ท่านทั้งหลายจงดูดาบสผู้มีตบะอันรุ่งเรืองนี้
ดาบสนี้กระทำความปรารถนายิ่งใหญ่เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า
ความปรารถนาของเขาจักสำเร็จ ในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับเศษแสนกัปนับแต่นี้

... บล็อคง่ายๆ ของนายอังคาร ...

Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
9 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 

๖. ปาฏิหาริย์กำบัง

ที่นี่วุ่นวายหนอ
ใกล้ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ภรรยาเศรษฐีคือนางสุชาดาเสนียธิดาผู้ถวายข้าวมธุปายาส นางมีบุตรชายชื่อ ยสะ
พาราณสีเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาศาล เขาสร้างปราสาท ๓ หลังให้บุตรชาย คือ หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาว หลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อน อีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝน ยสกุลบุตรอาศัยอยู่ภายในปราสาททั้งสามนั้น เพลิดเพลินกามคุณ ๕ อยู่เป็นนิตย์ แวดล้อมด้วยนารีล้วนดังเทพบุตรแวดล้อมด้วยเทพธิดา
ค่ำวันหนึ่ง ยสกุลบุตรเพลิดเพลินหลับใหลไปท่ามกลางการขับฟ้อนของเหล่านารี พอเห็นยสกุลบุตรหลับเหล่านารีนักฟ้อนนักรำจึงหยุดพักผ่อนพากันนอนหลับบ้างท่ามกลางแสงไฟสว่าง ยสกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนเมื่อใกล้รุ่ง เห็นเหล่านารีนอนหลับอยู่เกลื่อนพื้น มีเครื่องดนตรี พิณ ตะโพน และเปิงมาง วางอยู่ระเกะระกะ นอนน้ำลายไหล สยายผม น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนผีดิบ
ยสกุลบุตรเปล่งอุทานว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ แล้วลุกขึ้นสวมรองเท้าทองเดินออกจากปราสาทไป


