ท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้
ดาบสนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
ความปรารถนาของเขาจักสำเร็จ ในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับเศษแสนกัปนับแต่นี้

... บล็อคง่ายๆ ของนายอังคาร ...

Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
19 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 

พระอรหันต์ที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันมาฆบูชา

เมื่อวานวันมาฆบูชา ผมไม่ได้ไปวัด ไม่ได้ไปเวียนเทียนตามปกติวิสัย เป็นเพราะมีอาการไอแค้กๆ จนไม่อยากไปสร้างความรำคาญคนรอบข้างในช่วงสวดมนต์ทำวัตรเย็น จึงมีเวลาอยู่บ้านทั้งวัน และนั่งอ่านที่เขาพูดกันถึงวันมาฆบูชา

เห็นมีคำถามถามกันเล่นๆ ว่าวันมาฆบูชานั้นมีพระอรหันต์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกี่องค์
อ่านแล้วก็อมยิ้มเพราะเห็นเยาวชนมาตั้งหน้าตั้งตาตอบกันจริงๆ จังๆ ว่ามีกี่องค์แน่ๆ แสดงว่าศาสนาอยู่ในความสนใจของเยาวชนมากพอสมควร
วันนี้ก็เลยจะนำข้อมูลตามที่ปรากฏในอรรถกถาพระไตรปิฎกมาเล่าให้ฟัง โดยไล่เลียงไปตามลำดับเวลาครับ

พระปัญจวัคคีย์
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ พระองค์ก็ทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ ๔๙ วัน จากนั้นจึงเสด็จดำเนินไปเพื่อแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปัตนะ
บางคนอาจสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้อย่างไรว่าพระปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหน
ตอบได้ง่ายๆ สำหรับผู้ที่ยอมรับในปาฏิหารย์ของพระศาสดาว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธญาณครับ พระองค์ทรงรู้ทุกสรรพสิ่งแบบรู้แจ้งแทงตลอด อย่าว่าแต่ในโลกนี้เลย แต่พระองค์ทรงรู้ไปได้ไกลถึงแสนโกฏิจักรวาลเลยทีเดียว
ข้อสงสัยต่อไปว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดำเนินไป ในเมื่อตามพุทธประวัติหลายแห่งพระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะไปบ้าง หายตัวไปบ้าง และตามพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าในอดีตหลายพระองค์ก็ทรงใช้วิธีเหาะไปแสดงปฐมเทศนา อันนี้ก็มีเหตุอีก เพราะพระองค์ตรวจพบอุปนิสัยของนายอุปกะชีวกว่ามีวาสนาบารมีจะได้บรรลุธรรมภายภาคหน้า พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละเลย จึงเสด็จดำเนินไปโดยพระบาทหวังจะได้พบและสนทนากับนายอุปกะ นายอุปกะคนนี้แหละที่พอได้ยินว่าสมณะที่พบต่อหน้านี้เป็นพระพุทธเจ้า เขาจึงส่ายหัว แลบลิ้น เรียกพระพุทธเจ้าว่าท่านอนันตชินแล้วเดินหลีกไปจนเกิดคำถามตามมาว่าตกลงนายอุปกะเชื่อหรือไม่เชื่อ (แต่สรุปสุดท้ายว่าเชื่อ เพราะหลังจากนั้นนายอุปกะไปหลงเสน่ห์ลูกสาวนายพรานจนมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง วันหนึ่งเมียเห่กล่อมลูกด้วยบทน้อยใจว่านายอุปกะเป็นคนไม่มีความรู้ นายอุปกะจึงหนีออกจากบ้านไปตามหาท่านอนันตชินที่สาวัตถี ได้บวชและสำเร็จเป็นพระอนาคามี)
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังจากนั้น ๕ วัน พระปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

พระนาลกะ
พระอรหันต์องค์นี้เป็นพระอรหันต์ที่ถูกลืม
ท่านเป็นหลานชายอสิตดาบส ตอนที่อสิตดาบสเข้าไปดูเจ้าชายสิทธัตถะวันประสูติใหม่ๆ รู้ว่าเจ้าชายจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่ เลยมาสั่งหลานชายคนนี้ให้บวช หลานชายก็เชื่อฟังลุงดีเหลือเกิน ออกบวชรอตั้งแต่วันนั้นเลย
จนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ท่านนาลกะได้ยินข่าวจากพวกเทวดาจึงออกจากป่ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันที่ ๗ หลังปฐมเทศนา ฟังธรรมแล้วท่านก็กลับเข้าป่าอีก ท่านปฏิบัติโมเนยปฏิปทาอันอุกฤษณ์ และนิพพานในป่าหลังจากนั้น ๗ เดือน ไม่รู้แน่ว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์วันไหน แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นวันแรกๆ หลังจากฟังธรรมแล้ว

พระยสเถระ
ลำดับต่อมา พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรที่บ่นว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ แล้วเดินหนีออกจากปราสาทจนมาพบพระพุทธเจ้า ยสกุลบุตรฟังธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงออกบวช ต่อมาสหายได้ข่าวตามมาบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์รวมทั้งหมดคณะนี้อีก ๕๕ องค์

