space
space
space
 
มีนาคม 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
space
space
30 มีนาคม 2559
space
space
space

รมว.ท่องเที่ยว ร่วมกับพันธมิตรมอบของขวัญสงกรานต์ ส่งเสริม“สงกรานต์ วิถีไทย”(น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่

รมว.ท่องเที่ยว ร่วมกับพันธมิตรมอบของขวัญสงกรานต์ ส่งเสริม“สงกรานต์ วิถีไทย”(น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์...ถ่ายทอด).......

รมว.ท่องเที่ยว ร่วมกับพันธมิตรมอบของขวัญสงกรานต์ ส่งเสริม“สงกรานต์ วิถีไทย”
เน้นไทยเที่ยวไทยกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ และ ชวนคนไทยสนุกสงกรานต์เพื่อทุกคน(Songkran for all)ใช้น้ำสร้างความสุขอย่างรู้ค่า ย้ำข้อห่วงใย “เที่ยวปลอดภัย”


นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รมว ท่องเที่ยวและกีฬากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ว่ามีหลายมาตรการเพื่อรองรับความสุขและความสนุกสนานของคนไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยงานสงกรานต์ในปีนี้จะเน้นเรื่องความสุขของการเล่นน้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นหลัก              เป็น “สงกรานต์วิถีไทย” ที่คำนึงถึงการใช้น้ำเพื่อชีวิตของทุกคนกระทรวงฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : มหัศจรรย์ มรดกจารึก 3 แผ่นดิน  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เช่น ไทยเบฟ สสส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และ Thai PBS  จัดงาน“สงกรานต์แบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ใน จังหวัดหลัก 12 แห่ง และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
นางกอบกาญจน์  เปิดเผยถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมในปีนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2559 ว่า มีจำนวน 8,689,624 คน ขยายตัวร้อยละ 15.64 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา           ซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยว 446,557.50 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20.30 % และในช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นี้  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา 495,000 เพิ่มจากปีที่แล้ว 26%  ( ปี 58= 391,918)  โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ 8,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 34% ( ปี 58 = 6,122)  ค่าใช้จ่ายต่อทริปประมาณ 16,525 บาท เพิ่มขึ้น 6%วันพักเฉลี่ยประมาณ 3.12 วัน ทั้งนี้มีแนวโน้มที่ดีจากการขออนุญาตบินเข้ามาล่วงหน้า ด้วยจำนวนเที่ยวบินเหมาลำและพิเศษ รวม 94 เที่ยวบิน กรุงเทพ 69 ภูเก็ต 21 กระบี่ 4  รวมที่นั่ง 21,828 ที่นั่ง โดยบินมาจากประเทศจาก จีน  เกาหลี  รัสเซีย มากที่สุด รมว.ท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า บรรยากาศสงกรานต์ในประเทศซึ่งเป็นวันหยุดยาว 5 วัน ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ โดยประมาณการไทยเที่ยวไทย 2 ล้านคนในช่วงสงกรานต์ เพิ่มขึ้น 2% มีการใช้จ่ายประมาณ 7,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.5 จากปีที่แล้ว
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวย้ำว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย และกระจายรายได้ที่ประชุม  ครม.  มีมติอนุมติมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์และการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปในช่วงสงกรานต์ มาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.1 ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม / ค่าบริการสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว / ค่าที่พักในโรงแรม
1.2  ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนVAT
1.3  ต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างวันที่ 9 – 17 เม.ย. 59
1.4  ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
1.5  แต่ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ยังได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับปี 2559 กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าบริการในการซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่จ่ายให้แก่ธุรกิจนำเที่ยว / ค่าที่พักในโรงแรม มาลดหย่อนภาษีได้รวมทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะที่จ่ายไประหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง31 ธ.ค. 2559  และ กรณีนิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดให้แก่ลูกจ้าง มาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะที่จ่ายไประหว่างวันที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬามีข้อห่วงใยที่อยากเน้นย้ำเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยโดย กำชับให้ตำรวจท่องเที่ยวดูแลพี่น้องประชาชนไทยและนักท่องเที่ยวในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศดังนี้
· ระดมกำลังทั้งหมดของตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย และอาสาสมัคร รวมทั้งสิ้น 3,739 นาย โดยแบ่งเป็นตำรวจท่องเที่ยว 945 นาย  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย 353 นาย  และ อาสาสมัคร 2,451 นาย
· ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมรวมถึงการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
· รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางทุกประเภท เช่น เส้นทางหลวง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร โดยมีการบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ไร้รอยต่อ
· จัดกำลังสายตรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย และอาสาสมัครออกตรวจตราพื้นที่และประชาสัมพันธ์ในช่วงก่อนเทศกาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในประเพณีสงกรานต์ที่ถูกต้อง โดยเน้นการเข้าถึงนักท่องเที่ยวผ่าน Social Mediaทุกรูปแบบ และเพิ่มความเชื่อมั่นด้วย จนท.สายตรวจจักรยาน สายตรวจ Segway เป็นต้น และสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ตำรวจท่องเที่ยว 1155 (24 ชม.) กรมการท่องเที่ยว 02-401-1111 (24 ชม.) หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  1672 (8.00 น. - 20.00 น. ทุกวัน)
สมาคมธนาคารไทยยกเว้นค่าธรรมเนียม ฝาก-ถอน เงินสด ทั่วประเทศ
นายกอบศักดิ์  ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอร่วมมอบของขวัญวันสงกรานต์ให้พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559 โดยมีบริการดังต่อไปนี้
· ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัตร
· ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการฝากเงินสดข้ามเขตภายในธนาคารเดียวกันผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)
· สำรองเงินสดในตู้ ATM ให้เพียงพอกับการใช้บริการของประชาชนช่วงวันหยุดยาว
· ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผ่านหน้าจอ ATM
เชื่อมโลกดิจิทัลรับวันสงกรานต์
นายสุวิทย์ อารยะวิไลพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบริหารผลิตภัณฑ์      เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสขอร่วมสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล และกระทรวงท่องเที่ยวฯ ในการนำบริการและกิจกรรมบนโลกดิจิทัล ซึ่งพัฒนาโดยผู้ประกอบการดิจิทัลคนรุ่นใหม่ หรือ กลุ่มสตาร์ทอัพจากโครงการ AIS The StartUp รวม 10 ทีม 10 บริการ มาเติมเต็มไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทย ครบ 360 องศา ทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง และกีฬา ผ่านมือถือและแอพพริเคชั่นที่มาพร้อมสิทธิพิเศษ ส่วนลด และของรางวัลมากมาย เพื่อมอบความสุขและความสดใสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูสิทธิพิเศษ ส่วนลด และของรางวัลจากทั้ง 10 บริการนี้ ได้ที่www.ais.co.th/songkran 2016
นายสุวิทย์  กล่าวว่า ขอขอบคุณภาครัฐและกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่มองเห็นถึงศักยภาพของสตาร์ทอัพไทยโดยเอไอเอสเองมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพ ให้มีโอกาสนำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์สู่ผู้ใช้มือถือมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศและสากล เพราะเชื่อว่า สตาร์ทอัพเหล่านี้ เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในอนาคต
รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวทิ้งท้ายในการแถลงข่าวว่าเทศกาลสงกรานต์มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ประชาชนคนไทยควรอนุรักษ์และส่งผ่านประเพณีอันดีงามนี้ให้ถึงรุ่นลูกหลานซึ่งแม้ปีนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องประสบกับภัยแล้ง แต่เราก็สามารถสืบสานประเพณีสงกรานต์ได้อย่างภาคภูมิใจด้วยมรรยาท ด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามแบบไทยๆ โดยใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เป็นการสนุกแบบพอเพียง และอย่าลืมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองในเทศกาลสำคัญนี้ด้วยน้ำใจไมตรีของความเป็นไทย...
30 มีนาคม 2559
ประเภท
ชื่อบริการ
กิจกรรมสงกรานต์ดิจิทัล
กินดื่ม
QueQ
แอปพลิเคชั่นจองคิวร้านอาหารสุดฮิตง่ายๆ ผ่านมือถือ ไม่ต้องเสียเวลายืนรอคิวหน้าร้าน
  • สงกรานต์นี้ QueQฉลองครบทะลุ 130,000 ดาวน์โหลด!! แจกเลยบัตรอิ่มฟรี กินคลายร้อน...กับร้านในเครือโออิชิ กรุ๊ป "มูลค่า250บาท"
Choco Card
สะสมแต้มแลกของรางวัลจากร้านโปรดของคุณได้มากกว่า 450 ร้าน
  • Choco Card ฉลองคนถือบัตร ทะลุ 200,000 คน!! กับกิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้ Choco Card แจกของรางวัลฟรี 30 รางวัล!!
ท่องเที่ยว
ZipEvent
แอปพลิเคชั่นรวบรวมข้อมูลอีเวนท์สุดฮิปทั่วประเทศ
  • มอบของขวัญ บัตรเติมน้ำมัน 500 บาทจำนวน 20 ใบ
Local Alike
ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวจากคนท้องถิ่น
  • มอบสิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษ 200 บาท
GoYeppy
แพลตฟอร์มออนไลน์เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน
  • กิจกรรม ‘Go Wet’ กับGoYeppeyรับฟรี! ปืนฉีดน้ำ และToolkit สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์
theTripPacker
สังคมของคนรักการท่องเที่ยว "ในประเทศไทย"
ช้อปปิ้ง
Socialgiver
Socialgiver.com พื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้คุณได้ทั้ง 'ช็อป' และ 'ช่วย'สังคมไปพร้อมๆกัน!
  • มอบความสุข 2 ต่อ กับส่วนลด 10% พร้อมแจกบัตรเติมน้ำมัน 500 บาท จำนวน 10 ใบ
ShopSpot
แหล่งชอปปิ้งออนไลน์ ที่คัดสรรร้านค้าดูดี มีดีไซน์
  • ซื้อกิจกรรมเวิร์คช็อป รับส่วนลดทันที10% พร้อมรับฟรี!บัตรเติมน้ำมัน 500 บาท เฉพาะ 10 ท่านแรกเท่านั้น!
RushBike
แมสเซ็นเจอร์ ส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ส่งสินค้า ส่งของ ด่วน รวดเร็ว วางใจได้ ทั่วกรุงเทพ
  • มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 10% ทันที
กีฬา
Golfdigg
บริการจองสนามกอล์ฟ แบบ last minute deal บน iOSและAndroid
  • มอบสิทธิพิเศษส่วนลดฟรี 2 ต่อ มูลค่ารวมกว่า 400 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส
สุดาพร (ยีน) PR/AIS โทร. 02-029-4127
วิภาวี (แพร) PR/AIS โทร. 02-029-5034


