space
space
space
 
มีนาคม 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
space
space
31 มีนาคม 2559
space
space
space

รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัววารสาร “ฬ.จุฬา” (น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่ายทอด).....
รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัววารสาร “ฬ.จุฬา” (น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่ายทอด).......

รพ.จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดตัววารสาร “ฬ.จุฬา”โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำคลังความรู้  ผนึกเนื้อหาความเป็นเลิศและกิจกรรมทางการแพทย์ของสองสถาบัน ลงในวารสาร “ฬ.จุฬา” ฉบับปฐมฤกษ์ เปิดตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ โถงอเนกประสงค์  ตึก 14 ชั้น (ชั้นล่าง)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึง วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับนานาชาติ” และมีพันธกิจคือ
1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล
2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากล
3. บริการจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิ รวมทั้งรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศเพื่อให้การรักษาจนถึงที่สุด จากอดีตที่ผ่านมาจนถึง 102 ปีแล้วที่โรงพยาบาลได้พัฒนาปรับปรุงการบริการ และการรักษาพัฒนานวัตกรรม และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี ทำให้ต้องสร้างอาคารรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ เราก็จะเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อย่างเต็มรูปแบบ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือของทั้งสองสถาบันคือ          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีแพททย์ในการคิดค้น วิจัยการรักษาผู้ป่วยให้มีผลความสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยฝ่ายการพยาบาลที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยด้วยใจ จนทำให้ประชาชนทั่วไปให้ความนับถือ ศรัทธา ยอมรับในความสามารถของบุคลากรทั้งสองสถาบันที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว นานถึง 102 ปี  และอีกผลงานหนึ่งที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดทำขึ้นคือวารสาร “ฬ.จุฬา” เพื่อรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ภายในรั้วบ้านเลขที่ 1873 ถ่ายทอดเป็นหนังสือที่มีคุณค่าต่อไป

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯกล่าวถึง วารสาร“ฬ.จุฬา” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ร่วมกันผ่านวารสาร “ฬ.จุฬา” ภายใต้Concept “One Chula” เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร และประชาชน ได้รับข่าวสารเรื่องราวดีดีของสองสถาบัน ตั้งแต่โรงพยาบาลเริ่มให้บริการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 11 มิถุนายน 2490 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรงพยาบาล จากตึกอำนวยการ ซึ่งเป็นตึกแรกของโรงพยาบาล ไปจนถึงตึกที่ครบครันและทันสมัยที่สุดในอาเซียนอย่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อีกทั้งเรื่องราวของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่มีการค้นคว้าวิจัย การนำนวัตกรรม  เทคนิค และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยจนประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกมาบรรจุอยู่ในวารสาร “ฬ.จุฬา”

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า การเปิดตัววารสาร “ฬ.จุฬา” ฉบับปฐมฤกษ์อย่างเป็นทางการเล่มนี้ ถือเป็นฤกษ์มหามงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเดือนแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ซึ่งในวารสาร “ฬ.จุฬา” ยังได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  ผ่านบทความให้ข้อคิดเตือนใจในคอลัมน์ “มรสุมทางใจ” นอกจากนี้เนื้อหาที่จัดพิมพ์ภายในวารสาร“ฬ.จุฬา” ทั้ง 28 หน้า กอปรไปด้วยข่าวนวัตกรรมทางการแพทย์ และเรื่องราวความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมถึงให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโรค ที่คัดสรรเนื้อหาเป็นอย่างดีลงในคอลัมน์ต่างๆ ถึง 14 คอลัมน์ เป็นต้น

“วารสาร “ฬ.จุฬา” จะทำให้ทุกคนในบ้านเลขที่ 1873 นี้รู้สึกได้ถึงความรัก ความอบอุ่น และความทุ่มเทของทุกคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการมุ่งมั่นพัฒนาบ้าน “ฬ.จุฬา” ให้เป็นองค์กรในฝันของเราและคนไทยทุกคน”
 /////////////////////////////////////


/////////////////////////////////////////////////////////////
ทีมงานน.ส.พ.ดีโพลมานิวส์.....ถ่ายทอด.....
น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร.....
ดังมีรายนามผู้บริหารดังนี้…. บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ.....
(พี่เทพ) (บรรณาธิการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ).....

อดีตห.น.ข่าวร้องทุกข์และห.น.ศูนย์วิทยุน.ส.พ.ดาวสยาม...
จตุพล (บ.ก.บริหาร 3 สื่อ) บุญรุ่ง พวงทอง.....
(อดีตคนเดลิมิเร่อร์) สุพรรณษา แซ่อั๊ง(นามปากกา"ผักบุ้ง)
บรรทิศ คนเมืองคอน(ผู้ช่วย บ.ก.ดีโพลมานิวส์).....
สุจิตรา(นามปากกา “หญิงเหล็ก”).....
ปฐมภพ(นามปากกา “คนสายกลาง”).....
สมชัย(นามปากกา"พฤกษ์ภิรมย์')ที่ปรึกษาบ.ก......
ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ.....
(รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี!).....
เสริมสุข ขวัญปัญญา(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
นงลักษณ์ สุขจิรัง(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
โทร.099-2612588 หรือ 086 – 7928056).....
ข่าวที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น.....
ข่าวนี้จะนำไปลงสื่อฯต่างๆในเครืออีกครั้ง(หลายสื่อ).....
รวมสื่อต่างๆแล้วเรามีผู้อ่านข่าวร่วมหลายแสนคน.....
dpm2554@gmail.com(เรามีพันธมิตรสื่อจำนวนมาก).....
คอลัมนิสต์นามปากกา“คนพิเศษ”(ผู้ตรวจข่าวคนที่1.).....
รองฯ กรรณชัย (นามปากกา”ผู้กองแอ๊ด”).....
รอง บ.ก. ดูแลข่าวตำรวจ.....(ผู้ตรวจข่าวคนสุดท้าย).....
Create Date : 31 มีนาคม 2559
Last Update : 31 มีนาคม 2559 22:29:46 น. 1 comments
Counter : 256 Pageviews.

 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: peepoobakub วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:15:39:04 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3060207
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3060207's blog to your web]
space
space
space
space
space