พระอรหันต์ ๓ คณะนี้ พระพุทธเจ้ารับสั่งให้แยกย้ายกันไปเผยแผ่ศาสนา ให้กระจายกันไป อย่าเดินร่วมทางกัน จะได้เผยแผ่ศาสนาได้เร็วๆ

พระภัททวัคคีย์
หลังออกพรรษา (ในขณะนั้นยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการจำพรรษา แต่ระยะเวลาเทียบกันแล้วน่าจะเป็นช่วงหลังออกพรรษาคือราวเดือน ๑๑) พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่นครราชคฤห์ ระหว่างทางทรงพบภัททวัคคีย์กุมาร ๓๐ คนที่ไล่ฝ้ายตามหาหญิงคนหนึ่งที่ขโมยเครื่องประดับหนีไป พระองค์ทรงแสดงธรรมจนทั้งหมดดวงตาเห็นธรรม ขั้นต่ำเป็นพระโสดาบัน แต่ไม่มีใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ทั้งหมดบวชแล้วกราบทูลลาไปปฏิบัติธรรมต่อทางแคว้นมัลละ
หลังจากนั้นราว ๖ ปี กลุ่มพระภัททวัคคีย์จึงกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมอีกครั้งจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์

ชฎิล ๓ พี่น้อง
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่น้องก่อนจะเข้าราชคฤห์
อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร ๕๐๐
นทีกัสสปะมีบริวาร ๓๐๐
คยากัสสปะมีบริวาร ๒๐๐
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบทิฏฐิชฎิลอยู่ราว ๓ เดือน จนในที่สุดชฎิลทั้งหมดออกบวช แล้วทรงแสดงธรรมจนชฎิลทั้งหมดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งตัวเลขพระอรหันต์คณะนี้รวมแล้วน่าจะเป็น ๑,๐๐๓ แต่จากข้อความที่ปรากฏต่อมาในวันมหาสันนิบาต สรุปว่า ๕๐๐ ๓๐๐ และ ๒๐๐ นั้นเป็นตัวเลขที่รวมชฎิลหัวหน้าเข้าไปด้วยแล้ว จึงกลายเป็นแค่ ๑,๐๐๐ ถ้วน

พระอัครสาวก
พระพุทธเจ้าพาพระอรหันต์ปุราณชฎิลเสด็จสู่นครราชคฤห์ เหตุที่ไม่รับสั่งให้พระอรหันต์คณะนี้แยกไปเผยแผ่ศาสนา เพราะขณะนั้นชาวนครราชคฤห์ส่วนใหญ่นับถือชฎิล การได้เห็นชฎิลที่พวกตนเคารพนับถือออกบวชจนหมดจะสามารถทำให้ประกาศศาสนาได้ง่ายกว่าพระองค์เลยให้พระอรหันต์คณะนี้ตามเสด็จไปด้วย
พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในนครราชคฤห์ครั้งแรกในสวนตาลหนุ่มนอกนคร ในครั้งนั้นมีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมนับจำนวน ๑๑ หมื่นคน รวมทั้งพระเจ้าพิมพิสารด้วย พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายเวฬุวันสวนไผ่ที่ให้อาหารกระแตเป็นวิหารแห่งแรกในพุทธศาสนา ซึ่งในครั้งนั้นน่าจะมีคนออกบวชจำนวนมาก และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วย แต่ไม่ปรากฏตัวเลขที่แน่ชัด (ไปปรากฏตัวเลขอีกครั้งช่วงหลังออกพรรษาที่พระพุทธเจ้าเสด็จนิวัติกรุงกบิลพัสดุ์ ครั้งนั้นมีพระอรหันต์ตามเสด็จ ๓๐,๐๐๐ รูป)
เมื่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกเสด็จไปประทับที่เวฬุวันวิหารแล้ว อุปติสสะกับโกลิตะสองสหายก็ยังไม่รู้ข่าว จนวันหนึ่งอุปติสสะได้พบพระอัสสชิเถระ ๑ ในพระปัญจวัคคีย์เดินบิณฑบาตอยู่ในนคร จึงตามไปปฏิบัติท่าน พระอัสสชิเถระได้แสดงธรรมอย่างแยบคายสร้างอุปนิสัยให้อุปติสสะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากโดยแสดงธรรมสั้นๆ ว่า "ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระตถาคตปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้” และบอกว่าท่านเพิ่งบวชใหม่ยังรู้ธรรมน้อย ให้อุปติสสะไปฟังธรรมจากพระศาสดา อุปติสสะฟังธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระโสดาบัน จึงไปเล่าให้โกลิตะผู้เป็นสหายฟัง โกลิตะฟังแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน ทั้งสองจึงไปชวนบริวารได้ ๒๕๐ ไปออกบวชเป็นภิกษุ
บริวารบวชแล้วได้ฟังธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในวันนั้น แต่พระโมคคัลลานะ (โกลิตะ) สำเร็จในวันที่ ๗ ส่วนพระสารีบุตร (อุปติสสะ) สำเร็จในวันที่ ๑๕
ในวันที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นวันเพ็ญเดือน ๓ ภายหลังวันตรัสรู้ ๙ เดือน
ในค่ำวันนั้นเองที่พระอรหันต์คณะของปุราณชฎิลกับคณะของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมาย รวมกันได้ ๑,๒๕๐ รูป เป็นคณะปุราณชฎิล ๑,๐๐๐ รูป แสดงว่าคณะของพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตร ๒๕๐ รูปนั้นรวมท่านทั้งสองไว้แล้ว

