก

 

โดย: นางไม้หน้า3 2 กุมภาพันธ์ 2552 13:13:52 น.  

 

เง้อ..ทหารในกล่องคอมเม้นท์ทำเอาต๊กกะใจเลยค่ะ ปีนี้ก็ยังไม่เห็นมีคนขายเหมือนกับที่น้องผิงบอกเลยค่ะ แต่ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะ

 

โดย: ส้มแช่อิ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2552 14:55:45 น.  

 

ตอนเด็ก ๆ ซื้อทุกปีเลย มีมาขายที่โรงเรียน แต่น่าจะทำอะไรอย่างอื่นที่ใช้ได้จริงอ่ะ

 

โดย: p_tham 2 กุมภาพันธ์ 2552 16:11:34 น.  

 

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัน ที่ทำให้เราต้องระลึกถึง
เหล่าทหารที่คอยปกป้องชาติบ้านเมือง
ถือว่าไม่มีพวกเค้า เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะ

 

โดย: JewNid 2 กุมภาพันธ์ 2552 18:30:44 น.  

 

ถ้าขวัญไม่มีแล้วใยจะสู้ต่างชาติได้พวกเราต้องช่วยกัน
รักประเทศไทยเจ้าค่ะ

 

โดย: มาขอลงชื่อระลึกด้วยเจ้าค่ะ (yoja ) 2 กุมภาพันธ์ 2552 19:23:09 น.  

 


Smileyมาช้า แต่มาแล้วจ้า


 

โดย: magicwork 2 กุมภาพันธ์ 2552 19:29:16 น.  

 

ไม่ได้ไปไหน
เลยไม่ได้รู้เลยว่าเค้าขาย
ดอกป๊อปปี้สีแดงกันติ๊ไหน

 

โดย: malarn cha 2 กุมภาพันธ์ 2552 20:09:13 น.  

 

สวัสดียามค่ำ
ขอบคุณคุณหมอมากๆที่ได้นำเรื่องนี้มาเสนอให้เพื่อนในบล็อกได้ทราบถึงภาระกิจขององค์การฯ ในฐานะเคยร่วมงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้มา20ปี ต้องขอบคุณแทนเพื่อนทหารผ่านศึกทุกท่าน
ขอให้คุณหมอมีสุขภาพที่แข็งแรง ราตรีสวัสดิ์

 

โดย: กาแฟสดกะพรรณไม้งาม 2 กุมภาพันธ์ 2552 21:32:48 น.  

 


กลับมาแล้วค่ะ คิดถึงพี่หมอจังเลย...

พรุ่งนี้ต้องไปซื้อดอกป๊อบปี้กันดีกว่า..

 

โดย: นู๋วี (คนดีคนเก่ง ) 2 กุมภาพันธ์ 2552 23:35:46 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ฟ้าสดใส ใจสดใส
สุขนั้นอยู่ไม่ไกล ถ้ารู้จักที่จะวางทุกข์
ยิ้มให้กันทุกวัน กับมิตรภาพที่ไม่มีจางหาย
และสวัสดีวันทหารผ่านศึกปี 52 ค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 3 กุมภาพันธ์ 2552 7:21:15 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับคุณหมอ

 

โดย: ก.ก๋า (กะว่าก๋า ) 3 กุมภาพันธ์ 2552 8:10:39 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรในวันเกิดค่ะ

 

โดย: 2Be@Tok-Tak 3 กุมภาพันธ์ 2552 10:25:39 น.  

 
ไปทำบุญฝังลูกนิมิต 9 วัดมา เอาบุญมาฝากนะคร้า

 

โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก 3 กุมภาพันธ์ 2552 13:27:44 น.  

 

สวัสดีค่ะ
วันนี้จะจำได้ดีค่ะ
เพระเป็นวันเกิดคุณแม่ด้วย

 

โดย: โสนบ้านนา 3 กุมภาพันธ์ 2552 13:46:22 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

มีความสุขกับการทำงานนะคะหมอเบิร์ด

ต้องช่วยกันอุดหนุน ดอก poppy นะคะ

 

โดย: ม่านฟ้านาคราช 3 กุมภาพันธ์ 2552 13:47:24 น.  