ที่นี่ไม่วุ่นวาย
ใกล้อรุณรุ่งแห่งราตรีนั้น พระศาสดาเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระองค์ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมมาประทับนั่งบนอาสนะรอท่าอยู่
ยสกุลบุตรเดินเข้ามาใกล้ ยังเปล่งอุทานอยู่ว่า ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ พระศาสดาจึงตรัสว่า ดูกรยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด นั่งลง เราจักแสดงธรรมให้ฟัง
ยสกุลบุตรได้ยินว่าที่นี่ไม่ขัดข้อง ที่นี่ไม่วุ่นวาย จิตใจรู้สึกชุ่มชื่นยินดี ถอดรองเท้าทองออกวาง เข้าไปถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งฟังธรรม
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่ยสกุลบุตรด้วยอนุปุพพิกถา คือ ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา อาทีนวกถา และเนกขัมมานิสังสกถา
ทานกถา คือ พรรณนาเรื่องทาน
ศีลกถา คือ พรรณนาเรื่องศีล
สัคคกถา คือ พรรณนาเรื่องสวรรค์
อาทีนวกถา คือ พรรณนาโทษของกาม
เนกขัมมานิสังสกถา คือ พรรณนาอานิสงส์ของการออกบวชดูก่อน ยสกุลบุตร
ทาน คือ การให้ การบริจาค การสงเคราะห์ การอนุเคราะห์ และการบูชา เป็นจุดเริ่มของการสร้างความดี บางคนให้ทานเพราะหวังผล บางคนให้ทานเพราะคิดว่าดี บางคนให้ทานเพราะเห็นบรรพบุรุษเคยให้ บางคนให้ทานเพราะต้องการสงเคราะห์ผู้ที่หาเองไม่ได้ บางคนให้ทานเพราะทำตามบัณฑิต และบางคนให้ทานเพราะคิดว่าให้ทานแล้วจิตย่อมแจ่มใส แต่ไม่ว่าจะให้ทานเพราะเหตุผลใด ทานย่อมมีผลทั้งนั้น ผลของทานทำให้ผู้ให้ทานมีจิตแช่มชื่นยินดีและนำโภคสมบัติมาให้ คือ มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ ทั้งในปัจจุบันและในปวัติกาล
บุคคลใดให้ทานด้วยวัตถุทานที่ประณีต ได้มาอย่างบริสุทธิ์ บุคคลนั้นย่อมได้รับผลมาก ได้รับอานิสงส์มาก
บุคคลใดให้ทานเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธา ทั้งก่อนให้ ระหว่างให้ และหลังให้ บุคคลนั้นย่อมได้รับผลมาก ได้รับอานิสงส์มาก
และบุคคลใดให้ทานแก่ทักขิไณยบุคคลผู้ไกลจากกิเลส บุคคลนั้นย่อมได้รับผลมาก ได้รับอานิสงส์มาก
ดูก่อน ยสกุลบุตร
บุคคลใดรู้จักการให้ทานแล้ว เขาย่อมมีใจอ่อนโยน ไม่อาจฆ่าผู้อื่นได้ ไม่อาจลักขโมยของใครได้ ทานจึงเป็นอุบายของการรักษาศีลซึ่งมีผลและอานิสงส์สูงกว่า
ศีล คือ การเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการฝึกตนเพื่อตัดตัณหาเครื่องร้อยรัด คือ โลภะ โทสะ และโมหะ อันเป็นเครื่องนำสัตว์ท่องเที่ยวไปในสงสาร แล่นไปในทุคติ วินิบาต นรก
บุคคลใดเพียงรักษาศีล ๕ ได้เป็นปกติ คือ งดจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และการดื่มสุราของมึนเมา บุคคลนั้นย่อมปิดหนทางสู่อบายภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนเสียได้
ดูก่อน ยสกุลบุตร
เมื่อบุคคลผู้ใดให้ทานแล้ว รักษาศีลแล้ว ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว บุคคลนั้นย่อมได้สวรรค์ สวรรค์ในเมืองมนุษย์คือความสุขสบายจาก ผัสสายตนะ ๖ คือ มีความสุขในการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส และได้รับความสุขทางใจ น่าใคร่น่าพอใจ และเมื่อทำกาละไปแล้วย่อมมีสุคติ ไปสู่สวรรค์อันเป็นโลกทิพย์ ได้รับความสุขสมบูรณ์จากกามคุณ และได้เสวยสวรรค์สมบัติอันประณีต เป็นสหายของเหล่าเทวดา
ดูก่อน ยสกุลบุตร
บุคคลใดแม้ได้เสวยสุขในสวรรค์สมบัติอันประณีต แต่เมื่อหมดบุญกุศลที่ทำไว้ สวรรค์สมบัติย่อมอันตรธานไป ไม่ว่าจะเป็นเทวดายศเล็กหรือยศใหญ่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเวียนเกิดเวียนตายในสงสารนี้อีก เป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้าง ไปสู่อบายภูมิบ้าง ความสุขทั้งหลายแม้ในสวรรค์นั้นไม่เที่ยงเลย ไม่คงทนเลย มีเสื่อมสลายไป เกิดเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อต้องจาก ต้องพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจ มีน้ำตาไหลนองหน้า น้ำตาที่หลั่งไหลของแต่ละคนนั้น แม้น้ำในมหาสมุทรยังไม่มากกว่าเลย
ดูก่อน ยสกุลบุตร
วัฏฏสงสารนี้มีสุขน้อย มีทุกข์มาก เดือดร้อน วุ่นวาย การออกบวชบำเพ็ญสมาธิภาวนาเท่านั้นจึงเป็นหนทางสู่การหลุดพ้น พ้นจากกาม จากความทุกข์ ความเดือดร้อน ความวุ่นวาย พ้นจากการเบียดเบียน เมื่อพ้นแล้วย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด ละวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นตนของเรา ไม่ทุกข์โศกเศร้าเสียใจเพราะการพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจอีก เพราะออกบวชแล้วรู้จักสละละวางแล้วจึงหลุดพ้น หลุดพ้นไปสู่อมตรสอันดับทุกข์ไม่มีเหลือ เป็นผู้ไม่กลับมาสู่กามอีก


ยสกุลบุตรสดับอนุปุพพิกกถาจบแล้วมีจิตสงบ ปลอดจากนิวรณ์ จิตผ่องใสเบิกบาน พระศาสดาจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค จบพระธรรมเทศนาแล้ว ยสกุลบุตรก็มีดวงตาเห็นธรรม สำเร็จเป็นพระโสดาบัน