สรุปแล้วพระอรหันต์ที่ไม่ได้เข้าร่วมมหาสันนิบาตครั้งนี้จึงประกอบด้วย
๑. คณะพระปัญจวัคคีย์ ๕ องค์ (รวมพระอัสสชิด้วย แม้ท่านจะอยู่ในนครราชคฤห์ แต่ท่านก็ไม่ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า)
๒. พระนาลกะ ขณะนั้นท่านอยู่ในป่าเป็นช่วงประมาณปลายเดือนที่ ๗ ซึ่งท่านใกล้จะนิพพานแล้ว
๓. คณะพระยสะ ๕๐ องค์ ไม่รู้ว่าคณะท่านแยกย้ายไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองไหน
๔. คณะพระภัททวัคคีย์ ๓๐ คณะนี้ยังไม่มีใครสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ณุ้แต่ว่าไปอยู่ในแคว้นมัลละ
๕. พระอรหันต์อื่นๆ ที่บวชในนครราชคฤห์ ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

จำนวนพระอรหันต์ในวันปฐมมาฆบูชาก็เป็นแบบนี้แหละครับ


 

Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2554
8 comments
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2554 9:56:15 น.
Counter : 3641 Pageviews.

 

สวัสดีค่ะ..

ขอบพระคุณที่กรุณาให้ความกระจ่างแจ้งนะค่ะ..

เพิ่งรู้ตอนนี้นี่เองค่ะ..

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 19 กุมภาพันธ์ 2554 10:49:50 น.  

 


สาธุ สาธุ สาธุ

ชอบภาพบนสุดของ blog นี้ค่ะ ปิติมากๆ ค่ะ

 

โดย: ดวงลดา 19 กุมภาพันธ์ 2554 11:44:37 น.  

 

ขอบคุณครับ

 

โดย: อิทธิธรรม IP: 27.130.168.26 19 กุมภาพันธ์ 2554 12:51:24 น.  

 

Thank you

 

โดย: raviwan IP: 183.89.162.169 20 กุมภาพันธ์ 2554 8:00:09 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีเช้าวันทำงาน มีความสุขมากมาย ระลึกถึงเสมอค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 21 กุมภาพันธ์ 2554 9:56:06 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณอังคาร
ขอบคุณค่ะ
แล้วจะแวะเข้ามาอ่านอีกค่ะ

 

โดย: phunsud 21 กุมภาพันธ์ 2554 13:46:17 น.  

 

บล็อคนี้คือคลังแห่งปัญญาโดยแท้ ขอบคุณครับที่นำความกระจ่างให้ พอดีฟังแม่ท่านเล่าดึกไปหน่อย ความชัดของโสตประสาทเลยอาจคลาดเคลื่อน
ขออนุญาติเป็นแฟนประจำ เพื่อความรู้จริงนะครับ
ขอบคุณครับ

 

โดย: posataporn 21 กุมภาพันธ์ 2554 20:31:00 น.  

 

เด็ก ๆ สมัยนี้เขาศึกษาละเอียดเลยเชียวนะคะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 22 กุมภาพันธ์ 2554 10:44:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Siri_waT_bkk
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
บางครั้ง เธอเข้าใจไหม
ว่าทำไม จิตใจต้องเพ้อฝัน
ฝันมีสุขร่วมกัน ฝันมีส่วนผูกพัน
สิ่งเหล่านั้น ฉันเองเข้าใจ

   ความหมาย คงคลี่คลายโดยง่ายดาย
   หากได้ระบาย ออกมาให้เธอฟัง
   ก็เพราะเธอเป็นต้นเหตุ ก็เพราะเธอนั้นพิเศษ
   เกินกว่าฉัน จะควบคุมใจ

ยามใดเธอมีทุกข์ อยากหยุดโลกกลับไปช่วยเธอ
ใจมันคอยเสนอ ไม่เคยคิดห่วงใคร
ต่อให้ไกลจะไกลแค่ไหน ก็จะไปยกหัวใจให้
เพียงแต่ตอบรับ หากเธอยอมรับ กับฉัน

   ว่าเธอนั้น มันก็เป็นเหมือนกัน
   ส่วนฉันยืนยัน ประกันได้เลยเธอ
   ไม่ใช่เรื่องหนักใจ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่
   เพียงแค่สามคำ ฉันรักเธอ...

   
    [เพลงจาก http://www.fileden.com]


[ stat since Sep24, 2009 ]
   
Free counter and web stats
Friends' blogs
[Add Siri_waT_bkk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.