ทะเล ภูเขา ป่าไม้ สายน้ำ ธรรมชาติ บ้านของเรา

40 ปี แล้วสินะ นิปปอนมารู

ตั้งใจจะอัพบล็อคนี้ตั้งแต่ไปส่งเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี 2556 ที่ผ่านมา แต่แล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเฉื่อย ตามประสา จนเวลาล่วงเลยมาจนขึ้นปีใหม่ 2557 เข้าไปแล้ว ได้เข้าเยี่ยมเยือนพี่ๆ เพื่อนสมาชิกบล็อคเกอร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ก็ได้รับการตอบรับและรอคอยบล็อคต่อไปของผมอยู่ ก็ต้อง(แก้ตัว)ว่าไม่มีเวลาเป็นเหตุผลที่มักจะถูกนำมาอ้างเสมอๆ ในทุกเรื่อง แต่เอาเถอะ มาช้าดีกว่าไม่มาเน้าะ มีบล็อคให้ดูบ้างดีกว่าไม่มีเลย ยังรักและศรัทธาในความคิดสร้างสรรค์ของพี่ๆ เพื่อนสมาชิกบล็อคเกอร์ทุกท่าน เอาละ มาชมบล็อค ลำดับต่อไปนี้ของผมกันเลยครับ บล็อค 40 ปีแล้วสินะ นิปปอนมารู


นิปปอนมารู เป็นเรือหรูขนาดใหญ่ ระวางขับน้ำ 2 หมื่นตันเศษ ความยาว 166.6 เมตร ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง 600 คนพร้อมลูกเรือ มี 7 ชั้น รัฐบาลญี่ปุ่นนำเรือนิปปอนมารูเป็นพาหนะในการพาผู้แทนเยาวชนของประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอาเซียน กว่า 300 ชีวิต ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The ship for south east asian youth program ล่องไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพ พวกเราศิษย์เก่าโครงการเรือฯทุกคน จะมีความผูกพันกับเรือนิปปอนมารู ในแบบที่รู้กันในหมู่ชาวเรือฯ เพราะพวกเราทั้งกว่า200-300 ชีวิตได้ใช้ชีวิต ประกอบกิจกรรมร่วมกันบนเรือลำนี้ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ทั้ง 45 วันปกติเรือนิปปอนมารูจะเข้ามาเทียบท่าที่พอร์ทโอบี ท่าเรือคลองเตยเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ในบางปีเท่านั้นที่อาจจะไปเข้าที่ท่าเรือในจังหวัดชายทะเลบ้าง เช่นในปี 2536 เป็นปีที่ผมไปโครงการเรือฯนิปปอนมารูเข้าที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าโครงการเรือฯ ครบทั้ง 10 ประเทศ ทำให้นิปปอนมารูไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ครบทุกประเทศ จะสลับกันบ้างสำหรับประเทศที่มีท่าเรือ แต่บางประเทศเช่นประเทศลาวไม่มีท่าเรือน้ำลึกพอที่เรือขนาดใหญ่อย่างนิปปอนมารูจะเข้าเทียบท่าได้


ปีที่แล้ว 2555 เรือนิปปอนมารู เข้ารับการบูรณะซ่อมแซมที่ประเทศญี่ปุ่น เรือฟูจิมารู จึงเข้ามาทำหน้าที่แทนนิปปอนมารู 1 ปี และสำหรับปีนี้ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นปีที่ 40 ของโครงการเรือฯ เรือนิปปอนมารู ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ตกแต่งภายในใหม่ให้สวยงดงามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยังคงไว้ซึ่งความทรงจำเดิม ได้กลับเข้าประจำการ และทันฉลองครบรอบ 40 ปีโครงการเรือเยาวชนเอเชีย อาคเนย์ พร้อมทำหน้าที่พาบรรดาเยาวชนจากสมาชิกโครงการเรือทั้ง 11 ประเทศท่องไปในท้องมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ และยังคงทำหน้าที่ได้ดีเช่นเดิมต่อไปโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นคัดเลือกเยาวชนอายุ 18-30 ปีจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศเจ้าภาพ(ญี่ปุ่น) แต่ละประเทศจะคัดเลือกเยาวชนจำนวน 40-50 คนประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพ มากหน่อย 55 คน รวมกว่า 300 คน (ปี พ.ศ.2536) ปัจจุบันเนื่องจากประเทศกลุ่มสมาชิกเซียนเข้าร่วมโครงการนี้ครบทั้งสิบประเทศ จึงลดจำนวนผู้แทนเยาวชนของแต่ละประเทศเหลือประเทศละประมาณ 28 คน ไปใช้ชีวิตร่วมกันบนเรือ Nippon Maru ล่องไปยังประเทศสมาชิก ประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันบนเรือหรูลำนี้ และในแต่ละประเทศสมาชิกที่เรือเข้าจอด เช่น การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เข้าพบและคารวะผู้นำของแต่ละประเทศ เข้าพักกับครอบครัวเจ้าภาพแบบHome stay การเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเยาวชนท้องถิ่น ฯลฯปี พ.ศ. 2556 (2013) เป็นปีครบรอบปีที่ 40 สำหรับโครงการเรือเยาวชน เอเชียอาคเนย์ The ship for southeast asian youth program ย้อนหลังไปเมื่อ 20 ปีที่แล้วในปี 2536 (1993) ปีที่ผมสอบได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนเยาวชนไทยในจำนวน 46 คน รุ่นที่ผมไปเป็นรุ่นที่ 20 ของโครงการฯ ในสมัยนั้นการรับสมัครและสอบคัดเลือกเยาวชนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคัดเลือกจากการสอบข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากผู้สมัครสอบแข่งขันจากสถานศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เยาวชนทั่วไป และคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน


ปัจจุบันเนื่องด้วยประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศล้วนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย อาคเนย์กันครบถ้วน ทำให้จำนวนเยาวชนของแต่ละประเทศต้องลดจำนวนลงไม่มากเท่าเมื่อครั้งที่ผมไป ปัจจุบันแต่ละประเทศจะคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 28 คน ปี 2556 เรือนิปปอนมารู และเยาวชนตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น เข้าเทียบที่ท่าเรือคลองเตย ตั้งแต่วันที่ 20- 24 พฤศจิกายน 2556 เพื่อทำกิจกรรมต่างๆในประเทศไทย อาทิ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศไทย พักกับครอบครัวเจ้าภาพ home stay กิจกรรมร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น และกิจกรรมอื่นๆ ช่วงบ่ายของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 มีพิธีส่งเรือและเยาวชนทั้ง11ประเทศเพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์และประเทศกลุ่มสมาชิก จนเสร็จสิ้นโครงการประจำปี 2556 ต่อไปทุกปีผมจะมาเพื่อรำลึกความทรงจำกับประสบการณ์อันมีค่าหาที่ไหนไม่ได้ กับการได้เป็นหนึ่งในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์นี้ และผมเชื่อว่าศิษย์เก่าโครงการเรือทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกปีผมจะเข้าร่วมกิจกรรมงานรียูเนียน หรือพิธีส่งเรือและเยาวชนเกือบทุกปีที่ผ่านมา เว้นแต่บางปีอาจติดขัดบ้างด้วยสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้พลาดโอกาสแบบน่าเสียดายในบางปี
และปีนี้เป็นปีที่เรือนิปปอนมารูกับเข้ามาทำหน้าที่พาตัวแทนเยาวชนล่องไปยังประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่เว้นวรรคไปหนึ่งปีเพื่อบูรณะซ่อมแซมใหม่เพราะทำหน้าที่มายาวนานกว่ายี่สิบปี และเป็นที่น่าเสียดายหากศิษย์เก่าเรือเยาวชนท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในปีนี้ ก็จะต้องรอคอยอีกสองปีทีเดียวที่เรือนิปปอนมารูจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในปี 2558
 

Create Date : 09 มกราคม 2557
3 comments
Last Update : 16 มกราคม 2557 16:48:37 น.
Counter : 1723 Pageviews.

 

อัพบล๊อก ไม่บอกใครเลย เพิ่งรู้ครับ ภาพที่เก็บ
ไว้ยังใหม่อยู่เลยตั้ง 20 ปีแล้ว

ปกติอยู่ในเรือ ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 11 กุมภาพันธ์ 2557 11:51:06 น.  

 

เรือใหญมาก สูงตั้ง 7 ชั้น อยู่บนเรือถึง 45 วันนานมากๆ อะไรเป็นสิ่งที่ปรับตัวยากที่สุดเมื่อต้องใช้ชีวิตนานๆในที่จำกัดแบบนี้นะ

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 22 กุมภาพันธ์ 2557 10:05:44 น.  

 

เข้ามาชมบลอกค่ะ นานๆ เข้าเหมือนกัน อิอิ

 

โดย: ชากีร่า IP: 119.46.228.226 14 มีนาคม 2557 12:42:38 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


story_dnp
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
http://i11.photobucket.com/albums/a171/merrymod/flower01.gif
New Comments
Group Blog
 
 
มกราคม 2557
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
9 มกราคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add story_dnp's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.