บิดากับบุตรมองไม่เห็นกัน
รุ่งเช้า นางสุชาดามารดาของยสกุลบุตรขึ้นไปบนปราสาท ไม่เห็นยสกุลบุตร จึงไปบอกเศรษฐีว่าบุตรของเราหายไป เศรษฐีร้อนใจส่งบริวารออกตามหาทั้งสี่ทิศ ตัวเศรษฐีเองก็ออกตามหาด้วย จนมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเห็นรองเท้าทองของบุตรชายวางอยู่จึงเข้าไปหาพระศาสดา
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีมาแต่ไกล ดำริว่าถ้าเศรษฐีกับบุตรมองไม่เห็นกันจะเกิดประโยชน์ใหญ่ จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ไม่ให้บิดากับบุตรมองเห็นกันทั้งที่นั่งอยู่ใกล้กันต่อพระพักตร์พระพุทธองค์
เศรษฐีทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเห็นยสกุลบุตรบ้างไหม พระศาสดาตรัสว่าถ้าเศรษฐีนั่งลงตรงนี้จะได้เห็นบุตร
เศรษฐีดีใจว่าจะได้เห็นยสกุลบุตรจึงนั่งลง พระศาสดาจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาอีกครั้งหนึ่ง ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้วประโยชน์อย่างใหญ่ก็เกิดแก่บิดาและบุตร คือ เศรษฐีมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผล ประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นคนแรกของโลก ส่วนยสกุลบุตรได้สดับพระสัทธรรมซ้ำอีกครั้งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเพศฆราวาสนั้นเอง
พระศาสดาทรงคลายอิทธาภิสังขาร เศรษฐีจึงได้แลเห็นบุตร บอกกับยสกุลบุตรว่ามารดากำลังตามหาอยู่ ให้รีบกลับไปหามารดา
พระศาสดาตรัสกับเศรษฐีว่า ดูกรคหบดี ยสกุลบุตรมีญาณทัสสนะเห็นธรรมดีแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ดูกรคหบดี ควรหรือที่ยสกุลบุตรจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม
เศรษฐีเป็นพระโสดาบันแล้วเข้าใจความหมายของพระศาสดา จึงเปลี่ยนใจไม่ขอให้ยสกุลบุตรกลับอีก แต่กราบทูลนิมนต์ให้พระศาสดาไปรับภัตตาหารที่เรือน
เมื่อเศรษฐีกลับไปแล้ว ยสกุลบุตรได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาค ซึ่งพระองค์ก็ทรงประธานเอหิภิกขุให้ บาตรและจีวรจึงปรากฏแก่ยสกุลบุตรด้วยฤทธิ์ เพศคฤหัสถ์ก็พลันหายไป กลายเป็นภิกษุที่ดูดุจเป็นพระเถระผู้ใหญ่ สมัยนั้นจึงมีพระอรหันต์สาวกเกิดขึ้นในโลกแล้ว ๖ องค์
และเมื่อพระศาสดาเสด็จไปรับภัตตาหารที่เรือนเศรษฐี พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดนางสุชาดาและอดีตภรรยาของพระยสเถระ นางสุชาดาและอดีตภรรยาพระยสเถระได้บรรลุโสดาบัน ทั้งสองกล่าววาจาถึงความเป็นอุบาสิกาคู่แรกของโลก
ต่อมา บุตรเศรษฐีผู้เป็นสหายของพระยสเถระ ๔ คน คิดว่าสหายของตนทิ้งสมบัติมหาศาลออกบวช ธรรมวินัยที่สหายบวชอุทิศให้นี้คงไม่ธรรมดาเป็นแน่ จึงได้ตามมาฟังธรรมแล้วออกบวชตาม ประกอบด้วยพระวิมละ พระสุพาหุ พระปุณณชิ และพระควัมปติ หลังจากนั้นก็มีสหายในชนบทอีก ๕๐ คนตามมาบวชอีก รวมเป็น ๕๔ รูป ทั้งหมดบวชด้วยเอหิภิกขุและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด โลกนี้จึงมีพระอรหันต์แล้ว ๖๑ องค์ เป็นพระพุทธเจ้า ๑ องค์ และพระสาวกอีก ๖๐ องค์


