มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
มหกรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
Festival of Indigenous Peoples In Thailand

ณ. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

7-9 August 2011


อาข่า ( Akha )


ชนเผ่าอาข่า (Akha)

อาข่าเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเรียกตนเองว่า อาข่า
คนไทยและคนเมียนมาร์เรียกว่า อีก้อ หรือ ข่าก้อ
ลาวและชนชาติอินโดจีนตอนเหนือเรียกอีก้อว่า โก๊ะ
คนจีนเรียกว่า โวนี หรือ ฮานี
ซึ่งหมายรวมถึงชนเผ่าที่พูดภาษาโล โล ในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ด้วย

การแต่งกายแบบ "โล้มี้อาข่า"

ผู้หญิง : หมวกแบนนี้จะต้องมีแผ่นเงินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเชิดขึ้นมาทางด้านหลัง
ด้านหน้าแต่งด้วยแถวลูกปัด สลับกับแถวกระดุมเงิน
ล้อมกรอบใบหน้าด้วยลูกบอลเงิน เหรียญและลูกปัดห้อยเป็นสายประบ่า
ตัวเสื้อด้านหลัง แต่งด้วยลายปะเศษผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลากสีสลับกับลายปักงามวิจิตร
แต่งด้วยกระดุมเปลือกหอยกระดุมเงิน ลูกเดือย ลูกปัด และพู่ห้อย รัดน่อง
และย่ามก็ปักแต่งในทำนองเดียวกัน ผ้าผูกเอวจะแต่งด้วยเปลือกหอย
และ ลูกเดือย ของสาวโสดจะกว้างกว่าหญิงแต่งงานแล้ว
ส่วนกระโปรงนั้นชาวอาข่าจะสวมเหมือนกันหมด

ผู้ชาย : เสื้อของบุรุษและเด็กชายมีลายปักประดับชายเสื้อโดยรอบและรอบตะเข็บข้างทั้งซ้ายขวา
หรือบางที่ไม่มีปักชายเปลี่ยนเป็นปักประดับอย่างงดงามที่สาบหน้า


ลาหู่ (Lahu)


ชนชาวมูเซอ เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งของประเทศไทย
ซึ่งมีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับที่ ๓ รองจากกะเหรี่ยงและแม้ว
มูเซอจะเรียกตัวเองว่า ล่าหู่ (Lahu)
ชาวเขาเผ่านี้มีเชื้อสายมาจากพวกโลโล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในแถบที่ราบสูงทิเบต

ในอดีตลาหู่ทอผ้าใช้เอง แต่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครทอผ้าใช้เอง
นอกจากจะทอพวกของใช้ที่มีขนาดเล็กๆ เช่น ย่าม หรือสายสะพายย่ามเท่านั้น

เสื้อผ้าของลาหู่จะใช้ผ้าดำ หรือผ้าสีฟ้าซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเป็นลาหู่กลุ่มใด
และตกแต่งด้วยผ้าหลากสีเป็นลวดลายสวยงาม

การแต่งกายของผู้หญิง
ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงคือสวมใส่เสื้อแขนยาว
สวมผ้าถุงยาวถึงข้อเท้า ตกแต่งด้วยแถบผ้าสีต่างๆ
และ มีเม็ดอลูมิเนียมเล็กๆ เย็บติดเสื้อ และมีสวดลายต่างๆ
แปะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังอย่างสวยงาม
(ดูได้จากรูปที่ถ่ายมาค่ะ ส่วนคนผู้ชายเป็นอีกชนเผ่าค่ะ)

การแต่งกายของผู้ชาย
ลักษณะการแต่งกายของผู้ชายคือสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำ
ประดับด้วยเม็ดโลหะเงินและลายปักต่างๆ
ส่วนกางเกงใช้สีดำ สีเขียว สีฟ้า เย็บปักด้วยมือที่สวยงามเมี่ยน (Iu Mien)เมี่ยน (เย้า) ได้รับการจัดให้อยู่ในพวกมงโกลอยด์
คือ เป็นชาวเขาสายจีน- ธิเบต ในกลุ่มจีนเดิม
เรียกตนเองว่า " เมี่ยน" (MIEN) หรือ " อิ้วเมี่ยน" (IU MIEN)
มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนตอนใต้ แถบมณฑลกวางสี กวางเจา และยูนนาน

เมี่ยนที่เข้ามาในประเทศไทยสันนิษฐานว่าอพยพมาจากประเทศจีน
และอพยพลงมาเรื่อย ๆ โดยเข้ามาในลาว ( ราว พ. ศ. ๒๓๙๓)
และพม่าก่อน แล้วจึงอพยพเข้ามาในประเทศไทย