-   กินดื่ม : จองคิวร้านอาหารสุดฮิต ง่ายๆ ผ่านมือถือกับแอป QueQและสามารถสะสมแต้มกับ 450 ร้านค้าผ่านบัตร Choco Card
-   ท่องเที่ยว : ดูข้อมูลอีเวนท์สุดฮิปทั่วเมืองไทยได้ที่แอปฯ ZipEventได้เลย,ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยชุมชนเพื่อชุมชน กับ Local Alike, หาเพื่อนร่วมทริป หรือไกด์ท้องถิ่นได้ง่ายๆ ผ่าน Go Yeppey, แชร์เรื่องราวประทับใจเที่ยวเมืองไทย หรือดูรีวิวที่เที่ยวก่อนเดินทาง ได้ที่ theTripPacker
-   ช้อปปิ้ง : สนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ที่แอป ShopSpot, ใช้บริการรับส่งสินค้ากับ RushBike,  ช็อปและช่วยสังคมไปพร้อมๆ กันกับ Socialgiver


-   กีฬา จองสนามกอล์ฟแบบ Last minute deal ที่แอปฯ Golfdigg
/////////////////////////////////////////////////////////////
ทีมงานน.ส.พ.ดีโพลมานิวส์.....ถ่ายทอด.....
น.ส.พ.ดีโพลมานิวส์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร.....
ดังมีรายนามผู้บริหารดังนี้…. บ.ก.เกรียงไกร พรเทพ.....
(พี่เทพ) (บรรณาธิการและหัวหน้ากองบรรณาธิการ).....

อดีตห.น.ข่าวร้องทุกข์และห.น.ศูนย์วิทยุน.ส.พ.ดาวสยาม...
จตุพล (บ.ก.บริหาร 3 สื่อ) บุญรุ่ง พวงทอง.....
(อดีตคนเดลิมิเร่อร์) สุพรรณษา แซ่อั๊ง(นามปากกา"ผักบุ้ง)
บรรทิศ คนเมืองคอน(ผู้ช่วย บ.ก.ดีโพลมานิวส์).....
สุจิตรา(นามปากกา “หญิงเหล็ก”).....
ปฐมภพ(นามปากกา “คนสายกลาง”).....
สมชัย(นามปากกา"พฤกษ์ภิรมย์')ที่ปรึกษาบ.ก......
ชมรมสื่อมวลชนและเพื่อนทนายความ.....
(รับปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี!).....
เสริมสุข ขวัญปัญญา(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
นงลักษณ์ สุขจิรัง(ฝ่ายข่าวกฎหมาย-ทนายความ).....
โทร.099-2612588 หรือ 086 – 7928056).....
ข่าวที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนเท่านั้น.....
ข่าวนี้จะนำไปลงสื่อฯต่างๆในเครืออีกครั้ง(หลายสื่อ).....
รวมสื่อต่างๆแล้วเรามีผู้อ่านข่าวร่วมหลายแสนคน.....
dpm2554@gmail.com(เรามีพันธมิตรสื่อจำนวนมาก).....
คอลัมนิสต์นามปากกา“คนพิเศษ”(ผู้ตรวจข่าวคนที่1.).....
รองฯ กรรณชัย (นามปากกา”ผู้กองแอ๊ด”).....
รอง บ.ก. ดูแลข่าวตำรวจ.....(ผู้ตรวจข่าวคนสุดท้าย).....Create Date : 30 มีนาคม 2559
Last Update : 30 มีนาคม 2559 23:25:30 น. 1 comments
Counter : 435 Pageviews.

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 31 มีนาคม 2559 เวลา:4:09:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3060207
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3060207's blog to your web]
space
space
space
space
space