[ หมายเหตุ : หลังจากพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ๗ วัน หลานชายของอสิตดาบสชื่อ นาลกะ ได้มาฟังธรรม บวชเป็นภิกษุ แล้วกลับไปบำเพ็ญเพียรด้วยโมเนยยปฏิปทาอย่างอุกฤษณ์ ไม่อยู่ซ้ำป่า ไม่อยู่ซ้ำโคนไม้ ไม่บิณฑบาตซ้ำบ้านเป็นครั้งที่สอง ในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ แต่เนื่องจากไม่รู้กำหนดเวลาแน่นอนที่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ จึงละไว้ไม่ได้นับรวมท่านไว้ในกลุ่มพระอรหันต์สาวก ๖๐ องค์แรก ]


ที่มา :
มหาวรรค ภาค ๑ เรื่องยสกุลบุตร วิ. มหา.
มโนรถปูรณี อรรถกถาเอตตทัคคบาลี ประวัตินางสุชาดา องฺ. เอก.
 

Create Date : 09 ธันวาคม 2554
34 comments
Last Update : 9 ธันวาคม 2554 8:10:13 น.
Counter : 2415 Pageviews.

 มันก็ยากนะคะที่จะตัดอะไร ยังมีนิวรณ์อยู่ค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 9 ธันวาคม 2554 10:23:26 น.  

 

หามาจากวิกิพีเดียค่ะคุณอังคาร
เราก็ไม่รู้จักเลยค่ะ

แวดวงบันเทิง
หมอนก ทันตแพทย์หญิงกนกรัตน์ เทโวขัติ (Big Brother) อัจฉริยะข้ามคืน คนที่ 4
นิว นภัสสร (วิไลภรณ์) ภูธรใจ The Star 1
นุกนิก ฐิตินันท์ สุขสม The Star 3
หนูสิ สิริรัตน์ เรืองศรี (Miss Thailand World 2010)
แป้ง ณัฐณิชา ทิพยมณฑล The Star 4
มด กนกวรรณ ธนันไชย Dutchie Girl 2005
แนท นันทฉัตร อนุวงศ์เจริญ Dutchie Girl 2007
นายสลิล สุภาวงศ์ (ออคโต้ นักร้องวงBROTHER ค่าย RS)
เหวยเหวย ปภัสสร ฮัน (20 คนสุดท้าย AF8)

 

โดย: tuk-tuk@korat 9 ธันวาคม 2554 10:36:42 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
แวะมาทักทายยามเย็นย่ำ พรุ่งนี้หยุดยาวมีโปรแกรมไปไหนหรือเปล่าคะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 9 ธันวาคม 2554 20:45:52 น.  

 แวะมาเยี่ยมค่ะ
คุณอังคารสบายดีนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 10 ธันวาคม 2554 22:24:03 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอังคาร ...

หมาบางแก้วสองตัวที่กระติ๊บน้อยถ่ายรูปด้วยเขาไม่กัดค่ะ เขาเห็นกระติ๊บน้อยไปวัดบ่อยๆก็ชินกัน
พอเห็นว่ามาวัดเขาก็กระดิกหางต้อนรับ แต่เขาไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่แค่นั้นเองค่ะ

 

โดย: กระติ๊บน้อย 12 ธันวาคม 2554 20:04:29 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ทักทายก่อนนอนค่ะ ลมหนาวมาเยือนแล้ว อย่าลึมทำร่างกายให้อบอุ่นไว้นะคะ คิดถึงเสมอค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 13 ธันวาคม 2554 23:54:31 น.  

 

รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com

---------------------------------
สวัสดียามเช้าค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 25 ธันวาคม 2554 6:06:32 น.  

 

เราชาวพุทธ แต่ก็อยากส่งความสุขถึงคุณอังคารขอให้มีความสุขในช่วงChristmasนี้พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่ด้วยเลยขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ

 

โดย: กระติ๊บน้อย 25 ธันวาคม 2554 9:36:36 น.  

