OUR LIFE IS SIMPLY A REFLECTION OF OUR ACTIONS. IF YOU WANT MORE LOVE IN THE WORLD, CREATE MORE LOVE IN YOUR HEART!!
Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2550
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
12 พฤศจิกายน 2550
 
All Blogs
 
พนักงานที่รัก!!!

สัปดาห์ที่แล้วได้ตั้งกระทู้พร้อมทั้งได้บรรจุใน Blog เกี่ยวกับจดหมายจากประธานบริษัทเขียนถึงพนักงานเข้าใหม่ทุกคนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนว่ามีอะไรและความคาดหวังอันสูงสุดที่บริษัทมีต่อพนักงานประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็น Version ภาษาอังกฤษ

วันนี้ได้แปลเป็น Version ภาษาไทยมาให้อ่านกันอีกรอบ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานของทุกท่านได้เป็นอย่างดี

คำแปล (ขอน้อมรับคำแนะนำในการเกลาภาษาที่แปลด้วยความยินดี)

ถึงพนักงานที่รัก

คุณได้รับการว่าจ้างให้มาปฎิบัติภาระกิจเร่งด่วนที่บริษัทฯมีอยู่ หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยไม่ต้องว่าจ้างคุณ บริษัทฯก็คงจะต้องเลือกที่จะทำเช่นนั้น แต่เราได้ตัดสินใจแล้วว่าเราต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เช่นคุณ และคุณก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เราได้คัดเลือกให้มาปฎิบัติหน้าที่เพื่อสนองความต้องการของบริษัท บริษัทฯ ได้เสนอตำแหน่งงานอันสำคัญนี้ให้แก่คุณ และขอขอบคุณที่คุณรับข้อเสนอและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเรา

ในช่วงเวลาที่คุณทำงานอยู่ในบริษัทฯ คุณจะได้รับการมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบในงานทั่ว ๆ ไป งานที่ได้รับการมอบหมายโดยเฉพาะ รวมทั้งงานโครงการประเภททีมและเดี่ยว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นการยืนยันกับบริษัทว่าการจ้างงานคุณเป็นทางเลือกที่ดีของบริษัท

อย่างไรก็ตามมีความรับผิดชอบที่สำคัญมากที่สุดประการหนึ่งซึ่งคุณจะไม่ได้รับการมอบหมายให้ทำเป็นการเฉพาะ หากแต่ว่าคุณจะต้องคำนึงถึงเสมอว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงทำงานอยู่กับบริษัท นั่นก็คือ ความคาดหวังอันสูงสุด ซึ่งจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้

จงทำในสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเสมอโดยไม่ต้องรอให้ได้รับการมอบหมาย

บริษัทว่าจ้างคุณเพื่อทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ เราจ้างให้คุณคิด โปรดใช้วิจารณญาณของคุณและกระทำการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเสมอ

หากเราไม่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้อีก โปรดอย่าได้เข้าใจว่านั่นหมายความว่าเรื่องนี้ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปหรือบริษัทได้เปลี่ยนมาตรการหลักข้อนี้ไปแล้ว แต่นั่นอาจเป็นเพราะเรายุ่งอยู่กับงานประจำวันที่เร่งรีบ ยุ่งอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของการปฎิบัติงาน และความเร่งด่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา การปฎิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรเช่นนี้อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าไม่ต้องนำหลักการข้างต้นมาประยุกต์ใช้อีกต่อไปแล้ว โปรดอย่าเข้าใจผิดเช่นนั้น

ขอให้คุณระลึกถึง ความคาดหวังอันสูงสุด อยู่เสมอ และขอให้มีความเพียรพยายามที่จะทำให้ ความคาดหวังอันสูงสุดนี้ เป็นหลักการในการปฎิบัติงานของคุณตลอดระยะเวลาที่ทำงานอยู่กับบริษัท และทำให้เป็นปรัชญาที่จะติดตัวคุณตลอดไป ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความคิดและการกระทำของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสำเร็จ

ตราบใดที่คุณยังได้รับการว่าจ้างให้ทำงานอยู่ในบริษัท คุณได้รับสิทธิ์ให้ปฎิบัติกิจการงานใด ๆ เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท

และเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่รู้สึกว่าเรากำลังกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง และคุณมีวิธีการที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้บริษัทพัฒนาดีขึ้น โปรดอย่าได้ลังเลใจที่จะแจ้งให้บริษัททราบ คุณจะได้รับอนุญาตให้พูด สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ที่จำเป็นต่อการกระทำหรือต่อการตัดสินใจใด ๆ ของบริษัทเพื่อให้มีคำจำกัดความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้มิได้หมายความว่าบริษัทจะต้องเห็นด้วยกับคุณ หรือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฎิบัติอยู่แล้วตามข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของคุณเสมอไป แต่เรายังคงปรารถนาที่จะได้รับฟังในสิ่งที่คุณคิดว่าจะช่วยให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ดีกว่า เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับประสบการของกระบวนการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

นอกจากนั้นคุณจะต้องพยายามทำความเข้าใจถึงวิธีการและเหตุผลของสิ่งที่ได้มีการปฎิบัติไปแล้วก่อนที่จะค้นหาการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ ขอให้คุณพยายาม ปฎิบัติตามระบบงานที่ใช้อยู่ในบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และเมื่อคุณพบว่าระบบควรได้รับการแก้ไข คุณควรแจ้งให้บริษัททราบทันที

คุณสามารถหารือกับผมเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น หรือกับผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ ในองค์กรเพื่อที่เราอาจจะช่วยกันหาและค้นพบวิธีการนำ ความคาดหวังอันสูงสุด มาใช้ประยุกต์กับการปฎิบัติงานของเราร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความปรารถนาดี
ประธานบริษัท

ป.ล. ขอแนะนำว่า ความคาดหวังอันสูงสุด เปรียบเสมือนความรู้สึกถึงสิ่งผิดชอบที่มีอยู่ในตัวของทุกคน โปรดอย่าสับสนกับความหมายของคำว่า งานที่ไม่ซับซ้อน กับ งานที่ทำง่าย ขอให้จำบทความข้างต้นนี้ให้ขึ้นใจและนำมาประยุกต์ใช้กับงานของคุณและสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญ เมื่อคุณได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับ ความคาดหวังอันสูงสุด คุณจะต้องนำไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณให้เป็นกิจวัตรประจำวัน การรับความท้าทายครั้งนี้มีความความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณในองค์กร ในอาชีพของคุณ และในการดำเนินชีวิตของคุณ

link ของกระทู้เดิมที่เป็น Version ภาษาอังกฤษ
//www.pantip.com/cafe/silom/topic/B6002755/B6002755.htmlCreate Date : 12 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2550 22:08:10 น. 0 comments
Counter : 395 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Destinyhurtsme
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add Destinyhurtsme's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.