เมี่ยนมีลักษณะการแต่งกาย การใช้สีสัน จะแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย
เมื่อแต่งกายตามจารีตประเพณีก็พอจะทราบได้ว่ามีถิ่นฐานอยู่ในท้องที่ใด หรืออยู่ในกลุ่มใด
แต่มีบ้างที่กลุ่มที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกันจะมีการลอกเลียนแบบซึ่งกันและกันบ้าง


ไทหย่า


ชนเผ่า ไทหย่า หรือ ไตหย่า เดิม อาศัยอยู่ที่ “ เมืองหย่า ”
ติดกับฝั่งแม่น้ำเต้า ทางด้านเหนือของเมืองซีเม่า เมืองทะลาง
และใต้เมืองคุนหมิง ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบไปด้วยไร่นาป่าไม้และทิวเขา
อันเรียงรายสลับซับซ้อน

คำที่ออกเสียงว่า ไต หมาย ถึง “ ไท ” ซึ่งแปลว่าคนส่วนคำว่า “ หย่า ” หมายถึงชื่อเมืองที่ตั้งบ้าน
คำว่า “ ไทยหย่า ” จึงหมายความถึงคนที่อยู่ในเมืองหย่า
สาวไทหย่า กำลังศึกษาปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
น่ารักดีเนาะ ขาวใส โอโม่ มั่ก มาก


ดาราอาง (ปะหล่อง)
ชนเผ่าดาราอาง แปลว่าชนเผ่าที่ชอบอยู่บนภูเขา
ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของชนเผ่านี้ ปกติชนเผ่านี้เรียกตนเองว่า ดาราอั้ง

ส่วนชื่อปะหล่องนั้นเป็นชื่อที่ชนกลุ่มพม่าขนานนาม
โดยทั่วไปชนกลุ่มนี้ไม่ชอบให้เรียกว่า ปะหล่อง
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ภาษาตนเอง

เครื่องแต่งกายของผู้หญิง
ซึ่งประกอบด้วยเสื้อผ่าอกหน้า แขนกระบอก เอวลอย สีพื้นสดใส
ส่วนใหญ่มักเป็นสีดำ สีน้ำเงิน สีเขียวใบไม้ ตกแต่งลายเสื้อด้านหน้า
แถบผ้าสีแดงส่วนผ้ายีนที่ทอขึ้นมาเอง สีแดงสลับลายริ้วขาวเล็กๆ ขวางลำตัว ยาวคร่อมเท้า โพกศรีษะด้วยผ้าผืนยาว
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ผ้าขนหนู ซึ่งซื้อจากตลาดพื้นราบลักษณะที่โดดเด่น
คือการสวมที่เอวด้วยวงหวายลงรักแกะลายหรือใช้เส้นหวายเล็กๆ
ย้อมสีถักเป็นลาย บางคนก็ใช้โลหะสีเงินลักษณะเหมือนแผ่นสังกะสีมาตัดเป็นแถบยาวตอกลาย
แล้วขดเป็นวง สวมใส่ปนกัน วงสวมเอวเหล่านี้ประหล่องเรียกว่า"หน่องว่อง"

การแต่งกายผู้ชาย
ลักษณะการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหาลักษณะที่บ่งบอกเอกลักษณ์ได้
ทั้งเด็ก หนุ่มและชายชรา ล้วนแต่งกายแบบคนพื้นราบมีเพียงผู้เฒ่าบางคนเท่านั้น

ที่ยังคงสูบยาด้วยกล้องยาสูบ ขนาดประมาณ ๑ ฟุต
ทำจากไม้แกะสลักเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นปะหล่อง
แตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆในประเทศไทย
เด็ก ๆ ชาวชนเผ่า อะไรก้อไม่รู้เหมือนกันค่ะ

_____________

___________

___________


____________เชิญชวนมาทาน เมี่ยง ด้วยกันค่ะ เค้าบอกว่า แซ่บหลาย


หมากเม่า กำลังเป็นที่นิยมนำมาทำไวน์ ค่ะ


ชายชาวอาข่า มาจากหลากหลายที่ค่ะ


_________________


นี่ก้อชาวอาข่าค่ะ เค้าแยกเยะกันออกด้วยเครื่องแต่งกาย สังเกตุได้จากลายปักผ้าค่ะ

_______________


ประเพณีโล้ชิงช้า หรืออาข่าเรียกว่า "แย้ขู่อ่าเผ่ว"
ซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกๆ ปี ประมาณปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน
ซึ่งจะตรงกับ ช่วงที่ผลผลิต กำลังงอกงาม และพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วัน