 

 

โดย: tuk-tuk@korat 26 ธันวาคม 2554 19:23:40 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
--------------------------------
ช่วงนียุ่งมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามทุ่มอยู่แต่หน้าเตาเฝ้าระวังคุ๊กกี้ ออร์เดอร์ยาวเลยค่ะ วันที่๓๐รับจัดขบวนกีฬาสีโรงเรียนประจำจังหวัดไว้๒ขบวน วันที่๓๑ มีงานแสดงส่งท้ายปีเก่า วันที่๒ มกรามีงานที่อ.ทับคล้อ พิจิตร เตรียมตัวแข่งนาฏศิลป์ไทยที่กาญจนบุรีวันที่๑๒มกราคม งงไปหมดแล้ว มือระวิงหัวหมุนไปหมด แต่ยังดีที่มีลูกศิษย์คอยช่วยดูแลให้ ยกเว้นที่ร้านกาแฟ ต้องลุยเอง ค่ะ วันนี้ง่วงมากๆแต่ก็พยายามแวะมาเยี่ยมค่ะ หวังว่าคงสบายดีนะคะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 28 ธันวาคม 2554 23:21:10 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้คุณอังคารและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง

ค้าขายร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2555 และตลอดไปนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 31 ธันวาคม 2554 22:50:47 น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2555
เริ่มต้นชีวิตด้วยความดี คิดดี พูดดี ทำดี ตลอดปีและตลอดไป ชีวีรุ่งเรืองสดใส
ภยันตรายใดไม่แผ้วพาน สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ

~*~ H a P P y N e W Y e a R 2012 ~*~

 

โดย: พ่อระนาด 2 มกราคม 2555 19:44:10 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แวะมาทักทายก่อนไปนอนค่ะ หวังอย่างยิ่งว่าคุณอังคาร คงสบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 17 มกราคม 2555 0:11:52 น.  

 

สาธุ สาธุ สาธุ จริงค่ะ เวลาเจอเข้ากับ ความพลัดพราก จริงๆ รับไม่ได้เลยต้องใช้เวลาค่ะ

 

โดย: ย่าชอบเล่า (ย่าชอบเล่า ) 17 มกราคม 2555 14:32:23 น.  

 


ว่างเมื่อไรอย่าลืม แวะไปชมกันนะคะ...เกศสุริยง
สร้างกริตเตอร์

สวัสดียามใกล้เที่ยงค่ะคุณอังคาร หาอะไรรองท้องกันดีกว่าค่ะ

 

โดย: เกศสุริยง 20 มกราคม 2555 12:22:29 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 27 มกราคม 2555 8:09:35 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
--------------------------------
เพิ่งลุกจากที่นอน เมื่อคืนกลับจากงานที่ค่ายบางระจันเกือบเที่ยงคืน ยังมีงานวันนี้และพรุ่งนี้อีก ประมาณบ่ายสองโมงก้ต้องนำทีมงานไปแต่งหน้าทำผมให้กับนักแสดงอีกค่ะ แวะมาทักทายหวังว่าคุณอังคาร สบายดีนะคะ

 

โดย: เกศสุริยง 5 กุมภาพันธ์ 2555 11:33:13 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
###########################
ทักทายวันอากาศค่อนข้างร้อนนนนนนน อากาศร้อนใจคนอย่าร้อนนะคะ ระลึกถึงอยู่เป็นนิจค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 8 กุมภาพันธ์ 2555 10:43:13 น.  

 

แวะมาทักทายคุณอังคารค่ะ สบายดีไหมคะ

 

โดย: กระติ๊บน้อย 9 กุมภาพันธ์ 2555 23:04:49 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
สวัสดียามเช้าๆของวันเสาร์ค่ะ จะแวะมาบอกว่า ฝากบ้านสักสองวันนะคะ จะไปซื้ออุปกรณ์การแสดงที่ตลาดโรงเกลือ สระแก้วค่ะ ระลึกถึงเสมอค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 25 กุมภาพันธ์ 2555 8:04:46 น.  

 


มาทักทายกัน อัฟblogใหม่ไว้เมื่อคืน แต่ไม่ได้ออกเยี่ยม เพลียสุดๆเพราะเมื่อวานไปซื้อผ้าที่พาหุรัดมา วันนี้ช่วงสายๆคงต้องเริ่มตัดเย็บชุดใหม่กันแล้วค่ะ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 1 มีนาคม 2555 9:17:57 น.  

 
More Take Care Comments

----------------------------------
วันจันทร์เป็นวันที่บิดขึ้เกียจแล้วขี้เกียจอีกจริงๆ ช่วงนี้เหนื่อยกับการเตรียมขบวนโบราณในงานรำลึกวีรชนของ อ.วิเศษฯที่จะมีขึ้นในวันที่๒๓นี้อ่ะค่ะ ช่วงนี้โผล่บ้างหายบ้างอย่าว่ากันนะคะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 19 มีนาคม 2555 11:37:57 น.  