 

สวัสดีค่ะ....รักษาสุขภาพด้วยนะคะ คุณหมอเบริ์ด

miss you

 

โดย: Nissan_n 3 กุมภาพันธ์ 2552 17:06:02 น.  

 

มาทักทายคุณหมอค่ะ ท่าทางจะงานหนักนะคะช่วงนี้ รักษาสุขภาพหน่อยก็ดีนะคะ

 

โดย: good thinking IP: 61.90.71.153 3 กุมภาพันธ์ 2552 19:57:53 น.  

 


แวะมาเรียนประวัติศาสตร์ครับ

ได้ความรู้เยอะเลยครับผม

 

โดย: Mega-Batt 3 กุมภาพันธ์ 2552 21:45:53 น.  

 

ปีนี้ ยังไม่มีใครมาขายดอกป๊อบปี๊ให้เลย

 

โดย: REX-REX 3 กุมภาพันธ์ 2552 23:39:14 น.  

 แวะมาเยี่ยมค่ะ
คุณหมอสบายดีนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 4 กุมภาพันธ์ 2552 4:00:19 น.  

 เมื่อวานมินก็เหมาดอกป๊อปปี้
เพราะเห็นน้องนักเรียนเหลืออยู่แค่ 12 ดอกค่ะ
เอามาใส่แก้วเล็ก ๆ ไว้ก่อนพี่หมอ
ไว้ค่อยไปหาแจกันเล็ก ๆ จิ๋ว ๆ มาจัดค่ะ

 

โดย: มินทิวา 4 กุมภาพันธ์ 2552 7:09:33 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

คนที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุข
คือคนโชคดี
ขอให้พี่หมอเป็นคนโชคดีคนนั้นนะค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 4 กุมภาพันธ์ 2552 7:18:08 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่หมอ

สบายดียะคะ แวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: pakwadee 4 กุมภาพันธ์ 2552 9:53:16 น.  

 

ขยันเปี่ยนแปลงบล็อกจังเลย
และก็ดูดีทุกครั้ง แวะมาสวัสดีค่ะ

 

โดย: แมงหวี่@93 4 กุมภาพันธ์ 2552 10:55:22 น.  

 

วีรกรรมของทหารผ่านศึก เราผู้อาศัยผืนเเผ่นดินไทย ยังเป็นหนี้ท่านตลอดชีวิต

รัฐบาลยังให้ความช่วยเหลือเเก่ทหารผ่านศึกไม่เพียงพอ

มาเยี่ยมคุณหมอค่ะ..สบายดีนะคะ

 

โดย: YUCCA 4 กุมภาพันธ์ 2552 13:08:21 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่หมอ . .

ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลย ตอนนี้งานยุ่งๆน่ะคะ

สบายดีนะคะพี่หมอ อิอิ

 

โดย: spionneg 4 กุมภาพันธ์ 2552 14:39:09 น.  

 

สวัสดีค่ะ สบายดีไหมเอ่ย

 

โดย: magicwork 4 กุมภาพันธ์ 2552 17:39:27 น.  

 

ยุ่งมาก ไม่ได้มาเยี่ยมหมอเบริด์เลย สบายดีหรือเปล่าคะ คุณหมอเลือกเพลงได้เหมาะกับเนื้อหาคะ

ขอบคุณทหารทุกท่าน

 

โดย: dolores 4 กุมภาพันธ์ 2552 21:34:54 น.  

 พุ ท ธ ส วั ส ดี ค่ ะ

หลับสบาย ฝันดี มีความสุขนะคะ

คมคำ : ร้อยปีฝัน ไม่เท่าหนึ่งวันทำจริง


 

โดย: ร่มไม้เย็น 4 กุมภาพันธ์ 2552 22:32:26 น.  

 


ตอนเช้าก็ผ่านที่ที่เขาจัดงานค่ะคุณหมอ
คารวะไปแล้ว หลายดอกPoppy
+++++++++++++++++++
ตอนนี้หนังที่อยากดูคือ"Slumbog Millinaire"เกี่ยวกับเด็กหนุ่ม
จากเมือง"มุมใบ"(บอมเบย์เดิม)ถูกรางวัล"เกมส์เศษฐ๊" ของ TV. อินเดีย
ไม่เล่านะคะ..ตอนแรกเห็นว่าไม่มีบริษัทไหนซื้อมาเพราะมัน"แพงมาก"
แต่..ก็มัคนซื้อมาฉายแล้ว..กำหนดฉายวันเกิดเราพอดี
หลังประกาศผลรางวัล Oscar(วันที่ 23 กพ.2552)...หนังนี้เต็งจัด..