ในระหว่างนี้อาข่าจะดายหญ้าในไร่ข้าวเป็นครั้งสุดท้าย
หลังจากดายหญ้าแล้วก็รอสำหรับการเก็บเกี่ยว ตรงกับเดือนของอ่าข่าคือ “ฉ่อลาบาลา”
ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวอ่าข่า ถือเป็นพิธีกรรมที่มีคุณค่ามากด้วยภูมิปัญญาที่ใช้ในการส่งเสริมความรู้แล้ว
ยังเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของอ่าข่าอีกมากมาย

ร่ำลากันด้วยภาพสุดท้ายของท้องฟ้าสวยใสกับการโล้ชิงช้าของชนเผ่าค่ะและ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเที่ยวชมด้วยกันค่ะ

>>>>>>>><<<<<<<<

12 August 2011 , 04:44


Song ::: 高山青 (Kao Shan Ching)


Create Date : 09 สิงหาคม 2554
Last Update : 27 ตุลาคม 2554 2:09:39 น. 6 comments
Counter : 3777 Pageviews.

 
กีสสสส..คุณหญิงคะ
เข้ามาแล้วได้ยินเพลงเข้ากะบล๊อกมั่กมักเลยอะ
มีความรุ้สึกยังกะได้ไปเที่ยวด้วยเลยค่ะ
เรื่องราวในบล๊อกภาพเพลง ลงตัวสุดๆ(เข้าใจหาเพลงจริงๆ)
เข้าถึงบอกว่าเพลงทำให้คนเราคล้อยไปตามสิ่งนั้นๆนี่จริงค่ะ
ท่าทางคุณหญิงเป็นคนชอบเที่ยวไปตามงานต่างๆใช่ไหมคะ
แก้วเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเค้ามีชาวเผ่าหลากหลายขนาดนี้
แก้วชอบจังคำว่า ชาวเผ่า ....มีงานแบบนี้อยู่ด้วยไม่เคยไปเลย
อยากไปอะ..อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยแฟนแก้วก็อยากไปค่ะ
ว่าแต่สาวไทหย่าในรูปสวยน่ารักจัง..หืมมหน้ายังกะสาวเกาหลี
เลยเนาะ..แถมการศึกษาดีด้วย...
ขอบคุณเรื่องราวในบล๊อกที่นำมาเล่าค่ะ
อ้อ..คุณหฯิงติดซีรี่เรื่องรัยอยู่ น้องสาวแก้วก็ติดค่ะเค้าชอบมากเลย
แหล่ะ .เพื่อนแก้วหลายคนในfacebookก็เม้ากันแต่เรื่องซีรี่เกาหลี
วันหลังคุณหญิงมาเม้าซีรี่เกาหลีให้แก้วฟังมั่งนะ...อิอิ


โดย: แก้วศกุลตลา วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:7:22:47 น.  

 
ขอบคุณครับ
เที่ยวเผื่อด้วยนะครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 12 สิงหาคม 2554 เวลา:9:54:18 น.  

 
บล๊อกนี้ ก็น่าสนใจมากครับ ผมได้ติดตามเรื่องของชาวพื้นเมืองทางภาคเหนือ
มาเป็นเวลานานพอสมควร เพิ่งจะทราบตอนนี้เองว่า ไต หมายถึง คน
และขอชมว่า จัดบล็อกได้ดีมากๆ


โดย: อั๋น เนินเต็ง,ชิคาโก,อิลลินอยล์ IP: 99.27.241.217 วันที่: 15 สิงหาคม 2554 เวลา:8:31:30 น.  

 
เกา ซัน ชิง
เพลงเพราะมากครับ
ขอบคุณและสวัสดีวันหยุดครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 20 สิงหาคม 2554 เวลา:13:27:28 น.  

 
อยากสอบถามที่ค่ะพอดีกังวิจัยงานเกี่ยวกับชนเผ่า ว่างานแบบนี้จะจัดขึ้นอีกเม่อไรค่ะ อยากขอความรูปเพิ่มเติม ติดต่อทางเมลที่นะคะ ammiesay@hotmail.com


โดย: อุตษณา IP: 124.122.69.63 วันที่: 2 สิงหาคม 2556 เวลา:12:35:54 น.  

 
ชอบคะวัฒนะธรรมและการแต่งกาย


โดย: eat IP: 171.4.121.213 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:42:31 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

destiny_ying
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

: Users Online
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2554
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
9 สิงหาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add destiny_ying's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.