 
More Thinking Of You Comments

------------------------
วันศุกร์แล้ว อีกอึดใจหนึ่งพรุ่งนี้ก็เบาแล้ว แวะมาทักทายดั่งเช่นเคย สบายดีนะคะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 30 มีนาคม 2555 11:47:07 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
----------------------
ขอให้ชีวิตเย็นดั่งสายน้ำนะคะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 13 เมษายน 2555 10:53:01 น.  

 
More Keep in Touch Comments


/////////////////////////////////////////////////////////
สวัสดียามสายๆของวันศุกร์ค่ะ อีกอึดใจเดียวน๊าพรุ่งนี้ก็นอนยาวกันได้แล้ว ช่วงนี้bloggangรวนอยู่บ่อยๆ เลยทำให้มาทักทายขาดช่วงไป มีความสุขมากๆค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 20 เมษายน 2555 10:35:42 น.  

 
More Good Afternoon Comments

------------------------
แวะมาทักทายยามบ่ายๆ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ

 

โดย: เกศสุริยง 23 พฤษภาคม 2555 15:39:42 น.  

 

การได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันคือการทำตนเองให้มีอาชีพสุจริต รักพ่อแม่ สงเคราะห์ญาติ ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติศาสนา

 

โดย: พระปลัด IP: 61.19.67.66 18 มิถุนายน 2555 14:38:17 น.  

 

เวลาไปเที่ยววัด ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วคิดถึงบล็อกนี้เลยค่ะ แต่จำเรื่องราวไม่ค่อยได้

 

โดย: tuk-tuk@korat 26 มิถุนายน 2555 16:13:44 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
----------------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 29 มิถุนายน 2555 7:56:54 น.  

 

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
----------------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 29 มิถุนายน 2555 7:57:00 น.  

 

แวะมาทักทายคุณอังคารค่ะ สบายดีไหมคะ เห็นเงียบๆไปเลย

 

โดย: กระติ๊บน้อย 16 กรกฎาคม 2555 8:56:50 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอังคาร มาเจอกันในพันทิปได้อีกนะคะเนี่ย

 

โดย: puusmile IP: 80.84.206.139 14 สิงหาคม 2555 13:56:09 น.  

 
More Sunday Comments

----------------------------------------------
มาทักทายวันครอบครัว อ่างทองเมื่อคืนฝนตกหนักวันนี้อากาศเลยไม่ค่อยร้อนค่ะ คิดถึงอ่ะค่ะ เลยแวะมาเยี่ยมให้หายคิดถึงกันค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 2 กันยายน 2555 12:30:05 น.  

 
More Beautiful Comments

-----------------------------------
แม้ยามหลับขอให้ฝันแต่สิ่งสวยงามนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณอังคาร

 

โดย: เกศสุริยง 1 พฤศจิกายน 2555 22:21:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Siri_waT_bkk
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
บางครั้ง เธอเข้าใจไหม
ว่าทำไม จิตใจต้องเพ้อฝัน
ฝันมีสุขร่วมกัน ฝันมีส่วนผูกพัน
สิ่งเหล่านั้น ฉันเองเข้าใจ

   ความหมาย คงคลี่คลายโดยง่ายดาย
   หากได้ระบาย ออกมาให้เธอฟัง
   ก็เพราะเธอเป็นต้นเหตุ ก็เพราะเธอนั้นพิเศษ
   เกินกว่าฉัน จะควบคุมใจ

ยามใดเธอมีทุกข์ อยากหยุดโลกกลับไปช่วยเธอ
ใจมันคอยเสนอ ไม่เคยคิดห่วงใคร
ต่อให้ไกลจะไกลแค่ไหน ก็จะไปยกหัวใจให้
เพียงแต่ตอบรับ หากเธอยอมรับ กับฉัน

   ว่าเธอนั้น มันก็เป็นเหมือนกัน
   ส่วนฉันยืนยัน ประกันได้เลยเธอ
   ไม่ใช่เรื่องหนักใจ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่
   เพียงแค่สามคำ ฉันรักเธอ...

   
    [เพลงจาก http://www.fileden.com]


[ stat since Sep24, 2009 ]
   
Free counter and web stats
Friends' blogs
[Add Siri_waT_bkk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.