 

โดย: เริงฤดีนะ 4 กุมภาพันธ์ 2552 23:11:30 น.  

 

Comment Hi5 Glitter

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 5 กุมภาพันธ์ 2552 7:25:47 น.  

 

สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะ หมอเบิรด์

 

โดย: ยูกะ (YUCCA ) 5 กุมภาพันธ์ 2552 7:59:10 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายจ้า จะแวะมาบอกคุณหมอว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดไปอ่านหนังสือสอบเสาร์อาทิตย์นี้จ้า วันองคารจะแวะมาทักใหม่นะคะ

 

โดย: หญิงรีฟ (หญิงรีฟ ) 5 กุมภาพันธ์ 2552 15:34:04 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: coji 5 กุมภาพันธ์ 2552 15:35:27 น.  

 

ขอบคุณนะค่ะ ^^

 

โดย: เพราะฉันนั้นมีแต่เธอ 6 กุมภาพันธ์ 2552 0:29:26 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

...พยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จ...
ย่อมดีกว่าล้มเหลวเพราะไม่เคยพยายาม
เป็นกำลังใจให้กันและกันในยามท้อนะค่ะพี่หมอ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 6 กุมภาพันธ์ 2552 7:34:38 น.  

 


สวัสดีค่ะแวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: a_music 6 กุมภาพันธ์ 2552 8:28:49 น.  

 

หวัดดีค่ะคุณหมอ...

อาลีมะได้แวะมาหลายวัน

ลืมกันแล้วสิคะอิอิ

 

โดย: อาลีอา 6 กุมภาพันธ์ 2552 8:33:54 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่หมอ... จูนแวะมาเยี่ยม... มาอ่านประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งจากพี่หมอด้วย .....ขอบคุณค่ะ...... พี่หมอสบายดีนะคะ ...


Ps.. Have a nice weekend
ค่ะ ... พี่หมอรักษาสุขภาพด้วยน๊ะค๊ะ

 

โดย: จูน (June4 ) 6 กุมภาพันธ์ 2552 9:56:32 น.  

 ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำอวยพร ขอสิ่งดีๆย้อนกลับไปหาคุณหมอและครอบครัวด้วยนะคร๊าบ ^^

 

โดย: ninji 6 กุมภาพันธ์ 2552 10:03:17 น.  

 

ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรวันเกิดนะคะ

 

โดย: fondakelly 6 กุมภาพันธ์ 2552 11:47:47 น.  

 

แวะเข้ามาบอกว่า


ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ


^^

 

โดย: ติณณาห์ 6 กุมภาพันธ์ 2552 12:43:50 น.  

 

หุหุหุวันนี้บล็อกคุณหมอ
ดุจังมีปืนด้วย...คุณหมอทานข้าวเที่ยงยังค่ะ
คุณหมอหลังไมล์ด้วยเจ้าค่ะ

 

โดย: วารีมาเยี่ยมคุณหมอเจ้าค่ะ (yoja ) 6 กุมภาพันธ์ 2552 12:57:25 น.  

 

DENA EYEWEAR.COM เว็บไซต์ของทางร้าน DENA CLUB สยามแควร์ มีหลายท่านที่รู้จักร้านนี้กันแล้วเป็นอย่างดี ด้วยบริการที่เป็นกันเองมากๆ ร้านนี้พร้อมยกเครื่องคอลเล็กชั่นแบรนด์เนมใหม่ๆจากดีไซน์เนอร์ชั่นนำทั่วทุกมุมโลกนำมาไว้ที่ร้าน โดยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นอย่างเราๆ หลายท่านอาจรู้จักแบรนด์มาบ้างแล้วแต่อีกหลายท่านอาจยังไม่รู้จัก แนะนำตัวกันด้วย Paul Frank, Von Dutch, Modern Amument, Pantone, Parasite, Evisu และอีกมากมายที่จะทำให้คุณหลีกหนีความจำเจในการสวมใส่แว่นตาแบรนด์เก่าๆ มาค้นพบความเป็นตัวของตัวเองกันได้ที่นี้เลย ดีน่าคลับ แต่ยังคงมีแบรนด์เนมชั้นนำที่เอ่ยชื่อแล้วยังคงเป้นที่รู้จักกัน อทิ Levi's, Playboy, Rayban, Cazal, Gucci, Prada ไว้คอยบริการ...... ไม่ว่าคุณจะอยู่ก็ตาม หากคุณมีเวลาว่างพออย่าพลาดที่จะไปร้านนี้ให้ได้ สุดยอด!!!.

ข้อมูลเพิ่มเติม : //www.denaeyewear.com

 

โดย: DENA EYEWEAR IP: 58.64.80.154 6 กุมภาพันธ์ 2552 15:27:04 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายค่ะหลังจากหายไปนาน จขบ สบายดีนะค่ะ

 

โดย: ยายกุ๊กไ่ก่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 19:59:27 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาทักทายก่อนหยุดยาวค่ะ หมอเบิร์ด

แวะทำบุญ และทำจิตใจให้ผ่องใสในวันมาฆบูชาด้วยนะจ๊ะ

 

โดย: ม่านฟ้านาคราช 6 กุมภาพันธ์ 2552 22:12:47 น.  

 

 

โดย: เนระพูสี 6 กุมภาพันธ์ 2552 22:19:11 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: magicwork 7 กุมภาพันธ์ 2552 1:38:22 น.  

 

พี่หมอคะ ป่านอชบรูปในช่องเม้นต์จังเลยค่ะ น่ารักเชียว อิอิ

พี่หมอสบายดีนะคะ ป่านเพิ่งกลับมาจากเข้าค่ายเลยเพิ่งได้แวะมาทักทายค่ะ

เทคแคร์นะคะพี่หมอ มีความสุขในวันหยุดค่ะ

 

โดย: สายป่าน (Doungtawan ) 7 กุมภาพันธ์ 2552 9:02:53 น.  

 

แวะมาอรุณสวัสดิ์ค่ะ

 

โดย: LooKPat 7 กุมภาพันธ์ 2552 9:06:04 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: Too Optimistic 7 กุมภาพันธ์ 2552 11:43:04 น.  

 

ทหารผ่านศึกลำบากเพื่อพวกเรามามาก ที่เหลือร่องรอยความพิการ ก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะ

ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ
ก็จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดำเนินไป
คงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกำลังของพวกเรา

 

โดย: MicroMirror 7 กุมภาพันธ์ 2552 19:54:28 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดค่า

ให้พรย้อนกลับ 100 เท่า 1000 เท่านะคะ

thank you, ขอบคุณ, หวัดดี, อีโมติคอน
[widget.sanook.com - *More Feel*]

 

โดย: นางสาวแสนดี..sandy 7 กุมภาพันธ์ 2552 21:04:20 น.  

 

พี่หมอหลับฝันดีน๊าค๊า

 

โดย: spionneg 7 กุมภาพันธ์ 2552 23:24:40 น.  

 

... howdy doc! long time haven't say hi ja ...

take care na

 

โดย: YuMmY_AuMmY IP: 124.121.241.118 8 กุมภาพันธ์ 2552 0:30:26 น.  

 

คุณหมอคะเจอน้องทหารแบบในกล่องคอมเม้นท์นี่จะยอมให้ยิงดีมั๊ยคะ

 

โดย: Suessapple 8 กุมภาพันธ์ 2552 3:05:30 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: รัชชี่ (รัชชี่ ) 8 กุมภาพันธ์ 2552 8:29:10 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: busabap 8 กุมภาพันธ์ 2552 12:52:49 น.  

 

แวะหาด วาดแห่ เวิ้ง......................เวหา
พักหาด พาดหาก พา.....................เพื่อนห้าง
เล่นน้ำ ร่ำเน้น ลา..........................เรียมเหนื่อย
หยุดพัก อยากพูด ผ้าง....................ผ่านพ้นเพียงพอ..(คริคริ)

 

โดย: อาลีอา 8 กุมภาพันธ์ 2552 19:35:06 น.  

 

มาหาหมอเบิรด์จ้า..
หายไปไหน..คิดถึงจัง

 

โดย: ยูกะ (YUCCA ) 9 กุมภาพันธ์ 2552 14:03:44 น.  

 

คูณหมอ...ป้าปายทามสันยกรรมมาอ่ะจร้า...???

...แง้...

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 9 กุมภาพันธ์ 2552 18:07:51 น.  

 


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: เริงฤดีนะ 9 กุมภาพันธ์ 2552 22:09:13 น.  

 

มาเยี่ยมจ้าหมอเบิรด์ สบายดีนะคะ

 

โดย: ยูกะ (YUCCA ) 10 กุมภาพันธ์ 2552 2:48:33 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดียามเช้าวันสดใส
หลังจากหยุดพักผ่อนมาหลายวัน
ทำงานด้วยความสุข สนุกกับงานที่ทำนะค่ะพี่หมอ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 10 กุมภาพันธ์ 2552 6:37:20 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันหลังวันพระใหญ่ค่ะ มีความสุขมากๆ นะคะหมอเบิร์ด

 

โดย: หอมกร 10 กุมภาพันธ์ 2552 9:06:27 น.  

 


ช่วงนี้ยุ่งหรือค่ะคุณหมอ
สบายดีหรือเปล่า
รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

 

โดย: ann_269 10 กุมภาพันธ์ 2552 9:52:47 น.  

 

สวัสดีค่ะ
วันทหารผ่านศึก ไม่เคยลืมเลย
เพราะจะมีคนเอาดอกป๊อบปี้มาขาย
อยากให้โลกนี้ไม่มีการสู้รบ
เพื่อทหารจะได้กลับไปสู่ครอบครัว
แต่คงจะยากนะคะ

 

โดย: โสดในซอย 10 กุมภาพันธ์ 2552 12:38:45 น.  

 

นอนดึกไม่ดี (คริคริ) รักษาสุขภาพด้วยนะคร้า

>

 

โดย: คนมีแผลพ่อแม่ไม่รัก 11 กุมภาพันธ์ 2552 0:19:02 น.  

 

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 11 กุมภาพันธ์ 2552 7:20:44 น.  

 

สวัสดียามเช้า..สายๆค่ะ

Have a nice day & Take care & miss you

 

โดย: Nissan_n 11 กุมภาพันธ์ 2552 10:02:51 น.  

 

ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง

จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง !

ชอบประโยคนี้มากค่ะ ......
ไม่ว่าจะสีไหนก็คนไทยด้วยกัน
แวะมาเยี่ยมพี่หมอและชวนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนค่่ะ

 

โดย: Herzspezialist 11 กุมภาพันธ์ 2552 12:59:21 น.  

 

เอาบุญมาฝากค่ะ

 

โดย: wayoflife 11 กุมภาพันธ์ 2552 14:35:49 น.  

 

ดูแลสุขภาพ นะคะ คุณหมอ

 

โดย: ซอมพอแสด 11 กุมภาพันธ์ 2552 16:34:09 น.  

 

บรู๋ววว์

เอ๊ย หยูฮู สวัสดียามดึกค่ะหมอ

 

โดย: นางไม้หน้า3 11 กุมภาพันธ์ 2552 23:26:37 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แม้จะล้ม แม้จะท้อ
ก็ต้องสู้ชีวิต ก้าวเดินต่อไป


สวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะพี่หมอ
สบายดีนะค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 12 กุมภาพันธ์ 2552 7:27:02 น.  

 

ไม่ได้แวะมาหานานเลย
สบายดีนะคะพี่หมอ

.
.
กล่องคอมเม้นท์น่ารักจริง

 

โดย: Paulo 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:03:04 น.  

 

ขอขอบพระคุณทหารหาญทั้งอดีตและปัจจุบันที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ

 

โดย: จ่าหมาน 12 กุมภาพันธ์ 2552 11:13:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


doctorbird
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ผมก็เป็นเพียงแค่หมอธรรมดาๆคนหนึ่งที่อยากเป็นเพื่อนกับทุกๆคนจากใจจริงครับ.....

Cell Phones
Free Cell Phones
เริ่มนับเมื่อ 24 Sept 07
Friends' blogs
[Add doctorbird's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.